FORECAST.ETS.CONFINT (opis funkcije)

Vraća interval pouzdanosti za predviđenu vrijednost na određeni ciljni datum. Interval pouzdanosti od 95% znači da se očekuje da 95% budućih točaka ulazi u taj polumjer iz predviđenih rezultata funkcije FORECAST.ETS (uz normalnu raspodjelu). Interval pouzdanosti olakšava razumijevanje točnosti predviđenog modela. Manji interval ukazuje na veću pouzdanost u predviđanju za tu određenu točku.

Sintaksa

FORECAST.ETS.CONFINT(ciljni_datum; vrijednosti; vremenska crta; [razina_pouzdanosti]; [sezonalnost]; [dovršetak_podataka]; [zbrajanje])

Sintaksa funkcije FORECAST.ETS.CONFINT sadrži sljedeće argumente:

  • Ciljni_datum    Obavezno. Točka podataka za koju želite predvidjeti vrijednost. Ciljni datum može biti datum/vrijeme ili brojčana vrijednost. Ako je ciljni datum kronološki prije kraja prijašnje vremenske crte, FORECAST.ETS.CONFINT vraća pogrešku #NUM!.

  • Vrijednosti    Obavezno. Vrijednosti su protekle vrijednosti za koje želite predvidjeti sljedeće točke.

  • Vremenska crta    Obavezno. Nezavisno polje ili raspon brojčanih podataka. Datumi na vremenskoj crti moraju između sebe imati dosljedan korak i ne mogu imati vrijednost nula. Vremenska crta ne mora se sortirati jer će je funkcija FORECAST.ETS.CONFINT implicitno sortirati radi izračuna. Ako se kontinuirani korak ne može prepoznati na navedenoj vremenskoj crti, funkcija FORECAST.ETS.CONFINT vratit će pogrešku #NUM!. Ako vremenska crta sadrži udvostručene vrijednosti, funkcija FORECAST.ETS.CONFINT vratit će pogrešku #VALUE!. Ako rasponi vremenske crte i vrijednosti nisu iste veličine, funkcija FORECAST.ETS.CONFINT vratit će pogrešku #N/A.

  • Razina_pouzdanosti    Nije obavezno. Brojčana vrijednost između 0 i 1 (isključujući te dvije vrijednosti), koja označava razinu pouzdanosti za izračunati interval pouzdanosti. Na primjer, za interval pouzdanosti od 90%, izračunavat će se razina pouzdanosti od 90% (90% budućih točaka ulazit će u taj polumjer iz predviđanja). Zadana je vrijednost 95%. Za brojeve izvan raspona (0,1) funkcija FORECAST.ETS.CONFINT vratit će pogrešku #BROJ!.

  • Sezonalnost    Nije obavezno. Brojčana vrijednost. Zadana vrijednost 1 označava da Excel automatski prepoznaje sezonalnost za predviđanje i koristi pozitivne, cijele brojeve za duljinu sezonskog uzorka. 0 označava da nema sezonalnosti, što znači da će predviđanje biti linearno. Pozitivni cijeli brojevi naznačuju algoritmu da koristi uzorke te duljine kao sezonalnost. Za bilo koju drugu vrijednost funkcija FORECAST.ETS.CONFINT vratit će pogrešku #NUM!.

    Maksimalna podržana vrijednost sezonalnosti iznosi 8760 (broj sati u godini). Bilo koja vrijednost sezonalnosti iznad tog broja rezultirat će pogreškom #BROJ!.

  • Dovršetak podataka    Nije obavezno. Iako su za vremensku crtu potrebni kontinuirani koraci između točaka podataka, funkcija FORECAST.ETS.CONFINT podržava do 30 % podataka koji nedostaju i automatski će se tome prilagoditi. 0 označava da algoritam točke koje nedostaju smatra nulama. Zadana vrijednost 1 označava da se točke koje nedostaju popunjavaju srednjom vrijednošću susjednih točaka.

  • Zbrajanje    Nije obavezno. Iako su za vremensku crtu potrebni kontinuirani koraci između točaka podataka, funkcija FORECAST.ETS.CONFINT zbrojit će više točaka koje imaju istu vremensku oznaku. Parametar zbrajanja brojčana je vrijednost koja upućuje na to na koji će se način zbrajati nekoliko vrijednosti s istom vremenskom oznakom. Zadanu vrijednost 0 koristit će funkcija AVERAGE, dok su ostale mogućnosti SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX ili MEDIAN.

Dodatni sadržaji

Funkcije predviđanja (referenca)

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×