Izvoz korisničkih podataka iz programa Microsoft Planner

U ovom se članku opisuje način na koji globalni administrator sustava Office 365 može izvoziti podatke za određenog korisnika iz programa Microsoft Planner. Izvezeni podaci obuhvatit će podatke o korisniku koji se nalazi u programu Planner, a i podaci sadržani u planovima za koje je korisnik bio dio. Postupak izvoza vrši se pomoću komponente Windows PowerShell.

Napomena: Globalni administrator sustava Office 365 može izvoziti podatke iz programa Microsoft Planner pomoću alata za Izvoz podataka na portalu Microsoftova servisa za pouzdanost.

Preduvjeti

Najprije morate učiniti sljedeće:

 • Morate biti globalni administrator sustava Office 365 da biste pokrenuli skriptu za PowerShell za izvoz podataka programa Planner.

 • Morate preuzeti i raspakirati datoteke programa Planner za planiranje korisnika. Te su tri datoteke moduli PowerShell i datoteka skripte za komponente PowerShell potrebna za izvoz podataka korisnika.

  Napomena: Preuzimanjem ovog paketa suglasni ste s priloženom licencom i uvjetima.

Deblokiranje datoteka

Morat ćete "deblokirati" tri datoteke koje ste preuzeli iz paketa skripte za planiranje izvoza korisničkih podataka da biste ih mogli omogućiti korisniku u komponenti PowerShell. To je zato što po zadanom izvršenje skripti preuzetih s interneta nije dopušteno. Datoteke koje su vam potrebne za deblokiranje:

 • plannertenantadmin. psm1

 • Microsoft. identitymodel. je. ActiveDirectory. dll

 • Microsoft. identitymodel. je. ActiveDirectory. windowforms. dll

Da biste deblokirali ove datoteke, učinite sljedeće:

 1. U eksploreru za datoteke idite na mjesto na kojem ste otkopčao datoteke.

 2. Desnom tipkom miša kliknite jednu od gore navedenih datoteka, a zatim kliknite Svojstva.

 3. Na kartici Općenito odaberite Deblokiraj.

  Deblokiranje datoteke
 4. Kliknite U redu.

 5. Ponovite ove korake za preostale dvije datoteke.

Izvoz korisničkog sadržaja iz programa Planner

Kada Poništite blokiranje datoteka, učinite sljedeće da biste izvezli korisničke podatke iz programa Planner:

 1. Pokrenite Windows PowerShell. U komponenti PowerShell upišite sljedeće da biste omogućili izvođenje skripti preuzetih s Interneta samo za ovu sesiju. Može vas zatražiti da potvrdite unosom "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Unesite sljedeće da biste pokrenuli skriptu Plannertenantadmin PowerShell. Time ćete uvesti modul s obaveznim cmdlet da biste pokrenuli izvoz.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Ako je, primjerice, datoteka spremljena u C:\AdminScript, upišite:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Nakon dovršetka skripte koristite cmdlet Export-PlannerUserContent da biste izvezli sadržaj korisnika iz programa Planner.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametar

  Opis

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Pomoću ID-a servisa Azure Active Directory ili UPN-a korisnika za koje želite izvesti sadržaj.

  -ExportDirectory

  Mjesto za pohranu izlaznih datoteka. Mapa bi već trebala postojati.

  -Naziv glavnog računala

  Ovaj parametar morate koristiti samo ako možete pristupiti planeru, iako naziv glavnog računala, osim Task.Office.com. Ako, primjerice, pristupate planeru putem tasks.office365.US, u naredbu uvrstite hostname tasks.office365.US .

  Na primjer, sljedeće će izvoziti korisničke informacije o Adamu Barrovu iz programa Planner pomoću UPN-a, te će preuzeti datoteke za izvoz na mjesto C:\plannerizvoztadambarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Od vas će se zatražiti da potvrdite provjeru autentičnosti. Prijavite se kao vi (globalni administrator sustava Office 365), a ne korisnik koji želite izvesti.

 5. Kada se cmdlet PowerShell uspješno pokrene, idite na mjesto za izvoz da biste prikazali izvezene podatkovne datoteke korisnika.

Što se izvozi i kako ga čitati

Kada pokrenete cmdlet PowerShell da biste izvezli podatke korisnika iz programa Planner, primit ćete dvije vrste datoteka u mapu lokacije za preuzimanje:

 • Pojedinačna datoteka korisnika u obliku JSON uz informacije o korisniku.

 • Jedan JSON datoteka za svaki plan u kojem korisnik:

  • Ima dodijeljen zadatak.

  • Ima zadatak koji su stvorili oni.

Čitanje izvezenih datoteka

Informacije u ovom odjeljku možete koristiti da biste mogli razumjeti svojstva koja ćete vidjeti u korisniku i isplanirati JSON datoteke koje ste primili.

Korisnička datoteka

Naziv korisničke datoteke bit će prefiksiran s "korisnik" i ID-om programa Microsoft Planner korisnika. Imat će sljedeća svojstva:

Svojstvo

Opis

User.Id

Microsoft Planner ID korisnika.

Korisnički. ExternalId

ID korisnika u servisu Azure Active Directory.

Korisnički. DisplayName

Zaslonsko ime korisnika.

Korisnički. InternalDisplayName

Zaslonsko ime korisnika programa Microsoft Planner.

Korisnik. UserPrincipalName

Glavno ime korisnika (UPN) korisnika.

Korisnik. Principalvrsta

Vrijednost je uvijek "korisnik".

UserDetailsId korisnika

Jedinstveni identifikator objekta pojedinosti za korisnika.

Korisnik. ICalendarPublishEnabled

Ako je istina, za plan je omogućeno zajedničko korištenje programa Ialendar. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kalendar planera u programu Outlook .

Korisničke. Optedinnotifikacije

Obavijesti za koje je korisnik odabrao.

Korisničke. Optedoutnotizaobavijesti

Obavijesti koje je korisnik odabrao.

Korisničke. Favoritetarife

Knjižna oznaka za planove koje korisnik koristi.

User.FavoritePlans.Id

ID plana za Microsoft Planner.

Korisnički. Favoriteplanovi. Bookmarknaziv

Naziv dodijeljen knjižnoj njoj.

Korisnički. Favoriteplan. Hint za narudžbe

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

Korisnički. Recenttarife

Planovi koje je korisnik nedavno otvorio.

User.RecentPlans.Id

ID plana za Microsoft Planner.

Korisnički. Recenttarife. Bookmarknaziv

Naziv dodijeljen knjižnoj njoj.

User. Recentplan. LastAccess

Kada je plan zadnji put otvoren.

Korisnički. UserData

Prilagođeni podaci iz web-klijenta programa Planner.

Korisnički. UserData. Key

Prilagođeni podatkovni ključ.

Korisnički. UserData. Value

Prilagođena podatkovna vrijednost.

User. Assignedonskordering

Redoslijed sortiranja zadataka dodijeljenih korisniku.

User. Assignedonskordering. PlanId

ID programa Microsoft Planner za plan koji sadrži zadatak.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Microsoft Planner ID zadatka.

User. Assignedonskordering. Order

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

User. Assignedtaskorna. title

Naslov zadatka.

Planiranje datoteka

Svaki naziv plan datoteke bit će prefiksiran uz "plan" i ID programa Microsoft Planner za plan. Svaka datoteka imat će sljedeća svojstva:

Svojstvo

Opis

Plan.Id

ID plana za Microsoft Planner. 

Tarifa. title

Naslov plana.

Tarifa. vlasnik

Vlasnik plana (grupa ili entitet korisnika).

Plan.Owner.Id

Microsoft Planner ID entiteta (grupe ili korisnika). 

Tarifa. Owner. ExternalId

ID servisa Azure Active Directory entiteta (grupe ili korisnika).

Plan. Owner. DisplayName

Zaslonski naziv vlasnika (grupe ili korisnika).

Tarifa. Owner. UserPrincipalName

Glavni naziv korisnika (UPN) ako je vlasnik korisnik.  

Tarifa. Owner. PrincipalType

Vrsta entiteta (grupa ili korisnik).

Tarifa. CreatedDate

Datum i vrijeme stvaranja plana.

Tarifa. CreatedBy

Korisnik koji je stvorio plan. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarifa. CreatedByAppId

Jedinstveni identifikator aplikacije u kojoj je plan stvoren.

Tarifa. ModifiedDate

Datum i vrijeme zadnjeg ažuriranja plana.

Tarifa. ModifiedBy

Naziv korisnika koji je zadnji ažurirao tarifu. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarifa. PlanDetailsId

Jedinstveni identifikator objekta Detalji o planu. 

Tarifa. ICalendarPublishEnabled

Ako je istina, za plan je omogućeno zajedničko korištenje programa Ialendar. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz zadataka na kalendaru .

Tarifa. Createtaskcommentkada

Događaji koji će izazvati stvaranje komentara za zadatak u planu.

Tarifa. ReferencesToPlan

Vanjski sustavi koji se povezuju s planom. Primjerice, ugrađivanje plana programa Microsoft Planner u klijent Project online za stolna računala.

Tarifa. ReferencesToPlan. ExternalId

ID vanjskog sustava za ovaj plan.

Tarifa. ReferencesToPlan. AssociationType

Vrsta veze na tarifu koju određuje vanjska aplikacija.

Tarifa. ReferencesToPlan. CreatedDate

Datum i vrijeme stvaranja referentnog objekta.

Tarifa. ReferencesToPlan. vlasnik appid

ID aplikacije koja je stvorila referencu.

Tarifa. ReferencesToPlan. Displaynazivsegmenti

Krušne mrvice na mjestu koje opisuju ono što referencira taj plan.

Tarifa. ReferencesToPlan. URL

Direktna veza na aplikaciju koja referencira plan.

Tarifa. Kategoriopisi

Cijeli skup kategorija za plan.  Postoji šest ovakvih, koji se mogu ili možda ne koriste.

Tarifa. Categoryopisi. index

Indeks opisa kategorije (od 0 do 5).

Tarifa. Categoryopisi. Description

Tekst naljepnice za odgovarajuću vrijednost indeksa opisa kategorije.

Tarifa. planiranje sljedbenika

Korisnici koji slijede plan.

Tarifa. vremenski Neid

Značajka je deprecated.

Planiranje. vremenske postavke

Značajka je deprecated.

Tarifa.

Značajka je deprecated.

Tarife. zadaci

Objekti zadaci za plan.

Plan.Tasks.Id  

Jedinstveni identifikator zadatka.

Planiranje. zadaci. naslov

Naziv zadatka.

Tarife. tasks. BucketId

ID programa Microsoft Planner u ćeliji u kojoj se nalazi zadatak.

Tarifa. tasks. BucketName

Naziv kante.

Planiranje. zadaci. postoci

Status završetka zadatka, od 0 do 100. 

Tarife. tasks. Startdatum

Datum kada je zadatak zakazan za početak.

Tarifa. zadaci. DueDate

Datum završetka zakazanog zadatka

Planiranje. zadaci. Konverzationthreais

Jedinstveni identifikator razgovora iz sustava Microsoft Exchange.

Plan. tasks. Pretviewtype

Pretpregled koji se prikazuje na kartici zadatka.

Plan. zadaci. Hint

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

Tarife. zadaci. CreatedBy

Korisnik koji je stvorio zadatak. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Planiranje. zadaci. CreatedDate

Datum stvaranja zadatka.

Plan. zadaci. CompletedBy

Korisnik koji je dovršio zadatak. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Planiranje. zadaci. nadopunili Datum

Datum dovršetka zadatka

Tarifa. zadaci. ModifiedBy

Korisnik koji je posljednji put ažurirao zadatak. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarifa. zadaci. ModifiedDate

Datum zadnjeg ažuriranja zadatka.

Tarife., zadaci. kategorije 

Naljepnice odabrane iz indeksa Categoryopisi za plan.

Tarife. 

Jedinstveni identifikator objekta pojedinosti za zadatak.

Plan. zadaci. Opis

Opis zadatka.

Planiranje. zadaci. dodijeljeno Taskboardformatid

Jedinstveni identifikator za objekt koji je oblik ploče zadataka.

Tarifa., zadaci. dodijeljeno Taskboardformatunassignedorderhint

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

Tarifa. tasks. Assignedtotaskseformatorderhintsbyassignee

Savjet za narudžbu za svaki od assigneeovih.

Tarifa. tasks. Assignedtotaskseformatorderhintsbyassignee. dodijeljeno:

Korisnik kojem je dodijeljen zadatak. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarifa. tasks. Assignedtotaskseformatorderhintsbyassignee. Order

Naručivanje zadataka navedenih u odjeljku dodijeljeno u prikazu.

Planiranje. zadaci. BucketTaskBoardFormatId

Jedinstveni identifikator objekta koji je oblik ploče zadatka Bucket.

Tarifa. tasks. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

Tarife. zadaci. ProgressTaskBoardFormatId

Jedinstveni identifikator objekta kada je grupiran prema napretku umjesto u obliku kante. 

Tarifa., zadaci. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

Planiranje. zadaci. vremenski Neformatid

Značajka je deprecated.

Tarifa.

Značajka je deprecated.

Raspored.

Značajka je deprecated.

Tarifa.

Značajka je deprecated.

Tarifa.

Značajka je deprecated.

Plan., zadaci. rok za oblikovanje

Značajka je deprecated.

Tarife.

Značajka je deprecated.

Planiranje. zadaci. rok za oblikovanje naljepnica

Značajka je deprecated.

Plan. zadaci. rok za oblikovanje

Značajka je deprecated.

Tarife. tasks. referenci

Vanjske veze.

Tarife. tasks. referenci. URL

URL veze.

Tarife. tasks. referenci. pseudonim

Tekstni opis veze

Tarife. tasks. referenci. Type

Vrsta datoteke s kojom se povezuje.

Tarife. tasks. referenci. ModifiedBy

Korisnik koji je zadnji ažurirao vezu. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarife. tasks. referenci. ModifiedDate

Datum zadnjeg ažuriranja veze.

Tarife. tasks. referenci. PreviewPriority

Predstavlja prioritet referenca koja će se prikazati kao pretpregled zadatka u korisničkom sučelju. Microsoft Planner prikazuje samo stavku najviše prioriteta.

Planiranje. zadaci. dodjele

Zadaci zadatka

Planiranje. zadaci. dodjele. dodijeljeno

Korisnik kojem je zadatak dodijeljen. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarife., zadaci. zadaci. dodijeljeno

Korisnik kojem je dodijeljen zadatak. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Plan. tasks., zadaci. Order

Redoslijed zadataka ako je zadatak dodijeljen većem broju entiteta.

Plan. zadaci. Checklist

Kontrolni popis za zadatak.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Jedinstveni identifikator stavke kontrolnog popisa.

Tarifa., zadaci. Checklist. title

Naziv stavke kontrolnog popisa.

Planiranje. zadaci. Checklist. OrderHint

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

Planiranje. zadaci. Checklist. IsChecked

Ako je istina, stavka kontrolnog popisa je dovršena.

Tarifa., zadaci. Checklist. ModifiedBy

Korisnik koji je zadnji ažurirao popis za provjeru. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarifa., zadaci. Checklist. Modifieddatum

Datum zadnjeg ažuriranja popisa.

Tarifa. tasks. UserContentLastModifiedBy

Korisnik koji je posljednji put ažurirao pojedinosti o zadatku ili zadatku. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarifa. tasks. Usercontentlastmodifieddatum

Datum zadnjeg ažuriranja zadatka ili zadatka

Tarifa. kante  

Objekti u programu Bucket za plan.

Plan.Buckets.Id

Jedinstveni identifikator za kantu.

Tarifa. kantica. title

Naziv kante.

Tarifa. kantica. Hint za narudžbe

Koristi se za sortiranje redoslijeda. Pročitajte članak Korištenje savjeta za naručivanje u programu Microsoft Planner.

Tarife. CreatedBy

Korisnik koji je stvorio kantu. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarifa. kanata. CreatedDate

Datum stvaranja kante.

Tarifa. kantice. ModifiedBy

Korisnik koji je zadnji ažurirao kantu. Dodatne pojedinosti potražite u članku korisnička svojstva .

Tarife.

Datum zadnjeg ažuriranja u kanti.

Korisnička svojstva u datoteci planovi. JSON

Postoji nekoliko objekata u planovima. JSON podaci koji predstavljaju Microsoft Planner korisnika i imat će slična svojstva. Ovi objekti obuhvaćaju sljedeće:

 • Tarifa. CreatedBy

 • Tarifa. ModifiedBy

 • Tarifa. planiranje sljedbenika

 • Tarife. zadaci. CreatedBy

 • Plan. zadaci. CompletedBy

 • Tarifa. zadaci. ModifiedBy

 • Tarifa. tasks. Assignedtotaskzformatorderhintsbyassignee. dodijeljeno

 • Tarife. tasks. referenci. ModifiedBy

 • Planiranje. zadaci. dodjele. dodijeljeno

 • Tarife., zadaci. zadaci. dodijeljeno

 • Tarifa. zadaci. checklists. ModifiedBy

 • Tarifa. Bucket. CreatedBy

 • Tarifa. Bucket. ModifiedBy

Svaki od navedenog imat će sljedeća svojstva:

Svojstvo

Opis

ID

Microsoft Planner ID korisnika.

Eksternalid

ID korisnika u servisu Azure Active Directory.

DisplayName

Zaslonsko ime korisnika.

UserPrincipalName

Glavno ime korisnika (UPN) korisnika.  

Principalvrsta

Vrsta entiteta (korisnik ili grupa).

Pogledajte i sljedeće

Brisanje korisničkih podataka u programu Microsoft Planner

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×