Office
Prijava

Korištenje i organiziranje objekata baze podataka u navigacijskom oknu

Objekti baze podataka u programu Access 2010 prikazani su u navigacijskom oknu, što je značajka predstavljena u programu Access 2007. Prozor Baza podataka iz starijih verzija nije dostupan.

U navigacijskom oknu možete prilagoditi kategorije i grupe objekata. Možete i sakriti objekte, grupe pa čak i cijelo navigacijsko okno. Access 2010 nudi nekoliko kategorija koje možete odmah koristiti te vam omogućuje stvaranje prilagođenih kategorija i grupa.

Napomena: Navigacijsko okno nije dostupno ako koristite web-bazu podataka u pregledniku. No navigacijsko okno možete koristiti ako otvorite web-bazu podataka u programu Access.

U ovom članku

Pregled

Odabir kategorije

Prikaz i sortiranje objekata

Traženje objekata u bazi podataka

Stvaranje i izmjena prilagođenih kategorija i grupa

Dodavanje objekata u prilagođenu grupu

Uklanjanje i vraćanje prečaca u prilagođenim grupama

Skrivanje objekata i grupa

Prikazivanje objekata i grupa

Pregled

Navigacijsko okno središnje je mjesto s kojeg jednostavno možete prikazati sve svoje objekti baze podataka te im pristupiti. Kada otvorite bazu podataka u programu Access 2010, navigacijsko okno prema zadanom se prikazuje s lijeve strane radnog prostora.

Prilagođavanje cijelog navigacijskog okna

Na sljedeće načine možete prilagoditi izgled navigacijskog okna:

Da biste

Učinite ovo

Promijenili širinu navigacijskog okna

Postavite pokazivač iznad desnog ruba navigacijskog okna, a zatim nakon što poprimi oblik dvosmjerne strelice povucite rub da biste povećali ili smanjili širinu.

Otvaranje i zatvaranje navigacijskog okna

Kliknite gumb Otvori/zatvori traku zatvarača Shutter bar open/close button for Navigation Pane in Access ili pritisnite F11 za otvaranje i zatvaranje navigacijskog okna.

Navigacijsko okno, prikazano zatvoreno i otvoreno

Korištenje objekata baze podataka

Bilo koji objekt u navigacijskom oknu možete koristiti tako da ga dvokliknete. Ako kliknite objekt desnom tipkom miša, prikazat će se izbornik prečaca koji vam omogućuje da izvršite razne radnje, npr. otvorite objekt u prikazu dizajna.

Kategorije i grupe

Objekte u bazi podataka možete organizirati u kategorije i grupe. Kategorije vam omogućuju da rasporedite objekte u navigacijskom oknu, a grupe vam omogućuju da filtrirate kategorizirane objekte.

Na prethodnoj slici, na primjer, Svi objekti programa Access predstavlja kategoriju, a Tablice, Upiti, Obrasci i Izvješća grupe.

Kada odaberete kategoriju, stavke se raspoređuju u grupe koje kategorija sadrži. Ako, na primjer, odaberete kategoriju Tablice i povezani prikazi, stavke se raspoređuju u jednu grupu po tablici, a svaka od tih grupa sadrži prečace do svih objekata koji koriste tablicu  – upita, obrazaca, izvješća i tako dalje. Ako objekt sadrži više tablica, prikazuje se u svim relevantnim grupama.

Vrh stranice

Odabir kategorije

Pri stvaranju nove baze podataka, kategorija koja se prikazuje po zadanom jestTablice i povezani prikazi, a grupa Sve tablice. Svaka baza podataka ima i kategoriju pod nazivom Prilagođeno, koju možete koristiti da biste stvorili prilagođeni prikaz objekata. Osim toga, Access nudi dvije dodatne unaprijed definirane kategorije koje možete odabrati u skladu s načinom na koji želite prikazati objekte:

Kategorija

Opis

Vrsta objekta

Pogledajte sve objekte u bazi podataka sortirane po vrsti.

Datum stvaranja

i

Datum promjene

Pronađite objekte koji su stvoreni ili izmijenjeni određenog datuma ili u određenom razdoblju. Možete filtrirati po Danas ili Svi datumi. Ove kategorije prikazuju objekte u silaznom redoslijedu, od kad su stvorene ili zadnji put izmijenjene.

Npr. u oglednoj bazi podataka Northwind, koja se instalira s programom Access, ako prikažete grupu Sve tablice, možete vidjeti kako su različiti objekti povezani s tablicama. Tablica je uvijek na vrhu popisa, a slijede je svi objekti koji ovise o podacima u toj tablici. Na sljedećoj slici u grupi Zaposlenici prikazana je tablica Zaposlenici, a slijede objekti povezani s njom. Isto se događa i s grupama Otpremnici i Kupci.

Navigacijsko okno prikazuje tablicu unutar grupa i objekata povezanih sa svakom tablicom

Svaki put kad odaberete unaprijed definiranu kategoriju, program Access obuhvaća globalnu grupu koja sadrži sve objekte u bazi podataka. Globalnu grupu za kategoriju možete jednostavno pronaći ako potražite riječ Sve ispred naziva grupe. Na primjer, ako odaberete kategoriju Tablice i povezani prikazi, naziv globalne grupe je Sve tablice.

Vrh stranice

Prikaz i sortiranje objekata

Možete odabrati način prikaza objekata iz baze podataka u navigacijskom oknu. Na primjer, možete dodati datume stvaranja ili izmjene ili prikazati objekte kao ikone ili popise. Prema zadanome program Access sortira objekte u navigacijskom oknu po vrsti objekta u uzlaznom abecednom redoslijedu, ali možete i promijeniti sortiranje tako da odgovara vašim potrebama. Da biste odredili način prikaza i sortiranja objekata, učinite sljedeće:

 • Desnom tipkom miša kliknite vrh navigacijskog okna da biste prikazali izbor prečaca, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili način prikaza objekata, pokažite na Prikaz po, a zatim kliknite Pojedinosti, Ikona ili Popis.

  • Da biste vidjeli sve grupe u bazi podataka, kliknite Prikaži sve grupe.

  • Da biste promijenili redoslijed sortiranja objekata, pokažite na Sortiraj po, a zatim odaberite mogućnost sortiranja.

  • Da biste ručno sortirali i prilagodili redoslijed prikazivanja, kliknite Sortiraj po, a zatim kliknite Ukloni automatsko sortiranje.

Vrh stranice

Traženje objekata u bazi podataka

Dok upisujete tekst u okvir Pretraživanje, Access pretražuje unutar kategorije grupa koje sadrže objekt ili prečac objekta u skladu s izrazima za pretraživanje. Sve se grupe koje ne sadrže podudaranje sažimaju.

Napomena: Program Access pretražuje objekte samo u kategorijama i grupama koje su trenutno prikazane u navigacijskom oknu.

Savjet: Da biste određeni objekt pretražili u cijeloj bazi podataka, odaberite jednu od unaprijed definiranih kategorija u navigacijskom oknu, poput Tablice i povezani prikazi ili Vrsta objekta. Ovim osiguravate da su sve grupe vidljive u navigacijskom oknu.

Korištenje okvira Pretraživanje za pronalaženje objekata baze podataka ili prečaca

 1. Ako okvir Pretraživanje nije već vidljiv pri vrhu navigacijskog okna, desnom tipkom miša kliknite traku izbornika pri vrhu navigacijskog okna i kliknite Traka za pretraživanje.

 2. Upišite dio ili cijeli naziv objekta ili prečaca u okvir Traka za pretraživanje.

  Traka za pretraživanje u navigacijskom oknu

  Tijekom unosa znakova program Access pretražuje i eliminira zaglavlja grupa koje ne sadrže podudaranje.

 3. Da biste obavili drugo pretraživanje, kliknite Očisti niz za pretraživanje Gumb Očisti niz za pretraživanje ili pritisnite BACKSPACE da biste izbrisali znakove, a zatim unesite novi tekst za pretraživanje.

  Napomena: Kad očistite okvir Traka za pretraživanje, navigacijsko okno ponovo prikazuje sve dostupne objekte.

Vrh stranice

Stvaranje i izmjena prilagođenih kategorija i grupa

Kada stvorite novu bazu podataka bez korištenja predloška, baza podataka prema zadanom sadrži kategoriju Prilagođeno, koja prikazuje jednu grupu koja sadrži sve objekte definirane u bazi podataka. Prilagođenu kategoriju možete preimenovati, stvoriti dodatne prilagođene grupe u njoj i dodijeliti objekte tim grupama. Zadana je mogućnost sortiranja za grupe Sve tablice.

Kad vidite prilagođene kategorije i grupe iz navigacijskog okna, uvijek vidite i prečace do objekata. Prečace možete prepoznati po maloj strelici pored donjeg lijevog kuta ikone objekta.

Prečaci u prikazu prilagođene kategorije

Kad otvorite prečac, otvarate objekt do kojeg prečac vodi. No ako izbrišete prečac, program Office Access 2007 ne briše objekt u bazi podataka do kojeg prečac vodi. Možete sakriti ili preimenovati prečace bez promjene podataka do kojih prečac vodi u bazi podataka.

Jedini način za prilagođavanje objekata u bazi podataka jest stvaranje prilagođenih kategorija. Na primjer, možete stvoriti prilagođenu kategoriju kad želite stvoriti obrazac s određenim vrstama gumba ili veza koje možete koristiti za pristup bazi podataka. Kad stvorite prilagođenu kategoriju, ona se primjenjuje samo na trenutnu bazu podataka. Ne možete prenijeti prilagođene kategorije i grupe u druge baze podataka. Možete stvoriti prilagođenu kategoriju preimenovanjem zadane kategorije Prilagođeno koju nudi program Access ili stvaranjem nove prilagođene kategorije. Ograničavanje broja prilagođenih kategorija i grupa u bazi podataka olakšava pronalaženje podataka.

Napomena:  Iako možete ukloniti objekte iz prilagođene kategorije ili grupe, ne možete ih ukloniti iz unaprijed definirane kategorije ili grupe.

Pomoću dijaloškog okvira Mogućnosti navigacije stvorite i upravljajte prilagođenim kategorijama i grupama. Dijaloški okvir prikazuje popis svih kategorija koje su definirane u bazi podataka i prikazuje grupe za odabranu kategoriju.

Stvaranje prilagođene kategorije

Kad stvarate novu prilagođenu kategoriju stvaraju se grupe naziva Nedodijeljeni objekti i Prilagođena grupa 1. Zadano program Office Access 2007 ne stavlja objekte u grupu Nedodijeljeni objekti. Umjesto toga, svi objekti u kategoriji koji nisu dodijeljeni nijednoj grupi prikazuju se u grupi Nedodijeljeni objekti u navigacijskom oknu.

 1. Da biste stvorili novu kategoriju, desnom tipkom miša kliknite izbornik na vrhu navigacijskog okna, a zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijelu Kategorije kliknite Dodaj stavku.

  Pojavljuje se nova kategorija u dijelu Kategorije u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije.

 3. Unesite naziv za novu kategoriju i pritisnite ENTER.

Preimenovanje prilagođene kategorije

Ako je dostupna nekorištena prilagođena kategorija, možete je preimenovati umjesto dodavati novu prilagođenu kategoriju.

 1. Da biste preimenovali prilagođenu kategoriju, desnom tipkom miša kliknite izbornik na vrhu navigacijskog okna, a zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijelu Kategorije kliknite Prilagođeno, a zatim kliknite Preimenuj stavku.

 3. Unesite novi naziv kategorije i pritisnite ENTER.

Nakon stvaranja ili preimenovanja kategorije potrebno je stvoriti prilagođene grupe za svaku prilagođenu kategoriju.

Program Access automatski stvara grupe Prilagođena grupa 1 i Nedodijeljeni objekti u svakoj novoj kategoriji. Objekti koji nisu dodijeljeni grupama automatski se smještaju u grupu Nedodijeljeni objekti. Možete stvoriti novu prilagođenu grupu ili preimenovati grupu Prilagođena grupa 1 u odabrani naziv.

Stvaranje prilagođene grupe

 1. Da biste stvorili novu prilagođenu grupu, desnom tipkom miša kliknite izbornik na vrhu navigacijskog okna, a zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijelu Grupe zanaziv kategorije kliknite Dodaj grupu.

 3. Unesite naziv nove grupe i pritisnite ENTER.

Preimenovanje prilagođene grupe

 1. Da biste preimenovali prilagođenu grupu, desnom tipkom miša kliknite izbornik na vrhu navigacijskog okna, a zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijelu Grupe zanaziv kategorije kliknite prilagođenu grupu i kliknite Preimenuj grupu.

 3. Unesite novi naziv grupe i pritisnite ENTER.

Nakon što stvorite prilagođenu grupu u prilagođenoj kategoriji, u nju dodajete ili premještate objekte kao što su tablice.

Vrh stranice

Dodavanje objekata u prilagođenu grupu

Možete dodati objekte u prilagođenu grupu na nekoliko različitih načina, poput povlačenja objekta radi stvaranja prečaca, kopiranja i lijepljenja i uvoza objekata iz vanjskih izvora. No ako odaberete izrezati objekt iz grupe, imajte na umu da to može izazvati probleme. Ne preporučujemo izrezivanje objekata jer je baza podataka sastavljena od komponenti koje rade zajedno pa ako izbrišete objekt iz tog skupa komponenti, to može ugroziti neke ili sve funkcionalnosti baze podataka.

 • Da biste dodali ili premjestili objekte iz baze podataka u prilagođenu grupu, kliknite padajući izbornik pri vrhu navigacijskog okna i kliknite prilagođenu grupu koju ste stvorili.

 • U dijelu Nedodijeljeni objekti desnom tipkom miša kliknite objekt koji želite dodati ili premjestiti.

 • Na izborniku prečaca kliknite Dodaj grupi, a zatim kliknite prilagođenu grupu u koju želite dodati objekt.

Kopiranje i lijepljenje objekata

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite objekt koji želite kopirati, a zatim kliknite Kopiraj.

 • Desnom tipkom miša kliknite grupu u navigacijskom oknu u kojoj želite zalijepiti objekt, a zatim kliknite Zalijepi. Objekt možete zalijepiti i u navigacijskom oknu druge baze podataka koja je otvorena u programu Access 2010.

Uvoz tablica iz drugih baza podataka ili podataka iz drugih programa (kao što su tekstne datoteke i radne knjige programa Microsoft Office Excel) drugi je način dodavanja objekata u bazu podataka. Dodatne informacije o načinu uvoza vanjskih podataka potražite u vezama u odjeljku Također pogledajte ovog članka.

Vrh stranice

Uklanjanje i vraćanje prečaca u prilagođenim grupama

Kad gledate prilagođene objekte u navigacijskom oknu, zapravo gledate prečace do tih objekata. Ikona objekta s malom strelicom pored donjeg lijevog kuta označava da je riječ o prečacu ili pokazivaču do stvarnog objekta.

Prečaci u prikazu prilagođene kategorije

Ako uklonite ili izbrišete prečac iz navigacijskog okna, uklanjate samo pokazivač do tog objekta, a ne uklanjate objekt iz baze podataka. Kad se prečac objekta ukloni iz prilagođene grupe u navigacijskom oknu, referenca do tog objekta uklanja se iz prilagođene grupe, a objekt se pojavljuje u grupi Nedodijeljeni objekti u navigacijskom oknu.

 • Da biste uklonili prečac, desnom tipkom miša kliknite objekt u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Ukloni.

 • Da biste vratili prečac objekta, povucite i ispustite objekt iz grupe Nedodijeljeni objekti u navigacijskom oknu u prilagođenu grupu.

Važno: Iako možete izbrisati (tj. trajno ukloniti) unaprijed definirane i prilagođene grupe, to ne preporučujemo jer može uzrokovati probleme u bazi podataka. Baze podataka su skupovi komponenti koje rade zajedno pa ako izbrišete objekt iz tog skupa komponenti, to može ugroziti neke ili sve funkcionalnosti baze podataka.

Vrh stranice

Skrivanje objekata i grupa

Skrivanje objekta ili grupe može biti bolje rješenje od brisanja kad se objekt ili grupa ne koriste ili kad želite ograničiti pristup. Skrivanje objekta ne mijenja bazu podataka, dok brisanje objekta ili grupe (čak i ako su dvostruki) može ugroziti neke ili sve funkcionalnosti baze podataka.

Da biste sakrili objekt ili grupu u navigacijskom oknu, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste sakrili objekt, kliknite ga desnom tipkom miša pa kliknite Sakrij u ovoj grupi.

 • Da biste sakrili cijelu grupu, kliknite je desnom tipkom miša pa kliknite Sakrij.

Da biste sakrili objekt ili grupu koji su blijedi u navigacijskom oknu, učinite sljedeće:

 1. Desnom tipkom miša kliknite traku izbornika na vrhu navigacijskog okna, a zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnost navigacije isključite potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte i kliknite U redu.

Vrh stranice

Prikazivanje objekata i grupa

Da biste prikazali skrivene objekte ili grupe bez osiguravanja pristupa, učinite sljedeće:

 • Desnom tipkom miša kliknite traku izbornika na vrhu navigacijskog okna, a zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 • U dijaloškom okviru Mogućnost navigacije uključite potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte i kliknite U redu.

Ako su skriveni objekti i grupe blijedi u navigacijskom oknu, znači da nisu omogućeni. Da biste te blijede objekte i grupe učinili dostupnima u navigacijskom oknu, učinite sljedeće:

 • Da biste prikazali objekt, kliknite ga desnom tipkom miša pa kliknite Otkrij u ovoj grupi.

 • Da biste prikazali grupu, kliknite je desnom tipkom miša pa kliknite Otkrij.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×