Korištenje čitača zaslona da biste zakazali obveze ili sastanke u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona da biste zakazali obveze ili sastanke u programu Outlook

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Koristite Outlook pomoću tipkovnice i čitača zaslona da biste zakazali obveze ili zakazivanje sastanaka s drugim korisnicima. Ne možemo testirate ga pomoću pripovjedača i JAWS, ali možda raditi s drugim čitača zaslona dok god Slijede uobičajeni standarde pristupačnosti i tehnika kojima se. Ćete saznat ćete kako se Provjera dostupnosti osobe koje pozovete, provjerite sastanaka ponavlja, postavite podsjetnike za sastanke i Zatraži odgovore od osoba koje pozovete u Outlook.

Napomene: 

Sadržaj teme

Zakazivanje obveze

Stvaranje nove obveze

 1. Da biste u programu Outlook otvorili kalendar, pritisnite Ctrl + 2. Čut ćete naziv trenutnog prikaza, primjerice "Work week view" (Prikaz Radni tjedan), a nakon toga broj događaja u tom prikazu.

 2. Pripovjedač, pritisnite Alt + H, N da biste otvorili prozor prazne obveze. Uz čitač zaslona JAWS, pritisnite Alt + H, N, 1. U polje Subject je žarište.

 3. Upišite predmet obaveze, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste premjestili fokus na polje Mjesto.

 4. Upišite mjesto obaveze, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste premjestili fokus na polje Datum početka.

 5. Da biste datum početka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Start time" (Vrijeme početka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

 6. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "End date" (Datum završetka). Da biste datum završetka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unatrag, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "End time" (Vrijeme završetka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom prema dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

 7. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Message, editing" (Poruka, uređivanje), a zatim pomoću tipkovnice unesite sve željene informacije za obavezu. Ako koristite JAWS, čut ćete "Notes, edit" (Bilješke, uređivanje).

 8. Da biste spremili obavezu, pritisnite Alt + H, A, a zatim V. Prozor obaveze zatvorit će se, a fokus će se vratiti na kalendar.

Omogućivanje uvida u svoju dostupnost drugim korisnicima

Svojoj obavezi možete dodati pokazatelj statusa da bi drugi korisnici imali uvid u vašu dostupnost. Ako netko pokuša zakazati sastanak s vama, znat će jeste li dostupni ili zauzeti.

 1. Da biste otvorili izbornik Prikaži kao, pritisnite Alt + H, B kada je obaveza otvorena.

 2. Pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicama dok se ne čuje dostupnost mogućnost koju želite.

 3. Da biste odabrali mogućnost, pritisnite Enter. Na izborniku Prikaži kao zatvara.

 4. Da biste spremili promjene, pritisnite Alt + H, A, V. Zatvara prozor obveze i fokusa vraća u kalendar.

Zakazivanje sastanka i pozivanje osoba

 1. Da biste stvorili pozivnicu za sastanak s bilo kojeg mjesta u Outlook (kao što su e-pošte, kalendar i zadatke), pritisnite Ctrl + Shift + Q. Otvara se prozor sastanka , fokus se premješta tekstno polje Da biste u poziv, a čujete: "Da biste, uređujete."

 2. Da biste pozvali osobe na sastanak, upišite ime i prezime osobe i njezinu adresu e-pošte (ako je znate).

  Outlook automatski traži adresar rezultata. Da biste se kretali prijedlozima, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Tijekom kretanja čut ćete imena i prezimena te adrese.

  Savjet: Da biste potvrdili adrese e-pošte, možete koristiti dijaloški okvir Provjera imena za pretraživanje. Da biste otvorili dijaloški okvir Provjera imena , pritisnite Alt + H da biste prešli na kartici sastanak , pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Gumb Provjeri imena", a zatim pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na prvo ime rezultata pretraživanja koje ćete zatim moći čuti. Upotrijebite tipke sa strelicama prema gore ili dolje da biste se kretali popisom, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali ime i prezime i adresu.

 3. Da biste pregledali prijedloge imena, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Da biste odabrali ime, pritisnite Enter.

 4. Pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli do tekstnog polja Predmet. Začut ćete sljedeće: "Subject, editing" (Predmet, uređivanje). Nakon toga unesite predmet sastanka.

 5. Ponovno pritisnite tipku tabulatora da biste prešli u tekstno polje Mjesto. Začut ćete sljedeće: "Location editable, edit" (Mjesto se može uređivati, uređivanje). Nakon toga unesite mjesto.

  Savjeti: Ako koristite račun sustava Microsoft Exchange, možete koristiti dijaloški okvir Odabir prostorija: sve prostorije da biste provjerili dostupnost i rezervirali prostorije.

  1. Da biste se premjestili na gumb Prostorije... kada je fokus na okviru Mjesto, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Rooms... button" (Gumb Prostorije).

  2. Da biste otvorili dijaloški okvir Odabir sobe , pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na okvir Pretraživanje, nakon čega ćete začuti "Select Rooms, All Rooms, Search, Editing" (Odabir prostorija, sve prostorije, pretraživanje, uređivanje).

  3. Da biste na popisu pronašli dostupnu prostoriju, pritisnite tipku sa strelicom prema dolje da biste se kretali na popisu. Začut ćete naziv odabrane prostorije i pojedinosti o njoj, kao što su dostupnost prostorije i telefonski broj.

  4. Da biste se kretali na popisu prostorija, upotrijebite tipke sa strelicama prema gore i dolje. Da biste rezervirali trenutno odabranu prostoriju za sastanak, pritisnite Enter.

  5. Pritisnite Enter da biste se vratili u fokusu pozivnicu. Slušanje predmet sastanka, nakon čega slijedi "sobe... gumb".

 6. Da biste odredili trajanje sastanka, pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete "Start date, editing" (Datum početka, uređivanje). Prema zadanom, to polje obuhvaća dan i datum stvaranja pozivnice za sastanak.

  Savjet: Prije spremanja ili slanja pozivnice za sastanak možete provjeriti kada su osobe koje želite pozvati slobodne. Dodatne informacije potražite u odjeljku Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate.

  Ovisno o duljini sastanka, upotrijebite jednu od sljedeće dvije metode:

  • Ako sastanak traje cijeli dan, upišite datum sastanka, a zatim pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete "Unchecked, All day event check box" (Nepotvrđeno, potvrdni okvir Cjelodnevni događaj). Da biste potvrdili okvir, pritisnite razmaknicu. Začut ćete sljedeće: "Checked" (Potvrđeno).

  • Ako sastanak traje kraće od cijelog dana, upišite datum sastanka i pritisnite Enter. Začut ćete sljedeće: "Start time" (Vrijeme početka). Upišite vrijeme početka sastanka, a zatim pritisnite Enter.

   Fokus će se premjestiti na tekstni okvir Vrijeme završetka i začut ćete "End time" (Vrijeme završetka).

 7. Da biste postavili vrijeme završetka sastanka, upišite vrijeme završetka i zatim pritisnite Enter.

 8. Da biste poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite Alt + S. Fokus se premješta na trenutno aktivni prozor.

Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate

Kada unesete imena i prezimena osoba u pozivnicu za sastanak, možete provjeriti kada su te osobe dostupne.

 1. U prozoru sastanka pritisnite Alt + H, a zatim pritisnite otvaranje u Pomoćnik za raspored.. Čujete: "Svi sudionici okvir popisa."

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Options button" (Gumb Mogućnosti), a zatim pritisnite Enter da biste otvorili izbornik Mogućnosti. Začut ćete sljedeće: "Menu" (Izbornik). Pritisnite tipku sa strelicom dolje prođite kroz stavke dok se ne čujete: "Samoizbor." Nakon toga pritisnite Enter da biste otvorili podizbornik.

 3. Da biste se kretali podizbornikom, upotrijebite tipku sa strelicom prema dolje. Tijekom kretanja čut ćete mogućnosti, kao što su "All People and Resources" (Sve osobe i resursi) ili "All People and One Resource" (Sve osobe i jedan resurs). Da biste odabrali mogućnost, pritisnite Enter.

 4. Samoizbor odabire sljedeći slobodni termin koji odgovara mogućnosti koju ste odabrali. Pripovjedač, čut predloženi datum i vrijeme svaki naziv i dostupnost stanje sudionika, kao što su "Zrinka Lidman, slobodno." Uz čitač zaslona JAWS, da biste čuli dostupnost svakog sudionika, pomoću gore i dolje okrenutim strelicama da biste pregledali okvir s popisom sudionika.

 5. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Da biste prihvatili vrijeme i poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite Alt + S.

  • Da biste prihvatili vrijeme i vratili se na obrazac pozivnice, pritisnite Alt + H, P, P. Ako želite urediti pozivnicu, upotrijebite tipku tabulatora da biste se kretali poljima pozivnice.

  • Da biste se vratili na mogućnost SamoIzbor i pronašli neku drugu mogućnost, ponovite prethodne korake. Imajte na umu da u većini slučajeva fokus ostaje na gumbu Mogućnosti, pa možete pritisnuti Enter. U suprotnom, pritišćite tipku tabulatora sve dok ne začujete sljedeće: "Options button" (Gumb Mogućnosti).

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. U na sastanak prozora pozivnice, pritisnite Alt + H, a zatim pritisnite E da biste premjestili da biste otvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze . Čujete: "ponavljanje obveze. Start, editing." (Ponavljanje obveze, početak, uređivanje). Čut ćete i vrijeme početka sastanka.

 2. Da biste premjestili fokus grupnog okvira Uzorak ponavljanja , u dijaloškom okviru Ponavljanje obveze tipku Tab dok ne čujete trenutno odabrane uzorak ("Dnevnih", "Tjedni," "Mjesečno" ili "Godišnji").

 3. Upotrijebite tipke sa strelicama da biste se pomicali i odabrali uzorke ponavljanja. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Mogućnosti dana

   Da biste odabrali mogućnost dnevnih , pritisnite Alt + D. Čujete: "Dnevnih."

   • Svaki radni dan

    Pritisnite tipku tabulatora, a zatim pritisnite Alt + K da biste pomaknuli fokus i odabrali mogućnost Svaki radni dan. Začut ćete sljedeće: "Every weekday" (Svaki radni dan).

   • Svakih nekoliko dana

    Da biste premjestili fokus na svaki gumb, pritisnite Alt + V. Čujete: "Svaku". Da biste premjestili fokus tekstno polje dana, pritisnite tipku Tab. Čujete: "Svakih, koji se može uređivati tekst." Unesite broj dana (na primjer, da biste odredili sastanak ponavlja je svaka dva dana, upišite 2), a zatim pritisnite Enter.

  • Mogućnosti tjedna

   • Tjedno

    Da biste odabrali mogućnost Tjedno, pritisnite Alt + W. Čujete: "Tjedni."

   • Svakih nekoliko tjedana

    Odaberite mogućnost Tjedno. Da biste pomaknuli fokus na tekstno polje Ponovi svakih, pritisnite tipku tabulatora. Začut ćete sljedeće: "Recur every, editable text, week" (Ponovi svakih, tekst koji se može uređivati, tjedana). Upišite broj tjedana (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka tri tjedna, upišite 3).

  • Mogućnosti mjeseca

   • Mjesečno

    Da biste odabrali mogućnost Mjesečno, pritisnite Alt + M. Čujete: "Mjesečno."

   • Svakih nekoliko mjeseci

    Odaberite mogućnost Mjesečno. Da biste postavili ponavljanje sastanaka, pritisnite tipku tabulatora tri puta. Začut ćete sljedeće: "Day, editable text, of every, editable text, month" (Dan, tekst koji se može uređivati, svakog, tekst koji se može uređivati, mjesec(i). Upišite broj mjeseci (da biste, primjerice, odredili da se sastanak ponavlja svaka tri mjeseca, upište 3).

  • Godišnje

   Da biste odabrali mogućnost Godišnje, pritisnite Alt + Y. Čujete: "Godišnje."

  Nakon odabira mogućnosti ponavljanja, da biste zatvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Gumb u redu", a zatim pritisnite tipku Enter.

Provjerite u sastanak programa Skype

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u sastanak online Skype .

 1. U prozoru sastanka odaberite mogućnost Sastanak programa Skype i stvorite vezu na sastanak Skype , pritisnite Alt + H, O, a zatim M.

 2. Outlook dodaje detalje mrežnog sastanka i veze na sastanku polja poruku.

Pogledajte također

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Tipkovni prečaci za Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Pomoću Outlook za iOS VoiceOver, čitač zaslona ugrađena u iOS da biste zakazali obveze i sastanke s drugim korisnicima.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

Sadržaj teme

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Create an event button" (Gumb Stvori događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Novi događaj, fokus će biti na tekstnom polju Naziv, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Upišite naziv događaja.

 3. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mogućnost koju želite promijeniti, a zatim prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete željenu vrijednost. Da biste potvrdili odabir, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done button" (Gumb Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "All-day, switch button, off" (Cijeli dan, gumb za promjenu, isključeno), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location button" (Gumb Mjesto), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Počnite upisivati mjesto. Popis predloženih mjesta ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali mjesto, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno mjesto, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Upozorenja," slijedi trenutnu vrijednost upozorenja, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Da biste dodali više informacija o događaju, primjerice dnevni red sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Description button" (Gumb Opis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Zaslonska tipkovnica nalazi se na donjoj polovici zaslona. Kada završite s upisivanjem detalja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pozovite druge da biste u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "People button" (Gumb Osobe), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Da biste saznali kako otvaranje i uređivanje događaja u kalendaru, pogledajte da biste otvorili, čitanje, i uređivanje događaja u kalendaru.

  Otvorit će se prozor Osobe, fokus će biti na tekstnom polju koje možete uređivati, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Počnite upisivati ime i prezime kontakta. Popis predloženih kontakata ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali kontakt, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno ime i prezime, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite taj postupak za sve kontakte koje želite pozvati.

 3. Kada završite, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. Kada ste uređivanja ili stvaranja događaja, u prozoru Novi događaj , prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Ponavljanje, ništa, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Ponavljanje.

 2. Da biste odabrali željenu učestalost sastanka, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje željenu učestalost sastanka da se pokreće. Da biste odabrali željenu stavku, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste premjestili fokus se premješta natrag u prozor Novog događaja , prijeđite prstom ulijevo dok se ne čuje "Gumb Natrag", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Provjerite u sastanak programa Skype

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u sastanak online Skype .

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "Skype call, switch button, off" (Poziv putem Skypea, gumb za promjenu, isključeno), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste spremili promjene, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Outlook će u polje Opis dodati podatke o mrežnom sastanku i vezu.

 3. Da biste se uključili u sastanak Skype , otvorite događaj, a zatim prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb uključite se u", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pogledajte također

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Pomoću Outlook za Android TalkBack, čitač zaslona za Android na ugrađenu zakazivanje obveze ili sastanke s drugim korisnicima.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Add new event button" (Gumb Dodaj novi događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Novi događaj, fokus će biti na tekstnom polju Naziv, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Upišite naziv događaja.

 3. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste potvrdili odabir, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "All day event" (Cjelodnevni događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location" (Mjesto), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste upisali naziv željenog mjesta, dvaput dodirnite zaslon i počnite pisati. Popis predloženih mjesta ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali mjesto, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno mjesto, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Ako koristite više kalendara, možete odrediti kojem kalendaru dodajete novi događaj. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Calendar, <račun trenutnog kalendara>" (Kalendar, <račun trenutnog kalendara>), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željeni kalendar, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Upozorenja," slijedi trenutnu vrijednost upozorenja, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste dodali više informacija o događaju, primjerice dnevni red sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Description" (Opis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Zaslonska tipkovnica prikazana je na donjoj polovici zaslona. Kada završite s upisom detalja, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 8. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pozovite druge da biste u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "People" (Osobe), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Da biste saznali kako otvaranje i uređivanje događaja u kalendaru, pogledajte da biste otvorili, čitanje, i uređivanje događaja u kalendaru.

  Otvorit će se prozor Dodavanje osoba, fokus će biti na tekstnom polju koje možete uređivati, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Počnite upisivati ime i prezime kontakta. Popis predloženih kontakata ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali kontakt, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno ime i prezime, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite taj postupak za sve kontakte koje želite pozvati.

 3. Kada završite, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. Kada stvarate događaja, u prozoru Novi događaj , prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Ponavljanje, nikad,", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Ponavljanje.

 2. Da biste odabrali željenu učestalost sastanka, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Učestalost, nikad" dvaput dodirnite zaslon, a zatim prijeđite prstom udesno dok se ne čuje željenu učestalost sastanka da se pokreće. Da biste odabrali željenu stavku, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste spremili promjene, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus se premješta natrag na prozor Novi događaj .

Provjerite u sastanak programa Skype

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u sastanak online Skype .

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "Skype" "Skype meeting" (Sastanak putem Skypea) ili "Off switch" (Prekidač za isključivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste spremili promjene, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Outlook će u polje Opis dodati podatke o mrežnom sastanku i vezu.

 3. Da biste se uključili u sastanak Skype , otvorite događaj, a zatim prijeđite prstom udesno dok ne čuti opis, a zatim Skype URL sastanka, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pogledajte također

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Zakazivanje obveze ili sastanke s drugim osobama u kalendarupomoću Outlook Web App pomoću tipkovnice i čitača zaslona. Ne možemo testirate ga s pripovjedačem, ali možda raditi s drugim čitača zaslona dok god Slijede uobičajeni standarde pristupačnosti i tehnika kojima se.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da je okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Outlook Web App koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na Outlook Web App.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na webu). Neki korisnici već koriste novi Outlook, dok će za ostale klasična verzija biti zadano sučelje do dovršetka ažuriranja. Dodatne informacije potražite u članku Pomoć za novi Outlook na webu. Budući da se upute u ovoj temi odnose na novo sučelje, preporučujemo prijelaz s klasičnog sučelja na novi Outlook. Da biste prešli na novi Outlook, pritišćite Ctrl + F6 dok ne začujete "Naredba, Isprobajte novi Outlook" pa pritisnite Enter. Ako umjesto "Naredba, Isprobajte novi Outlook" čujete "Alatna traka naredbi", već koristite novi Outlook.

Sadržaj teme

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. U programu Outlook pritisnite Ctrl + Shift + 2 da biste otvorili kalendar. Slušanje "Loaded," slijedi broj događaja i broj kalendara odabran.

 2. Da biste stvorili novi događaj, pritisnite Ctrl + N. Na događaj pojedinosti otvara se prozor s naglaskom na polje Naslov događaja. Čujete: "dodajte detalje o događaju. Dodajte naslov."

 3. Da biste pregledali mogućnosti događaja, pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator.

  • Da biste naziv događaja, upišite naziv u polje dodajte naslov .

  • Ako stvarate sastanak, pritisnite tipku tabulatora. Čujete: "Pozovi sudionike". Da biste dodali kontakt, upišite ga pa pritisnite Enter.

  • Da biste postavili početak i završni datum i vrijeme događaja, pritisnite tipku Tab dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili datum, na početni ili završni datum tipku SR ključa + strelica desno jednom, pritiskom na tipku Enter otvorite kalendar padajućeg popisa, a zatim koristite tipke sa strelicama da biste pregledali padajućeg kalendara i pritisnite Enter da biste odabrali. Da biste promijenili vrijeme, unesite nove vrijednosti.

  • Da biste postavili mjesto sastanka, pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Traženje sobe ili na drugom mjestu", a zatim upišite željeno mjesto.

  • Da biste dodali dodatne informacije o događaju, pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Dodali opis zapisa ili prilaganje dokumenti", a zatim upišite željene pojedinosti.

 4. Kada završite, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji) (za sastanak) ili "Save button" (Gumb Spremi) (za obavezu), a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Prozor novog događaja zatvorit će se, a fokus će se vratiti na Kalendar.

Pozovite druge da biste u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. U prozoru Detalji o događaju Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete: "Pozovi sudionike".

 2. Da biste dodali kontakt, upišite ili zalijepite adresu e-pošte sudionika pa pritisnite Enter. Ponovite taj postupak za ostale sudionike.

Provjera dostupnosti za osobe koje pozivate

Kada u pozivnicu za sastanak unesete sva imena i prezimena, Outlook vam može pomoći u odabiru vremena kada su sve pozvane osobe dostupne.

 1. U prozoru Detalji o događaju Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete sastanka vremena prijedlog, u odjeljku rasporeda. Pripovjedač najavljuje predložene sastanka.

 2. Da biste pogledali još prijedloga za vrijeme sastanka, pritišćite tipke sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete predloženi termin koji vam odgovara. Pripovjedač će tijekom pomicanja izgovarati predložena vremena. Da biste odabrali vrijeme, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako ne možete pronaći dostupno vrijeme za određeni dan, provjerite dostupnost pozvanih osoba za drugi dan. Da biste pregledali za neki drugi dan, u odjeljku raspored, Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete "alata za odabir Otvori mjeseca, gumb sažeti,", a zatim pritisnite razmaknicu. Pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete trenutno odabran datum, a zatim se pomičite po datumima pomoću tipki sa strelicama. Da biste odabrali datum, pritisnite Enter.

Provjerite ponavljajućeg sastanka

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. U prozoru Detalji o događaju Uzastopce pritišćite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete: "Ponovite".

 2. Da biste odabrali željenu učestalost sastanka, pritisnite RAZMAKNICU, a zatim pomoću tipke sa strelicom dolje dok ne čujete željenu učestalost sastanka da se pokreće. Da biste odabrali mjesto, pritisnite razmaknicu.

Provjerite mrežnog sastanka

Možete jednostavno pretvoriti sastanka u mrežni sastanak pomoću Skype ili Microsoft Teams.

Napomena: Ovisno o vašoj tvrtki ili ustanovi i jeste li za pretplatnike Office 365Skype i/ili Microsoft Teams možda neće biti dostupne.

U prozoru Detalji o događaju, učinite nešto od sljedećeg:

 • Ako Skype ili Microsoft Teams nije dostupna, pritisnite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete ili "isključeno, timovima sastanka, promjenu Uključivanje i isključivanje" ili "Isključite sastanak programa Skype, promjenu uključivanja ili isključivanja." Mogućnost čujete ovisi o administratoru sustava. Pritisnite Enter da biste uključili u sastanak u mrežni sastanak.

 • Ako Skype i Microsoft Teams su dostupni, pritisnite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne čujete "Dodavanje mrežnog sastanka", a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali između dostupnim mogućnostima i pritisnite Enter da biste potvrdili odabir.

Outlook nakon slanja pozivnice u tijelo događaja dodaje detalje o mrežnom sastanku i vezu.

Pogledajte također

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njega pomoću čitača zaslona u programu Outlook

Korištenje čitača zaslona za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u programu Outlook na webu i na servisu Outlook.com

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigacija kalendara programa Outlook

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×