Korištenje čitača zaslona da biste zakazali sastanak u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona da biste zakazali sastanak u programu Outlook

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Upotrijebite tipkovnicu i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, da biste zakazivali sastanke s drugim korisnicima, provjerili kada su dostupne ostale osobe koje ste pozvali, odredili ponavljanje sastanaka, postavili podsjetnike za sastanke te zatražili odgovore od korisnika koje pozovete u programu Outlook 2016.

Napomene: 

Sadržaj teme

Zakazivanje sastanka i pozivanje osoba

 1. Da biste stvorili pozivnicu za sastanak s bilo kojeg mjesta u programu Outlook 2016 (kao što su odjeljci E-pošta, Kalendar ili Zadaci), pritisnite Ctrl + Shift + Q. Otvorit će se prozor Sastanak, fokus će se pomaknuti na polje Primatelj u pozivnici, a začut ćete sljedeće: "To, Editing" (Primatelj, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "To, edit" (Primatelj, uređivanje).

 2. Da biste pozvali osobe na sastanak, upišite ime i prezime osobe i njezinu adresu e-pošte (ako je znate).

  Outlook će automatski provjeriti ima li podudaranja u adresaru. Da biste se kretali prijedlozima, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Tijekom kretanja čut ćete imena i prezimena te adrese.

  Savjet: Da biste potvrdili adresu e-pošte, za pretraživanje možete upotrijebiti dijaloški okvir Provjera imena. Da biste otvorili dijaloški okvir Provjera imena, pritisnite Alt + H da biste prešli na karticu Sastanak, a zatim pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete "Check Names button" (Gumb Provjeri imena), nakon čega pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na prvo ime rezultata pretraživanja koje ćete zatim moći čuti. Upotrijebite tipke sa strelicama prema gore ili dolje da biste se kretali popisom, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali ime i prezime i adresu.

 3. Da biste pregledali prijedloge imena, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Da biste odabrali ime, pritisnite Enter.

 4. Pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli do tekstnog polja Predmet. Začut ćete sljedeće: "Subject, editing" (Predmet, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Subject, edit" (Predmet, uređivanje). Nakon toga unesite predmet sastanka.

 5. Ponovno pritisnite tipku tabulatora da biste prešli u tekstno polje Mjesto. Začut ćete sljedeće: "Location editable, edit" (Mjesto se može uređivati, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Location, edit combo" (Mjesto, uređivanje kombiniranog okvira). Nakon toga unesite mjesto.

  Savjeti: Ako koristite račun sustava Microsoft Exchange, možete koristiti dijaloški okvir Odabir prostorija: sve prostorije da biste provjerili dostupnost i rezervirali prostorije.

  • Da biste se premjestili na gumb Prostorije... kada je fokus na okviru Mjesto, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Rooms... button" (Gumb Prostorije).

  • Da biste otvorili dijaloški okvir Odabir prostorija, pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na okvir Pretraživanje, nakon čega ćete začuti "Select Rooms, All Rooms, Search, Editing" (Odabir prostorija, sve prostorije, pretraživanje, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Search column, edit" (Stupac za pretraživanje, uređivanje).

  • Da biste na popisu pronašli dostupnu prostoriju, pritisnite tipku sa strelicom prema dolje da biste se kretali na popisu. Začut ćete naziv odabrane prostorije i pojedinosti o njoj, kao što su dostupnost prostorije i telefonski broj.

  • Da biste se kretali na popisu prostorija, upotrijebite tipke sa strelicama prema gore i dolje. Da biste rezervirali trenutno odabranu prostoriju za sastanak, pritisnite Enter.

  • Ponovno pritisnite Enter da biste vratili fokus na pozivnicu. Začut ćete predmet sastanka te izraz "Rooms... button (Gumb Prostorije)".

 6. Da biste odredili trajanje sastanka, pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete "Start date, editing" (Datum početka, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Start date, edit" (Datum početka, uređivanje). Prema zadanom, to polje obuhvaća dan i datum stvaranja pozivnice za sastanak.

  Savjet: Prije spremanja ili slanja pozivnice za sastanak možete provjeriti kada su osobe koje želite pozvati slobodne. Dodatne informacije potražite u odjeljku Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate.

  Ovisno o duljini sastanka, upotrijebite jednu od sljedeće dvije metode:

  • Ako sastanak traje cijeli dan, upišite datum sastanka, a zatim pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete "Unchecked, All day event check box" (Nepotvrđeno, potvrdni okvir Cjelodnevni događaj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "All day event check box, not checked" (Potvrdni okvir Cjelodnevni događaj, nije potvrđeno). Da biste potvrdili okvir, pritisnite razmaknicu. Začut ćete sljedeće: "Checked" (Potvrđeno).

  • Ako sastanak traje kraće od cijelog dana, upišite datum sastanka i pritisnite Enter. Začut ćete sljedeće: "Start time" (Vrijeme početka). Upišite vrijeme početka sastanka, a zatim pritisnite Enter.

   Fokus će se premjestiti na tekstni okvir Vrijeme završetka i začut ćete "End time" (Vrijeme završetka).

 7. Da biste postavili vrijeme završetka sastanka, upišite vrijeme završetka i zatim pritisnite Enter.

 8. Da biste poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite Alt + S. Fokus će se premjestiti na trenutno aktivni prozor.

Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate

Kada unesete imena i prezimena osoba u pozivnicu za sastanak, možete provjeriti kada su te osobe dostupne.

 1. U prozoru Sastanak pritisnite Alt + H, a zatim U da biste otvorili značajku Pomoćnik za planiranje rasporeda. Začut ćete sljedeće: "All attendees, list box" (Svi sudionici, okvir s popisom). Ako koristite JAWS, čut ćete: "List box, All attendees" (Okvir s popisom, svi sudionici).

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Options button" (Gumb Mogućnosti), a zatim pritisnite Enter da biste otvorili izbornik Mogućnosti. Začut ćete sljedeće: "Menu" (Izbornik). Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje da biste se kretali stavkama sve dok ne začujete sljedeće: "AutoPick, collapsed, menu item" (SamoIzbor, sažeto, stavka izbornika). Ako koristite JAWS, čut ćete: "AutoPick submenu" (Podizbornik SamoIzbor). Nakon toga pritisnite Enter da biste otvorili podizbornik.

 3. Da biste se kretali podizbornikom, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Tijekom kretanja čut ćete mogućnosti, kao što su "All People and Resources" (Sve osobe i resursi) ili "All People and One Resource" (Sve osobe i jedan resurs). Da biste odabrali mogućnost, kada začujete ono što želite, pritisnite Enter.

 4. SamoIzbor odabire sljedeći dostupni termin koji odgovara mogućnosti koju ste odabrali. U značajci Pripovjedač čut ćete predloženi datum i vrijeme te ime i prezime svakog sudionika i njegov status dostupnosti, npr. "Ana Jakšić, Free" (Ana Jakšić, slobodno). Ako koristite JAWS, da biste čuli dostupnost svih sudionika, pregledajte okvir s popisom sudionika.

 5. Odaberite neku od ovih mogućnosti:

  • Da biste prihvatili vrijeme i poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite Alt + S.

  • Da biste prihvatili vrijeme i vratili se na obrazac pozivnice, pritisnite Alt + H, P, P. Ako želite urediti pozivnicu, upotrijebite tipku tabulatora da biste se kretali poljima pozivnice.

  • Da biste se vratili na mogućnost SamoIzbor i pronašli neku drugu mogućnost, ponovite prethodne korake. Imajte na umu da u većini slučajeva fokus ostaje na gumbu Mogućnosti, pa možete pritisnuti Enter. U suprotnom, pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete sljedeće: "Options button" (Gumb Mogućnosti).

Ponavljajući sastanak

 1. U prozoru Pozivnica za sastanak pritisnite Alt + H, a zatim E da biste otvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Appointment recurrence. Start, editing." (Ponavljanje obveze, početak, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Appointment recurrence. Start column." (Ponavljanje obveze, stupac za početak). Čut ćete i vrijeme početka sastanka.

 2. Da biste premjestili fokus na područje Uzorak ponavljanja, u dijaloškom okviru Ponavljanje obveze pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete trenutno odabrani uzorak ("Daily" (Dnevno), "Weekly" (Tjedno), "Monthly" (Mjesečno) ili "Yearly" (Godišnje)).

 3. Upotrijebite tipke sa strelicama da biste se pomicali i odabrali uzorke ponavljanja. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Mogućnosti dana

   Da biste odabrali mogućnost Dnevno, pritisnite Alt + D. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Daily" (Dnevno). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, daily" (Uzorak ponavljanja, dnevno).

   • Svaki radni dan

    Pritisnite tipku tabulatora, a zatim pritisnite Alt + K da biste pomaknuli fokus i odabrali mogućnost Svaki radni dan. Začut ćete sljedeće: "Every weekday" (Svaki radni dan).

   • Svakih nekoliko dana

    Da biste pomaknuli fokus na gumb Svakih, pritisnite Alt + V. Začut ćete sljedeće: "Every" (Svakih). Da biste pomaknuli fokus na tekstno polje za dane, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Every, editable text" (Svakih, tekst koji se može uređivati). Upišite broj dana (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka dva dana, upišite 2), a zatim pritisnite Enter.

  • Mogućnosti tjedna

   • Tjedno

    Da biste odabrali mogućnost Tjedno, pritisnite Alt + W. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Weekly" (Tjedno). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, weekly" (Uzorak ponavljanja, tjedno).

   • Svakih nekoliko tjedana

    Odaberite mogućnost Tjedno. Da biste pomaknuli fokus na tekstno polje Ponovi svakih, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Recur every, editable text, week" (Ponovi svakih, tekst koji se može uređivati, tjedana). Upišite broj tjedana (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka tri tjedna, upišite 3).

  • Mogućnosti mjeseca

   • Mjesečno

    Da biste odabrali mogućnost Mjesečno, pritisnite Alt + M. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Monthly" (Mjesečno). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, monthly" (Uzorak ponavljanja, mjesečno).

   • Svakih nekoliko mjeseci

    Odaberite mogućnost Mjesečno. Da biste postavili ponavljanje sastanaka, pritisnite tipku tabulatora tri puta. Začut ćete sljedeće: "Day, editable text, of every, editable text, month" (Dan, tekst koji se može uređivati, svakog, tekst koji se može uređivati, mjesec(i). Upišite broj mjeseci (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka tri mjeseca, upište 3).

  • Godišnje

   Da biste odabrali mogućnost Godišnje, pritisnite Alt + Y. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Yearly" (Godišnje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, yearly" (Uzorak ponavljanja, godišnje).

  Da biste nakon odabira mogućnosti ponavljanja zatvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze, pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim pritisnite Enter.

Pročitajte i ovo

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Tipkovni prečaci za Outlook

Tipkovni prečaci za kretanje po pošti u programu Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×