Kombiniranje tekstnih vrijednosti pomoću izraza

Kada želite kombinirati vrijednosti iz dva ili više tekstnih polja u programu Access, morate stvoriti izraz s operatorom &. Pretpostavimo da imate obrazac naziva Zaposlenici. Imena i prezimena zaposlenika unijeli ste u zasebna polja, no želite da se u zaglavlju obrasca prikaže i ime i prezime zaposlenika.

Da biste to postigli, upotrijebite sljedeći izraz:

=[Ime] & " " & [Prezime]

U izrazu je upotrijebljen operator & koji kombinira vrijednosti u poljima Ime i Prezime. Da biste između imena i prezimena umetnuli razmak, u izrazu morate upotrijebiti dva dvostruka navodnika (") odvojena razmakom. Ako želite nešto umetnuti između dva polja, primjerice razmak, interpunkcijski znak ili tekst, tu dodatnu vrijednost morate staviti u navodnike.

Da biste, primjerice, prezime i ime odvojili zarezom i razmakom, upotrijebite sljedeći izraz:

=[Prezime] & ", " & [Ime]

U ovom slučaju izraz između polja Prezime i Ime umeće zarez i razmak koji su u navodnicima.

U sljedećem se postupku pretpostavlja da imate obrazac utemeljen na tablici s poljima naziva Ime i Prezime. Ako to nije slučaj, u 6. koraku možete prilagoditi izraz svojim podacima.

Dodavanje tekstnog okvira s izrazom za imena i prezimena

  1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće koje želite promijeniti pa na izborniku prečaca kliknite Prikaz dizajna.

  2. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Tekstni okvir.

  3. Stvorite tekstni okvir povlačenjem pokazivača po obrascu ili izvješću.

  4. Desnom tipkom miša kliknite tekstni okvir, a zatim na izborniku prečaca kliknite Svojstva.

  5. Na listu svojstava kliknite karticu Podaci.

  6. Promijenite vrijednost u okviru svojstava Izvor kontrole u = [Ime] & " " & [Prezime].

  7. Zatvorite list svojstava i spremite promjene.

Polje koje želite kombinirati ponekad neće sadržavati vrijednost. Nedostatak podataka naziva se vrijednost null. Kada upotrijebite operator & za polje koje ne sadrži vrijednost, Access će za to polje vratiti niz nulte dužine. Na primjer, ako zapis o zaposleniku sadrži samo prezime, izraz u prethodnom primjeru vratit će niz nulte duljine za polje Ime, znak razmaka i vrijednost polja Prezime.

Primjer rezultata izraza kada nedostaje ime

1. Budući da u polju Ime nema podataka, ispred niza "Martinez" nalazit će se niz nulte duljine i razmak.

Kada kombinirate vrijednosti iz više polja u novi niz, možda ćete htjeti umetnuti neku vrijednost (primjerice zarez) samo kada određeno polje sadrži podatak. Da biste umetnuli vrijednost pod nekim uvjetom, za kombiniranje polja umjesto operatora & koristite operator +. Pretpostavimo da imate tablicu naziva Kupac koja sadrži polja Grad, Država i Poštanski broj. Na temelju tih vrijednosti želite stvoriti izvješće, no neki od zapisa u polju Država nemaju vrijednost. Ako za kombiniranje polja upotrijebite operator &, ispred vrijednosti poštanskog broja umetnut ćete nepotreban zarez.

Da biste izbjegli umetanje neželjenog zareza, upotrijebite operator plus (+), kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

=([Grad] & (", " + [Drzava]) & " " & [PostanskiBroj])

Operator + kombinira tekst na isti način kao i operator &. No operator + podržava i mogućnost prijenosa vrijednosti null. Prijenos vrijednosti null znači da će rezultat cijelog izraza biti null ako neka njegova komponenta ima vrijednost null. Pogledajte dio izraza ("," + [Drzava]) u prethodnom primjeru. Budući da je korišten operator +, rezultat izraza u unutarnjim zagradama sadržavat će zarez samo ako polje Država sadrži vrijednost. Ako u polju Država nema vrijednosti, primijenit će se prijenos vrijednosti null, a rezultat izraza u unutarnjim zagradama poprimit će vrijednost null i time "sakriti" zarez.

Slika gumba

1. Zapisi koji sadrže vrijednosti za državu prikazuju se sa zarezom, razmakom i kraticom države.

2. Za zapis s vrijednošću Houston u polju Grad nije navedena država, pa se rezultat izraza prikazuje bez zareza, razmaka i kratice države.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×