Zaokretne tablice

Filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Da biste se fokusirali na manji dio velike količine podataka u zaokretnoj tablici radi temeljitije analize, filtrirajte podatke. To se može učiniti na nekoliko načina. Započnite umetanjem jednog ili više rezača za brz i učinkovit način filtriranja podataka. Rezači imaju gumbe koje možete kliknuti da biste filtrirali podatke, a ostaju vidljivi uz podatke tako da uvijek znate koja se polja prikazuju ili skrivaju u filtriranoj zaokretnoj tablici.

Mogućnosti rezača s istaknutim gumbom za odabir više stavki

Savjet: Sada u programu Excel 2016 možete odabrati više rezača tako da kliknete gumb na oznaci, kao što je gore prikazano.

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici da bi se na vrpci prikazali Alati zaokretne tablice.

  Vrpca alata zaokretne tablice s karticama Analiza i Dizajn

 2. Ako koristite Excel 2016 ili 2013, kliknite Analiza > Umetni rezač.

  Gumb Umetni rezač na kartici Analiza

  Ako koristite Excel 2010 ili 2007, kliknite Mogućnosti > Umetni rezač > Umetni rezač.

  Slika vrpce programa Excel
 3. U dijaloškom okviru Umetanje rezača potvrdite okvire polja za koje želite stvoriti rezače.

 4. Kliknite U redu.

  Rezač se prikazuje za svako polje koje ste potvrdili u dijaloškom okviru Umetanje rezača.

 5. U svakom rezaču kliknite stavke koje želite pokazati u zaokretnoj tablici.

  Da biste odabrali više od jedne stavke, držite pritisnutom tipku Ctrl, a zatim odaberite stavke koje želite pokazati.

Savjet:  Da biste vidjeli izgled rezača, kliknite rezač da biste na vrpci pokazali alate za rezanje, a zatim primijenite stil rezača ili promijenite postavke na kartici Mogućnosti.

Drugi načini za filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Koristite neku od značajki filtriranja u nastavku umjesto korištenja rezača (ili uz korištenje rezača) da biste prikazali upravo podatke koje želite analizirati.

Ručno filtriranje podataka

Korištenje filtra izvješća radi filtriranja stavki

Prikaz samo određenog teksta, vrijednosti ili datuma

Prikaz prvih ili zadnji 10 stavki

Filtriranje prema odabiru prikazivanja ili skrivanja samo odabranih stavki

Uključivanje i isključivanje mogućnosti filtriranja

Ručno filtriranje podataka

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu Strelica padajućeg izbornika filtara na Natpisi redaka ili Natpisi stupaca.

  Filtar oznake retka

 2. Na popisu natpisa redaka ili stupaca poništite potvrdni okvir (Odaberi sve) pri vrhu popisa, a zatim potvrdite okvire stavki koje želite da se prikazuju u zaokretnoj tablici.

  Okvir Odaberi sve u galeriji filtara

  Da biste na popisu vidjeli više stavki, povucite ručicu koja se nalazi u donjem desnom kutu galerije filtara da biste je povećali.

 3. Kliknite U redu.

  Strelica filtriranja mijenja se u ovu ikonu Ikona primijenjenog filtra da bi naznačila da se primjenjuje filtar. Kliknite je da biste promijenili ili očistili filtar tako da kliknete Očisti filtar iz <Naziv polja>

  Da biste odjednom uklonili sva filtriranja, pogledajte sljedeće:

  • U verziji 2016 ili 2013: kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici, a zatim Analiza > Očisti > Očisti filtre.

  • U verziji 2010 ili 2007: kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici, a zatim Mogućnosti > Očisti > Očisti filtre.

  Gumb Očisti na kartici Analiza

Korištenje filtra izvješća radi filtriranja stavki

Napomena: Filtar izvješća označen je kao Filtri u oknu Polja zaokretne tablice u programima Excel 2016 i Excel 2013. Pogledajte snimke zaslona u nastavku:

Područje filtara u oknu Polja zaokretne tablice
Okno Polja zaokretne tablice u programu Excel 2016
Filtar izvješća u oknu Popis polja zaokretne tablice
Okno Popis polja zaokretne tablice u programu Excel 2010

Pomoću filtra izvješća u zaokretnoj tablici možete brzo prikazati različit skup vrijednosti. Stavke koje odaberete pomoću filtra prikazuju se u zaokretnoj tablici, a stavke koje ne odaberete bit će skrivene. Ako želite prikazati stranice filtra (skup vrijednosti koji odgovara stavkama odabranog filtra izvješća) na posebnim radnim listovima, moguće je odabrati tu mogućnost.

Dodavanje filtra izvješća

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Pojavit će se okno Popis polja zaokretne tablice.

 2. U oknu Popis polja zaokretne tablice kliknite polje u području i odaberite mogućnost Premjesti u filtar izvješća.

  Premještanje u filtar izvješća

Taj korak možete ponavljati da biste stvorili više filtara izvješća. Filtri izvješća prikazuju se iznad zaokretne tablice radi jednostavnog pristupa.

 1. Da biste promijenili redoslijed polja, u području Filtar izvješća povucite polja u željeni položaj. Redoslijed filtara izvješća odrazit će se na zaokretnu tablicu.

Prikaz filtara izvješća u recima ili stupcima

 1. Kliknite zaokretnu tablicu ili povezanu zaokretnu tablicu za zaokretni grafikon.

 2. Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici, a zatim kliknite Mogućnosti zaokretne tablice.

 3. Na kartici Raspored i oblik odredite sljedeće mogućnosti:

 4. U odjeljku Oblik u okviru popisa Prikaži polja u području izvješća filtra učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali izvješća filtra u stupcima slijeva nadesno, odaberite Prijeko pa dolje.

  • Da biste prikazali izvješća filtra u recima od vrha prema dnu, odaberite Dolje pa prijeko.

 5. U okvire Polja filtra izvješća prema stupcu ili Polja filtra izvješća prema retku upišite ili u njima odaberite broj polja koja će se prikazati prije no što odaberete dodatni stupac ili redak na temelju postavke u odjeljku Prikaz polja u području filtra izvješća.

Odabir stavki u filtru izvješća

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu padajućeg izbornika pokraj filtra izvješća.

  Kliknite strelicu padajućeg izbornika pokraj mogućnosti (Sve)
 2. Da biste prikazali potvrdne okvire za sve stavke tako da ih po potrebi možete očistiti ili potvrditi, potvrdite okvir Odabir više stavki.

  Odabir više stavki
 3. Okvire pokraj stavki koje želite prikazati u izvješću sada možete potvrditi. Da biste odabrali sve stavke, kliknite potvrdni okvir pokraj mogućnosti (Sve).

 4. Kliknite U redu. Da bi taj gumb bilo moguće omogućiti, potvrđen mora biti barem jedan okvir.

  Filtar izvješća sada će prikazivati filtrirane stavke.

  Stavke filtrirane na temelju vrijednosti filtra u filtru izvješća

Napomena: Ako koristite OLAP, izvor je podataka Microsoft SQL Server Analysis Services (verzija 2005 ili novija). Ako je riječ o jednoj stavci, moguće je odabrati samo izračunatog člana, a ako je pak jedna stavka ili više njih izračunati član, nije moguće odabrati više stavki.

Prikaz stranica filtra izvješća na zasebnim radnim listovima

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici (ili povezanoj zaokretnoj tablici zaokretnog grafikona) koja sadrži jedan filtar izvješća ili pak više njih.

 2. Ako koristite Excel 2016 ili 2013, kliknite karticu Analiza, u grupi Zaokretna tablica kliknite strelicu pokraj Mogućnosti, a zatim Prikaz stranica filtra izvješća.

  Mogućnost Prikaz stranica filtra izvješća

  Ako koristite Excel 2010 ili 2007, kliknite karticu Mogućnosti, u grupi Zaokretna tablica kliknite strelicu pokraj Mogućnosti, a zatim Prikaz stranica filtra izvješća.

  Grupa Zaokretne tablice na kartici Mogućnosti u odjeljku Alati za zaokretne tablice

 3. U dijaloškom okviru Prikaz stranica filtra izvješća odaberite polje filtra izvješća, a zatim kliknite U redu.

Prikaz samo određenog teksta, vrijednosti ili datuma

 1. U zaokretnoj tablici desnom tipkom miša kliknite tekst, vrijednost ili natpis polja datuma, a zatim kliknite Filtri natpisa, Filtri vrijednosti ili Filtri datuma.

 2. Kliknite naredbu operatora usporedbe koju želite koristiti.

  Da biste, na primjer, filtrirali tekst koji počinje određenim znakom, odaberite Počinje sa, a da biste filtrirali tekst koji ima određene znakove bilo gdje u u tekstu, odaberite Sadrži.

  Napomena: Mogućnost Filtri natpisa nije dostupna ako polja natpisa retka ili natpisa stupca nemaju natpise u tekstnom obliku.

 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  • U dijaloškom okviru Filtar natpisa <Naziv polja > upišite tekst koji želite filtrirati.

   Da biste, na primjer, filtrirali prema tekstu koji počinje slovom "J", unesite J, a da biste filtrirali prema tekstu koji sadrži slova "zbo" bilo gdje u tekstu, unesite zbo.

   Ako se zaokretna tablica temelji na izvoru podataka koji nije OLAP, možete koristiti sljedeće zamjenske znakove da biste pronašli podatke koji sadrže određene znakove.

Namjena

Za pronalaženje

? (upitnik)

Bilo koji pojedinačni znak.
Na primjer, "makov?c" pronalazi "makovac" i "makovec".

* (zvjezdica)

Bilo koji broj znakova.
Na primjer, "*istok" pronalazi "sjeveroistok" i "jugoistok".

~ (tilda) koju slijedi ?, * ili ~

Upitnik, zvjezdicu ili tildu.
Na primjer, "fg06~?" pronalazi "fg06?".

 • U dijaloški okvir Filtar vrijednosti <Naziv polja > upišite vrijednosti koje želite filtrirati.

 • U dijaloški okvir Filtar datuma <Naziv polja > upišite datume koje želite filtrirati.

  Ako se zaokretna tablica temelji na OLAP izvoru podataka, filtri datuma zahtijevaju hijerarhijsku vrstu podataka vremena polja kocke OLAP. Ako se unese datum u obliku teksta u tekstno polje, filtar datuma neće biti dostupan.

Savjet: Da biste uklonili filtar natpisa, datuma ili vrijednosti, kliknite strelicu Ikona primijenjenog filtra u natpisu retka ili stupca, zatim Filtar natpisa, Filtar datuma ili Filtar vrijednosti, a potom kliknite Očisti filtar.

Prikaz prvih ili zadnji 10 stavki

Filtre možete primijeniti da biste prikazali prvih ili zadnjih 10 vrijednosti ili podatke koji zadovoljavaju određene uvjete.

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu Strelica padajućeg izbornika filtara na stavci Natpisi redaka ili Natpisi stupaca, zatim Filtri vrijednosti, a potom Prvih 10.

 2. U dijaloškom okviru Filtar prvih 10 <Naziv polja> učinite sljedeće.

  1. U prvom okviru kliknite Vrh ili Dno.

  2. U drugi okvir unesite broj.

  3. U trećem okviru odaberite mogućnost po kojoj želite filtrirati.

   • Da biste filtrirali prema broju stavki, odaberite Stavke.

   • Da biste filtrirali prema postotku, odaberite Postotak.

   • Da biste filtrirali prema zbroju, odaberite Zbroj.

  4. U četvrtom okviru odaberite željeno polje.

Filtriranje prema odabiru prikazivanja ili skrivanja samo odabranih stavki

 1. U zaokretnoj tablici odaberite stavku ili pak više njih u polju koje želite filtrirati prema odabiru.

  Možete odabrati stavke koje ne slijede jedna za drugom tako da držite CTRL dok ih odabirete.

 2. Desnom tipkom miša kliknite stavku u odabiru, a zatim kliknite Filtriraj.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali odabrane stavke, kliknite Zadrži samo odabrane stavke.

  • Da biste sakrili odabrane stavke, kliknite Sakrij odabrane stavke.

   Savjet:  Skrivene stavke možete ponovno prikazati tako da uklonite filtar. Desnom tipkom miša kliknite neku drugu stavku u istom polju, kliknite Filtriraj, a zatim Očisti filtar.

Uključivanje i isključivanje mogućnosti filtriranja

Ako želite na polje primijeniti više filtara ili ne želite da se prikazuju gumbi Filtar u zaokretnoj tablici, slijedi način na koji možete te i druge mogućnosti filtriranja uključiti ili isključiti:

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici da bi se na vrpci prikazali Alati zaokretne tablice.

  Vrpca alata zaokretne tablice s karticama Analiza i Dizajn

 2. Na kartici Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  Gumb mogućnosti na kartici Analiza

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice kliknite karticu Ukupni zbrojevi i filtri.

 4. U odjeljku Filtri učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste koristili ili ne koristili više filtara po polju, potvrdite ili poništite okvir Dopusti višestruke filtre po polju.

  • Da biste obuhvatili filtrirane stavke u ukupnim zbrojevima ili ih izostavili iz njih, potvrdite ili poništite okvir Uključi filtrirane stavke u ukupne zbrojeve, a zatim potvrdite ili poništite okvir Obilježi ukupne zbrojeve s *. Ako ga potvrdite, indikator zvjezdice (*) će se prikazati u ukupnim zbrojevima izvan polja koja imaju isključenu mogućnost vizualnih ukupnih zbrojeva. Ta je mogućnost dostupna samo u zaokretnim tablicama koje su povezane s OLAP izvorom podataka koji podržava MDX jezik i utječe na sva polja u zaokretnoj tablici.

  • Da biste obuhvatili ili izostavili filtrirane stavke u ukupnim zbrojevima za imenovane skupove, potvrdite ili poništite okvir Uvrsti filtrirane stavke u ukupne rezultate skupova. Ta je mogućnost dostupna samo u zaokretnim tablicama koje su povezane s OLAP izvorom podataka.

  • Da biste obuhvatili ili izostavili filtrirane stavke u podzbrojevima, odaberite ili poništite okvir Filtrirane stavke stranice podzbroja.

 5. Da bi se prikazali ili sakrili opisi polja i padajući filtri, kliknite karticu Prikaz, a zatim potvrdite ili poništite okvir Prikaži opise polja i filtriraj padajuće izbornike.

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici da bi se na vrpci prikazale kartice zaokretne tablice (Analiza zaokretne tablice i Dizajn).

 2. Kliknite Analiza zaokretne tablice > Umetni rezač.

 3. U dijaloškom okviru Umetanje rezača potvrdite okvire polja za koje želite stvoriti rezače.

 4. Kliknite U redu.

  Rezač se prikazuje za svako polje koje ste potvrdili u dijaloškom okviru Umetanje rezača.

 5. U svakom rezaču kliknite stavke koje želite pokazati u zaokretnoj tablici.

Savjet:  Da biste promijenili izgled rezača, kliknite ga pa će se na vrpci pojaviti kartica Rezač. Stil rezača ili postavke možete promijeniti uz pomoć različitih mogućnosti na kartici.

Drugi načini za filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Koristite neku od značajki filtriranja u nastavku umjesto korištenja rezača (ili uz korištenje rezača) da biste prikazali upravo podatke koje želite analizirati.

Ručno filtriranje podataka

Filtriranje stavki pomoću filtra izvješća

Prikaz prvih ili zadnjih 10 stavki

Filtriranje prema odabiru prikazivanja ili skrivanja samo odabranih stavki

Uključivanje i isključivanje mogućnosti filtriranja

Ručno filtriranje podataka

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu Strelica padajućeg izbornika filtara na Natpisi redaka ili Natpisi stupaca.

 2. Na popisu natpisa redaka ili stupaca poništite potvrdni okvir (Odaberi sve) pri vrhu popisa, a zatim potvrdite okvire stavki koje želite da se prikazuju u zaokretnoj tablici.

 3. Strelica filtriranja mijenja se u ovu ikonu Ikona primijenjenog filtra da bi naznačila da se primjenjuje filtar. Kliknite je da biste promijenili ili očistili filtar tako da kliknete Očisti filtar iz <Naziv polja>

  Da biste odjedanput uklonili sva filtriranja, kliknite karticu Analiza zaokretne tablice > Očisti > Očisti filtre.

Filtriranje stavki pomoću filtra izvješća

Pomoću filtra izvješća u zaokretnoj tablici možete brzo prikazati različit skup vrijednosti. Stavke koje odaberete pomoću filtra prikazuju se u zaokretnoj tablici, a stavke koje ne odaberete bit će skrivene. Ako želite prikazati stranice filtra (skup vrijednosti koji odgovara stavkama odabranog filtra izvješća) na posebnim radnim listovima, moguće je odabrati tu mogućnost.

Dodavanje filtra izvješća

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Pojavit će se okno Polja zaokretne tablice.

 2. U oknu Popis polja zaokretne tablice kliknite polje u području i odaberite mogućnost Premjesti u filtar izvješća.

Taj korak možete ponavljati da biste stvorili više filtara izvješća. Filtri izvješća prikazuju se iznad zaokretne tablice radi jednostavnog pristupa.

 • Da biste promijenili redoslijed polja, u području Filtri, povucite polja u željeni položaj ili dvokliknite polje pa odaberite Premjesti prema gore ili Premjesti prema dolje. Redoslijed filtara izvješća odražavat će se u zaokretnoj tablici.

Prikaz filtara izvješća u recima ili stupcima

 1. Kliknite zaokretnu tablicu ili povezanu zaokretnu tablicu za zaokretni grafikon.

 2. Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici, a zatim kliknite Mogućnosti zaokretne tablice.

 3. Na kartici Raspored odredite sljedeće mogućnosti:

  1. U području Filtar izvješća u okviru popisa Rasporedi polja učinite nešto od sljedećeg:

   • Da biste prikazali izvješća filtra u recima od vrha prema dnu, odaberite Dolje pa prijeko.

   • Da biste prikazali izvješća filtra u stupcima slijeva nadesno, odaberite Prijeko pa dolje.

  2. U okviru Filtriraj polja po stupcu unesite ili odaberite broj polja za koja želite da se prikazuju prije korištenja drugog stupca ili retka (na temelju postavke Rasporedi polja koju ste naveli u prethodnom koraku).

Odabir stavki u filtru izvješća

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu padajućeg izbornika pokraj filtra izvješća.

 2. Potvrdite okvire pokraj stavki za koje želite da se prikazuju u izvješću. Da biste odabrali sve stavke, potvrdite okvire uz mogućnost (Odaberi sve).

  Filtar izvješća sada će prikazivati filtrirane stavke.

Prikaz stranica filtra izvješća na zasebnim radnim listovima

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici (ili povezanoj zaokretnoj tablici zaokretnog grafikona) koja sadrži jedan filtar izvješća ili pak više njih.

 2. Kliknite Analiza zaokretne tablice (na vrpci) > Mogućnosti > Prikaz stranica filtra izvješća.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz stranica filtra izvješća odaberite polje filtra izvješća, a zatim kliknite U redu.

Prikaz prvih ili zadnji 10 stavki

Filtre možete primijeniti da biste prikazali prvih ili zadnjih 10 vrijednosti ili podatke koji zadovoljavaju određene uvjete.

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu Strelica padajućeg izbornika filtara uz stavku Natpisi redaka ili Natpisi stupaca.

 2. Desnom tipkom miša kliknite stavku u odabiru, a zatim Filtriraj > Prvih 10 ili Zadnjih 10.

 3. U prvi okvir unesite broj.

 4. U drugom okviru odaberite mogućnost po kojoj želite filtrirati. Dostupne su sljedeće mogućnosti:

  • Da biste filtrirali prema broju stavki, odaberite Stavke.

  • Da biste filtrirali prema postotku, odaberite Postotak.

  • Da biste filtrirali prema zbroju, odaberite Zbroj.

 5. U okviru za pretraživanje možete potražiti i određenu vrijednost.

Filtriranje prema odabiru prikazivanja ili skrivanja samo odabranih stavki

 1. U zaokretnoj tablici odaberite stavku ili pak više njih u polju koje želite filtrirati prema odabiru.

 2. Desnom tipkom miša kliknite stavku u odabiru, a zatim kliknite Filtriraj.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali odabrane stavke, kliknite Zadrži samo odabrane stavke.

  • Da biste sakrili odabrane stavke, kliknite Sakrij odabrane stavke.

   Savjet:  Skrivene stavke možete ponovno prikazati tako da uklonite filtar. Desnom tipkom miša kliknite neku drugu stavku u istom polju, kliknite Filtriraj, a zatim Očisti filtar.

Uključivanje i isključivanje mogućnosti filtriranja

Ako želite na polje primijeniti više filtara ili ne želite da se prikazuju gumbi Filtar u zaokretnoj tablici, slijedi način na koji možete te i druge mogućnosti filtriranja uključiti ili isključiti:

 1. Da bi se na vrpci prikazale kartice zaokretne tablice, kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

 2. Na kartici Analiza zaokretne tablice kliknite Mogućnosti.

  1. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice kliknite karticu Raspored.

  2. U području Raspored potvrdite ili poništite okvir Dopusti višestruke filtre po polju, ovisno o tome što vam je potrebno.

  3. Kliknite karticu Prikaz, a zatim potvrdite ili poništite okvir Natpisi i filtri polja da biste prikazali ili sakrili natpise polja i padajuće izbornike za filtriranje.

U web-aplikaciji Excel Online možete prikazivati zaokretne tablice i njima upravljati, a to uključuje ručno filtriranje podataka i filtriranje podataka pomoću rezača stvorenih u programu Excel za stolna računala. U web-aplikaciji Excel Online nećete moći stvoriti nove rezače.

Da biste filtrirali podatke zaokretne tablice, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste primijenili ručno filtriranje, kliknite strelicu u odjeljku Oznake retka ili Oznake stupca, a zatim odaberite željene mogućnosti filtriranja.

Mogućnosti filtriranja za podatke zaokretne tablice

 • Ako vaša zaokretna tablica sadrži rezače, kliknite stavke koje želite prikazati u pojedinom rezaču.

Rezač s odabranim stavkama

Ako imate aplikaciju Excel za stolna računala, pomoću gumba Otvori u programu Excel možete otvoriti radnu knjigu i primijeniti dodatne filtre ili stvoriti nove rezače za podatke zaokretne tablice. Evo kako:

Kliknite Otvori u programu Excel pa filtrirajte podatke u zaokretnoj tablici.

Gumb Uredi u programu Excel

Novosti o najnovijim ažuriranjima web-aplikacije Excel Online potražite u blogu posvećenom programu Microsoft Excel.

Da biste koristili cijeli paket aplikacija i servisa sustava Office, isprobajte ga ili kupite na web-mjestu Office.com.

Dodatni sadržaji

Videozapis: Filtriranje stavki u zaokretnoj tablici

Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka u radnoj knjizi

Stvaranje zaokretne tablice radi analize vanjskih podataka

Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka u većem broju tablica

Sortiranje podataka u zaokretnoj tablici

Grupiranje i razgrupiranje podataka u zaokretnoj tablici

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×