Ispis prezentacije u tonovima sive ili crno-bijelom

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Većina prezentacija namijenjena je prikazu u boji, ali slajdovi i brošure često se ispisuju crno-bijelo ili u nijansama sive (sivim tonovima). Prilikom ispisa u sivim tonovima dobivate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bijele.

Cijelu prezentaciju – slajdove, strukturu, stranice s bilješkama i brošure za gledatelje – možete ispisati u boji, u sivi tonovi ili crno-bijelo.

Postavljanje prezentacije za crno-bijeli ispis

 1. U grupi Boja / sivi tonovi na kartici Prikaz kliknite Crno-bijelo.

 2. Odaberite slajd ili objekt na slajdu koji želite promijeniti svojstva. Zatim na kartici crno-bijelo , u grupi Promjena odabranog objekta kliknite željene postavke.

  pokazuje izbornik za promjenu odabranog objekta u programu PowerPoint

Napomena: Na različite objekte na istom slajdu (i na pozadinu slajda) možete primijeniti različite postavke ispisa u sivim tonovima ili crno-bijelog ispisa.

Postavljanje svojstava za ispis u sivim tonovima

 1. U grupi Boja / sivi tonovi na kartici Prikaz kliknite Sivi tonovi.

 2. Odaberite slajd ili objekt na slajdu čija svojstva želite promijeniti. Zatim u grupi Promjena odabranog objekta na kartici Sivi tonovi kliknite željene postavke.

Ispis prezentacije u tonovima sive ili crno-bijelom

 1. Odaberite Datoteka > Ispis.

 2. U odjeljku Postavke na izborniku Boja kliknite Čisto crno-bijelo ili Sivi tonovi.

  • Sivi tonovi  omogućuje ispis brošure u sivim tonovima. Neke boje, npr. boja ispune pozadine, prikazuju se kao bijela boja da bi se poboljšala čitkost (što katkad izgleda kao da je odabrana mogućnost Čisto crno-bijelo).

  • Čisto crno-bijelo omogućuje ispis brošure bez sivih ispuna.

 3. Kada odaberete željenu mogućnost, kliknite Ispis.

Priprema pisača za crno-bijeli ispis ili ispis u sivim tonovima

Kada se odlučite za ispis, PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 postavljaju boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima odabranog pisača.

Da biste provjerili kako će izgledati ispisana brošura, prije ispisa pogledajte pretpregled ispisa. Pretpregled ispisa omogućuje uvid u to kako će slajdovi, bilješke i brošure izgledati nakon crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima, pa prije ispisa možete prilagoditi izgled objekata.

Da biste pogledali pretpregled ispisa, odaberite Datoteka > Ispis. Pretpregled ispisa prikazuje se na desnoj strani zaslona.

Prilikom pretpregleda prije ispisa možete i unijeti određene promjene. Odaberite Datoteka > Ispis, a zatim kliknite Postavke da biste odabrali sljedeće:

 • što želite ispisati – prezentaciju, brošuru, stranice s bilješkama ili samo strukturu – te želite li ispisati sve ili samo neke slajdove

 • raspored brošura

 • kako razvrstati ili poredati ispisane stranice

 • treba li ispisivati jednostrano ili obostrano (ako pisač podržava obostrani ispis)

 • treba li ispisivati u boji, u sivim tonovima ili crno-bijeloj tehnici

 • mogućnosti zaglavlja i podnožja

Ovisno o tome jeste li odabrali ispis ili prikaz u sivim tonovima ili pak čisti crno bijeli ispis ili prikaz, objekti se na zaslonu i na papiru prikazuju kao što je navedeno u sljedećoj tablici.

Napomena: Bitmape, isječak crteža i grafikoni prikazuju se i ispisuju u sivim tonovima i ako svojstva pisača postavite na čisto crno-bijeli ispis.

Objekt

U sivim tonovima

Čisto crno-bijelo

Tekst

Crno

Crno

Sjene teksta

Sivi tonovi

Sakriveno

Reljef

Sivi tonovi

Sakriveno

Ispune

Sivi tonovi

Bijelo

Okvir

Crno

Crno

Ispune s uzorkom

Sivi tonovi

Bijelo

Crte

Crno

Crno

Sjene objekata

Sivi tonovi

Crno

Bitmape

Sivi tonovi

Sivi tonovi

Isječci crteža

Sivi tonovi

Sivi tonovi

Pozadine slajdova

Bijelo

Bijelo

Grafikoni

Sivi tonovi

Sivi tonovi

Postavljanje svojstava za crno-bijeli ispis

 1. Na kartici Prikaz u grupi Boja/sivi tonovi kliknite crno-bijelo. Kartica crno-bijelo pojavljuje se na vrpci pri vrhu programa PowerPoint.

 2. U grupi Promjena odabranog objekta kliknite željene postavke.

Napomena: Možete primijeniti različite u sivim tonovima ili crno-bijeli postavke na različite objekte (i na pozadinu) na isti slajd. Odaberite objekt za koji želite postaviti u sivim tonovima ili crno-bijeli postavke, a zatim postavite svojstva na izborniku Prikaz . Kada želite odrediti u sivim tonovima i crno-bijeli postavke za pozadinu, a zatim postavite svojstva na izborniku Prikaz , odaberite neku stavku.

Postavljanje svojstava za ispis u sivim tonovima

 1. Na kartici Prikaz u grupi Boja/sivi tonovi kliknite sivi tonovi. Kartica sivi tonovi pojavljuje se na vrpci pri vrhu programa PowerPoint.

 2. U grupi Promjena odabranog objekta kliknite željene postavke.

Napomena: Na istom slajdu možete primijeniti različite postavke crno-bijelog ili sivih tonova na različite objekte (i na pozadinu). Odaberite objekt za koji želite odabrati postavke crno-bijelog ili sivih tonova, a zatim postavite svojstva na kartici Prikaz. Ako želite odrediti postavke za pozadinu, nemojte odabrati nijedan objekt na slajdu.

Ispis prezentacije u tonovima sive ili crno-bijelom

 1. Na kartici Datoteka kliknite Ispis.

 2. U odjeljku Postavke na izborniku Boja kliknite Čisto crno-bijelo ili Sivi tonovi.

  • Sivi tonovi     Kada je odabrana ova postavka, brošura se ispisuje u sivim tonovima. Neke boje, kao što je ispuna pozadina, prikazuju se u bijeloj da bi se poboljšala čitljivost. (Katkad to izgleda isto kao kada se odabere Čisto crno-bijelo.)

  • Čisto crno-bijelo     Ta postavka, brošura se ispisuje bez sivih ispuna.

   Na vrhu galerije kliknite Ispis.

Priprema pisača za crno-bijeli ispis ili ispis u sivim tonovima

Većina prezentacija namijenjena je prikazu u boji, ali slajdovi i brošure se obično ispisuju crno-bijelo ili u nijansama sive (sivim tonovima). Prilikom ispisa u sivim tonovima dobivate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bijele.

Kada se odlučite za ispis, PowerPoint 2010 postavlja boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima odabranog pisača.

Da biste provjerili izgleda ispisa, pregledajte ga u pretpregled ispisa prije ispisa. Pretpregled ispisa, vidjet ćete kako slajdova, bilježaka i brošura će izgledati čisto crno-bijelo ili u sivim tonovima i možete prilagoditi izgled objekata prije ispisa. Da biste pristupili Pretpregled ispisa, na kartici datoteka kliknite Ispis. Na desnoj strani zaslona prikazat će se pretpregled ispisa.

Prilikom pregleda prije ispisa možete unositi određene promjene. Ponovno na kartici datoteka kliknite Ispis. Zatim u odjeljku Postavkemožete odabrati:

 • što želite ispisati – prezentaciju, brošuru, stranice s bilješkama ili samo strukturu – te želite li ispisati sve ili samo nešto

 • raspored brošura

 • kako razvrstati ili poredati ispisane stranice

 • treba li ispisivati jednostrano ili obostrano (ako pisač podržava dvostrani ispis)

 • treba li ispisivati u boji, u sivim tonovima ili crno-bijeloj tehnici

 • mogućnosti zaglavlja i podnožja

Sivi i crno-bijeli objekti prikazuju se u prezentaciji i ispisani na papiru kao što je objašnjeno u sljedećoj tablici.

Napomena: Bitmape, isječak crteža i grafikoni prikazuju se i ispisuju u sivim tonovima i ako svojstva pisača postavite na čisto crno-bijeli ispis.

Objekt

In sivi tonovi /
čisto crno-bijelo

i bijela

Tekst

Crno/crno

Sjene teksta

Sivi tonovi / skriveno

Reljef

Sivi tonovi / skriveno

Ispune

Sivi tonovi / bijelo

Okvir

Crno/crno

Ispune s uzorkom

Sivi tonovi / bijelo

Crte

Crno/crno

Sjene objekata

Sivi tonovi / crno

Bitmape

Sivi tonovi / sivi tonovi

Isječci crteža

Sivi tonovi / sivi tonovi

Pozadine slajdova

Bijelo/bijelo

Grafikoni

Sivi tonovi / sivi tonovi

Postavljanje svojstava za crno-bijeli ispis

 1. Na kartici Prikaz u grupi Boja/sivi tonovi kliknite čisto crno -bijelo.

 2. Pri vrhu prozora programa PowerPoint na vrpci kliknite karticu crno-bijelo .

 3. U grupi Promjena odabranog objekta kliknite željene postavke.

Napomena: Možete primijeniti različite u sivim tonovima ili crno-bijeli postavke na različite objekte (i na pozadinu) na isti slajd. Odaberite objekt za koji želite postaviti u sivim tonovima ili crno-bijeli postavke, a zatim postavite svojstva na izborniku Prikaz . Kada želite odrediti u sivim tonovima i crno-bijeli postavke za pozadinu, a zatim postavite svojstva na izborniku Prikaz, odaberite neku stavku.

Postavljanje svojstava za ispis u sivim tonovima

 1. U grupi Boja / sivi tonovi na kartici Prikaz kliknite Sivi tonovi.

 2. Pri vrhu prozora programa PowerPoint na vrpci kliknite karticu sivi tonovi .

 3. U grupi Promjena odabranog objekta kliknite željene postavke.

Napomena: Na istom slajdu možete primijeniti različite postavke crno-bijelog ili sivih tonova na različite objekte (i na pozadinu). Odaberite objekt za koji želite odabrati postavke crno-bijelog ili sivih tonova, a zatim postavite svojstva na kartici Prikaz. Ako želite odrediti postavke za pozadinu, nemojte odabrati nijedan objekt na slajdu.

Ispis prezentacije u tonovima sive ili crno-bijelom

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , pokažite na Ispis, a zatim Pretpregled ispisa.

 2. U grupi Ispis kliknite strelicu ispod Mogućnosti, pokažite na Boja/sivi tonovii zatim kliknite čisto crno -bijelo ili sivi tonovi.

  • Sivi tonovi     Kada je odabrana ova postavka, brošura se ispisuje u sivim tonovima. Neke boje, kao što je ispuna pozadina, prikazuju se u bijeloj da bi se poboljšala čitljivost. (Katkad to izgleda isto kao kada se odabere Čisto crno-bijelo.)

  • Čisto crno-bijelo     Ta postavka, brošura se ispisuje bez sivih ispuna.

 3. U grupi Ispis kliknite spis.

  Napomene: 

  • Druge objekte na istom slajdu možete primijeniti različite u sivim tonovima ili crno-bijeli postavke.

  • Ovaj postupak promjena boja ili dizajn izvorne prezentacije u boji.

  • Prilikom ispisa u sivim tonovima ili crno-bijelo pozadini možda se neće ispisati ako ometa kontrast slajda.

Priprema pisača za crno-bijeli ispis ili ispis u sivim tonovima

Većina prezentacija namijenjena je prikazu u boji, ali slajdovi i brošure se obično ispisuju crno-bijelo ili u nijansama sive (sivim tonovima). Prilikom ispisa u sivim tonovima dobivate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bijele.

Kada se odlučite za ispis, PowerPoint postavlja boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima odabranog pisača.

Da biste provjerili kako će izgledati ispisana brošura, prije ispisa pogledajte pretpregled ispisa. Pretpregled ispisa omogućuje uvid u to kako će slajdovi, bilješke i brošure izgledati nakon crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima, pa prije ispisa možete prilagoditi izgled objekata.

Prilikom pregleda prije ispisa možete unositi određene promjene. Možete odabrati:

 • Što želite ispisati: prezentaciju, brošure, stranice s bilješkama ili samo strukturu

 • Raspored brošura

 • Usmjerenje (okomito ili vodoravno) za brošure, stranica bilježaka ili strukture

 • Mogućnosti zaglavlja i podnožja

Sivi i crno-bijeli objekti prikazuju se u prezentaciji i ispisani na papiru kao što je objašnjeno u sljedećoj tablici.

Objekt

U sivim tonovima /
čisto crno-bijelo

i bijela

Tekst

Crno/crno

Sjene teksta

Sivi tonovi / skriveno

Reljef

Sivi tonovi / skriveno

Ispune

Sivi tonovi / bijelo

Okvir

Crno/crno

Ispune s uzorkom

Sivi tonovi / bijelo

Crte

Crno/crno

Sjene objekata

Sivi tonovi / crno

Bitmape

Sivi tonovi / sivi tonovi

Pozadine slajdova

Bijelo/bijelo

Grafikoni

Sivi tonovi / sivi tonovi

Napomena: Bitmape, isječak crteža i grafikoni prikazuju se i ispisuju u sivim tonovima i ako svojstva pisača postavite na čisto crno-bijeli ispis.

Vidi također

Privatni prikaz govornikovih bilježaka prilikom izlaganja prezentacije na više monitora

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×