Ispis prezentacije crno-bijelo ili u sivim tonovima

Većina prezentacija namijenjena je prikazu u boji, ali slajdovi i brošure često se ispisuju crno-bijelo ili u nijansama sive (sivim tonovima). Prilikom ispisa u sivim tonovima dobivate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bijele.

Cijelu prezentaciju – slajdove, strukturu, stranice s bilješkama i brošure za gledatelje – možete ispisati u boji, u sivi tonovi ili crno-bijelo.

Postavljanje prezentacije za crno-bijeli ispis

 1. U grupi Boja / sivi tonovi na kartici Prikaz kliknite Crno-bijelo.

 2. Odaberite slajd ili objekt na slajdu kojemu želite promijeniti svojstva. Zatim na kartici Crno-bijelo u grupi Promijeni odabrani objekt kliknite željene postavke.

  pokazuje odabranu stavku Promijeni na izborniku za objekte u aplikaciji PowerPoint

Napomena: Na različite objekte na istom slajdu (i na pozadinu slajda) možete primijeniti različite postavke ispisa u sivim tonovima ili crno-bijelog ispisa.

Postavljanje svojstava za ispis u sivim tonovima

 1. U grupi Boja / sivi tonovi na kartici Prikaz kliknite Sivi tonovi.

 2. Odaberite slajd ili objekt na slajdu čija svojstva želite promijeniti. Zatim u grupi Promjena odabranog objekta na kartici Sivi tonovi kliknite željene postavke.

Ispis prezentacije u tonovima sive ili crno-bijelom

 1. Odaberite Datoteka > Ispis.

 2. U odjeljku Postavke na izborniku Boja kliknite Čisto crno-bijelo ili Sivi tonovi.

  • Sivi tonovi  omogućuje ispis brošure u sivim tonovima. Neke boje, npr. boja ispune pozadine, prikazuju se kao bijela boja da bi se poboljšala čitkost (što katkad izgleda kao da je odabrana mogućnost Čisto crno-bijelo).

  • Čisto crno-bijelo omogućuje ispis brošure bez sivih ispuna.

 3. Kada odaberete željenu mogućnost, kliknite Ispis.

Priprema pisača za crno-bijeli ispis ili ispis u sivim tonovima

Kada se odlučite za ispis, PowerPoint 2013 i novije verzije postavljaju boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima odabranog pisača.

Da biste provjerili kako će izgledati ispis, prije ispisa pogledajte pretpregled ispisa. Pretpregled ispisa omogućuje uvid u to kako će slajdovi, bilješke i brošure izgledati nakon crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima, pa prije ispisa možete prilagoditi izgled objekata.

Da biste pogledali pretpregled ispisa, odaberite Datoteka > Ispis. Pretpregled ispisa prikazuje se na desnoj strani zaslona.

Prilikom pretpregleda prije ispisa možete i unijeti određene promjene. Odaberite Datoteka > Ispis, a zatim kliknite Postavke da biste odabrali sljedeće:

 • što želite ispisati – prezentaciju, brošuru, stranice s bilješkama ili samo strukturu – te želite li ispisati sve ili samo neke slajdove

 • raspored brošura

 • kako razvrstati ili poredati ispisane stranice

 • treba li ispisivati jednostrano ili obostrano (ako pisač podržava obostrani ispis)

 • treba li ispisivati u boji, u sivim tonovima ili crno-bijeloj tehnici

 • mogućnosti zaglavlja i podnožja

Ovisno o tome jeste li odabrali ispis ili prikaz u sivim tonovima ili pak čisti crno bijeli ispis ili prikaz, objekti se na zaslonu i na papiru prikazuju kao što je navedeno u sljedećoj tablici.

Napomena: Bitmape, isječak crteža i grafikoni prikazuju se i ispisuju u sivim tonovima i ako svojstva pisača postavite na čisto crno-bijeli ispis.

Objekt

U sivim tonovima

Čisto crno-bijelo

Tekst

Crno

Crno

Text shadows

Sivi tonovi

Sakriveno

Reljef

Sivi tonovi

Sakriveno

Ispune

Sivi tonovi

Bijelo

Okvir

Crno

Crno

Ispune s uzorkom

Sivi tonovi

Bijelo

Crte

Crno

Crno

Sjene objekata

Sivi tonovi

Crno

Bitmape

Sivi tonovi

Sivi tonovi

Clip art

Sivi tonovi

Sivi tonovi

Pozadine slajdova

Bijelo

Bijelo

Grafikoni

Sivi tonovi

Sivi tonovi

Postavljanje svojstava za crno-bijeli ispis

 1. Na kartici Prikaz u grupi U boji/sivim tonovima kliknite Crno-bijelo. Na vrpci pri vrhu aplikacije PowerPoint prikazat će se kartica Crno-bijelo.

 2. U grupi Promijeni odabrani objekt kliknite željenu postavku.

Napomena: Na istom slajdu možete primijeniti različite postavke crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima na različite objekte (i na pozadinu). Odaberite objekt za koji želite odabrati postavke crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima, a zatim postavite svojstva na izborniku Prikaz. Ako želite odrediti postavke crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima za pozadinu, nemojte odabrati ništa, nego samo postavite svojstva na izborniku Prikaz.

Postavljanje svojstava za ispis u sivim tonovima

 1. Na kartici Prikaz u grupi U boji/sivim tonovima kliknite Sivi tonovi. Na vrpci pri vrhu aplikacije PowerPoint pojavljuje se kartica Sivi tonovi.

 2. U grupi Promijeni odabrani objekt kliknite željenu postavku.

Napomena: Na istom slajdu možete primijeniti različite postavke crno-bijelog ili sivih tonova na različite objekte (i na pozadinu). Odaberite objekt za koji želite odabrati postavke crno-bijelog ili sivih tonova, a zatim postavite svojstva na kartici Prikaz. Ako želite odrediti postavke za pozadinu, nemojte odabrati nijedan objekt na slajdu.

Ispis prezentacije u tonovima sive ili crno-bijelom

 1. Na kartici Datoteka kliknite Ispis.

 2. U odjeljku Postavke na izborniku U boji kliknite Čisto crno-bijelo ili Sivi tonovi.

  • Sivi tonovi     Kada je odabrana ova postavka, brošura se ispisuje u sivim tonovima. Neke boje, kao što je ispuna pozadina, prikazuju se u bijeloj da bi se poboljšala čitljivost. (Katkad to izgleda isto kao kada se odabere Čisto crno-bijelo.)

  • Čisto crno-bijelo     Ta postavka ispisuje radne materijale bez sivih ispuna.

   Pri vrhu galerije kliknite Ispis.

Priprema pisača za crno-bijeli ispis ili ispis u sivim tonovima

Većina prezentacija namijenjena je prikazu u boji, ali slajdovi i brošure se obično ispisuju crno-bijelo ili u nijansama sive (sivim tonovima). Prilikom ispisa u sivim tonovima dobivate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bijele.

Kad odaberete ispis, PowerPoint 2010 postavlja boje u vašoj prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima odabranog pisača.

Da biste provjerili kako će ispis izgledati, napravite pretpregled ispisa. Uz pretpregled ispisa možete vidjeti kako će vaši slajdovi, bilješke i radni materijali izgledati crno-bijeli ili u sivim tonovima te možete prilagoditi izgled objekata prije nego ih ispišete. Da biste pristupili pretpregledu ispisa, na kartici Datoteka kliknite Ispis. S desne strane zaslona pojavit će se pretpregled ispisa.

Prilikom pretpregleda datoteke prije ispisa možete i unijeti neke promjene. Opet, na kartici Datoteka kliknite Ispis. Zatim u odjeljku Postavke možete odabrati sljedeće:

 • što želite ispisati – prezentaciju, brošuru, stranice s bilješkama ili samo strukturu – te želite li ispisati sve ili samo nešto

 • raspored brošura

 • kako razvrstati ili poredati ispisane stranice

 • treba li ispisivati jednostrano ili obostrano (ako pisač podržava dvostrani ispis)

 • treba li ispisivati u boji, u sivim tonovima ili crno-bijeloj tehnici

 • mogućnosti zaglavlja i podnožja

Sivi i crno-bijeli objekti prikazuju se u prezentaciji i ispisani na papiru kao što je objašnjeno u sljedećoj tablici.

Napomena: Bitmape, isječak crteža i grafikoni prikazuju se i ispisuju u sivim tonovima i ako svojstva pisača postavite na čisto crno-bijeli ispis.

Objekt

U sivim tonovima /
čisto

crno-bijelo

Tekst

Crno/crno

Sjene teksta

Sivi tonovi / skriveno

Reljef

Sivi tonovi / skriveno

Ispune

Sivi tonovi / bijelo

Okvir

Crno/crno

Ispune s uzorkom

Sivi tonovi / bijelo

Crte

Crno/crno

Sjene objekata

Sivi tonovi / crno

Bitmape

Sivi tonovi / sivi tonovi

Isječci crteža

Sivi tonovi / sivi tonovi

Pozadine slajdova

Bijelo/bijelo

Grafikoni

Sivi tonovi / sivi tonovi

Postavljanje svojstava za crno-bijeli ispis

 1. Na kartici Prikaz u grupi U boji/sivim tonovima kliknite Čisto crno-bijelo.

 2. Pri vrhu prozora aplikacije PowerPoint na vrpci kliknite karticu Crno-bijelo.

 3. U grupi Promijeni odabrani objekt kliknite željenu postavku.

Napomena: Na istom slajdu možete primijeniti različite postavke crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima na različite objekte (i na pozadinu). Odaberite objekt za koji želite odabrati postavke crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima, a zatim postavite svojstva na izborniku Prikaz. Ako želite odrediti postavke crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima za pozadinu, nemojte odabrati ništa, nego samo postavite svojstva na izborniku Prikaz.

Postavljanje svojstava za ispis u sivim tonovima

 1. U grupi Boja / sivi tonovi na kartici Prikaz kliknite Sivi tonovi.

 2. Pri vrhu prozora aplikacije PowerPoint na vrpci kliknite karticu Sivi tonovi.

 3. U grupi Promijeni odabrani objekt kliknite željenu postavku.

Napomena: Na istom slajdu možete primijeniti različite postavke crno-bijelog ili sivih tonova na različite objekte (i na pozadinu). Odaberite objekt za koji želite odabrati postavke crno-bijelog ili sivih tonova, a zatim postavite svojstva na kartici Prikaz. Ako želite odrediti postavke za pozadinu, nemojte odabrati nijedan objekt na slajdu.

Ispis prezentacije u tonovima sive ili crno-bijelom

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , pokažite na Ispis, a zatim kliknite Pretpregled ispisa.

 2. U grupi Ispis kliknite strelicu u odjeljku Mogućnosti, pokažite na U boji/sivim tonovima i kliknite Čisto crno-bijelo ili Sivi tonovi.

  • Sivi tonovi     Kada je odabrana ova postavka, brošura se ispisuje u sivim tonovima. Neke boje, kao što je ispuna pozadina, prikazuju se u bijeloj da bi se poboljšala čitljivost. (Katkad to izgleda isto kao kada se odabere Čisto crno-bijelo.)

  • Čisto crno-bijelo     Ta postavka ispisuje radne materijale bez sivih ispuna.

 3. U grupi Ispis kliknite Ispis.

  Napomene: 

  • Na različite objekte na istom slajdu možete primijeniti različite postavke za ispis u sivim tonovima ili crno-bijeli ispis.

  • Taj postupak ne mijenja boje dizajna u izvornoj prezentaciji u boji.

  • Kad ispisujete u sivim tonovima ili crno-bijelo, pozadina se možda neće ispisati jer je u sukobu s kontrastom slajdova.

Priprema pisača za crno-bijeli ispis ili ispis u sivim tonovima

Većina prezentacija namijenjena je prikazu u boji, ali slajdovi i brošure se obično ispisuju crno-bijelo ili u nijansama sive (sivim tonovima). Prilikom ispisa u sivim tonovima dobivate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bijele.

Kada se odlučite za ispis, PowerPoint postavlja boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima odabranog pisača.

Da biste provjerili kako će izgledati ispisana brošura, prije ispisa pogledajte pretpregled ispisa. Pretpregled ispisa omogućuje uvid u to kako će slajdovi, bilješke i brošure izgledati nakon crno-bijelog ispisa ili ispisa u sivim tonovima, pa prije ispisa možete prilagoditi izgled objekata.

Prilikom pretpregleda prije ispisa možete i unijeti određene promjene. Možete odabrati:

 • što želite ispisati: prezentaciju, radne materijale, stranice s bilješkama ili samo strukturu

 • raspored za radne materijale

 • usmjerenje (okomito ili vodoravno) radnih materijala, stranica s bilješkama ili strukture

 • mogućnosti zaglavlja i podnožja

U prezentaciji se objekti u sivim tonovima i oni crno-bijeli pojavljuju na zaslonu i ispisu kako je navedeno u tablici.

Objekt

U sivim tonovima/
čisto

crno-bijelo

Tekst

Crno/crno

Sjene teksta

Sivi tonovi / skriveno

Reljef

Sivi tonovi / skriveno

Ispune

Sivi tonovi / bijelo

Okvir

Crno/crno

Ispune s uzorkom

Sivi tonovi / bijelo

Crte

Crno/crno

Sjene objekata

Sivi tonovi / crno

Bitmape

Sivi tonovi / sivi tonovi

Pozadine slajdova

Bijelo/bijelo

Grafikoni

Sivi tonovi / sivi tonovi

Napomena: Bitmape, isječak crteža i grafikoni prikazuju se i ispisuju u sivim tonovima čak i kad postavite pisač da ispisuje čisto crno-bijelo.

Pogledajte i sljedeće

Privatni prikaz bilješki izlagača za vrijeme izlaganja prezentacije na više monitora

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×