Konfiguriranje programa Skype za tvrtke – hibridna poslužiteljska verzija 2015

Napomena: Ovaj se članak odnosi samo na Office 365 putem davatelja 21Vianet u Kini.

Uz hibridnu implementaciju programa Skype za tvrtke neki korisnici mogu koristiti lokalni Skype za tvrtke, a drugi Skype za tvrtke Online, a da pri tom zajednički koriste istu domenu. Time se pojednostavnjuje pružanje servisa programa Skype za tvrtke korisnicima iz tvrtke ili ustanove koji se nalaze na drugim mjestima ili korisnicima koji se povezuju s udaljenog mjesta. Hibridne konfiguracije programa Skype za tvrtke možete koristiti i kao migracijske putove do sustava Office 365. U ovom se odjeljku opisuju hibridne konfiguracije sustava Skype za tvrtke Server 2015.

Planiranje hibridne implementacije

Prilikom planiranja hibridne implementacije uzmite u obzir sljedeće korisničke preduvjete i preduvjete mrežne infrastrukture.

Infrastrukturni preduvjeti

Da biste mogli implementirati i konfigurirati hibridnu implementaciju sustava Skype za tvrtke Server 2015 u okruženju vam moraju biti dostupne stavke navedene u nastavku.

 • Poslužitelj servisa Active Directory Federation Services (AD FS) koji je instaliran na sustavu Windows 2008 sa servisnim paketom R2 SP1 ili novijim. Dodatne sistemske preduvjete za AD FS potražite u članku Active Directory Federation Services 2.0.

 • Lokalna implementacija sustava Skype za tvrtke Server 2015 ili Lync Server 2010 s kumulativnim ažuriranjima za Lync Server 2010: ožujak 2013.

 • Administrativni alati za Skype za tvrtke Server 2015.

 • Poslužitelj za sinkronizaciju direktorija Pojedinosti o sinkronizaciji direktorija potražite u članku Alat za sinkronizaciju direktorija.

Podrška za klijentski program Skype za tvrtke

Značajke koje su podržane u klijentskom programu Skype za tvrtke razlikuju se donekle od onih koje su podržane u lokalnim i internetskim okruženjima. Prije no što odlučite koju verziju želite da korisnici u tvrtki ili ustanovi koriste, pogledajte podršku za klijentski program za različite konfiguracije sustava Skype za tvrtke Server. Za Skype za tvrtke Online u hibridnoj implementaciji programa Skype za tvrtke podržani su sljedeći klijentski programi:

 • Lync 2010

 • Skype za tvrtke

 • Aplikacija Skype za tvrtke iz Windows trgovine

 • Skype za tvrtke Web App

 • Lync Mobile

 • Lync 2011 za Mac

 • Lync Basic 2013

Topološki preduvjeti

Da biste hibridnu implementaciju sustava Skype za tvrtke Server 2015 konfigurirali za Skype za tvrtke Online, morate koristiti neku od sljedećih podržanih topologija:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 s lokalnim sustavom Skype za tvrtke Server 2015. Na rubnom poslužitelju za vanjski pristup sustava Skype za tvrtke Server 2015 i na poslužitelju sljedećeg prijelaza s rubnog poslužitelja mora biti instaliran Skype za tvrtke Server 2015 i morate instalirati središnju upravljačku pohranu. Rubni poslužitelj i skup moraju biti implementirani lokalno.

 • Microsoft Lync Server 2010 s kumulativnim ažuriranjima za Lync Server 2010: primijenjena ažuriranja iz veljače 2013 i administrativni alati za Skype za tvrtke Server 2015 instalirani lokalno. Na rubnom poslužitelju za vanjski pristup i na poslužitelju sljedećeg prijelaza s rubnog poslužitelja mora biti instaliran Microsoft Lync Server 2010 s najnovijim kumulativnim ažuriranjima.

  Važno: Administrativni alati za Skype za tvrtke Server 2015 moraju biti instalirani na zasebnom poslužitelju koji ima pristup za povezivanje s postojećom implementacijom poslužitelja Lync Server 2010. Cmdlet Move-CsUser za premještanje korisnika s lokalne implementacije u Skype za tvrtke Online morate pokrenuti iz administrativnih alata za Skype za tvrtke Server 2015 koji su povezani s lokalnom implementacijom.

 • Implementacija sustava Skype za tvrtke Server 2015 s poslužiteljima na kojima je instaliran Skype za tvrtke Server 2015.

Preduvjeti za popise domena koje su dopuštene i popise domena koje su blokirane za vanjski pristup

Popis dopuštenih domena obuhvaća domene za koje je konfiguriran potpuno kvalificirani naziv domene (FQDN) partnerskog rubnog poslužitelja. Oni se ponekad nazivaju dopušteni partnerski poslužitelji ili izravni partneri za vanjski pristup. Proučite razlike između otvorenog i zatvorenog vanjskog pristupa, koji se još nazivaju i otkrivanjem partnera i popisom domena dopuštenih partnera, u lokalnim implementacijama. Da biste uspješno konfigurirali hibridnu implementaciju, moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

 • Upravljanje domena mora se konfigurirati na isti način za lokalnu implementaciju i za klijentski sustav Office 365. Ako je na lokalnoj implementaciji omogućeno otkrivanje partnera, za internetski klijent morate konfigurirati otvoreni vanjski pristup. Ako otkrivanje partnera nije omogućeno, za internetski klijent morate konfigurirati zatvoreni vanjski pristup.

 • Popis blokiranih domena lokalne implementacije mora u potpunosti odgovarati popisu blokiranih domena internetskog klijenta.

 • Popis dopuštenih domena lokalne implementacije mora u potpunosti odgovarati popisu dopuštenih domena internetskog klijenta.

 • Za internetski klijent konfiguriran pomoću upravljačke ploče programa Skype za tvrtke Online vanjski pristup mora biti omogućen za vanjsku komunikaciju.

Postavke DNS-a

Prilikom stvaranja DNS SRV zapisa za hibridne implementacije, zapisi _sipfederationtls._tcp.<domain> i _sip._tls.<domain> moraju pokazivati na lokalni pristupni proxy.

Vatrozid

Računala na vašoj mreži moraju moći izvesti standardna pretraživanja DSN-a na internetu. Ako ta računala mogu doseći standardna internetska web-mjesta, vaša mreža ispunjava taj uvjet.

Ovisno o lokaciji vašeg podatkovnog centra, morate konfigurirati i svoje uređaje za vatrozid za mrežu tako da prihvaćaju veze utemeljene na nazivima domene sa zamjenskim znakom (na primjer, sav promet s domene *.partner.outlook.cn). Ako vatrozidi vaše tvrtke ili ustanove ne podržavaju konfiguracije naziva sa zamjenskim znakovima, morate ručno odrediti raspone IP adresa koje želite omogućiti i određene priključke.

Pogledajte temu pomoći URL-ovi i rasponi IP adresa za Office 365 putem davatelja 21Vianet.

Preduvjeti za priključak i protokol

Uz obavezne priključke za internu komunikaciju u sustavu Skype za tvrtke Server 2015 morate konfigurirati i sljedeće priključke za lokalnu mrežu.

Protokol / priključak

Aplikacije

TCP 443

Otvoreni dolazni

 • Active Directory Federation Services (uloga poslužitelja s vanjskim pristupom)

  Dodatne informacije potražite u članku Servisi za uloge servisa Active Directory federation Services.

 • Active Directory Federation Services (uloga proxy poslužitelja)

 • Portal Microsoft Online Services

 • Portal Moja tvrtka

 • Outlook Web App

 • Klijentski program Lync (komunikacija s programom Skype za tvrtke Online iz lokalnog sustava Skype za tvrtke Server)

TCP 80 i 443

Otvoreni dolazni

 • Alat za sinkronizaciju imenika komponente Microsoft Online Services

TCP 5061

Otvoreni dolazni/odlazi na rubnom poslužitelju

PSOM/TLS 443

Otvoreni dolazni/odlazni za sesije zajedničkog korištenja podataka

STUN/TCP 443

Otvoreni dolazni/odlazni za sesije zajedničkog korištenja zvuka, videozapisa i aplikacija

STUN/UDP 3478

Otvoreni dolazni/odlazni za sesije zvuka i videozapisa

RTP/TCP 50000-59999

Otvoreni odlazni za sesije zvuka i videozapisa

Korisnički računi i podaci

U hibridnoj implementaciji sustava Skype za tvrtke Server 2015 svaki korisnik kojeg želite smjestiti u Skype za tvrtke Online mora se stvoriti u lokalnoj implementaciji da bi se korisnički račun stvorio na servisu Active Directory Domain Services. Korisnika zatim možete premjestiti u Skype za tvrtke Online, a tako ćete ujedno i premjestiti korisnikov popis kontakata.

Kada sinkronizirate korisničke račune lokalnog programa Skype za tvrtke i implementacije sustava Skype za tvrtke Online sa servisom AD FS i Dirsync, račune servisa Active Directory svih korisnika programa Skype za tvrtke u svojoj tvrtki i ustanovi morate sinkronizirate između lokalnih i internetskih implementacija programa Skype za tvrtke, čak i ako korisnici nisu premješteni u Skype za tvrtke Online. Ako ne sinkronizirate sve korisnike, komunikacija između lokalnih i internetskih korisnika u tvrtki ili ustanovi možda neće funkcionirati na očekivani način.

Napomena: Ako je korisnik stvoren pomoću internetskog portala sustava Office 365, korisnički račun neće se sinknronizirati s lokalnim servisom Active Directory, a korisnik neće postojati na lokalnom servisu Active Directory. Ako ste već stvorili korisnike u sustavu Skype za tvrtke Online i želite konfigurirati hibridnu implementaciju s lokalnim sustavom Skype za tvrtke, pročitajte članak Premještanje korisnika iz programa Skype za tvrtke Online u lokalni program Skype za tvrtke u sustavu Skype za tvrtke Server 2015.

Prilikom planiranja hibridne implementacije u obzir morate uzeti i sljedeće probleme koji se odnose na korisnike.

 • Korisnički kontakti – maksimalan broj kontakata za korisnike programa Skype za tvrtke Online jest 250. Kontakti iznad tog broja uklonit će se s korisnikova popisa kontakata prilikom premještanja računa u Skype za tvrtke Online.

 • Razmjena izravnih poruka i podaci o prisutnosti – korisnikovi popisi kontakata, grupe i popisi za upravljanje pristupom migriraju se zajedno s korisnikovim računom.

 • Podaci o konferencijama, sadržaj sastanaka i zakazani sastanci – taj se sadržaj ne migrira s korisničkim računom. Korisnici nakon migracije računa u Skype za tvrtke Online moraju ponovno zakazati sastanke.

Korisnički pravilnici i značajke

 • U hibridnom okruženju sustava Skype za tvrtke Server 2015 korisnicima se mogu omogućiti razmjena izravnih poruka, govorna komunikacija i sastanci bilo lokalno ili putem interneta, ali ne na oba načina istodobno.

 • Klijenski program Lync – nakon premještanja u Skype za tvrtke Online nekim će korisnicima biti potrebna nova verzija klijenta.

 • Lokalni pravilnici i konfiguracija (nevezano uz korisnika) – internetske i lokalne pravilnike potrebno je konfigurirati zasebno. Nije moguće postaviti globalne pravilnike koji se odnose na obje vrste implementacije.

Konfiguriranje hibridnih implementacija sustava Skype za tvrtke Server 2015

U ovom se odjeljku opisuju koraci potrebni za konfiguriranje hibridnih implementacija sustava Skype za tvrtke Server 2015. Ako ste korisnicima omogućili korištenje programa Skype za tvrtke u programu Skype za tvrtke Online, ali to još učinili u lokalnoj implementaciji, pročitajte članak Premještanje korisnika iz programa Skype za tvrtke Online u lokalni Skype za tvrtke u sustavu poslužitelju Skype za tvrtke Server 2015.

Vjerodajnice administratora

Kada se od vas zatraži da unesete vjerodajnice administratora, upotrijebite korisničko ime i lozinku administratorskog računa za klijentski sustav Office 365. Te ćete vjerodajnice upotrijebiti i za konfiguriranje servisa Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, sinkroniziranje imenika, jedinstvenu prijavu, vanjski pristup i za premještanje korisnika u Lync Online.

Povezivanje s ljuskom Skype za tvrtke Online PowerShell

Administratori sada mogu pomoću ljuske Windows PowerShell upravljati programom Skype za tvrtke Online i korisničkim računima za Skype za tvrtke Online. Da biste to učinili, iz Microsoftova centra za preuzimanje morate preuzeti i instalirati Modul za povezivanje s programom Lync Online. Dodatne informacije o preuzimanju, instalaciji i korištenju modula za povezivanje s programom Skype za tvrtke Online te detaljne upute za njegovo korištenje potražite u članku Upravljanje programom Lync Online pomoću ljuske Windows PowerShell.

Koraci za pripremu i konfiguriranje lokalnog sustava Skype za tvrtke Server 2015 za hibridnu implementaciju s programom Skype za tvrtke Online

U sljedećoj su tablici navedeni koraci potrebni za pripremu okruženja za hibridnu implementaciju s programom Microsoft Skype za tvrtke Online i sustavom Microsoft Office 365.

Dovršen korak

Korak

Opis

Stvaranje klijentskog računa za Office 365 i omogućivanje programa Skype za tvrtke Online

postavite sustav Lync Online.

dodajte domenu i potvrdite vlasništvo

Vaša se domena ponekad naziva i pomoćnom domenom. Domenu morate dodati u klijentski sustav Office 365, a zatim poduzeti korake za provjeru valjanosti domene u sustavu Office 365. Time potvrđujete da ste vlasnik domene. Da biste svoju domenu dodali u klijentski sustav Office 365, poduzmite korake navedene u članku Postavljanje domena u sustavima Office 365 Enterprise i Office 365 Midsize Business i upravljanje njima. Poduzmite korake iz svih odjeljaka teme, uključujući odjeljak "Uređivanje DNS zapisa za servise sustava Office 365".

Priprema za sinkronizaciju servisa Active Directory

Sinkronizacija servisa Active Directory sinkronizira lokalni servise Active Directory i sustav Office 365. Na taj način stvarate sinkronizirane verzije svih korisničkih računa i grupa te omogućujete sinkroniziranje popisa globalnih adresa (GAL) lokalnog okruženja Microsoft Exchange Server sa servisom Microsoft Exchange Online.

Morate sinkronizirati račune servisa Active Directory svih korisnika programa Skype za tvrtke u tvrtki ili ustanovi na lokalnim i internetskim implementacijama programa Skype za tvrtke, čak i ako korisnike ne premjestite u Skype za tvrtke Online. Ako ne sinkronizirate sve korisnike, komunikacija između lokalnih i internetskih korisnika u tvrtki ili ustanovi možda neće funkcionirati na očekivan način.

Upute za pripremu okruženja za sinkroniziranje sa servisom Active Directory potražite u članku Servisi za integraciju direktorija.

Stvaranje certifikata za Active Directory Federation Services (AD FS)

Kada stvorite certifikate koji se koriste za vanjski pristup identitetu u sustavu Office 365, morate ih instalirati i dodijeliti.

Premještanje testnih korisnika u Skype za tvrtke Online

Kada dovršite korake za pripremu i konfiguriranje okruženja za Skype za tvrtke Online, u Skype za tvrtke Online možete početi premještati testne korisnike. Pročitajte članak Premještanje korisnika u Skype za tvrtke Online u sustavu Skype za tvrtke Server 2015 .

Administriranje korisnika u hibridnoj instalaciji

Pojedinosti o administriranju korisnika u hibridnoj implementaciji potražite u članku Administriranje korisnika u hibridnoj implementaciji sustava Skype za tvrtke Server 2015.

Konfiguriranje vanjskog pristupa sustava Skype za tvrtke Server 2015 uz Skype za tvrtke Online

Vanjski pristup korisnicima lokalne implementacije omogućuje komuniciranje s korisnicima sustava Office 365 u vašoj tvrtki ili ustanovi. Da biste konfigurirali vanjsko upravljanje, pokrenite sljedeće cmdlete:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfiguriranje klijenta za Skype za tvrtke Online za zajednički prostor SIP adrese

SIP (Session Initiation Protocol) adresa jedinstveni je identifikator za svakog korisnika u mreži, usporediva s telefonskim brojem i adresom e-pošte. Da biste korisnike programa Skype za tvrtke mogli premjestiti u Skype za tvrtke Online, morate konfigurirati klijentsku implementaciju sustava Office 365 tako da zajednički koristi prostor SIP (Session Initiation Protocol) adrese s lokalnom implementacijom. Ako to nije konfigurirano, prikazat će se sljedeća poruka o pogrešci:

Move-CsUser: pogreška HostedMigration: pogreška=(510), opis=(Ovaj korisnički klijent nije omogućen za zajedničko korištenje prostora SIP adrese.)

Da biste konfigurirali prostor SIP adrese, uspostavite udaljenu sesiju ljuske PowerShell s programom Skype za tvrtke Online, a zatim pokrenite sljedeći cmdlet:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Da biste uspostavili udaljenu sesiju ljuske PowerShell s programom Skype za tvrtke Online, najprije morate instalirati modul programa Skype za tvrtke Online za ljusku Windows PowerShell, koji možete preuzeti ovdje: Modul ljuske Windows PowerShell za Lync Online.

Kada instalirate modul, možete pokrenuti udaljenu sesiju sa sljedećim cmdletima:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Dodatne informacije o načinu uspostavljanja udaljene sesije ljuske PowerShell s programom Skype za tvrtke Online potražite u članku Povezivanje s programom Lync Online pomoću ljuske Windows PowerShell.

Dodatne upute za modul ljuske PowerShell sustava Skype za tvrtke Online potražite u članku Upravljanje programom Lync Online pomoću ljuske Windows PowerShell.

Premještanje korisnika u Skype za tvrtke Online u sustavu Skype za tvrtke Server 2015

Da biste započeli migraciju korisnika u Skype za tvrtke Online, morate sigurnosno kopirati korisničke podatke pridružene računima koje želite premjestiti. S korisničkim računom ne premještaju se svi korisnički podaci. Dodatne informacije potražite u članku Preduvjeti za sigurnosno kopiranje i vraćanje u sustavu Lync Server 2013: podaci.

Migriranje korisničkih postavki u Skype za tvrtke Online

Korisničke se postavke premještaju s korisničkim računom. Neke lokalne postavke ne premještaju se s korisničkim računom.

Premještanje testnih korisnika u Skype za tvrtke Online

Da biste mogli započeti premještanje korisnika u Skype za tvrtke Online, preporučujemo da premjestite nekoliko testnih korisnika da biste provjerili je li okruženje pravilno konfigurirano. Zatim prije premještanja dodatnih korisnika provjerite funkcioniraju li značajke programa Skype za tvrtke i funkcije servisa na očekivan način.

Da biste lokalnog korisnika premjestili u klijentski program Skype za tvrtke Online, u upravljačkoj ljusci sustava Skype za tvrtke Server pokrenite sljedeći cmdlet pomoću administratorskih vjerodajnica za klijentski sustav Microsoft Office 365. "korisničkoime@contoso.com" zamijenite podacima korisnika kojeg želite premjestiti.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Oblik URL-a koji je naveden za parametar HostedMigrationOverrideUrl mora biti URL spremišta na kojem je instaliran servis Hosted Migration u sljedećem obliku: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

URL servisa Hosted Migration Service možete utvrditi tako da na upravljačkoj ploči sustava Skype za tvrtke Online Online pogledate URL računa klijentskog sustava Office 365.

Određivanje URL-a servisa Hosted Migration Service za klijentski sustav Office 365
 1. Prijavite se na klijentski sustav Office 365 kao administrator.

 2. Otvorite Centar za administratore Skypea za tvrtke.

 3. Uz prikazan Centar za administratore Skypea za tvrtke na adresnoj traci odaberite i kopirajte URL do stavke partner.lync.cn. Primjer URL-a:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Zamijenite webdir u URL-u s izrazom admin pa će URL izgledati ovako:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Dodajte sljedeći niz na kraj URL-a: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Rezultat toga je sljedeći URL, ujedno i vrijednost parametra HostedMigrationOverrideUrl:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Premještanje korisnika u sustav Lync Online

Više korisnika možete premjestiti pomoću cmdleta Get-CsUser i parametra -Filter da biste odabrali korisnike čijim je računima dodijeljeno određeno svojstvo, na primjer RegistrarPool. Zatim vraćene korisnike možete pomoću naredbe pipe povezati s cmdletom Move-CsUser.cmdlet kao što je prikazano u sljedećem primjer.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Da biste dohvatili sve korisnike s navedenog parametra OU, možete upotrijebiti –OU parametar, kao što je prikazano na sljedećem primjeru.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Provjera korisničkih postavki i značajki programa Skype za tvrtke Online

Je li korisnik uspješno premješten možete provjeriti na sljedeće načine.

 • Pogledajte status korisnika na upravljačkoj ploči programa Skype za tvrtke Online. Vizualni se pokazatelj razlikuje za lokalne korisnike i internetske korisnike.

 • Pokrenite sljedeći cmdlet:

  Get-CsUser -Identity

Administriranje korisnika u hibridnoj implementaciji sustava Skype za tvrtke Server 2015

Pomoću značajki za upravljanje korisnicima dostupnima na internetskom portalu sustava Microsoft Office 365 možete upravljati korisničkim postavkama i pravilnicima za korisnike migrirane u Skype za tvrtke Online. Da biste mogli izvoditi administratorske zadatke, morate se prijaviti pomoću administratorskog računa klijenta.

Vraćanje korisnika na lokalnu implementaciju

Ovaj se odjeljak odnosi samo na korisnike koji su stvoreni i omogućeni za lokalni Skype za tvrtke, a zatim premješteni iz lokalne implementacije u Skype za tvrtke Online. Ako želite premjestiti korisnike koji su stvoreni u programu Skype za tvrtke Online i nikad nisu bili omogućeni u lokalnoj implementaciji programa Skype za tvrtke, pročitajte članak Premještanje korisnika iz programa Skype za tvrtke Online u lokalni Skype za tvrtke u sustavu Skype za tvrtke Server 2015.

Pokrenite sljedeće cmdlete da biste korisnika premjestili iz programa Skype za tvrtke Online natrag u lokalni Skype za tvrtke:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Upute za određivanje servisa Hosted Migration potražite u prethodnom odjeljku „Određivanje URL-a servisa Hosted Migration Service za klijentski sustav Office 365”

Migracija korisnika programa Skype za tvrtke Online u lokalni Skype za tvrtke u sustavu Skype za tvrtke Server 2015

Ti su koraci obavezni samo za korisničke račune koji se migriraju, a koji su izvorno omogućeni za Skype za tvrtke u programu Skype za tvrtke Online prije implementacije lokalnog programa Skype za tvrtke. Upute za premještanje korisnika koji su izvorno omogućeni za lokalni Skype za tvrtke, a poslije premješteni u Skype za tvrtke Online potražite u ovoj temi u odjeljku "Administriranje korisnika u hibridnoj implementaciji sustava Skype za tvrtke Server 2015". Uz to, svi korisnici koji se premještaju moraju imati račune na lokalnom servisu Active Directory.

Migriranje korisničkih računa koji su izvorno omogućeni u programu Skype za tvrtke Online u lokalni Skype za tvrtke
 1. Prvo provjerite je li u vašoj tvrtki ili ustanovi konfigurirana hibridna implementacija.

  • Instalirajte alat za sinkronizaciju modula Windows Azure Active Directory.

  • Da biste korisnicima omogućili korištenje jedinstvene prijave za Skype za tvrtke Online, instalirajte Active Directory Federation Services

  • U lokalnoj implementaciji u ljusci za upravljanje sustava Skype za tvrtke Server upišite sljedeće cmdlete da biste stvorili davatelja hostiranja za Skype za tvrtke Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Provjerite postoji li na lokalnim rubnim poslužiteljima lanac certifikata koji omogućuje povezivanje s programom Skype za tvrtke Online. Dodatne informacije potražite u članku Promjene SSL certifikata servisa Lync Online za povezivanje s klijentom.

 3. U lokalnom servisu Active Directory omogućite zahvaćene korisničke račune za lokalni Skype za tvrtke. To možete učiniti za pojedinačne korisnike tako da upišete sljedeći cmdlet:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Možete i stvoriti skriptu koja korisnička imena čita iz datoteke i predaje ih kao ulaz cmdletu Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Pokrenite naredbu DirSync da biste korisnike programa Skype za tvrtke Online sinkronizirali s ažuriranim korisnicima lokalnog programa Skype za tvrtke.

 5. Ažurirajte DNS zapise da biste sav SIP promet usmjerili na lokalni Skype za tvrtke:

  • Ažurirajte A zapis lyncdiscover.contoso.com tako da pokazuje na potpuno kvalificirani naziv domene lokalnog povratnog proxy poslužitelja.

  • Ažurirajte SRV zapis _sip._tls.contoso.com tako da se raščlanjuje na javnu IP ili VIP adresu rubnog servisa za pristup lokalnog programa Skype za tvrtke.

  • Ažurirajte SRV zapis _sipfederationtls._tcp.contoso.com tako da se raščlanjuje na javnu IP ili VIP adresu rubnog servisa za pristup lokalnog programa Skype za tvrtke.

  • Ako vaša tvrtka ili ustanova koristi podijeljeni DNS (drugog naziva „split-brain DNS”), provjerite preusmjeravaju li se korisnici koji raščlanjuju imena putem interne DNS zone na prednje resurse.

 6. Pokrenite cmdlet Get-CsUser da biste provjerili neka svojstva korisnika koje ćete premjestiti. Provjerite je li svojstvo HostingProviderProxyFQDN postavljeno na vrijednost „sipfed.online.partner.lync.cn” i jesu li SIP adrese ispravno postavljene.

 7. Premjestite korisnika programa Skype za tvrtke Online u lokalni Skype za tvrtke.

  Da biste premjestili samo jednog korisnika, pokrenite sljedeće cmdlete:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Više korisnika možete premjestiti pomoću cmdleta Get-CsUser i parametra -Filter da biste odabrali korisnike s određenim svojstvom. Na primjer, pomoću filtra {Hosting Provider –eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} možete odabrati sve korisnike programa Skype za tvrtke Online. Zatim vraćene korisnike možete pomoću naredbe pipe povezati s cmdletom Move-CsUser.cmdlet kao što je prikazano u sljedećem primjeru.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Oblik URL-a za parametar HostedMigrationOverrideUrl mora biti URL spremišta na kojem je instaliran servis Hosted Migration u sljedećem obliku: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. URL servisa Hosted Migration Service možete odrediti tako da pogledate URL klijentskog računa sustava Office 365 na upravljačkoj ploči sustava Skype za tvrtke Online.

  Napomena: Zadana maksimalna veličina datoteka zapisnika transakcija baze podataka rtcxds jest 16 GB. To možda neće biti dovoljno ako odjednom premještate velik broj korisnika, posebno ako ste omogućili zrcaljenje. Da biste riješili taj problem, povećajte veličinu datoteke ili redovno stvarajte sigurnosne kopije datoteka zapisnika. Dodatne informacije potražite ovdje: http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Ovaj korak nije obavezan. Ako morate integrirati sa sustavom Exchange 2013 Online, morate imati dodatnog davatelja usluge hostinga. Pojedinosti potražite u članku Konfiguriranje integracije lokalnog poslužitelja Lync Server 2013 sa sustavom Exchange Online.

 9. Korisnici su premješteni. Da biste provjerili jesu li atributi korisnika prikazani u sljedećoj tablici ispravni, upišite sljedeći cmdlet:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD atribut

  Naziv atributa

  Vrijednost za korisnika programa Skype za tvrtke Online

  Vrijednost za korisnika lokalnog programa Skype za tvrtke

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Omogućeno

  True

  True

 10. Svaki će se premješteni korisnik morati odjaviti iz programa Skype za tvrtke, a zatim se ponovno prijaviti. Prilikom prijave moraju provjeriti svoje popise kontakata i po potrebi dodati kontakte. Napominjemo da se zakazani sastanci ne migriraju sa programa Skype za tvrtke Online u lokalni Skype za tvrtke. Korisnici će te sastanke morati ponovno zakazati nakon premještanja.

  Nakon ažuriranja DNS zapisa i premještanje svih korisnika u lokalnu implementaciju, atribut HostingProvider usmjerava korisnika programa Skype za tvrtke na SRV zapise ili na internetskog davatelja "sipfed.online.partner.lync.cn".

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×