Formati grafičkih datoteka i filtri

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kada Umetni sliku iz datoteke u publikaciju, možete odabrati od brojnih popularnih formata grafičkih datoteka, uključujući bitmape, skenirane slike i fotografije. Za neke od ovih formata grafičkih datoteka, morate koristiti odvojeni grafički filtar kada umetnete sliku. Ako ne možete umetnuti obliku određeni grafičke datoteke, pokušajte instalacijeili testirati i ponovno instalirati grafički filtar.

Formati datoteke koji ne zahtijevaju grafički filtar

Za uvoz sljedećih formata grafičkih datoteka izravno u publikaciju ne morate instalirati odvojen grafički filtar:

Graphics Interchange Format (.gif, .gfa)

Filtar Graphics Interchange Format (GIF) (Gifimp32.flt) podržava verzije formata datoteke GIF87a (uključujući prepletanje) i GIF89a (uključujući prepletanje i prozirnost).

GIF filtar uvozi samo prvu sliku GIF datoteke s više slika.

Napomena : 

 • Za uvoz i izvoz GIF datoteka nije potreban GIF filtar, a filtar nije potreban ni za spremanje publikacija koje sadrže GIF slike kao web-stranice (*.htm ili *.html).

 • Za umetanje animirane GIF slike u publikaciju nije potreban GIF filtar. Prilikom spremanja publikacije koja sadrži animiranu GIF sliku kao web-stranicu, animacija ostaje sačuvana. Određeni postupci uređivanja — kao što su obrezivanje i promjena ispune, obruba ili sjene — ne mogu se izvoditi na animiranoj GIF slici. Te promjene izvedite u programu za uređivanje animiranih GIF datoteka, a zatim ponovno umetnite datoteku.

JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Grafički filtar Joint Photographic Experts Group (JPEG) (Jpegim32.flt) podržava verziju 6.0 formata JPEG File Interchange Format (JFIF). Filtar podržava cijan-magenta-žuta-crna (CMYK) JPEG datoteke.

Filtar ne podržava JPEG Tagged Interchange Format (JTIF) datoteke.

Napomena : Za umetanje JPEG datoteke u publikaciju iz programa Organizator isječaka morate imati instaliran JPEG.

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Grafički filtar Windows Bitmap (Bmpimp32.flt) podržava bitmape sustava Windows i OS/2, Run Length Encoded (RLE) bitmape i bitmape neovisne o uređaju (DIB).

Portable Network Graphics (.png)

Grafički filtar Portable Network Graphics (Png32.flt) podržava format Portable Network Graphics.

Tagged Image File Format (.tiff)

Grafički filtar Tagged Image File Format (.tif, .tiff) (Tiffim32.flt) podržava sve vrste slika i sažimanja koje odgovaraju TIFF specifikacija revizije 5.0 i 6.0 Dio1: osnovne TIFF. Ove vrste uključuju jednobojne, u sivim tonovima, palete boja i slike u RGB boji. Filtar upravlja u jednom 8-bitnu alfa kanalom spremljenim sa slikom RGB boji. TIFF filtar podržava i TIFF nastavak za CMYK slike.

Uvozi se samo prva slika iz TIFF datoteke s više slika (poddatoteke).

Windows Enhanced Metafile (.emf)

Grafički filtar Enhanced Metafile (Emfimp32.flt) pretvara Enhanced Metafile (.emf) datoteke u Windows Metafile (.wmf) datoteke.

Windows Metafile (.wmf)

Grafički filtar Windows Metafile (Wmfimp32.flt) podržava Windows Metafile format.

Formati datoteke koji zahtijevaju grafički filtar

Za umetanje sljedećih formata grafičkih datoteka izravno u publikaciju morate instalirati grafički filtar.

Computer Graphics Metafile (.cgm)

Grafički filtar Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) podržava verziju 1 od CGM 1992. Filtar upravlja sa sva tri šifriranja, prevodi i podržava sve elemente i radi sa svim valjanim .cgm grafičkim datotekama.

Veliki industrijski profili ATA (Air Transport Association) i CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) u potpunosti su podržani u filtru Computer Graphics Metafile. Filtar je testiran pri National Institute of Standards and Technology (NIST) i potvrđen kao sukladan sa sustavima ATA i CALS.

Instalirate li filtar tijekom instalacije, instalirat će se sljedeće datoteke: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg, and Cgmimp32.hlp.

Ovaj filtar ima sljedeća ograničenje: CGM 1992 verzije 2, 3 i 4 nisu podržane.

CorelDRAW (.cdr)

Grafički filtar CorelDRAW (Cdrimp32.flt) podržava .cdr, .cdt, .cmx i .pat datoteke iz programa CorelDRAW 3.0 do 9.0.

Ovaj filtar ima sljedeća ograničenja:

 • Ispune PostScript teksture i teksture objekta zamijenjene su ispunama pune sive boje.

 • Stupnjevite ispune dijele se u jednobojne pruge.

 • Ne postoji podrška za:

  • Korisničke postavke programa CorelDRAW, kao što su veličina i usmjerenje stranice, jedinice, rešetke i vodilice

  • Leće i prilagođene isječke

  • Stranice, slojeve i grupe

  • OLE objekte

  • Zakrenute bitmape

  • Ispune vektora

  • Tekst odlomka u više područja

Encapsulated PostScript (.eps)

Grafički filtar Encapsulated PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) podržava Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification verzije 3.0 i ranije. Filtar podržava .eps slike iz Tagged Image File Format (.tif, .tiff) i Windows Metafile (.wmf) uloženih prikaza.

Ako EPS grafička datoteka sadrži uloženi TIFF ili Windows Metafile prikaz, na zaslonu se pojavljuje prikaz slike. Kvaliteta prikaza ovisi o razlučivosti TIFF ili Windows Metafile slike koja je uložena u EPS datoteku prilikom stvaranja. Kod stvaranja EPS datoteke obično su dostupne niske, srednje i visoke razlučivosti. Što je razlučivost prikaza slike viša, veća je EPS datoteka. Budući da su takvi prikazi primarno namijenjeni smještanju slika na stranicu, razlučivost je često niska. Visoka razlučivost prikaza nije potrebna zbog toga što se prikaz odbacuje prilikom ispisa EPS datoteke na PostScript pisaču.

Ako uložen TIFF ili Windows Metafile prikaz nije uključen u EPS grafiku koju uvozite, grafika prikazuje poruku umjesto prikaza grafike u publikaciji. Međutim, grafika se ispravno ispisuje na PostScript pisaču. Ako EPS grafiku ispisujete na pisaču koji ne podržava PostScript, prikaz slike ispisuje se onako kako izgleda na zaslonu.

EPS grafike dizajnirane su za ispisa na PostScript pisaču.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Grafički filtar Macintosh PICT (Pictim32.flt) koristi se za uvoz Macintosh PICT grafika. Macintosh PICT datotekama dodajte .pct nastavak kada ih kopirate na računalo koje izvodi Microsoft Windows, kako bi Microsoft Office za sustav Windows mogao prepoznati datoteke kao PICT grafike. Na primjer, ako na računalu sa sustavom Macintosh imate grafičku datoteku naziva medvjed, trebali biste je preimenovati u medvjed.pct prije umetanja u datoteku za sustav Windows.

Compressed Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ datoteke najprije se dekomprimiraju, a zatim ih uvozi grafički filtar Macintosh PICT (Pictim32.flt).

WordPerfect Graphics (.wpg)

Filtar za uvoz WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) podržava WordPerfect Graphics verzije 1.0, 1.0e i 2.0 koje odgovaraju verziji programa WordPerfect 6.x i ranijim. Za .wpg slike stvorene u programu DrawPerfect veličina okvira slike je veličina zaslona.

Ovaj filtar ima sljedeća ograničenja:

 • PostScript informacije se gube u Encapsulated PostScript slikama koje su uložene u WordPerfect Graphics datoteke.

 • WordPerfect Graphics datoteke s velikim uloženim bitmapama možda se neće ispravno prikazati na računalima koja koriste upravljačke programe za video serije Mach proizvođača ATI. Mislite li da je ovo vaš problem, pokušajte pokrenuti instalaciju sustava Microsoft Windows i promijeniti upravljački program za video u upravljači program 8514/a koji dolazi sa sustavom Windows.

Instaliranje grafičkog filtra

Ako prilikom instalacije programa Microsoft TE000130395 na svoje računalo niste instalirali grafički filtar koji vam je potreban, možete dodati grafički filtar.

Ako ste izvorno instalirali Publisher s mrežnog poslužitelja datoteka ili iz zajedničke mape, morate instalirati ili ukloniti komponente s tog mjesta. Ako ste Publisher instalirali s CD-ROM medija ili ste mapirali CD-ROM uređaj na novo slovo uređaja nakon instalacije, ponovno instalirajte Publisher s CD-ROM medija. Izvodi li se Publisher s CD-ROM medija, morate ukloniti Publisher, a zatim ga ponovno instalirati s CD-ROM medija.

 1. Izađite iz svih programa.

 2. U upravljačkoj ploči sustava Windows dvostruko pritisnite Dodaj ili ukloni programe.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako ste instalirali program paketa Office kao dio paketa Microsoft Office, pritisnite Microsoft Office u okviru Trenutno instalirani programi, a zatim pritisnite gumb Promijeni.

  • Ako ste instalirali program paketa Office pojedinačno, pritisnite naziv programa u okviru Trenutno instalirani programi, a zatim pritisnite gumb Promijeni.

 4. U dijaloškom okviru Mogućnosti načina održavanja odaberite mogućnost Dodaj ili ukloni značajke, a zatim pritisnite Sljedeće.

 5. U dijaloškom okviru Prilagođeno podešavanje odaberite potvrdni okvir Odaberi napredno prilagođavanje aplikacija, a zatim pritisnite Sljedeće.

 6. U dijaloškom okviru Napredno prilagođavanje pritisnite znak plus (+) pokraj Office zajedničke značajke, pritisnite znak plus (+) pokraj Pretvornici i filtri, a zatim pritisnite znak plus (+) pokraj Grafički filtri.

 7. Pritisnite strelicu pokraj filtra koji želite instalirati, a zatim pritisnite Pokreni s mog računala.

 8. U dijaloškom okviru Napredno prilagođavanje pritisnite Ažuriraj.

Napomena : Publisher ne podržava Open Prepress Interface (OPI) za uvoz i izvoz povezane slike.

Umetanje slike u publikaciju

 1. Otvorite ili stvorite publikaciju kojoj želite dodati sliku.

 2. Na alatnoj traci Objekti pritisnite Okvir slike Button Image , a zatim pritisnite Slika iz datoteke.

 3. Povucite miš dijagonalno dok ne dobijete željenu veličinu okvira slike.

 4. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite mapu koja sadrži sliku koju želite umetnuti, a zatim pritisnite datoteku slike.

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za ulaganje slike pritisnite Umetni.

  • Za povezivanje slike s datotekom slike na tvrdom disku računala pritisnite strelicu pokraj Umetni, a zatim pritisnite Poveži s datotekom.

Rješavanje problema s umetanjem grafika

Ako imate problema s umetanjem grafika u jednom od formata datoteke koji zahtijevaju filtar, ispravni grafički filtar možda nije instaliran u odgovarajuću mapu ili je filtar oštećen. Grafički filtri spremaju se u mapu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. S grafičkim filtrima instaliraju se i uzorci grafika za testiranje filtara.

Testiranje grafičkog filtra

Za testiranje grafičkog filtra učinite jedno od sljedećeg:

 1. Stvorite praznu publikaciju koju ne trebate spremiti.

 2. Na alatnoj traci Objekti pritisnite Okvir slike Button Image , a zatim pritisnite Slika iz datoteke.

 3. Vucite miš dijagonalno dok ne dobijete željenu veličinu okvira slike.

 4. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite mapu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Dvostruko pritisnite sliku za filtar koji želite testirati, kao što je Ms.tif.

Ako je testna slika ispravno umetnuta, problem je možda u slici koju pokušavate umetnuti.

Ako testna slika nije ispravno umetnuta, problem je možda u grafičkom filtru za taj format slike.

Ponovna instalacija grafičkog filtra

Za ponovnu instalaciju grafičkog filtra učinite sljedeće:

 1. Pronađite mapu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt i promijenite naziv odgovarajuće datoteke grafičkog filtra. Na primjer, promijenite naziv datoteke CorelDRAW grafičkog filtra (Cdrimp32.flt) u Cdrimp32.old.

 2. Na izborniku Pomoć pritisnite Otkrij i popravi.

  Kako biste obnovili prečace na izborniku Započni sustava Windows, provjerite je li uključen potvrdni okvir Vrati moje prečace za vrijeme popravka.

 3. Pritisnite Započni.

Napomena : 

 • Ovaj postupak otkriva i popravlja probleme kao što su datoteke koje nedostaju i postavke registra povezane s instaliranim programima paketa Microsoft Office. Postupak ne popravlja osobne datoteke kao što su publikacije ili dokumenti.

 • Ako naredba Otkrij i popravi ne popravi problem, možda ćete morati ponovno instalirati Publisher.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×