Korištenje kontakata (značajke Osobe) na servisu Outlook na webu

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Napomena: Prijavite se pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove na Outlook na webu .

U Outlook na webu, koristite stranicu Kontakti možete stvarati, prikaz i uređivanje kontakata, popisa kontakata i grupama.

Odabir verzije za upute

Upute se neznatno razlikuju ovisno o tome koristite li novu verziju programa Outlook na webu. Odaberite verziju programa Outlook na webu koju koristite da biste vidjeli upute koje se odnose na vas.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Beta-verzija programa Outlook na webu

Pročitajte upute za novu verziju programa Outlook na webu.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Outlook na webu

Pročitajte Upute za klasični Outlook na webu.

Napomena: Ako je vaša tvrtka ili ustanova dodala logotip na alatnu traku, prikaz bi se mogao malo razlikovati od gore navedenog.

Upute za novi Outlook na webu

Da biste prešli na stranicu korisnici, prijavite se u Outlook na webu , a zatim odaberite ikonu osobe Osobe pri dnu stranice

 • Pomoću okvira za pretraživanje da biste pronašli osobu ili popisa kontakata.

 • Na alatnoj traci sadrži izbornike i naredbe za stvaranje i izmjenu kontakata, popisa kontakata i grupe ovisno o kontekstu

 • Favoriti prikazuje svima koji ste dodali u favorite.

 • Svi kontakti prikazuje sve spremljene kontakti i popisi kontakata u svim mapama.

 • Svi popisi kontakata prikazuju se popisi svih kontakata u sve mape.

 • Predloženi prikazuje osobe koje ste komunikaciju s, ali koji nisu spremljeni kontakata. Možete ih dodati u kontakte ili Favoriti da biste se brzo vratili na njih.

 • Mape: Zadana mapa Kontakti sadrži kontakti i kontakt popise. Možete stvoriti i vlastite mape.

 • Grupa: pridruženo prikazane grupe ste član i Owned prikazuje grupe kojima ste vlasnik.

 • U srednjem oknu prikazuju se Favoriti, kontakata, popisa kontakata ili grupa ovisno o tome što ste odabrali u navigacijskom oknu. Korištenje prikazuju se na izborniku filtar da biste sortirali i da biste odabrali imena kako kontakata.

 • U desnom oknu prikazuje detalje o kontaktu, popisa kontakata ili grupu koji je odabran u srednjem oknu.

Prema zadanim postavkama, kontakti i popisi kontakata spremaju se u mapu s kontaktima u odjeljku mape u navigacijskom oknu. Možete stvoriti i vlastite mape kontakata da biste zadržali određene kontakte ili popisa kontakata zajedno, kao i da ih lakše pronašli.

 • Da biste stvorili novu mapu kontakata: u odjeljku mapeodaberite Nova mapa i upišite naziv. Zatim odaberite mapu i dodavanje kontakata.

 • Da biste preimenovali ili izbrisali mapu kontakata koju ste stvorili, desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim odaberite Preimenuj ili Izbriši.

Stvaranje, prikaz i uređivanje kontakata

Novi kontakti se spremaju u zadanu mapu Kontakti, a i vidjet ćete ih u odjeljku Moji kontakti. Ako želite da biste spremili novi kontakt u neku drugu mapu, odaberite mapu prije stvaranja kontakt.

 1. Prijavite se u Outlook na webu.

 2. Odaberite ikonu osobe Osobe pri dnu navigacijskog okna.

 3. Na stranici osobe, na alatnoj traci odaberite Novi kontakt.

  Gumb za obraćanje snimka zaslona novo

 4. Unesite podatke o kontaktu. Odaberite Dodaj još da biste dodali dodatne informacije, npr. adresu i rođendan kontakta.

 5. Odaberite Stvori.

Kada kliknete nečije ime ili sliku u programu Outlook ili druge aplikacije sustava Office i servise, vidjet ćete njihove kartica profila s informacijama o njima. Iz svoje kartica profila, možete ih spremiti vlastite kontaktima, na primjer ako želite dodati bilješke i ostale informacije.

Evo kako dodati kontakt iz poruke e-pošte:

 1. U odjeljku pošta otvorite poruku e-pošte u oknu za čitanje, a zatim odaberite naziv pošiljatelja ili primatelja koje želite dodati u kontakte.

 2. Kad se otvori kartica profila, na njoj odaberite Dodatne mogućnosti > Dodaj u kontakte.

  Odaberite tri točke, a zatim Dodaj u kontakte

 3. Ako želite, dodajte još podataka. Odaberite Dodaj više da biste dodali druge podatke, kao što su adrese i rođendan kontakta.

 4. Odaberite Stvori.

Napomena: Kontakt je spremljena u zadanu mapu Kontakti na stranici osobe.

Ako vaša tvrtka ima direktorij postavljanje, ćete moći vidjeti podatke o suradnicima bez spremanja kao kontakata. Možete pretraživati ih ili odaberite svoje ime ili sliku iz poruke e-pošte. Kartica njihova profila prikazat će podaci prikupljeni s drugim sustavima (imenik). Ako želite dodati druge podatke, kao što su bilješke, možete spremiti suradnicima vlastite kontakata. Novi kontakt je automatski povezane s postojećeg kontakta direktorija. Samo će vidjeti dodate podatke.

Da biste dodali nekoga u favorite, odaberite kontakt, a zatim na alatnoj traci odaberite Dodaj u favorite.

Savjet: Omiljene kontakte koji imaju adresu e-pošte i prikazat će se u navigacijskom oknu u odjeljku pošta da biste vidjeli sve svoje e-pošte na jednom mjestu.

Na stranici osobe odaberite kontakt u srednjem oknu mogu vidjeti ili uređivati informacije o njima. Što vidite verzija kartica profila. Što kartice i odjeljka vidite mogu se razlikovati.

 • Datoteke: nedavne datoteke koje kontakt zajednički koristi s vama.

 • E-pošte: Nedavne poruke e-pošte i privitke e-pošte između vas i kontakt.

 • LinkedIn: ako kontakt ima javni profil za LinkedIn s istom adresom e-pošte koju ste spremili za taj kontakt, ovdje ćete vidjeti podatke sa servisa LinkedIn.

Da biste uredili kontakt, odaberite Uređivanje kontakta pokraj Kontakta informacijeili na alatnoj traci odaberite Uredi .

Snimka zaslona s gumbom Uređivanje kontakta

 1. Na stranici Osobe odaberite kontakt.

 2. Odaberite ikonu fotoaparata.

  Odaberite ikonu fotoaparata da biste dodali fotografiju
 3. Odaberite Prenesi novi album, odaberite datoteku koju želite koristiti, a zatim odaberite Otvori da biste prenijeli.

 4. Ako želite promijeniti položaj fotografije, kliknite unutar kruga pa povucite pokazivač. Fotografiju možete povećati ili smanjiti pomoću klizača ispod nje.

  Prilagodite fotografiju i odaberite Primijeni
 5. Odaberite Primijeni, a zatim odaberite gotovo.

Možete odabrati način za prikaz i sortiranje kontakata. Korištenje izbornika za sortiranje pri vrhu popisa.

Na primjer, odaberite Sortiraj po > Prezime i Prikaži po > Prezime.

Kontakte možete povezati da biste označili vezu između njih, npr. ako imate nekoliko unosa za istu osobu. Povezani kontakti prikazuju se kao jedan kontakt.

Da biste povezali kontakata:

 • Na stranici osobe odaberite dvije ili više kontakata, a zatim povezivanje kontakata na ploči koji će se prikazati.

Da biste poništili vezu povezanog kontakta, učinite sljedeće:

 • Na stranici Osobe odaberite kontakt, zatim na alatnoj traci odaberite Povezani kontakti, a potom Prekini vezu.

 1. Odaberite jedan ili više kontakata, a zatim odaberite Izbriši.

 2. Odaberite Izbriši da biste potvrdili brisanje.

Stvaranje, prikaz i uređivanje popisa kontakata

Popis kontakata je zbirka adresa e-pošte i korisne su za slanje e-pošte grupi osoba. Popise kontakata su ponekad kao popise za raspodjelu.

Na primjer, stvaranje popisa kontakata pod nazivom Moje kluba adresara i dodati sve članove klub adresara. Kada želite poslati poruku e-pošte svim sudionicima u klubu samo unesite "Moje adresara kluba" u redak Prima e-pošte.

Napomena: Prema zadanim postavkama popisa kontakata stvaraju se u zadanu mapu Kontakti, a možete ih vidjeti i u odjeljku Popisi Moj kontakt. Ako želite spremiti na popis kontakata u drugu mapu, odaberite mapu prije no što odaberete novi popis kontakata. Kada stvorite popis kontakata u mapi, nije moguće premjestiti u drugu mapu.

 1. Na stranici osobe, na alatnoj traci odaberite strelicu pored Novi kontakt, a zatim novi popis kontakata.

  Snimka zaslona novo izbornik za kontakt s ručicama popis odabrali

 2. Unesite naziv za popis i dodajte imena ili adrese e-pošte.

 3. Odaberite Stvori.

Savjet: ako kontakte želite grupirati zbog nečeg drugog, a ne slanja e-pošte, stvorite mapu. Zatim u mapu dodajte kontakte.

 1. Na stranici osobe u navigacijskom oknu odaberite Moj kontakt popisi ili potražite naziv popisa kontakata.

 2. Odaberite popis kontakata, a zatim Uređivanje.

 3. Unesite imena ili adrese e-pošte.

 4. Odaberite Spremi.

 1. Na stranici osobe u navigacijskom oknu odaberite Moj kontakt popisi ili potražite naziv popisa kontakata.

 2. Odaberite popis kontakata, a zatim Uređivanje.

 3. Odaberite na x za adresu ime ili e-pošte koji želite ukloniti.

 4. Odaberite Spremi.

 1. Odaberite popis kontakata koji želite izbrisati, a zatim odaberite Izbriši.

 2. Odaberite Izbriši da biste potvrdili brisanje.

Upute za klasični Outlook na webu

 1. Prijavite se u Outlook na webu. Pomoć potražite u članku Prijava u Outlook na webu.

 2. Pri vrhu zaslona odaberite pokretač aplikacija Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 > Outlook.

  Pokretač aplikacija sustava Office 365 na kojem je istaknuta aplikacija Outlook

  Ne možete pronaći aplikaciju koju tražite? Da biste vidjeli abecedni popis svih aplikacija sustava Office 365, na pokretaču aplikacija odaberite Sve aplikacije. Tu možete potražiti određenu aplikaciju.

 3. Kliknite Osobe.

Na sljedećoj je snimci zaslona prikazuje informacije koje se prikazuju na stranici osobe .

Snimka zaslona stranice osobe.

Evo opisa prikazanog sadržaja:

 1. Okvir Pretraživanje osoba koje koristite za pretraživanje kontakta ili popisa kontakata

 2. alatna traka sadrži izbornike i naredbe za stvaranje i izmjenu kontakata i popisa kontakata ovisno o kontekstu

 3. Istaknuto osobekoje prikazuje osobe kojima često komunicirate, koristite sastanak s, označite kao favorite ili želite daljnji rad s

 4. U kontaktima, koji sadrži sve mape kontakata

 5. Srednje okno koji pokazuje na kontakte i popise kontakata koje sadrži stavka koja je odabrana u navigacijskom oknu

 6. kartica kontakta prikazuje detalje o kontaktu ili popisu kontakata koji je odabran u srednjem oknu

Odaberite kako trebao bi izgledati stranici osobe prikvačite na jedan od sljedećih prikaza na popisu u odjeljku Istaknuto osobe:

 • Osobe kojima često komunicirate: potražite u članku nedavne komunikacije i ažuriranja za interakciju s najviše osobe.

 • Osobe na vašem kalendaru danas: Provjera koga ćete sastanak s i što ste će raditi na danas.

 • Favoriti: osobe koje ste odabrali kao Favoriti pojavit će se ovdje, što vam omogućuje brz pristup najnovijim e-poštu.

 • Osobe koje želite daljnji rad s: traženje označenih stavki i poruke koje ste je @ što je rečeno, zajedno s nepročitane poruke osoba kojima najčešće komunicirate.

 • Svi kontakti: Ovo je klasični prikaz osobe koje prikazuje sve kontakte odjednom.

Da biste prikvačili prikaz kao početnu točku, odaberite Pin ovaj prikaz.

Snimka zaslona gumba za prikaz PIN-a.

Da biste promijenili početnu točku, odaberite Otkvači ovaj prikaz na traci izbornika za gornje prikaza prikvačene ili odaberite Prikvači ovaj prikaz na traci izbornika za gornje jednu od druge prikaze u odjeljku osobe istaknuto.

Napomena: Ovisno o verziji programa Outlook, sve tih prikaza mogu biti dostupne.

Kad odaberete nekog od svojoj kontakata, otvorit će se okno s desne strane. Ovdje, vidjet ćete dodatne informacije o kontaktu, kao što je njihovo mjesto e-pošte, telefon i office. Vidjet ćete i koji su ste povezani u tvrtki ili ustanovi i što oni grupira pripadate.

U donjem dijelu okna ćete vidjeti vaše interakcije s kontaktom. Poruke e-pošte prikaz ste razmijenili, datoteke zajednički koriste s vama, i uobičajenih sastanaka ili događaja u prošlosti ili u budućnosti.

Snimka zaslona kartice kontakta na stranici osobe.

Kada stvorite kontakta i popisa kontakata od nule, pohranjuju se u mapu s kontaktima koji je odabran u navigacijskom oknu. Možete stvoriti mape kontakata da biste zadržali određene kontakte ili popisa kontakata zajedno, kao i da ih lakše pronašli.

Kontaktekoje je u navigacijskom oknu stranice osobe , sadrži sve mape kontakata. Kada je sažet kontakte , možete odabrati da biste proširili i vidjeti sve mape kontakata.

Kada je proširen kontakte , mapu s kontaktima pojavit će se izravno ispod njega, kao što je prikazano u snimku zaslona. Automatski se u mapu Kontakti . Ako niste stvorili druge mape i dodati kontakte sadrži sve vaše lokalne kontakte.

Dodatne informacije potražite u nastavku ovog članka u odjeljku Rad s mapama kontakata.

Snimka zaslona pokazivač iznad gumb kontakti na stranici osobe.

 1. U odjeljku kontakata u navigacijskom oknu odaberite mapu u koju želite stvoriti kontakt. Ako je umjesto određene mape odabrana kontakte , u mapi Kontakti se stvara novi kontakt.

  Napomena: Prije nego što stvorite novi kontakt, provjerite jeste li odabrali mapu u koju želite stvoriti u navigacijskom oknu. Kada stvorite kontakt, nije moguće premjestiti u drugu mapu. Da biste spremili kontakta u drugu mapu nakon stvaranja, izbrišite kontakt, a zatim ga ponovno stvorite u drugu mapu.

 2. Na alatnoj traci odaberite Novo.

  Snimka zaslona pokazivač iznad gumb Novo na stranici osobe.

 3. Na obrascu Dodavanje kontakata koji će se otvoriti ispunite željene detalje.

  Možete odabrati ikonu Ikona Dodaj informacije. da biste vidjeli mogućnosti za tu vrstu podatka. Na primjer, odaberite Ikona Dodaj informacije. uz odjeljak Telefon da biste dodali telefonske brojeve.

 4. Kada završite, odaberite Spremi Spremi .

Da biste brzo dodali pošiljatelja ili primatelja iz poruke e-pošte u mapu Kontakti, učinite sljedeće:

 1. Odaberite ikonu pokretača aplikacija Gumb pokretača aplikacija. > pošta.

 2. U poruci e-pošte u oknu za čitanje odaberite naziv pošiljatelja ili primatelja kojeg želite dodati u kontakte.

 3. Na kartici kontakta koja će se prikazati za tu osobu, odaberite Dodatne akcije Dodatne mogućnosti > Dodaj u kontakte.

  Snimka zaslona s pokazivačem iznad mogućnosti Dodaj u kontakte na izborniku Dodatne akcije.

 4. Na obrascu Dodavanje kontakta koji će se otvoriti dodajte još podatka o kontaktu.

 5. Odaberite Spremi Spremi da biste karticu dodali u mapi Kontakti .

  Važno: Kada stvorite kontakta na taj način, nije moguće spremiti kontakta u drugu mapu ili da biste premjestili u drugu mapu.

Popis kontakata je zbirka kontakata. Ponekad je naziva popisa za raspodjelu. Popis kontakata možete odrediti kao primatelja prilikom sastavljanja poruke e-pošte. Kada pošaljete poruku, ona vodi do svih kontakata na popisu u isto vrijeme. Na primjer, možda stvaranje popisa kontakata pod nazivom "Moje kluba adresara" i u njega dodati svim članovima klub adresara. Zatim da biste riješili poruke svim sudionicima u klubu, samo promijenile da biste unijeli "Moje kluba adresara" u Da biste: redak e-pošte.

Stvaranje popisa kontakata

 1. U odjeljku kontakata u navigacijskom oknu odaberite mapu u kojoj želite stvoriti popis kontakata u. Ako je umjesto određene mape odabrana kontakte , stvorit će se novi popis kontakata u mapi Kontakti .

  Napomena: Prije stvaranja novog popisa kontakata, provjerite jeste li odabrali mapu u koju želite stvoriti u navigacijskom oknu. Kada stvorite popis kontakata, nije moguće premjestiti u drugu mapu. Da biste spremili popisa kontakata u drugu mapu nakon stvaranja, brisanje popisa kontakata, a zatim ga ponovno stvorite u drugu mapu.

 2. Na alatnoj traci odaberite strelicu prema dolje pokraj odjeljka Novo, a zatim odaberite novi popis kontakata.

  Snimka zaslona s kontekstnog izbornika 'novi gumb, s "popis kontakata' odabran.

 3. U prazni obrazac koji će se otvoriti unesite naziv popisa kontakata, članove popisa kontakata te po želji bilješke.

 4. Kada završite, odaberite Spremi Spremi .

Možete uređivati kontakte ili stvaranja i uvoza u Outlook na webupopisa kontakata. Ne možete uređivati kontakata koji se isporučuju povezivanjem s računa za društvene mreže kao što su LinkedIn. Informacije o uvozu kontakata iz drugog računa ili e-pošte programa za e-poštu potražite u članku Uvoz kontakata u Outlook.

Napomena: Da biste spremili popisa kontakata u drugu mapu nakon stvaranja, brisanje popisa kontakata, a zatim ga ponovno stvorite u drugu mapu.

 1. U srednjem oknu potvrdite okvir pokraj kontakta ili popisa kontakata koje želite urediti, a zatim na alatnoj traci odaberite Uredi.

  Snimka zaslona pokazivač iznad gumba uređivanje na stranici osobe.

 2. Unesite željene promjene.

 3. Kada završite, odaberite Spremi Spremi .

 • Da biste stvorili mapu kontakta, desnom tipkom miša kliknite ili pritisnite i držite kontakte u navigacijskom oknu, a zatim Nova mapa.

 • Da biste promijenili naziv ili izbrisali mapu kontakata koju ste stvorili, desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim odaberite Preimenuj ili Izbriši.

 • Da biste mapu kontakata koju ste stvorili na mjestu naziva Ostali kontakti premjestili tako da mapa i dalje bude vidljiva, ali da ne smeta, desnom tipkom kliknite mapu, a zatim odaberite Premjesti u odjeljak Ostali kontakti. Mapa će se prikazati u odjeljku Ostali kontakti.

  Da biste mapu iz odjeljka Ostali kontakti vratili na glavni popis mapa u odjeljku kontakata, desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim odaberite Premjesti u "Kontakte".

Na stranici osobe kad odaberete stavku u navigacijskom oknu u srednjem oknu prikazuju se kontakti koje ta stavka na sljedeći način:

 • Kad odaberete Istaknuto osobe, u srednjem oknu prikazuju osobe koje često kontakta, korisnicima na danas vaš kalendar, vaše omiljene osobe i osobe želite daljnji rad s. Ako je fiksiran prikaz, prikazuje se pri vrhu okna u sredini.

 • Kad odaberete Vaše kontakte, u srednjem oknu prikazuju se svi kontakti i popisi kontakata.

 • Kada odaberete određenu mapu kontakata, u srednjem oknu prikazuju se samo kontakti i popisi kontakata iz te mape.

Kad odaberete kontakte ili određenu mapu kontakata, na padajućem izborniku pri vrhu okna u sredini omogućuje sužavanje i sortiranje prikazanih kontakata i popisa koje se prikazuju li kontakata. Naziv na izborniku opisuje redoslijed sortiranja koji se trenutačno koristi. Zadani naziv izbornika je po imenu, jer je zadani redoslijed sortiranja.

Kada odaberete izbornik da biste ga otvorili, vidjet ćete da sadrži sljedeća tri odjeljka:

 • Redoslijed sortiranja sekcije koje možete sortirati po ime i Prezime.

 • U odjeljku redoslijed , gdje možete sortirati po Ime Prezime ili Prezime ime da biste odredili koliko će se prikazati ime svakog kontakta.

 • Odjeljak Prikaz u kojem možete odabrati osobe ako želite prikazati samo kontakte koji predstavljaju osobe, navodi da biste vidjeli samo kontakte koji su popisa kontakata ili sve da biste pogledali oboje.

Snimka zaslona padajući izbornik filtra na stranici osobe.

Kontakte ili popise kontakata koje stvorite u sustavu Outlook na webu ili ga u njega uvezete možete brisati. Ne možete izbrisati kontakte koje preuzimate povezivanjem s računom društvene mreže kao što je LinkedIn.

 1. Odaberite kontakt ili popis kontakata.

 2. Odaberite Izbriši.

  Snimka zaslona gumba Izbriši na stranici osobe.

U okvir Pretraživanje osoba , pri vrhu navigacijskog okna, unesite pojam za pretraživanje.

Snimka zaslona okvira pretraživanje osoba na stranici osobe.

 • Da biste pronašli kontakt, unesite svoje ime ili e-pošte adresu u okvir Pretraživanje osoba , a zatim odaberite ikonu pretraživanja Traženje pojma podrška ili pritisnite Enter.

 • Da biste potražili popisa kontakata, u okvir Pretraživanje osoba unesite dio ili cijeli naziv popisa kontakata i zatim odaberite ikonu pretraživanja Traženje pojma podrška ili pritisnite Enter.

Kontakte međusobno možete povezati da biste naznačili da su nekako povezani. Osim toga Outlook na webu automatski pronalazi kontakte koji imaju vrlo slična imena i međusobno ih povezuje da bi se prikazali kao jedan kontakt.

Povezivanje kontakata

 • Odaberite potvrdni okvir uz svaki kontakt u srednjem oknu, a zatim na alatnoj traci odaberite Poveži.

  Snimka zaslona s gumbom vezu na stranici osobe.

Prekidanje veze kontakata

 1. U srednjem oknu potvrdite okvire pokraj povezanog kontakta.

 2. Na alatnoj traci odaberite padajući izbornik Veze.

  Snimka zaslona s gumbom veze na stranici osobe.

 3. Na padajućem izborniku odaberite Ikona Prekini vezu. uz svaki kontakt koji želite prekinuti vezu s ostalim.

Da biste vidjeli koji je kontakte program Outlook na webu automatski povezao s određenim kontaktom te da biste vidjeli prijedloge za ostale slične kontakte koji će se povezati s tim kontaktom, poduzmite sljedeće korake:

 1. Potvrdite okvir lijevo od imena kontakta. Ako je Outlook na webu automatski povezao kontakte koji imaju isto ili slično ime, padajući izbornik Veze prikazat će se na desnoj strani alatne trake.

  Snimka zaslona s gumbom veze na stranici osobe.

 2. Na alatnoj traci odaberite padajući izbornik Veze.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pomoć za Outlook.com:

Gumb za forum zajednice Gumb za obraćanje podršci

Pomoć za Outlook na webu za tvrtke:

Pristup pomoći na forumima zajednice korisnika sustava Office 365 Administratori: prijavite se i stvorite zahtjev za uslugom Administratori: Pozivanje podrške

Ako koristite Office 365 kojim upravlja 21Vianet u Kini, pročitajte članak Obratite se podršci za Office 365 za tvrtke – pomoć za administratore.

Pogledajte i sljedeće

Uvoz kontakata u Outlook

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×