Dodavanje korisničke uloge

Kada dizajnirate predložak obrasca, možete navesti korisničke uloge. Korisničke uloge su unaprijed definirane kategorije koje se mogu dodijeliti korisnicima obrazaca na temelju njihove titule ili nekog drugog kriterija. Korisničke uloge se mogu koristiti za predstavlajnje prilagođenih pogled obrasca različitim vrstama korisnika, za prikaz sekcija u prikazu ili za izračun zadane vrijednosti polja ili kontrole. Na primjer, ako dizajnirate predložak obrasca aplikacije dozvole, možete stvoriti različite prikaze tog predloška obrasca za ugovaratelje, primatelje i administratore te zatim svakoj korisničkoj ulozi dodijeliti poseban prikaz. Kada korisnici otvore obrazac koji se temelji na vašem predlošku obrasca, Microsoft Office InfoPath određuje korisničku ulogu na temelju korisničkog naziva i zatim otvara odgovarajući prikaz na temelju te korisničke uloge.

Napomena o sigurnosti: Korisničke uloge ne bi se smjele koristiti za ograničavanje pristupa osjetljivim podacima u obrascu. Čak i ako odredite da je predložak obrasca samo za čitanje ili skrijete određene kontrole zasnovane na korisničkim ulogama, korisnici ipak mogu koristiti neki od programa za uređivanje teksta poput Microsoft Notepada da bi pregledali ili izmijenili datoteku predloška obrasca (.xsn) i pristupili podacima.

U ovom članku

Pregled

Pitanje kompatibilnosti

Prije nego što počnete

Dodavanje uloge korisnika

Prikazivanje prikaza koji se temelji na korisničkoj ulozi

Ispitivanje korisničkih uloga

Pregled

Prilikom stvaranja nove korisničke uloge, korisnike joj možete dodijeliti na sljedeće načine:

 • Definiranjem korisničkih imena iz imenika Microsoft Active Directory (na primjer, "prodaja/andrew). Da biste definirali ime u imeniku Active Directory, predložak obrasca mora biti stvoren i objavljen u Microsoft Windows mreži koja koristi Active Directory.

 • Određivanjem grupa u imeniku Active Directory. Na primjer, možete odrediti popis raspodjele e-pošte koji sadrži imena svih članova marketinškog tima. Da biste odredili grupu u imeniku Active Directory, predložak obrasca mora biti stvoren i objavljen u Microsoft Windows mreži koja koristi Active Directory.

 • Određivanjem vrijednosti koja proizlazi izravno iz vrijednosti polja u obrascu. Polje može preuzimati podatke iz imenika Active Directory ili korisnik može unijeti podatke u kontrolu koji su vezati za ovo polje. Na primjer, ako vaš predložak obrasca sadrži tekstualni okvir Administrator, možete pridružiti određenu korisničku ulogu polje za koje je tekstualni okvir vezan.

Nakon dodavanja korisničke uloge, možete je podesiti na sljedeći način:

Zadana uloga    Korisnici koji nisu dodijeljeni postojećoj korisničkoj ulozi automatski se dodjeljuju ulozi definiranoj kao zadana uloga. Zadana uloga se koristi i za korisnike koji su dio grupe, ali rade izvanmrežno. Jedna korisnička uloga uvijek se definira kao zadana.

Uloga poticatelja    Ako na korisnike koji prvi puta otvaraju obrazac želite primijeniti određenu korisničku ulogu, može odrediti ulogu poticatelja. Na primjer, možete odrediti ulogu poticatelja pod nazivom "Ugovaratelj" koja se primjenjuje na korisnike koji ispunjavaju obrasce za nove dozvole. Korisnik kojemu je prethodno dodijeljena druga korisnička uloga automatski se prebacuje u ulogu ugovaratelja kada otvori prijavu za novu dozvolu. Međutim, kada isti korisnik drugi puta otvori taj obrazac, Microsoft Office InfoPath koristi ulogu koja je dodijeljena korisniku umjesto uloge poticatelja.

Ako ste korisnicima dodijelili uloge na osnovu bilo koje kombinacije korisnikovog imena, grupe ili vrijednosti iz polja, kada korisnik otvori obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca, InfoPath određuje koju će mu ulogu dodijeliti slijedećim redoslijedom:

 1. Korisnikovo ime je vrijednost polja u predlošku obrasca.

 2. Korisnikovo ime je u imeniku Active Directory.

 3. Korisnik je član grupe u imeniku Active Directory.

  Napomena: Ako je korisnik član nekoliko grupa, a vi dodjeljujete korisničke uloge na osnovu grupe, InfoPath provjerava popis članova svake grupe redom kojim su grupe popisane u dijaloškom okviru Upravljanje korisničkim ulogama. Na primjer, ako je korisnik član grupe primatelja i administratorske grupe, administratorska grupa je navedena prije grupe primatelja te će korisniku biti dodijeljena korisnička uloga za administratorsku grupu.

 4. Ako se ništa od navedenog ne može primijeniti, koristi se zadana uloga.

Nakon što odredite korisničke uloge za predložak obrasca, možete podesiti pravilo kojim se automatski prebacuju pogledi na osnovu korisničke uloge. Na primjer, možete stvoriti upravljačku korisničku ulogu te stvoriti pravilo kojim se automatski prebacujete na upravljački pogled kada obrazac otvori korisnik kojemu je dodijeljena upravljačka uloga. Isto tako možete prvo stvoriti pravilo, a zatim odrediti korisničke uloge kao dio postupka stvaranja pravila.

Vrh stranice

Pitanje kompatibilnosti

Korisničke uloge ne možete stvarati u predlošku obrasca koji je kompatibilan s predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Korisničke uloge možete stvarati samo u predlošcima čiji će se obrasci ispunjavati u programu InfoPath.

Vrh stranice

Prije nego što počnete

Prije dodavanja korisničke uloge u predložak obrasca, potrebno vam je sljedeće:

 • Popis korisničkih uloga koje želite dodati, zajedno s članovima svake korisničke uloge. Članovi mogu biti korisnička imena ili grupe iz usluge direktorija Microsoft Active Directory ili vrijednosti koje je korisnik unio u kontrolu koja je povezana sa specifičnim poljem u izvoru podataka predloška obrasca.

 • Zadana korisnička uloga koju želite dodijeliti korisnicima koji otvaraju obrazac koji se temelji na vašem predlošku obrasca, ako nisu član nijedne korisničke uloge.

Vrh stranice

Dodavanje uloge korisnika

 1. U izborniku Alati pritisnite Korisničke uloge.

 2. U dijaloškom okviru Upravljanje korisničkim ulogama pritisnite Dodaj.

 3. U okvir Naziv uloge upišite naziv nove korisničke uloge.

 4. Za dodjelu korisnika ili grupa korisnika ulozi, učinite nešto od sljedećeg.

  Navedite jednog ili više korisnika koji su dio mreže koja koristi uslugu direktorija komponente Active Directory

  1. Označite potvrdni okvir Korisnička imena i zatim pritisnite Odaberi jednog ili više korisnika Slika gumba .

   Napomena: Ako već znate domenu i korisničko ime upišite ih u okvir Korisnička imena. Moraju biti u obliku domena\korisničko ime. Ako upisujete više korisničkih imena, odvojite ih točka-zarezom (;).

  2. U okvir Upišite nazive objekata za odabir upišite jedno ili više korisničkih imena, razdvojenih točka-zarezima (;).

   Napomena: Za informacije o načinu oblikovanja korisničkih imena pritisnite vezu do dijela primjeri u dijaloškom okviru.

  3. Za provjeru korisničkih imena koje ste u upisali u odnosu na imena iz komponente Active Directory, pritisnite Provjeri imena.

  4. Pritisnite U redu.

  Navedite jednu ili više grupa koje su dio mreže koja koristi uslugu direktorija komponente Active Directory

  1. Označite potvrdni okvir Nazivi grupa i zatim pritisnite Odaberi jednu ili više grupa Button image .

   Napomena: Ako već znate naziv grupa upišite ga u okvir Nazivi grupa. Naziv mora biti u obliku domena\korisničko ime. Ako upisujete više grupa odvojite ih točka-zarezom (;).

  2. U okvir Unesi nazive objekata za odabir upišite jedan ili više naziva grupa, odvojenih točka-zarezom (;).

   Napomena: Za dodatne informacije i načinu oblikovanja naziva grupa pritisnite vezu do dijela primjeri u dijaloškom okviru.

  3. Za provjeru naziva grupa koje ste upisali u odnosu na grupe iz komponente Active Directory, pritisnite Provjeri imena.

  4. Pritisnite U redu.

  Navođenje korisničkih imena koja potječu izravno iz polja u obrascu

  1. Odaberite Korisnička imena iz obrasca i zatim pritisnite Odaberi polje u izvoru podataka Slika gumba .

  2. U dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe pritisnite polje u kojem se nalaze vrijednosti koje želite za korisničke uloge i zatim pritisnite U redu.

 5. Za postavljanje korisničke uloge kao uloge pokretača, označite potvrdni okvir Postavi kao pokretača i zatim pritisnite U redu.

  Napomena: Kada je korisnička uloga navedena kao pokretač, ta uloga ima prednost pred svim ostalim dodjelama uloga čak i ako je uloga pokretača na sredini popisa u dijaloškom okviru Upravljanje korisničkim ulogama.

 6. Za navođenje zadane korisničke uloge za korisnike koji nisu članovi nijedne uloge, odaberite ulogu u dijaloškom okviru Upravljanje korisničkim ulogama i zatim pritisnite Postavi kao zadano.

  Napomena: Morate imati više od jedne korisičke uloge kako biste mogli pritisnuti Postavi kao zadano.

Vrh stranice

Prikazivanje prikaza koji se temelji na korisničkoj ulozi

Ako dizajnirate predložak obrasca koji uključuje korisničke uloge i sadrži nekoliko pogleda, korisno je prikazati pogled zasnovan na korisničkoj ulozi koja je dodijeljena korisniku. Na primjer, možete koristiti pravilo da bi se otvorio određeni pogled kada korisnik kojemu je dodijeljena određena uloga otvori obrazac nastao na vašem predlošku obrasca.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti obrasca.

 2. Na popisu Kategorija dijaloškog okvira Mogućnosti obrasca kliknite Otvori i spremi.

 3. U odjeljku Otvori ponašanje, kliknite Pravila.

 4. Kliknite Dodaj.

 5. U okviru Naziv unesite naziv pravila.

 6. Kliknite Odredi uvjet.

 7. U prvom okviru kliknite Korisnikova trenutačna uloga.

 8. U drugom okviru kliknite jednako.

 9. U trećem okviru kliknite ime korisničke uloge, a zatim kliknite U redu.

 10. U dijaloškom okviru Pravilo kliknite Dodaj radnju.

 11. Na popisu Radnja kliknite Zamijeni poglede, a zatim kliknite pogled na popisu Pogled.

Vrh stranice

Ispitivanje korisničkih uloga

Ako obrazac ima više korisničkih uloga pametno je ispitati izgled i ponašanje svake od njih. Iako možete pregledati predložak obrasca kako bise vidjeli funkcioniraju li prikazi s korisničkim ulogama onako kako ste očekivali, nećete moći simulirati postupak procjene korisnika za datu dodjelu uloge korisnika. To je stoga što InfoPath provjerava korisničke uloge kada ispunjavate obrazac, a ne kada ga pregledavate. Ako želite u potpunosti ispitati korisničke uloge za predložak obrasca, možete privremeno svaku korisničku ulogu dodijeliti samome sebi kako biste ispitali i zatim otvorili obrazac kao da ćete ga ispuniti.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti obrasca.

 2. Pritisnite Pregled na popisu Kategorija.

 3. Na popisu Pregledaj kao, pod Korisnička uloga, pritisnite ulogu koju želite pregledati i zatim pritisnite U redu.

 4. Da biste provjerili promjene kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standard pritisnite CTRL+SHIFT+B.

  Naziv trenutne korisničke uloge će se pojaviti na traci stanja u donjem desnom kutu prozora pregleda.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×