Konfiguriranje trake za brzo pokretanje za navigaciju web-mjestom

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Brzo pokretanje sadrži veze da biste odabrali popisima i bibliotekama trenutnog web-mjesta, a po želji mogu sadržavati veze na web-podmjesta trenutnog web-mjesta. Koristite traku za brzo pokretanje za navigaciju između različitih područja web-mjesta, kao što su između popisa i biblioteke ili od nadređenog web-mjesta za web-podmjesta.

Napomena : Možete postaviti i gornje trake s vezama za navigaciju. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje gornje trake s vezama za navigaciju web-mjesta.

Sadržaj članka

Prije početka

Dodatne informacije o za brzo pokretanje

Imate li obavezne dozvole za konfiguriranje navigacije?

Je li objavljivanje omogućeno za web-mjesto?

Konfiguriranje nasljeđivanja za brzo pokretanje

Konfiguriranje nasljeđivanja za brzo pokretanje na web-mjesta za objavljivanje

Prikaz i skrivanje traci za brzo pokretanje

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova za brzo pokretanje

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova za brzo pokretanje na web-mjestu koje nisu objavljivanja

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova za brzo pokretanje na web-mjesta za objavljivanje

Dodavanje ili uklanjanje popisa ili biblioteke na traci za brzo pokretanje

Dodavanje ili uklanjanje popisa ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavke popisa ili biblioteke

Uklanjanje popisa ili biblioteke s traci za brzo pokretanje pomoću postavki web-mjesta za koje nisu objavljivanje web-mjesta

Uklanjanje popisa ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavki web-mjesta za objavljivanje web-mjesta

Dodavanje veze za brzo pokretanje

Dodavanje veze za brzo pokretanje na web-mjestu koje nisu objavljivanje

Dodavanje veze za brzo pokretanje web-mjesta za objavljivanje

Uređivanje, premještanje ili brisanje veze za brzo pokretanje

Uređivanje, premještanje ili brisanje veze za brzo pokretanje na web-mjestu koje nisu objavljivanja

Uređivanje, premještanje i brisanje veza za brzo pokretanje na web-mjesta za objavljivanje

Promjena redoslijeda stavki na traci za brzo pokretanje

Promjena redoslijeda stavki za brzo pokretanje na web-mjestu koje nisu objavljivanja

Promjena redoslijeda stavki za brzo pokretanje na web-mjesta za objavljivanje

Skrivanje ili prikaz pojedinačnih web-podmjesta ili stranice na web-mjesta za objavljivanje

Automatsko sortiranje stavki na traci za brzo pokretanje

Prije nego što započnete

Dodatne informacije o za brzo pokretanje

Traku za brzo pokretanje možete urediti dodavanjem, brisanjem i promjenom redoslijeda veza. Možete i prikazati ili sakriti veze na web-podmjesta i stranice na traci za brzo pokretanje, dodati veze na stranice koje se ne nalaze na web-mjestu, pa čak i sakriti traku za brzo pokretanje. Traka za brzo pokretanje prikazuje se uz rub većine stranica web-mjesta.

Brzo pokretanje naziva se kao trenutna Navigacija jer prvenstveno je koristite da biste značajke trenutno web-mjesto za navigaciju. Mogućnosti dostupne za konfiguriranje na traci za brzo pokretanje razlikuju se ovisno o tome je li omogućene značajke objavljivanja za zbirka mjesta.

Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja za web-mjesta u zbirci web-mjesta potražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

Slijedi primjer trake za brzo pokretanje.

Brzo pokretanje

Imate li obavezne dozvole za konfiguriranje navigacije?

Da biste upravljali navigacije za web-mjesto morate imati barem dozvole koje vam se dodjeljuju dodavanjem u zadanu grupu dizajnera sustava SharePoint za web-mjesto. Imate potrebne dozvole za konfiguriranje navigacije web-mjesta ako je mogućnost Postavke web-mjesta na izborniku Akcije web-mjesta izbornik akcije web-mjesta i na stranici Postavke web-mjesta vidite naredbu navigacije u odjeljku Izgled i dojam (na web-mjestima koje nisu objavljivanja, vidjet ćete naredbe Za brzo pokretanje i gornju traku s vezama u odjeljku Izgled i dojam umjesto navigacije).
izbornik na web-mjestu

Je li objavljivanje omogućeno za vašu web-lokaciju?

Prije nego započnete konfiguriranje navigacije za web-mjesto, morate utvrditi jesu li za web-mjesta unutar zbirke web-mjesta omogućene značajke objavljivanja. Važno je znati je li na web-mjestu moguće objavljivanje jer su mogućnosti konfiguriranja navigacije za web-mjesto za objavljivanje brojnije od mogućnosti za web-mjesto na kojem nije omogućeno objavljivanje.

Ovisno o vrsti web-mjesta, na stranici Postavke web-mjesta prikazat će vam se različite mogućnosti navigacije. Evo kako brzo utvrditi s kojom vrstom web-mjesta radite:

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. Pogledajte popis veza na stranici Postavke web-mjesta u odjeljku Izgled i dojam.

  • Ako vidite vezu pod naslovom navigacije, radite s web-mjesta za objavljivanje i web-mjesta pomoću stranice s postavkama navigacije možete konfigurirati.
   Navigacija

  • Ako vam se prikazuje veza pod naslovom gornju traku s vezama i Brzo pokretanje, radite s web-mjesta koje nisu objavljivanje i imate više ograničenim konfiguracija Mogućnosti navigacije dostupne.
   izgled i dojam

Vrh stranice

Konfiguriranje nasljeđivanja za traku za brzo pokretanje

Možete konfigurirati traci za brzo pokretanje za objavljivanje podmjesto da biste upotrijebili isti brzom nadređeno mjesto. Web-podmjesto nasljeđuje traci za brzo pokretanje od nadređenog web-mjesta. Osim toga, možete konfigurirati traci za brzo pokretanje za objavljivanje web-podmjesta biti jedinstveni za to web-mjesto.

Ne možete konfigurirati web-podmjesta koje nisu objavljivanje nasljeđuju prilikom brzog pokretanja nadređenog web-mjesta. Web-podmjesta koje nisu objavljivanje imat će na jedinstveni za brzo pokretanje. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja za web-mjesta u zbirci web-mjesta potražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

Konfiguriranje nasljeđivanja za traku za brzo pokretanje na web-mjestu za objavljivanje

Kada stvorite web-podmjesto na kojem je omogućeno objavljivanje, ne možete ga konfigurirati tako da nasljeđuje traku za brzo pokretanje od nadređenog web-mjesta. No nakon što stvorite web-podmjesto, mogućnosti nasljeđivanja trake za brzo pokretanje možete postaviti na stranici Postavke navigacije.

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. Na stranici Postavke web-mjesta u odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Naredba navigacije prikazuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su omogućene značajke objavljivanja web-mjesta i imate barem dozvole koje vam se dodjeljuju dodavanjem u zadanu grupu dizajnera sustava SharePoint za web-mjesto.

 3. U odjeljku Trenutna navigacija učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako posjetiteljima web-mjesta želite olakšati navigaciju na druga web-mjesta u zbirci web-mjesta i ako želite da sučelje web-mjesta bude dosljedno sa sučeljima drugih web-mjesta u zbirci web-mjesta, kliknite Prikaži iste stavke navigacije kao i nadređeno web-mjesto.

  • Ako želite da posjetitelji web-mjesta mogu traku za brzo pokretanje koristiti za navigaciju na stavke ispod trenutnog web-mjesta i za navigaciju na web-mjesta iste razine u zbirci web-mjesta, kliknite Prikaži trenutno web-mjesto, stavke navigacije ispod trenutnog web-mjesta i sestrinskog web-mjesta trenutnog web-mjesta.

  • Ako želite da se na traci za brzo pokretanje prikazuju samo stavke ispod trenutnog web-mjesta, kliknite Prikaži samo stavke navigacije ispod trenutnog web-mjesta.

   trenutna navigacija

 4. U odjeljku Trenutna navigacija učinite sljedeće:

  • Da biste na traci za brzo pokretanje prikazali web-podmjesta trenutnog web-mjesta, odaberite Prikaži web-podmjesta.

  • Da biste na traci za brzo pokretanje prikazali stranice trenutnog web-mjesta, odaberite Prikaži stranice.

  • Da biste ograničili broj veza na web-mjesta i stranice koje se prikazuju na traci za brzo pokretanje, upišite broj u odjeljak Maksimalan broj dinamičkih stavki koje se prikazuju na ovoj razini navigacije.

 5. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Skrivanje i prikaz trake za brzo pokretanje

Traka za brzo pokretanje prema zadanim se postavkama prikazuje prilikom stvaranja većine web-mjesta. Traku za brzo pokretanje možete prikazati ili sakriti, ovisno o potrebama vašeg web-mjesta. Na primjer, traku za brzo pokretanje možete prikazati na web-mjestu najviše razine, a sakriti je na web-podmjestima. Tu postavku možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Postupak promjene te postavke isti je i za web-mjesta na kojima nije omogućeno objavljivanje i za web-mjesta za objavljivanje.

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. Na stranici Postavke web-mjesta u odjeljku Izgled i dojam kliknite Prikaz stabla.

  Napomena : Naredba za Prikaz stabla prikazuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako imate barem dozvole koje vam se dodjeljuju dodavanjem u zadanu grupu dizajnera sustava SharePoint za web-mjesto.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali traku za brzo pokretanje, potvrdite okvir Omogući brzo pokretanje.

  • Da biste sakrili na traci za brzo pokretanje, poništite Omogućiti za brzo pokretanje.

   prikaz i skrivanje trake za brzo pokretanje

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Dodavanje, uređivanje i brisanje naslova trake za brzo pokretanje

Pomoću naslova možete grupirati veze na traci za brzo pokretanje web-mjesta, kao što je to slučaj sa zadanim naslovima Popisi i Biblioteke. Te grupe korisnicima web-mjesta olakšavaju pronalaženje potrebnih informacija.

Mogućnosti za konfiguriranje na traci za brzo pokretanje razlikuju objavljivanje web-mjesta i koje nisu objavljivanje web-mjesta. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja za web-mjesta u zbirka mjestapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

Dodavanje, uređivanje i brisanje naslova trake za brzo pokretanje na web-mjestu na kojem nije omogućeno objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Brzo pokretanje.

Napomena : Naredba Brzo pokretanje pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako za web-mjesto nisu omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali novi naslov, kliknite Novi naslov, upišite URL i opis naslova, a potom kliknite U redu. URL može biti veza na bilo koji valjani put, primjerice na neku mapu u sklopu web-mjesta, na zajednički resurs na intranetu tvrtke ili ustanove ili pak veza na mjesto na internetu. URL za naslove nije obavezan.

  • Da biste uredili naslov, kliknite na Uređivanje gumb Uređivanje pokraj naslova. Izvršite potrebne promjene URL i opis, a zatim kliknite u redu.

  • Da biste izbrisali naslova, kliknite u Uredi gumb Uređivanje pokraj naslova, kliknite Izbrišipa zatim kliknite u redu.

   Važno : Kada naslov izbrišete s trake za brzo pokretanje na web-mjestu na kojem nije omogućeno objavljivanje, brišu se i sve veze pod tim naslovom.

Dodavanje, uređivanje i brisanje naslova trake za brzo pokretanje na web-mjestu za objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Napomena : Naredba Navigacija pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su za web-mjesto omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. U odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije kliknite željeni naslov u odjeljku Trenutna navigacija, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako naslov želite dodati, kliknite Dodaj naslov.

  • Ako naslov želite urediti, odaberite ga, a zatim kliknite Uredi.

  • Ako želite da biste izbrisali naslova, kliknite Izbriši.

   trenutna navigacija

   Napomena : Kada izbrišete naslov s trake za brzo pokretanje na web-mjestu za objavljivanje, veze pod tim naslovom neće biti izbrisane, već će se kao naslovi prikazati nakon što izbrišete njihov izvorni naslov.

 4. U dijaloškom okviru s web-mogućnostima, koji se pojavljuje pri dodavanju ili uređivanju stavke, konfigurirajte sljedeće:

  • Naslov. Upišite naslov stavke navigacije na način na koji želite da se prikaže. Naslov je obavezan.

  • URL. Upišite URL za naslov ili vezu. URL za naslove nije obavezan.

   Ako želite da se URL otvara u nekom drugom prozoru web-preglednika koji web-mjesto ne koristi, odaberite Otvori vezu u novom prozoru.

  • Opis. Upišite opis naslova. Opis je obavezan.

  • Ciljne skupine. Ako želite ograničiti vidljivost, unesite ili pronađite publici naslova. Samo publika koju unesete može vidjeti vezu naslova i sve ispod naslova. Ako ne unesete publike, sve publike možete vidjeti vezu. Ciljne skupine nije obavezno.

   Dijaloški okvir Zaglavlje navigacije

 5. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Dodavanje i uklanjanje popisa i biblioteka s trake za brzo pokretanje

Kada stvorite popis ili biblioteku, možete ih konfigurirati tako da se veza na njih automatski doda na traku za brzo pokretanje. Tu mogućnost kasnije možete promijeniti uređivanjem postavki popisa, biblioteke ili web-mjesta.

Mogućnosti za konfiguriranje na traci za brzo pokretanje razlikuju objavljivanje web-mjesta i koje nisu objavljivanje web-mjesta. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja za web-mjesta u zbirka mjestapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

Dodavanje i uklanjanje popisa i biblioteka s trake za brzo pokretanje pomoću postavki popisa ili biblioteke

Sljedeći se postupak primjenjuje se na objavljivanje i koje nisu objavljivanje web-mjesta.

 1. Na traci za brzo pokretanje kliknite Sav sadržaj web-mjesta.

 2. Kliknite naziv popisa ili biblioteke.

 3. Na vrpci kliknite karticu popis ili biblioteku , a zatim kliknite Postavke popisa ili Postavke biblioteke.
  Mjesto ključa proizvoda kada Office kupite od prodavača, ali ne na DVD-u

  Naziv kartice mogu se razlikovati ovisno o vrsti popisa ili biblioteke. Na primjer, popis kalendara ima kartica kalendar .

 4. Na stranici Postavke popisa ili Postavke biblioteke u odjeljku Opće postavke kliknite Naslov, opis i navigacija.

 5. Na stranici Opće postavke u odjeljku Navigacija učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste stavku dodali na traku za brzo pokretanje, kliknite Da.

  • Da biste stavku uklonili s trake za brzo pokretanje, kliknite Ne.

 6. prikaz popisa na traci za brzo pokretanje

 7. Kliknite Spremi.

Uklanjanje popisa ili biblioteke s trake za brzo pokretanje pomoću postavki web-mjesta na kojima nije omogućeno objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Brzo pokretanje.

 3. Kliknite gumb Uređivanje pokraj veze Uređivanje , kliknite Izbriši, a zatim u redu.

  Napomena : Kada izbrišete vezu, na primjer naslov, s trake za brzo pokretanje, brišu se i sve veze koje se nalaze pod tom vezom.

Uklanjanje popisa ili biblioteke s trake za brzo pokretanje pomoću postavki web-mjesta na kojima je omogućeno objavljivanje

Ako su značajke objavljivanja omogućene za web-mjesto, pomoću stranice Postavke navigacije brzo uklonite popis ili biblioteku s trake za brzo pokretanje.

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Napomena : Naredba Navigacija pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su za web-mjesto omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. U odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije kliknite stavku u odjeljku Trenutna Navigacija koji želite ukloniti, a zatim kliknite Izbriši.

  trenutna navigacija

  Napomena : Ako se u odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije prikažu popisi Globalna navigacija i Trenutna navigacija, odaberite stavke u odjeljku Trenutna navigacija da biste ih uklonili s trake za brzo pokretanje.

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Dodavanje veza na traku za brzo pokretanje

Osim uvrštavanja veza na popise i u biblioteke web-mjesta, na traku za brzo pokretanje možete dodati i prilagođene veze. Na primjer, možete uvrstiti vezu na informacije koje vi ili članovi vaše tvrtke ili ustanove često koristite, kao što su dokumenti, događaji u kalendaru te druga web-mjesta ili veze na neko mjesto na internetu.

Mogućnosti za konfiguriranje na traci za brzo pokretanje razlikuju objavljivanje web-mjesta i koje nisu objavljivanje web-mjesta. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja za web-mjesta u zbirka mjestapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

Dodavanje veza na traku za brzo pokretanje na web-mjestu na kojem nije omogućeno objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Brzo pokretanje.

  Napomena : Naredba Brzo pokretanje pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako za web-mjesto nisu omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. Kliknite Nova navigacijska veza.

 4. Upišite URL, na primjer http://contoso/izvješća, te opis veze.

 5. U odjeljku Zaglavlje odaberite naslov pod kojim želite da se pojavi veza.

  Nova navigacijska veza

 6. Kliknite U redu.

Dodavanje veza na traku za brzo pokretanje na web-mjestu za objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Napomena : Naredba Navigacija pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su za web-mjesto omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. U odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije kliknite Trenutna Navigacija da biste konfigurirali na traci za brzo pokretanje.

  trenutna navigacija

 4. Kliknite Dodaj vezu.

  Ako odaberete naslov, veza se dodaje ispod tog naslova. Ako odaberete vezu, veza se dodaje na istu razinu na kojoj se nalazi odabrana stavka.

 5. U dijaloškom okviru Navigacijska veza učinite sljedeće:

  • Naslov Upišite naslov veze koji će se prikazivati. Naslov je obavezan.

  • URL. Upišite URL za vezu. URL je obavezan

   Ako želite da se URL otvara u nekom drugom prozoru web-preglednika koji web-mjesto ne koristi, odaberite Otvori vezu u novom prozoru.

  • Opis. Upišite opis veze. Opis je obavezan.

  • Ciljne skupine. Ako želite ograničiti vidljivost, unesite ili pronađite ciljne skupine za vezu. Samo publika koju unesete može vidjeti vezu. Ako ne unesete publike, sve publike možete vidjeti vezu. Ciljne skupine nije obavezno.

   dijaloški okvir navigacijska veza

 6. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Uređivanje veza na traci za brzo pokretanje te brisanje i premještanje veza s trake

Mogućnosti za konfiguriranje na traci za brzo pokretanje razlikuju objavljivanje web-mjesta i koje nisu objavljivanje web-mjesta. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja za web-mjesta u zbirka mjestapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku

Uređivanje, premještanje i brisanje veza s trake za brzo pokretanje na web-mjestu na kojem nije omogućeno objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Brzo pokretanje.

  Napomena : Naredba Brzo pokretanje pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako za web-mjesto nisu omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. Kliknite na Uređivanje gumb Uređivanje za vezu koju želite urediti ili izbrisati, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste vezu uredili, izvršite potrebne promjene, a zatim kliknite U redu.

  • Za premještanje veze na drugo mjesto na brzom pokretanju na popisu Naslov odaberite novi naslov pod kojim želite da se pojavi veza, a zatim kliknite U redu.

  • Da biste vezu izbrisali, kliknite Izbriši, a zatim U redu.

Uređivanje, premještanje i brisanje veza s trake za brzo pokretanje na web-mjestu za objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Napomena : Naredba Navigacija pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su za web-mjesto omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. U odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije u pododjeljku Trenutna navigacija odaberite vezu koju želite izmijeniti, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste vezu uredili, kliknite Uredi, izvršite potrebne izmjene, a potom kliknite U redu.

  • Da biste vezu premjestili na drugo mjesto na traci za brzo pokretanje, kliknite Premjesti gore ili Premjesti dolje.

  • Da biste izbrisali vezu, kliknite Izbriši.

   trenutna navigacija

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Promjena redoslijeda stavki na traci za brzo pokretanje

Možete promijeniti redoslijed naslovi i veze u kojem se prikazuju na traci za brzo pokretanje. Korake koje poduzmete da biste to učinili razlikuju se ovisno o tome hoće li omogućene značajke objavljivanja web-mjesta. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja za web-mjesta u zbirka mjestapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

Promjena redoslijeda stavki na traci za brzo pokretanje na web-mjestu na kojem nije omogućeno objavljivanje

Na web-mjestu na kojem nije omogućeno objavljivanje možete promijeniti redoslijed veza za neki naslov. Na primjer, ako imate naslov Popisi koji sadrži veze na Kalendar i Zadaci, možete ga premjestiti na neko drugo mjesto na traci za brzo pokretanje, no redoslijed značajki Kalendar i Zadaci možete promijeniti samo za naslov Popisi. Da biste značajke Kalendar ili Zadaci premjestili pod drugi naslov, vezu morate urediti da biste je dodijelili drugom naslovu.

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. Na stranici Postavke web-mjesta u odjeljku Izgled i dojam kliknite Brzo pokretanje.

  Napomena : Naredba Za brzo pokretanje prikazuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako imate barem dozvole koje vam se dodjeljuju dodavanjem u zadanu grupu dizajnera sustava SharePoint za web-mjesto.

 3. Kliknite Promijeni redoslijed.

 4. Kliknite mogućnosti da biste promijenili redoslijed kojim se prikazuju naslovi i veze.

  Promjena redoslijeda

 5. Kliknite U redu.

Promjena redoslijeda stavki na traci za brzo pokretanje na web-mjestu za objavljivanje

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Napomena : Naredba Navigacija pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su za web-mjesto omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. U odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije odaberite stavku koju želite premjestiti, a zatim kliknite Premjesti gore ili Premjesti dolje dok ne prijeđete stavku željeno mjesto.

  trenutna navigacija

  Napomena : Ako se u odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije prikažu popisi Globalna navigacija i Trenutna navigacija, odaberite stavke u odjeljku Trenutna navigacija da biste promijenili redoslijed stavki na traci za brzo pokretanje.

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Skrivanje i prikaz pojedinačnih web-podmjesta i stranica na web-mjestu za objavljivanje

Ako radite na web-mjesta za objavljivanje, možete sakriti web-podmjesta da biste spriječili da ih prikaz na traci za brzo pokretanje. Jedna od prednosti skrivanje stavki iz navigacijskog je da možete spriječiti da ih prikazuje korisnicima uz istovremeno prikazati u navigacijskoj hijerarhiji koju koristite za upravljanje web-mjesta na stranici Postavke navigacije. Ako želite prikazati stavku ponovno, možete odabrati ga i kliknite Prikaz da biste vratili u navigaciju web-mjesta. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja web-mjesta potražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Napomena : Naredba Navigacija pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su za web-mjesto omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. U odjeljku Uređivanje i sortiranje navigacije u odjeljku Trenutna navigacija kliknite web-podmjesto ili stranicu koju želite sakriti ili prikazati.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sakrili stavku, kliknite Sakrij.

  • Da biste prikazali stavke koje su prethodno bili skriveni, kliknite Prikaži.

   Sakrij

   Napomene : 

   • Naredbe Sakrij i Pokaži dostupne su samo za stavke navigacije koje su web-podmjesta ili stranice. Popise, biblioteke i veze nije moguće sakriti.

   • Kada odaberete stavku koja je trenutno vidljiva na traci za brzo pokretanje, dostupna je samo mogućnost Sakrij. Kada odaberete stavku koja je trenutno skrivena na traci za brzo pokretanje, prikazana je samo mogućnost Prikaži.

 5. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Automatsko sortiranje stavki na traci za brzo pokretanje

Ako radite na web-mjestu na kojem su omogućene značajke objavljivanja, stavke navigacije da se automatski sortiraju, kao što su po naslovu možete konfigurirati. Informacije o tome kako utvrditi je li omogućene značajke objavljivanja web-mjesta potražite u članku je objavljivanje omogućeno za web-mjesto u ovom članku.

Važno : Postavke sortiranja primjenjuju se i na traku za brzo pokretanje i na gornju traku s vezama. Sve promjene primjenjuju se na oba navedena elementa navigacije.

 1. Na na Akcije web-mjesta izbornik izbornik akcije web-mjesta , kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Izgled i dojam kliknite Navigacija.

  Napomena : Naredba Navigacija pojavljuje se u odjeljku Izgled i dojam samo ako su za web-mjesto omogućene značajke objavljivanja te ako imate barem dozvole koje imaju članovi zadane dizajnerske grupe u sustavu SharePoint na tom web-mjestu.

 3. U odjeljku Sortiranje odaberite Sortiraj automatski da biste automatski sortirali web-podmjesta, navigacijske veze, popise, biblioteke i stranice uzlaznim ili silaznim abecednim ili numeričkim redoslijedom na temelju stavki naslova, datuma stvaranja ili datuma zadnje izmjene.

  Napomena : Ako želite ručno sortirati sve stavke navigacije osim stranica, kliknite Sortiraj ručno, a zatim potvrdite okvir Automatski sortiraj stranice. Sortirat će se samo stranice, u skladu s postavkama konfiguriranima u odjeljku Automatsko sortiranje.

  Sortiranje

  1. U odjeljku Automatsko sortiranje na popisu Sortiraj po odaberite neku od sljedećih stavki prema kojoj želite sortirati: Naslov, Datum stvaranja ili Datum zadnje izmjene.

  2. Odredite redoslijed sortiranja tako da odaberete uzlazni redoslijed (A,B,C ili 1,2,3) ili silazni redoslijed (C,B,A ili 3,2,1).

  3. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×