Office
Prijava

Korištenje BGP zajednica u scenarijima za ExpressRoute za Office 365

Povezivanje sa sustavom Office 365 pomoću rješenja Azure ExpressRoute temelji se na BGP oglašavanju određenih IP podmreža koje predstavljaju mreže u kojima su implementirane krajnje točke sustava Office 365. Zbog globalne prirode sustava Office 365 i brojnih servisa koji čine Office 365 korisnici često imaju potrebu upravljati oglašavanjem koje prihvate u svojoj mreži. Smanjivanje broja IP podmreža, koje se radi usklađivanja s terminologijom upravljanja BGP mrežama u nastavku članka nazivaju IP prefiksi, korisnicima omogućuje ostvarivanje sljedećih ciljeva:

 • Upravljanje brojem prihvaćenih oglašenih IP prefiksa – preporučuje se da korisnici s internom mrežnom infrastrukturom ili mrežnim operaterom koji podržava samo ograničen broj IP prefiksa te korisnici s mrežnim operaterom koji naplaćuje prihvaćanje prefiksa iznad ograničenog broja procijene ukupan broj već oglašenih prefiksa za svoju mrežu i odaberu najprikladnije aplikacije sustava Office 365 za ExpressRoute.

 • Upravljanje potrebnom propusnošću za krug rješenja Azure ExpressRoute – korisnici mogu upravljati omotnicom propusnosti servisa sustava Office 365 putem rješenja ExpressRoute umjesto internetskim putem. Time se korisnicima omogućuje rezerviranje propusnosti rješenja ExpressRoute za određene aplikacije, npr. za Skype za tvrtke, i usmjeravanje preostalih aplikacija sustava Office 365 internetskim putem.

Da bi se korisnicima pojednostavnilo ostvarivanje tih ciljeva, IP prefiksi sustava Office 365 koji se oglašavaju putem rješenja ExpressRoute označavaju se vrijednostima BGP zajednice za određeni servis, kao što je pokazano u primjeru u nastavku.

Napomena: U vrijednost zajednice bit će uključen određeni će mrežni promet povezan s drugim aplikacijama. To je očekivano ponašanje za globalne ponude softvera kao servisa sa zajedničkim servisima i podatkovnim centrima. To je minimizirano gdje god je to moguće imajući na umu dva prethodno navedena cilja, upravljanje brojem prefiksa i/ili propusnošću.

Servis

Vrijednost BGP zajednice

Napomene

exchange*

12076:5010

Obuhvaća servise sustava Exchange i EOP-a*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype za tvrtke*

12076:5030

Skype za tvrtke Online

drugi servisi sustava Office 365*

12076:5100

Obuhvaća Azure Active Directory (scenarije provjere autentičnosti i sinkronizacije direktorija) te servise portala sustava Office 365

* Opseg scenarija servisa dostupnih u rješenju ExpressRoute dokumentiran je u članku Krajnje točke sustava Office 365.

**Dodatni servisi i vrijednosti BGP zajednice možda će biti dodani naknadno. Pogledajte trenutni popis BGP zajednica.

Koji su najčešći scenariji za korištenje BGP zajednica?

Korisnici pomoću BGP zajednica mogu regulirati grupe IP prefiksa koje je njihova mreža prihvatila putem rješenja Azure ExpressRoute te tako utjecati na ukupan broj IP prefiksa i očekivanu omotnicu propusnosti određenih servisa sustava Office 365. Važno je razumjeti da će cijeli Office 365 trebati s internetski ograničen promet neovisno o korištenju rješenja Azure ExpressRoute ili BGP zajednica. Sljedeća su tri scenarija najčešće namjene te funkcije.

Contoso Corporation tvrtka je s 50 000 zaposlenih koja trenutno koristi Office 365 za Exchange Online i SharePoint Online. Prilikom procjene preduvjeta za ExpressRoute tvrtka Contoso utvrdila je da njezini mrežni uređaji na mnogim regionalnim lokacijama ne podržavaju usmjerivačke tablice s više od 100 dodatnih stavki usmjeravanja. Contoso je procijenio ukupan broj IP prefiksa koje bi ExpressRoute oglašavao za sve servise sustava Office 365 i zaključio je da je veći od 100. Da bi se koristilo manje od 100 dodatnih stavki usmjeravanja, Contoso ograničava korištenje rješenja ExpressRoute za Office 365 samo na vrijednost BGP zajednice sustava SharePoint Online, 12076:5020, primljenu putem Microsoftova prijenosa između ravnopravnih članova za ExpressRoute.

Korištena oznaka BGP zajednice

Funkcija usmjeriva putem rješenja Azure ExpressRoute

Potrebne internetske rute

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online i OneDrive za tvrtke

 • DNS, CRL i CDN zahtjevi

 • Svi ostali servisi sustavi Office 365 koji nisu izričito podržani putem rješenja Azure ExpressRoute

 • Svi ostali Microsoftovi servisi u oblaku

 • Portal sustava Office 365, provjera autentičnosti sustava Office 365 i Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection i Skype za tvrtke online

Napomena: Da biste smanjili broj prefiksa za svaki servis, mora postojati minimalno preklapanje između servisa. To je očekivano ponašanje.

Fabrikam Inc., velika multinacionalna tvrtka s distribuiranom heterogenom mrežom, pretplaćena je ne brojne servise sustava Office 365, uključujući Exchange Online, SharePoint Online i Skype za tvrtke online. Interna infrastruktura za usmjeravanje tvrtke Fabrikam podržava tisuće IP prefiksa u svojim usmjerivačkim tablicama, ali Fabrikam propusnost rješenja ExpressRoute i internu propusnost želi dodijeliti samo aplikacijama sustava Office 365 koje su najosjetljivije na performanse mreže, a postojeću internetsku propusnost svim ostalim aplikacijama sustava Office 365.

Zato Fabrikam propusnost rješenja Azure ExpressRoute ograničava samo na vrijednost BGP zajednice Skypea za tvrtke online, 12076:5030, primljenu putem Microsoftova prijenosa između ravnopravnih članova za ExpressRoute. Preostali mrežni promet povezan sa sustavom Office 365 i dalje koristi internetske izlazne točke.

Korištena oznaka BGP zajednice

Funkcija usmjeriva putem rješenja Azure ExpressRoute

Potrebne internetske rute

Skype for Business

(12076:5030)

SIP signalizacija, preuzimanja, govorni pozivi, videopozivi i zajedničko korištenje radne površine u Skypeu

 • DNS, CRL i CDN zahtjevi

 • Svi ostali servisi sustavi Office 365 koji nisu izričito podržani putem rješenja Azure ExpressRoute

 • Svi ostali Microsoftovi servisi u oblaku

 • Portal sustava Office 365, provjera autentičnosti sustava Office 365 i Office Online

 • Telemetrijski podaci za Skype za tvrtke, brzi savjeti za klijent za Skype, povezivanje s javnim servisima za razmjenu izravnih poruka

 • Exchange Online, Exchange Online Protection i SharePoint Online

Banka Woodgrove Bank korisnik je nekoliko Microsoftovih servisa u oblaku, uključujući Office 365. Nakon procjene kapaciteta i potrošnje njihove mreže banka Woodgrove Bank odlučila je implementirati Azure ExpressRoute kao preferirani put za podržane servise sustava Office 365. Usmjerivačke tablice podržavaju sve IP prefikse sustava Office 365, a krugovi rješenja Azure ExpressRoute koje su dodijelili podržavaju sve procijenjene potrebe koje se odnose na propusnost i latenciju.

Da bi zajamčila mrežni promet povezan s drugim Microsoftovim servisima u oblaku osim onih sustava Office 365, banka Woodgrove Bank ograničava korištenje rješenje ExpressRoute za Office 365 na sve IP prefikse označene sljedećim specifičnim vrijednostima BGP zajednice sustava Office 365: 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030 i 12076:5100.

Korištena oznaka BGP zajednice

Funkcija usmjeriva putem rješenja Azure ExpressRoute

Potrebne internetske rute

Exchange, Skype za tvrtke, SharePoint i drugi servisi

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030 i 12076:5100)

Exchange Online i Exchange Online Protection

SharePoint Online i OneDrive za tvrtke

SIP signalizacija, preuzimanja, govorni pozivi, videopozivi i zajedničko korištenje radne površine u Skypeu

Portal sustava Office 365, provjera autentičnosti sustava Office 365 i Office Online

 • DNS, CRL i CDN zahtjevi

 • Svi ostali servisi sustavi Office 365 koji nisu izričito podržani putem rješenja Azure ExpressRoute

 • Svi ostali Microsoftovi servisi u oblaku

Važne napomene povezane s planiranjem korištenja BGP zajednica

Korisnici koji žele pomoću BGP zajednica utjecati na način na koji se ExpressRoute oglašava i prenosi u korisničkoj mreži trebali bi u obzir uzeti sljedeće:

 • Prilikom korištenja BGP zajednica u svom mrežnom dizajnu važno je zajamčiti zadržavanje simetrije usmjeravanja. U nekim slučajevima dodavanje ili uklanjanje BGP zajednica može dovesti do situacije u kojoj je simetrično usmjeravanje narušeno i potrebno je ažurirati konfiguraciju da bi se ponovno uspostavilo simetrično usmjeravanje.

 • Ograničavanje rješenja Azure ExpressRoute pomoću vrijednosti BGP zajednice korisnička je akcija. Microsoft će oglašavati sve IP prefikse povezane s odnosom prijenosa između ravnopravnih članova neovisno o ograničavanju koje je konfigurirao korisnik.

 • Azure ExpressRoute ne podržava akcije u Microsoftovoj mreži utemeljene na BGP zajednicama koje je dodijelio korisnik.

 • IP prefiksi koje koristi Office 365 označene su samo vrijednostima BGP zajednice za određeni servis, BGP zajednice za određenu lokaciju nisu podržane. Servisi sustava Office 365 po prirodi su globalni i filtriranje prefiksa na temelju lokacije klijenta ili podataka u oblaku sustava Office 365 nije podržano. Preporučeni je pristup konfiguriranje mreže tako da koordinira najkraći ili najpoželjniji mrežni put od korisnikove mrežne lokacije do Microsoftove globalne mreže, neovisno o fizičkoj lokaciji IP adrese zatraženog servisa sustava Office 365.

 • IP prefiksi uključeni u svaku vrijednost BGP zajednice predstavljaju podmrežu koja sadrži IP adrese za aplikaciju sustava Office 365 povezanu s vrijednošću. U nekim slučajevima više aplikacija sustava Office 365 ima IP adrese unutar podmreže, zbog čega IP prefiks postoji u više vrijednosti zajednice. To je očekivano, ali rijetko ponašanje do kojeg dolazi zbog fragmentacije dodjele i koje ne utječe na ciljeve upravljanja brojem prefiksa ili propusnošću. Korisnicima se prilikom korištenja BGP zajednica za Office 365 preporučuje pristup "omogući ono što je potrebno", a ne pristup "onemogući ono što nije potrebno" da bi se minimizirao učinak.

 • Korištenjem BGP zajednica ne mijenjaju se temeljni preduvjeti za mrežnu povezivost ni konfiguracija potrebna za korištenje sustava Office 365. Korisnici koji žele pristupiti sustavu Office 365 i dalje moraju pristupiti internetu.

 • Ograničavanje rješenja Azure ExpressRoute pomoću BGP zajednica utječe samo na rute koje interna mreža može vidjeti putem Microsoftova prijenosa između ravnopravnih članova. Možda ćete morati stvoriti dodatne konfiguracije na razini aplikacije, npr. koristiti PAC ili WPAD konfiguraciju u kombinaciji s ograničenim usmjeravanjem.

 • Osim korištenja BGP zajednica koje je dodijelio Microsoft korisnici mogu dodijeliti vlastite BGP zajednice IP prefiksima sustava Office 365 do kojih su došli putem rješenja Azure ExpressRoute da bi utjecali na interno usmjeravanje. Popularan slučaj upotrebe jest dodjela BGP zajednice utemeljene na lokaciji svim rutama dobivenim putem svake navedene lokacije za prijenos između ravnopravnih planova rješenja ExpressRoute, a zatim korištenje tog podatka niže u korisničkoj mreži za koordiniranje najkraćeg ili najpoželjnijeg mrežnog puta u Microsoftovu mrežu. Korištenje BGP zajednica koje je dodijelio korisnik sa scenarijima rješenja ExpressRoute za Office 365 izvan je opsega Microsoftove kontrole ili vidljivosti.

Da biste se vratili, možete koristiti sljedeću kratku vezu: https://aka.ms/bgpexpressroute365

Povezane teme

Povezivanje sa sustavom Office 365 putem mreže
Azure ExpressRoute za Office 365
Upravljanje rješenjem ExpressRoute radi povezivanja sa sustavom Office 365
Usmjeravanje pomoću rješenja ExpressRoute za Office 365
Planiranje mreže pomoću rješenja ExpressRoute za Office 365
Kvaliteta medijskih sadržaja i performanse povezivanja s mrežom u Skypeu za tvrtke online
ExpressRoute i QoS u Skypeu za tvrtke online
Tijek poziva pomoću rješenja ExpressRoute
Implementacija rješenja ExpressRoute za Office 365
Podrška za BGP zajednice
Ugađanje performansi sustava Office 365 pomoću referentnih vrijednosti i povijesti performansi
Plan za otklanjanje poteškoća s performansama za Office 365
Tečajevi za Azure ExpressRoute za Office 365

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×