Izračunate stavke u programu Excel i komponenti Excel Services

Izračunate stavke u programu Excel i komponenti Excel Services

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Microsoft Excel 2013 nudi razne značajke poslovnog obavještavanja koje vam omogućuju stvaranje naprednih izvješća, tablica rezultata i nadzornih ploča. Nove i poboljšane značajke obuhvaćaju mogućnost stvaranja izračunatih stavki, kao što su izračunate mjere, članovi i polja. U ovom članku saznajte što su izračunate stavke i podržava li ih komponenta Excel Services.

Izračunate stavke u komponenti Excel Services

U Excelkorisnici mogu stvarati izračunate stavke koje sadrže Izračunate mjerei Izračunate članoveIzračunata polja. Izračunate stavke omogućuju definiranje i korištenje prilagođenih izračuna i skupova stavki koje ne postoje u bazama podataka koje se koriste za stvaranje izvješća zaokretnog grafikona i izvješća zaokretne tablice.

Kada radnu knjigu koja sadrži izračunate stavke, možete zajednički koristiti radnu knjigu s drugim korisnicima tako da prenesete u biblioteci sustava SharePoint. Ovisno o tome kako je konfigurirano vaše okruženje sustava SharePoint, korisnici mogu obično prikaz i korištenje radnih knjiga koje sadrže izračunate stavke u prozoru preglednika. Međutim, nekim okruženjima možda ne podržava tu mogućnost.

Ako vaša tvrtka ili ustanova koristi Office Web Apps poslužitelja duž SharePoint Server 2013 (lokalno), zatim komponente Excel Services (SharePoint Server 2013) ili Excel Web App (Office Web Apps Server)koristi se za prikaz radnih knjiga u prozoru preglednika. Ova se odluka može utjecati na li radne knjige koje sadrže izračunata polja (stvorena pomoću dodatka Power Pivot za Excel) moguće je prikazati u prozoru preglednika.

U sljedećoj je tablici navedeno jesu li izračunate stavke podržane u komponenti Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Web Apps Server) i web-aplikaciji Excel Online (u sustavu SharePoint Online).

Izracunata stavka

Excel Services (SharePoint Server 2013, lokalno)

Excel Web App (Office Web Apps, lokalno)

Excel Online (u sustavu SharePoint Online)

Izračunate mjere

Da

Da

Da, ako su podržani izvori podataka koji se koriste u sustavu SharePoint Online. Korištenje vanjskih podataka u radnim knjigama u sustavu SharePoint Onlinepotražite u članku.

Izračunati članovi

Da

Da

Da, ako su podržani izvori podataka koji se koriste u sustavu SharePoint Online. Korištenje vanjskih podataka u radnim knjigama u sustavu SharePoint Onlinepotražite u članku.

Izračunata polja

Da

Ne.

Značajke dodatka PowerPivot, uključujući izračunata polja i podatkovne modele, nisu podržane u lokalnom sustavu Office Web Apps.

Da, ako su podržani izvori podataka koji se koriste u sustavu SharePoint Online. Korištenje vanjskih podataka u radnim knjigama u sustavu SharePoint Onlinepotražite u članku.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:

Važno: Ako radnu knjigu koja sadrži izračunate stavke (ili nepodržane značajke) pokušate prikazati u prozoru preglednika pa vam se prikaže poruka o pogrešci u kojoj stoji da radna knjiga nije podržana, pokušajte je otvoriti u programu Excel 2013.

Vrh stranice

Što su izračunate mjere?

Izračunata mjera prilagođeni je izračun koji možete stvoriti u programu Excel kada radite s multidimenzionalnim podacima pohranjenim u komponenti SQL Server Analysis Services. Izračunate mjere korisne su za definiranje izračuna koji možda još ne postoje u bazi podataka. U prilagođene izračune ubrajaju se svi sljedeći primjeri:

 • mjera prodajne kvote koja koristi određenu formula

 • postotak od ukupne mjere za stavke u grupi

 • mjera bruto dobiti u kojoj se koristi složeni upit

 • mjera prihoda koja koristi zbroj bruto dobiti i troška proizvoda

Prilikom stvaranja izračunate mjere definirate upit multidimenzionalnih izraza (MDX). To se jednostavno obavlja u dijaloškom okviru izračunate mjere u programu Excel, koji vam omogućuje postavljanje upita pomoću funkcije povlačenja i ispuštanja.

Stvaranje izračunate mjere u programu Excel

 1. Stvorite izvješće zaokretne tablice ili izvješće zaokretnog grafikona pomoću podataka pohranjenih u kocki servisa Analysis Services.

 2. Na kartici Analiza u grupi Izračuni odaberite OLAP alati > Izračunata mjera MDX-a. Otvara se dijaloški okvir Nova izračunata mjera.

 3. U okvir Naziv upišite naziv izračunate mjere.

 4. (Taj korak nije obavezan.) Da biste odredili gdje bi se izračunata mjera trebala prikazivati na popisu polju zaokretne tablice (ili grafikona), poduzmite jedan ili oba sljedeća koraka:

  • Na popisu Grupa mjere navedite mjesto na popisu Polja zaokretne tablice (ili Polja zaokretnog grafikona) na kojem bi se trebala prikazivati izračunata mjera. Ako ne navedete grupu mjere, izračunata će se mjera prikazivati u grupi pod nazivom Vrijednosti.

  • U okvir Mapa upišite naziv da biste stvorili mapu za prikaz izračunate mjere.

 5. S kartice Polja i stavke povucite stavku (npr. mjeru) u okno MDX.

 6. Iza stavke u oknu MDX dodajte operaciju, primjerice +, -, / ili *.

 7. S kartice Polja i stavke povucite neku drugu stavku u okno MDX.

 8. Ponavljajte korake od 5. do 7. dok ne postavite sve stavke i formulu.
  Ako primjerice stvarate izračunatu mjeru pod nazivom Prihod, u oknu MDX mogli biste imati upit koji izgleda ovako:
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Da biste provjerili funkcionira li upit pravilno, odaberite Testiraj MDX.

 10. Da biste stvorili izračunatu mjeru, kliknite U redu.

 11. Da biste u izvješću koristili izračunatu mjeru, odaberite je s popisa Polja zaokretne tablice (ili Polja zaokretnog grafikona). Pronaći ćete ga na mjestu navedenom u 4. koraku.

Napomena: Budući da izračunate mjere MDX-a za Excel koristi za stvaranje sesije određenom izračunu za izvor podataka za SQL Server Analysis Services, izračunate mjere bit će ograničeni na sesiju i veza izvora podataka koje ste koristili. Dodatne informacije o stvaranju sesiju servis izračunatih članova.

Vrh stranice

Što su izračunati članovi?

Izračunati član skup je članova koje možete definirati u programu Excel kada radite s multidimenzionalnim podacima pohranjenima u komponenti Server Analysis Services. Izračunati članovi korisni su za definiranje skupova stavki koje možda još ne postoje u bazi podataka. U te prilagođene skupove ubrajaju se svi sljedeći primjeri:

 • područje koje se sastoji od određenih geografskih područja, npr. država, regija ili županija

 • grupa proizvoda koja ulazi u iznos kvote prodajnog predstavnika

 • skup promotivnih aktivnosti povezanih s određenom marketinškom kampanjom

Baš kao i u slučaju izračunatih mjera, prilikom stvaranja izračunatog člana definirate MDX upit. To se jednostavno obavlja u dijaloškom okviru izračunatog člana u programu Excel, koji vam omogućuje postavljanje upita pomoću funkcije povlačenja i ispuštanja.

Napomena: Kada u programu Excel radite sa zaokretnim tablicama i izračunati član dodajete pomoću OLAP alata, nećete na padajućem popisu polja moći poništiti njegov odabir ako su vaši izvori podataka povezani s poslužiteljem na kojem je instaliran SQL Server 2008 ili starija verzija. Ako je izvor podataka povezan s poslužiteljem na kojem je instaliran SQL Server 2008 R2 ili novija verzija, na padajućem popisu filtra možete odabrati izračunati član i poništiti njegov odabir.

Stvaranje izračunatog člana u programu Excel

 1. Stvorite izvješće zaokretne tablice ili izvješće zaokretnog grafikona pomoću podataka pohranjenih u kocki servisa Analysis Services.

 2. Na kartici Analiza u grupi Izračuni odaberite OLAP alati > Izračunati član MDX-a. Otvara se dijaloški okvir Novi izračunati član.

 3. U okvir Naziv upišite naziv izračunatog člana.

 4. Na popisu Nadređena hijerarhija navedite mjesto na popisu Polja zaokretne tablice (ili Polja zaokretnog grafikona) na kojem bi se trebao prikazivati izračunati član.
  Pazite na to što ste odabrali. Da biste koristili izračunati član u izvješću zaokretne tablice (ili grafikona), morate znate mjestp koje ste naveli za taj član.

 5. S kartice Polja i stavke povucite stavku (npr. hijerarhiju dimenzija) u okno MDX.

 6. Iza stavke u oknu MDX dodajte operaciju, primjerice +, -, / ili *.

 7. S kartice Polja i stavke povucite neku drugu stavku u okno MDX.

 8. Korake od 5. do 7. ponavljajte dok ne postavite sve stavke i formulu.
  Ako, primjerice, stvarate izračunati član pod nazivom Temeljni proizvodi koji obuhvaća sve osim dviju kategorija proizvoda, u oknu MDX trebali biste imati upit koji izgleda otprilike ovako:
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Da biste provjerili funkcionira li upit pravilno, odaberite Testiraj MDX.

 10. Da biste stvorili izračunati član, odaberite U redu.

 11. Da biste izračunati član dodali u izvješće zaokretne tablice ili grafikona, provedite sljedeće korake:

  1. Provjerite je li za izvješće odabrana barem jedna mjera.

  2. Na popisu Polja zaokretne tablice ili (Polja zaokretnog grafikona) proširite nadređenu dimenziju koju ste odredili u 4. koraku.

  3. Potvrdite okvir pokraj hijerarhije dimenzija koji se podudara s hijerarhijom pomoću koje ste stvorili izračunati član. U izvješću se prikazuju informacije za sve članove dimenzije u grupi, uključujući izračunati član koji ste stvorili.

 12. (Ovo nije obavezno.) Da bi vam se informacije prikazale samo za izračunati član u izvješću, učinite sljedeće:

  1. Na popisu Polja zaokretne tablice (ili Polja zaokretnog grafikona) pokažite na hijerarhiju dimenzija koja sadrži izračunati član.

  2. Kada se prikaže strelica okrenuta prema dolje, kliknite je (ili dodirnite) da biste otvorili dijaloški okvir Odabir polja.

  3. Poništite potvrdne okvire za sve stavke osim za izračunati član koji ste stvorili

Vrh stranice

Što su izračunata polja?

Želite li stvoriti izračunate stavke u zaokretnu tablicu ili izvješće koje ne koristi višedimenzionalne podatke pohranjene u Analysis Services, ali umjesto koristi podatke u modelu podataka u radnoj knjizi koja se stvorena pomoću dodatka Power Pivot u Excelsu korisne izračunata polja. Vrijednosti u izračunatim poljima možete promijeniti ovisno o kontekstu. Kontekst određuje odabire na redaka, stupaca, filtara ili u prilagođenu formulu pomoću Izrazi za analizu na podataka (DAX) u dodatku PowerPivot.

Baš poput izračunatih mjera i izračunatih članova i izračunata su polja navedena na popisu Polja zaokretne tablice (ili Polja zaokretnog grafikona), obično u grupi Vrijednosti. Postoji nekoliko mogućnosti za stvaranje izračunatog polja.

Stvaranje izračunatog polja u programu Excel

Detaljne informacije o stvaranju i korištenju izračunatih polja potražite u sljedećim resursima:

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×