Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI-jevi) u dodatku PowerPivot

Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI-ji) vizualne su mjere performansi. Utemeljen na specifičnom izračunatom polju, KPI je namijenjen da pomogne korisnicima da brzo procijene trenutačnu vrijednost i stanje metrike u odnosu na definiranu ciljnu vrijednost. KPI mjeri performanse vrijednosti koje definira osnovna mjera (poznata i pod nazivom izračunato polje u dodatku Power Pivot u programu Excel 2013) u odnosu na ciljnu vrijednost, koju također definira mjera ili apsolutna vrijednost. Ako u vašem modelu nema mjera, pročitajte članak Stvaranje mjere.

Zaokretna tablica s KPI-jem
Zaokretna tablica s imenom i prezimenom zaposlenika u recima i KPI-jem prodaje u vrijednostima

Stvaranje KPI-ja

 1. U prikazu podataka kliknite tablicu s mjerom koja će služiti kao osnovna mjera. Ako još niste stvorili osnovnu mjeru, pročitajte članak Stvaranje mjere.

 2. Provjerite prikazuje li se područje izračuna. Ako se ne prikazuje, u dodatku Power Pivot kliknite Polazno> Područje izračuna.

  Područje izračuna prikazuje se ispod tablice u kojoj se trenutno nalazite.

 3. U području izračuna desnom tipkom miša kliknite izračunato polje koje će služiti kao osnovna mjera (vrijednost), a zatim kliknite Stvori KPI.

 4. U odjeljku Definiranje ciljne vrijednosti odaberite nešto od sljedećeg:

  Odaberite Mjera, a zatim u okviru odaberite ciljnu mjeru.

  Napomena:  Ako u okviru nema polja, u modelu nema izračunatih polja. Morate stvoriti mjeru.

  Odaberite Apsolutna vrijednost, a zatim upišite numeričku vrijednost.

 5. U odjeljku Definiranje pragova statusa kliknite i pomaknite gornju i donju vrijednost praga.

 6. U odjeljku Odabir stila ikone kliknite vrstu slike.

 7. Kliknite Opisi, a zatim upišite opise za KPI, Vrijednost, Status i Cilj.

Uređivanje KPI-ja

 • U području izračuna desnom tipkom miša kliknite mjeru koja služi kao osnovna mjera (vrijednost) KPI-ja, a zatim kliknite Uredi postavke KPI-ja.

Brisanje KPI-jeva

 • U području izračuna desnom tipkom miša kliknite mjeru koja služi kao osnovna mjera (vrijednost) KPI-ja, a zatim kliknite Izbriši KPI.

  Brisanjem KPI-ja ne briše se osnovna mjera ni ciljna mjera (ako je definirana).

Dodatne informacije o KPI-jevima

U poslovnoj je terminologiji KPI kvantitativno mjerilo procjene poslovnih ciljeva. Prodajni odjel neke tvrtke, primjerice, može koristiti KPI za usporedbu mjesečne bruto dobiti s planiranom bruto dobiti. Odjel računovodstva može uspoređivati mjesečne troškove s prihodima radi procjene troškova, a odjel za ljudske resurse može određivati kvartalnu fluktuaciju zaposlenika. Sve su to primjeri KPI-ja. Poslovni ljudi često koriste KPI-jeve grupirane u poslovne tablice rezultata radi brzog i preciznog povijesnog sažetka poslovne uspješnosti ili radi utvrđivanja trendova.

KPI obuhvaća sljedeće:

Osnovnu vrijednost

Osnovna vrijednost definirana je izračunatim poljem koje se razrješava u vrijednost. Ta se vrijednost, primjerice, može stvoriti kao zbroj prodaje ili tako da definira dobit u određenom razdoblju.

Ciljnu vrijednost

Ciljna vrijednost definirana je izračunatim poljem koje se razrješava u vrijednost ili apsolutnom vrijednošću. Izračunato polje, primjerice, može se koristiti kao ciljna vrijednost kada čelnici tvrtke ili ustanove žele provjeriti koliko uspješno prodajni odjel ispunjava kvote pri čemu bi izračunato polje proračuna predstavljalo ciljnu vrijednost. Primjer korištenja apsolutne vrijednosti kao ciljne vrijednosti situacija je u kojoj voditelj ljudskih resursa želi usporediti dane bolovanja svakog zaposlenika s prosjekom, pri čemu prosječan broj dana bolovanja predstavlja apsolutnu vrijednost.

Pragovi statusa

Prag statusa definiran je rasponom između gornjeg i donjeg praga. Prag statusa prikazuje se s grafičkim elementima da bi korisnici mogli lakše utvrditi status osnovne vrijednosti u odnosu na ciljnu vrijednost.

Primjer

Voditeljica prodaje u tvrtki Adventure Works želi stvoriti zaokretnu tablicu pomoću koje može brzo pogledati ispunjavaju li zaposlenici odjela prodaje svoje kvote za određeno razdoblje (godinu). U zaokretnoj tablici želi za svakog zaposlenika odjela prodaje prikazati stvarni iznos prodaje u dolarima, iznos prodajne kvote u dolarima i jednostavan grafikon na kojem će se prikazivati status koji upućuje na to je li zaposlenik premašio kvotu ili je nije dostigao. Ona te podatke želi podijeliti po godinama.

Da bi to učinila, voditeljica prodaje u radnu knjigu tvrtke Adventure Works dodaje KPI-jeve za prodajni odjel. Voditeljica prodaje zatim stvara zaokretnu tablicu s poljima (izračunatim poljima i KPI-jevima) te rezačima da bi analizirala ispunjava li prodajni tim kvote.

U dodatku Power Pivot stvara se izračunato polje za stupac SalesAmount u tablici FactResellerSales, što predstavlja stvarni iznos prodaje u dolarima za svakog zaposlenika odjela prodaje. To je izračunato polje osnovna vrijednost KPI-ja. Voditeljica prodaje može odabrati stupac na kartici Polazno i kliknuti Automatski zbroj ili unijeti formulu u traku formule.

Izračunato polje za prodaju stvara se pomoću sljedeće formule:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Stupac SalesAmountQuota u tablici FactSalesQuota sadrži iznos prodajne kvote koja je definirana za svakog zaposlenika. Vrijednost iz tog stupca poslužit će kao ciljno izračunato polje (vrijednost) u KPI-ju.

Izračunato polje SalesAmountQuota stvara se pomoću sljedeće formule:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Napomena: Između stupca EmployeeKey u tablici FactSalesQuota i stupaca EmployeeKey u tablici DimEmployees postoji odnos. Taj je odnos potreban da bi svi zaposlenici odjela prodaje iz tablice DimEmployee imali poveznicu sa zapisima tablice FactSalesQuota.

Nakon stvaranja izračunatih polja koja će poslužiti kao osnovna i ciljna vrijednost KPI-ja, izračunato polje Prodaja proširuje se novim KPI-jem prodaje. U KPI-ju prodaje ciljno izračunato polje SalesAmountQuota definirano je kao ciljna vrijednost. Prag statusa definiran je kao raspon prema postotku, a njegov je cilj 100% što znači da je stvarna prodaja koju definira izračunato polje Prodaja dostigla iznos kvote koji je definiran ciljnim izračunatim poljem SalesAmountQuota. Gornji i donji postoci definirani su na statusnoj traci i odabrana je vrsta grafike.

KPI u dodatku PowerPivot

Ključni pokazatelji uspješnosti u dodatku Power Pivot

Voditeljica prodaje sada može stvoriti zaokretnu tablicu tako da doda osnovnu vrijednost, ciljnu vrijednost i status KPI-ja u polje Values. Stupac Employees dodaje se u polje RowLabel, a stupac CalendarYear dodaje se kao rezač.

Voditeljica prodaje sada može brzo pogledati status prodaje za odjel prodaje te može po godinama podijeliti stvarne iznose prodaje, iznose prodajne kvote i status svakog zaposlenika prodaje. Ona može analizirati prodajne trendove tijekom godina da bi utvrdila je li potrebno prilagoditi prodajnu kvotu zaposlenika prodaje.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×