Dodavanje polja obrascu ili izvješću

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Obrascu ili izvješću možete brzo dodati polja korištenjem okna Popis polja. Kad dvaput pritisnete polje u oknu Popis polja (ili ako povučete polje s popisa u obrazac ili izvješće), Microsoft Office Access 2007 automatski stvara odgovarajuću kontrolu za prikaz polja — na primjer, tekstni okvir ili potvrdni okvir — i zatim povezuje kontrolu s tim poljem.

Ako nemate postojeći obrazac ili izvješće da biste dodali polje, pročitajte članak Stvaranje obrasca korištenjem alata obrasca ili Stvaranje jednostavnog izvješća će vam pomoći da započnete.

Savjet: U programu Access 2010 izvješća imaju izgledima kontrola koji pojednostavnjuju stvari poravnani i izgleda dobro!

Što vas zanima?

Dodavanje polja obrascu ili izvješću pomoću okna Popis polja

Dodavanje polja na obrazac ili izvješće u prikazu dizajna

Dodatne informacije o okna Popis polja

Dodavanje polja obrascu ili izvješću pomoću okna Popis polja

 1. Otvorite izvješće u prikazu izgleda ili prikazu dizajna.

  Ako okno Popis polja nije prikazano, učinite jedno od sljedećeg:

  • Na kartici Oblikovanje u grupi kontrole kliknite Dodaj postojeća polja Slika gumba . Slika gumba

  • Pritisnite ALT+F8.

 2. U oknu Popis polja pronađite tablicu koja sadrži polja koja želite dodati. Za prikazivanje ili skrivanje popisa polja u svakoj tablici pritisnite znak plus (+) ili znak minus (-) do naziva tablice.

  Napomena: Ako baza podataka ne sadrži nijednu tablicu, okno Popis polja je prazno.

 3. Kad pronađete polje koje želite dodati, za njegovo dodavanje obrascu ili izvješću učinite jedno od sljedećeg:

  • Dvostruko pritisnite polje.

  • Povucite polje iz okna Popis polje u obrazac ili izvješće.

  • Držite pritisnutom tipku CTRL i pritisnite nekoliko polja i zatim ih istovremeno povucite u obrazac ili izvješće.

   Napomena: Ovu je tehniku moguće koristiti samo na poljima u sekciji Polja dostupna za ovaj prikaz okna Popis polja.

  • Dodajte raspon polja iz okna Popis polja u obrazac izvješće na sljedeći način:

  • Pritisnite prvo polje u rasponu.

  • Držite pritisnutom tipku SHIFT i zatim pritisnite posljednje polje u rasponu.

   Access odabire polje koje ste pritisnuli kao i polja između njih.

  • Povucite odabrana polja na obrazac ili izvješće.

   Napomena: Ovu je tehniku moguće koristiti samo na poljima u sekciji Polja dostupna za ovaj prikaz okna Popis polja.

 4. Office Access 2007 stvara odgovarajuću kontrolu za prikaz svakog polja i povezuje kontrolu s poljem. K tome, Access stvara pridruženi natpis za kontrolu. Natpis možete urediti pritiskom za njegov odabir te ponovnim pritiskom za smještaj točke umetanja na natpis. Zatim možete urediti natpis na isti način kao što biste uredili tekst u dokumentu.

 5. Želite li prikazati polje u drugoj vrsti kontrole od one koju Access stvara automatski, kontrolu možete promijeniti u drugu vrstu. Ipak, možete je promijeniti samo u vrstu kontrole odgovarajuću za to polje. Na primjer, kombinirani okvir možete promijeniti u tekstni okvir ili u okvir popisa ali kombinirani okvir ne možete promijeniti u naredbeni gumb.

  Promjena kontrole iz jedne vrste u drugu

  1. Otvorite obrazac ili izvješće u prikazu dizajna klikom desne tipke miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba .

  2. Desnom tipkom miša pritisnite kontrolu koju želite promijeniti i zatim pritisnite Promijeni u.

   Ako stavka izbornika Promijeni u nije dostupna, nijedna druga vrsta kontrole nije prikladna za to polje. U suprotnom, Access prikazuje popis vrsta kontrole.

  3. Pritisnite jednu od dostupnih vrsta kontrole za promjenu kontrole u tu vrstu.

   Kontrola ostaje vezana za to polje ali možda je potrebno postaviti neka svojstva kako bi nova vrsta kontrole radila onako kako želite. Za prikazivanje lista svojstava za kontrolu pritisnite kontrolu za njezin odabir i zatim pritisnite F4.

Vrh stranice

Dodavanje polja obrascu ili izvješću u prikazu dizajna

Općenito, korištenje okna Popis polja najlakši je način dodavanja polja obrascu ili izvješću. Ipak, polje možete dodati i stvaranjem kontrole te njezinim povezivanjem s tim polje. Ovo je objašnjeno u sljedećem postupku.

 1. Otvorite obrazac ili izvješće u prikazu dizajna pritiskom desne tipke miša u navigacijskom oknu te pritiskom na Prikaz dizajna.

  Čarobnjaci za kontrole    Za pomoć u stvaranju gumba, okvira popisa, podobrazaca, kombiniranih okvira i grupa mogućnosti možete koristiti Čarobnjake za kontrole. Čarobnjak za kontrolu postavlja vam niz pitanja o željenom izgledu i načinu rada kontrole i zatim je stvara i postavlja njezina svojstva na osnovi vaših odgovora. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole, ako Koristi čarobnjake za kontrolu nije istaknuto, pritisnite za isticanje.

  Slika gumba

  Želite li stvarati kontrole bez pomoći čarobnjaka, pritisnite Koristi čarobnjake za kontrolu kako ne bi bilo odabrano.

  Slika gumba

 2. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole pritisnite alat za vrstu kontrole koju želite dodati.

  Dodaj aplikaciju

  Za određivanje naziva alata držite pokazivač iznad njega. Access prikazuje naziv alata.

 3. U rešetki dizajna obrasca ili izvješća pritisnite na mjesto na koje želite smjestiti gornji lijevi ugao kontrole. Pritisnite jednom za stvaranje kontrole zadane veličine ili za stvaranje kontrole željene veličine pritisnite alat i zatim ga povucite na rešetku dizajna obrasca.

 4. Ako ste odabrali Koristi čarobnjake za kontrolu, a s kontrolom koju smještate povezan je čarobnjak, on se pokreće i vodi vas kroz postavke kontrole.

 5. Ako kontrolu ne smjestite savršeno u prvom pokušaju, možete je pomaknuti na sljedeći način:

  1. Pritisnite kontrolu za njen odabir.

  2. Postavite pokazivač iznad kontrole dok se ne pretvori u pokazivač za premještanje pokazivač za premještanje .

  3. Pritisnite i povucite kontrolu na željeno mjesto.

Koristite li čarobnjaka, on može sadržavati korake koji će vam pomoći povezati kontrolu s polje. Ako čarobnjak ne poveže kontrolu s polje, a kontrola je vrste koja može prikazivati podatke (na primjer tekstni okvir ili kombinirani okvir), prije nego što će biti moguće prikazati bilo kakve podatke potrebno je unijeti naziv polja ili izraz u svojstvo kontrole Izvor kontrole. Za povezivanje kontrole s poljem koristite sljedeći postupak.

 1. Prikažite list svojstava za kontrolu pritiskom na nju te pritiskom na F4.

 2. Na kartici Podaci u listu svojstava pritisnite padajuću strelicu do svojstva Izvor kontrole i odaberite polje koje želite prikazati u kontroli. U okvir Izvor kontrole možete upisati i izraz.

  Dodatne informacije o izrazima potražite u članku Stvaranje izraza.

Vrh stranice

Dodatne informacije o okna Popis polja

Sljedeći popis sadrži savjete za rad s oknom Popis polja koji mogu pomoći prilikom dodavanja polja obrascu ili izvješću. Za prikazivanje okna Popis polja otvorite obrazac ili izvješće u prikazu izgleda ili prikazu dizajna i zatim pritisnite ALT+F8.

 • Ako je svojstvo obrasca Izvor zapisa prazno i povučete polje iz okna Popis polja u obrazac ili izvješće, Access automatski ispunjava svojstvo obrasca ili izvješća Izvor zapisa umjesto vas.

 • Ako je svojstvo obrasca ili izvješća Izvor zapisa izjava SELECT ili naziv tablice, prikaz okna Popis polja možete prebacivati između sljedećih dvaju stanja:

  • Sva polja baze podataka    Prikazuje sekcije Polja dostupna za ovaj prikaz, Polja dostupna u povezanim tablicama (ako takve tablice postoje) i sekciju Polja dostupna u drugim tablicama (ako takve tablice postoje).

  • Samo polja izvora zapisa     prikazuje samo sekciju Polja dostupna za ovaj prikaz.

   Za prijelaz iz jednog načina u drugi pritisnite Prikaži samo polja u trenutnom izvoru zapisa ili Prikaži sve tablice na dnu okna Popis polja.

   Napomena: Ako ste svojstvo obrasca ili izvješća Izvor zapisa postavili na spremljeni upis, okno Popis polja prikazuje samo sekciju Polja dostupna za ovaj prikaz (na dnu okna Popis polja nema mogućnosti Prikaži sve tablice). Za uređivanje izvora zapisa desnom tipkom miša pritisnite bilo koje polje i zatim pritisnite Uredi izvor zapisa.

 • Ako ste svojstvo obrasca ili izvješća Izvor zapisa postavili na tablicu te zatim povukli polje iz sekcije Polja dostupna u povezanim tablicama okna Popis polja u obrazac ili izvješće, Access mijenja Izvor zapisa obrasca ili izvješća u izjavu SELECT koja uključuje polja koja dodajete. Ako Access ne može odrediti vrstu odnosa između tablica, prikazuje dijaloški okvir Odabir odnosa kako biste mogli odabrati odgovarajući odnos.

 • Ako povučete polje iz sekcije Polja dostupna u drugim tablicama okna Popis polja u obrazac ili izvješće, Access prikazuje dijaloški okvir Određivanje odnosa. Ovaj je dijaloški okvir potrebno koristiti za određivanje odnosa između druge tablice i izvora zapisa obrasca ili izvješća. Ako niste sigurni koja polja unijeti u ovaj dijaloški okvir, možete pritisnuti Odustani i zatim provjeriti odnose tablice.

  Dodatne informacije o odnosima potražite u članku Vodič kroz odnose između tablica ili Stvaranje, uređivanje i brisanje odnosa.

  Moguće je da je polje u sekciji Polja dostupna u drugim tablicama okna Popis polja neizravno povezano s izvorom zapisa obrasca ili izvješća preko jedne od tablica u sekciji Polja dostupna u povezanim tablicama. Ako je ovo slučaj, povlačenje polja iz jedne od povezanih tablica u obrazac ili izvješća može uzrokovati premještaj jedne ili više tablica iz sekcije Polja dostupna u drugim tablicama u sekciju Polja dostupna u povezanim tablicama.

 • Ako je izvor zapisa obrasca ili izvješća SELECT izjava ili spremljeni upit, možete prikazati i urediti izvor zapisa u Sastavljaču upita pritiskom desne tipke miša u okno Popis polja te pritiskom na Uredi izvor zapisa. Ako je izvor zapisa tablica, ova naredba poziva Sastavljača upita na tablicu. Access pita želite li stvoriti upit temeljen na tablici. Za promjenu izvora zapisa u upit pritisnite Da ili za ostavljanje izvora zapisa nepromijenjenim pritisnite Ne.

 • U prikazu podatkovne tablice možete otvoriti tablicu pritiskom na Uredi tablicu do naziva tablice ili pritiskom desne tipke miša na naziv tablice u oknu Popis polja te pritiskom na Otvori tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 • Okno Popis polja možete koristiti za dodavanje Polje za pretraživanje u tablicu na sljedeći način:

  1. Pritisnite Uredi tablicu do tablice u koju želite dodati polje pretraživanja.

   Tablica se prikazuje u prikazu podatkovne tablice.

  2. Povucite polje iz okna Popis polja u podatkovnu tablicu.

  3. Pokreće se Čarobnjak za traženje. Slijedit instrukcije čarobnjaka. Na posljednjoj stranici pritisnite Završi.

 • Okno Popis polja s desne strane radni prostor programa Access možete osloboditi postavljanjem pokazivača na naslovnoj traci okna Popis polja dok se ne pretvori u pokazivač za premještanje pokazivač za premještanje , a zatim ih povucite u oknu Popis polja s lijeve strane. Popis možete smjestiti bilo gdje u radnom prostoru ili ga možete Sidrenje na lijevoj strani radni prostor povlačenjem skroz ulijevo.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×