Dodavanje pozadinske slike (ili vodenog žiga) na slajdove

Dodavanje pozadinske slike (ili vodenog žiga) na slajdove

Upotreba grafičkih elemenata kao vodenih žigova u pozadini tekst na slajdovima izvrstan je način prikaza logotipa ili neke druge značajne slike. PowerPoint vam omogućuje prilagođavanje prozirnosti slike nakon što je postavite na slajd.

Primjer slajda na kojemu je pozadinska slika
Primjer slikovnog vodenog žiga

Druga mogućnost: Tekstni vodeni žig

Radije biste tekstni vodeni žig?    Postupak za to je drugačiji. Upute potražite u odjeljku Dodavanje vodenog žiga SKICA na slajd.

Primjer tekstnog vodenog žiga, „SKICA”, koristi se kao pozadina slajda programa PowerPoint
Primjer tekstnog vodenog žiga

Odaberite odjeljak u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute:

Ispunite cijelu pozadinu slajda slikom pa prilagodite prozirnost slike tako da ne prekriva ostali sadržaj na slajdu.

 1. Odaberite sliku koju želite koristiti. Slika će se bolje uklopiti ako je istog usmjerenja (okomitog ili vodoravnog) kao i slajd.

  Zašto?   PowerPoint mijenja veličinu slike da bi ispunio cijelu pozadinu slike. Ako je slika drugačijeg općeg oblika nego slajd na koji se postavlja, vanjski dijelovi slike možda će se smjestiti izvan obruba slajda i uopće neće biti vidljivi.

 2. Idite na ono mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku. Na kartici Dizajn vrpce alatne trake odaberite Oblikovanje pozadine.

  U programu PowerPoint gumb Oblikuj pozadinu nalazi se na kartici Dizajn na vrpci
 3. U oknu Oblikovanje pozadine koje će se prikazati s desne strane odaberite Slikovna ili tekstna ispuna.

  Da biste dodali pozadinsku sliku, prvo odaberite stavku „Slikovna ili tekstna ispuna”
 4. U odjeljku Umetni sliku iz odaberite mogućnost Datoteka.

 5. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite željenu sliku, odaberite je, a zatim odaberite Umetni.

  Sliku možete umetnuti i iz međuspremnika sustava Windows (mogućnost Međuspremnik) ili s weba ili sa servisa OneDrive (mogućnost Internet).

  Dijaloški okvir Umetanje slike
 6. Kada umetnete sliku, ponovno otvorite okno Oblikovanje pozadine i povucite klizač Prozirnost da biste postavili postotak prozirnosti.

  Za prilagodbu slike povucite klizač Prozirnost
 7. (Neobavezno) Da biste tu sliku uvrstili na sve slajdove u prezentaciji, odaberite Primijeni na sve pri dnu okna Oblikovanje pozadine.

 8. Kliknite Datoteka > Spremi da biste spremili promjene.

  Veličina odabrane slike mijenja se tako da ispuni cijelu pozadinu slajda. Nije joj moguće promijeniti veličinu tako jednostavno kao slici u prednjem planu, ali joj možete prilagoditi položaj pomoću postavki u odjeljku Pomak. Možete i uključiti mogućnost Poploči sliku kao teksturu ako želite da se slika ponavlja okomito i vodoravno preko cijele pozadine.

Nacrtajte oblik, ispunite ga slikom, a zatim podesite prozirnost slike:

 1. Na kartici Umetanje na vrpci odaberite Oblici, a zatim u pripadnoj galeriji odaberite oblik, kao što je trokut.

 2. Nacrtajte oblik na slajdu.

  Proporcije oblika moraju biti iste kao slika koju ćete dodati u oblik. Ako se proporcije slike i oblika razlikuju, slika će biti asimetrična.

 3. Uklanjanje konture oblika: desnom tipkom miša kliknite oblik, a zatim kliknite gumb strukture koji će se pojaviti. U galeriji koja će se otvoriti odaberite Bez konture.

 4. Desnom tipkom miša ponovno kliknite oblik, a zatim Oblikovanje oblika.

  Otvorit će se okno Oblikovanje oblika.

 5. U oknu Oblikovanje oblika u odjeljku Ispuna kliknite Slikovna ili tekstna ispuna.

  Gumb Slikovna ili tekstna ispuna u oknu Oblikovanje slike

 6. Kliknite gumb Datoteka. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite slikovnu datoteku koju želite umetnuti. Odaberite sliku, a zatim gumb Umetni.

 7. Kada se slika prikazuje unutar oblika, pomaknite pokazivač Prozirnost u oknu Oblikovanje oblika da biste sliku prilagodili kako želite.

  Klizač prozirnosti u oknu Oblikovanje slike

Ovaj se postupak primjenjuje na sliku ili teksturu koja u potpunosti ispunjava pozadinu slajda.

 1. U prikazu Normalno odaberite slajd koji ima uzorak ili sliku pozadine koju želite ukloniti.

 2. Na kartici Dizajn na vrpci alatne trake u grupi Prilagodba na krajnjem desnom kraju odaberite Oblikovanje pozadine.

  U programu PowerPoint gumb Oblikuj pozadinu nalazi se na kartici Dizajn na vrpci
 3. U oknu Oblikovanje pozadine u odjeljku Ispuna odaberite Čvrsta ispuna.

  U oknu Oblikovanje pozadine odaberite Čvrsta ispuna
 4. Odaberite strelicu prema dolje pokraj gumba Boja. Pojavit će se galerija boja. Odaberite bijelu boju.

  Trenutna će pozadina biti uklonjena, a pozadina slajdova postat će bijela.

 5. Ako istu promjenu želite primijeniti na druge slajdove u prezentaciji, odaberite Primijeni na sve pri dnu okna Oblikovanje pozadine.

Kliknite naslov rubrike u nastavku da biste je otvorili i proučili podrobne upute:

Ispunite cijelu pozadinu slajda slikom pa prilagodite prozirnost slike tako da ne prekriva ostali sadržaj na slajdu.

 1. Odaberite sliku koju želite koristiti. Slika će se bolje uklopiti ako je istog usmjerenja (okomitog ili vodoravnog) kao i slajd.

  Zašto?   PowerPoint mijenja veličinu slike da bi ispunio cijelu pozadinu slike. Ako je slika drugačijeg općeg oblika nego slajd na koji se postavlja, dijelovi slike možda će se smjestiti izvan obruba slajda i uopće neće biti vidljivi.

 2. U oknu s minijaturama na lijevoj strani prozora programa PowerPoint odaberite mjesto na koje želite umetnuti slajd. Desnom tipkom miša kliknite minijaturu pa odaberite Oblikovanje pozadine.

  Desnom tipkom miša kliknite minijaturu slajda da biste dodali pozadinsku sliku na slajd
 3. U dijaloškom okviru Oblikovanje pozadine odaberite Slikovna ili tekstna ispuna.

  Dijaloški okvir Oblikovanje pozadine
 4. U odjeljku Umetni sliku iz odaberite mogućnost Datoteka.

 5. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite željenu sliku, odaberite je, a zatim odaberite Otvori.

  Dijaloški okvir Umetanje slike

  (Možete umetnuti i isječak crteža ili sliku iz međuspremnika sustava Windows.)

 6. Kada umetnete sliku, povucite klizač Prozirnost u desno da biste postavili željeni postotak prozirnosti. Promjena se istog trenutka odražava na slici.

  U dijaloškom okviru Oblikovanje pozadine postoji klizač Prozirnost koji služi za prilagodbu slike
 7. (Neobavezno) Da biste tu sliku uvrstili na sve slajdove u prezentaciji, odaberite Primijeni na sve pri dnu dijaloškog okvira Oblikovanje pozadine.

 8. Kliknite Zatvori da biste spremili promjene i zatvorili dijaloški okvir.

  Veličina odabrane slike postavljena je tako da ispuni cijelu pozadinu slajda. Nije joj moguće promijeniti veličinu tako jednostavno kao slici u prednjem planu, ali joj možete prilagoditi položaj pomoću postavki u odjeljku Pomak u dijaloškom okviru Oblikovanje pozadine. Možete i uključiti mogućnost Poploči sliku kao teksturu ako želite da se slika ponavlja okomito i vodoravno preko cijele pozadine.

Nacrtajte oblik, ispunite ga slikom, a zatim podesite prozirnost slike:

 1. Na kartici Umetanje na vrpci odaberite Oblici, a zatim u pripadnoj galeriji odaberite oblik, kao što je trokut.

 2. Nacrtajte oblik na slajdu.

  Pripazite da se proporcije slike koju ćete dodati podudaraju s oblikom. Ako se proporcije slike i oblik razlikuju, slika će biti asimetrična.

 3. Uklonite strukturu odabranog oblika: Uz još uvijek odabran oblik na kartici Alati za crtanje, Oblikovanje na vrpci alatne trake odaberite Kontura oblika, a zatim Bez konture.

  Odaberite Kontura oblika, a zatim na pripadnom izborniku odaberite Bez konture
 4. Desnom tipkom miša kliknite oblik, a zatim odaberite Oblikovanje oblika.

  Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje oblika.

 5. U odjeljku Ispuna odaberite Slikovna ili tekstna ispuna, a zatim odaberite gumb Datoteka.

  Dijaloški okvir Oblikovanje slike

  Otvorit će se dijaloški okvir Umetanje slike.

 6. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite željenu sliku, odaberite je, a zatim odaberite Umetni.

  Dijaloški okvir Umetanje slike

  Slika je dodana na slajd unutar oblika. Možda ćete morati pomaknuti dijaloški okvir Oblikovanje slike da biste je vidjeli. Dijaloški okvir mora biti otvoren da biste prilagodili prozirnost.

 7. Kada se slika prikazuje unutar oblika, pomaknite pokazivač Prozirnost u dijaloškom okviru Oblikovanje slike da biste sliku prilagodili kako želite.

  Povucite klizač Prozirnost radi prilagođavanja pozadinske slike

 8. Da biste uklonili dijaloški okvir, odaberite Zatvori.

Ovaj se postupak primjenjuje na sliku ili teksturu koja u potpunosti ispunjava pozadinu slajda.

 1. U prikazu Normalno odaberite slajd koji ima uzorak ili sliku pozadine koju želite ukloniti.

 2. Na kartici Dizajn na vrpci alatne trake u grupi Pozadina na krajnjem desnom kraju odaberite Pozadinski stilovi, a zatim Oblikovanje pozadine.

  Na desnom kraju kartice Dizajn odaberite Stilovi pozadine, a zatim Oblikuj pozadinu

  Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje pozadine.

 3. U dijaloškom okviru na kartici Ispuna odaberite Čvrsta ispuna.

  Oblikovanje pozadine
 4. Odaberite strelicu prema dolje pokraj gumba Boja, a zatim u galeriji boja odaberite bijelu boju.

  Trenutna će pozadina biti uklonjena, a pozadina slajdova postat će bijela.

 5. Ako istu promjenu želite primijeniti na druge slajdove u prezentaciji, odaberite Primijeni na sve.

 6. Odaberite Zatvori.

Kliknite naslov rubrike u nastavku da biste je otvorili i proučili podrobne upute:

Ispunite cijelu pozadinu slajda slikom pa prilagodite prozirnost slike tako da ne prekriva ostali sadržaj na slajdu.

 1. Odaberite sliku koju želite koristiti. Slika će se bolje uklopiti ako je istog usmjerenja (okomitog ili vodoravnog) kao i slajd.

  Zašto?   PowerPoint mijenja veličinu slike da bi ispunio cijelu pozadinu slike. Ako je slika drugačijeg općeg oblika nego slajd na koji se postavlja, dijelovi slike možda će se smjestiti izvan obruba slajda i uopće neće biti vidljivi.

 2. U oknu s minijaturama na lijevoj strani prozora programa PowerPoint odaberite mjesto na koje želite umetnuti slajd. Desnom tipkom miša kliknite minijaturu pa odaberite Oblikovanje pozadine.

  Desnom tipkom miša kliknite minijaturu slajda da biste dodali pozadinsku sliku na slajd
 3. U dijaloškom okviru Oblikovanje pozadine odaberite Slikovna ili tekstna ispuna.

  Dijaloški okvir Oblikovanje pozadine
 4. U odjeljku Umetni iz odaberite mogućnost Datoteka.

 5. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite željenu sliku, odaberite je, a zatim odaberite Umetni.

  Dijaloški okvir Umetanje slike

  (Možete umetnuti i isječak crteža ili sliku iz međuspremnika sustava Windows.)

 6. Kada umetnete sliku, povucite klizač Prozirnost u desno da biste postavili željeni postotak prozirnosti. Promjena se istog trenutka odražava na slici.

  Povucite klizač Prozirnost radi prilagođavanja pozadinske slike
 7. (Neobavezno) Da biste tu sliku uvrstili na sve slajdove u prezentaciji, odaberite Primijeni na sve pri dnu dijaloškog okvira Oblikovanje pozadine.

 8. Kliknite Zatvori da biste spremili promjene i zatvorili dijaloški okvir.

  Veličina odabrane slike postavljena je tako da ispuni cijelu pozadinu slajda. Nije joj moguće promijeniti veličinu tako jednostavno kao slici u prednjem planu, ali joj možete prilagoditi položaj pomoću postavki u odjeljku Pomak u dijaloškom okviru Oblikovanje pozadine. Možete i uključiti mogućnost Poploči sliku kao teksturu ako želite da se slika ponavlja okomito i vodoravno preko cijele pozadine.

Umetnite sliku unutar oblika uz preciznu željenu veličinu, a zatim podesite njezinu prozirnost:

 1. Na kartici Umetanje na vrpci odaberite Oblici, a zatim u pripadnoj galeriji odaberite oblik, kao što je trokut. Nacrtajte oblik preko slike koju ste umetnuli u prvom koraku.

 2. Nacrtajte oblik na slajdu.

  Pripazite da se proporcije slike koju ćete dodati podudaraju s oblikom. Ako se proporcije slike i oblik razlikuju, slika će biti asimetrična.

 3. Uklonite strukturu odabranog oblika: Na kartici Alati za crtanje, Oblikovanje na vrpci alatne trake odaberite Kontura oblika, a zatim Bez konture.

  Odaberite Kontura oblika, a zatim na pripadnom izborniku odaberite Bez konture
 4. Desnom tipkom miša kliknite oblik, a zatim odaberite Oblikovanje oblika.

  Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje oblika.

 5. U odjeljku Ispuna odaberite Slikovna ili tekstna ispuna, a zatim odaberite gumb Datoteka.

  Dijaloški okvir Oblikovanje slike

  Otvorit će se dijaloški okvir Umetanje slike.

 6. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite željenu sliku, odaberite je, a zatim odaberite Umetni.

  Dijaloški okvir Umetanje slike

  Slika je dodana na slajd unutar oblika. Možda ćete morati pomaknuti dijaloški okvir Oblikovanje slike da biste je vidjeli. Dijaloški okvir mora biti otvoren da biste prilagodili prozirnost.

 7. Kada se slika prikazuje unutar oblika, pomaknite pokazivač Prozirnost u dijaloškom okviru Oblikovanje slike da biste sliku prilagodili kako želite.

  Povucite klizač Prozirnost radi prilagođavanja pozadinske slike

 8. Da biste uklonili dijaloški okvir, odaberite Zatvori.

Ovaj se postupak primjenjuje na sliku ili teksturu koja u potpunosti ispunjava pozadinu slajda.

 1. U prikazu Normalno odaberite slajd koji ima uzorak ili sliku pozadine koju želite ukloniti.

 2. Na kartici Dizajn na vrpci alatne trake u grupi Pozadina na krajnjem desnom kraju odaberite Pozadinski stilovi, a zatim Oblikovanje pozadine.

  Slika kartice Dizajn

  Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje pozadine.

 3. U dijaloškom okviru na kartici Ispuna odaberite Čvrsta ispuna.

  U dijaloškom okviru Oblikovanje pozadine odaberite Čvrsta ispuna
 4. Odaberite strelicu prema dolje pokraj gumba Boja. Pojavit će se galerija boja. Odaberite bijelu boju.

  Trenutna će pozadina biti uklonjena, a pozadina slajdova postat će bijela.

 5. Ako istu promjenu želite primijeniti na druge slajdove u prezentaciji, odaberite Primijeni na sve.

 6. Odaberite Zatvori.

Pogledajte i sljedeće

Dodavanje videozapisa na pozadinu slajdova

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×