Dodavanje poštanskih crtičnih kodova naljepnicama ili omotnicama u programu Publisher

Poštanska služba Sjedinjenih Država (USPS) razvila je crtični kod mjesta isporuke (DPBC) koji pomaže pri automatiziranju razvrstavanja pisama u više od 100 milijuna jedinstvenih mjesta isporuke u Sjedinjenim Državama. Kada dodate poštanski crtični kod svakoj omotnici ili naljepnici u pošti, možete se prijaviti za popust u automatizaciji.

Address label with barcode

Sadržaj članka

Zahtjevi za poštanski crtični kod

Dodavanje poštanskih crtičnih kodova popisu primatelja

Otvaranje ili stvaranje omotnice ili naljepnice kao publikacije

Upotreba cirkularnog pisma za dodavanje crtičnih kodova publikacijama

Pregled i ispis omotnica ili naljepnica

Zahtjevi za poštanski crtični kod

Prije nego što dodate crtične kodove naljepnicama i omotnicama morate imati poštanski crtični kod ugrađen na računalo. Fontove crtičnih kodova možete dobiti od velikog broja raznih tvrtki. Kako biste našli tvrtku koja nudi fontove crtičnog koda, potražite "barcode font" ili "bar code font" na web mjestu Office Online u Microsoft Office Marketplace ili pomoću web-pretraživača.

Pomno pročitajte dokumentaciju koja dolazi uz font crtičnog koda koji ste kupili. U dokumentaciji bi trebalo biti točno navedeno koje znakove i brojeve je potrebno upisati za stvaranje valjanog crtičnog koda kao i veličinu fonta koju trebate upotrijebiti kako bi zadovoljili uvjete USPS-a. Isto tako, navodi se kako stvoriti dugačke trake koje uokviruju početak i kraj crtičnog koda i sl.

Smjernice USPS-a za poštanske crtične kodove razlikuju se s obzirom na vrstu pošte (pismo, odgovor, časopisi itd.). Obavezno provjerite smjernice za uvjete koji se odnose na određenu upotrebu. Slanje pošte u velikim količinama zahtijeva od vas da slijedite određene postupke u slanju i rukovanju poštom. Pored toga, USPS redovito mijenja način na koji izračunava poštanski crtični kodovi. Zbog toga provjerite radite li s mjesnom poštom i pregledajte trenutne Informacije o poštanskoj službi Sjedinjenih Država.

Vrh stranice

Dodavanje poštanskih crtičnih kodova popisu primatelja

Crtične kodove dodajete naljepnicama ili omotnicama na isti način kao što dodajete i imena i adrese, pripremom izvora podataka i upotrebom cirkularnog pisma.

Izvor podataka je popis primatelja programa Microsoft Office Publisher, tablica podataka programa Microsoft Office Access, radni list programa Microsoft Office Excel, popis kontakata programa Microsoft Office Outlook ili neka druga strukturirana datoteka u koju ste pohranili imena i adrese koje želite spojiti s naljepnicama ili omotnicama.

U tom izvoru podataka morate stvoriti stupac crtičnog koda. Svaki redak u stupcu crtičnog koda mora sadržavati kombinaciju znakova i brojeva koji će se ispisati u poštanskom crtičnom kodu kao dvije dugačke trake koje uokviruju crtični kod, ZIP+4 kod, kod točke isporuke i znak ispravljanja.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Svaki stupac u izvoru podataka predstavlja kategoriju informacija. Možete dodati određene informacije pohranjene u svakom retku stupca ispisanim naljepnicama i omotnicama umetanjem rezerviranog mjesta stupca (koji se naziva i podatkovno polje) u početnu naljepnicu ili omotnicu.

2. Znakovi i brojevi u toj ćeliji određuju poštanski crtični kod za adresu koja je u istom retku. U ovom primjeru zagrade predstavljaju dugačke trake koje uokviruju crtični kod. Provjerite dokumentaciju koja dolazi s fontom poštanskog crtičnog koda kako biste saznali koje znakove možete upotrebljavati.

3. Informacije u svakom retku odgovaraju informacijama koje se pojavljuju na naljepnici ili omotnici.

Dodavanja crtičnih kodova u izvor podataka

Ako nemate popis slanja pošte koji možete upotrijebiti kao izvor podataka, morate ga stvoriti. Dodatne informacije o stvaranju popisa slanja pošte potražite u Savjeti za popise slanja pošte.

Ako već imate popis slanja pošte, morate dodati brojeve crtičnog koda u svaki zapis. Ove brojeve možete upisati u stupac izvora podataka koji planirate upotrijebiti za cirkularno pismo.

Ako ste stvorili izvor podataka u programu Publisher, možete upotrijebiti sljedeći postupak za obnavljanje izvora podataka. Ako ste stvorili izvor podataka u programima Access, Excel, Outlook ili nekom drugom programu, izvor podataka najbolje možete obnoviti u istom programu koji ste upotrijebili za njegovo stvaranje.

Obnavljanje izvora podataka

 1. U programu Publisher na izborniku Alati pokažite na Cirkularna pisma i katalozi i pritisnite Uređivanje popisa adresa.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje popisa adresa odaberite izvor podataka i pritisnite Otvori.

 3. U dijaloškom okviru Uređivanje izvora podataka pritisnite Prilagođavanje stupaca.

 4. U dijaloškom okviru Prilagodba popisa adresara pritisnite Dodaj.

 5. U dijaloškom okviru Dodavanje polja upišite naziv polja (ili naslov stupca) kao što je Crtični kod, pritisnite U redu i pritisnite U redu ponovno.

 6. U dijaloškom okviru Uređivanje izvora podataka pritisnite prvu ćeliju u novom stupcu u koju želite unijeti podatke.

 7. Upišite crtični kod i pritisnite tipku STRELICA DOLJE za premještanje u redak ispod.

 8. Ponavljajte radnju sve dok ne popišete sve crtične kodove koje namjeravate upotrijebiti.

 9. Pritisnite U redu za spremanje i zatvaranje datoteke.

  Napomena : Čak i ako imate stupac crtičnog koda u izvoru podataka, ipak ćete morati odvojiti stupac poštanskog koda ako želite da se ZIP kodovi i drugi poštanski kodovi prikazuju u adresi na ispisanim naljepnicama ili omotnicama.

Vrh stranice

Otvaranje ili stvaranje omotnice ili naljepnice kao publikacije

Nakon postavljanja izvora podataka možete otvoriti publikaciju omotnice ili naljepnice. Ako već posjedujete publikaciju koju ste prije upotrebljavali za slanje pošte, možete samo otvoriti tu publikaciju. Ako počinjete od početka, otvorite publikaciju koja se podudara s veličinom omotnica ili naljepnica na kojima namjeravate ispisivati imena, adrese i crtične kodove. Ako ispisujete naljepnice, zabilježite broj proizvoda, kao što su 5160 ili L7163, koji je povezan s pakiranjem naljepnica koje ste kupili. Taj će vam broj trebati za otvaranje prave publikacije.

Otvaranje postojeće publikacije

 1. Pokrenite program Publisher.

 2. Na izborniku Datoteka pritisnite Otvori.

 3. U dijaloškom okviru Otvaranje publikacije pronađite publikaciju naljepnice ili omotnice koju želite i pritisnite Otvori.

Započnite od početka s omotnicama

 1. Pokrenite program Publisher.

 2. U popisu Vrste publikacija učinite nešto od sljedećeg:

  • Za početak s običnom praznom omotnicom pritisnite Veličine prazne stranice i pritisnite Omotnice.

  • Za početak s unaprijed dizajniranom omotnicom pod Vrste publikacija pritisnite Omotnice i prilagodite publikaciju kako želite.

   U značajki Prilagođeno možete odrediti shemu fonta i boje, te skup poslovnih informacija koje treba primijeniti na dizajn.

 3. Pritisnite Stvori.

Započnite od početka s naljepnicama

Mnoge publikacije mogu se postaviti tako da budu ispisane na određenim naljepnicama proizvođača. Na primjer, naljepnice možete dizajnirati pomoću dizajna u programu Publisher i zatim ispisati publikaciju na određenom papiru naljepnice proizvođača, kao što je Avery, NCR ili Printec.

 1. Pokrenite program Publisher.

 2. Na popisu Vrste publikacija pritisnite Veličine prazne stranice i pritisnite Adresne naljepnice, Naljepnice za medije ili Ostale naljepnice.

  U značajki Prilagođeno možete odrediti shemu fonta i boje, te skup poslovnih informacija koje treba primijeniti na dizajn.

 3. Pronađite ime proizvođača naljepnica i proširite popis.

 4. Pomaknite se mišem kroz publikacije naljepnica, pritisnite broj proizvoda ili veličinu koja je podudarna s paketom naljepnica i pritisnite Stvori.

  Savjet : Ako ne vidite broj publikacije koji je točno podudaran s brojem na vašem paketu, pogledajte paket i informacije koje dolaze s naljepnicama. Ostali brojevi proizvoda mogu biti na popisu dostupnih u programu Publisher, a koji su jednaki veličinom i izgledom naljepnicama u paketu koji ste kupili.

Vrh stranice

Upotreba cirkularnog pisma za dodavanje crtičnih kodova publikacijama

Otvorenu publikaciju naljepnice ili omotnice možete povezati s izvorom podataka koji je datoteka koja sadrži imena, adrese i crtične kodove koje želite dodati. Nakon što stvorite vezu možete dodati rezervirana mjesta (spojena polja) u početnu publikaciju kako biste naznačili gdje će se adresa i crtični kod pojaviti na ispisanim naljepnicama ili omotnicama.

Napomena : Ako želite spojiti slike sa stranicama publikacije — kako biste dodali logotip tvrtke, na primjer — vaš izvor podataka mora uključivati ili nazive datoteka ili put za slikovne datoteke koje želite spojiti. U izvor podataka nemojte uključiti dotične slike.

Povezivanje s izvorom podataka

 1. Na izborniku Alati usmjerite pokazivač na Cirkularna pisma i katalozi, a zatim pritisnite Cirkularna pisma.

 2. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Stvaranje popisa primatelja pritisnite Upotrijebi postojeći popis i pritisnite Dalje: Stvaranje ili povezivanje s popisom primatelja.

 3. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pritisnite izvor podataka koji sadrži crtične kodove.

  Po zadanoj postavci, Microsoft Publisher sprema izvore podataka u mapu Moji izvori podataka. Možda ćete trebati potražiti svoj izvor podataka.

 4. Pritisnite Otvori.

  Ovisno o vrsti izvora podataka koju ste odabrali, drugi se dijaloški okviri mogu pojaviti sa zahtjevima za određene informacije. Na primjer, ako je vaš izvor podataka radna knjiga programa Microsoft Office Excel koja sadrži informacije o više radnih listova, morate odabrati radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim pritisnuti U redu.

 5. Dijaloški okvir Primatelji cirkularnih pisama daje vam mogućnost sužavanja ili razvrstavanja unosa u podatkovnu datoteku. Na primjer, možda želite slati poštu samo klijentima u određenom gradu. Ako ne želite suziti ili razvrstavati informacije, pritisnite U redu. Ako želite suziti ili razvrstati informacije, možete napraviti nešto ili sve od navedenog prije nego što pritisnete U redu.

  • Ako ne želite da se informacije u određenom retku pojave na naljepnici ili omotnici, pritisnite potvrdni okvir na početku retka kako biste ga isključili.

  • Za razvrstavanje redaka s obzirom na uzlazni ili silazni red informacija u određenom stupcu pritisnite naslov stupca.

  • Za sužavanje popisa redaka prema određenim kriterijima pritisnite strelicu do naslova stupca.

   Napomena : Ako ste kao izvor podataka upotrijebili datoteku kontakata programa Outlook i pohranili crtične kodove u jednom od korisničkih polja, (na primjer, Korisničko polje 1) morat ćete se pomaknuti mišem desno u dijaloški okvir Primatelji cirkularnih pisama kako biste vidjeli to polje. Možete promijeniti mjesto polja u dijaloškom okviru povlačenjem naslova stupca polja lijevo ili desno.

 6. Za povratak u okno zadatka Cirkularna pisma pritisnite U redu.

Dodavanje i oblikovanje rezerviranih mjesta

Rezervirana mjesta koja se nazivaju i podatkovna polja odgovaraju naslovima stupca iz vašeg izvora podataka. Stavljanjem podatkovnog polja crtičnog koda u publikaciju naljepnice ili omotnice, naznačujete na kojem mjestu na ispisanim kopijama želite da se informacija iz stupca crtičnog koda pojavi. Polja možete oblikovati tako da informacije na ispisanim naljepnicama ili omotnicama izgledaju onako kako želite. Morate oblikovati polje crtičnog koda kako bi se informacije u tom polju ispisale u fontu poštanskog crtičnog koda.

Dodavanje i oblikovanje rezerviranih mjesta na omotnicama

 1. Ako ste stvorili postavke poslovnih informacija, one su umetnute kao povratna adresa. Ako niste i ako ne ispisujete na omotnicama koje već imaju povratne adrese ispisane na sebi ili ako započinjete s praznom veličinom stranice za stvaranje publikacije omotnice, dodajte povratnu adresu.

  • Ako postoji dio teksta za povratnu adresu, pritisnite ga i upišite povratnu adresu.

  • Ako nema tekstualnog okvira za povratnu adresu, na alatnoj traci Objekti pritisnite Tekstualni okvir Slika gumba . Na omotnici povucite dijagonalno za stvaranje tekstualnog okvira za povratnu adresu i upišite povratnu adresu.

 2. Sada dodajte polja za adresu i crtični kod.

  • Ako postoji dio teksta za poštansku adresu na omotnici prijeđite na sljedeći korak.

  • Ako nema teksta za poštansku adresu, na alatnoj traci Objekti pritisnite Tekstualni okvir Slika gumba . Na omotnici povucite dijagonalno za stvaranje tekstualnog okvira za poštansku adresu.

 3. Na alatnoj traci Objekti pritisnite Tekstualni okvir Slika gumba ponovno. Na omotnici iznad tekstualnog okvira poštanske adrese povucite dijagonalno za stvaranje drugog tekstualnog okvira za crtični kod. Povucite tekstualni okvir s obzirom na pomak određen smjernicama USPS crtičnog koda. Na primjer, crtični kod je vjerojatno .04 inča udaljen od vrha tekstualnog okvira poštanske adrese, dna tekstualnog okvira crtičnog koda i ruba omotnice. Tekstualni okvir vjerojatno će morati biti gotovo 3 inča dugačak kako bi odgovarao čitavom ispisu crtičnog koda.

  Napomena : Obavezno provjerite smjernice USPS-a za mjeru pomaka od drugih elemenata na omotnici.

 4. Pritisnite u tekstualnomom okviru poštanske adrese.

 5. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Više stavki pritisnite Adresni blok.

 6. U dijaloškom okviru Umetanje adresnog bloka odaberite oblik za imena primatelja, a zatim pritisnite Podudaranje polja.

 7. U dijaloškom okviru Podudaranje polja provjerite je li svaka sastavnica adrese popisana na lijevoj strani koju upotrebljavate podudarna sa stupcem iz vašeg izvora podataka na desnoj strani. Pritisnite U redu i pritisnite U redu ponovno.

  Polje "Adresni blok" pojavljuje se u publikaciji omotnice.

 8. Pritisnite tekstualni okvir crtičnog koda. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Priprema publikacije u popisu pritisnite podatkovno polje crtičnog koda kako biste publikaciji omotnice dodali polje «Crtični kod».

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Napomena : Ako spajate crtične kodove iz datoteke Kontakti programa Outlook, polje koje sadrži crtične kodove se najvjerojatnije zove Korisničko polje 1, Korisničko polje 2, Korisničko polje 3 ili Korisničko polje 4.

 9. Odaberite "Crtični kod" ili polje "Korisničko polje" koje ste upravo dodali, uključujući navodnike (" ").

 10. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Font.

 11. U dijaloškom okviru Font pod Font odaberite font poštanskog crtičnog koda. Pod Veličina odaberite veličinu fonta koja, s obzirom na dokumentaciju fonta, udovoljava uvjetima USPS-a.

 12. Pritisnite U redu.

  Polja «Crtični kod» ili «Korisničko polje» mogu promijeniti veličinu i izgled.

  Napomena : Možete promijeniti font, veličinu, boju i sl. i za tekst poštanske adrese. Samo odaberite polje "Adresni blok" uključujući navodnike (" ").

Dodavanje i oblikovanje rezerviranih mjesta na naljepnicama

 1. Dodavanje polja za adresu i crtični kod na jedan od sljedećih načina:

  • Ako postoji uzorak teksta na naljepnici, pritisnite na njega. Smjestite pokazivač preko praznog kruga na vrhu tekstualnog okvira. Povucite dolje kako biste napravili tekstualni okvir od oko dvije trećine ili polovine njegove originalne veličine. Pritisnite izvan tekstualnog okvira za poništavanje odabira tekstualnog okvira.

  • Ako nema uzorka teksta na naljepnici, na alatnoj traci Objekti pritisnite Tekstualni okvir Slika gumba . Na naljepnici povucite dijagonalno za stvaranje tekstualnog okvira poštanske adrese koji ima veličinu otprilike od polovine do dvije trećine visine i gotovo pune dužine naljepnice, osim oko 0,25 inča na svakom kraju. Također ostavite otprilike 0,125 inča razmaka na dnu naljepnice.

 2. Na alatnoj traci Objekti pritisnite Tekstualni okvir Slika gumba .

 3. Povucite dijagonalno za stvaranje tekstualnog okvira crtičnog koda u prazno područje na vrhu naljepnice. Taj novi tekstualni okvir napravite u istoj dužini kao i drugi tekstualni okvir na naljepnici i ostavite razmak od najmanje 0,04 inča između vrha tekstualnog okvira i vrha naljepnice i između dna tekstualnog okvira crtičnog koda i tekstualnog okvira ispod njega.

 4. Pritisnite u tekstualni okvir poštanske adrese na naljepnici. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Više stavki pritisnite Adresni blok.

 5. U dijaloškom okviru Umetanje adresnog bloka odaberite oblik za imena primatelja, a zatim pritisnite Podudaranje polja.

 6. U dijaloškom okviru Podudaranje polja provjerite je li svaka sastavnica adrese popisana na lijevoj strani koju upotrebljavate u adresama podudarna sa stupcem iz podatkovne datoteke na desnoj strani. Pritisnite U redu i pritisnite U redu ponovno.

  Polje "Adresni blok" pojavljuje se u publikaciji naljepnice.

 7. Pritisnite tekstualni okvir crtičnog koda. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Priprema publikacije u popisu pritisnite podatkovno polje crtičnog koda kako biste publikaciji omotnice dodali polje «Crtični kod».

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Napomena : Ako spajate crtične kodove iz datoteke Kontakti programa Outlook, polje koje sadrži crtične kodove se najvjerojatnije zove Korisničko polje 1, Korisničko polje 2, Korisničko polje 3 ili Korisničko polje 4.

 8. Odaberite polje "crtični kod" ili "korisničko polje" koje ste upravo dodali, uključujući navodnike (" ").

 9. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Font.

 10. U dijaloškom okviru Font pod Font izaberite font poštanskog crtičnog koda. Pod Veličina odaberite veličinu fonta koja s obzirom na vašu dokumentaciju fonta udovoljava uvjetima USPS-a. Pritisnite U redu.

  Polja «Crtični kod» ili «Korisničko polje» mogu promijeniti veličinu i izgled.

  Napomena : Možete promijeniti font, veličinu, boju i sl. i za tekst poštanske adrese. Samo odaberite polje "Adresni blok" i primijenite oblikovanje koje želite.

Vrh stranice

Pregled i ispis omotnica ili naljepnica

Sada možete spojiti informacije iz podatkovne datoteke u publikaciju za stvaranje nove naljepnice ili omotnice za svaki redak informacija koje ste izabrali za spajanje. Kada pregledavate publikacije, možete identificirati probleme koje treba popraviti prije ispisa.

Pregled adresa i crtičnih kodova

 1. Za pregled unosa po redu pritisnite navigacijske gumbe Gumb Naprijed Gumb Natrag kako biste vidjeli kako će izgledati svaki unos u vašoj spojenoj publikaciji.

  Spojene publikacije mogu izgledati ovako:

  Preview of label with barcode

 2. Ako uočite probleme, sada ih možete riješiti. Možete naići na sljedeće probleme:

 3. Ako ste zadovoljni s pregledima, na dnu okna zadatka pritisnite Dalje: Stvaranje spojenih publikacija.

Dio crtičnog koda nedostaje

Tekstualni okvir crtičnog koda može biti premalen za prikazivanje cijelog crtičnog koda. Pritisnite obrub oko tekstualnog okvira i povlačite bijelu ručku sve dok tekstualni okvir ne bude odgovarajuće dužine.

Adrese nisu ispravno prikazane

Adrese ne moraju biti ispravno prikazane. U oknu zadatka Cirkularna pisma pritisnite vezu Adresni blok. Pomaknite pokazivač u gornji lijevi kut tekstualnog okvira koji sadrži blok adresa, pritisnite padajući izbornik Spojno polje Merge Field options i pritisnite Promjena bloka adrese. U dijaloškom okviru Promjena bloka adrese pritisnite Podudaranje polja. U dijaloškom okviru Podudaranje polja provjerite je li svaka sastavnica adrese navedene na lijevoj strani koju upotrebljavate podudarna sa stupcem iz vašeg izvora podataka na desnoj strani. Pritisnite U redu i pritisnite U redu ponovno.

Oblikovanje teksta nije dobro

Ako želite promijeniti font ili veličinu fonta i boje u bloku adresa. Odaberite polje "Adresni blok" uključujući i navodnike. (" "). Na izborniku Oblikovanje pritisnite Font za otvaranje dijaloškog okvira Font i napravite željene promjene.

Ispis spojene publikacije

Sada možete ispisivati. Ako ispisujete adrese i crtične kodove na omotnicama, publikacije se ispisuju kao odvojeni listovi. Ako ispisujete adrese i crtične kodove na naljepnicama, možete ispisati niz adresa i pridruženih crtičnih kodova na list naljepnica ili možete ispisati više kopija iste adrese i pridružene crtične kodove na naljepnicama na listu.

Ispis adresa i crtičnih kodova na omotnicama

Nakon što stvorite omotnicu i odaberete veličinu stranice koju želite, možete ispisati omotnicu.

 1. Na oknu zadatka Cirkularna pisma pritisnite Ispis i pritisnite karticu Postavke papira i publikacije.

 2. Pogledajte prozor pregleda. Ako niste sigurni kako umetnuti omotnicu, pritisnite Prikaži kako umetnuti papir i pritisnite Otvorite dijaloški okvir Postavke omotnice.

 3. U dijaloškom okviru Definiranje omotnice slika s debljim plavim obrubom prikazuje preporučenu mogućnost za vaš pisač.
  Ilustracija postavljanja omotnice

  Napomena : Broj ladica i mogućnosti razlikuje se ovisno o proizvođaču, vrsti i modelu pisača koji upotrebljavate.

 4. Pritisnite U redu i pritisnite Ispis.

 5. Za spremanje pritisnite Spremi na izborniku Datoteka.

  Napomena : Imajte na umu da ono što spremate nije onaj niz omotnica koje ste ispisali, već spremate publikaciju s vezom na izvor podataka i poljima rezerviranog mjesta. Spremanjem publikacije možete brzo stvoriti drugi niz omotnica kada to bude potrebno. Publikacija zadržava vezu na izvor podataka s kojim ste je povezali tako da možete odmah prijeći na pregledavanje.

Ispis adresa i crtičnih kodova na naljepnicama

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Postavljanje ispisa.

 2. U dijaloškom okviru Postavljanje ispisa učinite jedno od sljedećeg

  • Kako biste postavili naljepnice tako da se različite adrese i pridruženi crtični kodovi ispisuju na svakoj naljepnici na listu, pod Mogućnosti ispisa pritisnite Više stranica po listu i pritisnite U redu.

  • Kako biste postavili naljepnice tako da se više kopija iste adrese i pridruženi crtični kod ispisuju na svim naljepnicama na svakom listu, pod Mogućnosti ispisa pritisniteViše kopija po listu i pritisnite U redu.

 3. Pregledajte ispisani rezultat kako biste provjerili jesu li informacije o naljepnici prikladno poravnane na listu naljepnice. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Stvaranje spojenih publikacija pritisnite Pregled ispisa. Ako je potrebno, podesite adrese i crtične kodove na naljepnicama.

  Kako?

  1. Za zatvaranje prozora pregleda prije ispisa pritisnite Zatvori.

  2. Na izborniku Datoteka pritisnite Postavljanje stranice.

  3. U dijaloškom okviru Postavljanje stranice pritisnite Napredno. Napravite potrebne promjene s marginama i prazninama u dijaloškom okviru Prilagodba veličine stranice i pritisnite U redu dvaput.

  4. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Stvaranje spojenih publikacija pritisnite Pregled ispisa ponovno za provjeru prilagodbi.

 4. Za zatvaranje prozora pregleda prije ispisa pritisnite Zatvori.

 5. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Stvaranje spojenih publikacija pritisnite Ispis. Izaberite mogućnosti ispisa koje želite i pritisnite U redu.

 6. Za spremanje pritisnite Spremi na izborniku Datoteka.

  Napomena : Imajte na umu da ono što spremate nije niz omotnica koje ste ispisali, već spremate publikaciju s vezom na izvor podataka i poljima rezerviranog mjesta. Spremanjem publikacije brzo možete stvoriti drugi niz omotnica kada to bude bilo potrebno. Publikacija zadržava vezu na izvor podataka s kojim ste je povezali tako da odmah možete prijeći na pregledavanje.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×