Dodavanje ili promjena stupca za pretraživanje

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ponekad, željena je vrijednost zapisana u drugoj tablici. Na primjer, recimo da želite zapisati klijenta za narudžbu u tablicu Narudžbe. Ipak, sve informacije o klijentu zapisuju se u tablicu Klijent. Možete stvoriti stupac za pretraživanje koji prikazuje informacije o klijentu u kombiniranom okviru ili kontroli okvira popisa. Nakon toga, prilikom odabira klijenta u toj kontroli, odgovarajuća vrijednost — kao što je vrijednost primarnog ključa klijenta — sprema se u zapis narudžbi.

Ovaj članak objašnjava što je stupac pretraživanja i kako ga stvoriti.

Želite li znati kako se programski traženje vrijednosti u tablici, potražite u članku referenca Funkcija DLookup. Informacije o stvaranju polja s više vrijednosti stupca potražite u članku Dodavanje ili mijenjanje stupca za pretraživanje koji omogućuje spremanje višestrukih vrijednosti.

U ovom članku

Što je stupac za pretraživanje?

Stvaranje stupca s vrijednostima u prikazu podatkovne tablice

Stvaranje stupca s vrijednostima pomoću okna Popis polja

Stvaranje stupca s vrijednostima u prikazu dizajna

Povezana vrijednost i prikazana vrijednost u stupcu za pretraživanje

Uvod u svojstva polja s vrijednostima

Korištenje čarobnjaka za traženje

Promjena stupca za pretraživanje

Promjena polja stupca za pretraživanje

Što je stupac za pretraživanje?

Stupac za pretraživanje (ili polje) je polje u tablici čija se vrijednost učitava iz druge tablice ili s popisa vrijednosti. Stupac za pretraživanje možete koristiti za prikaz popisa odabira u kombiniranom okviru ili okviru popisa. Odabiri mogu biti iz tablice ili upita ili vrijednosti koje dobavite. Stupac za pretraživanje možete stvoriti ručno, postavljanjem svojstava polja pretraživanja ili automatski, korištenjem Čarobnjaka za traženje. Kad god je moguće, za stvaranje stupca za pretraživanje trebali biste koristiti Čarobnjak za traženje. Čarobnjak za traženje pojednostavljuje postupak i automatski ispunjava odgovarajuća svojstva polja i stvara odgovarajuće veze tablice.

Stupac za pretraživanje

Stupac za pretraživanje možete stvoriti u prikazu podatkovne tablice i u prikazu dizajna.

Vrh stranice

Stvaranje stupca za pretraživanje u prikazu podatkovne tablice

Prema zadanim postavkama, prilikom otvaranja tablice ona se otvara u prikazu podatkovne tablice. Stupac za pretraživanje možete dodati pritiskom na Stupac za pretraživanje u grupi Polja i stupci na kartici Podatkovna tablica. Ovime se pokreće Čarobnjak za traženje koji vas vodi kroz postupak stvaranja stupca za pretraživanje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu u kojoj želite stvoriti stupac za pretraživanje — time se tablica otvara u prikazu podatkovne tablice.

 4. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci pritisnite Stupac za pretraživanje.

  Slika vrpce programa Access

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

  Stranica čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete tablicu/upit ili popis vrijednosti

 5. Na prvoj stranici Čarobnjaka za traženje odredite želite li stupac za pretraživanje temeljiti na vrijednostima u tablici ili upitu ili na popisu vrijednosti koje upišete.

  Najčešća vrsta stupca za pretraživanje je ona koja prikazuje vrijednosti pronađene u povezanoj tablici ili upitu.

 6. Kliknite Dalje, a zatim slijedite upute za dovršavanje čarobnjaka. Dodatne informacije o čarobnjaku potražite u odjeljku Korištenje čarobnjaka za traženje.

Kad pritisnete Završi, stvara se stupac za pretraživanje sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste učinili u čarobnjaku za traženje.

Vrh stranice

Stvaranje stupca za pretraživanje korištenjem okna popisa polja

Koristite li bazu podataka koja sadrži više od jedne tablice, postupak možete započeti stvaranjem polja pretraživanje povlačenjem polja iz okna Popis polja. Okno Popis polja prikazuje polja dostupna u drugim tablicama u bazi podataka.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu u kojoj želite stvoriti stupac za pretraživanje — time se tablica otvara u prikazu podatkovne tablice.

 4. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci kliknite Dodaj postojeća polja.

  Slika vrpce programa Access

  Pojavit će se okno Popis polja.

 5. Za prikaz popisa polja u toj tablici pritisnite znak plus (+) pokraj tablice.

 6. Povucite željeno polje iz okna Popis polja u tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 7. Kad se pojavi redak za umetanje, ispustite polje.

  Redak za umetanje polja iz okna Popis polja

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

 8. Slijedite upute za dovršavanje čarobnjaka. Dodatne informacije o čarobnjaku potražite u odjeljku Korištenje čarobnjaka za traženje.

  Nakon dovršavanja čarobnjaka polje pretraživanje pojavljuje se u tablici u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Stvaranje stupca za pretraživanje u prikazu dizajna

Osim u prikazu podatkovne tablice, stupac za pretraživanje možete stvoriti u prikazu dizajna. Prilikom rada u prikazu dizajna, možete stvoriti stupac za pretraživanje korištenjem istog Čarobnjaka za traženje koji koristite u prikazu podatkovne tablice. Ipak, u prikazu dizajna imate i puni pristup svim svojstvima polja — rezultat toga je da ih možete izravno uređivati.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu u koju želite dodati stupac za pretraživanje, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 4. Pronađite prvi dostupan redak u rešetki dizajna tablice.

 5. U stupcu Naziv polja odaberite prvi dostupni prazni redak i zatim upišite naziv polja za stupac za pretraživanje.

 6. Zatim pritisnite ćeliju u stupcu Vrsta podataka za taj redak, pritisnite padajuću strelicu i zatim odaberite Čarobnjak za traženje.

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

  Stranica čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete tablicu/upit ili popis vrijednosti

 7. Na prvoj stranici Čarobnjaka za traženje odredite želite li stupac za pretraživanje temeljiti na vrijednostima u tablici ili upitu ili na popisu vrijednosti koje upišete.

  Najčešća vrsta stupca za pretraživanje je ona koja prikazuje vrijednosti pronađene u povezanoj tablici ili upitu.

 8. Kliknite Dalje, a zatim slijedite upute za dovršavanje čarobnjaka. Dodatne informacije o čarobnjaku potražite u odjeljku Korištenje čarobnjaka za traženje.

Kad pritisnete Završi, stvara se stupac za pretraživanje sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste učinili u čarobnjaku za traženje. Svojstva polja možete vidjeti u donjem oknu prikaza dizajna Svojstva polja. Za prikaz svojstava koja se primjenjuju upravo na stupac za pretraživanje pritisnite karticu Pretraživanje.

Razumijevanje granične vrijednosti i prikazane vrijednosti u stupcu za pretraživanje

Svrha korištenja stupca za pretraživanje je zamjena prikaza broja, kao što je ID (ili druga vrijednost vanjskog ključa) nečim razumljivijim kao što je naziv. Na primjer, umjesto prikazivanja ID broja kontakta, Access može prikazati naziv kontakta. ID broj kontakta je povezana vrijednost koja se automatski traži u izvornoj tablici ili upitu za pronalaženje naziva kontakta. Naziv kontakta je prikazana vrijednost.

Povezana vrijednost i prikazana vrijednost u stupcu za pretraživanje

1. Prikazana vrijednost

2. Povezana vrijednost

Stupac za pretraživanje sadrži prikazanu vrijednost koja se pojavljuje u korisničkom sučelju i povezanu vrijednost spremljenu u kontroli. Prikazana vrijednost je "pronađena" na temelju povezane vrijednosti. Ovo znači da Access često prikazuje pronađenu prikazanu vrijednost koja nije ista kao povezana vrijednost spremljena u polju. U primjeru u tablici Narudžbe, vrijednost ID klijenta iz tablice Kupci spremljena je u polju Klijent u tablici Narudžbe — ovo je povezana vrijednost. Ipak, budući da je polje Klijent polje pretraživanja, Access prikazuje pronađenu vrijednost — u ovom slučaju, naziv klijenta. Ime klijenta je prikazana vrijednost.

Važno je razumjeti razliku između prikazane vrijednosti polja pretraživanja i njezine povezane vrijednosti. Prema zadanim postavkama, prikazana vrijednost automatski se prikazuje u prikazu podatkovne tablice. Ipak, povezana vrijednost je ono što se sprema, što koristite u kriterijima upita i ono što Access prema zadanim postavkama koristi u spojevima s drugim tablicama.

Vrh stranice

Upoznavanje sa svojstvima polja za pretraživanje

Svojstva polja za pretraživanje možete vidjeti u donjem oknu prikaza dizajna pod Svojstva polja. Za prikaz svojstava koja se primjenjuju upravo na stupac za pretraživanje pritisnite karticu Pretraživanje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu u koju želite dodati stupac za pretraživanje, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 4. Pritisnite ćeliju u stupcu Naziv polja za stupac za pretraživanje.

 5. Pod Svojstva polja pritisnite karticu Pretraživanje.

  Prikazuje se Čarobnjak za traženje.

Kad postavite prvo svojstvo Kontrola prikaza, vaš se odabir odražava u popisu dostupnih svojstava. Svojstva polja pretraživanja možete postaviti za promjenu ponašanja stupca za pretraživanje. Obratite pažnju na to da prilikom stvaranja stupca za pretraživanje korištenjem Čarobnjaka za traženje, svojstva polja pretraživanja postavlja čarobnjak.

Svojstva polja pretraživanja

Ovo svojstvo postavite

Za

Kontrola prikaza

Postavite vrstu kontrole na Potvrdni okvir, Tekstni okvir, Okvir popisa ili Kombinirani okvir. Kombinirani okvir je najčešći odabir za stupac za pretraživanje.

Vrsta izvora retka

Odaberite hoće li se stupac za pretraživanje napuniti vrijednostima iz druge tablice ili upita ili s popisa vrijednosti koje odredite. Također možete odabrati popunjavanje popisa nazivima polja u tablici ili upitu.

Izvor retka

Odredite tablicu, upit ili popis vrijednosti koji daju vrijednosti za stupac za pretraživanje. Kad je svojstvo Vrsta izvora retka postavljeno na Tablica/Upit ili Popis polja, ovo bi svojstvo trebalo biti postavljeno na naziv tablice ili upita ili na SQL izjavu koja predstavlja upit. Kad je svojstvo Vrsta izvora retka postavljeno na Popis vrijednosti, ovo bi svojstvo trebalo sadržavati popis vrijednosti odvojenih točka zarezom.

Povezani stupac

Odredite stupac u izvoru retka koji daje vrijednost koju je pohranio stupac za pretraživanje. Ta vrijednost može biti od 1 do broja stupaca u izvoru retka.

Napomena: Stupac koji pribavlja vrijednosti za spremanje ne mora biti isti kao stupac prikaza.

Broj stupaca

Odredite broj stupaca u izvoru retka koji se mogu prikazati u stupcu za pretraživanje. Za odabir stupaca za prikaz unesite širinu stupca u svojstvo Širine stupaca.

Naslovi stupaca

Odredite treba li prikazati zaglavlja stupaca.

Širine stupaca

Unesite širinu stupca za svaki stupac. Ako ne želite prikazati stupac sako što je ID broj, za širinu odredite 0.

Reci popisa

Odredite broj redaka koji će se pojaviti kad se prikaže stupac za pretraživanje.

Širina popisa

Odredite širinu kontrole koja se pojavljuje kad se prikaže stupac za pretraživanje.

Ograniči na popis

Odredite može li korisnik unijeti vrijednost koja nije pronađena na popisu.

Dopusti višestruke vrijednosti

Odredite hoće li stupac za pretraživanje koristiti polje s više vrijednosti te hoće li dopuštati odabir više vrijednosti.

Dodatne informacije o polja s višestrukim vrijednostima potražite u članku Vodič kroz polja s više vrijednosti.

Dopusti uređivanja popisa vrijednosti

Odredite je li moguće uređivati stavke u stupcu pretraživanja temeljenom na popisu vrijednosti. Ako je ovo svojstvo postavljeno na Da, a desnom tipkom miša pritisnete polje pretraživanja temeljeno na popisu vrijednosti jednog stupca, prikazuje se mogućnost izbornika Uredi stavke popisa. Ako polje pretraživanja sadrži više od jednog stupca ovo se svojstvo zanemaruje.

Obrazac uređivanja stavki popisa

Odredite postojeći obrazac za korištenje s kojim možete urediti stavke popisa u stupcu pretraživanja temeljenom na tablici ili upitu.

Prikaži samo vrijednosti izvora retka

Prikazuje samo vrijednosti koje odgovaraju trenutnom izvoru retka kad je značajka Dopusti višestruke vrijednosti postavljena na Da.

Povezana vrijednost u stupcu za pretraživanje određena je svojstvom Povezani stupac. Prikazana vrijednost u stupcu za pretraživanje je stupac ili stupci koji su u svojstvu Širine stupaca prikazani sa širinom koja nije nula.

Vrh stranice

Korištenje Čarobnjaka za traženje

Čarobnjak za traženje pokreće se u sljedećim slučajevima: prilikom stvaranja stupca za pretraživanje u prikazu podatkovne tablice, prilikom povlačenja polja iz okna Popis polja u tablicu otvorenu u prikazu podatkovne tablice te u prikazu dizajna ako je u stupcu Vrsta podataka odabrano Čarobnjak za traženje. Čarobnjak vas vodi kroz korake potrebne za stvaranje stupca za pretraživanje i automatski postavlja odgovarajuća svojstva polja koja odgovaraju vašim odabirima. Također, ondje gdje je potrebno čarobnjak stvara tablicu odnosa i indekse za podršku stupcu za pretraživanje.

Kad se čarobnjak pokrene, potrebno je odlučiti hoće li stupac za pretraživanje biti temeljen na tablici ili upitu ili na popisu unesenih vrijednosti. U većini slučajeva, ako je baza podataka je ispravno dizajnirana, a informacije su podijeljene u tablice prema predmetima, potrebno je odabrati tablicu ili upit kao izvore podataka stupca za pretraživanje.

Stranica čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete tablicu/upit ili popis vrijednosti

Stupac za pretraživanje temeljen na tablici ili upitu

Ako odaberete mogućnost Želim da stupac za pretraživanje potraži vrijednosti u tablici ili upitu, prilikom pritiska na Sljedeće Čarobnjak za traženje prikazuje popis tablica dostupnih za dobavljanje vrijednosti za stupac za pretraživanje. Želite li prikazati samo tablice, pritisnite Tablice. Za prikaz samo upita pritisnite Upiti. Za prikaz i tablica i upita pritisnite Oboje. Nakon odabira tablice ili upita pritisnite Sljedeće.

Stranica Čarobnjaka za traženje koja prikazuje tablice i upite za odabir

Čarobnjak za traženje popisuje dostupna polja iz tablice ili upita. Za svako polje koje želite uključiti u stupac za pretraživanje pritisnite polje i zatim pritisnite gumb veće od (>) za premještaj na popis Odabrana polja. Obratite pažnju na to da je prilikom biranja u stupcu za pretraživanje, osim polja za koje želite da dobavi spremljenu vrijednost, potrebno odabrati polja koja želite da budu vidljiva. Kad završite, pritisnite Sljedeće.

Stranica Čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete polja

Čarobnjak za traženje prikazuje stranicu koja omogućuje određivanje polja koja možete koristiti za sortiranje stupca za pretraživanje. Ovo sortiranje nije obavezno. Kad završite pritisnite Sljedeće.

Stranica Čarobnjaka za traženje na kojoj postavljate redoslijed sortiranja

Širinu stupaca koji se pojavljuju stupcu za pretraživanje možete prilagoditi. Ako smanjite širinu polja tako da više nije vidljivo, ono se neće pojaviti u stupcu za pretraživanje. Na primjer, ovu značajku možete koristiti za sprečavanje prikazivanja ID oznake stupca. Kad završite, pritisnite Sljedeće.

Stranica čarobnjaka za traženje na kojoj možete prilagoditi širinu stupaca

Kad odaberete redak u stupcu za pretraživanje, vrijednost iz tog retka možete spremiti u bazu podataka ili je kasnije koristiti za izvođenje akcije. Ova stanica čarobnjaka, prikazana na sljedećoj slici, omogućuje odabir polja koje dobavlja tu vrijednost. Potrebno je odabrati polje jedinstveno identificira redak. Polje primarnog ključa izvorne tablice obično je dobar izbor. Kad završite pritisnite Sljedeće.

Stranica Čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete povezanu vrijednost

Na posljednjoj stranici Čarobnjaka za traženje potrebno je upisati naziv stupca za pretraživanje — ovo postaje naziv polja u tablici.

Posljednja stranica Čarobnjaka za traženje

Želite li dopustiti biranje više od jedne vrijednosti prilikom pojavljivanja stupca za pretraživanje i zatim spremiti višestruke vrijednosti, odaberite potvrdni okvir Dopusti višestruke vrijednosti. Obratite pažnju na to da se uključivanjem ovog potvrdnog okvira stupac za pretraživanje mijenja u polje s više vrijednosti.

Dodatne informacije o polja s višestrukim vrijednostima potražite u člancima Vodič kroz polja s višestrukim vrijednostima i Dodavanje ili mijenjanje stupca za pretraživanje koji omogućuje spremanje višestrukih vrijednosti.

Stupac za pretraživanje temeljen na popisu vrijednosti

Odaberete li mogućnost Unijet ću vrijednosti koje želim, prilikom pritiska na Sljedeće Čarobnjak za traženje prikazuje rešetku u koju možete upisati vrijednosti za stupac za pretraživanje.

Rešetka Čarobnjaka za traženje za unos vrijednosti

Najprije unesite broj stupaca koje želite uključiti u stupac za pretraživanje i zatim u rešetku upišite vrijednosti. Širinu stupaca koji se pojavljuju u stupcu za pretraživanje možete prilagoditi. Ako smanjite širinu polja tako da više nije vidljivo, ono se neće pojaviti u stupcu za pretraživanje. Kad završite, pritisnite Sljedeće.

Kad odaberete redak u stupcu za pretraživanje, vrijednost iz tog retka možete spremiti u bazu podataka ili je kasnije koristiti za izvođenje akcije. Ova stanica čarobnjaka, prikazana na sljedećoj slici, omogućuje odabir polja koje dobavlja tu vrijednost. Potrebno je odabrati polje koje jedinstveno identificira redak. Kad završite, pritisnite Sljedeće.

Stranica Čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete povezanu vrijednost

Na posljednjoj stranici Čarobnjaka za traženje potrebno je unijeti naziv stupca za pretraživanje — ovo postaje naziv polja u tablici. Želite li dopustiti biranje više od jedne vrijednosti prilikom pojavljivanja stupca za pretraživanje i zatim spremiti višestruke vrijednosti, odaberite potvrdni okvir Dopusti višestruke vrijednosti. Obratite pažnju na to da se uključivanjem ovog potvrdnog okvira stupac za pretraživanje mijenja u polje s više vrijednosti.

Posljednja stranica Čarobnjaka za traženje

Dodatne informacije o polja s višestrukim vrijednostima potražite u člancima Vodič kroz polja s višestrukim vrijednostima i Dodavanje ili mijenjanje stupca za pretraživanje koji omogućuje spremanje višestrukih vrijednosti.

Vrh stranice

Promjena stupca za pretraživanje

Da biste promijenili stupac s vrijednostima, otvorite tablicu u prikazu dizajna i izmjena svojstava polja s vrijednostima. Informacije o svojstva polja za pretraživanje potražite u odjeljku Uvod u svojstva polja s vrijednostima. Ako stupac za pretraživanje temelji se na popis vrijednosti, a svojstvo Dopusti uređivanje popisa vrijednosti je postavljeno na da, možete urediti popis stavki u prikazu podatkovne tablice ili prikazu obrasca. Uređivanje stavki popisa u prikazu podatkovne tablice ili prikazu obrasca:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu ili obrazac koji sadrže polje s više vrijednosti.

  Tablica se otvara u prikazu podatkovne tablice dok se obrazac otvara u prikazu obrasca.

 4. Desnom tipkom miša pritisnite stupac za pretraživanje i zatim u izborniku prečacu pritisnite Uredi stavke popisa.

 5. Promijenite popis vrijednosti, a zatim pritisnite U redu.

Vrh stranice

Promjena polja u stupac za pretraživanje

Za promjenu postojećeg polja u stupac za pretraživanje u prikazu dizajna otvorite tablicu koja sadrži polje koje želite promijeniti, pritisnite stupac polja Vrsta podataka, pritisnite na padajući popi i zatim odaberite Čarobnjak za traženje. Zatim slijedite instrukcije u Čarobnjaku za traženje za stvaranje stupca za pretraživanje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu u koju želite dodati stupac za pretraživanje, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 4. Pronađite polje koje želite promijeniti u stupac za pretraživanje.

 5. Zatim pritisnite ćeliju u stupcu Vrsta podataka za taj redak, pritisnite padajuću strelicu i zatim odaberite Čarobnjak za traženje.

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

  Stranica čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete tablicu/upit ili popis vrijednosti

 6. Na prvoj stranici Čarobnjaka za traženje odredite želite li stupac za pretraživanje temeljiti na vrijednostima u tablici ili upitu ili na popisu vrijednosti koje unesete.

  Najčešća vrsta stupca za pretraživanje je ona koja prikazuje vrijednosti pronađene u povezanoj tablici ili upitu.

 7. Kliknite Dalje, a zatim slijedite upute za dovršavanje čarobnjaka. Dodatne informacije o čarobnjaku potražite u odjeljku Korištenje čarobnjaka za traženje.

Kad pritisnete Završi, stvara se stupac za pretraživanje sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste učinili u čarobnjaku za traženje. Svojstva polja možete vidjeti u donjem oknu prikaza dizajna Svojstva polja. Za prikaz svojstava koja se primjenjuju upravo na stupac za pretraživanje pritisnite karticu Pretraživanje.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×