Dodavanje polja obrascu ili izvješću

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Pomoću popisa polja možete brzo dodati polja na obrazac ili izvješće. Kada dvaput pritisnete polje na popisu polja (ili ako povučete polje s popisa obrazac ili izvješće), Microsoft Access 2010 automatski stvara odgovarajuću kontrolu za prikaz polja – na primjer, tekstnog okvira ili potvrdni okvir – i zatim povezuje kontrolu za to polje.

Ako nemate postojeći obrazac ili izvješće da biste dodali polje, potražite u članku Uvod u obrasce ili Uvod u izvješća koji će vam pomoći da započnete.

Što vas zanima?

Dodavanje polja obrascu ili izvješću pomoću popisa polja

Više o Popisu polja

Dodavanje polja na obrazac ili izvješće bez korištenja popisa polja

Dodavanje polja obrascu ili izvješću pomoću popisa polja

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće koje želite promijeniti, a zatim kliknite Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

  Ako popis polja nije prikazano, učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Dodaj postojeća polja.
   -OR-

  • Pritisnite ALT+F8.

 2. Na popisu polja pronađite tablicu koja sadrži polje koje želite dodati. Da biste prikazali ili sakrili popis polja u svakoj tablici, kliknite znak plus (+) ili znak minus (-) pokraj naziva tablice.

  Napomena: Ako baza podataka sadrži sve tablice, na popisu polja je prazan.

 3. Kad pronađete polje koje želite dodati, za njegovo dodavanje obrascu ili izvješću učinite jedno od sljedećeg:

  • Dvostruko pritisnite polje.

  • Povucite polje s popisa polja na obrazac ili izvješće.

  • Držite pritisnutom tipku CTRL i pritisnite nekoliko polja i zatim ih istovremeno povucite u obrazac ili izvješće.

   Napomena: Ovaj postupak mogu se koristiti samo na polja u odjeljku polja dostupna za ovaj prikaz na popisu polja.

  • Raspon polja iz popisa polja možete dodati obrazac ili izvješće tako da učinite sljedeće:

  • Pritisnite prvo polje u rasponu.

  • Pritisnite i držite tipku SHIFT, a zatim posljednje polje u rasponu.

   Access odabire polja kliknete, kao i sva polja u međuvremenu.

  • Povucite odabrana polja na obrazac ili izvješće.

   Napomena: Ovu tehniku se može koristiti samo na poljima u odjeljku polja dostupna za ovaj prikaz na popisu polja.

 4. Access stvara odgovarajuću kontrolu za prikaz svakog polja i povezuje kontrolu na polje. Uz to, Access stvara pridruženi natpis za kontrolu. Natpis možete urediti tako da je kliknete, jedanput da biste je odabrali, a zatim ga ponovno postavite točku unosa na naljepnici. Nakon toga možete urediti oznaku na isti način kao što biste uredili tekst u dokumentu.

 5. Želite li prikazati polje u drugoj vrsti kontrole od one koju Access stvara automatski, kontrolu možete promijeniti u drugu vrstu. Ipak, možete je promijeniti samo u vrstu kontrole odgovarajuću za to polje. Na primjer, kombinirani okvir možete promijeniti u tekstni okvir ili u okvir popisa ali kombinirani okvir ne možete promijeniti u naredbeni gumb.

Promjena kontrole iz jedne vrste u drugu

Napomena: Taj postupak ne primjenjuju se na kontrole web-objekte (objekte koji su namijenjene biti kompatibilna s programom Access Services značajke za objavljivanje).

 1. Otvorite obrazac ili izvješće u prikazu dizajna pritiskom desne tipke miša te pritiskom na Prikaz dizajna Slika gumba

 2. Desnom tipkom miša pritisnite kontrolu koju želite promijeniti i zatim pritisnite Promijeni u.

  Ako stavka izbornika Promijeni u nije dostupna, nijedna druga vrsta kontrole nije prikladna za to polje. U suprotnom, Access prikazuje popis vrsta kontrole.

 3. Pritisnite jednu od dostupnih vrsta kontrole za promjenu kontrole u tu vrstu.

  Kontrola ostaje vezana za to polje ali možda je potrebno postaviti neka svojstva kako bi nova vrsta kontrole radila onako kako želite. Za prikazivanje lista svojstava za kontrolu pritisnite kontrolu za njezin odabir i zatim pritisnite F4.

Vrh stranice

Više o Popisu polja

Na sljedećem su popisu navedeni Savjeti za rad sa stilovima koji mogu biti korisne vam prilikom dodavanja polja obrascu ili izvješću. Da biste prikazali popis polja, otvorite obrazac ili izvješće u prikazu izgleda ili prikaz dizajna, a zatim pritisnite ALT + F8.

 • Ako je prazan obrazac ili izvješće svojstvo Izvor zapisa , a zatim povucite polje s popisa polja na obrazac ili izvješće, Access automatski ispunjava obrasca ili izvješća svojstvo Izvor zapisa za vas.

 • Ako je svojstvo Izvor zapisa izvještaja obrasca ili naredbe SELECT ili naziv tablice, možete se prebacivati prikaza popisa polja između sljedećih dvaju stanja:

  • Sva polja baze podataka    Prikazuje sekcije Polja dostupna za ovaj prikaz, Polja dostupna u povezanim tablicama (ako takve tablice postoje) i sekciju Polja dostupna u drugim tablicama (ako takve tablice postoje).

  • Samo polja izvora zapisa     prikazuje samo sekciju Polja dostupna za ovaj prikaz.

   Da biste se prebacivali između dva načina rada, kliknite Prikaži samo polja u trenutnom izvoru zapisa ili Prikaži sve tablice na vrhu popisa polja.

   Napomena: Ako ste postavili svojstvo Izvor zapisa izvještaja ili obrasca na spremljeni upit, na popisu polja prikazuje samo u odjeljku polja dostupna za taj prikaz (postoji mogućnost Prikaži sve tablice na vrhu popisa polja). Da biste uredili izvor zapisa, desnom tipkom miša kliknite bilo koju od polja, a zatim kliknite Uredi izvor zapisa.

 • Ako ste postavili obrasca ili izvješća svojstvo Izvor zapisa u tablicu, a zatim povucite polja dostupna u povezanim tablicama iz odjeljka s poljima na popisu polja u obrazac ili izvješće, Access mijenja Izvor zapisa obrasca ili izvješća za naredbe SELECT koja sadrži polje koje dodajete. Ako Access ne može odrediti kako odnose tablica, prikazuje dijaloški okvir Odabir odnosa da biste odabrali odgovarajući odnos.

 • Ako povučete polja dostupna u drugim tablicama iz odjeljka s poljima na popisu polja u obrazac ili izvješće, Access prikazuje dijaloški okvir za Određivanje odnosa . Morate koristiti taj dijaloški okvir za određivanje odnosa između druge tablice i obrasca ili izvješća izvor zapisa. Ako niste sigurni koji polja za unos u ovom dijaloškom okviru, možda ćete morati kliknite Odustani i provjeriti odnose tablice.

  Dodatne informacije o odnosima potražite u članku Vodič kroz odnose između tablica ili Stvaranje, uređivanje i brisanje odnosa.

  Moguće je polje u odjeljku polja dostupna u drugim tablicama na popisu polja neizravno povezano s izvorom zapisa za obrazac ili izvješće preko jedne od tablica u odjeljku polja dostupna u povezanim tablicama . Ako je to slučaj, povlačenje polja iz jedne od povezanih tablica u obrazac ili izvješće može uzrokovati jednu ili više tablica da biste premjestili iz odjeljka polja dostupna u drugim tablicama u odjeljku polja dostupna u povezanim tablicama .

 • Ako je izvor zapisa za obrazac ili izvješće naredbe SELECT ili spremljeni upit, možete pregledavati i uređivati izvor zapisa u sastavljaču upita klikom desne tipke miša na popisu polja, a zatim kliknite Uredi izvor zapisa. Ako je izvor zapisa u tablicu, ta se naredba poziva Sastavljača upita u tablici. Access pita želite li stvoriti upit temeljen na tablici. Kliknite da da biste promijenili izvor zapisa u upit ili ne da biste napustili izvor zapisa koji se ne mijenja.

 • Klikom na Uredi tablicu pokraj naziva tablice ili klikom desnom tipkom miša kliknete naziv tablice u popisu polja, a zatim kliknite Otvori tablicu u prikazu podatkovne tablice, otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 • U klijentskoj bazi, možete koristiti popis polja da biste dodali Polje za pretraživanje u tablicu tako da učinite sljedeće:

  Napomena: Taj postupak ne primjenjuju se na tablice u web-baze podataka (baza podataka kojima su namijenjene biti kompatibilna s programom Access Services značajke za objavljivanje).

 • Pritisnite Uredi tablicu do tablice u koju želite dodati polje pretraživanja.

  Tablica se prikazuje u prikazu podatkovne tablice.

 • Povucite polje s popisa polja na podatkovnu tablicu.

 • Pokreće se Čarobnjak za traženje. Slijedit instrukcije čarobnjaka. Na posljednjoj stranici pritisnite Završi.

 • Okno zadatka popis polja s desne strane radni prostor programa Access možete osloboditi postavljanjem pokazivača na naslovnoj traci na popisu polja dok se ne pretvori u pokazivač za premještanje pokazivač za premještanje , a zatim ih povucite na popisu polja s lijeve strane. Popis možete smjestiti bilo gdje u radnom prostoru ili ga možete Sidrenje na lijevoj strani radni prostor povlačenjem skroz ulijevo.

Vrh stranice

Dodavanje polja na obrazac ili izvješće bez korištenja popisa polja

Općenito govoreći, korištenje popisa polja je najjednostavniji način za dodavanje polja obrascu ili izvješću. Međutim, polje možete dodati tako da najprije stvorite kontrolu, a povezivanje polja. Sljedeći postupak pokazuje kako.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće, a zatim kliknite Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

  Čarobnjake za kontrolu    Stvaranje okvira s popisom naredbeni gumbi, podobrasci, kombiniranim okvirima i grupa mogućnosti možete koristiti čarobnjake za kontrolu. Čarobnjak za kontrole vas niz pitanja o tome kako želite da se kontrola izgledu i načinu rada, a zatim je stvara i postavlja svojstva kontrole koji se temelji na vašim odgovorima. Na kartici Dizajn u grupi kontrole kliknite strelicu prema dolje pokraj kontrole galerije. Ako Koristi čarobnjake za kontrolu neće biti istaknuta, kliknite je da biste je istaknuli.

  Slika gumba

  Želite li stvarati kontrole bez pomoći čarobnjaka, pritisnite Koristi čarobnjake za kontrolu kako ne bi bilo odabrano.

  Slika gumba

 2. Na kartici Dizajn u galeriji kontrole kliknite alat za vrstu kontrole koju želite dodati.

  Za određivanje naziva alata držite pokazivač iznad njega. Access prikazuje naziv alata.

 3. Kliknite obrazac ili izvješće mjesto na koje želite smjestiti kontrolu.

 4. Ako ste odabrali Koristi čarobnjake za kontrolu, a s kontrolom koju smještate povezan je čarobnjak, on se pokreće i vodi vas kroz postavke kontrole.

 5. Ako kontrolu ne smjestite savršeno u prvom pokušaju, možete je pomaknuti na sljedeći način:

  1. Kliknite kontrolu da biste ga odabrali. Ako postoji natpis koji je povezan s kontrolom, pritisnite i držite tipku CTRL, a zatim kliknite oznaku da biste je odabrali i.

  2. Držite pokazivač iznad kontrole dok se ne pretvori u pokazivač premještanja pokazivač za premještanje .

  3. Pritisnite i povucite kontrolu na željeno mjesto.

Koristite li čarobnjaka, on može sadržavati korake koji će vam pomoći povezati kontrolu s polje. Ako čarobnjak ne poveže kontrolu s polje, a kontrola je vrste koja može prikazivati podatke (na primjer tekstni okvir ili kombinirani okvir), prije nego što će biti moguće prikazati bilo kakve podatke potrebno je unijeti naziv polja ili izraz u svojstvo kontrole Izvor kontrole. Za povezivanje kontrole s poljem koristite sljedeći postupak.

 1. Prikažite list svojstava za kontrolu pritiskom na nju te pritiskom na F4.

 2. Na kartici Podaci u listu svojstava pritisnite padajuću strelicu do svojstva Izvor kontrole i odaberite polje koje želite prikazati u kontroli. U okvir Izvor kontrole možete upisati i izraz.

  Dodatne informacije o izrazima potražite u članku Stvaranje izraza.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×