Dodavanje klizača ili okretnog gumba radnom listu

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Koristite klizač ili okretni gumb da biste brzo unijeli ili promijenili raspon vrijednosti.

Klizač    Lista kroz raspon vrijednosti kada kliknete strelice klizača ili kada povučete klizač. Možete se pomicati kroz stranicu (unaprijed postavljeni interval) vrijednosti tako da kliknete područje između kliznog okvira i bilo koje strelice klizača. Obično korisnik može i izravno upisati tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir. Koristite klizač za postavljanje ili prilagodbu velikog raspona vrijednosti ili u slučajevima kada preciznost nije važna. Koristite, primjerice, klizač za raspon procijenjenih postotaka ili za postepenu prilagodbu odabira boja.

Kliznik (kontrola obrasca)

Primjer kontrole klizača na alatnoj traci obrasca

Kliznik (ActiveX kontrola)

Primjer ActiveX kontrole klizača

Okretni gumb    Olakšava povećanje i smanjenje vrijednosti, primjerice, broja, vremena ili datuma. Da biste povećali datum, kliknite strelicu gore, a da biste ga smanjili, kliknite strelicu dolje. Korisnik također može upisati tekstnu vrijednost izravno u povezanu ćeliju ili tekstni okvir. Koristite okretni gumb, primjerice, da biste olakšali unos broja mjeseci, dana ili godina ili da biste povećali razinu glasnoće.

Okretni gumb (kontrola obrasca)

Primjer kontrole okretnog gumba na alatnoj traci obrasca

Okretni gumb (ActiveX kontrola)

Primjer ActiveX kontrole okretnog gumba

Napomena: Prije nego što dodate kontrole na radni list, morate omogućiti kartica Programiranje . Dodatne informacije potražite u članku Prikaz kartice programiranje.

Dodavanje klizača (kontrola obrasca)

 1. Na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Umetni, a zatim u odjeljku Kontrole obrascakliknite klizač Slika gumba .

  Grupa Kontrole

 2. Kliknite mjesto na radnom listu na koje želite smjestiti gornji lijevi kut klizača.

  Napomena: Klizač se dodaje s orijentacijom odozgo prema dolje.

 3. Da biste orijentirali klizač s lijeva na desno, povucite jednu od ručica za promjenu veličine u dijagonalnom smjeru.

 4. Na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Svojstva Slika gumba .

  Savjet: Također možete desnom tipkom miša kliknuti kontrolu, a potom Oblikuj kontrolu.

  Napomena: Prije nego što kliknete Svojstva, provjerite je li za koji želite da biste pregledali ili promijenili svojstva objekt već odabran.

  Da biste odredili svojstva kontrole, učinite sljedeće:

  1. U okvir Trenutna vrijednost unesite početnu vrijednost u rasponu dopuštenih vrijednosti u nastavku koje odgovaraju položaju okvira klizača u klizaču. Vrijednost ne smije iznositi:

   • manje od Minimalne vrijednosti; u suprotnom se koristi Minimalna vrijednost.

   • veće od Maksimalne vrijednosti; u suprotnom se koristi Maksimalna vrijednost.

  2. U okvir Minimalna vrijednost unesite najnižu vrijednost koju korisnik može unijeti tako da namjestite okvir klizača najbliže vrhu okomitog klizača ili lijevom kraju vodoravnog klizača.

  3. U okvir Maksimalna vrijednost upišite najveću vrijednost koju korisnik može odrediti tako da namjestite klizač najdalje od vrha okomitog klizača ili desnog kraja vodoravnog klizača.

  4. U okvir Rastuća promjena upišite iznos smanjenja ili povećanja vrijednosti i stupanj pomicanja klizača kada kliknete strelicu na bilo kojem kraju klizača.

  5. U okvir Promjena stranice upišite iznos smanjenja ili povećanja vrijednosti i stupanj pomicanja okvira klizača kada kliknete područje između okvira klizača i bilo koje strelice klizača. Ako, primjerice, u okvir klizača s minimalnom vrijednošću 0 i maksimalnom vrijednošću 10, postavite svojstvo Promjena stranice na 2, vrijednost će se povećati ili smanjiti za 2 (u ovom slučaju to iznosi 20 % raspona vrijednosti okvira klizača) kada kliknete područje između okvira klizača i bilo koje strelice klizača.

  6. U okvir Veza ćelija upišite referencu ćelije koja sadrži trenutni položaj okvira klizača.

   Vezana ćelija vraća trenutnu vrijednost koja odgovara položaju okvira klizača.

   Koristite ovu vrijednost u formuli da biste odgovorili na vrijednost ćelije navedenu u okviru Veza ćelije koja odgovara trenutnom položaju okvira klizača. Ako, primjerice, stvorite okvir klizača s faktorom rizika sa sljedećim svojstvima:

Svojstvo

Vrijednost

Trenutna vrijednost

100

Minimalna vrijednost

0

Maksimalna vrijednost

100

Rastuća promjena

1

Promjena stranice

5

Veza ćelije

C1

S ovim postavkama korisnik može koristiti okvir klizača za unos preciznog broja ili može kliknuti područje između klizača i strelice za promjenu vrijednosti u intervalima od 5.

Sljedeća formula u ćeliji D1 vraća točnu vrijednost koja se temelji na trenutnoj vrijednosti u vezanoj ćeliji:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Sljedeća formula polja u ćeliji D1 dodjeljuje ocjenu faktoru rizika temeljem trenutne vrijednosti u vezanoj ćeliji.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Napomena: Ako kliknete lijevu ili gornju strelicu klizača nakon dostizanja minimalne vrijednosti ili kliknite desnu ili donju strelicu nakon dostizanja maksimalne vrijednosti, to neće imati učinak na vraćenu vrijednost. Klizač ostaje na minimalnoj ili maksimalnoj vrijednosti i ne kruži kroz raspon dopuštenih vrijednosti.

Dodavanje klizača (ActiveX kontrola)

 1. Na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Umetni, a zatim u odjeljku ActiveX kontrolekliknite Klizač Slika gumba .

  Grupa Kontrole

 2. Kliknite mjesto na radnom listu na koje želite smjestiti gornji lijevi kut klizača.

 3. Da biste uredili kontrolu, provjerite je li se u načinu dizajna. Na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Dizajnerski način Slika gumba .

 4. Da biste odredili svojstva kontrole na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Svojstva Slika gumba .

  Savjet: Možete i kliknuti kontrolu desnom tipkom miša, a zatim kliknuti Svojstva.

  Pojavljuje se dijaloški okvir Svojstva. Za detalje informacije o svakom svojstvu odaberite da, a potom pritisnite tipku F1 da biste prikazali temu Pomoć za Visual Basic. Također možete upisati naziv svojstva u okvir Pretraži u sklopu pomoći za Visual Basic. U sljedećem su odjeljku sažeta dostupna svojstva oblikovanja.

  Sažetak svojstava prema funkcionalnim kategorijama

Ako želite odrediti

Koristite svojstvo

Općenito:

Je li kontrola učitana kada je radna knjiga otvorena. (Zanemaruje se kod ActiveX kontrola.)

AutoLoad (Excel)

Može li kontrola biti u fokusu i odgovoriti na događaje koje korisnik generira.

Omogućeno

Je li kontrolu moguće uređivati.

Zaključano

Naziv kontrole.

Naziv (obrazac)

Način na koji je kontrola pridružena ćelijama ispod nje (slobodno pluta, pomiče se ali se veličina ne mijenja ili se pomiče uz mijenjanje veličine)

Smještaj (Excel)

Je li kontrolu moguće ispisati.

Ispiši objekt (Excel)

Je li kontrola vidljiva ili skrivena.

Vidljivo(obrazac)

Podaci i povezivanje:

Raspon vezan uz vrijednost kontrole.

LinkedCell (Excel)

Sadržaj ili stanje kontrole.

Vrijednost (obrazac)

Veličina i položaj:

Visina ili širina u točkama.

Visina,Širina (obrazac)

Udaljenost između kontrole i lijevog ili gornjeg ruba radnog lista.

Lijevo, Gore (obrazac)

Je li orijentacija vertikalna ili horizontalna.

Orijentacija(obrazac)

Oblikovanje:

Boju podloge.

BackColor (obrazac)

Boju prednjeg plana.

ForeColor (obrazac)

Ima li kontrola sjenu.

Shadow (Excel)

Tipkovnica i miš:

Prilagođena ikona miša.

MouseIcon (obrazac)

Vrsta pokazivača koji se prikazuje kada korisnik namjesti miš iznad određenog objekta (primjerice, standardno, strelica ili veliko slovo I).

MousePointer (obrazac)

Karakteristično za klizač:

Odgoda u milisekundama nakon što jednom kliknete klizač.

Odgoda (obrazac)

Količina kretanja koja se događa nakon što korisnik klikne područje između okvira klizača i bilo koje strelice klizača.

LargeChange (obrazac)

Maksimum i minimum dopuštenih vrijednosti.

Maks, Min (obrazac)

Je li veličina okvira klizača proporcionalna s područjem za pomicanje ili vezana uz njega.

ProportionalThumb (obrazac)

Iznos kretanja do kojeg dolazi kada korisnik klikne strelicu klizača u kontroli.

SmallChange (obrazac)

Dodavanje okretnog gumba (kontrola obrasca)

 1. Na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Umetni, a zatim u odjeljku Kontrole obrascakliknite Okretni gumb Slika gumba .

  Grupa Kontrole

 2. Kliknite mjesto na radnom listu na koje želite smjestiti gornji lijevi kut okretnog gumba.

 3. Na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Svojstva Slika gumba .

  Savjet: Također možete desnom tipkom miša kliknuti kontrolu, a potom Oblikuj kontrolu.

  Da biste postavili svojstva kontrole, učinite sljedeće:

  1. U okvir Trenutna vrijednost upišite početnu vrijednost okretnog gumba unutar raspona dopuštenih vrijednosti u nastavku. Ta vrijednost ne smije biti

   • manja od Minimalne vrijednosti, u suprotnom se koristi Minimalna vrijednost.

   • veća od Maksimalne vrijednosti, u suprotnom se koristi Maksimalna vrijednost.

  2. U okvir Minimalna vrijednost upišite najnižu vrijednost koju korisnik može navesti tako da kliknete donju strelicu u okretnom gumbu.

  3. U okvir Maksimalna vrijednost upišite najveću vrijednost koju korisnik može navesti tako da kliknete gornju strelicu u okretnom gumbu.

  4. U okvir Rastuća promjena upišite količinu za koju se vrijednost povećava ili smanjuje kada kliknete strelice.

  5. U okvir Veza ćelije upišite referencu ćelije koja sadrži trenutni položaj okretnog gumba.

   Vezana ćelija vraća trenutni položaj okretnog gumba.

   Koristite ovu vrijednost u formuli da biste odgovorili na vrijednost ćelije navedenu u okviru Veza ćelije koja odgovara trenutnom položaju okretnog gumba. Možete, primjerice, stvoriti okretni gumb za postavljanje trenutne dobi zaposlenika sa sljedećim svojstvima:

Svojstvo

Vrijednost

Trenutna vrijednost

35

Minimalna vrijednost

21

Maksimalna vrijednost

70

Rastuća promjena

1

Veza ćelije

C1

Ove postavke korisniku omogućuju da klikne okretni gumb da bi unio dob u rasponu između minimalne i maksimalne dobi. Srednja dob zaposlenika je 35 te je stoga 35 dobar izbor za početnu vrijednost.

Sljedeća formula u ćeliji D1 određuje duljinu zaposlenja koja se temelji na vrijednosti trenutne dobi u ćeliji povezanoj s okretnim gumbom i dobi zaposlenika u trenutku zapošljavanja  — vrijednost u ćeliji B1 (dohvaćena iz drugog izvora podataka). Formula potom izračunava postotak prazničnog bonusa koji se temelji na godinama radnog staža:

=(C1 - B1)* .01

Napomena: Ako kliknete gornju strelicu nakon dostizanja minimalne vrijednosti ili kliknite donju strelicu nakon dostizanja maksimalne vrijednosti, to neće imati učinak na vraćenu vrijednost. Klizač ostaje na minimalnoj ili maksimalnoj vrijednosti i ne kruži kroz raspon dopuštenih vrijednosti.

Dodavanje okretnog gumba (ActiveX control)

 1. Na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Umetni, a zatim u odjeljku ActiveX kontrolekliknite Okretni gumb Slika gumba .

  Grupa Kontrole

 2. Kliknite mjesto na radnom listu na koje želite smjestiti gornji lijevi kut okretnog gumba.

 3. Da biste uredili kontrolu, provjerite je li se u načinu dizajna. Na kartici Programiranje u grupi kontrole uključite Dizajnerski način Slika gumba .

 4. Da biste odredili svojstva kontrole na kartici Programiranje u grupi kontrole kliknite Svojstva Slika gumba .

  Savjet: Možete i kliknuti kontrolu desnom tipkom miša, a zatim kliknuti Svojstva.

  Pojavljuje se dijaloški okvir Svojstva. Za detalje informacije o svakom svojstvu odaberite da, a potom pritisnite tipku F1 da biste prikazali temu Pomoć za Visual Basic. Također možete upisati naziv svojstva u okvir Pretraži u sklopu pomoći za Visual Basic. U sljedećem su odjeljku sažeta dostupna svojstva oblikovanja.

  Sažetak svojstava prema funkcionalnim kategorijama

Ako želite odrediti

Koristite svojstvo

Općenito:

Je li kontrola učitana kada je radna knjiga otvorena. (Zanemaruje se kod ActiveX kontrola.)

AutoLoad (Excel)

Može li kontrola biti u fokusu i odgovoriti na događaje koje korisnik generira.

Omogućeno

Je li kontrolu moguće uređivati.

Zaključano

Naziv kontrole.

Naziv (obrazac)

Način na koji je kontrola pridružena ćelijama ispod nje (slobodno pluta, pomiče se ali se veličina ne mijenja ili se pomiče uz mijenjanje veličine)

Smještaj (Excel)

Je li kontrolu moguće ispisati.

Ispiši objekt (Excel)

Je li kontrola vidljiva ili skrivena.

Vidljivo(obrazac)

Podaci i povezivanje:

Raspon vezan uz vrijednost kontrole.

LinkedCell (Excel)

Sadržaj ili stanje kontrole.

Vrijednost (obrazac)

Veličina i položaj:

Visina ili širina u točkama.

Visina,Širina (obrazac)

Udaljenost između kontrole i lijevog ili gornjeg ruba radnog lista.

Lijevo, Gore (obrazac)

Je li orijentacija vertikalna ili horizontalna.

Orijentacija(obrazac)

Oblikovanje:

Boju podloge.

BackColor (obrazac)

Boju prednjeg plana.

ForeColor (obrazac)

Ima li kontrola sjenu.

Shadow (Excel)

Tipkovnica i miš:

Prilagođena ikona miša.

MouseIcon (obrazac)

Vrsta pokazivača koji se prikazuje kada korisnik namjesti miš iznad određenog objekta (primjerice, standardno, strelica ili veliko slovo I).

MousePointer (obrazac)

Karakteristično za okretni gumb:

Odgoda u milisekundama nakon što jednom kliknete okretni gumb.

Odgoda (obrazac)

Maksimum i minimum dopuštenih vrijednosti.

Maks, Min (obrazac)

Količina kretanja do kojeg dolazi kada korisnik klikne okretnu strelicu u kontroli.

SmallChange (obrazac)

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×