Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Kliknite slovo da biste prešli na funkcije koje započinju tim slovom. Ili pritisnite Ctrl + F da biste pronašli funkciju tako da upišete nekoliko prvih slova ili opisnu riječ. Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Napomena: Oznake verzije označavaju verziju programa Excel u kojoj je ta funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Naziv funkcije

Vrsta i opis

ABS

Matematika i trigonometrija:    vraća apsolutnu vrijednost broja.

ACCRINT

Financije:    vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje u određenom razdoblju.

ACCRINTM

Financije:    vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću.

ACOS

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-kosinus broja.

ACOSH

Matematika i trigonometrija:    vraća inverzni hiperbolni kosinus broja.

ACOT (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća arkus-kotangens broja.

ACOTH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.

AGGREGATE

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka.

ADDRESS

Pretraživanje i referenca:    vraća referencu u obliku teksta u jednu ćeliju na radnom listu.

AMORDEGRC

Financije:    vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje pomoću koeficijenta amortizacije.

AMORLINC

Financije:    vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje.

AND

Logička:    vraća vrijednost TRUE ako je vrijednost svih argumenata TRUE

ARABIC (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Pretvara rimski broj u arapski, kao broj.

AREAS

Pretraživanje i referenca:    vraća broj područja u referenci.

ASC

Tekst:    mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnom nizu u znakove pola širine (jednobitne).

ASIN

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-sinus broja.

ASINH

Matematika i trigonometrija:    vraća inverzni hiperbolni sinus broja.

ATAN

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-tangens broja.

ATAN2

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-tangens iz koordinata x i y.

ATANH

Matematika i trigonometrija:    vraća inverzni hiperbolni tangens broja.

AVEDEV

Statistika:    vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od svojih srednjih vrijednosti.

AVERAGE

Statistika:    vraća prosjek argumenata.

AVERAGEA

Statistika:    vraća prosjek argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

AVERAGEIF

Statistika:    vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u rasponu koje zadovoljavaju navedene kriterije.

AVERAGEIFS (funkcija
) 2019

Statistika:    vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterija.

BAHTTEXT

Tekst:    pretvara broj u tekst, koristeći oblik valute ß (baht).

BASE

Matematika i trigonometrija:    pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).

BESSELI

Inženjering:    vraća izmijenjenu Besselovu funkciju In(x).

BESSELJ

Inženjering:    vraća Besselovu funkciju Jn(x).

BESSELK

Inženjering:    vraća izmijenjenu Besselovu funkciju Kn(x).

BESSELY

Inženjering:    vraća Besselovu funkciju Yn(x).

BETADIST

Kompatibilnost:    vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

BETA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

BETAINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

BETA.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

BIN2DEC

Inženjering:    binarni broj pretvara u decimalni.

BIN2HEX

Inženjering:    binarni broj pretvara u heksadecimalni.

BIN2OCT

Inženjering:    binarni broj pretvara u oktalni.

BINOMDIST

Kompatibilnost:    vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

BINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

BINOM.DIST.RANGE (funkcija)
Excel 2013

Statistika:    vraća vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije.

BINOM.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.

BITAND (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća operator "Bitwise And" dvaju brojeva.

BITLSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova

BITOR (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.

BITRSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova

BITXOR (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća bitovni operator Exclusive Or dvaju brojeva.

CALL

Dodatak i automatizacija:    poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili kodnom resursu.

CEILING

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

CEILING.MATH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti.

CEILING.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na višu vrijednost bez obzira na predznak.

CELL

Informacije:    vraća informacije o oblikovanju, mjestu ili sadržaju ćelije.

Ova funkcija nije dostupna u Excel za web.

CHAR

Tekst:    vraća znak naveden kodnim brojem.

CHIDIST

Kompatibilnost:    vraća jednokraku vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CHIINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CHITEST

Kompatibilnost:    vraća test nezavisnosti.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CHISQ.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti.

CHISQ.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća jednokraku vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

CHISQ.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti.

CHISQ.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije.

CHISQ.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistički:    vraća test nezavisnosti.

CHOOSE

Pretraživanje i referenca:    odabire vrijednost s popisa vrijednosti.

CLEAN

Tekst:    uklanja sve znakove koji se ne mogu ispisati.

CODE

Tekst:    vraća brojčani kod za prvi znak u tekstnom nizu.

COLUMN

Pretraživanje i referenca:    vraća broj stupca u referenci.

COLUMNS

Pretraživanje i referenca:    vraća broj stupaca u referenci.

COMBIN

Matematika i trigonometrija:    vraća broj kombinacija za navedeni broj objekata.

COMBINA (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:   
prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.

COMPLEX

Inženjering:    pretvara realne i imaginarne koeficijente u kompleksan broj.

Funkcija concat
2019

Tekst    Kombinira tekst iz više raspona i/ili nizova, ali ne nudi graničnik ni argumente IgnoreEmpty.

CONCATENATE

Tekst:    spaja nekoliko tekstnih stavki u jednu tekstnu stavku.

CONFIDENCE

Kompatibilnost:    vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CONFIDENCE.NORM (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.

CONFIDENCE.T (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-distribucije.

CONVERT

Inženjering:    pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi.

CORREL

Statistika:    vraća koeficijent korelacije između dva skupa podataka.

COS

Matematika i trigonometrija:    vraća kosinus broja.

COSH

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni kosinus broja.

COT (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni kosinus broja.

COTH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća kotangens kuta.

COUNT

Statistika:    broji brojeve na popisu argumenata.

COUNTA

Statistika:    broji vrijednosti na popisu argumenata.

COUNTBLANK

Statistika:    broji prazne ćelije u rasponu.

COUNTIF

Statistika:    broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju zadani kriterij.

Countefs (funkcija
) 2019

Statistika:    broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju više kriterija.

COUPDAYBS

Financije:    vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma plaćanja.

COUPDAYS

Financije:    vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum plaćanja.

COUPDAYSNC

Financije    vraća broj dana od datuma plaćanja do sljedećeg kuponskog datuma.

COUPNCD

Financije:    vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma plaćanja.

COUPNUM

Financije:    vraća broj kupona plativih između datuma plaćanja i datuma dospijeća.

COUPPCD

Financije:    vraća prethodni kuponski datum prije datuma plaćanja.

COVAR

Kompatibilnost:    vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

COVARIANCE.P (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.

COVARIANCE.S (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća kovarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka.

CRITBINOM

Kompatibilnost:    vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CSC (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća kosekantu kuta.

CSCH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća hiperbolnu kosekantu kuta.

CUBEKPIMEMBER

Kocka:    vraća naziv, svojstvo i mjeru ključnog pokazatelja uspješnosti (KPI) te prikazuje naziv i svojstvo u ćeliji. KPI je kvantificirajuća mjera kao i ukupni mjesečni profit ili tromjesečni promet zaposlenika korišten za nadzor uspješnosti tvrtke ili ustanove.

CUBEMEMBER

Kocka:    vraća član ili n-torku iz hijerarhije kocke. Pomoću te se funkcije provjerava postoji li u kocki određeni član ili n-torka.

CUBEMEMBERPROPERTY

Kocka:    vraća vrijednost svojstva člana u kocki. Pomoću te se funkcije provjerava postoji li u kocki naziv člana te se koristi za vraćanje određenog svojstva tog člana.

CUBERANKEDMEMBER

Kocka    vraća n-ti član ili rangirani član u skupu. Koristi se za vraćanje jednog ili više elemenata u skupu, kao što su prvih deset zaposlenika po uspješnosti prodaje ili deset najboljih studenata.

CUBESET

Kocka:    definira izračunati skup članova ili n-torki slanjem izraza skupa u kocku na poslužitelju koji stvara skup i zatim ga vraća u Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT

Kocka:    vraća broj stavki u skupu.

CUBEVALUE

Kocka:    vraća agregiranu vrijednost iz kocke.

CUMIPMT

Financije:    vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dva razdoblja.

CUMPRINC

Financije:    vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dva razdoblja.

DATE

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj zadanog datuma.

DATEDIF (funkcija)

Datum i vrijeme:    Izračunava broj dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma. Ova je funkcija korisna u formulama u kojima je potrebno izračunati dob.

DATEVALUE

Datum i vrijeme:    pretvara datum iz tekstnog oblika u serijski broj.

DAVERAGE

Baza podataka:    vraća srednju vrijednost odabranih unosa u bazi podataka.

DAY

Datum i vrijeme:    serijski broj pretvara u dan u mjesecu.

DAYS (funkcija)
Excel 2013

Datum i vrijeme:    Vraća broj dana između dvaju datuma.

DAYS360

Datum i vrijeme:    izračunava broj dana između dva datuma na temelju godine od 360 dana.

DB

Financije:    vraća amortizaciju sredstava za navedeno razdoblje pomoću degresivne metode amortizacije.

DBCS (funkcija)
Excel 2013

Tekst:    mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnom nizu u znakove pune širine (dvobitne).

DCOUNT

Baza podataka:    broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka.

DCOUNTA

Baza podataka:    broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne.

DDB

Financije:    vraća amortizaciju sredstva za navedeno razdoblje pomoću dvostruke stope za degresivnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju navedete.

DEC2BIN

Inženjering:    decimalni broj pretvara u binarni.

DEC2HEX

Inženjering:    decimalni broj pretvara u heksadecimalni.

DEC2OCT

Inženjering:    decimalni broj pretvara u oktalni.

DECIMAL (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.

DEGREES

Matematika i trigonometrija:    radijane pretvara u stupnjeve.

DELTA

Inženjering:    provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake.

DEVSQ

Statistika:    vraća zbroj kvadrata devijacija.

DGET

Baza podataka:    izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava navedeni kriterij.

DISC

Financije:    vraća eskontnu stopu za vrijednosnicu.

DMAX

Baza podataka:    vraća najveću vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.

DMIN

Baza podataka:    vraća najmanju vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.

DOLLAR

Tekst:    pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute.

DOLLARDE

Financije:    pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka u cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja.

DOLLARFR

Financije:    pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja u cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka.

DPRODUCT

Baza podataka:    množi vrijednosti u pojedinom polju zapisa koji zadovoljavaju kriterij u bazi podataka.

DSTDEV

Baza podataka    procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa u bazi podataka.

DSTDEVP

Baza podataka:    izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije odabranih unosa u bazi podataka.

DSUM

Baza podataka:    zbraja brojeve u stupcu polja zapisa iz baze podataka koji zadovoljavaju kriterij.

DURATION

Financije:    vraća godišnje trajanje vrijednosnice s periodičkim isplatama kamata.

DVAR

Baza podataka:    procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi podataka.

DVARP

Baza podataka:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije odabranih unosa u bazi podataka.

EDATE

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj datuma koji predstavlja navedeni broj mjeseci prije ili nakon početnog datuma.

EFFECT

Financije:    vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu.

ENCODEURL (funkcija)
Excel 2013

Web    Vraća niz kodiran URL-om

Ova funkcija nije dostupna u Excel za web.

EOMONTH

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije ili nakon navedenog broja mjeseci.

ERF

Inženjering:    vraća funkciju pogreške.

ERF.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Inženjering:    vraća funkciju pogreške.

ERFC

Inženjering:    vraća komplementarnu funkciju pogreške.

ERFC.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Inženjering:    prikazuje komplementarnu funkciju ERF integriranu od x do beskonačno.

ERROR.TYPE

Informacije:    vraća broj koji odgovara vrsti pogreške.

EUROCONVERT

Dodatak i automatizacija:    Pretvara broj u eure, iz eura u valutu članice eurozone ili iz jedne valute članice eurozone u drugu, pri čemu se kao posredna valuta koristi euro (triangulacija).

EVEN

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj.

EXACT

Tekst:    provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake.

EXP

Matematika i trigonometrija:    vraća potenciju broja e za navedeni eksponent.

EXPON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća eksponencijalnu distribuciju.

EXPONDIST

Kompatibilnost:    vraća eksponencijalnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

FACT

Matematika i trigonometrija:    vraća faktorijel broja.

FACTDOUBLE

Matematika i trigonometrija:    vraća dvostruki faktorijel broja.

FALSE

Logika:    vraća logičku vrijednost FALSE.

F.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

FDIST

Kompatibilnost:    vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

F.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

Funkcija FILTER

Gumb Office 365

Pretraživanje i referenca:    Filtrira raspon podataka na temelju kriterija koje definirate

FILTERXML (funkcija)
Excel 2013

Web    Vraća konkretne podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog izraza XPath.

Ova funkcija nije dostupna u Excel za web.

FIND, FINDB

Tekst    pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova).

F.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika    Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

F.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

FINV (funkcija)

Statistika    vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

FISHER

Statistika    vraća Fisherovu transformaciju.

FISHERINV

Statistika    vraća inverziju Fisherove transformacije.

FIXED

Tekst:    oblikuje broj kao tekst s fiksnim brojem decimala.

FLOOR

Kompatibilnost:    Zaokružuje broj naniže, prema nuli.

U programima Excel 2007 i Excel 2010 to je matematička i trigonometrijska funkcija.

FLOOR.MATH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik.

FLOOR.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na višu vrijednost bez obzira na predznak.

FORECAST

Statistika:    vraća vrijednost u linearnom trendu.

U programu Excel 2016 ta je funkcija zamijenjena funkcijom FORECAST.LINEAR kao dio novih funkcija predviđanja, ali je i dalje dostupna radi kompatibilnosti sa starijim verzijama.

FORECAST.ETS (funkcija)
Excel 2016

Statistika    Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih (proteklih) vrijednosti pomoću AAA verzije algoritama za eksponencijalni izglađivanje (ETS).

FORECAST.ETS.CONFINT (funkcija)
Excel 2016

Statistika    Vraća interval pouzdanosti za predviđenu vrijednost na određeni ciljni datum.

FORECAST.ETS.SEASONALITY (funkcija)
Excel 2016

Statistika    Vraća duljinu ponavljajućeg obrasca koji Excel prepoznaje za određeni vremenski niz.

FORECAST.ETS.STAT (funkcija)
Excel 2016

Statistika    Vraća statističku vrijednost kao rezultat predviđanja niza vremena.

FORECAST.LINEAR (funkcija)
Excel 2016

Statistika    Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih vrijednosti.

FORMULATEXT (funkcija)
Excel 2013

Pretraživanje i referenca:    Vraća formulu dane reference kao tekst.

FREQUENCY

Statistika    vraća distribuciju frekvencija u obliku okomitog polja.

F.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća rezultat F-testa.

FTEST

Kompatibilnost:    vraća rezultat F-testa.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

FV

Financije:    vraća buduću vrijednost ulaganja.

FVSCHEDULE

Financije:    vraća buduću vrijednost početne glavnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa.

GAMMA (funkcija)
Excel 2013

Statistika    Vraća vrijednost gama-funkcije.

GAMMA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća gama-distribuciju.

GAMMADIST

Kompatibilnost:    vraća gama-distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

GAMMA.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.

GAMMAINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

GAMMALN

Statistika    vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAMMALN.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAUSS (funkcija)
Excel 2013

Statistika    vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulativne distribucije.

GCD

Matematika i trigonometrija:    vraća najveći zajednički djelitelj.

GEOMEAN

Statistika    vraća geometrijsku srednju vrijednost.

GESTEP

Inženjering    provjerava je li broj veći od vrijednosti praga.

GETPIVOTDATA

Pretraživanje i referenca:    vraća podatke spremljene u izvješću zaokretne tablice.

GROWTH

Statistika    vraća vrijednost u eksponencijalnom trendu.

HARMEAN

Statistika    vraća harmonijsku srednju vrijednost.

HEX2BIN

Inženjering    heksadecimalni broj pretvara u binarni.

HEX2DEC

Inženjering    heksadecimalni broj pretvara u decimalni.

HEX2OCT

Inženjering:    heksadecimalni broj pretvara u oktalni.

HLOOKUP

Pretraživanje i referenca:    vraća vrijednost označene ćelije iz najgornjeg retka polja.

HOUR

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u sat.

HYPERLINK

Pretraživanje i referenca:    stvara prečac ili skok koji otvara dokument spremljen na mrežnom poslužitelju, intranetu ili internetu.

HYPGEOM.DIST

Statistika:    vraća hipergeometrijsku distribuciju.

HYPGEOMDIST

Kompatibilnost:    vraća hipergeometrijsku distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

IF

Logično    određuje koji će se logički test izvesti.

IFERROR

Logika:    vraća određenu vrijednost ako se formula vrednuje kao pogreška; u suprotnom prikazuje rezultat formule.

IFNA (funkcija)
Excel 2013

Logično    Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza.

Funkcija IFS

Logično    Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE.

IMABS

Inženjering    vraća apsolutnu vrijednost (modul) kompleksnog broja.

IMAGINARY

Inženjering    vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja.

IMARGUMENT

Inženjering    vraća theta argumenta, kut izražen u radijanima.

IMCONJUGATE

Inženjering    vraća kompleksno konjugiranu vrijednost kompleksnog broja.

IMCOS

Inženjering    vraća kosinus kompleksnog broja.

IMCOSH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja.

IMCOT (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća kotangens kompleksnog broja.

IMCSC (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća kosekantu kompleksnog broja.

IMCSCH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja.

IMDIV

Inženjering    vraća kvocijent dva kompleksna broja.

IMEXP

Inženjering    vraća eksponent kompleksnog broja.

IMLN

Inženjering    vraća prirodni logaritam kompleksnog broja.

IMLOG10

Inženjering    vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja.

IMLOG2

Inženjering    vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja.

IMPOWER

Inženjering    vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju.

IMPRODUCT

Inženjering    vraća umnožak kompleksnih brojeva.

IMREAL

Inženjering    vraća realni koeficijent kompleksnog broja.

IMSEC (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća sekantu kompleksnog broja.

IMSECH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja.

IMSIN

Inženjering    vraća sinus kompleksnog broja.

IMSINH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja.

IMSQRT

Inženjering    vraća drugi korijen kompleksnog broja.

IMSUB

Inženjering    vraća razliku između dva kompleksna broja.

IMSUM

Inženjering:    vraća zbroj kompleksnih brojeva.

IMTAN (funkcija)
Excel 2013

Inženjering    Vraća kotangens kompleksnog broja.

INDEX

Pretraživanje i referenca:    odabire vrijednost iz reference ili polja pomoću indeksa.

INDIRECT

Pretraživanje i referenca:    vraća referencu označenu tekstnom vrijednošću.

INFO

Informacije:    vraća informacije o trenutnoj radnoj okolini.

Ova funkcija nije dostupna u Excel za web.

INT

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj.

INTERCEPT

Statistika:    vraća sjecište pravca linearne regresije.

INTRATE

Financije:    vraća kamatnu stopu za otplaćenu vrijednosnicu.

IPMT

Financije:    vraća isplatu kamata ulaganja za određeno razdoblje.

IRR

Financije:    vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova.

ISBLANK

Informacije    vraća TRUE ako je vrijednost prazna.

ISERR

Informacije    vraća TRUE ako vrijednost pogreške nije #N/A.

ISERROR

Informacije    vraća TRUE ako je riječ o bilo kojoj vrijednosti pogreške.

ISEVEN

Informacije    vraća TRUE ako je broj paran.

ISFORMULA (funkcija)
Excel 2013

Informacije    Vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu.

ISLOGICAL

Informacije    vraća TRUE ako je riječ o logičkoj vrijednosti.

ISNA

Informacije    vraća TRUE ako je vrijednost pogreške #N/A.

ISNONTEXT

Informacije    vraća TRUE ako vrijednost nije tekst.

ISNUMBER

Informacije    vraća TRUE ako je vrijednost broj.

ISODD

Informacije    vraća TRUE ako je broj neparan.

ISREF

Informacije    vraća TRUE ako je vrijednost referenca.

ISTEXT

Informacije:    vraća TRUE ako je vrijednost tekst.

ISO.CEILING (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    vraća broj zaokružen na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

ISOWEEKNUM (funkcija)
Excel 2013

Datum i vrijeme:    Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum.

ISPMT

Financije:    izračunava kamatu plaćenu tijekom određenog razdoblja ulaganja.

Funkcija JIS

Tekst   Mijenja znakove polovice širine (jednobitne) u nizu u znakove pune širine (dvobitne)

KURT

Statistika    vraća kurtozis skupa podataka.

LARGE

Statistika    vraća k-tu najveću vrijednost u skupu podataka.

LCM

Matematika i trigonometrija:    vraća najmanji zajednički množitelj.

LEFT i LEFTB

Tekst    vraća krajnje lijeve znakove tekstne vrijednosti.

LEN i LENB

Tekst    vraća broj znakova tekstnog niza.

LINEST

Statistika    vraća parametre linearnog trenda.

LN

Matematika i trigonometrija:    vraća prirodni logaritam broja.

LOG

Matematika i trigonometrija:    vraća logaritam broja za navedenu bazu.

LOG10

Matematika i trigonometrija:    vraća logaritam broja za logaritamsku bazu 10.

LOGEST

Statistika    vraća parametre eksponencijalnog trenda.

LOGINV

Kompatibilnost:    Vraća inverziju kumulativne normalne logaritamske distribucije.

LOGNORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

LOGNORMDIST

Kompatibilnost:    Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

LOGNORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća inverziju kumulativne normalne logaritamske distribucije.

LOOKUP

Pretraživanje i referenca:    traži vrijednosti u vektoru ili polju.

LOWER

Tekst:    slova teksta pretvara u mala slova.

MATCH

Pretraživanje i referenca:    traži vrijednosti u referenci ili polju.

MAX

Statistika:    vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.

MAXA

Statistika    vraća najveću moguću vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

Funkcija maxifs
2019

Statistika    vraća maksimalnu vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uvjeta i kriterija.

MDETERM

Matematika i trigonometrija:    vraća determinantu matrice polja.

MDURATION

Financije    vraća Macauleyjevo izmijenjeno trajanje za vrijednosnicu s pretpostavljenom nominalnom vrijednošću od 100 USD.

MEDIAN

Statistika    vraća medijan navedenih brojeva.

MID i MIDB

Tekst    vraća određeni broj znakova iz tekstnog niza počevši od položaja koji odredite.

MIN

Statistika    vraća najmanju moguću vrijednost na popisu argumenata.

Funkcija minifs
2019

Statistika    vraća minimalnu vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uvjeta i kriterija.

MINA

Statistika    vraća najmanju vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

MINUTE

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u minutu.

MINVERSE

Matematika i trigonometrija:    vraća inverziju matrice polja.

MIRR

Financije:    vraća internu stopu profitabilnosti, pri čemu se pozitivni i negativni novčani tokovi financiraju prema različitim stopama.

MMULT

Matematika i trigonometrija:    vraća umnožak matrice dva polja.

MOD

Matematika i trigonometrija:    vraća ostatak dijeljenja.

MODE

Kompatibilnost:    Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

MODE.MULT (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.

MODE.SNGL (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

MONTH

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u mjesec.

MROUND

Matematika i trigonometrija:    vraća broj zaokružen na željeni množitelj.

MULTINOMIAL

Matematika i trigonometrija:    vraća multinom skupa brojeva.

MUNIT (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.

N

Informacije:    vraća vrijednost pretvorenu u broj.

NA

Informacije    vraća vrijednost pogreške #N/A.

NEGBINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća negativnu binomnu distribuciju.

NEGBINOMDIST

Kompatibilnost:    vraća negativnu binomnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NETWORKDAYS

Datum i vrijeme:    vraća broj svih radnih dana između dva datuma.

NETWORKDAYS.INTL (funkcija)
Excel 2010

Datum i vrijeme:    vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani vikenda i koliko ih ima.

NOMINAL

Financije:    vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu.

NORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

NORMDIST

Kompatibilnost:    vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NORMINV

Statistika:    Vraća inverznu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Kompatibilnost:    vraća inverziju kumulativne normalne distribucije.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NORM.S.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORMSDIST

Kompatibilnost:    vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NORM.S.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća inverziju standardne normalne kumulativne distribucije.

NORMSINV

Kompatibilnost:    vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NOT

Logično    mijenja logičku vrijednost svojih argumenta.

NOW

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj trenutnog datuma i vremena.

NPER

Financije:    vraća broj razdoblja za ulaganje.

NPV

Financije:    vraća sadašnju neto vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih novčanih tokova i eskontne stope.

NUMBERVALUE (funkcija)
Excel 2013

Tekst    pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim postavkama.

OCT2BIN

Inženjering    pretvara oktalni broj u binarni.

OCT2DEC

Inženjering    pretvara oktalni broj u decimalni.

OCT2HEX

Inženjering:    pretvara oktalni broj u heksadecimalni.

ODD

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj.

ODDFPRICE

Financije:    vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnice s prvim neparnim razdobljem.

ODDFYIELD

Financije:    vraća dobit vrijednosnice s neparnim prvim razdobljem.

ODDLPRICE

Financije:    vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem.

ODDLYIELD

Financije:    vraća dobit vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem.

OFFSET

Pretraživanje i referenca:    vraća pomak reference od zadane reference.

OR

Logika:    vraća TRUE ako je vrijednost barem jednog argumenta TRUE.

PDURATION (funkcija)
Excel 2013

Financije:    Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost.

PEARSON

Statistika    vraća Pearsonov korelacijski koeficijent umnoška i momenta.

PERCENTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, pri čemu je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

PERCENTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

PERCENTILE

Kompatibilnost:    vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

PERCENTRANK.EXC (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka.

PERCENTRANK.INC (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

PERCENTRANK

Kompatibilnost:    vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

PERMUT

Statistika:    vraća broj permutacija za dani broj objekata.

PERMUTATIONA (funkcija)
Excel 2013

Statistika    Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata.

PHI (funkcija)
Excel 2013

Statistika    Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju.

PHONETIC

Tekst:    izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstnog niza.

PI

Matematika i trigonometrija:    vraća vrijednost broja pi.

PMT

Financije:    vraća periodičku isplatu za anuitet.

POISSON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća Poissonovu distribuciju.

POISSON

Kompatibilnost:    vraća Poissonovu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

POWER

Matematika i trigonometrija:    vraća rezultat broja na neku potenciju.

PPMT (funkcija)

Financije:    vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje.

PRICE

Financije:    vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje periodičku kamatu.

PRICEDISC

Financije:    vraća cijenu za eskontiranu vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD.

PRICEMAT

Financije:    vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje kamate po dospijeću.

PROB

Statistika    vraća vjerojatnost da su vrijednosti u rasponu između dvije granice.

PRODUCT

Matematika i trigonometrija:    množi svoje argumente.

PROPER

Tekst    pretvara prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo.

PV

Financije:    vraća sadašnju vrijednost ulaganja.

QUARTILE

Kompatibilnost:    Vraća kvartil skupa podataka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

QUARTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

QUARTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća kvartil skupa podataka.

QUOTIENT

Matematika i trigonometrija:    vraća cjelobrojni dio rezultata dijeljenja.

RADIANS

Matematika i trigonometrija:    pretvara stupnjeve u radijane.

RAND

Matematika i trigonometrija:    vraća slučajni broj između 0 i 1.

Funkcija RANDARRAY

Gumb Office 365

Matematika i trigonometrija:    Vraća polje slučajnih brojeva između 0 i 1. Međutim, možete odrediti broj redaka i stupaca za ispunjavanje, minimalne i maksimalne vrijednosti te želite li vratiti cijeli broj ili decimalne vrijednosti.

RANDBETWEEN

Matematika i trigonometrija:    vraća slučajni broj između brojeva koje navedete.

RANK.AVG (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    Vraća rang broja na popisu brojeva.

RANK.EQ (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća rang broja na popisu brojeva.

RANK

Kompatibilnost:    vraća rang broja na popisu brojeva.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

RATE

Financije    vraća kamatnu stopu za razdoblje anuiteta.

RECEIVED

Financije:    vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu vrijednosnicu.

REGISTER.ID

Dodatak i automatizacija:    vraća ID oznaku registra određene biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili prethodno registrirani resurs koda.

REPLACE i REPLACEB

Tekst    zamjenjuje znakove u tekstu.

REPT

Tekst    ponavlja tekst zadani broj puta.

RIGHT i RIGHTB

Tekst:    vraća krajnje desne znakove tekstne vrijednosti.

ROMAN

Matematika i trigonometrija:    pretvara arapski broj u rimski, kao tekst.

ROUND

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na određeni broj znamenki.

ROUNDDOWN

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na manji, prema nuli.

ROUNDUP

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na veći, dalje od nule.

ROW

Pretraživanje i referenca:    vraća broj retka reference.

ROWS

Pretraživanje i referenca:    vraća broj redaka u referenci.

RRI (funkcija)
Excel 2013

Financije:    Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja.

RSQ

Statistika    vraća kvadrat Pearsonova korelacijskog koeficijenta umnoška i momenta.

RTD

Pretraživanje i referenca:    dohvaća podatke u stvarnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju.

SEARCH, SEARCHB

Tekst:    pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova).

SEC (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća sekantu kuta.

SECH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća hiperbolnu sekantu kuta.

SECOND

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u sekundu.

Funkcija SEQUENCE

Gumb Office 365

Matematika i trigonometrija:    Generira popis uzastopnih brojeva u polju, kao što su 1, 2, 3, 4

SERIESSUM

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj niza potencija na temelju formule.

SHEET (funkcija)
Excel 2013

Informacije    Vraća broj lista za referentni list.

SHEETS (funkcija)
Excel 2013

Informacije    Vraća broj listova u referenci.

SIGN

Matematika i trigonometrija:    vraća predznak broja.

SIN

Matematika i trigonometrija:    vraća sinus zadanog kuta.

SINH

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni sinus broja.

SKEW

Statistika    vraća asimetriju distribucije.

SKEW.P (funkcija)
Excel 2013

Statistika    Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine.

SLN

Financije:    vraća linearnu amortizaciju sredstva za jedno razdoblje.

SLOPE

Statistika    vraća nagib pravca linearne regresije.

SMALL

Statistika    vraća k-tu najmanju vrijednost u skupu podataka.

Funkcija SORT

Gumb Office 365

Pretraživanje i referenca:    Sortiranje sadržaja raspona ili polja

Funkcija SORTBY

Gumb Office 365

Pretraživanje i referenca:    Sortira sadržaj raspona ili polja na temelju vrijednosti u odgovarajućem rasponu ili polju

SQRT

Matematika i trigonometrija:    vraća pozitivni drugi korijen.

SQRTPI

Matematika i trigonometrija:    Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi).

STANDARDIZE

Statistika:    vraća normaliziranu vrijednost.

STDEV

Kompatibilnost:    Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

STDEV.P (funkcija)
Excel 2010

Statistika    Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

STDEV.S (funkcija)
Excel 2010

Statistika    procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

STDEVA

Statistika    procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STDEVP

Kompatibilnost:    izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

STDEVPA

Statistika    izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STEYX

Statistika:    vraća standardnu pogrešku predviđene vrijednosti y za svaki x u regresiji.

SUBSTITUTE

Tekst    zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom nizu.

SUBTOTAL

Matematika i trigonometrija:    vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka.

SUM

Matematika i trigonometrija:    zbraja svoje argumente.

SUMIF

Matematika i trigonometrija:    zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju.

SUMIFS (funkcija
) 2019

Matematika i trigonometrija:    zbraja ćelije iz raspona koji zadovoljava više kriterija.

SUMPRODUCT

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja.

SUMSQ

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj kvadrata argumenata.

SUMX2MY2

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMX2PY2

Matematika i trigonometrija:    Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMXMY2

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj kvadrata razlike odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Logično    Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti. Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost.

SYD

Financije:    vraća amortizaciju imovine za navedeno razdoblje izračunatu metodom zbroja znamenki godine.

T

Tekst    pretvara svoje argumente u tekst.

ETAN

Matematika i trigonometrija:    vraća tangens broja.

TANE

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni tangens broja.

TBILLEQ

Financije:    vraća dobit jednaku obveznici za blagajnički zapis.

TBILLPRICE

Financije:    vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti za blagajnički zapis.

TBILLYIELD

Financije:    vraća dobit za blagajnički zapis.

T.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.2T (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika    Vraća Studentovu t-distribuciju.

TDIST

Kompatibilnost:    vraća Studentovu t-distribuciju.

TEXT

Tekst    oblikuje broj i pretvara ga u tekst.

Funkcija textjoin
2019

Tekst    Spaja tekst iz više raspona i/ili nizova te između tekstnih vrijednosti koje se spajaju dodaje željeni graničnik. Ako je graničnik prazan tekstni niz, funkcija će spojiti raspone.

TIME

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj zadanog vremena.

TIMEVALUE

Datum i vrijeme:    pretvara vrijeme iz tekstnog oblika u serijski broj.

T.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode.

T.INV.2T (funkcija)
Excel 2010

Statistika    Vraća inverziju Studentove t-distribucije.

TINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju Studentove t-distribucije.

TODAY

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj tekućeg datuma.

TRANSPOSE

Pretraživanje i referenca:    vraća transponiranu vrijednost polja.

TREND

Statistika:    vraća vrijednosti u linearnom trendu.

TRIM

Tekst:    uklanja razmake iz teksta.

TRIMMEAN

Statistika    vraća srednju vrijednost unutrašnjosti skupa podataka.

TRUE

Logika:    vraća logičku vrijednost TRUE.

TRUNC

Matematika i trigonometrija:    broj skraćuje na cijeli broj.

T.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistika    vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

TTEST

Kompatibilnost:    vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

TYPE

Informacije    vraća broj koji označava vrstu podataka vrijednosti.

UNICHAR (funkcija)
Excel 2013

Tekst    Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost.

UNICODE (funkcija)
Excel 2013

Tekst    Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta.

Funkcija UNIQUE

Gumb Office 365

Pretraživanje i referenca:    Vraća popis jedinstvenih vrijednosti na popisu ili rasponu

UPPER

Tekst    slova teksta pretvara u velika slova.

VALUE

Tekst:    pretvara tekstni argument u broj.

VAR

Kompatibilnost:    Procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

VAR.P (funkcija)
Excel 2010

Statistika    Izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

VAR.S (funkcija)
Excel 2010

Statistika    procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

VARA

Statistika    procjenjuje varijancu na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

VARP

Kompatibilnost:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

VARPA

Statistika:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

VDB

Financije:    vraća amortizaciju sredstava za navedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresivne amortizacije.

VLOOKUP

Pretraživanje i referenca:    traži u prvom stupcu polja i prelazi preko retka radi vraćanja vrijednosti ćelije.

WEBSERVICE (funkcija)
Excel 2013

Web    Vraća podatke s web-servisa.

Ova funkcija nije dostupna u Excel za web.

WEEKDAY

Datum i vrijeme:    serijski broj pretvara u dan u tjednu.

WEEKNUM

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u redni broj tjedna u godini.

WEIBULL

Kompatibilnost:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

WEIBULL.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća Weibullovu distribuciju.

WORKDAY

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj datuma prije ili nakon navedenog broja radnih dana.

WORKDAY.INTL (funkcija)
Excel 2010

Datum i vrijeme:    Vraća serijski broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su i koliko je dana vikenda.

XIRR

Financije:    vraća internu stopu povrata za raspored novčanih tokova koji nije nužno periodičan.

XLOOKUP (funkcija)

Gumb Office 365

Pretraživanje i referenca:    Pretražuje raspon ili polje i vraća stavku koja odgovara prvom podudaranju koje pronađe. Ako podudarnost ne postoji, XLOOKUP može vratiti najbližu (približnu) podudaranje. 

XMATCH (Opis funkcije)

Gumb Office 365

Pretraživanje i referenca:    Vraća relativni položaj stavke u polju ili rasponu ćelija. 

XNPV

Financije:    vraća sadašnju neto vrijednost za planirane gotovinske tokove koji ne moraju biti periodički.

XOR (funkcija)
Excel 2013

Logično    Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata.

YEAR

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u godinu.

YEARFRAC

Datum i vrijeme:    prikazuje dio godine koji predstavlja broj cijelih dana između argumenata početni_datum i završni_datum.

YIELD

Financije:    vraća dobit na vrijednosnicu koja daje periodičku kamatu.

YIELDDISC

Financije:    vraća godišnju dobit za eskontiranu vrijednosnicu, na primjer za blagajnički zapis.

YIELDMAT

Financije:    vraća godišnju dobit vrijednosnice za koju se kamata isplaćuje po dospijeću.

Z.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

ZTEST

Kompatibilnost:    vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

Vrh stranice

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Povezane teme

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Pregled formula u programu Excel
kako izbjeći prekinute formule
Prepoznaj pogreške u formulama

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×