Dodavanje pravila

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Prilikom dizajniranja predloška obrasca možete koristiti pravila za automatski prikaz dijaloškog okvira, postavite vrijednost polja, upit ili slanje podatkovnu vezu, prebacivanje prikaza, ili otvaranje ili zatvaranje obrazac kao odgovor na određene događaje ili uvjete. Događaji u izvor podataka, pritiskom na gumb, umetanja odjeljak koji se ponavlja ili retka u tablica koja se ponavljaili otvaranje ili slanje podataka obrasca možete uključiti promjenu određenog polja ili grupe. Uvjeti koji mogu sadržavati izračune, XPath izraze, uloge korisnika, a li vrijednosti polja praznom unutar određenog raspona, jednaka vrijednosti drugog polja počinje ili sadrži određene znakove.

Možete dodati i višestruke akcije za svako pravilo. Na primjer, možete dodati pravilo koje prikazuje dijaloški okvir s porukom kako bi korisnik znao da će se pojaviti novi obrazac, mijenja prikaz obrasca i zatim koristi podatkovnu vezu kada korisnik ispuni kontrolu povezanu s poljem.

Sadržaj članka

Pregled

Razmatranje kompatibilnosti

Dodavanje pravila koja se pokreće kada korisnik otvori obrazac

Dodavanje pravila u kontrolu

Dodavanje pravila u polje ili grupu

Dodavanje pravila kada korisnik šalje obrasca

Pregled

Za primjenu poslovne logike u predlošku obrasca, možete koristiti pravila. Pravilo može učiniti nešto od sljedećeg:

 • Prikazati poruku dijaloškog okvira     Možete dodati pravilo koje prikazuje dijaloški okvir korisniku ako se ispuni određeni uvjet. Na primjer, možete prikazati poruku u obrascu izvještaja o troškovima ako korisnik unese vrijednost koja premašuje određeni iznos.

 • Prikazati dijaloški okvir izraza     Možete dodati pravilo koje prikazuje rezultat XPath izraza koji izračunava vrijednosti različitih polja u obrascu. Na primjer, možete koristiti akciju između nekoliko pravila koja se koriste za izvršavanje složenog izračuna. Možete koristiti ovu akciju kako biste potvrdili da se izračun ispravno izvršava promatrajući svaku promjenu koja se dogodi s vrijednostima tijekom izračuna.

 • Promijeniti prikaz     Možete dodati pravilo za kretanje između nekoliko prikaza ili za promjenu prikaza obrasca koji se temelji na korisničkoj ulozi pridruženoj korisniku koji otvara obrazac. Na primjer, možete dodati pravilo gumbu koji omogućava korisnicima da se vrate na prethodni ili sljedeći prikaz pritiskom gumba.

 • Postaviti vrijednost polja    Možete dodati pravilo koje izračunava vrijednost polja. Na primjer, možete dodati polje koje prikazuje datum završetka projekta temeljenog na datumu iz drugog polja zbrojenog s određenim brojem dana.

 • Upit pomoću podatkovne veze    Možete dodati pravilo koje šalje upit putem podatkovne veze kada se ispuni uvjet u obrascu. Na primjer, možete dodati pravilo koje šalje upit putem podatkovne veze kada korisnik unese broj zaposlenika u izvješće o troškovima.

 • Poslati podatke koristeći podatkovnu vezu    Možete dodati pravilo koje šalje sve podatke s obrasca vanjskom izvoru podataka putem podatkovne veze. Na primjer, možete dodati pravilo predlošku obrasca da dozvoli aplikaciji slanje podataka iz obrasca Web-usluzi ili bazi podataka kada korisnik pritisne gumb Pošalji u obrascu.

 • Otvoriti novi obrazac za ispunjavanje     Možete dodati pravilo koje otvara novu kopiju obrasca koji se temelji na istom ili drugom predlošku obrasca. Na primjer, možete dodati pravilo u predložak obrasca za dozvole koje čini sljedeće: ako vrijednost polja premašuje određeni iznos, pravilo otvara novi obrazac koji se temelji na drugom predlošku obrasca koji se koristi za dozvolu za električnu energiju i građevinsku dozvolu.

 • Zatvoriti obrazac     Možete dodati pravilo koje zatvara obrazac prilikom nekog događaja. Na primjer, možete dodati pravilo koje zatvara obrazac nakon što korisnik pošalje obrazac i vanjski izvor podataka potvrdi da je obrazac uspješno poslan.

Napomena : Vrste pravila koje možete primijeniti u predlošku obrasca ovise o kontrolama i poljima u predlošku obrasca.

Pravila u kontroli koja je vezana za polje automatski se primjenjuju na to polje, a pravila u polju automatski se primjenjuju na kontrolu koja je vezana za to polje. Ako povežete kontrolu s poljem koje već sadrži neko pravilo, pravilo se automatski primjenjuje na kontrolu. Ako dodate pravilo kontroli, to pravilo se automatski primjenjuje na polje koje je povezano s tom kontrolom.

Ako dodate višestruka pravila u predložak obrasca, Microsoft Office InfoPath izvodi svako pravilo prema redoslijedu koji se nalazi u dijaloškom okviru Pravila. Imate mogućnost zaustaviti izvođenje preostalih pravila nakon što završi prethodno.

Vrh stranice

Napomene o kompatibilnosti

Iako možete dodati pravilo u predložak obrasca koji se prikazuje dijaloški okvir korisnicima, dijaloške okvire ne prikazuje se automatski na obrazaca koje korisnici ispunjavaju u web-pregledniku. Dijaloški okviri automatski se prikazuju samo u obrascima koji su ispunjeni u programu InfoPath.

Vrh stranice

Dodavanje pravila koje se izvodi kada korisnik otvori obrazac

 1. U izborniku Alati pritisnite Mogućnosti obrasca.

 2. Na popisu Kategorija pritisnite Otvori i spremi.

 3. Pod značajkom Ponašanje otvorenog obrasca pritisnite pravila.

 4. U dijaloškom okviru Pravila kliknite Dodaj.

 5. U okvir Naziv upišite naziv pravila.

 6. Kako biste odredili uvjet kada da se pravilo izvede, pritisnite Postavljanje uvjeta, unesite uvjet i pritisnite U redu. Pravilo će se primijeniti kada se određeni uvjet ispuni.

 7. Pritisnite Dodaj akciju.

 8. Na popisu Akcija pritisnite željenu akciju i unesite mogućnosti za tu akciju.

 9. Ponovite korake 7 i 8 za svaku akciju koju želite pokrenuti za ovo pravilo.

 10. Kako biste spriječili izvođenje pravila nakon što se ispuni uvjet za ovo pravilo i pravilo se izvodi, uključite potvrdni okvir Zaustavi obradu pravila kad ovo pravilo završi.

 11. Pritisnite U redu.

 12. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Dodavanje pravila kontroli

Ako je kontrola povezana s poljem koje ima jedno ili više pravila, pravila polja se automatski primjenjuju na kontrolu. Sva pravila koja se dodaju kontroli, dodaju se i polju. Ako dodate kontrolu prikazu predloška obrasca i zatim povežete kontrolu s poljem s postojećim pravilima, pravila se automatski primjenjuju i na kontrolu. Ako dodate pravilo polju, a polje je povezano s kontrolom, pravila se automatski primjenjuju na kontrolu.

 1. Dvaput pritisnite kontrolu.

 2. Pritisnite karticu Podaci.

 3. Pritisnite Pravila.

 4. U dijaloškom okviru Pravila kliknite Dodaj.

 5. U okvir Naziv upišite naziv pravila.

 6. Kako biste odredili uvjet kada da se pravilo izvede, pritisnite Postavljanje uvjeta, unesite uvjet i pritisnite U redu. Pravilo će se primijeniti kada se određeni uvjet ispuni.

 7. Pritisnite Dodaj akciju.

 8. Na popisu Akcija pritisnite željenu akciju i unesite mogućnosti za tu akciju.

 9. Ponovite korake 7 i 8 za svaku akciju koju želite pokrenuti za ovo pravilo.

 10. Kako biste spriječili izvođenje pravila nakon što se ispuni uvjet za ovo pravilo i pravilo se izvodi, uključite potvrdni okvir Zaustavi obradu pravila kad ovo pravilo završi.

 11. Pritisnite U redu.

 12. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Dodavanje pravila polju ili grupi

Ako je kontrola vezana za polje koje ima postojeća pravila, ta pravila se automatski primjenjuju na kontrolu. Sva pravila koja se dodaju polju, dodaju se i kontroli.

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Dvaput pritisnite polje

 3. Pritisnite karticu Pravila i spajanje.

 4. Pritisnite Dodaj.

 5. U okvir Naziv upišite naziv pravila.

 6. Kako biste odredili uvjet kada da se pravilo izvede, pritisnite Postavljanje uvjeta, unesite uvjet i pritisnite U redu. Pravilo će se primijeniti kada se određeni uvjet ispuni.

 7. Pritisnite Dodaj akciju.

 8. Na popisu Akcija pritisnite željenu akciju i unesite mogućnosti za tu akciju.

 9. Ponovite korake 7 i 8 za svaku akciju koju želite pokrenuti za ovo pravilo.

 10. Kako biste spriječili izvođenje pravila nakon što se ispuni uvjet za ovo pravilo i pravilo se izvodi, uključite potvrdni okvir Zaustavi obradu pravila kad ovo pravilo završi.

 11. Pritisnite U redu.

 12. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Dodavanje pravila kada korisnik šalje obrasca

Možete konfigurirati predloška obrasca za pokretanje jedno ili više pravila kada korisniku šalje obrazac koji se temelji na predlošku obrasca. Na primjer, možete dodati pravilo u predložak obrasca koji se automatski pošalje obrazac s bazom podataka i u poruci e-pošte kada korisnik odabere slanje ispunjeni obrazac. Pravilo možete dodati i u predložak obrasca koji prelazi obrasca na drugi prikaz kada korisnik šalje obrazac.

Napomena : Prije početka ovog postupka, provjerite predloška obrasca ima li barem jedan podatkovne veze za slanje. Pronalaženje veze na dodatne informacije o slanje podatkovne veze u odjeljku Vidi također .

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti slanja.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti slanja odaberite potvrdni okvir Dopusti korisnicima slanje obrasca .

  Napomena : Kada uključite ovaj potvrdni okvir InfoPath dodaje gumb Pošalji na alatnu traku Standardno i naredbu Pošalji u izbornik Datoteka kada korisnici ispune obrazac.

 3. Pritisnite Izvedi prilagođenu akciju koristeći pravila i zatim pritisnite Pravila.

 4. U dijaloškom okviru Pravila za slanje obrazaca pritisnite Dodaj.

 5. U okvir Naziv unesite naziv za ovo pravilo koje opisuje lokaciju slanja. Na primjer, ako želite dopustiti korisnicima da pošalju obrazac korištenjem poruka e-pošte samo ako je vrijednost određenog polja veća od 50 $ unesite Pošalji e-poštu za preko 50 $.

 6. Da biste postavili uvjet koji se moraju biti zadovoljeni prije korištenja ovo pravilo, kliknite Postavljanje uvjeta u dijaloškom okviru pravila . U dijaloškom okviru uvjet postavite uvjete koje mora biti zadovoljen, a zatim kliknite u redu.

 7. U dijaloškom okviru Pravilo pritisnite Dodavanje akcije.

 8. Na popisu Akcija kliknite akciju koju želite da se pokreće kada korisnik šalje obrazac koji se temelji na predlošku obrasca, a zatim odaberite odgovarajuće mogućnosti za tu akciju.

 9. Kliknite U redu.

 10. Da biste dodali dodatne akcije, ponovite korake od 7 do 9 za svaki sljedeći postupak.

 11. Da biste dodali druge pravila, ponovite korake 4 do 9 za svaku dodatna pravila.

 12. Kliknite U redu.

  1. Da biste promijenili naziv gumba Pošalji koji se pojavljuje na alatnoj traci Standardno i naredbu Pošalji koji će se pojaviti na izborniku datoteka kada korisnici ispunjavaju obrazac, upišite novi naziv u okvir Opis u dijaloškom okviru Mogućnosti slanja .

   Savjet : Ako želite dodijeliti tipkovni prečac na ovaj gumb i naredbu, upišite znak (&) ispred znaka koji želite koristiti kao tipkovni prečac. Ako, na primjer, da biste dodijelili ALT + B kao tipkovni prečac za gumb Pošalji i naredba, upišite & lanje'B.

 13. Za sprječavanje korisnika u korištenju naredbe Pošalji ili gumba Pošalji na alatnoj traci Standardno prilikom ispunjavanja obrasca isključite potvrdni okvir Prikaži stavku izbornika slanja i gumb alatne trake slanja.

  1. Prema zadanim postavkama, kada korisnici pošalju obrazac, InfoPath čuva obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste naznačili ako obrazac uspješno poslan. Da biste promijenili takvo zadano ponašanje, kliknite Dodatno, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

   • Zatvorite obrazac ili stvorite novi prazni obrazac kada korisnik šalje ispunjen obrazac, kliknite željenu mogućnost na popisu nakon slanja .

   • Da biste stvorili prilagođenu poruku da biste naznačili ako obrazac uspješno poslan, potvrdite okvir korištenje prilagođenih poruka , a zatim upišite svoje poruke u okvire na uspjehu i pogreške .

    Savjet : Obavještavanje korisnika pomoću poruke u okviru pogreške što učiniti ako se ne može poslati obrazac. Ako, na primjer, može predložiti da korisnici spremati svoje obrasce i obratite se osobi za daljnje upute.

   • Ako ne želite prikazati poruku kada korisnik šalje obrazac, poništite potvrdni okvir Prikaži neuspješnom slanju poruke .

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×