Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Koristite PowerPoint pomoću tipkovnice i čitača zaslona da biste dodali tekst, a zatim primijenite oblikovanje na prezentaciju. Oblikovanje teksta u prezentaciji PowerPoint olakšava za čitanje. Ne možemo testirate ga pomoću pripovjedača i JAWS, ali možda raditi s drugim čitača zaslona dok god Slijede uobičajeni standarde pristupačnosti i tehnika kojima se. Ćete saznati kako stvoriti popisa s grafičkim oznakama ili numeriranih popisa strukture prezentacije bolje ili dodajte hiperveze na druge izvore podataka.

Napomene: 

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

Sadržaj na slajd možete dodati u normalnom prikazu.

 1. Da biste prešli na Normalni prikaz, pritisnite Alt + W, a zatim L. Slušanje "Okno slajda" slijedi broj slajda. Ako koristite JAWS, čut ćete: "Područje slajda".

 2. Da biste odabrali slajd na koji želite dodati tekst, pritišćite F6 dok ne dođete do okna s minijaturama. Slušanje "Minijature," slijedi broj slajda.

 3. Da biste pregledali slajdove, pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj i naslov slajda. Ako se slajdovi nalaze unutar odjeljaka, krećite se po odjeljcima pomoću tipke sa strelicom gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku sa strelicom desno da biste proširili odjeljak.

 4. Da biste premjestili fokus na područje za uređivanje slajda, pritisnite F6. Pripovjedač, čut "Okno slajda" slijedi broj slajda. Ako koristite JAWS, čut ćete: "Područje slajda".

 5. Pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli na rezervirano mjesto za tekst. Ako koristite Pripovjedač, rezervirana mjesta nazivaju se tekstni okviri, pa ćete čuti, primjerice: "Tekstni okvir Naslov". Ako koristite JAWS, čut ćete: "Rezervirano mjesto za naslov".

 6. Da biste zamijenili tekst rezerviranog mjesta, pritisnite Enter da biste u načinu uređivanja i odaberite sav tekst, a zatim počnite pisati.

 7. Da biste točku umetanja premjestili na sljedeći naslov ili rezervirano mjesto za tekst u tijelu, pritisnite Ctrl + Enter.

  Napomena: Možete pomoću strelice SR logotipom udesno ili ulijevo da biste prešli na rezervirana mjesta i pritisnite SR ključa + Enter da biste postavili točku unosa teksta na kraju odabrani tekstni okvir.

  Napomena: Ako nema više rezerviranih mjesta za tekst, u većini slučajeva tipkama Ctrl + Enter umetnut ćete novi slajd s istim rasporedom kao i izvorni slajd te premjestiti fokus na prvo rezervirano mjesto na novom slajdu. No ako je raspored izvornog slajda "Naslovni slajd", novostvoreni slajd imat će raspored "Naslov i sadržaj".

  Napomena: Ako želite urediti tekst koji ste već dodali u tekstno polje pritisnite tipku Tab da biste prešli u tekstno polje, a zatim pritisnite F2 da biste odabrali sav tekst i započinjanje uređivanja. Da biste završili uređivanje i vratili fokus na tekstni okvir, ponovno pritisnite F2.

  Napomena: Da biste saznali kako Primjena oblikovanja znakova pomoću tipkovnice, kao što je podebljano, podcrtano, kurziv, indeks ili eksponent, idite na Oblikovanje teksta u Korištenje tipkovnih prečaca za stvaranje prezentacije programa PowerPoint.

Dodavanje grafičkih oznaka ili brojeva u tekst

Popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise možete stvarati pomoću tipkovnih prečaca. Možete pretvoriti postojeće retke teksta u popis, promijeniti stil grafičke oznake ili stvoriti ugniježđene popise.

Dodavanje grafičkih oznaka ili brojeva u tekst

 1. U rezerviranom mjestu za tekst odaberite tekst u koji želite dodati grafičke oznake ili numeriranje.

  Savjet: Da biste naučili više da biste odabrali tekst u PowerPoint pomoću tipkovnice, idite na Odabir i uređivanje teksta i objekata u Korištenje tipkovnih prečaca za stvaranje prezentacije programa PowerPoint.

 2. Odaberite što želite napraviti:

  • Da biste dodali grafičke oznake, pritisnite Alt + H, a zatim biste pritisnite tipku Tab da biste pregledali Stilovi grafičkih oznaka. Tijekom pregledavanja čut ćete opis stila grafičke oznake. Da biste umetnuli stil, pritisnite Enter.

  • Da biste dodali brojčane oznake, pritisnite Alt + H, a zatim N. tipku Tab da biste pregledali numeriranja stilove. Tijekom pregledavanja čut ćete opis stila numeriranja. Da biste umetnuli stil, pritisnite Enter.

 3. Da biste stvorili dodatne stavke popisa, postavite točku unosa na kraj neke stavke popisa pa pritisnite Enter.

 4. Da biste prestali stvarati popis, postavite točku unosa na kraj posljednje stavke popisa, pritisnite Enter, a zatim Backspace.

Stvaranje popisa s grafičkim oznakama prilikom unosa

 1. Na početku novi redak, upišite * (zvjezdica), a zatim pritisnite RAZMAKNICU ili tabulator.

 2. Unesite željeni tekst. Stavke popisa ispunjeni round grafičkih oznaka automatski se stvara nakon pritiska na tipku Enter.

 3. Da biste stvorili novu stavku popisa, pritisnite Enter.

 4. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, pritisnite Enter, a potom Backspace.

Stvaranje numeriranog popisa prilikom unosa

 1. Na početak novog retka unesite 1. (broj 1 slijedi točkom), a zatim pritisnite RAZMAKNICU ili tabulator.

 2. Upišite željeni tekst. Stavke numeriranog popisa stvara se automatski nakon pritiska na tipku Enter.

 3. Da biste stvorili novu stavku popisa, pritisnite Enter.

 4. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, pritisnite Enter, a potom Backspace.

Uvlačenje stavki unutar popisa

 1. Odaberite stavke popisa koje želite uvući.

 2. Odaberite što želite učiniti:

  • Da biste povećali uvlake, pritisnite Alt + H, a zatim odgovora i li.

  • Da biste smanjili uvlaku, pritisnite Alt + H, a zatim odgovora i O.

Dodavanje hiperveze

Možete dodati hiperveze kojima se otvara web-stranica, drugi dio prezentacije ili neka druga datoteka. Možete dodati i mailto vezu koja automatski otvara novu poruku e-pošte naslovljenu na određenu adresu e-pošte.

Veza na web-stranicu

 1. Mjesto Umetanje pokažite na mjesto na koje želite dodati vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali vezu na web-stranicu, pritisnite Ctrl + K.

 3. Pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Adresa". Upišite adresu web-stranice.

 4. Da biste dodali tekst koji se prikazuje kao tekst veze umjesto adresu, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Tekst za prikaz". Upišite tekst.

 5. Da biste dodali vezu, pritisnite Enter.

Veza na postojeću datoteku

 1. Mjesto Umetanje pokažite na mjesto na koje želite dodati vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali vezu na datoteku, pritisnite Ctrl + K.

 3. Pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "pronađite datoteku, gumb." Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter.

 4. Da biste pronašli datoteku, pritisnite tipku Tab dok ne čujete naziv mape, na primjer, "ovaj PC." Pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom da biste pregledali mape, a zatim tipku strelica desno da biste prikazali podmape. Tijekom pregledavanja čut ćete nazive mapa.

 5. Kada pronađete ispravnu mapu, pritisnite tipku Enter. Čut ćete naziv datoteke u toj mapi.

 6. Pritisnite tipku Tab, a strelicu gore ili strelica dolje da biste pregledali datoteke dok se ne čuje naziv datoteke, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali.

 7. Da biste dodali vezu, pritisnite Enter.

Veza na slajd u prezentaciji

 1. Postavite točku umetanja na mjesto na koje želite dodati vezu.

 2. Da biste dodali vezu na slajd u prezentaciji, pritisnite Ctrl + K.

 3. Pritisnite Ctrl + Tab dok ne čujete: "Odaberite mjesto u ovom dokumentu."

 4. Da biste odabrali slajd na koji želite dodati vezu, pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete naziv slajda.

 5. Da biste dodali vezu, pritisnite Enter.

Veza na adresu e-pošte

 1. Mjesto Umetanje pokažite na mjesto na koje želite dodati vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali adrese e-pošte, pritisnite Ctrl + K.

 3. Pritisnite Ctrl + Tab dok ne čujete: "adrese e-pošte. Uređivanje teksta".

 4. Upišite adresu e-pošte.

 5. Da biste dodali tekst koji se prikazuje u tekst veze umjesto adrese koje ste unijeli, pritisnite tipku Tab dok ne čujete: "Tekst za prikaz". Potom unesite tekst.

 6. Da biste dodali vezu, pritisnite Enter.

Promjena boje teksta

U prezentaciji možete promijeniti boju određenih dijelova teksta.

 1. Odaberite tekst kojem želite promijeniti boju.

 2. Da biste promijenili boju, pritisnite Alt + H, a zatim F i C. Čujete: "Boje teme".

 3. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete boje i sjenčanje želite.

 4. Da biste odabrali boju, pritisnite Enter.

Promjena boje teksta hiperveze

Boje teksta hiperveze možete promijeniti u čitavoj prezentaciji primjenom promjene na matrici slajda.

 1. Da biste otvorili matricu slada, pritisnite Alt + W pa M.

 2. Da biste promijenili shemu boja matrica slajda, pritisnite Alt + M, a zatim T, C i C.

 3. Pritisnite tipku sa strelicom gore dok se ne čujete: "Hiperveza". Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

 4. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete boje i sjenčanje želite. Potom pritisnite Enter.

 5. Da biste spremili promjene, pritisnite Alt + S.

 6. Da biste zatvorili prikaz matrice slajda i vratili se u normalni prikaz, pritisnite Alt + W, a zatim L.

Isticanje teksta

Možete istaknuti važne dijelove prezentacije. Istaknuti dijelovi privući će pozornost gledatelja.

Isticanje teksta

 1. Odaberite tekst koji želite istaknuti.

 2. Da biste otvorili izbornik boja za isticanje, pritisnite Alt + H, T, a zatim C.

 3. Pomoću tipki sa strelicama da biste došli mogućnosti boja, a zatim pritisnite tipku Enter da biste odabrali boju.

Isticanje teksta pomoću tekstnih efekata

 1. Odaberite tekst koji želite istaknuti.

 2. Da biste otvorili izbornik tekstni efekt, pritisnite Alt + J, a zatim D, T i X.

 3. Pritisnite tipke sa strelicom dolje dok ne čujete "Sjaj" i pritisnite Enter.

 4. Da biste odaberite željenu boju i isticanje varijantu, pritisnite tipku Tab dok se ne čuje mogućnost, a zatim pritisnite tipku Enter.

Pogledajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korištenje čitača zaslona za zajedničko korištenje i suautorstvo prezentacije u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija programa PowerPoint

Pomoću PowerPoint VoiceOver, ugrađena u iOS čitač zaslona, dodavanje i oblikovanje teksta na slajdovima i omogućiti sudionicima dobro strukturirane i jednostavno prati prezentaciju s odgovarajući povezivanja s dodatnim informacijama.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Za upravljanja dodirom u PowerPoint, otvorite Vodič za upravljanje dodirom za PowerPoint za iPhone.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

Kada prvi put otvorite PowerPoint, zaslona podijeliti između oknu s minijaturama na lijevoj strani (Ako držite na telefon u vodoravnom usmjerenju) ili na dnu (Ako držite na telefon u okomitom usmjerenju), slajd područja za uređivanje u sredini i bilješke polja dolje ispod područja za uređivanje.

 1. U prezentaciji odaberite slajd na koji želite dodati tekst. Da biste odabrali slajd, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Slajd <broj slajda> od <ukupni broj slajdova>", a zatim prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete slajd koji želite odabrati. Slajdovi se čitaju dok se pomičete. Zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Odabrano".

 2. Kada dođete do slajda na koji želite dodati tekst, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete vrstu tekstnog okvira i "Tekstni okvir, tekstno polje". Ako tekstni okvir već sadrži tekst, VoiceOver će pročitati i tekst. Da biste odabrali tekstni okvir, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste dodali tekst, ponovno dvaput dodirnite zaslon. Potom unesite tekst pomoću zaslonske tipkovnice. Da biste prešli na tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Q". Da biste zatvorili tipkovnicu, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Sakrij tipkovnicu". Dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste došli do sljedećeg tekstnog okvira, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete naziv tekstnog okvira.

Dodavanje grafičkih oznaka i brojeva

Popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise možete stvarati pomoću čitača zaslona.

 1. Prijeđite na slajd na kojem želite započeti popis.

 2. Da biste prešli na vrpcu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Prikaži vrpcu". Dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste otvorili karticu Polazno na vrpci, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv kartice vrpce i "Kartica". Dvaput dodirnite zaslon. Da biste došli do kartice Polazno, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete: "Kartica Polazno". Da biste odabrali, dvaput dodirnite zaslon.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste stvorili popis s grafičkim oznakama, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Grafičke oznake, gumb". Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Grafičke oznake.

  • Da biste stvorili numerirani popis, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Nmeriranje, gumb". Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Numeriranje.

 5. Da biste pregledali mogućnosti na izborniku Grafičke oznake i Numeriranje, prelazite prstom udesno. VoiceOver će tijekom pomicanja izgovarati mogućnosti. Kada dođete do željene mogućnosti, dvaput dodirnite zaslon da biste je odabrali. Umetnut će se grafičke oznake ili numeriranje.

 6. Da biste zatvorili vrpcu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Sakrij vrpcu, gumb". Dvaput dodirnite zaslon.

 7. Vrpca će se zatvoriti, a fokus će se premjestiti na popis. Otvorit će se zaslonska tipkovnica da biste mogli unijeti tekst.

Stvaranje popisa s grafičkim oznakama prilikom unosa

 1. Odaberite tekstni okvir u kojem želite započeti popis.

 2. Dođite do * (zvjezdice) na zaslonskoj tipkovnici. Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali. Potom dođite do razmaknice pa dvaput dodirnite zaslon.

 3. Upišite tekst stavke popisa pomoću zaslonske tipkovnice. Kad završite, dođite do tipke return i dvaput dodirnite zaslon da biste je odabrali.

  PowerPoint pokreće se automatski popis s grafičkim oznakama.

Stvaranje numeriranog popisa prilikom unosa

 1. Odaberite tekstni okvir u kojem želite započeti popis.

 2. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite 1. (broj jedan i točku). Potom dođite do razmaknice pa dvaput dodirnite zaslon.

 3. Upišite tekst stavke popisa pomoću zaslonske tipkovnice. Kad završite, dođite do tipke return i dvaput dodirnite zaslon da biste je odabrali.

  PowerPoint pokreće se automatski numerirani popis.

Dodavanje ili uređivanje hiperveze

Možete dodati hiperveze koje otvaraju neku web-stranicu. Možete dodati i mailto vezu koja pomoću računa e-pošte na iPhoneu stvara novu poruku e-pošte u kojoj je automatski popunjena određena adresa.

Veza na web-stranicu

 1. Dođite do slajda na koji želite dodati vezu.

 2. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite web-adresu, a zatim dođite do razmaknice ili tipke return. Dvaput dodirnite zaslon da biste pritisnuli tipku. PowerPoint automatski stvara hipervezu.

Veza na novu poruke e-pošte

 1. Dođite do slajda na koji želite dodati vezu.

 2. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite adresu e-pošte, a zatim dođite do razmaknice ili tipke return. Dvaput dodirnite zaslon da biste pritisnuli tipku. PowerPoint automatski stvara vezu.

Uređivanje hiperveze

 1. Da biste uredili hipervezu, postavite pokazivač na nju pa dvaput dodirnite zaslon dvama prstima. Čut ćete adresu hiperveze.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Uređivanje, gumb". Otvorit će se izbornik Uređivanje veze.

 3. Da biste promijenili zaslonski tekst hiperveze, dođite do tekstnog polja Prikaz. Prelazite prstom udesno dok ne čujete trenutnu adresu i "Prikaz". Dvaput dodirnite zaslon. Potom pomoću zaslonske tipkovnice uredite prikazani tekst.

  Savjet: Trenutno prikazani tekst brzo možete očistiti bez tipkovnice. Da biste izbrisali trenutno prikazani tekst, prijeđite prstom udesno po tekstnom polju Prikaz. Čut ćete: "Gumb Očisti tekst". Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

 4. Kad unesete željeni tekst za prikaz, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Gumb Gotovo". Dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prikazani će se tekst promijeniti, a fokus će se premjestiti na prezentaciju.

Pogledajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Čitanje ili dodavanje bilješki izlagača i komentara u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija programa PowerPoint

Tekst i hiperveze u prezentacije programa PowerPoint za Android možete dodati pomoću značajke TalkBack, ugrađenog čitača zaslona za Android. Možete i stvoriti popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise da biste bolje strukturirali prezentaciju.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Informacije o mogućnostima dodira u programu PowerPoint za Android potražite u vodiču za upravljanje dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

 1. Dok je otvorite u PowerPoint prezentacija, a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete sljedeće: "Gumb Uređivanje". Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne pronađete tekstni okvir u koji želite dodati tekst. Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili tekstni okvir radi uređivanja.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Gumb Uređivanje teksta", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Unesite tekst pomoću zaslonske tipkovnice.

 5. Prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

  Pokazivač će ostati u tekstnom okviru. Ponovno prijeđite prstom prema dolje i ulijevo da biste se vratili na prikaz za odabira slajdova.

Dodavanje grafičkih oznaka i brojeva

U bilo koji okvir u prezentaciji možete dodati popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis.

 1. Dok je otvorite u PowerPoint prezentacija, a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete sljedeće: "Gumb Uređivanje". Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne pronađete tekstni okvir u koji želite dodati grafičke oznake ili numeriranje. Dvaput dodirnite zaslon da biste uredili tekstni okvir.

 3. Dodavanje grafičkih oznaka ili numeriranja:

  • Da biste dodali stavku popisa s grafičkim oznakama, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Poništeno, grafičke oznake, preklopnik, dvaput dodirnite da biste uključili/isključili", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste dodali stavku numeriranog popisa, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Poništeno, numeriranje, preklopnik, dvaput dodirnite da biste uključili", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Tekstni okvir možda već je postavljen tako da sadrže popisom u predlošku PowerPoint koristite. U tom slučaju čut ćete "Potvrđeno" umjesto "Poništeno".

 4. Upišite stavku popisa pomoću zaslonske tipkovnice.

 5. Da biste dodali drugu stavku popisa, kližite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete sljedeće: "Enter". Podignite prst da biste umetnuli novu stavku popisa, a zatim je upišite pomoću tipkovnice.

 6. Kada završite s popisom, prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

  Pokazivač će ostati u tekstnom okviru. Ponovno prijeđite prstom prema dolje i ulijevo da biste se vratili na prikaz za odabira slajdova.

Dodavanje hiperveze

 1. Dok je otvorite u PowerPoint prezentacija, a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete sljedeće: "Gumb Uređivanje". Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne pronađete tekstni okvir u koji želite dodati hipervezu. Dvaput dodirnite zaslon da biste uredili tekstni okvir.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Poništeno, proširi, preklopnik", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Izbornik kartica, uključeno".

 4. Dvaput dodirnite zaslon pa prelazite prstom udesno dok ne čujete "Kartica Umetanje, dvaput dodirnite da biste aktivirali", a potom dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Izbornik Veza, dvaput dodirnite da biste aktivirali", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Prozor Veza, adresa ,uređivanje".

 6. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Umetanje veze", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Okvir za uređivanje adrese", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 8. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu hiperveze.

 9. Kližite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete: "Gotovo". Podignite prst da biste umetnuli vezu.

  Zatvorit će se izbornik Dodatne mogućnosti. Prijeđite prstom prema dolje i ulijevo da biste se vratili na prikaz za odabira slajdova.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija programa PowerPoint

Tekst i hiperveze u prezentacije programa PowerPoint Mobile možete dodati pomoću značajke Pripovjedač, ugrađenog čitača zaslona za Windows. Možete i stvoriti popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise da biste bolje strukturirali prezentaciju.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Informacije o mogućnostima dodira u programu PowerPoint Mobile potražite u vodiču za upravljanje dodirom za PowerPoint Mobile za Windows 10

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

 1. Dok uređujete slajda, prijeđite prstom udesno dok ne traži tekstni okvir na mjesto na koje želite dodati tekst. Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili tekstni okvir radi uređivanja.

 2. Unesite tekst pomoću zaslonske tipkovnice.

 3. Kližite prstom po donjem rubu zaslona dok ne čujete sljedeće: "Back, button collapsed" (Natrag, gumb je sažet). Da biste zatvorili tipkovnicu, dvaput dodirnite zaslon.

  Fokus se premješta gumb Natrag.

Dodavanje grafičkih oznaka i brojeva

U bilo koji okvir u prezentaciji možete dodati popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis.

 1. Dok uređujete slajda, prijeđite prstom udesno dok ne traži tekstni okvir na mjesto na koje želite dodati grafičke oznake i brojeve. Dvaput dodirnite zaslon da biste uredili tekstni okvir.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali stavku popisa s grafičkim oznakama, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Isključeno, grafičke oznake, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste dodali stavku numeriranog popisa, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Isključeno, numeriranje, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Upišite stavku popisa pomoću zaslonske tipkovnice.

 4. Da biste dodali drugu stavku popisa, kližite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete sljedeće: "Enter" (Unos). Dvaput dodirnite zaslon da biste umetnuli novu stavku popisa, a zatim je upišite pomoću tipkovnice.

 5. Da biste završili popis, kližite prstom po donjem rubu zaslona dok ne čujete sljedeće: "Natrag, gumb je sažet". Dvaput dodirnite zaslon da biste zatvorili tipkovnicu.

  Fokus se premješta na gumb natrag .

Dodavanje hiperveze

 1. Dok uređujete slajda, prijeđite prstom udesno dok ne traži tekstni okvir na mjesto na koje želite dodati hipervezu. Dvaput dodirnite zaslon da biste uredili tekstni okvir.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Dodatne mogućnosti, gumb je sažet", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prstom prijeđite ulijevo dok ne čujete "Birač popis kartica" slijedi trenutno odabranu karticu, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prstom prijeđite ulijevo dok ne čujete "Umetanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Gumb Veza", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Prozor Veza, adresa ,uređivanje".

 6. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu hiperveze.

 7. Kližite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete: "Enter". Dvaput dodirnite zaslon da biste umetnuli vezu.

  Fokus će se vratiti na slajd.

Pogledajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Ispis prezentacija u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija programa PowerPoint

Koristite PowerPoint Online pomoću tipkovnice i čitača zaslona da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Ne možemo testirate ga s pripovjedačem, ali možda raditi s drugim čitača zaslona dok god Slijede uobičajeni standarde pristupačnosti i tehnika kojima se.

Napomene: 

 • Ako uz Windows 10 Fall Creators Update koristite pripovjedač, morat ćete isključiti način rada za skeniranje da biste uz Office Online mogli uređivati dokumente, proračunske tablice ili prezentacije. Dodatne informacije potražite u članku Isključivanje virtualnog načina ili načina pregledavanja u čitačima zaslona u ažuriranju Windows 10 Fall Creators Update.

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se PowerPoint Online koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na PowerPoint Online.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

 1. U Prikazu za uređivanje u PowerPoint Onlinepritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete broj trenutnog slajda. U oknu s minijaturama je žarište.

 2. Da biste pregledali slajdove, pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicama dok se ne čuje broj slajda koji želite urediti.

 3. Pritisnite Ctrl + F6 dok ne čujete: "Slajda ploča".

 4. Da biste premjestili fokus na prvi rezervirano mjesto, pritisnite tipku Tab. Pripovjedač će pročitati naziv rezerviranog mjesta.

 5. Da biste zamijenili rezervirano mjesto svojim tekstom, pritisnite Enter i počnite pisati. Kada završite, pritisnite F2. Čujete: "Slajda ploča".

 6. Da biste se premjestili na sljedeću rezervirano mjesto, pritisnite tipku Tab. Pripovjedač će pročitati naziv rezerviranog mjesta. Da biste počeli dodavati tekst, pritisnite Enter i počnite pisati. Kada završite, pritisnite F2.

Dodavanje hiperveze

 1. Na slajdu, odaberite dio teksta na koji želite dodati vezu, a zatim pritisnite Ctrl + K. Čujete: "Uređivanje veza, adresa,."

 2. Upišite ili zalijepite adresu veze i pritisnite Enter.

  Zatvorit će se dijaloški okvir i na slajd će se dodati veza.

Pogledajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Umetanje i uređivanje slika i tablica pomoću čitača zaslona u programu PowerPoint

Tipkovni prečaci u web-aplikaciji PowerPoint Online

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija programa PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×