Korištenje aplikacije Planner na servisu Microsoft Teams

Ako koristite Microsoft Teams, svoje zadatke možete organizirati tako da na kanal tima dodate karticu aplikacije Planner ili pak više njih. Nakon toga na svom planu možete raditi u sklopu servisa Teams ili Planner za web, gdje možete i ukloniti ili izbrisati svoj plan.

Saznajte kako učiniti sljedeće:

Pojedinosti o tome kako se koriste sve značajke programa Planner potražite u pomoći za Microsoft Planner.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Dodavanje kartice aplikacije Planner na kanal tima

 1. Na kanalu tima odaberite Dodaj karticu +.

  Snimka zaslona izbornika servisa Teams, gdje je pokazivač usmjeren na + Dodaj karticu

 2. U dijaloškom okviru Dodavanje kartice odaberite Planner.

  Snimka zaslona dijaloškog okvira Dodavanje kartice na servisu Teams

 3. U dijaloškom okviru Planner odaberite sljedeće:

  • Stvori novi plan da biste stvorili novi plan aplikacije Planner i dodali ga kao karticu na kanal.

  • Koristi postojeći plan da biste odabrali postojeći plan aplikacije Planner koji ćete dodati kao karticu na kanal.

  Snimka zaslona dijaloškog okvira kartice Planner na servisu Teams

 4. Odaberite želite li na kanalu objaviti obavijest o kartici, a zatim odaberite Spremi.

  Kartica će biti dodana uz druge kartice kanala tima te ćete moći početi dodavati zadatke na svoju ploču.

  Snimka zaslona kartice novog dodanog plana na servisu Teams

 5. Ponovite postupak da biste na kanal dodali željeni broj planova.

Rad na planu na servisu Teams

Kada dodate plan na servis Teams, postoje dva načina na koji ga možete početi koristiti:

 • Kartica aplikacije Planner na kanalu:    ovdje možete izvršavati osnovne akcije aplikacije Planner, kao što je dodavanje grupa, zadataka i još mnogo toga. Da biste koristili naprednije značajke aplikacije Planner, kao što su grafikoni i raspored, morat ćete otvorili plan na servisu Planner za web. U nastavku je naveden popis akcija u sklopu plana servisa Teams u odnosu na one na servisu Planner za web.

 • Osobna aplikacija Planner:    na servisu Teams u lijevom stupcu odaberite Dodatne mogućnosti..., a zatim Planner.

  Izbornik aplikacija na servisu Teams pri čemu se odabire aplikacija Planner.

  Na kartici Moji zadaci možete vidjeti sve zadatke koji su vam dodijeljeni u aplikaciji Planner. Na karticama Nedavno i Sve prikazani su planovi stvoreni na servisu Teams koje ste nedavno pogledali te popis svih planova čiji ste dio u sklopu servisa Teams. Odaberite O aplikaciji Planner da biste saznali više o aplikaciji Planner na servisu Teams.

  Prikaz aplikacije Planner na servisu Teams; prikazane su samo kartice

Akcije u sklopu plana na servisu Teams u odnosu na one na servisu Planner za web

U nastavku je navedena analiza funkcija koje su dostupne prilikom prikaza putem servisa Teams u odnosu na one koje su dostupne prilikom prikaza putem servisa Planner za web. Dodatne pojedinosti o značajkama servisa Planner i o tome što je s njima moguće učiniti pogledajte u pomoći za Microsoft Planner.

Značajke

Kartica Teams

Planner za web

Stvaranje plana

Da

Da

Dodavanje zadataka u plan

Da

Da

Stvaranje grupa

Da

Da

Dodavanje kontrolnog popisa u zadatak

Da

Da

Komentiranje zadatka

Da

Da

Postavljanje i ažuriranje tijeka zadatka

Da

Da

Brisanje zadatka

Da

Da

Korištenje oznaka za zadatke

Da

Da

Postavljanje slike pretpregleda za zadatak

Prilaganje datoteka, fotografija ili veza u zadatak

Da

Da

Dodavanje datuma početka i krajnjeg roka za zadatak

Da

Da

Dodjela osoba zadacima

Da

Da

Označavanje planova kao omiljenih

Ne

Da

Brisanje plana

Ne

Da

Prikaz tijeka plana (prikaz grafikona)

Da

Da

Primanje e-pošte o zadacima

Ne

Da

Dodavanje osoba u plan

Ne na razini plana

Da na razini kanala u sklopu servisa Teams

Da

Prikaz zadataka u kalendaru (prikaz rasporeda)

Da

Da

Otvaranje plana stvorenog na servisu Teams u aplikaciji Planner ili na servisu Teams

Planu stvorenom u kanalu servisa Teams možete pristupiti putem servisa Planner za web i iz aplikacije Teams.

Otvaranje plana na servisu Planner za web

 • Putem web-mjesta Office365.com:    prijavite se na web-mjestu office365.com i odaberite pokretač aplikacija, a zatim Planner. U središtu za Planner pomaknite se do svoga plana u odjeljku Nedavni planovi ili Svi planovi.

  Snimka zaslona pločice plana prikazane u odjeljku Nedavni planovi. Prikazan je plan stvoren na servisu Teams, a dio su toga Tim i Kanal.

  Kada na servisu Teams stvorite plan, naziv tima i kanala tima pojavit će se ispod naziva tog plana u obliku "tim > kanal tima" (ako ste plan stvorili prije veljače 2018., te nazive možda nećete vidjeti sve dok član plana taj plan ne otvori na servisu Teams nakon tog navedenog datuma). Odaberite pločicu plana da biste plan otvorili na servisu Planner za web.

  Napomena: U prošlosti je s web-mjesta Office365.com bilo teško doći do plana stvorenog na servisu Teams. Ponekad bi ga bilo nemoguće pronaći ili bi pak izgledao prazan. Svi planovi stvoreni na servisu Teams sada se pojavljuju u središtu za Planner. Ako pronađete prazan plan povezan s vašim timom, možda je riječ o planu koji predstavlja rezervirano mjesto stvoreno prilikom stvaranja vašeg tima. Ako je plan zapravo rezervirano mjesto, naziv tima ili kanala tima možda se neće pojaviti na pločici plana u odjeljku Svi planovi.

 • Putem kartice plana na servisu Teams:    Na servisu Teams odaberite tim i kanal, a zatim karticu željenog plana. Na krajnjoj desnoj strani kartica odaberite ikonu Idi na web-mjesto.

  Snimka zaslona ikone Idi na web-mjesto na izborniku kanala servisa Teams

  Otvorit će se prozor preglednika u kojem će biti prikazani vaši planovi na servisu Planner za web.

Otvaranje planova na servisu Teams

 • Na kartici kanala na kojoj ste ga stvorili:    Na servisu Teams odaberite tim i kanal, a zatim karticu plana.

 • Putem osobne aplikacije Planner:    Na servisu Teams u lijevom stupcu odaberite Dodatne mogućnosti..., a zatim Planner. Odaberite Sve, a zatim se pomaknite da biste pronašli plan koji tražite.

 • Putem servisa Planner za web:    Na servisu Planner za web učinite nešto od sljedećeg:

  • Otvorite središte za Planner i pomaknite se prema dolje da biste pronašli svoj plan u odjeljcima Nedavni planovi ili Svi planovi. Na pločici plana odaberite ..., a zatim Otvori u aplikaciji Microsoft Teams.

  • Pronađite i otvorite plan na servisu Planner za web. Nakon toga pri vrhu plana odaberite ..., a zatim Otvori u aplikaciji Microsoft Teams.

Uklanjanje kartice Planner ili brisanje plana

Kada završite s korištenjem kartice Planner na servisu Teams, možete je ukloniti s kanala tima ali zadržati pozadinski plan ili je pak ukloniti s kanala i trajno izbrisati pozadinski plan.

 1. Na kanalu tima odaberite karticu Planner koju želite ukloniti ili izbrisati, zatim strelicu pokraj naziva te kartice, a potom Ukloni.

  Snimka zaslona padajućeg izbornika kartice pri čemu se odabire Ukloni

 2. U dijaloškom okviru Uklanjanje učinite sljedeće:

  Snimka zaslona dijaloškog okvira kartice Uklanjanje na servisu Teams

  • Da biste plan uklonili s kanala tima: poništite okvir Trajno izbriši plan i sve njegove zadatke. Ti se podaci ne mogu vratiti. Taj okvir ne bi trebao biti potvrđen kada otvorite dijaloški okvir. Plan se više neće pokazivati na servisu Teams, no pojavljivat će se na servisu Planner za web.

  • Da biste uklonili i izbrisali plan: potvrdite okvir Trajno izbriši plan i sve njegove zadatke. Ti se podaci ne mogu vratiti. Plan više neće postojati na servisu Teams ni na servisu Planner za web.

 3. Odaberite Ukloni.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×