Korištenje programa Microsoft Query za dohvaćanje vanjskih podataka

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Microsoft Query možete koristiti za dohvaćanje podataka iz vanjskih izvora. Pomoću programa Microsoft Query za dohvaćanje podataka iz poslovnih baza podataka i datoteka, ne morate upisivati podatke koje želite analizirati u programu Excel. Možete i osvježiti izvješća programa Excel i sažeci automatski obnavljaju iz izvorne izvorišne baze podataka kada se baza podataka ažurira novim informacijama.

Pomoću programa Microsoft Query, možete povezati s vanjskim izvorima podataka, odaberite podatke iz tih vanjskih izvora, uvesti te podatke u radnom listu i osvježili podatke, kao što je potrebno da biste zadržali podatke na radnom listu s podacima iz vanjskih izvora.

Vrste baza podataka kojima možete pristupiti     Može dohvatiti podatke iz više vrsta baza podataka, uključujući Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Server OLAP Services. Također možete dohvatiti podatke iz radne knjige programa Excel i iz tekstne datoteke.

Microsoft Office pruža upravljačke programe koje možete koristiti za dohvaćanje podataka iz sljedećih izvora podataka:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (davatelj OLAP usluge)

 • Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradox

 • Baze podataka tekstnih datoteka

Možete koristiti i ODBC upravljačke programe ili upravljačke programe izvora podataka drugih proizvođača za dohvaćanje podataka iz izvora podataka koji nije naveden ovdje, uključujući druge vrste OLAP baze podataka. Informacije o instaliranju ODBC upravljački program ili upravljački program izvora podataka koji nije ovdje naveden potražite u dokumentaciji za bazu podataka ili se obratite prodavaču baze podataka.

Odabir podataka iz baze podataka     Dohvaćanje podataka iz baze podataka stvaranjem upita, što je pitanje koje postavljate o podacima spremljenima u vanjskoj bazi podataka. Na primjer, ako vaš podaci se pohranjuju u bazi podataka programa Access, možda ćete morati znati informacije o prodaji određenog proizvoda prema područjima. Dio podataka možete dohvatiti tako da odaberete podatke za proizvod i područje koje želite analizirati.

Microsoft Query, možete odabrati stupce s podacima koje želite i uvesti te podatke u Excel.

Ažuriranje radnog lista u jednoj operaciji     Nakon što dodate vanjskih podataka u radnoj knjizi programa Excel, kad god promjene baze podataka, možete ga osvježiti podataka radi ažuriranja analize — bez potrebe za ponovno stvaranje izvješća sažetka i grafikone. Ako, na primjer, možete stvoriti mjesečni sažetak prodaje i osvježiti ga svaki mjesec kada dođu nove informacije o prodaji.

Kako Query koristi izvore podataka     Nakon postavljanja izvora podataka za određenu bazu podataka, možete ga koristiti kad god želite stvoriti upit odabiranja i dohvaćanja podataka iz te baze podataka – bez upisivanja svih informacija o vezi. Microsoft Query koristi izvor podataka za povezivanje s vanjskim baze podataka i da bi se prikazala podataka koje je dostupna. Nakon stvaranja upita i vratiti podatke u Excel, Microsoft Query nudi radnu knjigu programa Excel s upita i podataka o izvoru tako da možete povežite s bazom podataka kada želite osvježiti podatke.

Dijagram prikazuje kako Query koristi izvore podataka

Upotreba programa Microsoft Query da biste uvezli podatke    za uvoz vanjskih podataka u Excel s programom Microsoft Query, slijedite ove osnovne korake, od kojih svaki je podrobnije opisan u u sljedećim odjeljcima.

Što je izvor podataka?     Izvor podataka je spremljeni skup informacija koji omogućuje programu Excel i Microsoft Query za povezivanje s vanjske baze podataka. Kada koristite Microsoft Query za postavljanje izvora podataka, naziv izvora podataka, a zatim unesite naziv i mjesto baze podataka ili poslužitelja, a zatim vrstu baze podataka i podataka za prijavu i lozinku. Informacija također uključuje naziv ODBC upravljačkog programa ili upravljačkog programa izvora podataka, što je program koji povezuje s određenim vrstama baza podataka.

Da biste postavili izvora podataka pomoću programa Microsoft Query:

 1. Na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz programa Microsoft Query.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odredili izvora podataka za baze podataka, tekstne datoteke ili radna knjiga programa Excel, kliknite karticu baze podataka .

  • Da biste odredili OLAP kocki izvor podataka, kliknite karticu OLAP kocki . Ova kartica je dostupna samo ako pokrenete Microsoft Query iz programa Excel.

 3. Dvokliknite < novi izvor podataka >.

  – ili –

  Kliknite < novi izvor podataka >, a zatim kliknite u redu.

  Prikazat će se dijaloški okvir Stvaranje novog izvora podataka .

 4. U koraku 1 upišite naziv za identificiranje izvora podataka.

 5. Na stranici korak 2, kliknite upravljački program za vrstu baze podataka koju koristite kao izvor podataka.

  Napomene: 

  • Ako vanjsku bazu podataka koju želite pristupiti ne podržava ODBC upravljačke programe koje se instaliraju pomoću programa Microsoft Query, a zatim morate nabaviti i instalirati kompatibilan sa sustavom Microsoft Office ODBC upravljački program od treće strane prodavača, kao što je proizvođač na Baza podataka. Upute za instalaciju, obratite se prodavaču baze podataka.

  • OLAP baze podataka ne trebaju imati ODBC upravljačke programe. Kada instalirate Microsoft Query, upravljačke programe instaliraju se za baze podataka stvorene pomoću Microsoft SQL Server Analysis Services. Povezivanje s drugim OLAP baze podataka, morate instalirati izvora podataka upravljački program i klijentski softver.

 6. Kliknite Poveži, a zatim unesite informacije koje je potrebno za povezivanje s izvorom podataka. Za baze podataka, radnih knjiga programa Excel i tekstnih datoteka, informacije koje ste naveli ovisi o vrsti izvora podataka koju ste odabrali. Možda ćete morati navesti ime za prijavu, lozinke, verziju bazu podataka koju koristite, mjesto baze podataka ili druge informacije specifične za vrstu baze podataka.

  Važno: 

  • Koristite jaku lozinku u kojoj ćete kombinirati velika i mala slova, brojeve i simbole. U slabim se lozinkama ti elementi ne kombiniraju. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Miro27. Lozinka bi se trebala sastojati od 8 znakova ili više. Najbolje bi bilo koristiti pristupni izraz koji sadrži 14 ili više znakova.

  • Izrazito je bitno upamtiti lozinku jer Microsoft zaboravljenu lozinku ne može dohvatiti. Spremite lozinke koje zapišete na sigurno mjesto udaljeno od podataka zaštićenih tim lozinkama.

 7. Nakon što unesete potrebne podatke, kliknite u redu ili Završi da biste se vratili u dijaloški okvir Stvaranje novog izvora podataka .

 8. Ako baza podataka sadrži tablice, a želite određenu tablicu da biste prikazali automatski u čarobnjak za upite, kliknite okvir za korak 4, a zatim tablicu koju želite.

 9. Ako ne želite da unesete korisničko ime i lozinku prilikom korištenja izvora podataka, odaberite potvrdni okvir Spremi moje korisnički ID i lozinku u definiciju izvora podataka . Spremljena lozinka je šifriran. Ako potvrdite okvir nije dostupan, obratite se administratoru baze podataka da biste odredili hoće li tu mogućnost možete učiniti dostupnom.

  Napomena o sigurnosti: Izbjegavajte spremanja podaci za prijavu prilikom povezivanja s izvorima podataka. Ove informacije koje se mogu spremiti kao običan tekst, a zlonamjerni korisnik ne može pristupiti podacima da biste ugroziti sigurnost izvora podataka.

Kada dovršite korake u nastavku, naziv izvora podataka pojavljuje se u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka .

Koristite čarobnjak za upite za većinu upita     Čarobnjak za upite olakšava odabir i sakupljanje podataka iz različitih tablica i polja u bazi podataka. Koristite čarobnjak za upite, možete odabrati tablice i polja koja želite uvrstiti. Unutarnji spoj (operacija upita koji određuje se spajaju retke iz dvije tablice na temelju vrijednosti identične polja) automatski se stvara kad čarobnjak prepoznaje poljem primarnog ključa iz jedne tablice i polja s istim nazivom u drugoj tablici.

Možete koristiti i čarobnjak za sortiranje rezultata i jednostavno filtriranje. U posljednjem koraku čarobnjaka, možete je vratiti podatke u Excel ili dodatno suzili upit u programu Microsoft Query. Nakon što stvorite upit, možete ga pokrenuti u programima Excel ili u programu Microsoft Query.

Da biste pokrenuli čarobnjak za upite, učinite sljedeće korake.

 1. Na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz programa Microsoft Query.

 2. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka provjerite je li potvrđen okvir koristite čarobnjak za upite za stvaranje i uređivanje upita .

 3. Dvokliknite izvor podataka koji želite koristiti.

  – ili –

  Kliknite izvor podataka koji želite koristiti, a zatim kliknite u redu.

Rad izravno u programu Microsoft Query za druge vrste upita     Ako želite da biste stvorili složeniji upit nego što omogućuje Čarobnjak za upite, možete raditi izravno u programu Microsoft Query. Microsoft Query možete koristiti za prikaz i promjenu upita koje ste započeli stvarati u čarobnjaku za upite ili možete stvarati nove upite bez korištenja čarobnjaka. Službeni telefon izravno u programu Microsoft Query kada želite stvoriti upite koji učinite sljedeće:

 • Odaberite konkretne podatke iz polja     U velikim baze podataka, možda ćete morati odaberite neke od podataka u polju i ispustiti podatke koji vam nisu potrebni. Na primjer, ako trebate podatke za dva proizvoda u polju koje sadrži informacije za mnogo proizvoda, možete koristiti kriteriji da biste odabrali podatke za samo dva proizvoda koji želite.

 • Dohvaćanje podataka koji se temelje na različitim kriterijima svaki put kada pokrenete upit     Ako trebate napraviti isti izvješće programa Excel ili sažetak za nekoliko područja u istim vanjskim podacima – kao što su posebni izvještaji o prodaji za svako područje – možete stvoriti parametarski upit. Kada pokrenete parametarski upit, od vas će se traži vrijednost koju želite koristiti kao kriterij upita odabire zapise. Ako, na primjer, parametarski upit može od vas tražiti unos određenog područja, a ne može ponovno koristiti taj upit za stvaranje svakog pojedinog regionalne prodajna izvješća.

 • Spajanje podataka na različite načine     Unutarnji spojevi koji stvara Čarobnjak za upite su najčešća vrsta spoja koja se koristi u stvaranju upita. Ponekad, međutim, koji želite koristiti različite vrste spoja. Na primjer, ako imate tablicu s informacijama o prodaji proizvoda i tablicu s informacijama o klijentu, unutarnji spoj (Vrsta stvorio Čarobnjak za upite) će spriječiti dohvaćanje zapisa klijenta za korisnike koji ne kupnje proizvoda obuhvaćenog. Pomoću programa Microsoft Query, možete se uključiti u ovim su tablicama tako da se svi zapisi za kupca učitavaju, zajedno s podacima o prodaji za klijente koji su obavili kupovine.

Da biste pokrenuli programa Microsoft Query, poduzmite sljedeće korake.

 1. Na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz programa Microsoft Query.

 2. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka provjerite je li poništite potvrdni okvir koristi čarobnjak za upite za stvaranje i uređivanje upita .

 3. Dvokliknite izvor podataka koji želite koristiti.

  – ili –

  Kliknite izvor podataka koji želite koristiti, a zatim kliknite u redu.

Ponovno korištenje i zajedničko korištenje upita     U čarobnjak za upite i programa Microsoft Query, možete spremiti svoje upite kao .dqy datoteku koju možete mijenjati, ponovno korištenje i zajedničko korištenje. Excel možete otvoriti .dqy datoteke izravno, što omogućuje vama ili drugim korisnicima stvaranje dodatnih vanjskog raspona podataka iz istog upita.

Da biste otvorili spremljeni upit iz programa Excel:

 1. Na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz programa Microsoft Query. Prikazat će se dijaloški okvir Odabir izvora podataka .

 2. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka kliknite karticu upiti .

 3. Dvokliknite spremljeni upit koji želite otvoriti. Upit se prikazuje u programu Microsoft Query.

Ako želite da biste otvorili spremljeni upit, a Microsoft Query je već otvoren, kliknite izbornik programa Microsoft Query datoteku , a zatim Otvori.

Ako dvokliknete .dqy datoteku, Excel će se otvoriti, pokreće upit i rezultate umeće u novi radni list.

Ako želite zajednički koristiti Excel sažetak ili izvješće koje se temelji na vanjskim podacima, drugim korisnicima možete dati radnu knjigu koja sadrži vanjski raspon podataka ili možete stvoriti predložak. Predložak omogućuje spremanje sažetka ili izvješće bez spremanja vanjskih podataka, tako da je datoteka manja. Vanjski podaci se dohvaća kada korisnik otvori predložak izvješća.

Kada stvorite upit u čarobnjak za upite ili programa Microsoft Query, možete vratiti podatke na radnom listu programa Excel. Podaci postaju vanjski raspon podataka ili izvješće zaokretne tablice koje možete oblikovati i osvježiti.

Oblikovanje dohvatiti podatke     U programu Excel možete koristiti alate, kao što su grafikoni ili automatskih podzbrojeva za izlaganje i za zbrajanje podataka dohvaćenih programa Microsoft Query. Možete oblikovati podatke, a zadržava oblikovanje se nakon osvježavanja vanjskih podataka. Možete koristiti oznake stupaca umjesto naziva polja i dodavati brojeve redaka automatski.

Excel automatski oblikovati nove podatke koji se unose na kraju raspona u skladu s prethodnim recima. Excel automatski možete kopirati formule koje se ponavljaju u prethodnim recima i proširuje ih na dodatne retke.

Napomena: Da bi se proširili na nove retke u rasponu, oblici i formule moraju se pojaviti u barem tri od prethodnih pet redaka.

Možete uključiti tu mogućnost (ili isključiti) u bilo kojem trenutku:

 1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Napredno.

  U Excel 2007: kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , zatim Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju Napredno .

 2. U odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Proširi oblike opsega podataka i formule . Da biste isključili automatskog oblikovanja raspona podataka ponovno, poništite taj potvrdni okvir.

Osvježavanje vanjskih podataka     Prilikom osvježavanja vanjskih podataka, pokrenite upit da biste dohvatili nove ili promijenjene podatke koji odgovaraju vašim specifikacijama. Upit u Microsoft Query i u programu Excel možete osvježiti. Excel nudi nekoliko mogućnosti za osvježavanje upita, uključujući i osvježavanje podataka prilikom otvaranja radne knjige i automatsko osvježavanje u vremenskim razmacima. Možete nastaviti raditi u programu Excel dok osvježavanja podataka, a to možete provjeriti i status tijekom osvježavanja podataka. Dodatne informacije potražite u članku Osvježavanje povezanih (uvezenih) podataka.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×