Dodavanje, pomicanje ili brisanje polja ili grupe

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Izvor podataka, koji sprema sve podatke koje korisnici unose u obrazac, napravljen je od polja i grupa. Na isti način mape u vašem pogonu tvrdog diska sadrže i organiziraju vaše datoteke, polja sadrže podatke koje korisnici unose u obrazac, a grupe sadrže i organiziraju ta polja. Na primjer, ako izvor podataka za obrazac sadrži polja za ime, srednje ime i prezime, ta polja se mogu nalaziti u grupi s nazivom "ime."

U ovom članku

Prije nego što započnete

Dodavanje polja

Dodavanje grupe

Dodavanje referentnog polja

Dodavanje referentne grupe

Premještanje polja ili grupe na drugo mjesto u glavnom izvoru podataka

Brisanje polja ili grupe

Prije nego što započnete

Polja ili grupe možete dodati samo u glavni izvor podataka predloška obrasca. Polja ili grupe možete dodati u sekundarni izvor podataka ili u polja ili grupe koje se temelje na bazi podataka, web-usluzi ili postojećoj XML shema ili XML dokumentima.

Savjet: Ako to zaključana polja ikona Ikona zaključanog polja ili to zaključani grupe ikona Ikona zaključane grupe u oknu zadatka izvor podataka , ne možete mijenjati polje ili grupu.

Svako polje ili grupa u izvoru podataka mora imati jedinstveni naziv. Ako morate koristiti naziv postojećeg polja ili grupe u drugom polju ili grupi, u predložak obrasca možete dodati referentno polje ili referentna grupa.

Vaš predložak obrasca možete ažurirati premještanjem ili brisanjem postojećih polja ili grupa iz izvora podataka. Premjestiti ili brisati možete samo polja ili grupe dodane u glavni izvor podataka. Polja ili grupe koji se temelje na XML shemi, bazi podataka ili web-usluzi ili polja i grupe u sekundarnom izvoru podataka ne mogu se premještati ni brisati.

Napomena: Kada izbrišete polje, a kontrola je vezana za to polje, kontrola ne možete spremati podatke jer polja koje pohranjuje podatke više ne postoji. Nadalje, ako korisnici već ispunili obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca, brisanje polja može doći do gubitka podataka ubuduće dovršenim obrascima. Ako izbrišete polje, a kontrola je vezana za to polje, morate povezati kontrolu na neko drugo polje ili brisanje kontrole. Brisanjem grupe brišu se sva polja u toj grupi. Sve kontrole koje su povezane s poljima u izbrisanoj grupi mora biti povezan s drugim poljima ili izbrisati.

Vrh stranice

Dodavanje polja

Grupi u glavnom izvoru podataka možete dodati polje elemenata ili polje atributa. Polje atributa također možete dodati u postojeće polje elemenata u glavnom izvoru podataka. Međutim, polje ne možete dodati u polje atributa.

Dodavanje polja u grupu

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, odaberite glavne na popisu izvora podataka .

 3. U oknu zadatka Izvor podataka pritisnite desnom tipkom miša grupu kojoj želite dodati polje, a zatim pritisnite Dodaj u izborniku s prečacima.

 4. U okvir naziv , u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe , upišite naziv novog polja. Nazivi moraju započinjati slovom abecede ili podvlakom (_), a mogu sadržavati samo alfanumeričke znakove, podvlake, crtice (-) i točke (.). Nazivi ne smiju sadržavati razmake.

  Koristite naziv koji opisuje sadržaj polja. Na primjer, ako polje sadrži potrošeni iznos nazovite ga trošak.

 5. U popisu Vrsta odaberite Polje (element) ili odaberite Polje (atribut).

 6. U popisu Vrsta podataka odaberite vrstu podataka koju želite koristiti za polje.

  Popis vrsta podataka za polja

  Vrsta podataka

  Kada je koristiti

  Tekst

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži brojeve bez decimalnih vrijednosti.

  Decimalni

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži vrijednosti valuta ili brojeve s decimalnom vrijednošću.

  Istinito/Neistinito

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži podatak koji može biti samo jedna od dviju vrijednosti.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži kalendarski datum.

  Vrijeme

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži 24-satno vrijeme.

  Datum i vrijeme

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži kalendarsko vrijeme i 24-satno vrijeme.

  Slikovni ili datotečni privitak

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Za određivanje početne vrijednosti koju polje mora sadržavati kad korisnik prvi put otvori obrazac, upišite vrijednost u okvir Zadana vrijednost. Za dodatne informacije o postavljanju zadane vrijednosti za polje pogledajte sekciju Vidi također.

 8. Za pretvaranje polja elemenata u ponavljajuće polje odaberite potvrdni okvir Ponavljanje.

 9. Ako želite zahtijevati da polje sadrži vrijednost, odaberite potvrdni okvir ne smije biti prazna . Ako odaberete ovaj okvir, sve kontrolu koja je povezana s poljem koji imaju vrijednost unesena u nju bit će označene crvena zvjezdica ili crtkani obrub crvena.

Dodavanje polja atributa u polje elemenata

Obzirom da dodavati možete samo polje atributa u polje elemenata, popis Vrsta u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe nije omogućen.

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, odaberite glavne na popisu izvora podataka .

 3. U okviru zadatakaIzvor podataka pritisnite desnom tipkom miša polje kojem želite dodati polje, a zatim pritisnite Dodaj u izborniku s prečacima.

 4. U okvir naziv , u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe , upišite naziv novog polja. Nazivi moraju započinjati slovom abecede ili podvlakom (_), a mogu sadržavati samo alfanumeričke znakove, podvlake, crtice (-) i točke (.). Nazivi ne smiju sadržavati razmake.

  Koristite naziv koji opisuje sadržaj polja. Na primjer, ako polje sadrži potrošeni iznos nazovite ga trošak.

 5. U popisu Vrsta podataka odaberite vrstu podataka koju želite koristiti za polje.

  Popis vrsta podataka za polja

  Vrsta podataka

  Kada je koristiti

  Tekst

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži tekst koji nije oblikovan.

  Cijeli broj

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži brojeve bez decimalnih vrijednosti.

  Decimalni

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži vrijednosti valuta ili brojeve s decimalnom vrijednošću.

  Istinito/Neistinito

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži podatak koji može biti samo jedna od dviju vrijednosti.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži kalendarski datum.

  Vrijeme

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži 24-satno vrijeme.

  Datum i vrijeme

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži kalendarsko vrijeme i 24-satno vrijeme.

  Slikovni ili datotečni privitak

  Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži binarne podatke, kao što su crtež ili slika.

  Tablica prikazuje samo najčešće vrste XML podataka koje se koriste u predlošku obrasca. U programu Microsoft Office InfoPath možete koristiti bilo koju vrstu podataka za XML 1.0 u W3C preporukama. Za korištenje vrste podataka koji nije naveden u tablici potrebno je izdvojiti datoteke obrasca za predložak obrasca i urediti datoteku sheme (.xsd). Za dodatne informacije o izdvajanju datoteka obrasca za predložak obrasca pogledajte sekciju Vidi također.

 6. Za određivanje početne vrijednosti koju polje mora sadržavati kad korisnik prvi put otvori obrazac, upišite vrijednost u okvir Zadana vrijednost. Za dodatne informacije o postavljanju zadane vrijednosti za polje pogledajte sekciju Vidi također.

 7. Za pretvaranje polja elemenata u ponavljajuće polje odaberite potvrdni okvir Ponavljanje.

 8. Ako želite zahtijevati da polje sadrži vrijednost, odaberite potvrdni okvir ne smije biti prazna . Ako odaberete ovaj okvir, sve kontrolu koja je povezana s poljem koji imaju vrijednost unesena u nju bit će označene crvena zvjezdica ili crtkani obrub crvena.

Vrh stranice

Dodavanje grupe

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, odaberite glavne na popisu izvora podataka .

 3. U oknu zadatka Izvor podataka pritisnite desnom tipkom miša grupu kojoj želite dodati grupu, a zatim pritisnite Dodaj izborniku s prečacima.

 4. U okvir naziv , u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe , upišite naziv za novu grupu. Nazivi moraju započinjati slovom abecede ili podvlakom (_), a mogu sadržavati samo alfanumeričke znakove, podvlake, crtice (-) i točke (.). Nazivi ne smiju sadržavati razmake.

  Koristite naziv koji opisuje sadržaje grupe. Na primjer, ako grupa sadrži detalje troškova, grupu nazovite DetaljniTroškovi.

 5. U popisu Vrsta učinite jedno od sljedećeg:

  • Za dodavanje grupe koja sadrži druge grupe ili polja odaberite Grupa.

  • Za dodavanje grupe koja sadrži dvije ili više grupa ili polja, ali samo se jedna od tih grupa polja pojavljuje u prikazu obrasca, odaberite Grupa (izbor).

 6. Za pretvaranje grupe u ponavljajuću grupu odaberite potvrdni okvir Ponavljanje.

Vrh stranice

Dodavanje referentnog polja

Ako naziv postojećeg polja želite koristiti za polje u drugoj grupi u predlošku obrasca, možete stvoriti referentno polje. Prilikom stvaranja referentnog polja, InfoPath stvara novo polje u predlošku obrasca čija su svojstva povezana i podudaraju se sa svojstvima izvornog polja, uključujući naziv i vrstu podataka. Oba polja postaju referentna polja, a sve promjene koje napravite u jednom polju automatski ažuriraju drugu grupu.

Napomena: Dva referentna polja ne mogu biti dio iste grupe. Referentno polje možete dodati samo u grupu. Referentno polje ne možete dodati u drugo polje.

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljiv, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, odaberite glavne na popisu izvora podataka .

 3. Pritisnite desnom tipkom miša polje na kojem želite da se temelji referentno polje, a zatim pritisnite Referenca u izborniku prečaca.

 4. U dijaloškom okviru Referentno polje ili grupa odaberite grupu za koju želite da sadrži novo referentno polje.

Vrh stranice

Dodavanje referentne grupe

Ako naziv postojeće grupe želite koristiti za drugu grupu u predlošku obrasca, možete stvoriti referentnu grupu. Prilikom stvaranja referentne grupe InfoPath stvara novu grupu u predlošku obrasca čija svojstva su povezana i podudaraju se sa svojstvima originalne grupe. Sva polja u prvoj grupi su u referentnoj grupi udvostručena. Obje grupe postaju referentne grupe, a sve promjene koje napravite u jednoj grupi, uključujući promjene u poljima u toj grupi, automatski ažuriraju drugu grupu.

Napomena: Dvije referentne grupe ne mogu biti dio iste grupe.

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, odaberite glavne na popisu izvora podataka .

 3. Pritisnite desnom tipkom miša grupu na kojoj želite da se temelji referentna grupa, a zatim pritisnite Referenca u izborniku s prečacima.

 4. U dijaloškom okviru Referentno polje ili grupa odaberite grupu za koju želite da sadrži novu referentnu grupu.

Vrh stranice

Premještanje polja ili grupe na drugo mjesto u glavnom izvoru podataka

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, odaberite glavne na popisu izvora podataka .

 3. U oknu zadatka Izvor podataka pritisnite desnom tipkom miša polje ili grupu koji želite premjestiti, a zatim učinite jedno od sljedećega:

  • Za preraspoređivanje rasporeda polja ili grupe unutar trenutne grupe pritisnite Premjesti gore ili Premjesti dolje u izborniku s prečacima.

  • Za premještanje polja ili grupe u novo polje ili grupu pritisnite Premjesti u izborniku prečaca, a zatim u dijaloškom okviru Premještanje polja ili grupe odaberite novo mjesto za polje ili grupu.

Vrh stranice

Brisanje polja ili grupe

Napomena: Brisanje polja ili grupe, uzrokovat će pogrešku sve kontrole u predlošku obrasca koje su povezane s to polje ili grupu. Osim toga, ako korisnici već ispunili obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca, brisanje polja ili grupe mogu prouzročiti gubitak podataka u obrascima.

 1. Ako okno zadatka Izvor podataka nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Izvor podataka .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, odaberite glavne na popisu izvora podataka .

 3. Pritisnite desnom tipkom miša polje ili grupu koju želite izbrisati, a zatim pritisnite Izbriši u izborniku prečaca.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×