Office
Prijava

Filtriranje i prikaz podataka u drugom web-dijelu pomoću web-dijela HTML obrasca

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Web-dio HTML obrasca možete koristiti da biste se povezali s podacima u drugom web-dijelu i podatke u njega prenijeli, na primjer web-dio prikaza popisa.

Sadržaj članka:

Korištenje web-dijela obrasca

Dodavanje web-dijela na stranicu

Povezivanje web-dijela HTML obrasca s drugim web-dijelom

Prilagođavanje web-dijela HTML obrasca

Prilagodba zadani web-dijela HTML obrasca

Korištenje okvira s više redaka teksta

Pomoću gumba mogućnosti

Koristite padajući popis mogućnosti

Korištenje potvrdni okviri

Konfiguriranje uobičajenih svojstava web-dijela

Izgled

Raspored

Napredno

Web-dio obrasca

Pomoću web-dijela HTML obrasca možete se povezati s drugim web-dijelom i proslijediti mu podatke. Na primjer, zadani web-dio HTML obrasca možete koristiti da biste upisali naziv regije, proslijedili vrijednost web-dijelu prikaza popisa korisničkih podataka i filtrirali podatke prema toj regiji. Možete i prilagoditi web-dio HTML obrasca da biste, primjerice, korisnicima omogućili odabir naziva regije s padajućeg popisa. U web-dijelu HTML obrasca možete koristiti tekstne okvire, padajuće popise, tekstne okvire s više redaka, potvrdne okvire ili gumbe mogućnosti.

Način na koji ćete polja povezati s drugim web-dijelom ovisi o tome kako je u tom drugom web-dijelu definirano korištenje veza s web-dijelovima.

Iako na obrascu možete imati više elemenata (tekstne okvire, izborne gumbe itd.), samo je jedno polje moguće povezati s web-dijelom prikaza popisa. No istovremeno je s različitim web-dijelovima moguće povezati različita polja. Na primjer, možete imati web-dio HTML obrasca s tekstnim okvirom i skupom gumba mogućnosti. Tekstni okvir moguće je povezati s jednim web-dijelom prikaza popisa, a gumbe mogućnosti s drugim. Kada korisnik klikne gumb Idi, oba web-dijela prikaza popisa filtriraju se ovisno o informacijama unesenima u web-dio HTML obrasca.

Dva ili više polja istog web-dijela HTML obrasca možete povezati s drugim web-dijelom ako taj web-dio može prihvatiti više parametara. U tom slučaju, da biste mogli uspostaviti veze, možda će vam biti potreban program za web-dizajn koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint, kao što je SharePoint Designer 2010.

Vrh stranice

Dodavanje web-dijela stranici

Da biste uredili stranicu, morate imati barem dozvole koje vam se dodjeljuju dodavanjem u zadanu grupu članova web-mjesta <Naziv web-mjesta> u sustavu SharePoint.

 1. Na stranici na vrpci kliknite karticu Stranica, a zatim naredbu Uredi.

  naredba uredi na kartici uređivanje

  Ako je naredba Uređivanje onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite mjesto na stranici na koje želite dodati web-dio, zatim karticu Umetanje, a potom Web-dio.

  naredba web-dio

 3. U odjeljku Kategorije odaberite kategoriju, primjerice Popisi i biblioteke, odaberite web-dio koji želite dodati na stranicu, primjerice Objave, a zatim kliknite Dodaj.

  Alat za odabir web-dijela

 4. Kada odaberete web-dio, informacije o njemu prikazat će se u odjeljku Informacije o web-dijelu.

 5. Kada završite uređivanje stranice, kliknite karticu Stranica, a potom Spremi i zatvori.

Vrh stranice

Povezivanje web-dijela HTML obrasca s drugim web-dijelom

Da biste koristili web-dio HTML obrasca, njena povezivanja s drugim web-dijelom koji možete primanju vrijednosti putem veze web-dijela, kao što je web-dio prikaza popisa. Na popisu koji želite filtrirati, a stupac na kojem želite filtrirati, mora biti vidljiv na web-dijela na istoj stranici web-dijela HTML obrasca. Informacije o dodavanju web-dio obrasca HTML na stranicu, potražite u članku Dodavanje web-dijela na stranicu.

 1. Otvorite stranicu koja sadrži web-dio koji želite filtrirati.

 2. Na vrpci kliknite karticu Stranica, a zatim naredbu Uredi.

  Ako je naredba Uređivanje onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 3. Pokažite na web-dio HTML obrasca, zatim kliknite strelicu dolje, pa Veze, pokažite na Navedi vrijednost obrasca za, a zatim kliknite naziv web-dijela s kojim web-dio želite povezati.

 4. U dijaloškom okviru Odabir veze kliknite karticu Konfiguriranje veze.

 5. Na izborniku Vrsta veze odaberite polje u skladu s podacima iz web-dijela HTML obrasca.

Napomena: Polja ne morate imati iste nazive niti ne moraju biti iste vrste podataka. Vrijednosti poslane iz web-dijela HTML obrasca su tekstualne vrijednosti.

 1. Kliknite Završi, a zatim pri vrhu stranice kliknite Izlaz iz načina uređivanja.

Prema zadanom, upišite tekst u tekstni okvir, a zatim kliknite Idi ili pritisnite ENTER. Drugi web-dio prikazat će samo podatke u skladu s tekstom koji ste upisali. Da biste očistili tekstni okvir te tako mogli upisati novi tekst, označite trenutni tekst, a zatim ga izbrišite.

Vrh stranice

Prilagodba web-dijela HTML obrasca

Web-dio HTML obrasca možete prilagoditi pomoću uređivača izvornog koda, koji je dostupan u oknu s alatom web-dijela HTML obrasca ili programa za web-dizajn koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint, na primjer SharePoint Designer 2010.

Ako prilagodite web-dio HTML obrasca, imajte na umu sljedeće:

 • Podatke je na drugo web-mjesto moguće prenijeti samo pomoću jednog gumba Idi koji koristi element INPUT.

 • Web-dio HTML obrasca koristi element FORM. Određeni HTML elementi ne mogu se koristiti unutar elementa FORM, uključujući elemente HTML, BODY i FORM.

 • Svi nazivi polja obrasca moraju biti jedinstveni. Svaki naziv koristi se za spajanje na odgovarajući naziv stupca u web-dijelu na koji se spajate.

Da biste prilagodili web-dio obrasca, kliknite gumb Uređivač izvornog koda da biste prikazali dijaloški okvir Uređivač teksta, a zatim pregledali ili dodali HTML izvorni kod.

Napomena: Web-dio HTML obrasca samo pruža podatke drugom povezivati web-dijelu – nije moguće dohvatiti podatke iz drugog povezivati web-dijela. Ako, na primjer, ne možete koristiti web-dio obrasca HTML kao obrazac Detalji o da biste prikazali redak podataka.

Vrh stranice

Prilagodba zadanog web-dijela HTML obrasca

Da biste prilagodili zadani web-dio HTML obrasca, učinite sljedeće:

 1. Na stranici Prikaz web-dijela HTML obrasca na vrpci kliknite na Uređivanje kartica, a zatim kliknite u naredba Uredi .

 2. Pokažite na web-dio HTML obrasca, kliknite strelicu prema dolje, a zatim Uredi web-dio.

 3. U oknu alata, kliknite gumb Uređivač izvornog koda .

 4. Otvorit će se dijaloški okvir Unos teksta sa zadanim HTML kodom.

Da biste olakšali čitanje i promjenu koda, u tekst umetnite znakove za novi redak, čime će se reci razlomiti na sljedeći način:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Prvi element INPUT možete promijeniti na nekoliko načina: promjenom naziva polja, dodavanjem oznake polja ili dodavanjem zadane vrijednosti.

Svojstvo

Opis

Naziv polja

Naziv okvir zadani tekst u web-dio obrasca je T1. To je naziv koji se prikazuje u dijaloškom okviru Konfiguriranje povezivanja . Da biste polje dodijelite smisleniji naziv, upišite novi naziv umjesto T1. Uklanjanje navodnike.

Oznaka polja

Tekst oznake možete dodati ispred ili iza polja obrasca. Upišite tekst bez navodnika.

zadana vrijednost

U polje tekstnog područja možete dodati zadanu vrijednost. Korisnik može tu vrijednost prihvatiti klikom na gumb Idi, a može je i nadjačati unosom vlastite vrijednosti. Da biste dodali zadanu vrijednost, koristite atribut vrijednosti.

Na primjer, ako želite unijeti smisleniji naziv, dodati zadanu vrijednost i oznaku, možete učiniti sljedeće:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Drugi element INPUT možete promijeniti promjenom naziva gumba, kao u sljedećem primjeru:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Prije i nakon elementa DIV možete dodati i druge HTML elemente. Na primjer, vrlo koristan i jednostavan način omogućivanja korisnicima brzog osvježavanja stranice i vraćanje izvornih postavki elemenata FORM jest dodavanje oznake sidra trenutnoj stranici nakon zatvaranja elementa DIV. Na primjer:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Važno: Promjena drugih HTML koda u dijaloškom okviru Uređivač teksta . Web-dio HTML obrasca dinamički stvara rutinu vrijeme izvođenja da biste stvorili vezu na web-dio. Izmjena događaja kod onkeydown ili onclick ili slučajno mogu prekinuti web-dijela HTML obrasca.

Vrh stranice

Tekstni okvir s više redaka

Element TEXTAREA definira kontrolu unosa teksta od više redaka. Atribut ROWS određuje broj redaka vidljivih u tekstnom polju. Atribut COLS određuje širinu tekstnog područja u znakovima. U sljedećem primjeru korisnik vidi tekstni okvir od pet redaka i širine trideset znakova. Kada korisnik unese tekst u okvir, tekst će se prelamati nakon svakog tridesetog znaka.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Savjet: Provjerite je li bez razmaka u izvorni kod odmah nakon desna uglata zagrada (>).

Vrh stranice

Gumbi mogućnosti

Gumbi mogućnosti nazivaju se i izbornim gumbima, a korisnicima nude odabir međusobno isključivih mogućnosti. U sljedećem primjeru prikazana su tri izborna gumba. Za svaki izborni gumb koristite isti naziv. Uobičajeno je nakon svakog gumba dodati oznake. Ako želite oblikovati pojedini izborni gumb u zasebnom retku, koristite element BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Vrh stranice

Padajući popis mogućnosti

Ako postoje međusobno isključive mogućnosti, preporučujemo da odabirom elementa SELECT koristite okvire s padajućim popisom. Svaka se mogućnost prikazuje kao zasebna mogućnost za odabir na popisu, a korisnik može odabrati samo jednu. Tekst nakon završne kose zagrade elementa OPTION prikazuje se na padajućem popisu.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Da biste naveli zadanu vrijednost, npr. Španjolska, učinite sljedeće:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Vrh stranice

Potvrdni okviri

Ako postoji nekoliko međusobno neisključivih mogućnosti, preporučujemo korištenje potvrdnih okvira. Svaka mogućnost prikazuje se u obliku zasebnog potvrdnog okvira, a korisnik može odabrati jednu od mogućnosti odabira ili pak sve. Za korištenje te mogućnosti potreban je web-dio koji prihvaća više parametara kao dio veze web-dijela.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Da biste naveli zadanu vrijednost, npr. Španjolska, učinite sljedeće:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Vrh stranice

Konfiguracija zajedničkih svojstava web-dijela

Web-dijelovi imaju zajednički skup svojstava koja određuju njihov izgled, raspored i dodatne karakteristike. Svojstva web-dijela mijenjaju se u oknu alata.

Napomena: Zajednička svojstva web-dijelova koja se prikazuju u oknu s alatom mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom odjeljku, i to iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu s alatom vidjeli odjeljak Dodatno, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Razvojni inženjer web-dijela za određeni web-dio može odrediti da se neka zajednička svojstva ne prikazuju ili u odjeljcima Prikaz, Raspored i Dodatno u oknu s alatom stvoriti te prikazati dodatna svojstva koja se ne navode na popisu u nastavku.

 • Svojstva web-dijela mogu se onemogućiti ili sakriti nekim dozvolama i postavkama svojstava.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Određuje naslov web-dijela koji se prikazuje na njegovoj naslovnoj traci.

Visina

Određuje visinu web-dijela.

Širina

Određuje širinu web-dijela.

Stanje vizualnog okvira

Određuje prikazuje li se na stranici cijeli web-dio kada korisnik otvori stranicu. Stanje vizualnog okvira po zadanom je postavljeno na Normalno i prikazuje se cijeli web-dio. Kada se stanje postavi na Minimizirano, prikazuje se samo naslovna traka.

Vrsta vizualnog okvira

Određuje prikazuju li se naslovna traka i obrub okvira web-dijela.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Određuje je li web-dio vidljiv kada korisnik otvori stranicu. Ako je okvir potvrđen, web-dio vidljiv je samo prilikom dizajniranja stranice, a naslovu je pridodan nastavak (skriveno).

Web-dio možete sakriti ako ga želite koristiti da biste poslali podatke u drugi web-dio putem veze s web-dijelom, a ne želite prikazati taj web-dio.

Smjer

Određuje smjer teksta u sadržaju web-dijela. Arapski je, primjerice, jezik koji se piše zdesna nalijevo, dok se engleski i većina europskih jezika pišu slijeva nadesno. Ta postavka možda nije dostupna u svim vrstama web-dijelova.

Zona

Određuje zonu na stranici na kojoj se nalazi web-dio.

Napomena:  Zone na stranici ne navode se u okviru popisa ako nemate dozvolu za promjenu zone.

Indeks zone

Određuje položaj web-dijela u zoni ako ona sadrži više web-dijelova.

Da biste odredili redoslijed, u tekstni okvir upišite pozitivni cijeli broj.

Ako su web-dijelovi zone poredani od vrha prema dnu, vrijednost 1 znači da se taj web-dio prikazuje pri vrhu zone. Ako su web-dijelovi u zoni poredani slijeva nadesno, vrijednost 1 znači da se taj web-dio prikazuje na lijevoj strani zone.

Kada, primjerice, web-dio dodate u praznu zonu poredanu odozgo prema dolje, indeks zone jest 0. Kada dodate sljedeći web-dio na dno zone, indeks zone tog web-dijela jest 1. Da biste drugi web-dio premjestili na vrh zone, upišite 0, a zatim za prvi web-dio upišite 1.

Napomena: Svaki web-dio u zoni mora imati jedinstvenu vrijednost indeksa zone. Promjenom vrijednosti indeksa zone trenutnog web-dijela možete promijeniti i vrijednost indeksa zone drugih web-dijelova u zoni.

Dodatno

Svojstvo

Opis

Dopusti smanjivanje

Određuje je li web-dio moguće minimizirati.

Dopusti zatvaranje

Određuje je li web-dio moguće ukloniti sa stranice.

Dopusti skrivanje

Određuje je li web-dio moguće sakriti.

Dopusti promjenu zone

Određuje je li web-dio moguće premjestiti u drugu zonu.

Dopusti veze

Određuje smije li se web-dio povezivati s drugim web-dijelovima.

Dopusti uređivanje u osobnom prikazu

Određuje mogu li se svojstva web-dijela mijenjati u osobnom prikazu.

Način izvoza

Određuje razinu podataka koju je za web-dio dopušteno izvesti. Dostupnost te postavke ovisi o konfiguraciji.

URL adresa naslova

Određuje URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o web-dijelu. Ta se datoteka prikazuje u zasebnom prozoru web-preglednika prilikom klika na naslov web-dijela.

Opis

Određuje zaslonski opis koji se pojavljuje kada pokazivač miša zadržite na naslovu ili ikoni web-dijela. Vrijednost tog svojstva koristi se prilikom traženja web-dijelova pomoću naredbe Traži na izborniku Traženje web-dijelova u oknu alata.

URL adresa pomoći

Određuje mjesto datoteke koja sadrži pomoć za web-dio. Pomoć se prikazuje u zasebnom prozoru klikom na naredbu Pomoć na izborniku web-dijelova.

Način pomoći

Određuje način na koji preglednik prikazuje sadržaj pomoći za neki web-dio.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Modalni otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu.

Nemodalni otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik ne mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu. To je zadana vrijednost.

Navigacija otvara web-stranicu u trenutnom prozoru preglednika.

Napomena: Iako prilagođeni web-dijelovi komponente Microsoft ASP.NET podržavaju to svojstvo, zadane teme pomoći sustava SharePoint otvaraju se samo u zasebnom prozoru preglednika.

URL adresa slike ikone kataloga

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona web-dijela na popisu web-dijelova. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

URL adresa slike ikone naslova

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti u naslovnoj traci web-dijela. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

Poruka o pogrešci pri uvozu

Određuje poruku koja se pojavljuje u slučaju problema s uvozom web-dijela.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×