Korištenje čitača zaslona da biste zakazali obveze ili sastanke u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona da biste zakazali obveze ili sastanke u programu Outlook

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Pomoću Outlook 2016 tipkovnica i pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona za Windows, da biste zakazali obveze ili zakazivanje sastanaka s drugim korisnicima. Provjera dostupnosti osobe koje pozovete, neka sastanaka ponavlja, postavite podsjetnike za sastanke i Zatraži odgovore od osoba koje pozovete u Outlook 2016.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci za Outlook.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

 • U ovoj će temi biti riječi i o funkcijama čitača JAWS. Da biste saznali više o čitaču JAWS za Windows, pročitajte članak Vodič za brzi početak rada u čitaču JAWS za Windows.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

Sadržaj teme

Zakazivanje obveze

Stvaranje nove obveze

 1. Da biste u programu Outlook otvorili kalendar, pritisnite Ctrl + 2. Čut ćete naziv trenutnog prikaza, primjerice "Work week view" (Prikaz Radni tjedan), a nakon toga broj događaja u tom prikazu.

 2. Da biste otvorili prazan prozor obaveze, pritisnite Alt + H, a zatim N. Ako koristite JAWS, nakon N pritisnite 1. Fokus će biti na polju Predmet.

 3. Upišite predmet obaveze, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste premjestili fokus na polje Mjesto.

 4. Upišite mjesto obaveze, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste premjestili fokus na polje Datum početka.

 5. Da biste datum početka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Start time" (Vrijeme početka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

 6. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "End date" (Datum završetka). Da biste datum završetka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unatrag, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "End time" (Vrijeme završetka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom prema dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

 7. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Message, editing" (Poruka, uređivanje), a zatim pomoću tipkovnice unesite sve željene informacije za obavezu. Ako koristite JAWS, čut ćete "Notes, edit" (Bilješke, uređivanje).

 8. Da biste spremili obavezu, pritisnite Alt + H, A, a zatim V. Prozor obaveze zatvorit će se, a fokus će se vratiti na kalendar.

Omogućivanje uvida u svoju dostupnost drugim korisnicima

Svojoj obavezi možete dodati pokazatelj statusa da bi drugi korisnici imali uvid u vašu dostupnost. Ako netko pokuša zakazati sastanak s vama, znat će jeste li dostupni ili zauzeti.

 1. Da biste otvorili izbornik Prikaži kao, pritisnite Alt + H, B kada je obaveza otvorena.

 2. Pritišćite tipke sa strelicama gore ili dolje da biste se pomicali po mogućnostima dostupnosti:

  • Slobodan

  • Rad na daljinu

  • Uvjetno

  • Zauzet

  • Izvan ureda

  Pritisnite Enter da biste odabrali mogućnost pa zatvorite izbornik Prikaži kao.

 3. Da biste spremili promjene, pritisnite Alt + H, A, a zatim V. Prozor obaveze zatvorit će se, a fokus će se vratiti na kalendar.

Zakazivanje sastanka i pozivanje osoba

 1. Da biste stvorili pozivnicu za sastanak s bilo kojeg mjesta u programu Outlook 2016 (kao što su odjeljci E-pošta, Kalendar ili Zadaci), pritisnite Ctrl + Shift + Q. Otvorit će se prozor Sastanak, fokus će se pomaknuti na polje Primatelj u pozivnici, a začut ćete sljedeće: "To, Editing" (Primatelj, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "To, edit" (Primatelj, uređivanje).

 2. Da biste pozvali osobe na sastanak, upišite ime i prezime osobe i njezinu adresu e-pošte (ako je znate).

  Outlook automatski traži adresar rezultata. Da biste došli prijedloge, koristite tipke sa strelicom dolje. Čut imena i adrese kako premjestiti.

  Savjet: Da biste potvrdili adresu e-pošte, za pretraživanje možete upotrijebiti dijaloški okvir Provjera imena. Da biste otvorili dijaloški okvir Provjera imena, pritisnite Alt + H da biste prešli na karticu Sastanak, a zatim pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete "Check Names button" (Gumb Provjeri imena), nakon čega pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na prvo ime rezultata pretraživanja koje ćete zatim moći čuti. Upotrijebite tipke sa strelicama prema gore ili dolje da biste se kretali popisom, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali ime i prezime i adresu.

 3. Da biste pregledali prijedloge imena, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Da biste odabrali ime, pritisnite Enter.

 4. Pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli do tekstnog polja Predmet. Začut ćete sljedeće: "Subject, editing" (Predmet, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Subject, edit" (Predmet, uređivanje). Nakon toga unesite predmet sastanka.

 5. Ponovno pritisnite tipku tabulatora da biste prešli u tekstno polje Mjesto. Začut ćete sljedeće: "Location editable, edit" (Mjesto se može uređivati, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Location, edit combo" (Mjesto, uređivanje kombiniranog okvira). Nakon toga unesite mjesto.

  Savjeti: Ako koristite račun sustava Microsoft Exchange, možete koristiti dijaloški okvir Odabir prostorija: sve prostorije da biste provjerili dostupnost i rezervirali prostorije.

  • Da biste se premjestili na gumb Prostorije... kada je fokus na okviru Mjesto, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Rooms... button" (Gumb Prostorije).

  • Da biste otvorili dijaloški okvir Odabir prostorija, pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na okvir Pretraživanje, nakon čega ćete začuti "Select Rooms, All Rooms, Search, Editing" (Odabir prostorija, sve prostorije, pretraživanje, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Search column, edit" (Stupac za pretraživanje, uređivanje).

  • Da biste na popisu pronašli dostupnu prostoriju, pritisnite tipku sa strelicom prema dolje da biste se kretali na popisu. Začut ćete naziv odabrane prostorije i pojedinosti o njoj, kao što su dostupnost prostorije i telefonski broj.

  • Da biste se kretali na popisu prostorija, upotrijebite tipke sa strelicama prema gore i dolje. Da biste rezervirali trenutno odabranu prostoriju za sastanak, pritisnite Enter.

  • Ponovno pritisnite Enter da biste vratili fokus na pozivnicu. Začut ćete predmet sastanka te izraz "Rooms... button (Gumb Prostorije)".

 6. Da biste odredili trajanje sastanka, pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete "Start date, editing" (Datum početka, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Start date, edit" (Datum početka, uređivanje). Prema zadanom, to polje obuhvaća dan i datum stvaranja pozivnice za sastanak.

  Savjet: Prije spremanja ili slanja pozivnice za sastanak možete provjeriti kada su osobe koje želite pozvati slobodne. Dodatne informacije potražite u odjeljku Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate.

  Ovisno o duljini sastanka, upotrijebite jednu od sljedeće dvije metode:

  • Ako sastanak traje cijeli dan, upišite datum sastanka, a zatim pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete "Unchecked, All day event check box" (Nepotvrđeno, potvrdni okvir Cjelodnevni događaj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "All day event check box, not checked" (Potvrdni okvir Cjelodnevni događaj, nije potvrđeno). Da biste potvrdili okvir, pritisnite razmaknicu. Začut ćete sljedeće: "Checked" (Potvrđeno).

  • Ako sastanak traje kraće od cijelog dana, upišite datum sastanka i pritisnite Enter. Začut ćete sljedeće: "Start time" (Vrijeme početka). Upišite vrijeme početka sastanka, a zatim pritisnite Enter.

   Fokus će se premjestiti na tekstni okvir Vrijeme završetka i začut ćete "End time" (Vrijeme završetka).

 7. Da biste postavili vrijeme završetka sastanka, upišite vrijeme završetka i zatim pritisnite Enter.

 8. Da biste poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite Alt + S. Fokus će se premjestiti na trenutno aktivni prozor.

Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate

Kada unesete imena i prezimena osoba u pozivnicu za sastanak, možete provjeriti kada su te osobe dostupne.

 1. U prozoru Sastanak pritisnite Alt + H, a zatim U da biste otvorili značajku Pomoćnik za planiranje rasporeda. Začut ćete sljedeće: "All attendees, list box" (Svi sudionici, okvir s popisom). Ako koristite JAWS, čut ćete: "List box, All attendees" (Okvir s popisom, svi sudionici).

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Options button" (Gumb Mogućnosti), a zatim pritisnite Enter da biste otvorili izbornik Mogućnosti. Začut ćete sljedeće: "Menu" (Izbornik). Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje da biste se kretali stavkama sve dok ne začujete sljedeće: "AutoPick, collapsed, menu item" (SamoIzbor, sažeto, stavka izbornika). Ako koristite JAWS, čut ćete: "AutoPick submenu" (Podizbornik SamoIzbor). Nakon toga pritisnite Enter da biste otvorili podizbornik.

 3. Da biste se kretali podizbornikom, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Tijekom kretanja čut ćete mogućnosti, kao što su "All People and Resources" (Sve osobe i resursi) ili "All People and One Resource" (Sve osobe i jedan resurs). Da biste odabrali mogućnost, kada začujete ono što želite, pritisnite Enter.

 4. SamoIzbor odabire sljedeći dostupni termin koji odgovara mogućnosti koju ste odabrali. U značajci Pripovjedač čut ćete predloženi datum i vrijeme te ime i prezime svakog sudionika i njegov status dostupnosti, npr. "Ana Jakšić, Free" (Ana Jakšić, slobodno). Ako koristite JAWS, da biste čuli dostupnost svih sudionika, pregledajte okvir s popisom sudionika.

 5. Odaberite neku od ovih mogućnosti:

  • Da biste prihvatili vrijeme i poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite Alt + S.

  • Da biste prihvatili vrijeme i vratili se na obrazac pozivnice, pritisnite Alt + H, P, P. Ako želite urediti pozivnicu, upotrijebite tipku tabulatora da biste se kretali poljima pozivnice.

  • Da biste se vratili na mogućnost SamoIzbor i pronašli neku drugu mogućnost, ponovite prethodne korake. Imajte na umu da u većini slučajeva fokus ostaje na gumbu Mogućnosti, pa možete pritisnuti Enter. U suprotnom, pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete sljedeće: "Options button" (Gumb Mogućnosti).

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. U prozoru Pozivnica za sastanak pritisnite Alt + H, a zatim E da biste otvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Appointment recurrence. Start, editing." (Ponavljanje obveze, početak, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Appointment recurrence. Start column." (Ponavljanje obveze, stupac za početak). Čut ćete i vrijeme početka sastanka.

 2. Da biste premjestili fokus na područje Uzorak ponavljanja, u dijaloškom okviru Ponavljanje obveze pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete trenutno odabrani uzorak ("Daily" (Dnevno), "Weekly" (Tjedno), "Monthly" (Mjesečno) ili "Yearly" (Godišnje)).

 3. Upotrijebite tipke sa strelicama da biste se pomicali i odabrali uzorke ponavljanja. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Mogućnosti dana

   Da biste odabrali mogućnost Dnevno, pritisnite Alt + D. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Daily" (Dnevno). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, daily" (Uzorak ponavljanja, dnevno).

   • Svaki radni dan

    Pritisnite tipku tabulatora, a zatim pritisnite Alt + K da biste pomaknuli fokus i odabrali mogućnost Svaki radni dan. Začut ćete sljedeće: "Every weekday" (Svaki radni dan).

   • Svakih nekoliko dana

    Da biste pomaknuli fokus na gumb Svakih, pritisnite Alt + V. Začut ćete sljedeće: "Every" (Svakih). Da biste pomaknuli fokus na tekstno polje za dane, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Every, editable text" (Svakih, tekst koji se može uređivati). Upišite broj dana (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka dva dana, upišite 2), a zatim pritisnite Enter.

  • Mogućnosti tjedna

   • Tjedno

    Da biste odabrali mogućnost Tjedno, pritisnite Alt + W. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Weekly" (Tjedno). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, weekly" (Uzorak ponavljanja, tjedno).

   • Svakih nekoliko tjedana

    Odaberite mogućnost Tjedno. Da biste pomaknuli fokus na tekstno polje Ponovi svakih, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Recur every, editable text, week" (Ponovi svakih, tekst koji se može uređivati, tjedana). Upišite broj tjedana (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka tri tjedna, upišite 3).

  • Mogućnosti mjeseca

   • Mjesečno

    Da biste odabrali mogućnost Mjesečno, pritisnite Alt + M. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Monthly" (Mjesečno). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, monthly" (Uzorak ponavljanja, mjesečno).

   • Svakih nekoliko mjeseci

    Odaberite mogućnost Mjesečno. Da biste postavili ponavljanje sastanaka, pritisnite tipku tabulatora tri puta. Začut ćete sljedeće: "Day, editable text, of every, editable text, month" (Dan, tekst koji se može uređivati, svakog, tekst koji se može uređivati, mjesec(i). Upišite broj mjeseci (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka tri mjeseca, upište 3).

  • Godišnje

   Da biste odabrali mogućnost Godišnje, pritisnite Alt + Y. Ako koristite Pripovjedač, začut ćete sljedeće: "Yearly" (Godišnje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Recurrence pattern, yearly" (Uzorak ponavljanja, godišnje).

  Da biste nakon odabira mogućnosti ponavljanja zatvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze, pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim pritisnite Enter.

Provjerite u sastanak programa Skype

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u sastanak online Skype .

 1. U prozoru sastanka odaberite mogućnost Sastanak programa Skype i stvorite vezu na sastanak Skype , pritisnite Alt + H, O, a zatim M.

 2. Outlook dodaje detalje mrežnog sastanka i veze na sastanku polja poruku.

Pogledajte i sljedeće

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Tipkovni prečaci za Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Pomoću Outlook za iOS VoiceOver, čitač zaslona ugrađena u iOS da biste zakazali obveze i sastanke s drugim korisnicima.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke upute i geste mogu biti drugačije na uređaju iPad.

Sadržaj teme

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Create an event button" (Gumb Stvori događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Novi događaj, fokus će biti na tekstnom polju Naziv, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Upišite naziv događaja.

 3. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mogućnost koju želite promijeniti, a zatim prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete željenu vrijednost. Da biste potvrdili odabir, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done button" (Gumb Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "All-day, switch button, off" (Cijeli dan, gumb za promjenu, isključeno), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location button" (Gumb Mjesto), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Počnite upisivati mjesto. Popis predloženih mjesta ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali mjesto, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno mjesto, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Upozorenja," slijedi trenutnu vrijednost upozorenja, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Potezom prsta udesno dok se ne čuje mogućnost koju želite, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Da biste dodali više informacija o događaju, primjerice dnevni red sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Description button" (Gumb Opis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Zaslonska tipkovnica nalazi se na donjoj polovici zaslona. Kada završite s upisivanjem detalja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pozovite druge da biste u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "People button" (Gumb Osobe), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Da biste saznali kako otvaranje i uređivanje događaja u kalendaru, pogledajte da biste otvorili, čitanje, i uređivanje događaja u kalendaru.

  Otvorit će se prozor Osobe, fokus će biti na tekstnom polju koje možete uređivati, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Počnite upisivati ime i prezime kontakta. Popis predloženih kontakata ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali kontakt, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno ime i prezime, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite taj postupak za sve kontakte koje želite pozvati.

 3. Kada završite, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. Kada ste uređivanja ili stvaranja događaja, u prozoru Novi događaj , prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Ponavljanje, ništa, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Ponavljanje .

 2. Da biste odabrali željenu učestalost sastanka, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje željenu učestalost sastanka da se pokreće. Da biste odabrali, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste premjestili fokus se premješta natrag u prozor Novog događaja , prijeđite prstom ulijevo dok se ne čuje "Gumb Natrag", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Provjerite u sastanak programa Skype

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u sastanak online Skype .

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "Skype call, switch button, off" (Poziv putem Skypea, gumb za promjenu, isključeno), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste spremili promjene, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Outlook će u polje Opis dodati podatke o mrežnom sastanku i vezu.

 3. Da biste se uključili u sastanak Skype , otvorite događaj, a zatim prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb uključite se u", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pogledajte i sljedeće

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Pomoću Outlook za Android TalkBack, čitač zaslona za Android na ugrađenu zakazivanje obveze ili sastanke s drugim korisnicima.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na mobitelu sa sustavom Android. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Add new event button" (Gumb Dodaj novi događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Novi događaj, fokus će biti na tekstnom polju Naziv, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Upišite naziv događaja.

 3. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste potvrdili odabir, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "All day event" (Cjelodnevni događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location" (Mjesto), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste upisali naziv željenog mjesta, dvaput dodirnite zaslon i počnite pisati. Popis predloženih mjesta ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali mjesto, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno mjesto, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Ako koristite više kalendara, možete odrediti kojem kalendaru dodajete novi događaj. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Calendar, <račun trenutnog kalendara>" (Kalendar, <račun trenutnog kalendara>), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željeni kalendar, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Upozorenja," slijedi trenutnu vrijednost upozorenja, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Potezom prsta udesno dok se ne čuje mogućnost koju želite, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste dodali više informacija o događaju, primjerice dnevni red sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Description" (Opis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Zaslonska tipkovnica prikazana je na donjoj polovici zaslona. Kada završite s upisom detalja, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 8. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pozovite druge da biste u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "People" (Osobe), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Da biste saznali kako otvaranje i uređivanje događaja u kalendaru, pogledajte da biste otvorili, čitanje, i uređivanje događaja u kalendaru.

  Otvorit će se prozor Dodavanje osoba, fokus će biti na tekstnom polju koje možete uređivati, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Počnite upisivati ime i prezime kontakta. Popis predloženih kontakata ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali kontakt, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno ime i prezime, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite taj postupak za sve kontakte koje želite pozvati.

 3. Kada završite, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. Kada stvarate događaja, u prozoru Novi događaj , prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Ponavljanje, nikad,", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Ponavljanje .

 2. Da biste odabrali željenu učestalost sastanka, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Učestalost, nikad" dvaput dodirnite zaslon, a zatim prijeđite prstom udesno dok se ne čuje željenu učestalost sastanka da se pokreće. Da biste odabrali, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste spremili promjene, prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok se ne čuje "Spremi", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus se premješta natrag na prozor Novi događaj .

Provjerite u sastanak programa Skype

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u sastanak online Skype .

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "Skype" "Skype meeting" (Sastanak putem Skypea) ili "Off switch" (Prekidač za isključivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste spremili promjene, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Outlook će u polje Opis dodati podatke o mrežnom sastanku i vezu.

 3. Da biste se uključili u sastanak Skype , otvorite događaj, a zatim prijeđite prstom udesno dok ne čuti opis, a zatim Skype URL sastanka, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pogledajte i sljedeće

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa za e-poštu u programu Outlook

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Koristite Kalendar programa Outlook pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona za Windows, da biste zakazali obveze i sastanke s drugim korisnicima.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. U bilo kojem prikazu jednim prstom prelazite prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete "Items" (Stavke), zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "New button" (Gumb Novo), a potom dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor novog događaja.

 2. Da biste događaju dodijelili naziv, prelazite udesno dok ne čujete "Event name" (Naziv događaja), dvaput dodirnite zaslon, a zatim upišite naziv događaja pomoću zaslonske tipkovnice.

  Savjet: Tipkovnicu možete pronaći pomicanjem po stavkama na zaslonu. Da biste istraživali, postavite prst na zaslon i prelazite njime po zaslonu. Kada dođete do neke stavke, Pripovjedač će izgovoriti njezin naziv. Da biste odabrali stavku, podignite prst pa dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location editable text" (Mjesto, tekst koji se može uređivati), dvaput dodirnite zaslon, a zatim upišite mjesto pomoću zaslonske tipkovnice.

 4. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadani datum i vrijeme. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željeni datum ili sat, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali vrijednost.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Unchecked All-day checkbox" (Nepotvrđeni potvrdni okvir Cijeli dan), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste dodali više informacija o događaju, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Event description, editable text" (Opis događaja, tekst koji se može uređivati), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Upišite dodatne informacije pomoću zaslonske tipkovnice.

 6. Ako stvarate sastanak i želite pozvati osobe, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Invite someone, editable text" (Pozovite nekoga, tekst koji se može uređivati), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste dodali kontakt, upišite kontakt pomoću zaslonske tipkovnice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options button collapsed" (Gumb Dodatne mogućnosti, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Reminder button" (Gumb Podsjetnik), dvaput dodirnite zaslon, a zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željenu mogućnost. Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

 8. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako stvarate obavezu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save and close button" (Gumb Spremi i zatvori), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Ako stvarate sastanak, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 9. Prozor novog događaja zatvorit će se, a fokus će se vratiti na prethodni prikaz kalendara.

Omogućivanje uvida u svoju dostupnost drugim korisnicima

Omogućite drugim korisnicima uvid u svoju dostupnost u vrijeme događaja.

 1. U prozoru događaja prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "More options button collapsed" (Gumb Dodatne mogućnosti, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Show as button" (Gumb Prikaži kao), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Prikaži kao.

 2. Da biste odabrali dostupnost, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete dostupnost za koju želite da se prikazuje. Da biste odabrali učestalost, dvaput dodirnite zaslon.

Pozovite druge da biste u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada ste uređivanje ili stvaranje događaj, prijeđite prstom udesno ili ulijevo dok se ne čuje "Pozivanje korisnika koji se može uređivati tekst", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Da biste saznali kako otvaranje i uređivanje događaja u kalendaru, pogledajte da biste otvorili, čitanje, i uređivanje događaja u kalendaru.

 2. Da biste dodali kontakt, upišite kontakt pomoću zaslonske tipkovnice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ako želite dodati još kontakata, ponovite isti postupak za ostale sudionike.

 3. Da biste poslali pozivnice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. U prozoru događaja prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "More options button collapsed" (Gumb Dodatne mogućnosti, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Off, repeat button," (Gumb Isključeno, ponavljanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se nova kartica na kojoj možete odabrati mogućnosti za ponavljajući događaj.

 2. Da biste odabrali učestalost sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Repeat pattern weekly" (Tjedni uzorak ponavljanja). Ako želite odabrati mogućnost učestalosti koja nije Tjedno, dvaput dodirnite zaslon, a zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željenu učestalost ponavljanja sastanka. Da biste odabrali učestalost, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste pregledali ostale mogućnosti, prelazite prstom udesno ili ulijevo. Pripovjedač će tijekom pomicanja izgovarati mogućnosti.

Pogledajte i sljedeće

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Pomoću Outlook Web App tipkovnica i pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona za Windows, da biste zakazali obveze i sastanke s drugim osobama u kalendaru.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci za Outlook na webu.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da je okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Outlook Web App koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na Outlook Web App.

Sadržaj teme

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. U Outlook, pritisnite Ctrl + Shift + 2 otvorite kalendar. Slušanje "Loaded," slijedi broj događaja i "Događaja u jedan odabrani kalendar".

 2. Da biste stvorili novi događaj, pritisnite Ctrl + N. Otvorit će se pojedinosti ili Postavljanje obveze prozor s naglaskom na polje Naslov događaja. Čujete: "Dodajte naslov za događaj".

 3. Da biste pregledali mogućnosti događaja, pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator.

  • Da biste događaju dodijelili naziv, upišite naziv u tekstno polje s nazivom događaja.

  • Ako stvarate sastanak, pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete sljedeće: "Add people, editing" (Dodavanje osoba, uređivanje). Da biste dodali kontakt, upišite ga pa pritisnite Enter.

  • Da biste postavili mjesto sastanka, pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Dodaj mjesto ili sobu, uređivanje,", a zatim upišite željeno mjesto.

  • Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili datum, na datumu početka ili datumu završetka pritisnite razmaknicu da biste otvorili padajući kalendar. Pomičite se po njemu pomoću tipki sa strelicama i pritisnite Enter da biste odabrali željeni datum. Da biste promijenili vrijeme, upišite nove vrijednosti.

  • Da biste dodali više informacija o događaju, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Event body, editing" (Tijelo događaja, uređivanje), a zatim upišite željene detalje.

 4. Kada završite, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji) (za sastanak) ili "Save button" (Gumb Spremi) (za obavezu), a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Prozor novog događaja zatvorit će se, a fokus će se vratiti na Kalendar.

Pozovite druge da biste u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. U prozoru Detalji ili Postavljanje obveze Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete: "Dodajte drugi korisnici uređuju."

 2. Da biste dodali kontakt, upišite ili zalijepite adresu e-pošte sudionika pa pritisnite Enter. Ponovite taj postupak za ostale sudionike.

Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate

Kada u pozivnicu za sastanak unesete sva imena i prezimena, Outlook vam može pomoći u odabiru vremena kada su sve pozvane osobe dostupne.

 1. U prozoru Detalji ili Postavljanje obveze Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete sastanka vremena prijedlog, u odjeljku rasporeda. Pripovjedač najavljuje predložene sastanka.

 2. Da biste pogledali još prijedloga za vrijeme sastanka, pritišćite tipke sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete predloženi termin koji vam odgovara. Pripovjedač će tijekom pomicanja izgovarati predložena vremena. Da biste odabrali vrijeme, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako ne možete pronaći uvijek dostupne za taj određeni dan, pozvani korisnik dostupnost možete potražiti neki drugi dan. Da biste pregledali za neki drugi dan, u odjeljku raspored, Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete "alata za odabir Otvori mjeseca, gumb sažeti,", a zatim pritisnite razmaknicu. Pritisnite Shift + Tab dok ne čujete trenutno odabrani dan, a zatim pomoću tipki sa strelicama da biste pregledali dana. Da biste odabrali dana, pritisnite Enter.

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. U prozoru Detalji ili Postavljanje obveze Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete "ponavljanja, samo za spremna kombiniranog okvira."

 2. Da biste odabrali željenu učestalost sastanka, pritisnite RAZMAKNICU, a zatim pomoću tipke sa strelicom dolje dok ne čujete željenu učestalost sastanka da se pokreće. Da biste odabrali, pritisnite razmaknicu.

Provjerite u sastanak programa Skype

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u sastanak online Skype .

Napomena: Ako niste u Office 365 pretplatnika nemate mogućnost Outlook Web App.

 1. U prozoru Detalji ili Postavljanje obveze Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete "Gumba Pošalji".

 2. Pritišćite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: "Add Skype meeting button" (Gumb Dodaj sastanak putem Skypea). Da biste stvorili sastanak putem Skypea, pritisnite razmaknicu.

 3. Outlook nakon slanja pozivnice u tijelo događaja dodaje detalje o mrežnom sastanku i vezu.

Pogledajte i sljedeće

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u aplikaciji Outlook na webu

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×