Izrazi za analizu podataka (DAX) u dodatku Power Pivot

Izrazi za analizu podataka (DAX) u dodatku Power Pivot

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Izrazi za analizu podataka (DAX) Zvuči malo intimidating isprva, ali nemojte dopustiti naziv prevare. Osnove DAX-a je zaista vrlo lako razumjeti. Prvi stvari-DAX nije programski jezik. DAX je formula jezik. DAX možete koristiti da biste odredili prilagođeni izračuni za Izračunate stupce i mjere (poznat i kao izračunata polja). DAX sadrži neke od funkcija koje se koriste u formulama programa Excel i dodatne funkcije osmišljeno za rad s povezanim podacima i izvršavanje dinamički zbrajanja.

Razumijevanje DAX formula

DAX formule vrlo su slične formulama programa Excel. Da biste je stvorili, unesite znak jednakosti iza kojeg slijedi naziv funkcije ili izraz te potrebne vrijednosti ili argumenti. Kao Excel, i DAX nudi cijeli niz funkcija koje možete koristiti u radu s nizovima, pri izvođenju izračuna korištenjem datuma i vremena ili za stvaranje uvjetnih vrijednosti.

Međutim DAX formule razlikuju se na sljedeće vrlo važne načine:

 • Ako želite prilagoditi izračune na temelju pristupa redak po redak, DAX obuhvaća funkcije koje omogućuju korištenje vrijednosti trenutnog retka ili povezane vrijednosti za izračune ovisne o kontekstu.

 • DAX sadrži i vrstu funkcije koja kao rezultat vraća tablicu, a ne jednu vrijednost. Te je funkcije moguće koristiti za unose za druge funkcije.

 • Funkcije inteligencije vremenau DAX-u omogućuju stvaranje izračuna datumskih raspona i uspoređuju rezultate iz usporednih razdoblja.

Područja korištenja DAX formula

Možete stvoriti formule u Power Pivotizračunati columns ili u izračunati fields.

Izračunati stupci

Izračunati je stupac onaj koji se dodaje u postojeću tablicu dodatka Power Pivot. Umjesto lijepljenja ili uvoza vrijednosti u stupac, stvarate DAX formulu koja definira vrijednosti stupca. Ako tablicu dodatka Power Pivot umetnete u zaokretnu tablicu (ili zaokretni grafikon), izračunati stupac možete koristiti kao bilo koji drugi stupac s podacima.

Formule u izračunatim stupcima vrlo su slične onima koje se stvaraju u programu Excel. No za razliku od Excela, za različite retke u tablici nije moguće stvoriti različite formule; umjesto toga se DAX formula automatski primjenjuje na čitav stupac.

Kada stupac sadrži formulu, vrijednost se izračunava za svaki redak. Rezultati za stupac izračunavaju se čim stvorite formulu. Vrijednosti stupaca ponovno se izračunavaju samo ako su izvorni podaci osvježeni ili ako se koristi ručno ponovno izračunavanje.

Možete stvoriti izračunatih stupaca koji se temelje na mjere i drugih izračunatih stupaca. Međutim, izbjegavajte isti naziv za izračunati stupac i mjera, kao što je to može dovesti do zbunjujućim rezultata. Kada koje upućuju na stupac, najbolje je koristiti reference potpuno kvalificiran stupac da biste izbjegli slučajno pozivanje mjeru.

Detaljnije informacije potražite u članku Izračunati stupci u dodatku Power Pivot.

Mjera

Mjera je formula koji je stvoren radi korištenja u zaokretne tablice (ili zaokretnog grafikona) koji koristi Power Pivot podatke. Mjere mogu se temeljiti na standardne funkcije zbrajanja, kao što su broj ili zbroj, ili pomoću DAX možete definirati vlastite formule. Mjera koriste se u područje vrijednosti u zaokretnoj tablici. Ako želite izračunati rezultate smještaju u drugo područje u zaokretnoj tablici, koristite izračunatog stupca.

Prilikom definiranja formule eksplicitnih mjere ništa ne događa dok ne dodate mjere u zaokretnoj tablici. Kada dodate mjere, formula vrednuje za svaku ćeliju u području vrijednosti u zaokretnoj tablici. Budući da je rezultat stvorili za svaku kombinaciju zaglavlja redaka i stupaca, rezultat mjere može biti različita u svakoj ćeliji.

Definiciju mjere koje ste stvorili sprema se s njegova izvorišnu podatkovnu tablicu. Pojavljuje se na popisu polja zaokretne tablice i dostupna je za sve korisnike radne knjige.

Više informacija potražite u članku mjera u dodatku Power Pivot.

Stvaranje formula pomoću trake formula

Power Pivot, baš kao i Excel, sadrži traku formule koja olakšava stvaranje i uređivanje formula te značajku samodovršetka koja pogreške pri unosu i pogreške u sintaksi svodi na najmanju moguću mjeru.

Da biste unijeli naziv tablice,   počnite ga upisivati. Samodovršetak formula odmah nudi padajući popis s valjanim nazivima koji počinju tim slovima.

Da biste unijeli naziv stupca   unesite otvorenu zagradu, a zatim odaberite stupac s popisa stupaca u trenutnoj tablici. Za stupac iz druge tablice, počnite upisivati prva slova naziva tablice, a zatim odaberite stupac iz padajućeg popisa samodovršetka.

Detaljnije informacije te vodič kroz sastavljanje formula potražite u članku Stvaranje formula za izračune u dodatku Power Pivot.

Savjeti za korištenje samodovršetka

Moguće je koristiti samodovršetak formula usred postojeće formule pomoću ugniježđenih funkcija. Tekst neposredno prije točke umetanja koristi se za prikaz vrijednosti na padajućem popisu, dok se sav tekst iza točke umetanja ne mijenja.

Definirani nazivi koje ste stvorili za konstante ne prikazuje se na padajućem popisu samodovršetka, no možete ih sami unijeti.

Power Pivot ne zatvara zagrade u funkcijama niti automatski dopunjuje zagrade. Morate pripaziti da svaka funkcija bude sintaktički ispravna jer u suprotnom nećete moći spremiti ni koristiti formulu. 

Korištenje više funkcija u jednoj formuli

Moguće je ugnježđivati funkcije, što znači da rezultate jedne funkcije koristite kao argument druge funkcije. U izračunatim je stupcima moguće ugnježđivati do 64 razine funkcija. No gniježđenje s druge strane otežava stvaranje formula ili otklanjanje poteškoća vezanih uz njih.

Mnoge su funkcije u DAX-u stvorene za korištenje isključivo kao ugniježđene funkcije. One vraćaju tablicu koja se ne može izravno spremiti kao rezultat, nego se mora koristiti kao ulazni podatak za funkciju tablice. Primjerice, funkcije SUMX, AVERAGEX i MINX zahtijevaju tablicu kao prvi argument.

Napomena: Postoje neka ograničenja vezana uz Gniježđenje funkcija mjere da biste bili sigurni da ne utječu na performanse brojni izračuni koje zahtijevaju međuovisnosti stupaca.

Usporedba DAX funkcija i funkcija programa Excel

Biblioteka DAX funkcija temelji se na biblioteci funkcija programa Excel, no biblioteke se međusobno znatno razlikuju. U ovom se odjeljku sažeto predstavljaju razlike i sličnosti između funkcija programa Excel i DAX funkcija.

 • Mnoge DAX funkcije dijele naziv i opće ponašanje s funkcijama programa Excel, no izmijenjene su tako da funkcioniraju s različitim vrstama ulaznih podataka, pa u nekim slučajevima vraćaju drugačiju vrstu podataka. DAX funkcije općenito nije moguće koristiti u formuli programa Excel niti je formule programa Excel moguće koristiti u dodatku Power Pivot bez određenih izmjena.

 • DAX funkcije nikada ne koriste referencu ćelija ni raspon kao referencu, ali zato kao referencu koriste stupac ili tablicu.

 • DAX funkcije datuma i vremena vraćaju vrstu podatka datetime. Za razliku od toga, funkcije datuma i vremena programa Excel vraćaju cijeli broj koji predstavlja datum kao serijski broj.

 • Mnoge nove DAX funkcije vraćaju tablicu s vrijednostima ili pak rade izračune na temelju tablice s vrijednostima kao ulaznim podatkom. Za razliku od toga, u programu Excel nema funkcija koje kao rezultat vraćaju tablicu, no neke funkcije mogu raditi s poljima. Mogućnost jednostavnog korištenja referenci na čitave tablice i stupce nova je značajka dodatka Power Pivot.

 • DAX nudi nove funkcije s vrijednostima koje su slične funkcijama s vrijednostima polja i vektora u programu Excel. No DAX funkcije zahtijevaju da je između tablica uspostavljen odnos.

 • Očekuje se da će podaci u stupcu uvijek biti iste vrste. Ako podaci nisu iste vrste, DAX mijenja podatke u cijelom stupcu u vrstu koja najbolje odgovara svim vrijednostima.

DAX vrste podataka

Podatke je u podatkovni model dodatka Power Pivot moguće uvoziti iz mnogo različitih izvora podataka, koji pak mogu podržavati različite vrste podataka. Kada uvezete ili učitate podatke, a zatim ih koristite u izračunima ili u zaokretnim tablicama, podaci se pretvaraju u jednu od vrsta podataka dodatka Power Pivot. Popis vrsta podataka potražite u članku Vrste podataka u podatkovnim modelima.

Tablični podaci nova su vrsta podataka u DAX-u koja se koristi kao ulazni ili izlazni podaci u mnogim novim funkcijama. Funkcija FILTER, primjerice, koristi tablicu kao ulazni podatak, a kao izlazni daje drugu tablicu koja sadrži samo retke koji zadovoljavaju uvjete filtriranja. Kombiniranjem tabličnih funkcija s funkcijama prikupljanja podataka možete izvoditi složene izračune nad dinamički definiranim skupovima podataka. Dodatne informacije potražite u članku Prikupljanja podataka u dodatku Power Pivot.

Formule i relacijski model

Prozor Power Pivot je određeno područje gdje možete raditi s više tablica s podacima i povezivanje tablica u relacijski model. U podatkovni model tablice su povezana međusobno odnosa koji omogućuju stvaranje korelacija sa stupcima u drugim tablicama i stvaranje zanimljive izračuna. Na primjer, stvaranje formula u kojem se zbroj vrijednosti u odjeljku povezana tablica, a zatim spremite tu vrijednost u jednoj ćeliji. Ili, da biste odredili retke iz povezane tablice, možete primijeniti filtara u tablice i stupce. Dodatne informacije potražite u članku Odnosi između tablica u podatkovnom modelu.

Tablice možete povezivati pomoću odnosa, pa zaokretne tablice također mogu sadržavati podatke iz više stupaca iz različitih tablica.

No formule ne funkcioniraju s čitavim tablicama i stupcima, pa ćete izračune morati raditi drugačije nego u programu Excel.

 • Općenito, DAX formula u stupcu uvijek se odnosi na čitav skup vrijednosti u stupcu (nikada na samo nekoliko redaka ili ćelija).

 • Tablice u dodatku Power Pivot u svakom retku moraju uvijek sadržavati jednaki broj stupaca, a svi reci u stupcu moraju sadržavati jednaku vrstu podataka.

 • Kada su tablice povezane odnosom, očekuje se da provjerite sadrže li stupci koji se koriste kao ključevi barem većim dijelom podudarne vrijednosti. Budući da Power Pivot ne provjerava integritet referenci, moguće je da stupac ključa sadrži nepodudarne vrijednosti, a da se svejedno stvori odnos. No postojanje praznih ili nepodudarnih vrijednosti može utjecati na rezultate formula i izgled zaokretnih tablica. Dodatne informacije potražite u članku Dohvaćanje vrijednosti u formulama dodatka Power Pivot.

 • Kada tablice povezivati pomoću odnosa, povećati djelokrug ili context vrednovanja formula. Na primjer, formule u zaokretnoj tablici mogu utjecati na sve filtre ili naslovi stupaca i redaka u zaokretnoj tablici. Formule koje upravljaju kontekst možete napisati, ali kontekst također može uzrokovati rezultata da biste promijenili na načine koji očekujete da ćete možda neće imati. Dodatne informacije potražite u članku kontekst u DAX formulama.

Ažuriranje rezultata formula

R podataka efresh i ponovni izračun su dvije zasebnu, ali povezane operacije koje trebate prilikom dizajniranja podatkovni model koji sadrži složene formule, velike količine podataka ili podatke koji su dobiveni iz vanjskih izvora podataka.

Osvježavanje podataka postupak je ažuriranja podataka u radnoj knjizi novim podacima iz vanjskog izvora. Podatke možete osvježavati ručno u intervalima koje sami odredite. Ili ako ste objavili radnu knjigu na web-mjestu sustava SharePoint, možete zakazati automatsko osvježavanje iz vanjskih izvora.

Ponovni izračun postupak je ažuriranja rezultata formula tako da odražavaju promjene učinjene na formulama i promjene podataka u pozadini. Ponovni izračun na sljedeće načine utječe na performanse:

 • Kod svake promjene formule, za izračunate se stupce rezultat formule mora uvijek ponovno izračunati za čitav stupac.

 • Mjere, rezultat formule se ne izračunavaju prije mjere nalazi se u kontekstu zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Formula se i izračunati kada promijenite bilo koji naslov retka ili stupca koji utječe na filtre na podacima ili ručno osvježavanje zaokretne tablice.

Otklanjanje poteškoća s formulama

Pogreške prilikom pisanja formula

Ako se prilikom definiranja formule prikaže pogreška, ona može sadržavati sintaktičku pogrešku, semantičku pogrešku ili pogrešku u izračunu.

Sintaktičke je pogreške najlakše ispraviti. Obično se radi o zagradi ili zarezu koji nedostaju. Pomoć za sintaksu pojedinih funkcija potražite u priručniku za DAX funkcije.

Ostale se vrste pogrešaka javljaju kad je sintaksa ispravna, no vrijednost referenciranih stupaca nije odgovarajuća u kontekstu formule. Takve semantičke pogreške i pogreške u izračunu mogu nastati zbog sljedećih problema:

 • Formula se odnosi na nepostojeći stupac, tablicu ili funkciju.

 • Formula se čini ispravnom, no kad podatkovni modul pokuša dohvatiti podatke, naiđe na nepodudarnost vrste i dojavi pogrešku.

 • Formula prosljeđuje funkciji neodgovarajući broj ili vrstu parametara.

 • Formula se odnosi na drugi stupac koji sadrži pogrešku, pa vrijednosti nisu valjane.

 • Formula se odnosi na stupac koji nije obrađen, što znači da sadrži metapodatke, ali ne i podatke koji bi se koristili za izračune.

U prva četiri slučaja DAX označava čitav stupac s formulom koja nije valjana. U posljednjem će slučaju DAX zasivjeti stupac, čime se upućuje na to da je on u neobrađenu stanju.

Netočni ili neočekivani rezultati prilikom rangiranja ili redanja vrijednosti u stupcu

Prilikom rangiranja ili redanja vrijednosti u stupcu koji sadrži vrijednost NaN (Not a Number, nije broj) mogu se dobiti netočni ili neočekivani rezultati. Kad se, primjerice, u izračunu dijeli nula s nulom, dobiva se rezultat koji nije broj.

Razlog je tome što modul za formule provodi redanje i rangiranje usporedbom brojčanih vrijednosti, pa se vrijednost koja nije broj ne može usporediti s ostalim brojevima u stupcu.

Da biste dobili valjane rezultate, potražite ima li vrijednosti koje nisu broj pomoću uvjetnih izraza i funkcije IF, koji će vratiti numeričku vrijednost 0.

Kompatibilnost s tabličnim modelima servisa Analysis Services i načinom DirectQuery

Općenito govoreći, DAX formule sastavljene u dodatku Power Pivot potpuno su kompatibilne s tabličnim modelima komponente Analysis Services. No ako migrirate model dodatka Power Pivot u instancu komponente Analysis Services, a zatim ga implementirate u načinu DirectQuery, postoje neka ograničenja.

 • Neke DAX formule mogu dati drugačije rezultate ako model pokrenete u načinu DirectQuery.

 • Ako model pokrenete u načinu DirectQuery, pri provjeri valjanosti za neke formule može biti javljena pogreška jer formula sadrži DAX funkciju koja nije podržana za taj relacijski izvor podataka.

Više informacija potražite u dokumentaciji o tabličnom modeliranju u servisu Analysis Services na web-mjestu Knjige o sustavu SQL Server 2012 na internetu.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×