Filtriranje korištenjem naprednih kriterija

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ako podatke koje želite filtrirati potrebni složeni kriteriji (primjerice, vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Davolio"), možete koristiti dijaloški okvir Napredni filtar .

Da biste otvorili dijaloški okvir Složeni filtar , kliknite > podatakaDodatno.

Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

Primjer

Pregled

Više kriterija, jedan stupac, bilo koji kriterij istinit

Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus"

Više kriterija, više stupaca, svi kriteriji istiniti

Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 1000

Više kriterija, više stupaca, bilo koji kriterij istinit

Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Abrus"

Više skupova kriterija, jedan stupac u svim skupovima

(Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500)

Više skupova kriterija, više stupaca u svakom skupu

(Prodavač = "Davolio" AND Prodaja >3000) ILI
(Prodavač = "Buchanan" AND Prodaja > 1500)

Zamjenski kriteriji

Prodavač = ime kojem je na drugom mjestu slovo „u”

Pregled

Naredba Napredno na nekoliko se važnih načina razlikuje od naredbe Filtriraj.

 • Prikazuje se u dijaloškom okviru Napredni filtar umjesto na izborniku automatskog filtra.

 • Složene kriterije upisujete u zasebni raspon kriterija na radnom listu i iznad raspona ćelija ili tablice koju želite filtrirati. Microsoft Office Excel kao izvor za složene kriterije koristi zasebni raspon kriterija u dijaloškom okviru Napredni filtar.

Uzorak podataka

Sljedeći primjer podataka koristi se za sve procedura u ovom članku.

Podaci obuhvaćaju četiri prazni reci iznad web-mjesto raspon popisa koji će se koristiti kao raspon kriterija (a1: C4) i u okvir za raspon popisa (a6: C10). Raspon kriterija ima natpise stupaca, a sadrži barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspon popisa.

Da biste radili s tim podacima odaberite u tablici u nastavku, kopirajte je, a zatim je zalijepite u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel.

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Pića

Suyama

23 919 kn

Meso

Davolio

$450

Proizvodi

Buchanan

$6.328

Proizvodi

Davolio

30 560 kn

Operatori usporedbe

Dvije vrijednosti možete usporediti pomoću sljedećih operatora. Kada se dvije vrijednosti uspoređuju pomoću tih operatora, rezultat je logička vrijednost TRUE ili FALSE.

Operator usporedbe

Značenje

Primjer

= (znak jednako)

Jednako

A1=B1

> (znak veće od)

veće od

A1>B1

< (znak manje od)

manje od

A1<B1

>= (znak veće od ili jednako)

veće od ili jednako

A1>=B1

<= (znak manje od ili jednako)

manje od ili jednako

A1<=B1

<> (znak nije jednako)

Nije jednako

A1<>B1

Korištenje znaka jednakosti za upis teksta ili vrijednosti

Budući da se znak jednakosti (=) koristi za označavanje formule prilikom upisa teksta ili vrijednosti u ćeliju, Excel će izračunati vaš unos, no to može uzrokovati neočekivane rezultate filtra. Da biste odredili operator usporedbe jednakosti za tekst ili vrijednost, upišite kriterij u obliku izraza niza u odgovarajuću ćeliju u rasponu kriterija:

=''= unos ''

Gdje je unos  tekst ili vrijednost za pretraživanje. Na primjer:

Vaš unos u ćeliju

Što će Excel provjeriti i prikazati

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

Razlika između malih i velikih slova

Prilikom filtriranja tekstnih podataka Excel ne razlikuje velika i mala slova. No možete koristiti formulu za izvođenje pretraživanja koja razlikuje velika i mala slova. Primjer potražite u odjeljku Zamjenski kriteriji.

Korištenje unaprijed definiranih naziva

Možete imenovati raspon Kriterij i reference za raspon automatski će se prikazati u okviru Raspon kriterija. Možete definirati i naziv Baza podataka za raspon popisa koje treba filtrirati te definirati naziv Izdvajanje za područje u koje želite zalijepiti retke i ti će se rasponi automatski pojaviti u okvirima Raspon popisa, odnosno Kopiraj u.

Stvaranje kriterija pomoću formule

Kao kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formule. Nemojte zaboraviti sljedeće važne detalje:

 • Rezultat formule mora biti TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite formulu na uobičajeni način i nemojte upisivati izraz na sljedeći način:

  =''= unos ''

 • Kao natpise kriterija nemojte koristiti natpise stupaca. Natpise kriterija ostavite praznima ili koristite natpis koji nije natpis stupca u rasponu popisa (u primjerima koji slijede, Izračunati prosjek i Točno podudaranje).

  Ako u formuli umjesto relativne reference ćelije ili raspona naziva koristite natpis stupca, Excel će u ćeliji koja sadrži taj kriterij prikazati vrijednost pogreške kao što je #NAME? ili #VALUE!. Tu pogrešku možete zanemariti jer neće utjecati na način filtriranja raspona popisa.

 • Formula koju koristite kao kriterij mora koristiti Relativna referenca da biste se pozvali na odgovarajuću ćeliju u prvom retku podataka.

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Više kriterija, jedan stupac, bilo koji kriterij istinit

Booleova logika:    (Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus")

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora imati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija za jedan stupac, upišite ih izravno jedan ispod drugog u posebne retke raspona kriterija. U ovom primjeru unesite:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Makovac"

  ="=Abrus"

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa tako da sakrijete retke koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a zatim gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet    Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$C$3.

  Da biste dijaloški okvir Složeni filtar van privremeno dok označavate raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba .

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Meso

  Davolio

  $450

  Proizvodi

  Buchanan

  29 551 kn

  Proizvodi

  Dalić

  30 560 kn

Više kriterija, više stupaca, svi kriteriji istiniti

Booleova logika:    (Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 1000)

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora imati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija u više stupaca, upišite sve kriterije u isti redak raspona kriterija. U ovom primjeru unesite:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Voće i povrće"

  >1000

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa tako da sakrijete retke koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a zatim gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet    Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$C$2.

  Da biste dijaloški okvir Složeni filtar van privremeno dok označavate raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba .

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Proizvodi

  Buchanan

  29 551 kn

  Proizvodi

  Dalić

  30 560 kn

Više kriterija, više stupaca, bilo koji kriterij istinit

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Abrus")

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora imati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija u više stupaca, pri čemu bilo koji kriterij može biti istinit, upišite kriterije u različite stupce i retke raspona kriterija. U ovom primjeru unesite:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Voće i povrće"

  ="=Abrus"

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa tako da sakrijete retke koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a zatim gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

  Savjet: Kad kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete navesti koje stupce treba uključiti u postupak kopiranja. Prije filtriranja, kopirajte natpise stupaca za stupce koje želite u prvom retku područja gdje želite zalijepiti filtrirane retke. Kad filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okviru Kopiraj u. Kopirani reci će tada uključivati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvir Raspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući oznake kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$B$3.

  Da biste dijaloški okvir Složeni filtar van privremeno dok označavate raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba .

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Proizvodi

  Buchanan

  29 551 kn

  Proizvodi

  Dalić

  30 560 kn

Više skupova kriterija, jedan stupac u svim skupovima

Booleova logika:    ( (Prodaja > 30000 AND Prodaja < 32500 ) OR (Prodaja < 2500) )

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora imati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterij za jedan stupac, uvrstite više stupaca s istim naslovom stupca. U ovom primjeru unesite:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Prodaja

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa tako da sakrijete retke koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a zatim gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet: Kad kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete navesti koje stupce treba uključiti u postupak kopiranja. Prije filtriranja, kopirajte natpise stupaca za stupce koje želite u prvom retku područja gdje želite zalijepiti filtrirane retke. Kad filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okviru Kopiraj u. Kopirani reci će tada uključivati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvir Raspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući oznake kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$D$3.

  Da biste dijaloški okvir Složeni filtar van privremeno dok označavate raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba .

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Meso

  Davolio

  $450

  Proizvodi

  Buchanan

  29 551 kn

Više skupova kriterija, više stupaca u svakom skupu

Booleova logika:     ( (Prodavač = "Makovac" AND Prodaja >3000) OR (Prodavač = "Abrus" AND Prodaja > 1500) )

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora imati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za više stupaca, upišite svaki skup kriterija u zasebne stupce i retke. U ovom primjeru unesite:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Dalić"

  >3000

  ="=Barbarić"

  >1500

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa tako da sakrijete retke koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a zatim gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet    Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okviru raspon kriterija unesite referencu na raspon kriterija, uključujući i natpise kriterija. Primjer, unesite $A$1:$C$3.To dijaloški okvir Složeni filtar van privremeno premjestili dok označavate raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba .

 7. U ovom bi primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa bio sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Proizvodi

  Buchanan

  29 551 kn

  Proizvodi

  Dalić

  30 560 kn

Zamjenski kriteriji

Booleova logika:    Prodavač = ime kojem je na drugom mjestu slovo „u”

 1. Da biste pronašli tekstne vrijednosti kojima su zajednički neki, no ne svi, znakovi, učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Upišite jedan ili više znakova bez znaka jednakosti (=) da biste pronašli retke u stupcu s tekstnom vrijednosti koja započinje tim znakovima. Kao kriterij, primjerice, upišite tekst Ma i Excel će pronaći „Makovac”, „Marko” i „Makovec”.

  • Koristite zamjenski znak.

   Koristite

   Za pronalaženje

   ? (upitnik)

   Bilo koji pojedinačni znak
   Na primjer, sm?th pronalazi "kopač" i "kolač"

   * (zvjezdica)

   Bilo koji broj znakova
   Na primjer, * istok pronalazi "Sjeveroistok" i "Jugoistok"

   ~ (tilda) iza koje slijedi ?, * ili ~

   Upitnik, zvjezdica ili tilda
   Na primjer, fy91 ~? pronalazi "fy91?"

 2. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora imati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 3. U retke ispod natpisa stupaca upišite kriterije koje želite ispuniti. U ovom primjeru unesite sljedeće:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 5. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa tako da sakrijete retke koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a zatim gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet: Kad kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete navesti koje stupce treba uključiti u postupak kopiranja. Prije filtriranja, kopirajte natpise stupaca za stupce koje želite u prvom retku područja gdje želite zalijepiti filtrirane retke. Kad filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okviru Kopiraj u. Kopirani reci će tada uključivati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 7. U okvir Raspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući oznake kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$B$3.

  Da biste dijaloški okvir Složeni filtar van privremeno dok označavate raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba .

 8. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Pića

  Suyama

  23 919 kn

  Meso

  Davolio

  $450

  Proizvodi

  Buchanan

  29 551 kn

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×