Office
Prijava
Korištenje servisa OneDrive u sustavu iOS

Korištenje servisa OneDrive u sustavu iOS

Ovo su osnovne informacije o korištenju aplikacije OneDrive za iPhone, iPad i iPod Touch. Preuzmite aplikaciju za iOS.

Da biste dodali osobni račun, na stranici za prijavu unesite Microsoftov račun. Da biste dodali račun za OneDrive za tvrtke, unesite adresu e-pošte koju koristite u tvrtki, obrazovnoj ili drugoj ustanovi.

Ako imate problema s prijavom pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove, pokušajte se prijaviti na OneDrive.com ili se obratite svom IT odjelu.

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona, a zatim dodirnite Postavke Postavke servisa OneDrive .

 2. U okviru Postavke dodirnite Prijenos s fotoaparata, a zatim uključite Prijenos s fotoaparata da biste automatski prenosili fotografije i videozapise na OneDrive.

  Napomena: Da biste postavili uređaj tako da slike prenosi i kada aplikacija OneDrive nije aktivna, dodirnite Prenosi u pozadini.

 3. Da bi se videozapisi automatski prenosili, uključite mogućnost Obuhvaća videozapise.

  Napomene: 

  • Sve će se fotografije i videozapisi prenositi u izvornoj veličini kada ste povezani s Wi‑Fi mrežom. Ako želite koristiti mobilnu mrežu, dodirnite tri vodoravne trake u gornjem lijevom kutu, zatim Postavke pa Prijenos s fotoaparata, a potom uključite mogućnost Koristi mobilnu mrežu.

  • Kada prijenos fotografija i videozapisa završi, možete ih izbrisati s uređaja, a to neće utjecati na kopije na servisu OneDrive.

  • OneDrive ne možete prenijeti fotografije optimizirane za iCloud. Da biste onemogućili optimizaciju, dodirnite Postavke > iCloud > Fotografije pa uklonite kvačicu s mogućnosti Optimiziraj memoriju.

 1. Pri vrhu zaslona u aplikaciji OneDrive dodirnite Dodaj Dodavanje ikone u aplikaciji OneDrive za iOS .

 2. Zatim dodirnite da biste stvorili mapu, snimili fotografiju ili videozapis ili pak prenijeli postojeće stavke.

  Snimka zaslona izbornika za dodavanje u aplikaciji OneDrive za iOS

  • Ako odaberete Snimite fotografiju ili videozapis, na uređaju se otvara aplikacija kamere. Ako dobijete upit o tome želite li omogućiti da OneDrive pristupa kameri, dodirnite U redu da biste omogućili spremanje slika na OneDrive.

  • Ako dodirnete Prenesi, prikazat će se veze na aplikaciju za fotografije na uređaju. Pomaknite se do slika koje želite prenijeti, odaberite ih, a zatim na gornjoj traci dodirnite Gotovo.

Mape možete dodavati u prikazu Datoteke ili u bilo kojoj drugoj mapi na servisu OneDrive.

 1. Na vrhu zaslona u prikazu ili mapi u kojoj želite novu mapu dodirnite Dodaj Dodavanje ikone u aplikaciji OneDrive za iOS , a zatim Stvori mapu.

 2. Dodirnite Naziv mape, zatim upišite naziv koji želite dodijeliti mapi, a potom dodirnite Stvori.

 1. Odaberite datoteke koje želite premjestiti, a zatim dodirnite Premjesti Premještanje datoteka na servisu OneDrive (možda ćete morati najprije dodirnuti Više da biste vidjeli ikonu Premjesti).

  Savjet: Baš kao i pojedinačne datoteke, i mape možete premještati u druge mape.

 2. Prikazuje se popis Datoteke. Dodirnite mapu u koju želite premjestiti datoteke, a zatim Premjesti.

Savjet: Da biste stvorili novu mapu za te premještene datoteke, pri dnu popisa Datoteke dodirnite Nova mapa. Unesite naziv nove mape, a zatim dodirnite Stvori.

Možete tražiti tekst unutar datoteka, čak i fotografija. Na vrhu bilo kojeg prikaza datoteke dodirnite okvir Pretraživanje, a zatim upišite frazu za pretraživanje.

Savjeti: 

 • Ako koristite osobni račun za OneDrive, pretraživanje obuhvaća samo sadržaj otvorene mape. Ako je, primjerice, otvorena mapa Radni dokumenti, pretraživanjem će se tražiti samo datoteke u mapi Radni dokumenti. Da biste pretražili sve datoteke na servisu OneDrive, koristite značajku pretraživanja u prikazu datoteka.

 • Ako koristite račun tvrtke ili obrazovne ustanove, pretraživanje uvijek obuhvaća cijeli OneDrive.

Ako u aplikaciji ne vidite traženu datoteku, pročitajte članak Pronalaženje izgubljenih i nestalih datoteka na servisu OneDrive.

Datoteke izbrisane sa servisa OneDrive čuvaju se u košu za smeće na servisu OneDrive 30 dana za osobne račune. Datoteke je moguće vratiti na OneDrive prije isteka tog roka, a možete ih i trajno izbrisati sa servisa OneDrive.

 1. Dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona pa dodirnite račun koji koristite, a potom Koš za smeće.

 2. U prikazu Koš za smeće odaberite datoteke koje želite vratiti.

 3. Da biste datoteke vratili na OneDrive, dodirnite Vrati Vraćanje datoteka na servisu OneDrive

Napomena: Ako je koš za smeće pun, najstarije stavke automatski će se izbrisati nakon tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove, stavke u košu za smeće automatski se brišu nakon 93 dana, osim ako administrator promijeni tu postavku. Potražite dodatne informacije o tome koliko se dugo izbrisane stavke čuvaju za račune tvrtke ili obrazovne ustanove.

Datoteke izbrisane sa servisa OneDrive čuvaju se u košu za smeće na servisu OneDrive 30 dana za osobne račune. Datoteke je moguće vratiti na OneDrive prije isteka tog roka, a možete ih i trajno izbrisati sa servisa OneDrive.

 1. Dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona pa dodirnite račun koji koristite, a potom Koš za smeće.

 2. U prikazu Koš za smeće odaberite datoteke koje želite izbrisati.

 3. Da biste trajno uklonili datoteke, dodirnite Izbriši Brisanje datoteke na servisu OneDrive .

Napomena: Ako je koš za smeće pun, najstarije stavke automatski će se izbrisati nakon tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove, stavke u košu za smeće automatski se brišu nakon 93 dana, osim ako administrator promijeni tu postavku. Potražite dodatne informacije o tome koliko se dugo izbrisane stavke čuvaju za račune tvrtke ili obrazovne ustanove.

 1. Odaberite fotografiju, a zatim dodirnite Zajedničko korištenje > Spremi fotografiju.

  Snimka zaslona gumba za spremanje fotografija u aplikaciji OneDrive u sustavu iOS

 2. Potražite preuzetu fotografiju u mapi Album kamere na uređaju.

Označite datoteke ili mape kao "ivanmrežne" da biste ih čitali kad god poželite, čak i kada niste povezani s internetom. Izmjene datoteka unesene u mrežnom načinu rada sinkroniziraju se kada se iPad, iPhone ili iPod Touch povežu s webom, pa dohvaćate najnoviju verziju datoteke.

Napomene: 

 • Datoteke i mape označene kao izvanmrežne samo su za čitanje – urediti ih možete samo u mrežnom načinu rada. Ako datoteku uredite u izvanmrežnom načinu rada, ona se sprema kao nova datoteka i izvorna se datoteka na servisu OneDrive ne mijenja.

 • Prikaz mapa u izvanmrežnom načinu rada dostupan je samo u izdanju Premium OneDrive uz pretplatu na Office 365.

 1. U aplikaciji OneDrive odaberite željenu datoteku ili mapu koja će biti dostupna za čitanje u izvanmrežnom načinu rada, a zatim dodirnite Izvan mreže Izvan mreže. .

 2. Datoteke i mape označene za čitanje u izvanmrežnom načinu rada u prikazu popisa imaju ikonu Izvan mreže. U bilo kojem trenutku dodirnite datoteku na popisu da biste je otvorili za čitanje.

Savjet: Kada datoteku ili mapu označite kao izvanmrežnu, OneDrive prikazuje je u prikazu izvanmrežnih datoteka. Dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona, a zatim Izvanmrežne datoteke da biste brzo pronašli sve izvanmrežne datoteke i mape.

Ako više ne želite da neka datoteka ili mapa bude dostupna u izvanmrežnom načinu rada, odaberite je pa dodirnite Samo u mreži Samo u mreži. .

Zajednički možete koristiti datoteke, fotografije i mape na servisu OneDrive na uređaju sa sustavom iOS baš kao što to činite i na PC-ju ili Macu. Da biste prekinuli zajedničko korištenje, idite na web-mjesto servisa OneDrive i prijavite se pomoću Microsoftova računa, računa tvrtke ili obrazovne ustanove.

Račun za OneDrive za tvrtke možete dodati u aplikaciju OneDrive za iOS ako vaša tvrtka ili ustanova koristi OneDrive u sustavu Office 365.

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive i dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona.

 2. Dodirnite Dodaj račun.

 3. Na zaslonu za prijavu unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite u tvrtki, obrazovnoj ili drugoj ustanovi.

  Kada vaša tvrtka ili ustanova koristi SharePoint 2013 ili SharePoint Server 2016, proces prijave drugačiji je od prijave u sustavu Office 365. Na zaslonu za prijavu dodirnite Ima te li URL za SharePoint poslužitelj? Zatim unesite web-adresu SharePoint poslužitelja da biste nastavili s prijavom. Web-adresa, poznata pod nazivom URL, može izgledati ovako: http://portal.

Napomene: 

 • Da biste se prijavili u OneDrive za tvrtke, vaša tvrtka ili ustanova mora imati kvalificiranu pretplatu na SharePoint Online ili Office 365 Business. Ili vaša tvrtka ili ustanova mora imati vlastitu implementaciju sustava SharePoint Server.

 • Ne možete se prijaviti s više računa tvrtke ili škole iz iste tvrtke ili ustanove.

Ako imate problema s prijavom pomoću računa za račun tvrtke ili škole, pokušajte se prijaviti na https://portal.office.com/onedrive ili se obratite IT odjelu tvrtke ili ustanove.

Da biste se prebacili s osobnog računa za OneDrive na račun za OneDrive za tvrtke i obrnuto ili pak s jednog računa za OneDrive za tvrtke na drugi, otvorite aplikaciju, pritisnite i držite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona, a zatim dodirnite naziv računa koji želite koristiti.

Snimka zaslona s prelaskom s jednog računa na drugi u aplikaciji OneDrive za iOS

U aplikaciju OneDrive možete dodati samo jedan osobni račun. Da biste otvorili drugi osobni račun, dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona, dodirnite račun s kojeg se želite odjaviti, a potom Odjavi se s računa. Zatim se ponovno prijavite pomoću računa koji želite koristiti.

Da biste se odjavili s osobnog računa za OneDrive ili računa za OneDrive za tvrtke, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona, a potom račun s kojeg se želite odjaviti i na kraju Odjavi se s računa.

Prilikom korištenja aplikacije na uređaju iPhone, iPad i iPod Touch aplikaciju OneDrive možete ocijeniti ili zatražiti pomoć za nju tako da zatresete uređaj.

Možete postaviti Touch ID ili četveroznamenkastu lozinku da biste drugim korisnicima uređaja onemogućili pristup računu za OneDrive. Da biste to učinili, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona pa Postavke Postavke servisa OneDrive , a potom Touch ID i lozinka da biste je uključili i unijeli lozinku.

U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu Ja Ikona Osoba u aplikaciji OneDrive za iOS pri dnu zaslona, a zatim potražite redak Prostor za pohranu da biste vidjeli ukupni i raspoloživi prostor za pohranu ili da biste kupili dodatni prostor.

Najprije ažurirajte iOS na uređaju. Zatim provjerite jeste li instalirali sva dostupna ažuriranja za aplikaciju. Ažuriranja će se automatski preuzeti i instalirati kada ste povezani s Wi-Fi mrežom. Da biste pogledali dostupna ažuriranja koja nisu preuzeta, učinite sljedeće:

 1. Otvorite App Store, a zatim dodirnite Ažuriranja.

 2. Ako su ažuriranja dostupna, dodirnite Ažuriraj sve. Od vas će se možda zatražiti da unesete lozinku za Apple ID.

Ako i dalje imate problema s aplikacijom, izbrišite je, a zatim otvorite App Store pa je ponovno preuzmite.

Ako u aplikaciji ne vidite traženu datoteku, pročitajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka na servisu OneDrive.

Dodatnu pomoć potražite u članku Otklanjanje poteškoća s aplikacijom OneDrive za iOS.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Na internetu

Pristup internetskoj pomoći
Pročitajte Otklanjanje problema s mobilnom aplikacijom OneDrive, dodatne stranice za podršku za OneDrive ili Pomoć za OneDrive za tvrtke.

Ikona Podrška e-poštom

Podrška e-poštom
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj uz otvorenu aplikaciju OneDrive ili pošaljite poruku e-pošte timu za podršku za OneDrive

Dodatnu pomoć zatražite od IT odjela ili administratora. Ako ste administrator sustava SharePoint Online, možete i otvoriti zahtjev za podršku u centru za administratore sustava Office 365.

Forum zajednice sustava Office 365

Pitajte zajednicu
Potražite pomoću stručnjaka na našem Forumu zajednice korisnika servisa OneDrive za tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×