Dodavanje podatkovne veze u web-uslugu

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U predložak obrasca možete dodati jednu ili više sekundarnih podatkovnih veza koje mogu potraživati ili slati podatke u web-uslugu.

U ovom članku

Pregled

Napomene o kompatibilnosti

Prije nego što započnete

Dodavanje podatkovne veze za upit

Dodavanje podatkovne veze za slanje

Pregled

Sekundarne podatkovne veze je bilo koja podatkovna veza vanjskog izvora podataka koje dodate u predložak obrasca. Podatkovne veze razlikuje se od glavnu podatkovnu vezu koja je stvorena prilikom dizajniranja predloška obrasca koji se temelji na bazu podataka, web-usluge ili postavki u biblioteci veza. Dodavanje sekundarne podatkovne veze samo ako ne možete upit ili slanje podataka putem glavne podatkovne veze.

Kada dodate sekundarne podatkovne veze u predložak obrasca koji se upiti podataka, Microsoft Office InfoPath stvara sekundarni izvor podataka s poljima podataka i grupama koje odgovara XML shema web-servisa. Budući da struktura podataka u sekundarnom izvoru podataka mora podudarati s XML shemom, ne možete mijenjati postojećih polja ili grupe u sekundarni izvor podataka. Kada dodate podatkovnu vezu za slanje u predložak obrasca, konfiguriranje predloška obrasca da biste korisnicima omogućili slanje podataka obrasca i konfiguriranje mogućnosti slanja za obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca.

Vrh stranice

Napomene o kompatibilnosti

Podatkovnu vezu za slanje ne možete konfigurirati u predložak obrasca kompatibilan s preglednikom tako da korisnicima omogućuje slanje informacija o promjeni zajedno s podacima obrasca u web-uslugu koja prihvaća Microsoft ADO.NET DataSet. Informacije o promjeni sastoje se od korisničkih izmjena podataka spremljenih u bazi podataka. Za povezivanje korisnika s bazom podataka koristi se web-usluga. Za određivanje načina ažuriranja podataka u bazi podataka, ADO.NET može upotrijebiti informacije o promjeni. Pitajte administratora web-usluge jesu li za ažuriranje baze podataka potrebne informacije o promjeni. Ako je tako, trebali biste dizajnirati predložak obrasca čije je obrasce moguće ispuniti samo pomoću programa InfoPath.

Vrh stranice

Prije nego što započnete

Prije dodavanja sekundarne podatkovne veze u predložak obrasca potrebne su vam sljedeće informacije od administratora web-usluge:

 • Mjesto web-usluge.

 • Provjera koristi li web-usluga dokument/literal stil šifriranja. InfoPath može raditi samo s web-uslugama koje koriste stil dokument/literal.

 • Naziv postupka web-usluge koji će slati ili primati podatke iz obrazaca koji se temelje na tom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Dodavanje podatkovne veze za upit

Za dopuštanje korisnicima potraživanja podataka iz web-usluge korištenjem vašeg predloška obrasca u predlošku obrasca je potrebno učiniti sljedeće:

 1. Dodajte sekundarnu podatkovnu vezu.

 2. Konfigurirajte predložak obrasca za korištenje sekundarne podatkovne veze.

Korak 1: Dodavanje sekundarne podatkovne veze

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Stvori novu vezu s funkcijom, pritisnite Primi podatke i pritisnite Dalje.

 4. PodOdakle želite primiti svoje podatke? pritisnite Web-usluga, a zatim pritisnite Dalje.

 5. Na sljedećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju web-usluge, a zatim pritisnite Dalje.

  Napomena : Ako želite da biste pronašli web-servisa pomoću poslužitelja univerzalni opis otkrivanja i procjene Integration (UDDI), kliknite Pretraži UDDI, unesite URL UDDI poslužitelj koji želite pretražiti, odredite želite li pretraživati prema davatelju ili putem usluge koje ste dobili, unesite ključnu riječ pretraživanja, a zatim kliknite pretraživanje. Web-servisi koji odgovaraju ključna riječ za pretraživanje prikazat će se na popisu rezultata pretraživanja . Odaberite web-servisa koji želite koristiti, a zatim kliknite u redu.

 6. U popisu Odaberite operaciju na sljedećoj stranici čarobnjaka pritisnite postupak web-usluge koji podatke vraća u obrazac, a zatim pritisnite Dalje.

 7. Ako čarobnjak za povezivanje s podacima naiđe na nepoznati element u shemi web-usluge, sljedeća stranica čarobnjaka može od vas tražiti da odredite vrijednosti za svaki parametar u svrhu utvrđivanja koje polje ili grupu ćete dodati u glavni izvor podataka.

  Kako?

  1. Odaberite parametra u tablici parametara , a zatim Postavi vrijednost uzorka.

  2. U okvir vrijednost uzorka upišite vrijednost da korisnički može koristiti za to polje, a zatim kliknite u redu.

  3. Ponovite te korake za svaki parametar u tablici parametara , a zatim kliknite Dalje.

  Tehničke pojedinosti

  Kada konfigurirate podatkovnu vezu s web-servisa u čarobnjaku za povezivanje s podacima, programa Microsoft Office InfoPath povezuje s web-servisa i zahtjeve datoteka Web servisa Description Language (WSDL). WSDL datoteka sadrži sheme koje koriste web-servisa. Web-servisa odgovori na zahtjev za slanjem ove datoteke programa InfoPath. InfoPath koristi podatke u tu datoteku da biste dodali odgovarajućim poljima i grupama u sekundarni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe vrstu nepoznat element u WSDL datoteci, InfoPath koristi ogledne podatke da bi odredio definiciju vrste nepoznat element, a zatim dodaje odgovarajućim poljima i grupama sekundarni izvor podataka.

 8. Želite li da rezultati upita budu dostupni kad obrazac nije priključen na mrežu, uključite potvrdni okvir Spremi kopiju podataka u predložak obrasca.

  Napomena o sigurnosti : Potvrđivanjem tog okvira rezultati upita spremaju se u predlošku obrasca. Podaci spremljeni u predlošku obrasca, pa je dostupne u obrascima koje korisnici ispunjavaju, čak i ako svojim računalima niste povezani s mrežom. Ako dobivate osjetljive podatke iz podatkovne veze, preporučujemo vam da biste onemogućili tu značajku za zaštitu podataka u slučaju gubitka ili krađe računala.

 9. Pritisnite Dalje.

 10. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, upišite opisni naziv za podatkovnu vezu za upit.

 11. Za omogućavanje obrazaca koji se temelje na ovom predlošku obrasca da prilikom otvaranja automatski primaju podatke, odaberite potvrdni okvir Automatski učitaj podatke prilikom otvaranja obrasca.

 12. Provjerite jesu li informacije u odjeljku Sažetak točni, a zatim kliknite Završi.

 13. Kliknite Zatvori.

Korak 2: Konfiguriranje predloška obrasca za korištenje sekundarne podatkovne veze

Kada u predložak obrasca dodate podatkovnu vezu za slanje upita, obrasci utemeljeni na tom predlošku po zadanom koriste tu podatkovnu vezu kada ih korisnik otvori. Predložak obrasca za korištenje podatkovne veze za slanje upita možete konfigurirati i na jedan od sljedećih načina:

 • Dodavanje pravila    Možete konfigurirati pravila da biste koristili podatkovnu vezu za upit svaki put kada se pojavi uvjet u pravilu.

 • Dodavanje gumba    Gumb možete dodati u predložak obrasca koji korisnici mogu pritisnuti za dohvaćanje podataka pomoću podatkovne veze za upit.

 • Korištenje prilagođenog koda    Ako ne možete dodati pravila ili gumba, možete koristiti prilagođeni kod za dohvaćanje podataka pomoću podatkovne veze za upit. Korištenje prilagođenog koda potreban je razvojni inženjer da biste stvorili prilagođeni kod.

Dodavanje pravila

Predlošku obrasca možete dodati pravilo za dohvat podataka iz podatkovne veze za upit kad god je zadovoljen uvjet pravila. Sljedeći postupak podrazumijeva da ste za predložak obrasca stvorili podatkovnu vezu za upit te da ste konfigurirali kontrolu na predlošku obrasca za prikazivanje podataka iz te podatkovne veze.

 1. Ako predložak obrasca ima više prikaza, kliknite naziv prikaza u izborniku Prikaz da biste prešli u prikaz s kontrolom na mjesto na koje želite prikazati podatke iz sekundarni izvor podataka.

 2. Dvaput pritisnite kontrolu kojoj želite dodati pravilo.

 3. Pritisnite karticu Podaci.

 4. Pod Provjera valjanosti i pravila pritisnite Pravila.

 5. U dijaloškom okviru Pravila pritisnite Dodaj.

 6. U okviru Naziv unesite naziv pravila.

 7. Da biste odredili uvjet kada izvoditi pravilo, kliknite Postavljanje uvjetapa unesite uvjet. Pravilo će se pokrenuti kada se pojavi uvjet. Ako ste postavili uvjeta, pravilo će se pokrenuti svaki put kada korisnik mijenja vrijednost u kontroli i prelazi svoj pokazivač izvan te kontrole.

 8. Pritisnite Dodaj akciju.

 9. U popisu Akcija pritisnite Upit putem podatkovne veze.

 10. U popisu Podatkovna veza pritisnite podatkovnu vezu za upit koju želite koristiti, a zatim pritisnite U redu za zatvaranje svih otvorenih dijaloških okvira.

 11. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Dodavanje gumba

U predložak obrasca možete dodati kontrolu gumba koji korisnici mogu pritisnuti za dobivanje podataka iz podatkovne veze za upit. Sljedeći postupak pretpostavlja da ste stvorili podatkovnu vezu za upit za svoj predložak obrasca.

 1. Ako predložak obrasca ima više prikaza, kliknite naziv prikaza u izborniku Prikaz da biste prešli u prikaz s kontrolom na mjesto na koje želite prikazati podatke iz sekundarni izvor podataka.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Povucite kontrolu gumba na predložak obrasca.

 4. Dvaput pritisnite gumb koji ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Pritisnite karticu Općenito.

 6. U popisu Akcija pritisnite Osvježi.

 7. U okviru Natpis upišite naziv koji želite da se pojavljuje na gumbu u predlošku obrasca.

 8. Pritisnite Postavke.

 9. U dijaloškom okviru Osvježi pritisnite Jedan sekundarni izvor podataka.

 10. U popisu Odaberite sekundarni izvor podataka pritisnite sekundarni izvor podataka koji je pridružen podatkovna veza za upit, a zatim pritisnite U redu za zatvaranje svih otvorenih dijaloških okvira.

 11. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Dodavanje podatkovne veze za slanje

Za dopuštanje korisnicima slanja obrazaca koji se temelje na vašem predlošku obrasca u web-uslugu, prvo dodajte sekundarnu podatkovnu vezu u predložak obrasca koji šalje podatke, a zatim konfigurirajte predložak obrasca kako bi korisnici mogli slati svoje podatke iz obrasca.

Korak 1: Dodavanje sekundarne podatkovne veze

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Stvori novu vezu s funkcijom, pritisnite Pošalji podatke, a zatim pritisnite Dalje.

 4. Pod Kako želite poslati podatke pritisnite Web-usluzi, a zatim pritisnite Dalje.

 5. Na sljedećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju web-usluge na koju će korisnici slati podatke, a zatim pritisnite Dalje.

  Napomena : Ako želite da biste pronašli web-servisa pomoću poslužitelja univerzalni opis otkrivanja i procjene Integration (UDDI), kliknite Pretraži UDDI, unesite URL UDDI poslužitelj koji želite pretražiti, odredite želite li pretraživati prema davatelju ili putem usluge koje ste dobili, unesite ključnu riječ pretraživanja, a zatim kliknite pretraživanje. Web-servisi koji odgovaraju ključna riječ za pretraživanje prikazat će se na popisu rezultata pretraživanja . Odaberite web-servisa koji želite koristiti, a zatim kliknite u redu.

 6. U popisu Odaberite operaciju pritisnite operaciju web-usluge koja će primati podatke iz obrasca, a zatim pritisnite Dalje.

 7. Za odabir podataka u obrascu za slanje za svaki parametar u web-usluzi, na sljedećoj stranici čarobnjaka, učinite jedno od sljedećeg:

  Slanje podataka u polju ili grupi

  1. U popisu Parametri pritisnite parametar web-usluge koji će primiti podatke iz obrasca.

  2. Pod Mogućnosti parametra pritisnite Polje ili grupa.

  3. Kliknite Izmjena Slika gumba .

  4. U dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe pritisnite polje ili grupu čije podatke želite poslati i zatim pritisnite U redu.

  5. U okviru Uključi pritisnite Samo tekst i podređeni elementi kako biste poslali samo podatke u ovom polju i podređene elemente polja ili grupe ili pritisnite XML podstablo, uključujući odabrani element kako biste poslali naziv polja, podatke u polju i podređene elemente u odabranoj grupi ili polju.

  Slanje svih podataka u obrascu

  1. U popisu Parametri pritisnite parametar web-usluge koji će primiti podatke iz obrasca.

  2. U odjeljku Mogućnosti parametarakliknite cijeli obrazac (XML dokument, uključujući upute za obradu).

  Slanje podataka u obliku niza

  1. U popisu Parametri pritisnite parametar web-usluge koji će primiti podatke iz obrasca.

  2. U odjeljku Mogućnosti parametarakliknite cijeli obrazac (XML dokument, uključujući upute za obradu).

  3. Uključite potvrdni okvir Pošalji podatke kao niz znakova.

   Napomena : Ovaj potvrdni okvir obično se uključuje za slanje digitalno potpisanih podataka. U većini slučajeva, isključite ovaj potvrdni okvir.

  Tehnička napomena o objektima ADO.NET DataSet

  Ako web-usluga zahtijeva objekt ADO.NET DataSet, odaberite čvor skupa podataka prilikom konfiguriranja te podatkovne veze. Ako koristite bilo koju drugu vrstu čvora za podatkovnu vezu za web-uslugu koja zahtijeva objekt ADO.NET DataSet, akcija slanja neće uspjeti.

 8. Pritisnite Dalje.

 9. Na sljedećoj stranici čarobnjaka upišite naziv za podatkovnu vezu.

 10. Provjerite jesu li informacije u odjeljku Sažetak točni, a zatim kliknite Završi.

 11. Kliknite Zatvori.

Nakon dodavanja sekundarne podatkovne veze za slanje potrebno je konfigurirati predložak obrasca tako da korisnicima omogućuje slanje podataka obrasca pomoću ove podatkovne veze za slanje.

Korak 2: Omogućavanje slanja na predlošku obrasca

Prilikom konfiguriranja predloška obrasca kako biste korisnicima dopustili slanje podataka, InfoPath dodaje gumb Pošalji na alatnu traku Standardno i naredbu Pošalji u izbornik Datoteka u obrascu. Također možete prilagoditi mogućnosti slanja za predložak obrasca na sljedeće načine:

 • Promijenite tekst koji se pojavljuje na gumbu Pošalji i naredbu Pošalji.

 • Promijenite tipkovni prečac za gumb Pošalji i naredbu Pošalji.

 • Stvorite prilagođene poruke za prikazivanje korisnicima prilikom slanja obrazaca.

 • Odredite hoće li nakon slanja obrasca on ostati otvorenim, zatvoriti se ili će se otvoriti drugi prazan obrazac.

 • Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti slanja.

 • U dijaloškom okviru Mogućnosti slanja odaberite potvrdni okvir Korisnicima dopusti slanje obrasca, pritisnite Pošalji podatke obrasca na jedno odredište, a zatim u popisu pritisnite Web-usluga.

 • U popisu Odaberite podatkovnu vezu za slanje pritisnite naziv podatkovne veze za slanje za web-uslugu koju ste stvorili u prethodnim koracima.

  1. Da biste promijenili naziv gumba Pošalji koji se pojavljuje na alatnoj traci Standardno i naredbu Pošalji koji će se pojaviti na izborniku datoteka kada korisnici ispunjavaju obrazac, upišite novi naziv u okvir Opis u dijaloškom okviru Mogućnosti slanja .

   Savjet : Ako želite dodijeliti tipkovni prečac na ovaj gumb i naredbu, upišite znak (&) ispred znaka koji želite koristiti kao tipkovni prečac. Ako, na primjer, da biste dodijelili ALT + B kao tipkovni prečac za gumb Pošalji i naredba, upišite & lanje'B.

 • Ako ne želite da korisnici upotrebljavaju naredbu Pošalji ili gumb Pošalji na alatnoj traci Standardno ako ispunjavanje obrasca, poništite potvrdni okvir Prikaži stavku izbornika slanja i gumb Pošalji alatne trake .

  1. Prema zadanim postavkama, kada korisnici pošalju obrazac, InfoPath čuva obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste naznačili ako obrazac uspješno poslati. Da biste promijenili takvo zadano ponašanje, kliknite Dodatno, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

   • Zatvorite obrazac ili stvorite novi prazni obrazac kada korisnik šalje ispunjen obrazac, kliknite željenu mogućnost na popisu nakon slanja .

   • Da biste stvorili prilagođenu poruku koja ukazuje na ako obrazac uspješno poslan, potvrdite okvir Koristi prilagođene poruke , a zatim upišite svoje poruke u okvire na uspjehu i pogreške .

    Savjet : Obavještavanje korisnika pomoću poruke u okviru pogreške što učiniti ako se ne može poslati obrazac. Ako, na primjer, može predložiti da korisnici spremati svoje obrasce i obratite se osobi za daljnje upute.

   • Ako ne želite prikazati poruku kada korisnik šalje obrazac, poništite potvrdni okvir Prikaži neuspješnom slanju poruke .

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×