Dodavanje, promjena i brisanje uvjetnih oblikovanja

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Uvjetno oblikovanje koristite kao pomoć u vizualnom istraživanju i analizi podataka, otkrivanju kritičnih problema te utvrđivanju obrazaca i trendova.

Uvjetnog oblikovanja olakšava isticanja zanimljivih ćelija ili raspona ćelija, naglasiti neobično vrijednosti i vizualiziranje podataka pomoću podatkovne trake, Ljestvice boja i skupova ikona. Uvjetno oblikovanje mijenja izgled raspona ćelija na temelju uvjeta (ili kriterijima). Ako je uvjet true, raspon ćelija se oblikuje prema tom uvjetu; Ako je uvjet false, raspon ćelija se ne oblikuje prema tom uvjetu.

Možete sortirati i filtrirati prema oblikovanju, uključujući boju pozadine ćelije i fonta, bez obzira na to jesu li ćelije oblikovane ručno ili uvjetno. U sljedećem je primjeru prikazano uvjetno oblikovanje u kojem se koriste boja pozadine ćelije, skup od tri ikone strelice i trake podataka.

pozadine ćelija, skupovi ikona i trake podataka kao uvjetno oblikovanje

Možete primijeniti uvjetno oblikovanje na raspon ćelija, tablice programa Excel ili izvješću zaokretne tablice. Postoje razlike važno da biste razumjeli kada koristite uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice.

Napomena : Uvjetna oblikovanja koja stvorite mogu se odnositi samo na druge ćelije na istom radnom listu ili, u određenim slučajevima, na ćelije na radnim listovima u istoj, trenutno otvorenoj radnoj knjizi. Ne možete koristiti uvjetna oblikovanja na vanjskim referencama na drugu radnu knjigu.

Uvjetno oblikovanje za izvješće zaokretne tablice

Uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice na nekoliko se načina razlikuje od uvjetnog oblikovanja u rasponu ćelija ili tablici programa Excel:

 • Ako promijenite raspored izvješća zaokretne tablice filtriranjem, skrivanjem razina, sažimanjem i proširivanjem razina ili premještanjem polja, uvjetno se oblikovanje održava sve dok ne uklonite polja iz podataka u podlozi.

 • Opseg uvjetnog oblikovanja za polja u području Vrijednosti može se temeljiti na hijerarhiji podataka te se određuje prema svim vidljivim podređenim elementima (sljedeća niža razina u hijerarhiji) naređenih elemenata (sljedeća viša razina u hijerarhiji) u recima za jedan stupac ili više njih ili u stupcima za jedan redak ili više njih.

  Napomena : Podređeni elementi u hijerarhiji podataka ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od nadređenih, a nadređeni elementi ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od podređenih.

 • Tri su metode određivanja opsega uvjetnog oblikovanja polja u području Vrijednosti: prema odabiru, prema odgovarajućem polju i prema polju vrijednosti.

Zadani način scoping polja u području vrijednosti je prema odabiru. Scoping način možete promijeniti u odgovarajuće polje ili polje vrijednosti pomoću Primijeni pravila oblikovanja za izborni gumb, dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja ili dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja .

Metoda

Ovu metodu koristite ako želite odabrati

Određivanje opsega prema odabiru

 • skup susjednih polja u području Vrijednosti, kao što su svi ukupni zbrojevi proizvoda za određenu regiju

 • skup nesusjednih polja u području Vrijednosti, kao što su ukupni zbrojevi proizvoda za različite regije na različitim razinama hijerarhije podataka

Određivanje opsega prema vrijednosti polja

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za sve razine hijerarhije podataka

 • obuhvatiti podzbrojeve i ukupne zbrojeve

Određivanje opsega prema odgovarajućem polju

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za jednu razinu hijerarhije podataka

 • izostaviti podzbrojeve

Kada uvjetno oblikujete polja u području Vrijednosti za najveće, najmanje, iznadprosječne i ispodprosječne vrijednosti, pravilo se po zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

 • stupca i polja nadređenog retka

 • retka i polja nadređenog stupca

Napomena : Brza Analiza nije dostupna u web-mjesto Excel 2010 i u okvir za prethodne verzije.

Pomoću gumba Brza analiza Gumb Brza analiza da biste primijenili odabrano uvjetno oblikovanje na odabrane podatke. Gumb Brza analiza pojavit će se automatski kad odaberete podatke u proračunskoj tablici.

 1. Odaberite podatke u proračunskoj tablici. Pojavit će se gumb Brza analiza u donjem desnom kutu odabira.

  odabrani podaci i gumb brza analiza

 2. Kliknite gumb Brza analiza Gumb Brza analiza ili pritisnite Ctrl + Q.

 3. Zatim na kartici Oblikovanje Prijeđite mišem preko raznih mogućnosti da biste pogledali pretpregled uživo nad podacima, a zatim kliknite na mogućnost oblikovanja.

  kartica oblikovanje u galeriji brza analiza

  Napomene : 

  • Mogućnosti oblikovanja koje se prikazuju na kartici Oblikovanje ovisi o odabrane podatke. Ako odabir sadrži samo tekst, zatim dostupnim mogućnostima su tekst, Dvostruki, Jedinstveni, Jednakoi Očisti. Prilikom odabira sadrži samo brojeve i tekst i brojeve, zatim Mogućnosti su Trake podataka, boja, Skupovi ikona, veće, prvih 10%i Očisti.

  • Pretpregled uživo će se prikazati samo za one mogućnosti oblikovanja koje se mogu koristiti na vaše podatke. Na primjer, ako odabranih ćelija ne sadrže odgovarajuće podatke, a zatim odaberite duplikata, pretpregled uživo neće raditi.

 4. Ako se pojavi dijaloški okvir koji sadrži tekst , unesite željenu mogućnost oblikovanja koje želite primijeniti, a zatim kliknite u redu.

Ako vam je potrebno složenije uvjetno oblikovanje, kriterij oblikovanja možete odrediti pomoću logičke formule. Na primjer, možda želite usporediti vrijednosti s rezultatom koji je vratila funkcija ili procijeniti podatke u ćelijama izvan odabranog raspona, koji se može nalaziti na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi.

 1. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Uvjetno oblikovanje

  Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu ili na drugim radnim listovima te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 3. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru,    kliknite Odabrane ćelije;

  • odgovarajućem polju,    kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <polje vrijednosti>

  • polju vrijednosti,    kliknite Sve ćelije koje prikazuju <polje vrijednosti> za <redak>

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Upotrijebi formulu za određivanje ćelija koje će se oblikovati.

  1. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okvir s popisom Oblikuj vrijednosti za koje je istinita ova formula unesite formulu.

   Formulu morate započeti znakom jednakosti (=), a kao rezultat mora vratiti logičku vrijednost TRUE (1) ili FALSE (0).

  2. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

  3. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

   Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

   Primjer 1: primjena dva uvjetna oblikovanja s kriterijima koji koriste testove AND i OR    

   U ovdje prikazanom primjeru prvo pravilo oblikuje dvije ćelije zelenom bojom ako su oba uvjeta ispunjena. Ako rezultat testa nije vrijednost True, drugo pravilo oblikuje dvije ćelije crveno ako je za bilo koji od uvjeta rezultat testa False.

   Ćelije B4 i B5 ispunjavaju uvjete pa su oblikovane zelenom bojom

   Kupac kuće predvidio je iznos od 75 000 USD kao polog i iznos od 1500 USD mjesečno kao ratu kredita. Ako i polog i rata odgovaraju tim uvjetima, ćelije B4 i B5 bit će oblikovane zelenom bojom.

   Ako kupčevim planovima odgovara samo polog ili samo rata, ćelije B4 i B5 bit će oblikovane crvenom bojom. Promijenite neke od vrijednosti, primjerice kamatu, trajanje kredita, iznos pologa ili kupoprodajnu cijenu da biste vidjeli što će se dogoditi s uvjetno oblikovanim ćelijama.

   Formula za prvo pravilo (primjenjuje zelenu boju)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Formula za drugo pravilo (primjenjuje crvenu boju)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Primjer 2: sjenčanje svakog drugog retka pomoću funkcija MOD i ROW    

   Uvjetno oblikovanje primijenjeno na sve ćelije na ovom radnom listu sjenča svaki drugi redak u rasponu ćelija plavom bojom ćelije. Sve ćelije na radnom listu možete odabrati tako da kliknete kvadratić iznad retka 1 i lijevo od stupca A. Funkcija MOD vraća ostatak nakon dijeljenja broja (prvi argument) djeliteljem (drugi argument). Funkcija ROW vraća broj trenutnog retka. Kada broj trenutnog retka podijelite s 2, uvijek dobivate ostatak 0 za parni broj i ostatak 1 za neparni broj. Budući da je 0 FALSE, a 1 TRUE, oblikuje se svaki neparni redak. U pravilu se koristi ova formula: =MOD(ROW();2)=1.

   svaki drugi redak osjenčan je plavom bojom

   Napomena : Reference na ćelije možete unijeti u formulu ako ćelije odaberete izravno na radnom listu ili drugim radnim listovima. Ako odaberete ćelije na radnom listu, umetnut će se apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju unutar odabranog raspona, koristite relativne reference ćelija.

Dodatne informacije o korištenju formule u uvjetnog oblikovanja potražite u članku Korištenje formule da biste primijenili uvjetno oblikovanje.

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Dvobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću dvobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće i manje vrijednosti. Tako u zeleno-žutoj skali, kakva je prikazana u nastavku, možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima sadrže više zelene boje, a ćelije s manjim vrijednostima više žute boje.

oblikovanje ćelija dvobojnom skalom

Savjet : Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. U grupi Stilovi na kartici Polazno kliknite strelicu uz mogućnost Uvjetno oblikovanje pa kliknite Ljestvice boja.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite dvobojnu skalu.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli dvobojnu skalu. Gornja boja predstavlja veće vrijednosti, a donja manje.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Odabrane ćelije;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti>;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, ne uključujući podzbrojeve i sveukupni zbroj, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti> za <oznaka stupca>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj sve ćelije na osnovu njihovih vrijednosti (zadano).

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Dvobojni spektar.

 7. Da biste odabrali vrstu u okviru Vrsta za Minimum i Maksimum, učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite najnižu vrijednost i najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite minimalnu i maksimalnuvrijednost.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila:     Odaberite Percentil i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum. Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednosti za Minimum i Maksimum.

   • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

    Napomene : 

    • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

    • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, za svaki od njih kliknite Boja.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Trobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće, srednje i manje vrijednosti. Tako u zeleno-žuto-crvenoj skali možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrijednostima žute, a ćelije s manjim vrijednostima crvene boje.

Savjet : Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koju odredite (npr. 0 ili "N.D."), a ne vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. U grupi Stilovi na kartici Polazno kliknite strelicu uz mogućnost Uvjetno oblikovanje pa kliknite Ljestvice boja.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite trobojnu skalu. Gornja boja predstavlja više vrijednosti, srednja boja predstavlja srednje vrijednosti, a donja boja predstavlja niže vrijednosti.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli trobojnu skalu.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru,    kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Trobojni spektar.

 7. Odaberite vrstu za vrijednost Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite Srednja vrijednost boje.

   U ovom slučaju ne unosite najnižu i najvišuvrijednost.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum. Valjane su vrijednosti od 0 (nule) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

   Formula mora vratiti broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane u oblikovanje se neće primijeniti. Je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

   Napomene : 

   • Možete postaviti minimalnu, središnju i maksimalnu vrijednost za raspon ćelija. Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Srednja vrijednost boje, a ona pak manja od vrijednosti Maksimum.

   • Možete odabrati različite vrste za vrijednosti Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum. Tako možete odabrati broj za vrijednost Minimum, percentil za vrijednost Srednja vrijednost boje, a postotak za vrijednost Maksimum.

   • U mnogim slučajevima, zadana vrijednost Srednja vrijednost boje od 50 posto funkcionira najbolje, ali ovo možete prilagoditi kako bi odgovaralo specifičnim potrebama.

 8. Da biste odabrali skalu boja za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimuma, za svaki od njih kliknite Boja, a zatim odaberite boju.

  • Da biste odabrali dodatne boje ili stvorili prilagođenu boju, kliknite Još boja.

  • Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Traka podataka olakšava uočavanje vrijednosti ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina trake podataka predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja veću vrijednost, a kraća manju. Trake podataka korisne su za uočavanje većih i manjih brojeva, osobito ako je količina podataka velika, kao na primjeru najbolje i najlošije prodavanih igračaka u izvješću o prodaji tijekom blagdana.

U sljedećem primjeru trakama podatak ističu se izražene pozitivne i negativne vrijednosti. Te trake podataka možete oblikovati da bi traka podataka započinjala u sredini ćelije te se protezala ulijevo za negativne vrijednosti.

trake podataka kojima se ističu pozitivne i negativne vrijednosti

Savjet : Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje određene vrijednosti (npr. 0 ili "N.D."), a ne vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazna u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, kliknite Trake podataka, a zatim odaberite ikonu trake podataka.

  Uvjetno oblikovanje

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru,    kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Traka podataka.

 7. Odaberite postavku Vrsta za Minimum i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite Najnižu vrijednost i Najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednosti za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  Napomene : 

  • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

  • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, kliknite Boja trake.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

 9. Za prikaz samo trake podataka, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo traku

 10. Da biste primijenili puni obrub na trake podataka, u okviru popisa Obrub odaberite Puni obrub i odaberite boju obruba.

 11. Da biste odabrali jednoliko obojenu traku ili nijansiranu traku, u okviru popisaIspuna odaberite Puna ispuna iliIspuna s prijelazom.

 12. Da biste oblikovali negativnu traku, kliknite Negativna vrijednost i os, a zatim u dijaloškom okviru Postavke negativne vrijednosti i osi odaberite boju ispune i obruba negativne trake. Možete odabrali postavke položaja i boju osi. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 13. Smjer traka možete promijeniti tako da odaberete postavku u okviru popisa Smjer trake. Postavka je po zadanom postavljena na Kontekst, no možete birati između smjera slijeva nadesno i zdesna nalijevo, ovisno o tome na koji način želite predstaviti svoje podatke.

Skup ikona koristite za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija odijeljenih graničnom vrijednošću. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Tako u skupu ikona s tri strelice zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a crvena strelica prema dolje predstavlja manje vrijednosti.

Ovdje prikazani primjer može se koristiti s više primjera skupova ikona za uvjetno oblikovanje.

Različiti skupovi ikona za iste podatke

Možete odabrati prikazivanje ikona samo za one ćelije koje ispunjavaju neki uvjet, na primjer prikazivanje ikone upozorenja za ćelije čije su vrijednosti manje od kritične vrijednosti i neprikazivanje ikona za ćelije čije vrijednosti premašuju kritične. Da biste to učinili, sakrijte ikone tako da prilikom postavljanja uvjeta s padajućeg popisa ikona koji se nalazi uz ikonu odaberete Ćelija nema ikonu. Možete stvoriti i vlastitu kombinaciju skupa ikona, na primjer oznaku zelenog "simbola", žutog "semafora" i crvene "zastavice".

Savjet : Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje određene vrijednosti (npr. 0 ili "N.D."), a ne vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, kliknite Skup ikona, a zatim odaberite skup ikona.

  Uvjetno oblikovanje

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru,    kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Skup ikona.

  1. Odaberite skup ikona. Zadano je 3 svjetla na semaforu (bez obruba). Broj ikona i zadani operatori usporedbe i vrijednosti praga za svaku ikonu mogu se razlikovati za svaki skup ikona.

  2. Operatore usporedbe i vrijednosti praga možete prilagoditi. Zadani rasponi vrijednosti za svaku ikonu jednake su veličine, ali ih možete prilagoditi kako bi odgovarali vašim jedinstvenim potrebama. Provjerite jesu li pragovi od vrha prema dnu logično poredani od najvišeg prema najnižem.

  3. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj.

   • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak.

    Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

    Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

   • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil. Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

    Percentile koristite kada želite vizualizirati grupe velikih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najveće vrijednosti) pomoću određene ikone i malih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najmanje vrijednosti) pomoću druge ikone jer oni predstavljaju krajnje vrijednosti koje bi mogle iskriviti vizualizaciju podataka.

   • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula i zatim unesite formulu u svaki okvir Vrijednost.

    • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

    • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

    • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

    • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrijednosti, a posljednja veće, odaberite Preokreni redoslijed ikona.

  5. Za prikaz samo ikone, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo ikonu.

   Napomene : 

   1. Širinu stupca možda je potrebno prilagoditi kako bi odgovarao ikoni.

   2. Prikazana veličina ikone ovisi o veličini fonta koji se koristi u toj ćeliji. Povećavanjem veličine fonta proporcionalno se povećava i veličina ikone.

Da biste lakše pronašli određene ćelije unutar raspona ćelija, možete ih oblikovati na temelju operatora usporedbe. Tako na radnom listu zaliha sortiranom prema kategorijama žutom bojom možete istaknuti proizvode kojih na zalihama ima manje od deset. Isto tako, na radnom listu sa sažetkom prometa maloprodajne trgovine možete pronaći sve trgovine s profitom većim od 10% i prodajom manjom od 100 000 kn koje se nalaze u regiji "Jugoistočno".

Ovdje prikazani primjeri mogu se koristiti za rad na primjerima ugrađenih kriterija uvjetnog oblikovanja, kao što su "veće od" i određeni postotak najvećih vrijednosti. U ovom se primjeru na gradove koji imaju više od dva milijuna stanovnika primjenjuje zelena pozadina, na na trideset posto najviših prosječnih temperatura narančasta.

Oblikovanjem se ističu gradovi koji imaju više od dva milijuna stanovnika te trideset posto najvećih prosječnih temperatura

Napomena : Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema tekstu ili datumu, već samo prema broju.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Istakni pravila ćelije.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Između, Jednako tekstu koji sadrži ili Određeni datum pojavljivanja.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru,    kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikuj samo ćelije učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje prema broju, datumu ili vremenu    Odaberite Vrijednost ćelije pa operator usporedbe, a zatim unesite broj, datum ili vrijeme.

   Odaberite Između, a zatim unesite 100 i 200 ili odaberite Jednako, a zatim unesite 1/1/2009.

   Možete unijeti i formulu koja vraća vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema tekstu:    Odaberite S određenim tekstom i operator usporedbe, a potom unesite tekst.

   Na primjer, odaberite Sadrži i zatim unesite Srebrno ili odaberite Započinje s i zatim unesite Tri.

   Pojam za pretraživanje obuhvaća navodnike, a možete koristiti i zamjenske znakove. Maksimalna duljina niza je 255 znakova.

   Možete unijeti i formulu koja vraća tekst.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema datumu:    Odaberite S određenim datumima pojavljivanja i zatim odaberite usporedbu datuma.

   Na primjer, odaberite Jučer ili Sljedeći tjedan.

  • Oblikovanje ćelija s prazninama ili bez njih:    Odaberite Praznine ili Bez praznina.

   Prazna vrijednost jest ćelija koja ne sadrži podatke, što nije isto što i ćelija koja sadrži jedan razmak ili više njih (razmaci se smatraju tekstom).

  • Oblikovanje ćelija s vrijednostima pogreške ili bez njih:    Odaberite Pogreške ili Bez pogrešaka.

   Vrijednosti pogrešaka uključuju: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, and #NULL!.

 7. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 8. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Možete pronaći najveće i najmanje vrijednosti u rasponu ćelija na temelju granične vrijednosti koju odredite. Tako, na primjer, možete pronaći pet najbolje prodavanih proizvoda u regionalnom izvješću, petnaest posto najlošije rangiranih proizvoda prema anketi za klijente ili dvadeset i pet najvećih plaća u odjelu.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Prvih 10 stavki ili Posljednjih 10%.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru,    kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti rangirane kao prve ili zadnje.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru s popisom Oblikuj vrijednosti rangirane unutar: odaberite Vrh ili Dno.

 7. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste naveli najveći ili najmanji broj, unesite broj pa poništite potvrdni okvir % odabranog raspona. Valjane su vrijednosti od 1 do 1000.

  • Da biste naveli najveći ili najmanji postotak, unesite broj pa potvrdite okvir% odabranog raspona. Valjane su vrijednosti od 1 do 100.

 8. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 9. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 10. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Možete pronaći vrijednosti iznad ili ispod prosjeka ili standardne devijacije u rasponu ćelija. Na primjer, možete pronaći iznadprosječno uspješne zaposlenike u godišnjem pregledu učinkovitosti ili možete otkriti proizvedene materijale koji su u ocjeni kvalitete ispod dvije standardne devijacije.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Iznad prosjeka ili Ispod prosjeka.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru,    kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti,    kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj vrijednosti koje su učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od prosjeka svih ćelija unutar raspona, odaberite Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od jedne, dvije ili tri standardne devijacije za sve ćelije unutar raspona, odaberite standardnu devijaciju.

 7. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 8. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 9. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Napomena : Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema jedinstvenim ili dvostrukim vrijednostima.

U ovdje prikazanom primjeru u stupcu Predavač koristi se uvjetno oblikovanje radi pronalaženja predavača koji podučavaju više predmeta (duplicirana imena predavača istaknuta su ružičastom bojom). Vrijednosti ocjena koje se u stupcu Ocjena pojavljuju samo jedanput (jedinstvene vrijednosti) istaknute su zelenom bojom.

vrijednosti u stupcu c koje nisu jedinstvene obojene su ružičastom bojom, a jedinstvene vrijednosti u stupcu d zelenom

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Istakni pravila ćelije.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite Duplicirane vrijednosti.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite je li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabran odgovarajući radni list ili tablica.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su jedinstvene ili koje su duplicirane.

 5. U odjeljkuUređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj sve odaberite jedinstveno ili duplikat.

 6. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 7. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Ako želite primijeniti postojećeg oblikovanja stil na nove ili neke druge podatke na radnom listu, možete koristiti Prenositelj oblikovanja kopirajte uvjetno oblikovanje s tim podacima.

 1. Kliknite ćeliju koja sadrži uvjetno oblikovanje koje želite kopirati.

 2. Kliknite Polazno > Prenositelj oblikovanja.

  Gumbi Kopiraj i zalijepi na kartici Polazno

  Pokazivač se mijenja u kist.

  Savjet :  Ako pomoću kista uvjetno oblikovanje želite zalijepiti na dodatne ćelije, dvokliknite prenositelj oblikovanja.

 3. Da biste zalijepili uvjetno oblikovanje, odvucite kist po ćelijama ili rasponima ćelija koje želite oblikovati.

 4. Da biste prestali koristiti kist, pritisnite tipku Esc.

Napomena :  Ako ste u pravilu za primjenu uvjetnog oblikovanja koristili formulu, možda ćete nakon lijepljenja uvjetnog oblikovanja u formuli morati prilagoditi relativne i apsolutne reference. Dodatne informacije potražite u članku Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mješovitih referenci.

Uklanjanje uvjetnih oblikovanja na radnom listu   

 • Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila > Očisti pravila iz cijelog lista.

Uklanjanje uvjetnih oblikovanja u rasponu, tablice ili zaokretne tablice   

 1. Odaberite raspon ćelija, tablicu ili zaokretnu tablicu za koje želite očistiti uvjetno oblikovanje.

 2. Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila.

 3. Ovisno o tome što ste odabrati, kliknite Odabrane ćelije, Ova tablica ili Ova zaokretna tablica.

Imate pitanje o određenoj funkciji?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Doprinos poboljšanju programa Excel

Imate li vam trebaju prijedlozi za kako će sljedeće verzije programa Excel možete poboljšati? Ako je tako, provjerite je temama na Excel korisnika govorne.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Korištenje formule za primjenu uvjetnog oblikovanja

Upravljanje redoslijedom pravila uvjetnog oblikovanja

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×