Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Koristite PowerPoint 2016 uz tipkovnicu i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, za dodavanje, brisanje i raspoređivanje slajdova u prezentaciji. Možete i mijenjati veličinu te orijentaciju slajdova.

Napomene: 

Sadržaj teme

Dodavanje novog slajda

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška.

Dodavanje novog slajda na temelju izgleda trenutnog slajda

U novoj se prezentaciji naslovni slajd dodaje automatski. Novi slajd možete dodati na temelju izgleda prethodnog slajda.

 1. Na tipkovnici pritisnite Ctrl + M. Slušanje "Slajdu" slijedi broja slajdova i mjesto novi slajd na popisu, a "Odabran".

Dodavanje novog slajda na temelju izgleda predloška

 1. Da biste otvorili izbornik raspored slajda u običnom prikazu, pritisnite Alt + H, li. Slušanje naslov prve raspored slajda. Uz čitač zaslona JAWS, čut: "Traka Leaving izbornika, tema sustava Office" slijedi broj trenutnog slajda.

 2. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete raspored slajda, a zatim pritisnite tipku Enter. Slušanje broj novi slajd. Uz čitač zaslona JAWS, čut: "Enter, nije odabrano."

  Fokus će se premjestiti na okno slajda.

Brisanje slajda

 1. U oknu s minijaturama, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje broj slajda koji želite izbrisati.

 2. Pritisnite Delete. Slušanje broj trenutnog slajda i njegov mjesto na popisu, nakon čega slijedi "Odabrani." Uz čitač zaslona JAWS, čut: "Unesite, ostavite izbornici, bez odabira."

Razmještanje slajdova

Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz starog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

 1. U oknu s minijaturama, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje broj slajda koji želite premjestiti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste premjestili na slajd prema gore na popisu slajdova, pritisnite Ctrl + strelica gore tipke sa strelicom. Slušanje novi broj slajda na popisu.

  • Da biste premjestili na slajd prema dolje po popisu slajdova, pritisnite tipku sa strelicom Ctrl + strelica dolje. Slušanje novi broj slajda na popisu.

  • Da biste premjestili na slajd početka prezentacije, pritisnite Ctrl + Shift + strelica gore tipke sa strelicom.

  • Da biste premjestili na slajd na kraj prezentacije, pritisnite tipku sa strelicom Ctrl + Shift + strelica dolje.

Organiziranje slajdova u sekcije

Da biste slajdove grupirali u smislene jedinice, možete ih organizirati u sekcije. Ako, na primjer, radite s ostalim korisnicima na prezentaciji, svakom suradniku možete dodijeliti sekciju na kojoj će raditi.

U odjeljcima su prikazani i objaviti u oknu s minijaturama običnog prikaza i u prikazu Alata za sortiranje slajdova . Su ne prikazuju ili objaviti u prikazu dijaprojekcije .

 1. U oknu s minijaturama, pritisnite strelicu gore ili strelica dolje dok ne čuju slajd na koji želite da budu prvi slajd u sekciji.

 2. Pritisnite Alt + H, T1. Čujete: "odjeljak o dodavanju, stavku izbornika". Uz čitač zaslona JAWS, čut: "Izborniku napuštanja izbornike, dodajte sekciju."

 3. Da biste dodali bez naslova sekcije, pritisnite tipku Enter. Pripovjedač najavljuje prvog slajda u odjeljku, broja slajdova i mjesto trenutnog slajda na popisu. Uz čitač zaslona JAWS, čut: "Leaving izbornici, bez odabira."

 4. Za imenovanje sekcija bez naslova u oknu s minijaturama, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje broj sekcija, nakon čega slijedi "Sekcija bez naslova,", a zatim pritisnite Shift + F10. Otvara se Kontekstni izbornik.

 5. Pritisnite Enter, a zatim upišite novi naziv sekcije.

 6. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete "Gumb Preimenuj", a zatim pritisnite tipku Enter.

 7. Premještajte slajdove u odgovarajućim sekcijama kao što je navedeno u odjeljku Razmještanje slajdova.

  Da biste čuli kako Pripovjedač izgovara nazive sekcija, u oknu s minijaturama pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje. JAWS ne izgovara nazive sekcija.

Promjena usmjerenja svih slajdova u prezentaciji

Promijenite usmjerenje cijelog slajda postavite iz vodoravnog u okomito ili obrnuto.

 1. U običnom prikazu, pritisnite Alt + G, S. Slušanje prve stavke na popisu izbornika Veličina slajda . Uz čitač zaslona JAWS, čut: "donjem vrpce, prilagođene grupnog okvira".

 2. Pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje: "Prilagođena veličina slajda".

 3. Pritisnite Enter. Otvara se prozor Veličina slajda .

 4. U prozoru Veličina slajda , pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Odabrana, vodoravno, izborni gumb, Alt + L" ili "Odabrana, okomito, izborni gumb, Alt + P."

  Uz čitač zaslona JAWS, čut: "Usmjerenje slajda, < trenutno odabranu mogućnost > izborni gumb Create potvrđen." Uz čitač zaslona JAWS, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje mogućnost želite odabrati.

  Savjet: Da biste čuli mogućnosti i kretali se kroz njih u prozoru Veličina slajda kada koristite Pripovjedač, možete pritisnuti Caps Lock + tipka sa strelicom gore ili dolje.

 5. Kada završite s odabirom, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Gumb u redu." Pritisnite Enter. Čujete: "Microsoft PowerPointovog prozora, gumb". Otvara se prozor za potvrdu.

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste maksimizirali veličina sadržaja, tipku Tab dok ne čujete: "Maksimiziraj." Ako imate mnogo sadržaj na slajdu, sav tekst možda ne stane na slajd kada koristite tu mogućnost.

  • Da biste promijeniti omjer sadržaja prema dolje tako da stane na slajd, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Da biste bili sigurni Prilagodi da stane." Ta mogućnost može promijeniti veličinu sadržaj da biste smanjili veličinu fonta da sve što stane na slajd.

 7. Pritisnite Enter. Fokus se premješta u oknu s minijaturama.

Promjena veličine slajdova

Da biste promijenili veličinu slajda, možete odabrati jednu od dvije zadane veličine, Standardno (4:3) i Široki zaslon (16:9) ili prilagodite veličina slajdova.

Promjena veličine slajda iz širokog zaslona u standardni prikaz i obratno

 1. U običnom prikazu, pritisnite Alt + G, S. Slušanje prve stavke na popisu izbornika Veličina slajda . Uz čitač zaslona JAWS, čut: "donjem vrpce, prilagođene grupnog okvira".

 2. Na izborniku Veličina slajda učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali standardnu veličinu, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje: "Standard".

  • Da biste odabrali željenu veličinu širokog zaslona, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok ne čuju: "Kinoprikaz."

 3. Pritisnite Enter. Čujete: "Microsoft PowerPointovog prozora, gumb". Otvara se prozor za potvrdu.

 4. U prozoru Programa Microsoft PowerPoint , učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste maksimizirali veličina sadržaja, tipku Tab dok ne čujete: "Maksimiziraj." Ako imate mnogo sadržaj na slajdu, sav tekst možda ne stane na slajd kada koristite tu mogućnost.

  • Da biste promijeniti omjer sadržaja prema dolje tako da stane na slajd, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Provjerite odgovara". Ta mogućnost može promijeniti veličinu sadržaj da biste smanjili veličinu fonta da sve što stane na slajd.

 5. Pritisnite Enter. Fokus se premješta u oknu s minijaturama.

Prilagodba veličine slajdova

Možete promijeniti veličinu slajdova da biste koristili prilagođene dimenzije za različite zaslone ili veličine papira.

 1. U običnom prikazu, pritisnite Alt + G, S. Slušanje prve stavke na popisu izbornika Veličina slajda . Uz čitač zaslona JAWS, čut: "donjem vrpce, prilagođene grupnog okvira".

 2. Na izborniku Veličina slajda , pritisnite strelicu gore ili tipku dok se ne čuje "Prilagođena veličina slajda", a zatim pritisnite tipku Enter. Otvara se prozor Veličina slajda .

 3. Da biste u prozoru Veličina slajda promijenili veličinu slajdova, odaberite ciljni oblik prezentacije ili postavite visinu, širinu i usmjerenje prezentacije:

  • Da biste odabrali oblik ciljne prezentacije, tipku Tab dok ne čujete: "Veličina slajdova za." Pritisnite tipke sa strelicom dolje da biste proširili padajući izbornik. Na izborniku pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje mogućnost ako želite odaberite, a zatim pritisnite tipku Enter.

  • Postavljanje širine, visine i usmjerenja:

   • Da biste promijenili širinu slajda, tipku Tab dok ne čujete: "Širina." Pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje vrijednost želite odabrati ili umjesto toga, upišite vrijednost.

   • Da biste promijenili visinu slajda, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Visina." Pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje vrijednost želite odabrati ili umjesto toga, upišite vrijednost.

   • Da biste postavili usmjerenje, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Okomito izbornog gumba, Alt + P" ili "vodoravno radio, Alt + L". Uz čitač zaslona JAWS, čut: "Usmjerenje slajda, < trenutni odabir > izborni gumb". Da biste promijenili odabir, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicama.

  Savjet: Da biste čuli mogućnosti i kretali se kroz njih u prozoru Veličina slajda kada koristite Pripovjedač, možete pritisnuti Caps Lock + tipka sa strelicom gore ili dolje.

 4. Kada završite s odabirom, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Gumb u redu." Pritisnite Enter. Čujete: "Microsoft PowerPointovog prozora, gumb". Otvara se prozor za potvrdu.

 5. U prozoru programa Microsoft PowerPoint učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste maksimizirali veličina sadržaja, tipku Tab dok ne čujete "Maksimiziraj." Ako imate mnogo sadržaj na slajdu, sav tekst možda ne stane na slajd kada koristite tu mogućnost.

  • Da biste promijeniti omjer sadržaja prema dolje tako da stane na novi slajd, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Provjerite odgovara". Ta mogućnost može promijeniti veličinu sadržaj da biste smanjili veličinu fonta da sve što stane na slajd.

 6. Pritisnite Enter. Fokus se premješta u oknu s minijaturama.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Umetanje i uređivanje slika i tablica pomoću čitača zaslona u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

U programu PowerPoint 2016 za iOS slajdove možete dodati u prezentacije, izbrisati ih iz njih te im promijeniti redoslijed pomoću čitača zaslona VoiceOver ugrađenog u iOS.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Informacije o mogućnostima dodira u programu PowerPoint 2016 za iOS potražite u vodiču za upravljanje dodirom za PowerPoint za iPhone

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke upute i geste mogu biti drugačije na uređaju iPad.

Sadržaj teme

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška ili pak možete izbrisati slajdove koji vam više ne trebaju. Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz trenutnog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

Dodavanje novog slajda

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda ispred kojeg želite dodati novi slajd. Slajdovi se čitaju dok se pomičete: "Slide <slide number> of <total number of slides>" (Slajd <broj slajda> od <ukupan broj slajdova>).

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 3. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "New slide button" (Gumb Novi slajd), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Slajd će se dodati u skupinu slajdova.

 4. Da biste promijenili izgled umetnutog slajda, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Layout button" (Gumb Izgled), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste pregledali mogućnosti predložaka, prelazite prstom udesno. VoiceOver će tijekom pomicanja izgovarati nazive predložaka. Za trenutno odabrani izgled čut ćete "Selected" (Odabrano) i naziv izgleda. Da biste odabrali predložak, dvaput dodirnite zaslon.

Razmještanje slajdova

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite premjestiti. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 3. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Čut ćete: "Show more items, menu item" (Prikaz dodatnih stavki, stavka izbornika). Otvorit će se kontekstni izbornik.

 4. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Cut, menu item (Izreži, stavka izbornika), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda ispred kojeg želite premjestiti izrezani slajd, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 6. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Čut ćete: "Select all, menu item" (Odaberi sve, stavka izbornika).

 7. Da biste zalijepili slajd, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Paste, menu item (Zalijepi, stavka izbornika), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Slajd će se premjestiti na novo mjesto.

Brisanje slajda

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite izbrisati. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 3. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Čut ćete: "Show more items, menu item" (Prikaz dodatnih stavki, stavka izbornika).

 4. Dvaput dodirnite zaslon, a zatim prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Delete, menu item" (Izbriši, stavka izbornika).

 5. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Čitanje ili dodavanje bilješki izlagača i komentara u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

U programu PowerPoint za Android slajdove možete dodati u prezentacije, izbrisati ih iz njih te im promijeniti redoslijed pomoću čitača zaslona TalkBack ugrađenog u Android.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Informacije o mogućnostima dodira u programu PowerPoint za Android potražite u vodiču za upravljanje dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na mobitelu sa sustavom Android. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška ili pak možete izbrisati slajdove koji vam više ne trebaju. Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz trenutnog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu s minijaturama prezentacije prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda ispred mjesta na koje želite dodati slajd. Slajdovi se čitaju dok se pomičete: "Slide <slide number>" (Slajd <broj slajda>).

 2. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Slajd će se odabrati, a prikaz za uređivanje otvoriti.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Back switch not checked" (Prekidač Natrag nije potvrđen), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na okno s minijaturama.

 4. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "New slide button" (Gumb Novi slajd), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Slajd će se dodati u skupinu slajdova.

 5. Da biste promijenili izgled umetnutog slajda,u prikazu za uređivanje slajdova prelazite prstom udesno dok ne čujete "Layout menu" (Izbornik Izgled), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste pregledali mogućnosti predložaka na izborniku Izgled, prelazite prstom udesno. TalkBack će tijekom pomicanja izgovarati nazive predložaka. Za trenutno odabrani izgled čut ćete naziv izgleda i "Selected" (Odabrano). Da biste odabrali predložak, dvaput dodirnite zaslon.

Razmještanje slajdova

 1. U oknu s minijaturama prezentacije prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite premjestiti. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se kontekstni izbornik i čut ćete: "Edit button" (Gumb Uredi).

 3. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Cut button" (Gumb Izreži). Zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda iza kojeg želite premjestiti izrezani slajd, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Edit button" (Gumb Uredi).

 5. Da biste zalijepili slajd, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Paste button (Gumb Zalijepi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Slajd će se premjestiti na novo mjesto.

Brisanje slajda

 1. U oknu s minijaturama prezentacije prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite izbrisati. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Da biste otvorili kontekstni izbornik, dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Edit button" (Gumb Uredi).

 3. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Delete button" (Gumb Izbriši).

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Koristite PowerPoint Mobile uz Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, da biste dodavali, raspoređivali i brisali slajdove u svojim prezentacijama.

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška ili pak možete izbrisati slajdove koji vam više ne trebaju. Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz trenutnog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Informacije o mogućnostima dodira u programu PowerPoint Mobile potražite u vodiču za upravljanje dodirom za PowerPoint Mobile za Windows 10

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

Sadržaj teme

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu s minijaturama prezentacije, prijeđite prstom prema gore ili dolje na zaslonu jednim dok se ne čujete: "Stavke".

  Napomena: Da biste otvorili okno s minijaturama iz prikaza za uređivanje, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete: "Back button" (Gumb Natrag). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na odabrani slajd u oknu s minijaturama.

 2. Prijeđite prstom udesno ili ulijevo dok se ne čuje slajdova prije no što mjesto na koje želite dodati slajd. Pripovjedač najavljuje slajdove pomicanjem.

 3. Da biste odabrali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

 4. Potezom prsta udesno dok ne čujete "Gumba za novi slajd", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Slajd će se dodati u skupinu slajdova.

Promjena rasporeda slajda

 1. Na slajdu, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb Uređivanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prstom udesno dok ne čujete "raspored sažeti", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Na izborniku raspored da biste pregledali mogućnosti predloška, prijeđite prstom udesno. Pripovjedač najavljuje predložaka pomicanjem. Za trenutno odabrani raspored čuti "Odabrani" i raspored.

 4. Da biste odabrali predložak, dvaput dodirnite zaslon.

Razmještanje slajdova

 1. U oknu s minijaturama, prijeđite prstom prema gore ili dolje na zaslonu jednim dok se ne čujete: "Stavke". Zatim prijeđite prstom udesno ili ulijevo dok se ne čuje slajda koji želite premjestiti. Pripovjedač najavljuje slajdove pomicanjem.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se kontekstni izbornik i čut ćete: "Custom" (Prilagođeno).

 3. Na kontekstnom izborniku prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Izreži gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda iza kojeg želite premjestiti izrezani slajd, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili kontekstni izbornik. Čut ćete: "Custom" (Prilagođeno).

 5. Da biste zalijepili slajda, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb Zalijepi", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Slajd se premješta na novo mjesto.

Brisanje slajda

 1. U oknu s minijaturama, prijeđite prstom prema gore ili dolje na zaslonu jednim dok se ne čujete: "Stavke". Zatim prijeđite prstom udesno ili ulijevo dok se ne čuje slajda koji želite izbrisati. Pripovjedač najavljuje slajdove pomicanjem.

 2. Da biste otvorili kontekstni izbornik, dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Custom" (Prilagođeno).

 3. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Delete button" (Gumb Izbriši).

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Ispis prezentacija u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Koristite PowerPoint Online uz tipkovnicu i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, da biste dodavali, brisali i raspoređivali slajdove u prezentacijama.

Napomene: 

 • Ako uz Windows 10 Fall Creators Update koristite pripovjedač, morat ćete isključiti način rada za skeniranje da biste uz Office Online mogli uređivati dokumente, proračunske tablice ili prezentacije. Dodatne informacije potražite u članku Isključivanje virtualnog načina ili načina pregledavanja u čitačima zaslona u ažuriranju Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci u aplikaciji PowerPoint Online.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

 • U ovoj će temi biti riječi i o funkcijama čitača JAWS. Da biste saznali više o čitaču JAWS za Windows, pročitajte članak Vodič za brzi početak rada u čitaču JAWS za Windows.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se PowerPoint Online koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na PowerPoint Online.

Sadržaj teme

Dodavanje novog slajda

Nove slajdove možete dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili nekog drugog izgleda.

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite Alt + tipke s logotipom Windows, N, S, li. Otvorit će se dijaloški okvir Novi slajd .

  Savjet: Kada otvorite prezentaciju u programu PowerPoint Online, otvorit će se u prikazu za čitanje. Da biste promijenili u prikaz za uređivanje, pritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete "Edit Presentation" (Uređivanje prezentacije). Da biste otvorili izbornik, pritisnite Enter. Zatim jedanput pritisnite tipku sa strelicom dolje. Čut ćete "Edit in Browser" (Uredi u pregledniku). Da biste otvorili prezentaciju u prikazu za uređivanje, pritisnite Enter.

 2. U dijaloškom okviru ne odaberete raspored slajda na temelju trenutnog slajda. Da biste došli na rasporede, pritisnite tipke sa strelicama dok se ne čuje raspored, a zatim pritisnite tipku Enter. Dodaje novi slajd u prezentaciji.

Razmještanje slajdova

Slajdove možete premještati da biste promijenili njihov redoslijed u prezentaciji.

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite Ctrl + F6 dok ne čujete broj i naslov trenutnog slajda. JAWS najavljuje: "Slajda ploča".

 2. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj slajda koji želite premjestiti.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste slajd premjestili prema početku prezentacije, pritisnite Ctrl + tipka sa strelicom gore. Slajd će se premjestiti za jedno mjesto prema gore.

  • Da biste slajd premjestili prema kraju prezentacije, pritisnite Ctrl + tipka sa strelicom dolje. Slajd će se premjestiti za jedno mjesto prema dolje.

  • Da biste smjestili na slajd kao prvi slajd u prezentaciji, pritisnite Ctrl + Shift + strelica gore tipke sa strelicom.

  • Da biste smjestili na slajd kao posljednji slajd u prezentaciji, pritisnite tipku sa strelicom Ctrl + Shift + strelica dolje.

Brisanje slajdova

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite Ctrl + F6 dok ne čujete broj i naslov trenutnog slajda. JAWS najavljuje: "Slajda ploča".

 2. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj slajda koji želite ukloniti.

 3. Pritisnite Delete.

  Savjet: Da biste poništili brisanje, pritisnite Ctrl + Z.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Umetanje i uređivanje slika i tablica pomoću čitača zaslona u programu PowerPoint

Tipkovni prečaci u web-aplikaciji PowerPoint Online

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×