Animacije, videozapisi i zvuk

Dodavanje, mijenjanje i uklanjanje prijelaza između slajdova

Dodavanje, mijenjanje i uklanjanje prijelaza između slajdova

Prijelaz između slajdova vizualni je efekt koji se pojavljuje kada se tijekom prezentacije prelazi s jednog slajda na drugi. Moguće je upravljati brzinom, dodavati zvuk i prilagođavati izgled efekata prijelaza.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

49 sekundi

Savjet: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with transitions!

Oživljavanje prezentacije dodavanjem prijelaza između slajdova

 1. Odaberite slajd na koji želite dodati prijelaz.

 2. Odaberite karticu Prijelazi, a zatim odaberite prijelaz. Odaberite prijelaz da biste vidjeli pretpregled.

 3. Odaberite Mogućnosti efekta da biste odabrali smjer i vrstu prijelaza.

 4. Da biste vidjeli kako prijelaz izgleda, odaberite Pretpregledaj.

Da biste uklonili prijelaz, odaberite Prijelazi > Nema.

Pogledajte i sljedeće

Postavljanje tempiranja i brzine prijelaza

Videozapis: dodavanje zvučnog efekta u prijelaz

Korištenje prijelaza Izobličenje u programu PowerPoint (u sustavu Office 365 ili programu PowerPoint 2019)

Dodavanje i promjena prijelaza između slajdova

 1. Na lijevoj strani prozora sa slajdovima u oknu koje obuhvaća kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

 2. Odaberite bilo koju minijaturu slajda na koji želite primijeniti prijelaz između slajdova ili ga pak promijeniti.

 3. Na kartici Prijelazi u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite efekt prijelaza između slajdova.

  Da biste vidjeli veći broj efekata prijelaza, kliknite gumb Više. Gumb Više

 4. Da biste postavili trajanje prijelaza s prethodnog na trenutni slajd, na kartici Prijelazi u grupi Tempiranje u okvir Trajanje upišite željenu brzinu ili je pak ondje odaberite.

  Da biste odredili koliko će vremena proći prije no što trenutni slajd prijeđe na sljedeći, učinite sljedeće:

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći slajd nakon klika mišem, u grupi Tempiranje potvrdite okvir Na klik mišem.

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći slajd nakon određenog vremena, u grupi Tempiranje u okvir Nakon unesite željeni broj sekundi.

 5. Neobavezno:

  • Da biste primijenili isti prijelaz na cijelu prezentaciju, u grupi Tempiranje kliknite Primijeni na sve.

  • Da biste primijenili prilagodljiva svojstva prijelaza dostupna uz većinu prijelaza (no ne i uz sve), u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Mogućnosti efekta te odaberite željenu mogućnost.

 1. Na lijevoj strani prozora sa slajdovima u oknu koje obuhvaća kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

 2. Odaberite bilo koju minijaturu slajda na koji želite dodati zvuk prijelaza.

 3. Na kartici Prijelazi u grupi Tempiranje kliknite strelicu pokraj mogućnosti Zvuk te učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite željeni zvuk na popisu.

  • Da biste dodali zvuk koji se ne nalazi na popisu, odaberite Drugi zvuk, pronađite audiodatoteku koju želite dodati i kliknite Otvori.

 4. Neobavezno: da biste dodali isti zvuk prijelaza na sve slajdove u prezentaciji, u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Primijeni na sve.

 1. Na lijevoj strani prozora sa slajdovima u oknu koje obuhvaća kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

 2. Odaberite bilo koju minijaturu slajda s kojeg želite ukloniti prijelaz.

 3. Na kartici Prijelazi u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Nema.

 4. Neobavezno: da biste uklonili prijelaze iz cijele prezentacije, u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Primijeni na sve.

Ako tražite informacije o dodavanju prijelaza na elemente teksta ili objekte, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje i promjena prijelaza između slajdova

 1. Na lijevoj strani prozora sa slajdovima u oknu koje obuhvaća kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

 2. Odaberite bilo koju minijaturu slajda na koji želite primijeniti prijelaz između slajdova ili ga pak promijeniti.

 3. Na kartici Animacije u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite željeni efekt prijelaza između slajdova.

  Da biste vidjeli veći broj efekata prijelaza, kliknite gumb Više. Gumb Više

 4. Da biste postavili brzinu prijelaza između slajdova, u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite strelicu pokraj mogućnosti Brzina prijelaza, a zatim odaberite željenu brzinu.

  Da biste odredili koliko će vremena proći prije no što trenutni slajd prijeđe na sljedeći, učinite sljedeće:

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći slajd nakon klika mišem, na kartici Animacije u grupi Prijelaz na ovaj slajd potvrdite okvir Na klik mišem.

  • Da biste se nakon određenog vremena pomaknuli na sljedeći slajd, na kartici Animacije u grupi Prijelaz na ovaj slajd u okvir Automatski nakon unesite željeni broj sekundi.

 5. Neobavezno: da biste primijenili isti prijelaz na cijelu prezentaciju, u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Primijeni na sve.

 1. Na lijevoj strani prozora sa slajdovima u oknu koje obuhvaća kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

 2. Odaberite bilo koju minijaturu slajda na koji želite dodati zvuk prijelaza.

 3. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje kliknite strelicu pokraj mogućnosti Zvuk prijelaza te učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite željeni zvuk na popisu.

  • Da biste dodali zvuk koji se ne nalazi na popisu, odaberite Drugi zvuk, pronađite audiodatoteku koju želite dodati i kliknite U redu.

 4. Neobavezno: da biste dodali isti zvuk prijelaza na sve slajdove u prezentaciji, u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Primijeni na sve.

 1. Na lijevoj strani prozora sa slajdovima u oknu koje obuhvaća kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

 2. Odaberite bilo koju minijaturu slajda s kojeg želite ukloniti prijelaz.

 3. Na kartici Animacije u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Nema prijelaza.

 4. Neobavezno: da biste uklonili prijelaze iz cijele prezentacije, u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Primijeni na sve.

Ako tražite informacije o dodavanju prijelaza na elemente teksta ili objekte, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje prijelaza na slajd

 1. U oknu s minijaturama kliknite slajd na koji želite primijeniti prijelaz. Postavka prijelaza određuje pojavljivanje i nestanak slajda. U primjeru u nastavku primjena prijelaza Iščezavanje na treći slajd znači da će drugi slajd iščeznuti te će se treći slajd postupno početi pojačavati.

  U oknu s minijaturama odaberite slajd kojem želite dodati prijelaz
 2. Na kartici Prijelazi pronađite efekt koji želite spremiti u galeriju prijelaza. Kliknite strelicu prema dolje da biste vidjeli cijelu galeriju. Kliknite efekt koji želite primijeniti na taj slajd i pogledajte pretpregled.

 3. Kliknite Prijelazi > Mogućnosti efekata i promijenite način prijelaza, npr. iz kojeg se smjera slajd pojavljuje.

 4. Unesite vrijeme u okvir Trajanje da biste postavili brzinu prijelaza. Ako unesete veći broj, prijelaz će biti sporiji.

 5. Da biste vidjeli kako prijelaz izgleda s primijenjenim postavkama, kliknite Pretpregledaj.

  Gumb Pretpregled na kartici Prijelazi

  Savjet: Ako na sve slajdove u prezentaciji želite primijeniti isti prijelaz, na vrpci kliknite Primijeni na sve.
  Gumb Primijeni na sve na kartici Prijelazi

Uklanjanje prijelaza

 • Kliknite slajd s prijelazom koji želite ukloniti. Nakon toga na kartici Prijelazi u galeriji prijelaza kliknite Nema.

  Označena je mogućnost Ukloni prijelaz

Imajte na umu da prijelaz određuje način na koji se slajd pojavljuje te kako prethodni slajd nestaje. Ako, primjerice, ne želite da drugi slajd ima izlazni efekt, morate ukloniti prijelaz s trećeg slajda.

Savjet: Slajdove koji imaju efekt prijelaza možete prepoznati po ikoni prijelaza u oknu s minijaturama.
Ikona padajuće zvijezde pokazuje da je na slajd primijenjen efekt prijelaza

Pogledajte i sljedeće

Animiranje teksta, objekata i grafikona u programu PowerPoint za Mac

Snimanje dijaprojekcije

Prijelazi pružaju dinamičan način prelaženja s jednog slajda na drugi tijekom dijaprojekcije. Moguće je dodati prijelaz na samo jedan slajd, različite prijelaze na različite slajdove ili pak isti prijelaz na sve slajdove.

Dodavanje prijelaza na slajd

 1. U navigacijskom oknu kliknite slajd na koji želite primijeniti prijelaz. To možete učiniti na sljedeći način:

  1. Na izborniku Prikaz kliknite Normalno.

  2. Pri vrhu navigacijskog okna kliknite karticu Slajdovi Kartica Slajdovi pa željeni slajd. Ovisno o širini navigacijskog okna, vidjet ćete kartice Kartica naziva Slajdovi i Kartica naziva Struktura ili pak kartice s ikonama Slajdovi Kartica Slajdovi i Strukture Kartica Struktura .

 2. Na kartici Prijelazi u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite prijelaz koji želite primijeniti.

  Kartica Prijelazi, grupa Prijelaz na ovaj slajd

  Da biste vidjeli više prijelaza, postavite pokazivač na željeni prijelaz pa kliknite Strelica još prema dolje .

  Da biste promijenili različite varijacije prijelaza, primjerice smjer kretanja na zaslonu, kliknite Mogućnosti efekta te odaberite željenu varijaciju. Osim toga, možete promijeniti i druge mogućnosti, kao što su trajanje, zvuk ili prelazak na drugi slajd.

  Povlačenje sekcije

Primjena prijelaza na sve slajdove

 1. Na kartici Prijelazi u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite željeni prijelaz, primjerice Iščezavanje.

  Kartica Prijelazi, grupa Prijelaz na ovaj slajd

  Da biste vidjeli više prijelaza, postavite pokazivač na željeni prijelaz pa kliknite Strelica još prema dolje .

 2. Da biste promijenili prijelaz, primjerice smjer kretanja na zaslonu, kliknite Mogućnosti efekta i odaberite željenu varijaciju. Osim toga, možete promijeniti i druge mogućnosti, kao što su trajanje, zvuk ili prelazak na drugi slajd.

  Povlačenje sekcije

 3. U odjeljku Primijeni na kliknite Svi slajdovi.

  Kartica Prijelazi, Primijeni na grupu

Promjena trajanja prijelaza

 1. U navigacijskom oknu odaberite slajdove s prijelazima koje želite promijeniti. To možete učiniti na sljedeći način:

  1. Na izborniku Prikaz kliknite Normalno.

  2. Pri vrhu navigacijskog okna, kliknite karticu Slajdovi Kartica Slajdovi , a zatim kliknite slajd. Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA te klikajte željene slajdove. Ili ako ste slajdove organizirali u sekcije, odaberite cijelu grupu slajdova tako da kliknete naslov sekcije. Ovisno o širini navigacijskog okna, vidjet ćete kartice Kartica Slajdovi i ili pak kartice s ikonama Slajdovi Kartica Struktura   i Struktura  .

 2. Na kartici Prijelazi u odjeljku Prijelaz na ovaj slajd u okvir Trajanje upišite broj sekundi ili minuta trajanja prijelaza.

  Kartica Prijelazi, grupa Prijelaz na ovaj slajd

Dodavanje zvuka

 1. U navigacijskom oknu odaberite slajdove s prijelazima koje želite promijeniti. To možete učiniti na sljedeći način:

  1. Na izborniku Prikaz kliknite Normalno.

  2. Pri vrhu navigacijskog okna, kliknite karticu Slajdovi Kartica Slajdovi , a zatim kliknite slajd. Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA te klikajte željene slajdove. Ili ako ste slajdove organizirali u sekcije, odaberite cijelu grupu slajdova tako da kliknete naslov sekcije. Ovisno o širini navigacijskog okna, vidjet ćete kartice Kartica Slajdovi i ili pak kartice s ikonama Slajdovi Kartica Struktura   i Struktura  .

 2. Na kartici Prijelazi u odjeljku Prijelaz na ovaj slajd na skočnom izborniku Zvuk kliknite zvučni efekt.

  Kartica Prijelazi, grupa Prijelaz na ovaj slajd

  Savjet: Da biste reproducirali vlastiti zvuk, na skočnom izborniku kliknite Drugi zvuk da biste pronašli audiodatoteku.

Odabir načina prelaska na sljedeći slajd

 1. U navigacijskom oknu odaberite slajdove s prijelazima koje želite promijeniti. To možete učiniti na sljedeći način:

  1. Na izborniku Prikaz kliknite Normalno.

  2. Pri vrhu navigacijskog okna kliknite karticu Slajdovi Kartica Slajdovi pa neki slajd. Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA  dok klikate slajdove. Ili ako ste slajdove organizirali u sekcije, odaberite cijelu grupu slajdova tako da kliknete naslov sekcije. Ovisno o širini navigacijskog okna, vidjet ćete kartice Kartica Slajdovi i ili pak kartice s ikonama Slajdovi Kartica Struktura   i Struktura  .

 2. Na kartici Prijelazi u odjeljku Pomicanje slajdova potvrdite okvir Na klik mišem ili Nakon.

  Kartica Prijelazi, grupa Pomicanje slajdova

  Ako ste potvrdili okvir Nakon, unesite broj sekundi.

Uklanjanje prijelaza

 1. U navigacijskom oknu odaberite slajdove s prijelazima koje želite ukloniti. To možete učiniti na sljedeći način:

  1. Na izborniku Prikaz kliknite Normalno.

  2. Pri vrhu navigacijskog okna, kliknite karticu Slajdovi Kartica Slajdovi , a zatim kliknite slajd. Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA te klikajte željene slajdove. Ili ako ste slajdove organizirali u sekcije, odaberite cijelu grupu slajdova tako da kliknete naslov sekcije. Ovisno o širini navigacijskog okna, vidjet ćete kartice Kartica Slajdovi i ili pak kartice s ikonama Slajdovi Kartica Struktura   i Struktura  .

 2. Na kartici Prijelazi u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite Nema.

  Ništa

Pogledajte i sljedeće

Primjena prijelaza na sve slajdove

Prijelazi u prethodnim verzijama programa PowerPoint

Dodavanje i promjena prijelaza između slajdova

 1. U oknu s minijaturama odaberite slajd na koji želite primijeniti prijelaz ili ga pak promijeniti. Prijelaz će započeti na prethodnom slajdu i završiti na slajdu koji ste odabrali.

  Prikazuje okno slajda s odabranim trećim slajdom u programu PowerPoint

 2. Na kartici Prijelazi pronađite željeni efekt u galeriji prijelaza.

 3. Kliknite Mogućnosti efekta da biste odredili pojavljivanje prijelaza.

 4. Neobavezno:

  • Da biste postavili brzinu prijelaza, u okvir Trajanje na vrpci unesite željeno vrijeme. Postavite veću vrijednost da bi prijelaz bio sporiji. Dodatne informacije o tempiranju prijelaza potražite u članku Postavljanje brzine i tempiranje prijelaza.

  • Da biste primijenili isti prijelaz na sve slajdove u prezentaciji, kliknite Primijeni na sve.

 5. Da biste vidjeli prijelaz, odaberite slajd na kojem prijelaz započinje, a zatim kliknite ikonu Dijaprojekcija Gumb Pokreni dijaprojekciju. u donjem desnom kutu prozora preglednika.

  Da biste pokrenuli dijaprojekciju s trenutnog slajda, kliknite gumb Dijaprojekcija u donjem desnom kutu preglednika.

  (Taj gumb pokreće dijaprojekciju od trenutno odabranog slajda, a ne od početka prezentacije.)

Imajte na umu da se prijelaz primjenjuje na ulazak slajda, a ne na njegov izlazak. Dakle, ako za drugi slajd želite ukloniti efekt izlaska, uklonite prijelaz s trećeg slajda.

 • Kliknite slajd za koji ne želite prijelaz. Zatim na kartici Prijelazi u galeriji prijelaza kliknite Nema.

  Kartica Prijelazi na vrpci u programu PowerPoint.

  Ako u našem primjeru treći slajd nema prijelaza, pojavit će se odmah čim drugi slajd nestane.

  Ako želite ukloniti prijelaze sa svih slajdova, nakon klika na Ništa na vrpci kliknite Primijeni na sve.

Ako tražite informacije o dodavanju animacija na elemente teksta ili objekte na jednom slajdu, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje prijelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na tabletu sa sustavom Android dodirnite karticu Prijelazi.

  Kartica Prijelazi

  Na telefonu sa sustavom Android dodirnite ikonu za uređivanje Ikona Uređivanje u gornjem desnom dijelu zaslona, zatim Polazno, a potom Prijelazi.

 3. Dodirnite strelicu prema dolje da biste proširili odjeljak Efekti prijelaza. Prikazat će se galerija efekata prijelaza grupiranih u kategorije Suptilno, Uzbudljivo i Dinamički sadržaj.

  Efekti prijelaza

 4. Odaberite prijelaz; primjerice, dodirnite Pretapanje da bi slajd postupno prešao na sljedeći.

 5. Odaberite Mogućnosti efekta da biste odabrali smjer prijelaza.

  Mogućnosti efekta

 6. (Neobavezno) Dodirnite Primijeni na sve da biste isti prijelaz primijenili na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prijelaza

 1. Na tabletu sa sustavom Android dodirnite karticu Prijelazi. Na telefonu sa sustavom Android dodirnite ikonu za uređivanje </c0> u gornjem desnom dijelu zaslona, zatim Polazno, a potom Prijelazi.

 2. Proširite odjeljak Efekti prijelaza.

 3. Dodirnite Nema.

  Uklanjanje prijelaza

Dodavanje prijelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na iPadu dodirnite karticu Prijelazi.

  Kartica Prijelazi

  Na iPhoneu dodirnite ikonu za uređivanje Ikona Uređivanje , zatim Polazno, a potom Prijelazi.

 3. Dodirnite Efekt prijelaza. Prikazat će se galerija efekata prijelaza grupiranih u kategorije Suptilno i Uzbudljivo.

  Efekti prijelaza

 4. Odaberite prijelaz; primjerice, dodirnite Pretapanje da bi slajd postupno prešao na sljedeći.

 5. Odaberite Mogućnosti efekta da biste odabrali efekt (te mogućnosti ovise o odabranom prijelazu).

  Mogućnosti efekta

 6. (Neobavezno) Dodirnite Primijeni na sve da biste isti prijelaz primijenili na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prijelaza

 1. Na iPadu dodirnite karticu Prijelazi. Na iPhoneu dodirnite ikonu za uređivanje </c0>, zatim Polazno, a potom Prijelazi.

 2. Dodirnite Efekt prijelaza.

 3. Dodirnite Nema.

  Uklanjanje prijelaza

Dodavanje prijelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Dodirnite karticu Prijelazi.

  Kartica Prijelazi

  Na telefonu sa sustavom Windows dvaput dodirnite željeni slajd, zatim dodirnite Više Više u donjem desnom dijelu zaslona, potom Polazno i na kraju Prijelazi.

 3. Dodirnite strelicu prema dolje da biste proširili odjeljak Efekti prijelaza. Prikazat će se galerija efekata prijelaza grupiranih u kategorije Suptilno, Uzbudljivo i Dinamički sadržaj.

  Efekti prijelaza

 4. Odaberite prijelaz; primjerice, dodirnite Pretapanje da bi slajd postupno prešao na sljedeći.

 5. Odaberite Mogućnosti efekta da biste odabrali smjer prijelaza.

  Mogućnosti efekta

 6. Dodirnite Pretpregled da biste vidjeli efekt primijenjen na slajd.

  Pretpregled prijelaza

 7. (Neobavezno) Dodirnite Primijeni na sve da biste isti prijelaz primijenili na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prijelaza

 1. Dodirnite karticu Prijelazi. Na telefonu sa sustavom Windows dvaput dodirnite željeni slajd, zatim dodirnite Više Više u donjem desnom dijelu zaslona, potom Polazno i na kraju Prijelazi.

 2. Proširite odjeljak Efekti prijelaza.

 3. Dodirnite Nema.

  Uklanjanje prijelaza

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×