Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika ili drugih objekata

Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika ili drugih objekata

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Možete grupirati oblika, slika ili drugih objekata. Grupiranje omogućuje zakretanje, zrcaljenje, premještanje ili promijenite veličinu svih oblika ili objekata u isto vrijeme kao da se radi o jednom obliku ili objektu.

Atribute sve oblike u grupi možete promijeniti i odjednom, kao što su dodate ispune oblika ili efekta, ili pak dodati efekt na sliku. Možete Razgrupiranje u grupu oblika u bilo kojem trenutku, a zatim ih ponovo grupirati ih kasnije.

Kliknite naslove navedene u nastavku da biste saznali više

 1. Pritisnite i držite CTRL dok klikate oblike, slike ili druge objekte koje želite grupirati. Morat ćete odabrati više oblika, slike ili objekta da bi omogućiti gumb Grupiraj .

  Savjeti: 

  Imajte na umu da biste grupirali fotografije u programu Word, mogućnost Prelomi tekst mora biti postavljeno na brojem koji nije ravnini s tekstom za sve slike koje želite grupirati. Da biste promijenili tu mogućnost, desnom tipkom miša kliknite svaku sliku, kliknite Prelamanje tekstai odaberite bilo što ali ravnini s tekstom.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  Savjeti: 

  • Za grupiranje više ikona SVG morate ih najprije Pretvori u oblike. Dodatne informacije o pretvaranju ih oblika potražite u članku: pretvorite slike SVG oblika sustava Office.

  • Kad stvorite grupu, i dalje možete raditi s pojedinačnim stavkama u njoj. Odaberite grupu pa kliknite stavku da biste je odabrali.

  • Da biste grupirali slike, na kartici Alati za slike – Oblikovanje kliknite Grupiraj > Grupiraj.

   Gumb Grupiraj na kartici Alati za slike – oblikovanje

   Napomena: Kartice Alati za crtanje, oblikovanje i Alati za slike – oblikovanje su kontekstne, što znači da se samo pojavljuju na vrpci kada imate oblika ili slike odabrana.

  • Da biste grupirali oblike i druge objekte, na kartici Alati za crtanje – Oblikovanje kliknite Grupiraj > Grupiraj.

   Gumb Grupiraj na kartici Alati za crtanje – Oblikovanje

 1. Označite grupu koju želite razgrupirati.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste razgrupirali slike, na kartici Alati za slike – Oblikovanje kliknite Grupiraj > Razgrupiraj.

   Gumb Razgrupiraj na kartici Alati za slike

  • Da biste razgrupirali oblike i objekte, na kartici Alati za crtanje – Oblikovanje kliknite Grupiraj > Razgrupiraj.

   Mogućnost Razgrupiraj na kartici Alati za crtanje – Oblikovanje

Napomene: 

 • Gumb Pregrupiraj nije dostupan u programima Word 2013 i Word 2016. Da biste pregrupirali stavke, odaberite sve oblike ili slike koje želite pregrupirati pa kliknite Grupiraj > Grupiraj.

 • Ako ste pretvorili SmartArt grafika u zasebne oblike, ne možete ih ponovno pretvoriti SmartArt grafika ili ih Pregrupirati.

U svim aplikacijama osim aplikacije Word

 1. Odaberite bilo koji od oblika, slika ili objekata koji su prethodno bili grupirani.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pregrupirali oblike i objekte, na kartici Alati za crtanje – Oblikovanje kliknite Grupiraj > Pregrupiraj.

   Gumb Pregrupiraj na kartici Alati za crtanje – Oblikovanje

  • Da biste pregrupirali slike, na kartici Alati za slike – Oblikovanje kliknite Grupiraj > Pregrupiraj.

   Gumb Pregrupiraj na kartici Alati za slike – Oblikovanje

Evo nekih razloga zasivljenosti gumba Grupiraj i što sve možete učiniti da biste ga aktivirali.

 • Odabrana je samo jedan oblik ili sliku. Provjerite je li više oblika ili odabrane slike. Ne možete koristiti alat za grupu s ikonama SVG da bi se one ne Brojanje.

 • Za grupiranje SVG ikone morate ih najprije Pretvori u oblike. Dodatne informacije o pretvaranju ih oblika potražite u članku: pretvorite slike SVG oblika sustava Office.

 • Vaš odabir sadrži tablicu, radni list ili sliku u obliku GIF. Gumb Grupiraj neće biti dostupan ako je odabran jedan od navedenih objekata.

 • Ako koristite Word i pokušate grupiranje slika, Prelamanje teksta može biti postavljena na ravnini s tekstom. Desnom tipkom miša kliknite slike, odaberite Prelamanje teksta iPromjena mogućnosti rasporeda anything but ravnini s tekstom za svaku jedne slike koje želite grupirati.

 • Ako koristite PowerPoint, možda ste pokušali grupirati stavku s tekstom rezerviranog mjesta za naslov ("kliknite da biste dodali naslov") ili sa sadržajem rezerviranog mjesta ("kliknite da biste dodali tekst").

  Slajd s dvama rezerviranim mjestima za tekst i dvama odvojenim objektima

  U gornjem je primjeru moguće zajedno grupirati plavi kvadrat i zeleni krug. No oblike nije moguće grupirati s tekstom rezerviranog mjesta.

  Da biste vratili gumb Grupiraj, premjestite oblik, sliku ili objekt na drugo mjesto na slajdu koje je izvan teksta rezerviranog mjesta ili uklonite rezervirano mjesto iz objekata koje želite grupirati.

Napomena:  Ako nijednom od ovih mjera ne uspijete omogućiti gumb Grupiraj, pretražite forum Answers ili na njemu objavite pitanja.

Kliknite naslove navedene u nastavku da biste saznali više

 1. Pritisnite i držite CTRL prilikom odabira oblika, slika ili objekata koje želite grupirati.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste grupirali slike, u odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Grupiraj.

   Ako ne vidite karticu Alati za crtanje ili Alati za slike, provjerite jeste li odabrali oblik, sliku ili drugi objekt. Možda ćete morati dvokliknuti objekt da bi se otvorila kartica Oblikovanje.

  • Da biste grupirali oblike i druge objekte, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Grupiraj.

  Savjet: Kada grupirate stavke, možete odabrati bilo koju pojedinačnu stavku u grupi. Odaberite grupu, a zatim kliknite pojedinačnu stavku koju želite odabrati.

 1. Označite grupu koju želite razgrupirati.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste razgrupirali oblike ili druge objekte, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Razgrupiraj.

   Smanjivanje

  • Da biste razgrupirali slike, u odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Razgrupiraj.

   Smanjivanje

   Ako ne vidite karticu Alati za crtanje, Alati za slike ili Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata. Možda ćete morati dvaput kliknuti objekt da biste otvorili karticu Oblikovanje.

 1. Odaberite neki od oblika ili objekata koji su prethodno bili u grupi.

  Napomena:  Ako ste SmartArt grafiku pretvorili u pojedinačne oblike, nije ih moguće ponovno pretvoriti u SmartArt grafiku niti ih pregrupirati.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pregrupirali oblike i objekte, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Pregrupiraj.

  • Da biste pregrupirali slike, u odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Pregrupiraj.

   Dijagram na kojem se prikazuje kako lokalni Active Directory pomoću alata DirSync šalje informacije o profilu u imenički servis sustava Office 365, koji ih potom šalje u profil sustava SharePoint Online

   Ako ne vidite karticu Alati za crtanje, Alati za slike ili Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata. Možda ćete morati dvaput kliknuti objekt da biste otvorili karticu Oblikovanje.

Ako vaš odabir uključuje tablicu, radni list ili GIF sliku, gumb Grupiraj neće biti dostupan. U programu PowerPoint gumb Grupiraj možda neće biti dostupan ako je u rezervirano mjesto umetnut oblik, slika ili objekt odnosno ako pokušavate grupirati rezervirano mjesto jer se ono ne može grupirati s drugim oblicima, slikama ni objektima.

Slajd s dvama rezerviranim mjestima za tekst i dvama odvojenim objektima
Slika 1. U gornjem primjeru moguće je grupirati plavi kvadrat i zeleni krug. No, plavi se kvadrat ne može grupirati s rezerviranim mjestom za sadržaj ("Kliknite da biste dodali tekst") ni rezerviranim mjestom za naslov ("Kliknite da biste dodali naslov").
 • Premjestite oblik, sliku ili objekt na drugo mjesto na slajdu izvan rezerviranog mjesta ili uklonite rezervirano mjesto s objekata koje želite grupirati.

Kliknite naslove navedene u nastavku da biste saznali više

 1. Umetnite područje za crtanje. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Oblici, a zatim Novo područje za crtanje.

 2. Izrežite i zalijepite oblike ili objekte koje želite grupirati na područje crtanja.

 3. Odaberite oblike ili druge objekte koje želite grupirati.

  Dodatne informacije o odabiru oblika potražite u članku Odabir oblika ili drugog objekta.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako oblici ne sadrže tekst, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Grupiraj.

  • Ako oblici sadrže tekst, u odjeljku Alati za tekstni okvir na kartici Oblikovanje u grupi Raspored kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Grupiraj.

   Ako ne vidite karticu Alati za crtanje, Alati za tekstni okvir ili Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali oblik ili drugi objekt.

 5. Povucite grupirane oblike ili objekte s područja crtanja.

 6. Odaberite područje crtanja, a zatim pritisnite DELETE.

  Napomene: 

  • Kada grupirate oblike ili druge objekte, možete odabrati bilo koji pojedinačni oblik ili objekt u grupi. Odaberite grupu, a zatim kliknite pojedinačan oblik ili objekt koji želite odabrati.

  • Ne možete grupirati oblike ni druge objekte u više programa.

 1. Desnom tipkom miša kliknite svaku sliku koju želite grupirati pa otvorite izbornik prečac i postavite pokazivač na Prelamanje teksta.

 2. Kliknite Kvadrat ili neku drugu mogućnost osim U ravnini s tekstom.

 3. Umetnite područje crtanja. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Oblici, a zatim Novo područje crtanja.

 4. Izrežite i zalijepite slike koje želite grupirati na područje crtanja.

 5. Odaberite slike koje želite grupirati.

  Dodatne informacije o odabiru slika potražite u članku Odabir oblika ili drugog objekta.

 6. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Grupiraj.

  Ako ne vidite kartice Alati za slike ni Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali sliku ili objekt.

 7. Povucite grupirane slike s područja crtanja.

 8. Odaberite područje crtanja, a zatim pritisnite DELETE.

  Napomene: 

  • Kada grupirate oblike ili druge objekte, možete odabrati bilo koju pojedinačnu sliku ili objekt u grupi. Odaberite grupu, a zatim kliknite pojedinačnu sliku ili objekt koji želite odabrati.

  • Ne možete grupirati slike ni druge objekta u više programa.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku koju želite grupirati pa otvorite izbornik prečac i postavite pokazivač na Prelamanje teksta.

 2. Kliknite Kvadrat ili neku drugu mogućnost osim U ravnini s tekstom.

 3. Umetnite područje crtanja. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Oblici, a zatim Novo područje crtanja.

 4. Izrežite i zalijepite sliku koje želite grupirati na područje crtanja.

 5. Izrežite i zalijepite tekstni okvir koji želite grupirati na područje crtanja.

 6. Odaberite sliku i tekstni okvir koji želite grupirati.

  Dodatne informacije o odabiru slika i tekstnih okvira potražite u članku Odabir oblika ili drugog objekta.

 7. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Grupiraj.

  Ako ne vidite kartice Alati za slike ni Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali sliku ili objekt.

 8. Povucite grupiranu sliku i tekstni okvir s područja crtanja.

 9. Odaberite područje crtanja, a zatim pritisnite DELETE.

  Napomene: 

  • Kada grupirate sliku i tekstni okvir, možete odabrati bilo koji pojedinačni objekt i izmijeniti ga. Odaberite grupu pa kliknite sliku ili tekstni okvir koji želite odabrati.

  • Ne možete grupirati slike ni druge objekta u više programa.

Pomoću tekstnog okvira možete u programu Office Word 2007 dodati opis uz sliku. Učinite sljedeće:

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku da se otvori izbornik prečac pa postavite pokazivač na Umetni opis.

 2. Odaberite željene mogućnosti, npr. postojeći tekst, položaj opisa te neobavezno numeriranje, a zatim kliknite U redu.

Sada možete odabrati opis pa promijeniti tekst i oblikovanje teksta.

Da biste razgrupirali grupu oblika, slika ili drugih objekata (npr. ako želite premjestiti grupu, no ostaviti jedan oblik ili unijeti veće izmjene oblika bez mijenjanja drugih oblika), učinite sljedeće:

 1. Umetnite područje za crtanje. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Oblici, a zatim Novo područje za crtanje.

 2. Na područje crtanja povucite grupu koju želite razgrupirati.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste razgrupirali oblike bez teksta ili druge objekte, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Razgrupiraj.

  • Ako oblici sadrže tekst, u odjeljku Alati za tekstni okvir na kartici Oblikovanje u grupi Raspored kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Grupiraj.

  • Da biste razgrupirali slike, u odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Razgrupiraj.

 4. Ako ne vidite karticu Alati za crtanje, Alati za tekstni okvir, Alati za slike ili Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata.

 5. Povucite grupirane oblike, slike ili objekte s područja crtanja.

 6. Odaberite područje crtanja pa pritisnite DELETE.

Ako želite kompleksniji izgled oblika SmartArt grafike ili pak kontrolu nad promjenom veličine i položaja oblika u SmartArt grafici, pretvorite je u pojedinačne oblike.

Važno: Kada SmartArt grafiku pretvorite u pojedinačne oblike, više ih nećete moći pretvoriti ponovno u SmartArt grafiku. Nakon pretvorbe SmartArt grafike izgubit ćete mogućnost automatskog razmještanja oblika te alate za dizajniranje i oblikovanje inače dostupne na kartici Alati za SmartArt, uključujući mogućnosti Rasporedi, Promijeni boje i galerije sa SmartArt stilovima. Umjesto toga, oblike ćete moći oblikovati pomoću mogućnosti na kartici Alati za crtanje.

 1. Odaberite sve oblike u SmartArt grafici.

  Da biste odabrali sve oblike, kliknite jedan pa pritisnite CTRL + A.

 2. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Kopiraj.

 3. Da biste SmartArt grafiku pretvorili u pojedinačne oblike, kliknite drugo područje u dokumentu, a zatim na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Zalijepi.

Napomena: Prilikom pretvaranja oblika iz SmartArt grafika, svaki pojedinačni oblik postaje grupirani oblik. Dakle, za svaki oblik u SmartArt grafici, dva su oblika grupirana prilikom lijepljenja – jedan oblik za tekst, a drugi za geometrijski oblik. Ako oblik u SmartArt grafici nije sadržavao tekst, možda ćete vidjeti drugi font ili tekst druge veličine koji se razlikuje od ostalih oblika prilikom unosa teksta u oblik.

 1. Umetnite područje za crtanje. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Oblici, a zatim Novo područje za crtanje.

 2. Na područje crtanja povucite oblike ili objekte koje želite pregrupirati.

 3. Odaberite neki od oblika ili objekata koji su prethodno bili u grupi.

  Ako ste SmartArt grafiku pretvorili u pojedinačne oblike, nije ih moguće ponovno pretvoriti u SmartArt grafiku niti ih pregrupirati.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pregrupirali oblike bez teksta ili druge objekte, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Slika gumba , a zatim Razgrupiraj.

  • Da biste pregrupirali oblike s tekstom, u odjeljku Alati za tekstni okvir na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Pregrupiraj .

 5. Ako ne vidite karticu Alati za crtanje, Alati za tekstni okvir ili Oblikovanje , provjerite jeste i odabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata.

 6. Povucite ponovno grupirane oblike ili objekte s područja crtanja.

 7. Odaberite područje crtanja, a zatim pritisnite DELETE.

 1. Umetnite područje crtanja. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Oblici, a zatim Novo područje crtanja.

 2. Na područje crtanja povucite slike ili objekte koje želite pregrupirati.

 3. Odaberite bilo koju od slika ili objekata koji su prethodno bili grupirani.

 4. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Grupiraj Slika gumba , a zatim Pregrupiraj.

  Ako ne vidite kartice Alati za slike ni Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali sliku ili objekt.

 5. Povucite ponovno grupirane oblike ili objekte s područja crtanja.

 6. Odaberite područje crtanja, a zatim pritisnite DELETE.

Grupiranje oblika, slika ili drugih objekata

 1. Pritisnite i držite naredba prilikom korištenja miša ili plohom da biste odabrali željene oblike, slike ili druge objekte koje želite grupirati.

 2. Kliknite karticu Oblikovanje oblika ili Slike, oblikovanje , a zatim grupe > grupe.

  Napomena: Na karticama Oblikovanje oblika i Slike, oblikovanje se kontekstne, što znači da se samo pojavljuju na vrpci kada imate oblika ili slike odabrana.

  Da biste stvorili grupu odabrane slike ili objekte, kliknite grupe.

  Office mogu prikazati jednu ili obje sljedeće kartice, ovisno o vrste objekata koje su trenutno odabrane stranice.

  Da biste stvorili grupu odabrane slike ili objekte, kliknite grupe.

  Ako nije vidljiva na vrpci Možda ćete morati kliknite razmještaj da biste vidjeli grupu na kartici Oblikovanje oblika, a na kartici Oblikovanje slike. grupe kliknite razmještaj da biste ga prikazali.

Nakon što ste napravili u grupu objekata, možete i dalje raditi s pojedinačne stavke u grupi tako da odaberete grupu, a zatim kliknite stavku da biste ga odabrali.

Napomena: Ako gumb Grupiraj nije dostupan, provjerite imate li više od jedne objekt odabran. Ako ne možete odabrati objekt dodatne, provjerite postoji li nema objekata koji želite dodati u grupu Prelomi postaviti u ravnini s tekstom.

Možda ćete morati premjestiti grupu, ali ne i jedan oblik ili sliku iza ili možda ćete morati pak znatno promijeniti jedan oblik, a da ne mijenjate ostale oblike u grupi. Da biste to učinili, koje prvi rastvaranjem ili Razgrupiranje, grupiranje objekata.

 1. Odaberite grupu koja sadrži objekt ili objekte koje želite odvojiti od ostalih.

 2. Na kartici Oblikovanje oblika ili Slike, oblikovanje kliknite grupe, a zatim kliknite Razgrupiraj.

  Da biste Razgradnja grupiranja kliknite Razgrupiraj na kartici Oblikovanje oblika ili slike, oblikovanje.

  Ako nije vidljiva na vrpci Možda ćete morati kliknite razmještaj da biste vidjeli grupu na kartici Oblikovanje oblika, a na kartici Oblikovanje slike. grupe kliknite razmještaj da biste ga prikazali.

  Office izgubi u grupu, ostavite pojedinačne objekata na trenutno mjesto, a potvrđen.

Ako prelamanje teksta za objekt nije postavljena na ravnini s tekstom, ne možete grupirati s drugim objektima. Prema zadanim postavkama slike imaju tu postavku, a morate promijeniti postavku da biste grupirali slike s drugim objektima. Da biste promijenili postavku, kontrole + kliknite sliku ili drugi objekt, pokažite na Prelamanje teksta, a zatim na postavku druge od ravnini s tekstom. Da biste saznali više o prelamanje teksta, u odjeljku Kontrola teksta oko objekata.

Ako je prelamanje teksta pravilno postavljen za odabrane objekte, no gumb Grupiraj ostat će dostupna vama, pretražite Answers forum ili objavite svoja pitanja.

Napomene: 

 • Gumb Pregrupiraj nije dostupan u programima Word 2013 i Word 2016. Da biste pregrupirali stavke, odaberite sve oblike ili slike koje želite pregrupirati pa kliknite Grupiraj > Grupiraj.

 • Ako ste pretvorili SmartArt grafika u zasebne oblike, ne možete ih ponovno pretvoriti SmartArt grafika ili ih Pregrupirati.

U svim aplikacijama osim aplikacije Word

 1. Odaberite bilo koji od oblika, slika ili objekata koji su prethodno bili grupirani.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promjena grupiranja oblika i objekata na kartici Oblikovanje oblika , kliknite grupu > Pregrupiraj.

   Gumb Pregrupiraj na kartici Alati za crtanje – Oblikovanje

  • Da biste pregrupirali slike, na kartici Oblikovanje slike kliknite grupu > Pregrupiraj.

   Gumb Pregrupiraj na kartici Alati za slike – Oblikovanje

Evo nekih razloga zasivljenosti gumba Grupiraj i što sve možete učiniti da biste ga aktivirali.

 • Odabrana je samo jedan oblik ili sliku. Provjerite je li više oblika ili odabrane slike. Ne možete koristiti alat za grupu s ikonama SVG da bi se one ne Brojanje.

 • Vaš odabir sadrži tablicu, radni list ili sliku u obliku GIF. Gumb Grupiraj neće biti dostupan ako je odabran jedan od navedenih objekata.

 • Ako koristite Word i pokušate grupiranje slika, Prelamanje teksta može biti postavljena na ravnini s tekstom. Desnom tipkom miša kliknite slike, odaberite Prelamanje teksta iPromjena mogućnosti rasporeda anything but ravnini s tekstom za svaku jedne slike koje želite grupirati.

 • Ako koristite PowerPoint, možda ste pokušali grupirati stavku s tekstom rezerviranog mjesta za naslov ("kliknite da biste dodali naslov") ili sa sadržajem rezerviranog mjesta ("kliknite da biste dodali tekst").

  Slajd s dvama rezerviranim mjestima za tekst i dvama odvojenim objektima

  U gornjem je primjeru moguće zajedno grupirati plavi kvadrat i zeleni krug. No oblike nije moguće grupirati s tekstom rezerviranog mjesta.

  Da biste vratili gumb Grupiraj, premjestite oblik, sliku ili objekt na drugo mjesto na slajdu koje je izvan teksta rezerviranog mjesta ili uklonite rezervirano mjesto iz objekata koje želite grupirati.

Napomena:  Ako nijednom od ovih mjera ne uspijete omogućiti gumb Grupiraj, pretražite forum Answers ili na njemu objavite pitanja.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×