Korištenje HTML uređivača

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Značajka HTML uređivača programa Microsoft Office SharePoint Server 2007 je uređivač obogaćenog teksta sa svim značajkama. Možete primijeniti stilove oblikovanja na tekst ili elemente sadržaja korištenjem izbornika na alatnoj traci HTML uređivača. Možete umetati elemente, poput tablica i popisa, korištenjem gumba na alatnoj traci. Možete pretraživati sadržaje, pa čak i provjeravati pravopis svojih sadržaja i sve to korištenjem alatne trake. Svim tim značajkama možete pristupiti i korištenjem tipkovnice.

Što želite učiniti?

Umetanje i uređivanje teksta

Odabir teksta ili HTML elemenata i Primjena oblikovanja ili prilagođenih stilova

Umetanje i uređivanje tablica i drugih HTML elemenata

Korištenje načinu uređivanja HTML izvora

Umetanje i uređivanje teksta

HTML uređivač se može prikazati na istoj razini ili u dijaloškom okviru web-stranice u novim prozoru. Možete upisivati izravno u HTML uređivač, kao što biste upisivali u bilo koji uređivač teksta. Upisani tekst će se u HTML uređivaču prikazati u obliku u kojem će biti prikazan na objavljenoj stranici. Kad se HTML uređivač prikazuje na istoj razini, neke njegove značajke nisu dostupne.

Kopiranje i lijepljenje

Kopiranje i lijepljenje teksta izvodi se na isti način kao i u drugim uređivačima obogaćenog teksta, osim što HTML uređivač nudi mogućnosti lijepljenja.

Prilikom kopiranja iz međuspremnika teksta koji je oblikovan, pojavit će se izbornik Mogućnosti lijepljenja. Izbornik Mogućnosti lijepljenja nudi sljedeće mogućnosti:

 • Ukloni umetnute stilove      Ova mogućnost uklanja sve stilove razine iz zalijepljenog teksta. Oblikovanje koje nije dio stila razine ostaje netaknuto.

 • Zadrži samo tekst      Ova mogućnost iz zalijepljenog teksta uklanja sve stilove razine i sva oblikovanja.

 • Zadrži umetnute stilove      Ova mogućnost u zalijepljenom tekstu ostavlja stilove razine i oblikovanja.

Pretraživanje teksta u sadržaju

Tekst u sadržaju možete potražiti klikom na gumb za Traženje Slika gumba . Kada kliknete gumb za Traženje , u okvir Traži pojavljuje se uz gumb Traži sljedeće . U okvir Traži upišite tekst koji želite tražiti, a zatim kliknite Traži sljedeće. Ako se tekst koji ste upisali u okvir Traži se pojavljuje u sadržaju koji uređujete, bit će istaknuti prvu instancu toga teksta u sadržaju. Kliknite Traži sljedeće da biste pronašli sljedeću pojavu.

Napomena: Pomaknete li pokazivač iz okvira Traženje, naredba Traži će započeti pretraživanje na onom mjestu u sadržaju na kojem je pokazivač smješten u trenutku pritiska na Traži sljedeće i neće se vratiti na početak teksta kad stigne do njegovog kraja. Kako biste pretražili cijeli sadržaj, u trenutku pritiska na Traži sljedeće pokazivač ostavite u okviru Traženje.

Napomena: Funkcionalnost pretraživanja nije dostupna kad se HTML uređivač prikazuje na istoj razini.

Provjera pravopisa u tekstu

Tekst za pravopisne pogreške možete provjeriti tako da kliknete gumb za Provjeru pravopisa Slika gumba alatne trake. Kada kliknete gumb za Provjeru pravopisa , otvara se novi prozor i prikazati moguće pravopisne pogreške, uključujući prijedloge za njihovo ispravljanje.

Tipkovni prečac da biste provjerili pravopis, pritisnite F7.

Napomena: Funkcionalnost provjere pravopisa nije dostupna kada se HTML uređivač prikazuje na istoj razini.

Vrh stranice

Odabir teksta ili HTML elemenata i primjena oblikovanja ili prilagođenih stilova

Želite li promijeniti izgled teksta u sadržaju svoje stranice, možete koristiti oblikovanje i stilove.

Stilovi su unaprijed definirani skupovi mogućnosti oblikovanja koje možete primijeniti kao da se radi o jednoj mogućnosti oblikovanja. Na primjer, može postojati unaprijed definiran stil naslova članka koji određuje da će font biti podebljan, veličine 14, iz vrste Arial i kestenjaste boje. Kad na odabir primijenite stil naslova članka, na odabir će se primijeniti sve pojedinačne mogućnosti oblikovanja tog stila.

Dva su načina odabira sadržaja: sadržaj možete odabrati ručno, ili možete odabrati HTML elemente i sadržaj koji se nalazi u njima.

Vrh stranice

Što vas zanima?

Korištenje miša i tipkovnice radi odabira teksta

Korištenje izbornika za odabir za odabir HTML elemenata

Primjena stilova pomoću izbornika stilovi

Primjena oblikovanja pomoću gumbi na alatnoj traci

Korištenje miša ili tipkovnice za odabir teksta

Korištenjem miša ili tipkovnice možete odabrati blok teksta.

Za odabir bloka teksta korištenjem miša učinite nešto od sljedećeg:

 • Vucite pokazivač miša za odabir željenog teksta.

 • Dvostruko pritisnite u tekstu za odabir riječi ili trostruko za odabir odjeljka, stavke popisa ili ćelije tablice.

Za odabir bloka teksta korištenjem tipkovnice, pritisnite i držite tipku SHIFT i pritisnite STRELICU ULIJEVO ili STRELICU UDESNO kako biste prilagodili odabir pomičući se znak po znak. Ili, pritisnite i držite tipku SHIFT i pritisnite STRELICU GORE ili STRELICU DOLJE kako biste prilagodili odabir pomičući se redak po redak. Možete i pritisnuti i držati tipke CTRL i SHIFT, istovremeno pritiščući STRELICU ULIJEVO ili STRELICU UDESNO za odabir riječ po riječ.

Vrh odjeljka

Korištenje izbornika za odabir za odabir HTML elemenata

Želite li odabrati sav tekst koji se nalazi u HTML elementu, koristite izbornik Odaberi na alatnoj traci.

Izbornik Odaberi je ovisan o kontekstu, pa njegove mogućnosti ovise o elementu na kojem se nalazi pokazivač. Na primjer, pritisnete li izbornik Odaberi kada se pokazivač nalazi na stavci popisa, izbornik Odaberi će prikazati ove mogućnosti:

 • Odabir oblikovanog sadržaja (samo tekst u trenutnoj stavci).

 • Odaberite blok za oblikovanje (tekst i element odjeljka u kojem se tekst nalazi).

 • Odaberite stavku popisa (element stavke popisa, uključujući tekst i blok za oblikovanje koji se nalazi u stavci).

 • Odaberite popis (sve stavke popisa na trenutnom popisu, uključujući njihove tekstove i blokove za oblikovanje).

 • Odabir cijelog sadržaja (sav sadržaj koji se nalazi u prozoru trenutnog HTML uređivača).

 • Nakon otvaranja sadržaja stranice u HTML uređivaču, smjestite pokazivač u tekst HTML elementa koji želite odabrati i zatim na alatnoj traci pritisnite Odaberi.

 • Pritisnite stavku izbornika Odaberi koja najviše odgovara željenom opsegu odabira. Na primjer, nalazi li se pokazivač u tekstu popisa s grafičkim oznakama i vi želite odabrati cijeli taj popis, pritisnite Popis s grafičkim oznakama.

Izbornik Odaberi koristite kako biste bili sigurni da oblikujete ili primjenjujete stilove na određene HTML elemente, a ne samo na tekst koji je istaknut u prozoru uređivača. Na taj će način stilovi i oblikovanja ostati dosljedni.

Vrh odjeljka

Primjena stilova pomoću izbornika stilovi

Bilo da odabirete tekst korištenjem miša ili tipkovnice ili odabirete elemente korištenjem izbornika Odaberi, izbornik Stilovi možete koristiti za primjenu stilova koji su definirani za vaše web-mjesto. Nekoliko takvih stilova je instalirano kao dio programa Office SharePoint Server 2007, a administrator web-mjesta ili dizajner izgleda stranice mogu definirati i prilagođene stilove kojima možete pristupiti korištenjem izbornika Stilovi.

Izbornik Stilovi ovisi o kontekstu. Stilovi koji se prikazuju ovise o odabiru na koji želite primijeniti stil.

Vrh odjeljka

Primjena oblikovanja korištenjem gumba alatne trake

Gumbe alatne trake možete koristiti za primjenu oblikovanja na odabir. Tim se naredbama može pristupiti korištenjem miša ili tipkovnih prečaca.

Prilikom primjene oblikovanja na odabir, ono se dodaje ostalim oblikovanjima koja su već primijenjena na odabir, osim u slučaju postojanja dvaju oblikovanja koja nisu međusobno kompatibilna. Ako su bilo koja dva oblikovanja nekompatibilna — na primjer, ako određuju dvije različite boje za font — na odabir će se primijeniti drugo oblikovanje.

Vrh odjeljka

Vrh stranice

Umetanje i uređivanje tablica i drugih HTML elemenata

Gumbe alatne trake možete koristiti za umetanje tablica, popisa, hiperveza, slika i sadržaja za ponovno korištenje.

Sadržaj za ponovno korištenje sastoji se od blokova teksta i HTML elemenata koji se mogu umetnuti u sadržaj stranice. Sadržaj i struktura sadržaja za ponovno korištenje se ne mogu mijenjati korištenjem HTML uređivača. HTML uređivač možete koristiti za primjenu stilova i oblikovanja na sadržaj za ponovno korištenje.

Vrh stranice

Što vas zanima?

Umetanje i uređivanje tablice

Umetanje popisa

Umetanje hiperveze

Umetanje slike

Umetanje ponovno iskoristivog sadržaja

Umetanje i uređivanje tablice

Možete umetnuti tablicu tako da kliknete gumb Umetni tablicu Slika gumba alatne trake. Kada kliknete Umetanje tablice, otvorit će se novi prozor kojem možete odabrati sljedeća svojstva tablice:

 • Svojstva Veličina:

  • Reci      Ovo svojstvo koristite za izbor broja redaka.

  • Stupci      Ovo svojstvo koristite za izbor broja stupaca.

  • Odredi dimenzije      Ovaj potvrdni okvir odaberite kako biste promijenili širinu i visinu tablice u okvirima Širina i Visina. Želite li da dimenzijama tablice upravlja poslužitelj, očistite ovaj potvrdni okvir.

  • Širina i Visina     Odaberete li potvrdni okvir Odredi dimenzije, moći ćete odabrati svojstva širine i visine za kontroliranje dimenzija tablice. U okvir Širina ili Visina upišite broj i zatim pritisnite strelicu kako biste odabrali piksele ili postotak. Na primjer, kako biste odredili da širina tablice mora iznositi polovicu širine stranice, u okvir Širina upišite 50 i zatim na popisu pritisnite postotak.

 • Svojstva Oblikovanje:

  • Koristi unaprijed definirani oblik tablice      Odaberite ovaj potvrdni okvir kako biste na padajućem popisu izabrali oblik tablice. Office SharePoint Server 2007 donosi više unaprijed definiranih oblika tablice, a administrator web-mjesta može stvarati i prilagođene oblike tablica i dodavati ih na popis.

   Kad odaberete oblik tablice s popisa, pregled tog oblika će se prikazati u okviru Pregled.

   Za isključivanje svih mogućnosti u sekciji Oblikovanje, očistite potvrdni okvir Koristi unaprijed definirani oblik tablice. Na tablicu se neće primijeniti nikakav oblik.

  • Primijeni posebne oblike na      Svaki unaprijed definirani oblik tablice može sadržavati oblikovanje koje se primjenjuje na redak zaglavlja, posljednji redak, prvi stupac i posljednji stupac. Te četiri mogućnosti za retke i stupce koristite za određivanje hoće li se na pojedinom retku ili stupcu primijeniti određeno oblikovanje. Na primjer, kako biste odredili da redak zaglavlja neće imati oblik koji je određen u unaprijed definiranom obliku tablice, očistite potvrdni okvir Redak naslova.

   Napomena: Ove mogućnosti su dostupne samo ako je odabran potvrdni okvir Koristi unaprijed definirani oblik tablice.

Tablicu možete uređivati i mijenjanjem njezine veličine, oblikovanja i drugih svojstava. Najbolji način uređivanja tablice je korištenje Izbornika ćelije. Kako biste otvorili Izbornik ćelije, pritisnite strelicu pri desnom rubu ćelije tablice koju uređujete.

Izbornik ćelije sadrži sljedeće naredbe:

 • Umetni redak iznad      Ova naredba umeće redak iznad ćelije koju uređujete.

 • Umetni redak ispod      Ova naredba umeće redak ispod ćelije koju uređujete.

 • Umetni stupac lijevo      Ova naredba umeće stupac s lijeve strane ćelije koju uređujete.

 • Umetni stupac desno      Ova naredba umeće stupac s desne strane ćelije koju uređujete.

 • Izbriši redak      Ova naredba briše redak koji sadrži ćeliju koju uređujete.

 • Izbriši stupac      Ova naredba briše stupac koji sadrži ćeliju koju uređujete.

 • Spoji ćelije      Ova naredba spaja ćeliju koju uređujete s ćelijom s njene desne strane, ili s ćelijom s njene lijeve strane, u jezicima zdesna-nalijevo.

 • Podijeli ćeliju      Ova naredba dijeli ćeliju koju uređujete i smješta pokazivač u krajnju lijevu ćeliju rezultata dijeljenja.

 • Visina i širina      Ova naredba otvara dijaloški okvir koji omogućuje promjenu visine i širine retka i stupca u kojima se nalazi ćelija koju uređujete.

 • Uredi tablicu      Ova naredba otvara dijaloški okvir koji omogućuje promjenu bilo kojeg svojstva tablice u kojoj se nalazi ćelija koju uređujete.

Sve akcije Izbornika ćelije možete izvesti i korištenjem gumba alatne trake.

Vrh odjeljka

Umetanje popisa

Popis možete umetnuti tako da kliknete gumb za alatnu traku Slika gumba za grafičke oznake Popis s grafičkim oznakamaili Numerirani popis Slika gumba .

Tipkovni prečac da biste umetnuli numerirani popis, pritisnite CTRL + SHIFT + E. Da biste umetnuli popis s grafičkim oznakama, pritisnite CTRL + SHIFT + L.

Vrh odjeljka

Umetanje hiperveze

Klikom na gumb za Umetanje hiperveze Slika gumba alatne trake možete umetnuti hipervezu.

Tipkovni prečac za umetanje hiperveze, pritisnite CTRL + K.

Prilikom umetanja hiperveze otvara se dijaloški okvir web-stranice Uredi svojstva hiperveze.

 • U okvir Odabran URL možete upisati URL adresu ili pritisnuti gumb Pregled za pronalaženje stavke ili dokumenta na web-mjestu.

 • Za otvaranje hiperveze u novom prozoru odaberite potvrdni okvir Otvori vezu u novom prozoru. Ne odaberete li taj potvrdni okvir, hiperveza će se otvoriti u istom prozoru.

 • Odaberite potvrdni okvir Prikaži vezu s ikonom kako bi se ispred teksta hiperveze prikazala ikona. To ćete napraviti dodavanjem oznake slike (<IMG>) na početak veze. Prema zadanim postavkama, prikazana ikona odražava vrstu dokumenta do kojeg hiperveza vodi, ali prikazanu sliku možete kasnije promijeniti uređivanjem izvornog atributa oznake slike (<IMG src=>). Ne odaberete li potvrdni okvir Prikaži vezu s ikonom, hiperveza će se prikazati kao tekst.

 • U okvir Naziv alata možete upisati tekst koji će se prikazati kad se pokazivač miša nalazi na hipervezi. Taj se tekst sprema kao atribut naslova oznake sidra hiperveze (<Naslov=>).

 • U okvir Naziv sekcije Knjižna oznaka možete upisati naziv hiperveze. Taj će se naziv spremiti kao ID atribut oznake sidra veze (<ID=>). Ovaj postupak koristite za stvaranje knjižne oznake na stranici na koju možete stvoriti vezu s drugih stranica ili s drugih mjesta na istoj stranici.

Postojeću vezu možete uređivati korištenjem istih gumba alatne trake ili pritiskom na tipke CTRL+K kada je odabrana hiperveza koju želite urediti.

Brisanje hiperveze

Za brisanje hiperveze učinite sljedeće:

 1. Odaberite vezu koju želite izbrisati korištenjem izbornika Odaberi.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite DELETE ili BACKSPACE.

  • Kliknite gumb Ukloni hipervezu Slika gumba alatne trake.

Vrh odjeljka

Umetanje slike

Sliku možete umetnuti tako da kliknete gumb Umetni sliku Slika gumba alatne trake.

Tipkovni prečac da biste umetnuli sliku, pritisnite CTRL + SHIFT + G.

Pritiskom gumba Umetni sliku ili tipki CTRL+SHIFT+G otvorit će se dijaloški okvir web-stranice Uredi svojstva slike.

 • Za pregledavanje dostupnih slika pritisnite gumb Pregled. Pritiskom na Pregled otvorit će se dijaloški okvir web-stranice Odaberi sliku i prikazati slike pohranjene u biblioteci slika za objavljivanje web-mjesta na kojem se nalaze sadržaji koje uređujete. Pritisnite sliku i zatim za njeno umetanje pritisnite U redu.

 • Zamjenski tekst za sliku možete upisati u okvir Zamjenski tekst. Zamjenski tekst čitaju programi za čitanje s ekrana umjesto prikazivanja slike, a prikazuje se u pregledniku i ako preglednik korisnika ne može iscrtati sliku.

 • U sekciji Izgled odaberite mogućnosti poravnanja, debljinu obruba i razmaka oko slike.

 • U sekciji Veličina odredite veličinu slike. Možete odrediti prikazivanje slike u zadanoj veličini ili odabrati veličinu prikaza u pikselima. Odredite li veličinu prikaza, možete postaviti visinu i širinu slike ili odabrati održavanje razmjera veličina (očuvanje odnosa visine i širine).

 • Nakon dovršenja uređivanja svojstava slike pritisnite U redu.

Postojeću sliku možete uređivati korištenjem istih gumba alatne trake, ili pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+G kada je odabrana slika koju želite urediti.

Vrh odjeljka

Umetanje sadržaja za ponovno korištenje

Ponovno iskoristiv sadržaj možete umetnuti tako da kliknete gumb Umetni ponovno iskoristivi sadržaj Slika gumba alatne trake.

Nakon umetanja sadržaja za ponovno korištenje, možete mijenjati njegov smještaj na stranici i njegovu veličinu, i primijeniti mogućnost stilova i oblikovanja.

Za promjenu smještaja ili veličine sadržaja za ponovno korištenje pritisnite sadržaj i koristite njegov okvir za prilagodbu njegovog smještaja ili veličine.

Za primjenu stilova ili mogućnosti oblikovanja pritisnite sadržaj za ponovno korištenje, pritisnite izbornik Odaberi i zatim pritisnite Popis s grafičkim oznakama. Nakon toga možete primijeniti stilove korištenjem izbornika Stilovi i primjenjivati mogućnosti oblikovanja korištenjem gumba alatne trake ili tipkovnih prečaca.

Dodatne informacije o ponovno iskoristivog sadržaja potražite u članku Korištenje ponovno iskoristivog sadržaja.

Vrh odjeljka

Vrh stranice

Korištenje načina uređivanja izvornog HTML koda

U bilo koje vrijeme možete prijeći iz uređivanja teksta u uređivanje izvornog HTML koda, pritiskom na gumb alatne trake Uredi izvorni HTML kod. Način uređivanja izvornog HTML koda je koristan kod promjene atributa HTML elemenata vašeg sadržaja.

Prilikom rada u načinu uređivanja izvornog HTML koda, prozor HTML uređivača prikazuje vaš sadržaj u HTML formatu, a većina gumba alatne trake nije omogućena. Izvorni HTML kod možete uređivati korištenjem standardnih HTML oznaka i sintakse. HTML uređivač podržava HTML Translational standard verzije 4.01.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×