Grafikoni

Dodavanje i uklanjanje sekundarne osi na grafikonu u programu Excel

Dodavanje ili uklanjanje sekundarne osi na grafikonu u programu Excel

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Kada se brojevi na grafikonu koji ste stvorili izrazito razlikuju od jednog niz podataka do drugog ili kada imate kombinirane vrste podataka (npr. cijenu i količinu), jedan niz podataka ili više njih možete ucrtati na sekundarnu okomitu os (os vrijednosti). Na skali sekundarne okomite osi prikazuju se vrijednosti povezanog niza podataka. Sekundarna os dobro funkcionira u grafikonu koji je zapravo kombinacija stupčastog i linijskog grafikona.

Kombinirani grafikon sa sekundarnom osi

Grafikon kao ovaj gore možete brzo prikazati tako da postojeći grafikon pretvorite u kombinirani grafikon.

 1. Kliknite bilo gdje na grafikonu koji želite promijeniti u kombinirani da bi se prikazali Alati za grafikone.

  Kartice Dizajn i Oblikovanje za alate za grafikone

 2. Kliknite Dizajn > Promjena vrste grafikona.

  Grupa Vrsta na kartici Dizajn

 3. Na kartici Svi grafikoni odaberite Kombinirani pa odaberite Grupirani stupac – redak na sekundarnoj osi.

  Kombinirani grafikon sa sekundarnom osi na kartici Svi Grafikoni

 4. U odjeljku Odaberite vrstu grafikona i os za niz podataka za svaki niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi potvrdite okvir Sekundarna os, a zatim vrstu grafikona promijenite u Crta.

 5. Provjerite prikazuje li se za sve ostale nizove podataka Grupirani stupac.

  Da biste bolje pojasnili što je iscrtano na svakoj okomitoj osi, možete dodati naslove osi.

Dodavanje naslova za okomite osi

 1. Kliknite bilo gdje na grafikonu, a zatim Elementi grafikona Gumb Elementi grafikona .

 2. Potvrdite okvir Naslovi osi, zatim kliknite strelicu uz tu stavku, a potom potvrdite okvire naslova osi koje želite dodati.

 3. Na grafikonu klikajte jedan po jedan naslov osi te upišite naslov kojim opisujete podatke iscrtane na toj osi.

Vidi također

Stvaranje grafikona od početka do kraja

Odabir podataka za grafikon

Promjena natpisa osi na grafikonu

Dodavanje natpisa osi na grafikonu

Saznajte više o kombiniranim grafikonima

Kada se vrijednosti na 2D grafikonu izrazito razlikuju od jednog niza podataka do drugog ili kada imate kombinirane vrste podataka (npr. cijenu i količinu), jedan niz podataka ili više njih možete ucrtati na sekundarnu okomitu os (os vrijednosti). Na skali sekundarne okomite osi prikazuju se vrijednosti povezanog niza podataka.

Oblikovani kombinirani grafikon

Nakon dodavanja sekundarne okomite osi na 2D grafikon, možete dodati i sekundarnu vodoravnu os (os kategorije), koja može biti korisna na xy (raspršenom) grafikonu ili mjehuričastom grafikonu

Da biste jednostavnije razlikovali nizove podataka koji su iscrtani na sekundarnoj osi, možete promijeniti vrstu grafikona. Na stupčastom grafikonu jedan niz podataka na sekundarnoj osi možete promijeniti u linijski grafikon.

Važno: Da biste dovršili sljedeće postupke, morate imati postojeći 2D grafikon. Sekundarne osi nisu podržane na 3D grafikonima.

Podatke možete iscrtavati na sekundarnoj okomitoj osi niz po niz. Da biste na sekundarnoj okomitoj osi iscrtali više nizova podataka, ponavljajte postupak za svaki niz podataka koji želite prikazati na sekundarnoj okomitoj osi.

 1. Na grafikonu kliknite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj okomitoj osi ili učinite sljedeće da biste označili nizove podataka s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite grafikon.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite nizove podataka koje želite iscrtati na sekundarnoj okomitoj osi.

   Slika vrpce

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

  Prikazat će se dijaloški okvir Oblikovanje niza podataka.

  Napomena: Ako se prikaže neki drugi dijaloški okvir, ponovite prvi korak i provjerite jeste li odabrali niz podataka na grafikonu.

 3. Kliknite karticuMogućnosti nizova u odjeljku Iscrtaj niz na kliknite Sekundarna os, a zatim Zatvori.

  Na grafikonu će se prikazati sekundarna okomita os.

 4. Da biste promijenili prikaz sekundarne okomite osi, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Raspored u grupi Osi kliknite Osi.

  2. Kliknite Sekundarna okomita os, a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza.

 5. Da biste promijenili mogućnosti sekundarne okomite osi, učinite sljedeće:

  1. Desnom tipkom miša kliknite sekundarnu okomitu os, a zatim kliknite Oblikovanje osi.

  2. U odjeljku Mogućnosti osi odaberite mogućnosti koje želite koristiti.

Da biste dovršili ovaj postupak, morate imati grafikon s prikazanom sekundarnom okomitom osi. Da biste dodali sekundarnu okomitu os, pročitajte odjeljak Dodavanje sekundarne okomite osi.

 1. Kliknite grafikon koji prikazuje sekundarnu okomitu os.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored u grupi Osi kliknite Osi.

  Slika vrpce

 3. Kliknite Sekundarna vodoravna os, a zatim željenu mogućnost prikaza.

 1. Na grafikonu kliknite niz podataka koji želite promijeniti.

  Prikazat će se Alati za grafikone i na vrpcu dodati kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  Savjet: Možete i desnom tipkom miša kliknuti niz podataka pa kliknuti Promjena vrste grafikona za skup, a zatim nastaviti s trećim korakom.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta kliknite Promijeni vrstu grafikona.

  Slika vrpce programa Excel

 3. U dijaloškom okviru Promjena vrste grafikona kliknite vrstu grafikona koju želite koristiti.

  U prvom okviru prikazat će se popis kategorija vrsti grafikona, a u drugom dostupne vrste grafikona za svaku kategoriju. Dodatne informacije o vrstama grafikona koje možete koristiti potražite u članku Dostupne vrste grafikona.

Napomena: Vrstu grafikona istodobno možete mijenjati samo za jedan niz podataka. Da biste vrstu grafikona promijenili za više nizova podataka na grafikonu, ponavljajte korake ovog postupka za svaki niz podataka koji želite promijeniti.

 1. Kliknite grafikon koji prikazuje sekundarnu os koju želite ukloniti.

  Prikazat će se Alati za grafikone i na vrpcu dodati kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled u grupi Osi kliknite Osi, a zatim Sekundarna okomita os ili Sekundarna vodoravna os, a zatim kliknite Nijedno.

  Slika vrpce

Savjeti: 

 • Također možete kliknuti sekundarnu os koju želite izbrisati, a potom pritisnuti DELETE ili desnom tipkom miša kliknuti sekundarnu os, a zatim kliknuti Izbriši.

 • Da biste sekundarne osi uklonili čim ih dodate, kliknite Poništi Dynadot-ponovna delegacija-2-1,2,3 na alatnoj traci za brzi pristup ili pritisnite CTRL + Z.

Kada se vrijednosti na grafikonu izrazito razlikuju od jednog niza podataka do drugog, jedan niz podataka (ili više njih) možete iscrtati na sekundarnu os. Sekundarnu os možete koristiti i kao dio kombiniranog grafikona kada na istom grafikonu koristite mješovite vrste podataka (npr. cijena i količina).

Na ovom se grafikonu primarna okomita os na lijevoj strani koristi za količinu prodaje, a sekundarna okomita os na desnoj strani za cijene.

Grafikon sa sekundarnom osi

Učinite nešto od sljedećeg:

Dodavanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim na vrpci kliknite karticu Dizajn grafikona.

  Na linijskom grafikonu, na primjer, možete kliknuti jednu od linija na grafikonu i sve će oznake podataka tog niza podataka biti odabrane.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Osi > pa odaberite Sekundarna vodoravna ili Sekundarna okomita.

Dodavanje naslova osi za sekundarnu os

 1. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim na vrpci kliknite karticu Dizajn grafikona.

  Na linijskom grafikonu, na primjer, možete kliknuti jednu od linija na grafikonu i sve će oznake podataka tog niza podataka biti odabrane.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Naslovi osi > pa odaberite Sekundarna vodoravna ili Sekundarna okomita.

Kada se vrijednosti na grafikonu izrazito razlikuju od jednog niza podataka do drugog, jedan niz podataka (ili više njih) možete iscrtati na sekundarnu os. Sekundarnu os možete koristiti i kao dio kombiniranog grafikona kada na istom grafikonu koristite mješovite vrste podataka (npr. cijena i količina).

Na ovom se grafikonu primarna okomita os na lijevoj strani koristi za količinu prodaje, a sekundarna okomita os na desnoj strani za cijene.

Grafikon sa sekundarnom osi

Učinite nešto od sljedećeg:

Dodavanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim kliknite karticu Izgled grafikona.

  Na linijskom grafikonu, na primjer, možete kliknuti jednu od linija na grafikonu i sve će oznake podataka tog niza podataka biti odabrane.

 2. U odjeljku Trenutni odabir kliknite Oblikovanje odabira.

  Kartica Grafikoni, grupa Trenutni odabir

 3. U navigacijskom oknu kliknite Os.

 4. Kliknite Sekundarna os, a zatim U redu.

  Da biste na sekundarnu os dodali više nizova podataka, ponovite taj postupak.

Dodavanje naslova osi za sekundarnu os

 1. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 2. U odjeljku Nazivi kliknite Naslovi osi, pokažite na Naziv sekundarne vodoravne osi ili Naziv sekundarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Natpisi

 3. Odaberite tekst u okviru Naslov osi, a zatim upišite naslov osi.

Dodavanje natpisa osi za sekundarnu os

 1. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 2. U odjeljku Osi kliknite Osi, pokažite na Sekundarne vodoravne osi ili Sekundarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Osi

Kada se vrijednosti na grafikonu izrazito razlikuju od jednog niza podataka do drugog, jedan niz podataka (ili više njih) možete iscrtati na sekundarnu os. Sekundarnu os možete koristiti i kao dio kombiniranog grafikona kada na istom grafikonu koristite mješovite vrste podataka (npr. cijena i količina).

Na ovom se grafikonu primarna okomita os na lijevoj strani koristi za količinu prodaje, a sekundarna okomita os na desnoj strani za cijene.

Grafikon sa sekundarnom osi

Učinite nešto od sljedećeg:

Dodavanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim kliknite karticu Izgled grafikona.

  Na linijskom grafikonu, na primjer, možete kliknuti jednu od linija na grafikonu i sve će oznake podataka tog niza podataka biti odabrane.

 2. U odjeljku Trenutni odabir kliknite Oblikovanje odabira.

  Kartica Grafikoni, grupa Trenutni odabir

 3. U navigacijskom oknu kliknite Os.

 4. Kliknite Sekundarna os, a zatim U redu.

  Da biste na sekundarnu os dodali više nizova podataka, ponovite taj postupak.

Dodavanje naslova osi za sekundarnu os

 1. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 2. U odjeljku Nazivi kliknite Naslovi osi, pokažite na Naziv sekundarne vodoravne osi ili Naziv sekundarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Natpisi

 3. Odaberite tekst u okviru Naslov osi, a zatim upišite naslov osi.

Dodavanje natpisa osi za sekundarnu os

 1. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 2. U odjeljku Osi kliknite Osi, pokažite na Sekundarne vodoravne osi ili Sekundarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Osi

Kada se vrijednosti na grafikonu izrazito razlikuju od jednog niza podataka do drugog, jedan niz podataka (ili više njih) možete iscrtati na sekundarnu os. Sekundarnu os možete koristiti i kao dio kombiniranog grafikona kada na istom grafikonu koristite mješovite vrste podataka (npr. cijena i količina).

Na ovom se grafikonu primarna okomita os na lijevoj strani koristi za količinu prodaje, a sekundarna okomita os na desnoj strani za cijene.

Grafikon sa sekundarnom osi

Učinite nešto od sljedećeg:

Dodavanje sekundarne osi

 1. Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim kliknite karticu Izgled grafikona.

  Na linijskom grafikonu, na primjer, možete kliknuti jednu od linija na grafikonu i sve će oznake podataka tog niza podataka biti odabrane.

 3. U odjeljku Trenutni odabir kliknite Oblikovanje odabira.

  Kartica Grafikoni, grupa Trenutni odabir

 4. U navigacijskom oknu kliknite Os.

 5. Kliknite Sekundarna os, a zatim U redu.

  Da biste na sekundarnu os dodali više nizova podataka, ponovite taj postupak.

Dodavanje naslova osi za sekundarnu os

 1. Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 3. U odjeljku Nazivi kliknite Naslovi osi, pokažite na Naziv sekundarne vodoravne osi ili Naziv sekundarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Natpisi

 4. Odaberite tekst u okviru Naslov osi, a zatim upišite naslov osi.

Dodavanje natpisa osi za sekundarnu os

 1. Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 3. U odjeljku Osi kliknite Osi, pokažite na Sekundarne vodoravne osi ili Sekundarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Osi

Kada se vrijednosti na grafikonu izrazito razlikuju od jednog niza podataka do drugog, jedan niz podataka (ili više njih) možete iscrtati na sekundarnu os. Sekundarnu os možete koristiti i kao dio kombiniranog grafikona kada na istom grafikonu koristite mješovite vrste podataka (npr. cijena i količina).

Na ovom se grafikonu primarna okomita os na lijevoj strani koristi za količinu prodaje, a sekundarna okomita os na desnoj strani za cijene.

Grafikon sa sekundarnom osi

Učinite nešto od sljedećeg:

Dodavanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim na vrpci kliknite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Osi > pa odaberite Sekundarna vodoravna ili Sekundarna okomita.

Dodavanje naslova osi za sekundarnu os

 1. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim na vrpci kliknite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Naslovi osi > pa odaberite Sekundarna vodoravna ili Sekundarna okomita.

Kada se vrijednosti na grafikonu izrazito razlikuju od jednog niza podataka do drugog, jedan niz podataka (ili više njih) možete iscrtati na sekundarnu os. Sekundarnu os možete koristiti i kao dio kombiniranog grafikona kada na istom grafikonu koristite mješovite vrste podataka (npr. cijena i količina).

Na ovom se grafikonu primarna okomita os na lijevoj strani koristi za količinu prodaje, a sekundarna okomita os na desnoj strani za cijene.

Grafikon sa sekundarnom osi

Učinite nešto od sljedećeg:

Dodavanje sekundarne osi

 1. Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim na vrpci kliknite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite Dodaj element grafikona > Osi > pa odaberite Sekundarna vodoravna ili Sekundarna okomita.

Dodavanje naslova osi za sekundarnu os

 1. Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Na grafikonu odaberite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj osi, a zatim na vrpci kliknite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite Dodaj element grafikona > Naslovi osi > pa odaberite Sekundarna vodoravna ili Sekundarna okomita.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×