Dodavanje kontrole tekstnog okvira u obrazac ili izvješće

Tekstni je okvir standardna kontrola u programu Access koja služi za pregledavanje i uređivanje podataka u obrascima i izvješćima. U tekstnim se okvirima mogu prikazivati različite vrste podataka, a možete ih koristiti i za izračune. U članku se objašnjava kako stvoriti i koristiti tekstni okvir i opisuju neka važna svojstva tekstnog okvira.

Što vas zanima?

Dodavanje povezanog tekstnog okvira

Dodavanje nepovezanog tekstnog okvira

Dodavanje izračunatog polja

Opis svojstava tekstnog okvira

Dodavanje povezanog tekstnog okvira

U povezanom se tekstnom okviru prikazuju podaci iz određenog polja u tablici ili upitu. U obrascu tekstni okvir povezan s izvorom zapisa koji je moguće ažurirati možete koristiti za unos ili uređivanje podataka u polju. Promjene koje unesete u tekstni okvir odrazit će se na temeljnu tablicu.

Povezani tekstni okvir možete brzo stvoriti povlačenjem polja iz okna Popis polja na obrazac ili izvješće. Access automatski stvara tekstni okvir za polja sa sljedećim vrstama podataka:

 • Kratki tekst

 • Dugi tekst

 • Broj

 • Datum/vrijeme

 • Valuta

 • Hiperveza

 • Izračunato

Napomena: U programu Access 2013 naziv vrste podataka Tekst promijenjen je u Kratki tekst, a naziv vrste podataka Dopis u Dugi tekst.

Povlačenjem polja s drugim vrstama podataka stvaraju se različite vrste kontrola. Ako, primjerice, iz okna Popis polja na obrazac ili izvješće povučete polje Da/ne, Access će stvoriti potvrdni okvir. Ako na obrazac ili izvješće povučete polje OLE objekta, Access će stvoriti okvir povezanog objekta, a ako na obrazac ili izvješće povučete polje privitka, Access će stvoriti kontrolu privitka.

Dodavanje povezanog tekstnog okvira u obrazac ili izvješće povlačenjem polja iz okna Popis polja

 1. Da biste obrazac ili izvješće otvorili u prikazu izgleda ili u prikazu dizajna, kliknite ga desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite željeni prikaz.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Dodaj postojeća polja Slika gumba .

 3. U oknu Popis polja proširite tablicu koja sadrži polje koje želite povezati s tekstnim okvirom.

 4. Povucite odgovarajuće polje iz okna Popis polja na izvješće ili obrazac.

  Dodatne informacije o radu s oknom Popis polja potražite u članku Dodavanje polja u obrazac ili izvješće.

U obrazac ili izvješće možete dodati povezani tekstni okvir i tako da najprije dodate nepovezani tekstni okvir, a zatim njegovo svojstvo Izvor kontrole postavite na polje s kojim ga želite povezati.

Dodavanje nepovezanog tekstnog okvira

Nepovezani tekstni okvir nije povezan s poljem u tablici ili upitu. Nepovezani tekstni okvir možete koristiti za prikaz rezultata izračuna ili za prihvaćanje unosa koje ne želite pohraniti izravno u tablicu. Nepovezani je tekstni okvir najjednostavnije dodati u prikazu dizajna.

 1. Da biste obrazac ili izvješće otvorili u prikazu dizajna, kliknite ga desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Tekstni okvir.

 3. Postavite pokazivač na mjesto u obrascu ili izvješću na koje želite dodati tekstni okvir, a zatim kliknite da biste ga umetnuli.

  Napomena: Access dodaje i natpis lijevo od tekstnog okvira, pa ostavite malo prostora za natpis lijevo od pokazivača. Natpis i tekstni okvir možete poslije premjestiti. Natpis možete i izbrisati tako da ga kliknete, a zatim pritisnete DELETE.

Nepovezani tekstni okvir možete stvoriti i tako da najprije stvorite povezani tekstni okvir povlačenjem polja iz okna Popis polja na obrazac ili izvješće, a zatim izbrišete vrijednost u njegovu svojstvu Izvor kontrole. Ako to učinite u prikazu dizajna, za tekstni će se okvir umjesto naziva polja prikazivati "Nepovezano". U prikazu izgleda u tekstnom se okviru neće više prikazivati podaci (bit će prazan).

Dodavanje izračunatog polja

 1. Da biste obrazac ili izvješće otvorili u prikazu dizajna, kliknite ga desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Tekstni okvir.

 3. Postavite pokazivač na mjesto u obrascu ili izvješću na koje želite dodati tekstni okvir, a zatim kliknite da biste ga umetnuli.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  Postavite kursor u tekstni okvir, a zatim upišite izraz koji izračunava ukupni zbroj.

  Odaberite tekstni okvir, pritisnite F4 da biste prikazali popis svojstava, a zatim upišite izraz u okvir svojstva Izvor kontrole. Da biste izraz stvorili pomoću značajke Expression Builder, kliknite Gumb sastavljača uz okvir svojstva Izvor kontrole.

 5. Spremite obrazac ili izvješće pa prijeđite u prikaz obrasca ili u prikaz izvješća da biste pogledali rezultate.

Dodatne informacije o stvaranju izraza potražite u članku Sastavljanje izraza.

NAPOMENE:

 • Ako vam je potrebno više prostora za unos izraza u okvir svojstva Izvor kontrole, pritisnite SHIFT + F2 da biste otvorili okvir Zumiranje.

 • Ako su obrazac ili izvješće utemeljeni na upitu, preporučuje se da umjesto u izračunatu kontrolu izraz umetnete u upit. Time ćete poboljšati performanse i ako želite izračunati ukupne zbrojeve za grupu zapisa, jednostavnije je koristiti naziv stavke izračunato polje u funkciji vrste funkcija zbrajanja.

Opis svojstava tekstnog okvira

Neovisno o načinu stvaranja tekstnog okvira, potrebno je postaviti određena svojstva da bi tekstni okvir funkcionirao izgledao upravo onako kako želite. U nastavku je navedeno nekoliko važnijih i češće korištenih svojstava tekstnog okvira:

 • Naziv    Tekstnom biste okviru trebali dati kratak, smislen naziv da biste mogli jednostavno prepoznati kakve podatke sadrži. Time se pojednostavnjuje pozivanje na tekstni okvir u izrazima koje koristite u drugim tekstnim okvirima. Neki razvojni inženjeri za baze podataka ispred naziva tekstnih okvira dodaju prefiks, npr. tekst, da bi mogli jednostavno razlikovati tekstne okvire od drugih vrsta kontrola – npr. tekstIme ili tekstAdresa.

  Kada povezani tekstni okvir stvorite povlačenjem polja iz okna Popis polja, Access kao naziv tekstnog okvira koristi naziv polja. To obično daje dobre rezultate, ali ako namjeravate urediti svojstvo Izvor kontrole i stvoriti izraz, bilo bi dobro najprije promijeniti naziv tekstnog okvira tako da se razlikuje od naziva polja. U suprotnom Access neće moći utvrditi pozivate li se na tekstni okvir ili na polje u tablici. Pretpostavimo da, primjerice, imate izvješće s tekstnim okvirom Ime, koje je povezano s poljem Ime u tablici. Ako želite ukloniti eventualne razmake ispred vrijednosti u polju Ime, svojstvo Izvor kontrole tekstnog okvira postavite na:

  =Trim([First Name])

  No u tom se slučaju u tekstnom okviru prikazuje #Error jer Access ne može utvrditi poziva li se izraz na polje ili na tekstni okvir. Da biste riješili taj problem, preimenujte tekstne okvire tako da imaju jedinstvene nazive.

 • Izvor kontrole    To svojstvo određuje je li tekstni okvir povezan, nepovezan ili izračunat.

  • Ako je vrijednost u okviru svojstva Izvor kontrole naziv polja u tablici, tekstni je okvir povezan s tim poljem.

  • Ako u okviru svojstva Control Source nema vrijednosti, tekstni je okvir nepovezan.

  • Ako je vrijednost u okviru svojstva Izvor kontrole izraz, tekstni je okvir izračunati tekstni okvir.

 • Oblik teksta    Ako je tekstni okvir povezan s poljem vrste Dugi tekst, vrijednost u okviru svojstva Oblik teksta postavite na Obogaćeni tekst. Ako to učinite, na tekst u tekstnom okviru moći ćete primijeniti više stilova oblikovanja. Na jednu riječ možete primijeniti, primjerice, podebljano, a na drugu podcrtano oblikovanje.

 • Može rasti    To je svojstvo posebice korisno u izvješćima za tekstne okvire koji su povezani s poljima vrste Kratki tekst ili Dugi tekst. Zadana je postavka Ne. Ako je teksta previše da bi se prikazao u tekstnom okviru, tekst se skraćuje. No ako vrijednost okvira svojstva Može rasti postavite na Da, visina tekstnog okvira automatski će prilagoditi tako da mogu ispisati ili pretpregledati svi podaci koje sadrži.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×