Izračunati stupci u dodatku Power Pivot

Izračunati stupac daje vam mogućnost dodavanja novih podataka u tablicu u podatkovnom modelu Power Pivot. Umjesto lijepljenja ili uvoza vrijednosti u stupac, stvorite formulu izraza za analizu podataka (Dax)koja definira vrijednosti stupaca.

Ako, na primjer, morate dodati vrijednosti prodajne RUC u svaki redak u tablici Factsales . Dodavanjem novog izračunatog stupca i pomoću formule = [Salesamount]-[TotalCost] – [ReturnAmount], nove vrijednosti izračunavaju se oduzimanjem vrijednosti iz svakog retka u stupcima Totalcost i returnamount iz vrijednosti u svakom retku stupca salesamount. Stupac dobit može se koristiti u izvješću zaokretne tablice, zaokretnog grafikona ili značajke Power View – kao i u bilo kojem drugom stupcu.

Ova slika prikazuje izračunati stupac u Power Pivot.

Izračunati stupac u dodatku Power Pivot

Napomena: Iako su izračunati stupci i mjere slični jer se svaki oslanja na formulu, oni se razlikuju. Mjere se najčešće koriste u području vrijednosti zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Izračunatim stupcima koristite kada želite postaviti izračunate rezultate u drugo područje zaokretne tablice – primjerice stupac ili redak u zaokretnoj tablici ili na osi u zaokretnom grafikonu. Dodatne informacije o mjerama potražite u članku mjere u dodatku Power pivot.

Izračun izračunatih stupaca

Formule u izračunatim stupcima nalik su formulama koje stvarate u programu Excel. No ne možete stvarati druge formule za druge retke u tablici. Umjesto toga, DAX formula automatski se primjenjuje na cijeli stupac.

Kada stupac sadrži formulu, vrijednost se izračunava za svaki redak. Rezultati se izračunavaju za stupac čim unesete formulu. Vrijednosti stupaca tada se ponovno izračunavaju po potrebi, primjerice kada se osvježe podaci u pozadini.

Izračunate stupce možete stvarati prema mjerama i drugim izračunatim stupcima. Možda ćete, primjerice, stvoriti jedan izračunati stupac da biste izdvojili broj iz niza teksta, a zatim ga koristite u drugom izračunatom stupcu.

Primjer

Izračunati stupac možete podržavati s podacima koje dodajete u postojeću tablicu. Možda ćete, primjerice, odabrati povezivanje vrijednosti, izvršavanje zbrajanja, izdvajanje podnizova ili usporedbu vrijednosti u drugim poljima. Da biste dodali izračunatog stupca, trebali ste već imati najmanje jednu tablicu u Power Pivot.

Pogledajte ovu formulu:

= EOMONTH ([DatumPočetka], 0])

Pomoću oglednih podataka Contoso, ova formula izdvaja mjesec iz stupca Startdatum u tablici promocija. Zatim izračunava vrijednost završetka mjeseca za svaki redak u tablici promocija. Drugi parametar određuje broj mjeseci prije ili nakon mjeseca u datumu pokretanja; u ovom slučaju 0 znači isti mjesec. Ako je, primjerice, vrijednost u stupcu DatumPočetka 6/1/2001, vrijednost u izračunatom stupcu bit će 6/30/2001.

Imenovanje izračunatih stupaca

Prema zadanim postavkama novi izračunati stupci dodaju se desno od ostalih stupaca, a stupcu se automatski dodjeljuje zadani naziv CalculatedColumn1, CalculatedColumn2i tako dalje. Nakon stvaranja stupaca možete po potrebi preurediti i preimenovati stupce.

Postoje neka ograničenja za promjene izračunatih stupaca:

  • Svaki naziv stupca trebao bi biti jedinstven unutar tablice.

  • Izbjegavajte nazive koji su već korišteni za mjere unutar iste radne knjige. Iako je moguće da mjera i izračunati stupac imaju isti naziv, ako nazivi nisu jedinstveni, možete jednostavno dobiti pogreške pri izračunu. Da biste izbjegli slučajno pozivanje na mjeru, uvijek koristite potpuno kvalificiranu referencu na stupac kada se odnosi na stupac.

  • Prilikom preimenovanja izračunatog stupca morate ažurirati i sve formule koje se oslanjaju na postojeći stupac. Ako se ne nalazite u načinu ručnog ažuriranja, ažuriranje rezultata formula automatski se pojavljuje. No ovaj postupak može potrajati.

  • Postoje neki likovi koji se ne mogu koristiti unutar naziva stupaca ili u imenima drugih objekata u Power Pivot. Dodatne informacije potražite u članku "preduvjeti imenovanja" u specifikacijama Dax sintaksa za Power pivot.

Da biste preimenovali ili uredili postojeći izračunati stupac, učinite sljedeće:

  1. U prozoru Power Pivot desnom tipkom miša kliknite naslov izračunatog stupca koji želite preimenovati, a zatim kliknite Preimenuj stupac.

  2. Upišite novi naziv, a zatim pritisnite ENTER da biste prihvatili novi naziv.

Promjena vrste podataka

Vrstu podataka za izračunati stupac možete promijeniti na isti način na koji možete promijeniti vrstu podataka za druge stupce. Ne možete unijeti sljedeće promjene vrste podataka: iz teksta u decimalni, iz teksta u cijeli broj, iz teksta u valutu i iz teksta u Datum. Možete unijeti promjenu iz teksta u Booleov.

Performanse izračunatih stupaca

Formula za izračunati stupac može biti intenzivniji resurs od formule koja se koristi za mjeru. Jedan je od razloga što se rezultat izračunatog stupca uvijek izračunava za svaki redak u tablici, dok se mjera izračunava samo za ćelije koje se koriste u zaokretnoj tablici ili zaokretnom grafikonu.

Na primjer, tablica s milijun redaka uvijek će imati izračunatog stupca s milijun rezultata i odgovarajući učinak na performanse. No Zaokretna tablica općenito filtrira podatke primjenom zaglavlja redaka i stupaca. To znači da se mjera izračunava samo za podskup podataka u svakoj ćeliji zaokretne tablice.

Formula sadrži ovisnosti o referencama objekta u formuli, kao što su ostali stupci ili izrazi koji procjenjuju vrijednosti. Na primjer, izračunatom stupcu koji se temelji na drugom stupcu – ili izračunu koji sadrži izraz s referencom stupca – ne može se vrednovati dok se drugi stupac ne vrednovati. Po zadanom je omogućeno automatsko osvježavanje. Imajte na umu da zavisnosti formule mogu utjecati na performanse.

Da biste izbjegli probleme s performansama prilikom stvaranja izračunatih stupaca, slijedite ove smjernice:

  • Umjesto stvaranja jedne formule koja sadrži mnoge složene ovisnosti, stvorite formule u koracima s rezultatima spremljenima u stupce da biste mogli provjeriti rezultate i procijeniti promjene performansi.

  • Izmjenama podataka često će se inducirati ažuriranja izračunatih stupaca. To možete spriječiti postavljanjem načina ponovnog izračuna na ručno. Imajte na umu, međutim, ako je bilo koja vrijednost u izračunatom stupcu pogrešna, stupac će biti onemogućen dok ne osvježite i ponovno izračunate podatke.

  • Ako promijenite ili izbrišete odnose između tablica, formule koje koriste stupce u tim tablicama postat će nevažeće.

  • Ako stvorite formulu koja sadrži kružnu ili samoreferentnu ovisnost, pojavit će se pogreška.

Zadaci

Dodatne informacije o radu s izračunatim stupcima potražite u članku Stvaranje izračunatog stupca.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×