Dodavanje, promjena, traženje i brisanje uvjetnih oblikovanja

Uvjetno oblikovanje koristite kao pomoć u vizualnom istraživanju i analizi podataka, otkrivanju kritičnih problema te utvrđivanju obrazaca i trendova.

Što vas zanima?

Više o uvjetnom oblikovanju

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Oblikovanje svih ćelija pomoću trobojne skale

Oblikovanje svih ćelija korištenjem traka podataka

Oblikovanje svih ćelija korištenjem skupa ikona

Oblikovanje samo ćelija koje sadrže tekstualne, brojčane i vrijednosti datuma ili vremena

Oblikovanje samo najviše ili najniže rangiranih vrijednosti

Oblikovanje samo onih vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka

Oblikovanje samo jedinstvenih ili dvostrukih vrijednosti

Za određivanje ćelija za oblikovanje koristite formulu.

Traženje ćelija koje imaju uvjetno oblikovanje

Uklanjanje uvjetnih oblikovanja

Više o uvjetnom oblikovanju

Uvjetno oblikovanje omogućuje vizualno odgovaranje na određena pitanja o podacima. Uvjetno oblikovanje možete primijeniti na raspon ćelija, tablicu programa Microsoft Excel ili izvješće zaokretne tablice. Prilikom korištenja uvjetnog oblikovanja u izvješću zaokretne tablice potrebno je znati neke važne razlike.

Prednosti uvjetnog oblikovanja

Prilikom analize podataka često si postavljate pitanja kao što su:

 • Gdje su izuzeci u prikazima profita tijekom proteklih pet godina?

 • Koji su trendovi u marketinškim ispitivanjima javnoga mnijenja tijekom proteklih pet godina?

 • Tko je ovog mjeseca prodao proizvoda u vrijednosti većoj od 50.000 kuna?

 • Kakva je pretežna distribucija dobi zaposlenika?

 • Za koje je proizvode godišnje povećanje prihoda veće od 10%?

 • Tko su najbolji i najlošiji studenti u klasi brucoša?

Uvjetno oblikovanje pomaže u odgovaranju na ta pitanja olakšavanjem isticanja zanimljivih ćelija ili raspona ćelija, isticanja neobičnih vrijednosti te vizualizacije podataka pomoću traka podataka, skala boja te skupa ikona. Uvjetno oblikovanje mijenja izgled raspona ćelija ovisno o uvjetima (ili kriterijima). Ako je uvjet ispunjen, raspon ćelija oblikuje se prema tom uvjetu; ako uvjet nije ispunjen, raspon ćelija ne oblikuje se prema tom uvjetu.

Možete sortirati i filtrirati prema oblikovanju, uključujući boju ćelije i fonta, bez obzira na to jesu li ćelije oblikovane ručno ili uvjetno.

podaci koji su sortirani i filtrirani prema boji s legendom

Napomena: Uvjetna oblikovanja koja stvorite mogu se odnositi samo na druge ćelije na istom radnom listu ili, u određenim slučajevima, na ćelije na radnim listovima u istoj, trenutno otvorenoj radnoj knjizi. Ne možete koristiti uvjetna oblikovanja na vanjskim referencama na drugu radnu knjigu.

Uvjetno oblikovanje za izvješće zaokretne tablice

Uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice na nekoliko se načina razlikuje od uvjetnog oblikovanja u rasponu ćelija ili tablici programa Excel:

 • Ako promijenite raspored izvješća zaokretne tablice filtriranjem, skrivanjem razina, sažimanjem i proširivanjem razina ili premještanjem polja, uvjetno se oblikovanje održava sve dok ne uklonite polja iz podataka u podlozi.

 • Opseg uvjetnog oblikovanja za polja u području Vrijednosti može se temeljiti na hijerarhiji podataka te se određuje prema svim vidljivim podređenim elementima (sljedeća niža razina u hijerarhiji) naređenih elemenata (sljedeća viša razina u hijerarhiji) u recima za jedan stupac ili više njih ili u stupcima za jedan redak ili više njih.

  Napomena: Podređeni elementi u hijerarhiji podataka ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od nadređenih, a nadređeni elementi ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od podređenih.

 • Tri su metode određivanja opsega uvjetnog oblikovanja polja u području Vrijednosti: prema odabiru, prema odgovarajućem polju i prema polju vrijednosti.

Zadana metoda određivanja opsega polja u području Vrijednosti jest prema odabiru. Metodu određivanja opsega možete promijeniti u "prema odgovarajućem polju" ili "prema polju vrijednosti" pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na, dijaloškog okvira Novo pravilo oblikovanja ili dijaloškog okvira Uređivanje pravila oblikovanja. Tri metode određivanja opsega polja (kartica Polazno, grupa Stilovi, naredba Uvjetno oblikovanje) pružaju vam veću fleksibilnost, ovisno o vašim potrebama:

Određivanje opsega prema odabiru    Ovu metodu koristite ako želite odabrati sljedeće:

 • skup susjednih polja u području Vrijednosti, kao što su svi ukupni zbrojevi proizvoda za određenu regiju

 • skup nesusjednih polja u području Vrijednosti, kao što su ukupni zbrojevi proizvoda za različite regije na različitim razinama hijerarhije podataka

Određivanje opsega prema vrijednosti polja    Ovu metodu koristite ako želite učiniti sljedeće:

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za sve razine hijerarhije podataka

 • obuhvatiti podzbrojeve i ukupne zbrojeve

Određivanje opsega prema odgovarajućem polju    Ovu metodu koristite ako želite učiniti sljedeće:

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za jednu razinu hijerarhije podataka

 • izostaviti podzbrojeve

Kada uvjetno oblikujete polja u području Vrijednosti za najveće, najmanje, iznadprosječne i ispodprosječne vrijednosti, pravilo se po zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

 • stupca i polja nadređenog retka

 • retka i polja nadređenog stupca

Uvjetno oblikovanje na više radnih listova

Uvjetno oblikovanje možete koristiti na ćelijama s nekog drugog radnog lista u istoj radnoj knjizi. Tu mogućnost ne možete koristiti na više radnih knjiga.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Dvobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću dvobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće i manje vrijednosti. Tako u zeleno-crvenoj skali možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima sadrže više zelene boje, a ćelije s manjim vrijednostima više crvene boje.

Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Skale boja.

  grupa stil na kartici polazno

 3. Odaberite dvobojnu skalu.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli dvobojnu skalu. Gornja boja predstavlja veće vrijednosti, a donja manje.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Odabrane ćelije;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti>;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, ne uključujući podzbrojeve i sveukupni zbroj, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti> za <oznaka stupca>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj sve ćelije na osnovu njihovih vrijednosti (zadano).

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Dvobojna skala.

 7. Da biste odabrali vrstu u okviru Vrsta za Minimum i Maksimum, učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti     Odaberite Najnižu vrijednost i Najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite minimalnu i maksimalnuvrijednost.

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena     Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka     Odaberite Postotak i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila     Odaberite Percentil i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednosti za Minimum i Maksimum.

   Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Poželjno je testirati formulu da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

   Napomene   

   • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

   • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, za svaki od njih kliknite Boja.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću trobojne skale

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Trobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće, srednje i manje vrijednosti. Tako u zeleno-žuto-crvenoj skali možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrijednostima žute, a ćelije s manjim vrijednostima crvene boje.

Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrži formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da bi se umjesto vrijednosti pogreške vraćala vrijednost koju navedete (kao što je 0 ili "N/A").

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Skale boja.

  grupa stil na kartici polazno

 3. Odaberite trobojnu skalu. Gornja boja predstavlja više vrijednosti, srednja boja predstavlja srednje vrijednosti, a donja boja predstavlja niže vrijednosti.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli trobojnu skalu.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Trobojna skala.

 7. Odaberite vrstu za vrijednost Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti    Odaberite Središnju vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite najnižu i najvišuvrijednost.

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena    Odaberite Broj, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule    Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum.

   Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Poželjno je testirati formulu da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

   Napomene   

   • Možete postaviti minimalnu, središnju i maksimalnu vrijednost za raspon ćelija. Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Središnja vrijednost, a ona pak manja od vrijednosti Maksimum.

   • Možete odabrati različite vrste za vrijednosti Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum. Tako možete odabrati broj za vrijednost Minimum, percentil za vrijednost Središnja vrijednost, a postotak za vrijednost Maksimum.

   • U mnogim slučajevima, zadana vrijednost Središnje točke od 50 posto funkcionira najbolje, ali ovo možete prilagoditi kako bi odgovaralo specifičnim potrebama.

 8. Da biste odabrali skalu boja za postavke Minimum, Središnja točka i Maksimuma, za svaki od njih kliknite Boja, a zatim odaberite boju.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Više boja.

  Skala boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija korištenjem traka podataka

Traka podataka olakšava uočavanje vrijednosti ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina trake podataka predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja veću vrijednost, a kraća manju. Trake podataka korisne su za uočavanje većih i manjih brojeva, osobito ako je količina podataka velika, kao na primjeru najbolje i najlošije prodavanih igračaka u izvješću o prodaji tijekom blagdana.

Savjet: Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrži formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da bi se umjesto vrijednosti pogreške vraćala vrijednost (kao što je 0 ili "N/A").

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazna u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, kliknite Trake podataka, a zatim odaberite ikonu trake podataka.

  grupa stil na kartici polazno

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Traka podataka.

 7. Odaberite postavku Vrsta za Minimum i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti    Odaberite Najnižu vrijednost i Najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena    Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Poželjno je testirati formulu da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

   Napomene   

   • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

   • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, kliknite Boja trake.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

 9. Za prikaz samo trake podataka, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Prikaži samo traku

 10. Da biste primijenili puni obrub na trake podataka, u okviru popisa Obrub odaberite Puni obrub i odaberite boju obruba.

 11. Da biste odabrali jednoliko obojenu traku ili nijansiranu traku, u okviru popisaIspuna odaberite Puna ispuna iliIspuna s prijelazom.

 12. Da biste oblikovali negativnu traku, kliknite Negativna vrijednost i os, a zatim u dijaloškom okviru Postavke negativne vrijednosti i osi odaberite boju ispune i obruba negativne trake. Možete odabrali postavke položaja i boju osi. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 13. Smjer traka možete promijeniti tako da odaberete postavku u okviru popisa Smjer trake. Postavka je po zadanom postavljena na Kontekst, no možete birati između smjera slijeva nadesno i zdesna nalijevo, ovisno o tome na koji način želite predstaviti svoje podatke.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija korištenjem skupa ikona

Skup ikona koristite za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija odijeljenih graničnom vrijednošću. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Tako u skupu ikona s tri strelice zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a crvena strelica prema dolje predstavlja manje vrijednosti.

Možete odabrati prikazivanje ikona samo za one ćelije koje ispunjavaju neki uvjet, na primjer prikazivanje ikone upozorenja za ćelije čije su vrijednosti manje od kritične vrijednosti i neprikazivanje ikona za ćelije čije vrijednosti premašuju kritične. Da biste to učinili, sakrijte ikone tako da prilikom postavljanja uvjeta s padajućeg popisa ikona koji se nalazi uz ikonu odaberete Ćelija nema ikonu. Možete stvoriti i vlastitu kombinaciju skupa ikona, na primjer oznaku zelenog "simbola", žutog "semafora" i crvene "zastavice".

Problem: uvjetno oblikovanje ne prikazuje se ni za jednu ćeliju iz raspona.    

Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrži formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da bi se umjesto vrijednosti pogreške vraćala vrijednost (kao što je 0 ili "N/A").

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, kliknite Skup ikona, a zatim odaberite skup ikona.

  grupa stil na kartici polazno

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Skup ikona.

  1. Odaberite skup ikona. Zadano je 3 svjetla na semaforu (bez obruba). Broj ikona i zadani operatori usporedbe i vrijednosti praga za svaku ikonu mogu se razlikovati za svaki skup ikona.

  2. Prema želji, možete prilagoditi operatore usporedbe i vrijednosti praga. Zadani rasponi vrijednosti za svaku ikonu su jednake veličine, ali ih možete prilagoditi kako bi odgovarali vašim potrebama. Provjerite jesu li pragovi od vrha prema dnu logično poredani od najvišeg prema najnižem.

  3. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Oblikovanje broja, datuma ili vremena    Odaberite Broj.

   • Oblikovanje postotka    Odaberite Postotak.

    Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

    Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

   • Oblikovanje percentila    Odaberite Percentil.

    Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

    Percentile koristite kada želite vizualizirati grupe velikih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najveće vrijednosti) pomoću određene ikone i malih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najmanje vrijednosti) pomoću druge ikone jer oni predstavljaju krajnje vrijednosti koje bi mogle iskriviti vizualizaciju podataka.

   • Oblikovanje rezultata formule    Odaberite Formula i zatim unesite formulu u svaki okvir Vrijednost.

    Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Poželjno je testirati formulu da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrijednosti, a posljednja veće, odaberite Preokreni redoslijed ikona.

  5. Za prikaz samo ikone, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo ikonu.

   Napomene: 

   1. Širinu stupca možda je potrebno prilagoditi kako bi odgovarao ikoni.

   2. Postoje tri veličine ikona. Prikazana veličina ikone ovisi o veličini fonta koji se koristi u toj ćeliji.

Vrh stranice

Oblikovanje samo ćelija koje sadrže tekstualne, brojčane i vrijednosti datuma ili vremena

Da biste lakše pronašli određene ćelije unutar raspona ćelija, možete ih oblikovati na temelju operatora usporedbe. Tako na radnom listu zaliha sortiranom prema kategorijama žutom bojom možete istaknuti proizvode kojih na zalihama ima manje od deset. Isto tako, na radnom listu sa sažetkom prometa maloprodajne trgovine možete pronaći sve trgovine s profitom većim od 10% i prodajom manjom od 100 000 kn koje se nalaze u regiji "Jugoistočno".

Napomena: Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema tekstu ili datumu, već samo prema broju.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila isticanja ćelija.

  grupa stil na kartici polazno

 3. Odaberite željenu naredbu, poput Između, Jednako tekstu koji sadrži ili Datum pojavljivanja.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikuj samo ćelije s učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena     Odaberite Vrijednost ćelije, odaberite operator usporedbe i zatim unesite broj, datum ili vrijeme.

   Odaberite Između, a zatim unesite 100 i 200 ili odaberite Jednako, a zatim unesite 1/1/2009.

   Možete unijeti i formulu koja vraća vrijednost broja, datuma ili vremena. Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Poželjno je testirati formulu da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema tekstu    Odaberite S određenim tekstom, zatim operator usporedbe, a potom unesite tekst.

   Na primjer, odaberite Sadrži i zatim unesite Srebrno ili odaberite Započinje s i zatim unesite Tri.

   Pojam za pretraživanje obuhvaća navodnike, a možete koristiti i zamjenske znakove. Maksimalna duljina niza je 255 znakova.

   Možete unijeti i formulu koja vraća tekst. Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Poželjno je testirati formulu da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema datumu    Odaberite Datum pojavljivanja i zatim odaberite usporedbu datuma.

   Na primjer, odaberite Jučer ili Sljedeći tjedan.

  • Oblikovanje ćelija sa ili bez praznina    Odaberite Praznine ili Bez praznina.

   Prazna vrijednost jest ćelija koja ne sadrži podatke, što nije isto što i ćelija koja sadrži jedan razmak ili više njih (razmaci se smatraju tekstom).

  • Oblikovanje ćelija sa ili bez vrijednosti pogreške    Odaberite Pogreške ili Bez pogrešaka.

   Vrijednosti pogrešaka uključuju: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, and #NULL!.

 7. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje.

  Prikazat će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 8. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koji želite primijeniti na ćelije koje ispunjavaju uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo najviše ili najniže rangiranih vrijednosti

Možete pronaći najveće i najmanje vrijednosti u rasponu ćelija na temelju granične vrijednosti koju odredite. Tako, na primjer, možete pronaći pet najbolje prodavanih proizvoda u regionalnom izvješću, petnaest posto najlošije rangiranih proizvoda prema anketi za klijente ili dvadeset i pet najvećih plaća u analizi osoblja odjela.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  grupa stil na kartici polazno

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Prvih 10 stavki ili Posljednjih 10%.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti rangirane kao prve ili zadnje.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikovanje vrijednosti koje se rangiraju odaberite Vrh ili Dno.

 7. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za određenje najvišeg ili najnižeg broja unesite broj i zatim očistite potvrdni okvir % odabranog raspona. Valjane vrijednosti su od 1 do 1000.

  • Za određenje najvišeg ili najmanjeg postotka unesite broj i zatim odaberite potvrdni okvir % odabranog raspona. Valjane vrijednosti su od 1 do 100.

 8. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 9. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje.

  Prikazat će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 10. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koji želite primijeniti na ćelije koje ispunjavaju uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo onih vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka

Možete pronaći vrijednosti iznad ili ispod prosjeka ili standardne devijacije u rasponu ćelija. Na primjer, možete pronaći iznadprosječno uspješne zaposlenike u godišnjem pregledu učinkovitosti ili možete otkriti proizvedene materijale koji su u ocjeni kvalitete ispod dvije standardne devijacije.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  grupa stil na kartici polazno

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Iznad prosjeka ili Ispod prosjeka.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj ćelije koje su učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od prosjeka svih ćelija unutar raspona, odaberite Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od jedne, dvije ili tri standardne devijacije za sve ćelije unutar raspona, odaberite standardnu devijaciju.

 7. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 8. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 9. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo jedinstvenih ili dvostrukih vrijednosti

Napomena: Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema jedinstvenim ili dvostrukim vrijednostima.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila isticanja ćelija.

  grupa stil na kartici polazno

 3. Odaberite Dvostruke vrijednosti.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite je li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabran odgovarajući radni list ili tablica.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su jedinstvene ili koje su duplicirane.

 5. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikuj sve odaberite jedinstveno ili dvostruko.

 6. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 7. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Za određivanje ćelija za oblikovanje koristite formulu.

Ako vam je potrebno složenije uvjetno oblikovanje, kriterij oblikovanja možete odrediti pomoću logičke formule. Na primjer, možda želite usporediti vrijednosti s rezultatom koji je vratila funkcija ili procijeniti podatke u ćelijama izvan odabranog raspona, koji se može nalaziti na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi.

 1. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

grupa stil na kartici polazno

Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu ili na drugim radnim listovima te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 2. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Odabrane ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <polje vrijednosti>

  • polju vrijednosti, Sve ćelije koje prikazuju <polje vrijednosti> za <redak>

 3. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Upotrijebi formulu za određivanje ćelija koje će se oblikovati.

  1. Pod Uređivanje opisa pravila, unesite formulu u okvir popisa Oblikuj vrijednosti za koje je istinita ova formula.

   Formulu morate započeti znakom jednakosti (=), a formula mora vratiti logičku vrijednost TRUE (1) ili FALSE (0).

   Primjer 1: korištenje jednog uvjetnog oblikovanja s višestrukim kriterijima i referencama ćelija izvan raspona ćelija    

   U ovoj formuli jedno uvjetno oblikovanje s višestrukim kriterijima primijenjeno na raspon A1:A5 oblikuje ćelije u zeleno ako je prosjek za sve ćelije u rasponu veći od vrijednosti u ćeliji F1, a vrijednost minimuma u bilo kojoj ćeliji u rasponu veća je ili jednaka vrijednosti u ćeliji G1. Ćelije F1 i G1 izvan su raspona ćelija na koji se primjenjuje uvjetno oblikovanje. Funkcija AND kombinira višestruke kriterije, a funkcije AVERAGE iMIN izračunavaju vrijednosti.

Formula

Oblikovanje

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zelena boja ćelije

Primjer 2: sjenčanje svakog drugog retka pomoću funkcija MOD i ROW    

Ovom se formulom svaki drugi redak unutar raspona ćelija sjenča u plavu boju. Funkcija MOD vraća ostatak nakon dijeljenja broja (prvi argument) djeliteljem (drugi argument). Funkcija ROW vraća broj trenutnog retka. Kada broj trenutnog retka podijelite sa 2, uvijek dobivate ostatak 0 za parni broj i ostatak 1 za neparni broj. Budući da je 0 FALSE, a 1 TRUE, oblikuje se svaki neparni redak.

Formula

Oblikovanje

=MOD(ROW(),2)=1

Plava boja ćelije

 1. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 2. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

  U formulu možete unijeti reference ćelija odabirom ćelija izravno na radnom listu ili drugim radnim listovima. Odabirom ćelija na listu umeću se apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju unutar odabranog raspona, koristite relativne reference ćelija.

Vrh stranice

Traženje ćelija s uvjetnim oblikovanjem

Ako radni list sadrži jednu ili više ćelija s uvjetnim oblikovanjem, te ćelije možete brzo pronaći da biste kopirali, promijenili ili izbrisali uvjetna oblikovanja. Naredbu Idi na posebno možete koristiti za traženje ćelija s određenim uvjetnim oblikovanjem ili svih ćelija s uvjetnim oblikovanjem.

Traženje svih ćelija s uvjetnim oblikovanjem

 1. Pritisnite bilo koju ćeliju bez uvjetnog oblikovanja.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj odjeljka Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Uvjetno oblikovanje.

Traženje samo ćelija s istim uvjetnim oblikovanjem

 1. Kliknite ćeliju s uvjetnim oblikovanjem koje želite pronaći.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj odjeljka Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Idi na posebno.

 3. Kliknite Uvjetna oblikovanja.

 4. U odjeljku Provjera valjanosti podataka kliknite Isto.

Vrh stranice

Uklanjanje uvjetnih oblikovanja

 • Učinite nešto od sljedećeg:

  Na radnom listu    

  1. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Očisti pravila.

  2. Kliknite Cijeli list.

   U rasponu ćelija, tablici ili zaokretnoj tablici    

  3. Odaberite raspon ćelija, tablicu ili zaokretnu tablicu za koje želite očistiti uvjetno oblikovanje.

  4. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Očisti pravila.

  5. Ovisno o tome što ste odabrati, kliknite Odabrane ćelije, Ova tablica ili Ova zaokretna tablica.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×