Dodavanje kontakta

Da biste popis kontakata održavali ažurnim, potrebno je izvršiti nekoliko akcija. Ovaj vam članak olakšava organizaciju kontakata da biste jednostavno pronašli osobe s kojima morate stupiti u kontakt.

Što vas zanima?

Traženje osoba

Odabir većeg broja kontakata

Dodavanje osoba izvan tvrtke na popis kontakata

Organiziranje kontakata

Prikvačivanje čestog kontakta na vrh grupe i otkvačivanje s njega

Stvaranje grupe

Sortiranje i prikaz kontakata

Sortiranje kontakata na popisu kontakata

Promjena izgleda popisa kontakata

Promjena načina prikaza kontakata u programu Lync

Prikaz kontakata prema statusu privatnosti (što se nekad nazivalo razinom pristupa)

Premještanje, kopiranje i uklanjanje kontakata

Prikaz kartice kontakta

Označavanje kontakta

Traženje osoba

Traka za pretraživanje nalazi se na popisu kontakata ispod ikone Kontakti, a u prikazu telefona ispod ikone Telefon. Možete pretraživati prema imenima osoba ili znanjima i vještinama (nazivu radnog mjesta).

Traženje kontakta

 • U polje za pretraživanje upišite ime, pseudonim za e-poštu ili telefonski broj. Možete upisati i naziv grupe za raspodjelu ili pseudonim. Komunikacijski softver Microsoft Lync Online prikazuje rezultate čim počnete upisivati. Ako se pojavi više kontakata ili grupa, na vrhu popisa bit će kontakt ili grupa koji se nalaze na vašem popisu kontakata. S lijeve strane slika svih osoba, neovisno o tome jesu li kontakti ili nisu, prikazivat će se okomita traka stanja, koja označava prisutnost, primjerice Dostupan, Izvan mreže ili Zauzet.

 • Ako vaša tvrtka koristi servise sustava Microsoft SharePoint, gumbi Naziv i Vještina pojavljuju se ispod trake za pretraživanje. Pretraživati možete prema ključnoj riječi, npr. poslovnoj tituli ili stručnom području. Da biste vidjeli ostale kontakte sa sličnim stručnim područjima ili poslovnim titulama, kliknite Vještina. Da biste se vratili na popis kontakata, na traci za pretraživanje kliknite znak X.

Vrh stranice

Odabir većeg broja kontakata

Ponekad je učinkovitije istovremeno odabrati nekoliko kontakata, npr. ako sastavljate pozivnicu za sastanak.

 • Da biste odabrali nekoliko kontakata koji se ne nalaze jedni pokraj drugih, pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate kontakte.

 • Ako se kontakti nalaze jedni uz druge, pritisnite i držite tipku SHIFT dok ih klikate ili ih pak odaberite pomoću tipki sa strelicama.

Vrh stranice

Dodavanje osoba izvan tvrtke na popis kontakata

Lync Online može prikazivati podatke o prisutnosti kontakata koji koriste servise e-pošte, kao što su mreža internetskih servisa Windows Live (uključujući MSN i Hotmail), i koji su pridruženi programu Lync. Ovlašteni vanjski korisnici (korisnici izvan vaše tvrtke) mogu obavljati aktivnosti kao što su zajedničko korištenje podataka o prisutnosti, upućivanje poziva putem programa Lync i održavanje videokonferencija.

 1. Otvorite Lync te u okvir za pretraživanje upišite adresu e-pošte osobe koju želite dodati na popis kontakata.

 2. Na kartici kontakta koja se pojavljuje kliknite znak plus (+).

 3. Odaberite grupu kontakata u koju želite spremiti kontakt. Istodobno možete i stvoriti novu grupu ako uz polje Dodaj u novu grupu upišete njezin naziv.

Neki korisnici račun za e-poštu koriste na servisu koji nije ovlašteni vanjski servis za Lync. Te korisnike možete dodati na popis kontakata kao i ovlaštene vanjske korisnike, ali se za njih neće prikazivati podaci o prisutnosti.

Neki se pak korisnici na ovlašteno vanjsko web-mjesto prijavljuju pomoću korisničkog ID-a (adrese e-pošte) neovlaštenog vanjskog servisa. U tom slučaju za dodavanje kontakta koristite oblik korisnik(neovlaštenivanjskiservis.com)@ovlaštenavanjskatvrtka.com. Tako će se prikazati prisutnost kontakta u programu Lync. Primjerice, MrContoso(gmail.com)@msn.com.

Vrh stranice

Organiziranje kontakata

Kada pronađete željene kontakte, možete ih dodati u grupu kontakata da biste ih sljedeći put jednostavnije pronašli. Lync automatski popunjava grupu Česti kontakti na temelju deset kontakata s kojima najčešće razgovarate. Najvažnije kontakte možete “prikvačiti” na vrh grupe da biste im brže pristupali. Popis prikvačenih kontakata Lync unaprijed popunjava članovima vašeg tima.

Prikvačivanje čestog kontakta na vrh grupe i otkvačivanje s njega

Da biste prikvačili ili otkvačili česti kontakt, učinite nešto od sljedećeg.

 • Otvorite Lync pa na popisu kontakata desnom tipkom miša kliknite osobu, a potom kliknite Prikvači na često korištene kontakte.

 • Da biste otkvačili kontakt, kliknite desnom tipkom miša, a potom kliknite Otkvači sa često korištenih kontakata.

Stvaranje grupe

 1. Otvorite Lync pa na popisu kontakata desnom tipkom miša kliknite naziv neke grupe (primjerice Česti kontakti), zatim kliknite Nova grupa, a potom grupi dodijelite naziv.

Communicator

 1. Da biste osobe dodali u novu grupu, potražite kontakt, u rezultatima pretraživanja pokažite na njegovo ime, a potom kliknite znak plus (+). Možete i desnom tipkom miša kontakt kliknuti u rezultatima pretraživanja, pa kliknuti Dodaj na popis kontakata te na kraju kliknuti naziv grupe.

Vrh stranice

Sortiranje i prikaz kontakata

Kontakte možete sortirati na sljedeće načine:

 • pomoću gumba Grupe, Status i Odnos ili

 • pomoću mogućnosti Zaslonsko ime ili Dostupnost .

Sortiranje kontakata na popisu kontakata

 1. Da biste uz grupe koje ste stvorili vidjeli kontakte u zadanim grupama (uključujući grupe Česti kontakti i Drugi kontakti), kliknite Grupe.

Sortiranje kontakata prema grupi

 1. Na popisu kontakata učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste kontakte sortirali prema statusu prisutnosti (Na mreži, Odsutan, Nepoznato i Nedostupan), kliknite Status.

  • Da biste kontakte sortirali prema statusu privatnosti, kliknite Odnos.

  • Da biste vidjeli objašnjenja pojedinih odnosa, kliknite kontakt desnom tipkom miša, a potom pokažite na Promjena statusa privatnosti.

Promjena izgleda popisa kontakata

 • Kliknite strelicu pored gumba Mogućnosti prikaza ispod trake za pretraživanje da bi se pojavio izbornik Mogućnosti izgleda.

Sortiranje prema zaslonskom imenu

Ovisno o načinu na koji sortirate kontakte, na izborniku će se pojaviti različite mogućnosti. Tako umjesto imena u obliku adresa e-pošte možete odabrati prikaz lako pamtljivih imena ili pak možete odabrati prikaz pojedinosti o statusu, a ne samo imena. Ako je vaša tvrtka na popisu kontakata omogućila prikaz slika kontakata, možete odabrati želite li njihov prikaz, o čemu ovisi koliko će kontakata stati unutar prozora (ako se ne prikazuju slike, možete birati između prikaza samo imena u jednom retku ili imena s pojedinostima u drugom retku).

Napomena:  Slike u cijelom programu Lync možete isključiti ako kliknete Moja slika u dijaloškom okviru Lync – mogućnosti Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje mogućnosti Moja slika.

Promjena načina prikaza kontakata u programu Lync

 1. Da biste prešli s prikaza jednog retka podataka po kontaktu na prikaz dvaju redaka i obratno, na popisu kontakata kliknite gumb Mogućnosti prikaza ispod trake za pretraživanje. Ako vaša tvrtka koristi fotografije kontakata, u prikazu u dva retka nalazit će se i fotografija.

 2. Da biste vidjeli ostale mogućnosti, kliknite Mogućnosti prikaza. Otvorit će se izbornik Mogućnosti izgleda.

Prikaz kontakata prema statusu privatnosti (što se nekad nazivalo razinom pristupa)

 • Na popisu kontakata kliknite gumb Odnos ispod trake za pretraživanje.

Informacije o tome koji se podaci o prisutnosti prikazuju za svaki status privatnosti potražite u članku Upravljanje pristupom podacima o prisutnosti.

Vrh stranice

Premještanje, kopiranje i uklanjanje kontakata

Na popisu kontakata učinite sljedeće da biste premjestili, kopirali i uklonili kontakte.

 • Da biste kontakt premjestili u drugu grupu, kliknite ga desnom tipkom miša pa pokažite na Premjesti kontakt u, a potom kliknite željenu grupu.

 • Da biste kontakt kopirali u drugu grupu, kliknite ga desnom tipkom miša, zatim kliknite Kopiraj, pa desnom tipkom miša kliknite željenu grupu, a potom kliknite Zalijepi.

 • Da biste kontakt uklonili iz grupe, kliknite ga desnom tipkom miša, a potom kliknite Ukloni iz grupe.

 • Da biste u potpunosti uklonili kontakt, kliknite ga desnom tipkom miša, a potom kliknite Ukloni s popisa kontakata.

Napomena:  Funkcije za premještanje i kopiranje ovise o načinu prikaza kontakata (prema grupi, statusu ili statusu privatnosti). Imajte na umu da povlačenjem kontakta iz jedne grupe statusa privatnosti u drugu mijenjate status privatnosti kontakta.

Vrh stranice

Prikaz kartice kontakta

Ovisno o statusu privatnosti koji vam je kontakt dodijelio, možete vidjeti njegov raspored i osobnu napomenu. Kartica kontakta ujedno je i mjesto za povezivanje s kontaktom, primjerice pokretanje razgovora putem izravnih poruka, upućivanje poziva, zakazivanje sastanka ili slanje poruka e-pošte.

 1. Na popisu kontakata pokažite na sliku kontakta (ili ikonu statusa ako se slike ne prikazuju) da bi vam se prikazala osnovna kartica kontakta.

 2. Da biste dobili dodatne informacije, kliknite gumb Proširi karticu kontakta (strelica dolje) u donjem desnom kutu kartice.

Proširenje kartice kontakta u programu Lync

 1. Da bi kartica ostala vidljiva, u gornjem desnom kutu kartice kliknite gumb Prikvači. Karticu možete povući na željeno mjesto na radnoj površini.

Vrh stranice

Označavanje kontakta

Na popisu kontakata možete označiti kontakt da biste dobili obavijest kada postane dostupan. Lync će prikazati obavijest čim se status kontakta promijeni u Dostupan.

 1. Na popisu kontakata desnom tipkom miša kliknite osobu koju želite označiti.

 2. Kliknite Označi za primanje obavijesti o promjeni statusa.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×