Istovremeno dodavanje više korisnika u Office 365 – pomoć za administratore

Svaka osoba u timu treba korisnički račun za prijavu u servise sustava Office 365, kao što su e-pošta i Office, te pristup tim servisima. Ako imate mnogo korisnika, njihove račune možete dodati istodobno iz proračunske tablice programa Excel ili neke druge datoteke spremljene u obliku CSV. Ne znate što je oblik CSV?

Dodavanje većeg broja korisnika u Office 365 uz Centar za administratore sustava Office 365

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći račun tvrtke ili škole.

 2. Otvorite Centar za administratore sustava Office 365, a zatim odaberite Korisnici > Aktivni korisnici.

  U centru za administratore odaberite Korisnici, a zatim Aktivni korisnici.
 3. Na padajućem izborniku Više odaberite Uvoz većeg broja korisnika.

 4. Na ploči Uvoz većeg broja korisnika možete dodatno preuzeti oglednu CSV datoteku s unesenim oglednim podacima ili bez njih.

  Na padajućem izborniku Više odaberite Uvoz većeg broja korisnika

  U proračunsku tablicu morate unijeti identične naslove stupaca kakvi su i u oglednoj proračunskoj tablici (Korisničko ime, Ime itd.). Ako koristite predložak, otvorite ga u alatu za uređivanje teksta. Preporučujemo vam da ne dirate nijedan podatak u retku 1 te da unosite podatke samo u redak 2 i retke ispod njega.

  Proračunska tablica mora imati vrijednosti za korisničko ime (npr. gordan@contoso.com) i zaslonsko ime (npr. Gordan Vukelić).

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. U okvir unesite stazu datoteke ili odaberite Pregledaj da biste potražili lokaciju CSV datoteke, a zatim odaberite Potvrdi.

  Vaša je CSV datoteka provjerena

  Ako nailazite na probleme s datotekom, problem će se prikazati na ploči. Možete preuzeti i datoteku zapisnika.

 6. U dijaloškom okviru Postavljanje korisničkih mogućnosti možete postaviti status prijave i odabrati licencu proizvoda koju ćete dodijeliti svim korisnicima.

 7. U dijaloškom okviru Prikaz rezultata možete odabrati slanje rezultata sebi ili drugim korisnicima (lozinke će biti u obliku običnog teksta) i vidjeti koliko je korisnika stvoreno te morate li kupiti dodatne licence radi dodjele određenim novim korisnicima.

gledajte video

Pogledajte kratki videozapis u kojem se objašnjava kako masovno dodavati korisnike.

Novi zadatak

Sljedeći koraci

Ne znate što je oblik CSV?

CSV datoteka sadrži vrijednosti razdvojene zarezima. Datoteku možete stvoriti ili urediti na taj način pomoću bilo kojeg uređivača teksta ili programa za proračunske tablice, kao što je Excel.

Kao početnu točku možete preuzeti ovu oglednu proračunsku tablicu. Imajte na umu da Office 365 u prvom retku zahtijeva naslove, pa ih nemojte zamijeniti drugim vrijednostima.

Datoteku spremite pod novim nazivom i navedite oblik CSV.

Slika spremanja datoteke u obliku CSV u programu Excel

Prilikom spremanja datoteke vjerojatno će se prikazati obavijest da će se neke značajke radne knjige izgubiti ako datoteku spremite u obliku CSV. To je u redu. Da biste nastavili, kliknite Da.

Slika upita o spremanju datoteke u obliku CSV koji vam može prikazati Excel

Savjeti za oblikovanje proračunske tablice

 • Trebaju li mi isti naslovi stupaca kao u oglednoj proračunskoj tablici? Da. Ogledna proračunska tablica sadrži naslove stupaca u prvom retku. Ti su naslovi obavezni. Za svakog korisnika kojeg želite dodati u Office 365 stvorite redak ispod naslova. Ako dodate, promijenite ili izbrišete neki naslov stupca, Office 365 možda neće moći stvoriti korisnike iz podataka u datoteci.

 • Što ako nemam sve potrebne podatke za svakog korisnika? Korisničko i zaslonsko ime obavezni su podaci, pa nove korisnike ne možete dodati bez njih. Ako nemate neke od ostalih podataka, kao što je broj faksa, pomoću razmaka i zareza možete naznačiti da polje mora ostati prazno.

 • Koliko proračunska tablica može biti mala, odnosno velika? Proračunska tablica mora imati najmanje dva retka. Jedan je redak namijenjen naslovima stupaca (oznaka stupca s korisničkim podacima), a drugi korisniku. Ne možete imati više od 251 retka. Ako morate uvesti više od 250 korisnika, možete stvoriti više proračunskih tablica.

 • Koje jezike mogu koristiti? Kada stvorite proračunsku tablicu, možete upisati oznake stupaca s korisničkim podacima na bilo kojem jeziku, odnosno pomoću bilo kojih znakova, ali ne smijete promijeniti redoslijed oznaka, kao što je pokazano u primjeru. Potom na bilo kojem jeziku i pomoću bilo kojih znakova možete upisati podatke u polja. Datoteku spremite u obliku Unicode ili UTF-8.

 • Što ako dodajem korisnike iz različitih država ili regija? Stvorite zasebnu proračunsku tablicu za svako područje. Morat ćete proći kroz čarobnjak za masovno dodavanje korisnika sa svakom proračunskom tablicom i dati jednu lokaciju za sve korisnike uvrštene u datoteku s kojom radite.

 • Postoji li ograničenje broja znakova koje mogu koristiti? U sljedećoj su tablici prikazane oznake stupaca s korisničkim podacima i maksimalne duljine za svaki unos u oglednoj proračunskoj tablici.

Oznaka stupca s korisničkim podacima

Maksimalna duljina u znakovima

Korisničko ime (obavezno)

79 uključujući znak @, u obliku ime@domena.<nastavak>. Korisnikov pseudonim ne može biti dulji od 30 znakova, a naziv domene ne može biti dulji od 48 znakova.

Ime

64

Prezime

64

Zaslonsko ime (obavezno)

256

Poslovna titula

64

Odjel

64

Broj ureda

128

Telefon u uredu

64

Mobilni telefon

64

Faks

64

Adresa

1023

Grad

645

Država ili županija

128

Poštanski broj

40

Država ili regija

128

Još uvijek nailazite na probleme prilikom dodavanja korisnika u Office 365?

 • Ponovno provjerite je li proračunska tablica ispravno oblikovana. Provjerite naslove stupaca da biste vidjeli odgovaraju li naslovima u oglednoj datoteci. Svakako slijedite pravila za duljinu znakova i odvojite svako polje zarezom.

 • Ako vam se u sustavu Office 365 novi korisnici ne prikažu odmah, pričekajte nekoliko minuta. Primjena promjena na sve servise u sustavu Office 365 može potrajati.

 1. Preuzmite ovu oglednu proračunsku tablicu i otvorite je u programu Excel.

  U proračunsku tablicu morate unijeti identične naslove stupaca kakvi su i u oglednoj proračunskoj tablici (Korisničko ime, Ime itd.). Ako koristite predložak, preporučujemo vam da ne dirate nijedan podatak u retku 1 te da unosite podatke samo u redak 2 i retke ispod njega.

  Proračunska tablica mora sadržavati i vrijednosti za korisničko ime (npr. gordan@contoso.com) i zaslonsko ime (npr. Gordan Vukelić) za svakog korisnika. Da biste druga polja ostavili prazna polja, u polje unesite razmak i zarez kao na sljedećoj slici.

  Ogledna CVS datoteka s navedenim praznim recima

  Ako vam neki ljudi rade u drugim zemljama, morate stvoriti po jednu proračunsku tablicu za korisnike u svakoj zemlji. Primjerice, jednu proračunsku tablicu sa svima koji rade u SAD-u te drugu sa svima koji rade u Japanu. To je zato što dostupnost servisa sustava Office 365 ovisi o regiji.

  Savjet:    prije dodavanja većeg broja korisnika u Office 365 preporučuje se da malo vježbate s oglednom proračunskom tablicom. Uredite proračunsku tablicu tako da koristi, primjerice, podatke za nekoliko vaših korisnika, recimo pet ili deset, a zatim je spremite pod novim nazivom. Slijedite korake opisane u ovom postupku, provjerite rezultate, a zatim izbrišite nove račune i krenite ispočetka. Tako možete uvježbati prilagodbu podataka situaciji. Pogledajte i članak Savjeti za oblikovanje proračunske tablice.

 2. Prijavite se u Office 365 koristeći račun tvrtke ili škole.

 3. Otvorite centar za administratore sustava Office 365.

 4. Da bi korisnici koristili servise sustava Office 365, potrebno im je dodijeliti licencu. Prije nastavka trebali biste provjeriti imate li dovoljno licenci za sve navedene u proračunskoj tablici. Odaberite Naplata > Pretplate da biste vidjeli imate li dovoljno. Ako morate kupiti više licence, odaberite Promjena količine licenci. Ili možete pokrenuti čarobnjak i dodijeliti licence koje imate, a zatim kupiti više licenci poslije i ponovno pokrenuti čarobnjak.

 5. Sada idite u čarobnjak masovno dodavanje korisnika pa odaberite Korisnici > Aktivni korisnici. Odaberite Ikona za dodavanje više korisnika u Office 365 kao što je prikazano na sljedećoj slici.

  Slika odjeljka Korisnici u centru za administratore sustava Office 365

  Prikazat će se čarobnjak za skupno dodavanje korisnika, koji će vas voditi kroz postupak dodavanja grupe korisnika u Office 365.

 6. U 1. koraku (Odabir proračunske tablice) navedite svoju proračunsku tablicu kao što je prikazano na sljedećoj slici.

  Prvi korak čarobnjaka za skupno dodavanje korisnika – odabir CSV datoteke

 7. U 2. koraku (Potvrda) čarobnjak vam kaže je li sadržaj proračunske tablice ispravno oblikovan.

  Drugi korak čarobnjaka za skupno dodavanje korisnika – provjera

 8. U 3. koraku (Postavke) odaberite Dopušteno tako da bi osobe navedene u proračunskoj tablici mogle koristiti Office 365. Odaberite i zemlju u kojoj će te osobe koristiti Office 365. Razmislite hoće li neke osobe u tvrtki ili ustanovi koristiti Office 365 u nekoj drugoj zemlji, stvorite posebnu proračunsku tablicu s njihovim imenima i pokrenite čarobnjak za masovno dodavanje korisnika da biste ih dodali.

  Treći korak čarobnjaka za skupno dodavanje korisnika – postavke

 9. Na stranici za dodavanje licenci piše koliko je licenci dostupno.

  Četvrti korak čarobnjaka za skupno dodavanje korisnika – licence

  Ako odaberete Kupnja dodatnih licenci, napustit ćete čarobnjak za masovno dodavanje korisnika i otvoriti stranicu Naplata koju nudi Centar za administratore sustava Office 365. Nakon kupnje dodatnih licenci pričekajte nekoliko minuta da se narudžba obradi, a zatim ponovno pokrenite čarobnjak za masovno dodavanje korisnika.

  Ako ne kupite više licenci, računi se neće stvarati za sve navedene u proračunskoj tablici.

  U ovom primjeru nećemo kupiti dodatne licence i nastavljamo s korištenjem čarobnjaka za skupno dodavanje korisnika.

 10. U 5. koraku (Slanje rezultata) upišite adrese e-pošte ljudi kojima želite poslati poruku e-pošte sa svim korisničkim imenima i privremenim lozinkama sustava Office 365 za osobe navedene u proračunskoj tablici.

  Peti korak čarobnjaka za skupno dodavanje korisnika – slanje rezultata

  Sljedeća se poruka e-pošte šalje na sve adrese e-pošte koje ste naveli u 5. koraku, slanje rezultata. U toj je poruci e-pošte navedeno koji su računi stvoreni. Imajte na umu da računi za neke osobe nisu stvoreni jer nije bilo dovoljno licenci.

  Ogledna poruka e-pošte s podacima o korisničkim vjerodajnicama

  Poslije možete kupiti više licenci i ponovno pokrenuti čarobnjak za masovno dodavanje korisnika pomoću iste proračunske tablice. Čarobnjak preskače korisnike koji već imaju račune. Na izvješću s rezultatima pisat će "duplicirano korisničko ime", što upućuje na to da netko s tim podacima već ima račun.

 11. Početna stranica čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika sadrži korisnička imena i privremene lozinke, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

  Šesti korak čarobnjaka za skupno dodavanje korisnika – slanje rezultata

 12. Kada dodate korisnike u Office 365, morate ih obavijestiti o njihovim podacima za Office 365 račun. Učinite to onako kako i inače obavještavate korisnike o lozinkama.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×