Dodavanje ili mijenjanje stupca za pretraživanje koji omogućuje spremanje višestrukih vrijednosti

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ponekad su vrijednosti koje trebate spremljene u drugoj tablici. Na primjer, pretpostavimo da imate bazu podataka za praćenje izdanja i želite pratiti zaposlenike i ugovaratelje kojima ste dodijelili izdanja. Informacije o tim ljudima se prate u tablici Ugovori. Možete stvoriti stupac za pretraživanje s više vrijednosti koji prikazuje nazive u kombiniranom okviru ili u okviru s popisom kontrola. Kada odaberete ljude kojima želite dodijeliti izdanje, njihove vrijednosti ID oznake kontakta se spremaju u zapisu o izdanjima.

U ovom članku je objašnjeno što je stupac za pretraživanje s više vrijednosti te na koji se način dodaje u tablicu. U članku je objašnjeno i kako postojeći stupac pretvoriti u stupac za pretraživanje s više vrijednosti.

Ako želite saznati kako programski možete pretraživati vrijednost u tablici, pogledajte referentni članak Funkcija DLookup. Dodatne informacije o polja s višestrukim vrijednostima potražite u članku Vodič kroz polja s više vrijednosti.

U većini upravljačkih sustava baza podataka, uključujući ranije verzije programa Access, u polje možete spremiti samo pojedinačne vrijednosti. Počevši od Microsoft Office Access 2007, možete stvoriti polje koje podržava višestruke vrijednosti, poput popisa ljudi kojima ste dodijelili izdanje. Polja s više vrijednosti su prikladna u određenim situacijama, na primjer kada koristite Office Access 2007 za rad s informacijama spremljenim na popisu Windows SharePoint Services 3.0, a taj popis sadrži polje koje koristi jedno od vrsta polja dostupnih u Windows SharePoint Services 3.0.

U ovom članku

Što je stupac s više vrijednosti?

Stvaranje polja s više vrijednosti stupca u prikazu podatkovne tablice

Stvaranje stupca s više vrijednosti pomoću okna Popis polja

Stvaranje polja s više vrijednosti stupca u prikazu dizajna

Korištenje čarobnjaka za traženje za stvaranje stupaca s više vrijednosti

Povezana vrijednost i prikazana vrijednost u stupcu polja s više vrijednosti

Uvod u svojstva polja s vrijednostima

Promjena dizajna stupca za pretraživanje za polje s više vrijednosti

Što je stupac za pretraživanje s više vrijednosti?

Stupac za pretraživanje s više vrijednosti je polje u tablici čije su vrijednosti dobivene iz druge tablice ili popisa vrijednosti. Kada koristite stupac za pretraživanje s više vrijednosti, možete prikazati popis mogućnosti u kombiniranom okviru ili okviru s popisom. Odabiri mogu biti iz tablica ili upita ili mogu biti vrijednosti koje unesete. Budući da stupac za pretraživanje sadrži više vrijednosti, s popisa možete odabrati više od jedne stavke.

Stupac za pretraživanje s više vrijednosti možete stvoriti ručno postavljanjem svojstava polja za pretraživanje za polje ili automatski dovršavanjem čarobnjaka za traženje. Uvijek kada je to moguće za stvaranje stupca za pretraživanje s više vrijednosti koristite čarobnjaka za traženje. Čarobnjak za traženje pojednostavljuje postupak a automatski popunjava odgovarajuća svojstva polja i stvara odgovarajuće odnose u tablici.

Kombinirani okvir polja s više vrijednosti

Stupac za pretraživanje s više vrijednosti možete stvoriti u prikazu podatkovne tablice ili prikazu dizajna.

Vrh stranice

Stvaranje stupca za pretraživanje s više vrijednosti u prikazu podatkovne tablice

Po zadanome, kada otvorite tablicu ona će se pojaviti u prikazu podatkovne tablice. Možete dodati stupac za pretraživanje s više vrijednosti tako da pritisnete Stupac za pretraživanje u grupi Polja i stupci na kartici Podatkovna tablica. Tada će se pokrenuti čarobnjak za traženje koji će vas voditi kroz postupak stvaranja stupca za pretraživanje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu u kojoj želite stvoriti stupac za pretraživanje — time se tablica otvara u prikazu podatkovne tablice.

 4. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci pritisnite Stupac za pretraživanje.

  Slika vrpce programa Access

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

  Stranica čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete tablicu/upit ili popis vrijednosti

 5. Na prvoj stranici čarobnjaka za traženje morate odlučiti želite li stupac za pretraživanje temeljiti na vrijednostima iz tablice ili na upitu ili na popisu vrijednosti koje unosite.

  Najučestalija vrsta stupca za pretraživanje s više vrijednosti je ona koja prikazuje vrijednosti potražene u povezanoj tablici ili upitu.

 6. Da biste saznali kako čarobnjaka za traženje, u odjeljku Korištenje čarobnjaka za traženje.

Vrh stranice

Stvaranje stupca za pretraživanje s više vrijednosti korištenjem okna s popisom polja

Ako koristite bazu podataka koja sadrži više tablica, postupak stvaranja polja za pretraživanje s više vrijednosti možete započeti povlačenjem polja iz okna Popis polja. Okno Popis polja prikazuje polja koja su dostupna u vašoj bazi podataka. Kada na ovaj način stvarate stupac za pretraživanje s više vrijednosti, čarobnjak za traženje se automatski pokreće i polje koje vučete postaje jedno od polja u stupcu za pretraživanje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu u kojoj želite stvoriti stupac za pretraživanje — time se tablica otvara u prikazu podatkovne tablice.

 4. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci kliknite Dodaj postojeća polja.

  Slika vrpce programa Access

  Pojavit će se okno Popis polja.

 5. Za prikaz popisa polja u toj tablici pritisnite znak plus (+) pokraj tablice.

 6. Povucite polje koje želite iz okna Popis polja u tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 7. Kad se pojavi redak za umetanje, ispustite polje.

  Redak za umetanje polja iz okna Popis polja

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

 8. Da biste saznali kako čarobnjaka za traženje, u odjeljku Korištenje čarobnjaka za traženje.

Vrh stranice

Stvaranje stupca za pretraživanje s više vrijednosti u prikazu dizajna

Uz prikaz podatkovne tablice, možete stvoriti stupac u prikazu dizajna. Kada radite u prikazu dizajna, stupac za pretraživanje stvarate korištenjem istog čarobnjaka za traženje koji koristite u prikazu podatkovne tablice. Međutim, u prikazu dizajna također imate potpuni pristup svim svojstvima polja pa ta svojstva možete uređivati izravno.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu u koju želite dodati stupac za pretraživanje s više vrijednosti, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 4. Pronađite prvi dostupan redak u rešetki dizajna tablice.

 5. U prvom dostupnom praznom retku pritisnite stupac Naziv polja i zatim upišite naziv polja za stupac za pretraživanje s više vrijednosti.

 6. Pritisnite stupac Vrsta podataka za taj redak, pritisnite strelicu i zatim na padajućem popisu odaberite Čarobnjak za traženje.

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

  Stranica čarobnjaka za traženje na kojoj odabirete tablicu/upit ili popis vrijednosti

 7. Na prvoj stranici Čarobnjaka za traženje odredite želite li stupac za pretraživanje temeljiti na vrijednostima u tablici ili upitu ili na popisu vrijednosti koje upišete.

  Najčešća vrsta stupca za pretraživanje je ona koja prikazuje vrijednosti pronađene u povezanoj tablici ili upitu.

 8. Da biste saznali kako čarobnjaka za traženje, u odjeljku Korištenje čarobnjaka za traženje.

Kad pritisnete Završi, stvara se stupac za pretraživanje sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste učinili u čarobnjaku za traženje. Svojstva polja možete vidjeti u donjem oknu prikaza dizajna Svojstva polja. Za prikaz svojstava koja se primjenjuju upravo na stupac za pretraživanje pritisnite karticu Pretraživanje.

Vrh stranice

Korištenje čarobnjaka za traženje za stvaranje stupaca za pretraživanje s više vrijednosti

Čarobnjak za traženje se pokreće u sljedećim slučajevima: kada stvarate stupac za pretraživanje u prikazu podatkovne tablice, kada povlačite polje iz okna Popis polja u tablicu koja je otvorena u prikazu podatkovne tablice te u prikazu dizajna kada odaberete postavku Čarobnjak za traženje u stupcu Vrsta podataka. Čarobnjak vas vodi kroz korake potrebne za stvaranje stupca za pretraživanje i automatski postavlja odgovarajuća svojstva polja koja odgovaraju vašim odabirima. Čarobnjak također stvara odnose i indekse tablice, ako je potrebno, za podržavanje stupca za pretraživanje.

Na prvoj stranici čarobnjaka odredite želite li temeljiti stupac za pretraživanje na vrijednostima u tablici ili upitu ili na popisu vrijednosti koje unesete. Većinom, ako je baza ispravno dizajnirana i ako su informacije podijeljene u tablice na temelju subjekta, birajte tablicu ili upit kao izvor podataka za stupac za pretraživanje.

 • Stvaranje pretraživanja s više vrijednosti na temelju tablice ili upita

  1. U čarobnjaku za traženje pritisnite Želim da stupac za pretraživanje potraži vrijednosti u tablici ili upitu, a zatim pritisnite Sljedeće.

  2. Odaberite tablicu ili upit s popisa, a zatim pritisnite Sljedeće.

  3. Pod Dostupna polja, pritisnite polja koja želite uključiti u pretraživanje.

  4. Pritisnite gumb "veće od" (>) za premještanje polja koja odaberete na popisu Odabrana polja. Pritisnite dvostruki gumb "veće od" (») za premještanje svih polja na popis Odabrana polja i zatim pritisnite Sljedeće.

  5. Po izboru, odaberite jedno do četiri polja prema kojima će se sortirati stavke za pretraživanje i zatim pritisnite Sljedeće.

  6. Ako je potrebno, podesite širinu stupaca u polju za pretraživanje i zatim pritisnite Sljedeće.

  7. Pod Želite li pohraniti višestruke vrijednosti iz ove pretrage? odaberite potvrdni okvir Dopusti višestruke vrijednosti.

   Napomena: Za omogućavanje spremanja višestrukih vrijednosti ovaj potvrdni okvir mora biti odabran.

  8. Pritisnite Završi.

   Kad pritisnete Završi, stvara se stupac za pretraživanje sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste učinili u čarobnjaku za traženje.

  9. Da biste spremili tablicu, kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim kliknite Spremi.

   Tipkovni prečac CTRL + S

 • Stvaranje pretraživanja s više vrijednosti na temelju vrijednosti koje unesete

  1. U čarobnjaku za traženje vrijednosti pritisnite Unijet ću vrijednosti koje želim, a zatim pritisnite Sljedeće.

  2. Unesite željeni broj stupaca. Nakon toga unesite sve vrijednosti. Da biste premjestili na sljedeći stupac ili redak, pritisnite tipku TAB.

  3. Kad dovršite unos vrijednosti pritisnite Sljedeće.

  4. Ako ste naveli više stupaca na stranici korak 2, morate odabrati koji stupac koji ćete koristiti za identificirati samo svake vrijednosti. U okviru Dostupna polja dvokliknite stupac koji želite koristiti za jedinstvenu identifikaciju svake vrijednosti.

   Napomena: Taj se korak ne pojavljuje ako u četvrtom koraku niste naveli više stupaca.

  5. U Čarobnjaku za traženje unesite natpis za stupac za pretraživanje.

  6. Pod Želite li spremiti višestruke vrijednosti iz ovog pretraživanja? odaberite potvrdni okvir Dopusti višestruke vrijednosti.

   Napomena: Za omogućavanje spremanja višestrukih vrijednosti ovaj potvrdni okvir mora biti odabran.

  7. Pritisnite Završi.

   Kad pritisnete Završi, stvara se stupac za pretraživanje sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste učinili u čarobnjaku za traženje.

  8. Da biste spremili tablicu, kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim kliknite Spremi.

   Tipkovni prečac CTRL + S

 • Nakon što ste stvorili polje s više vrijednosti ono će se pojaviti kao potvrdni okvir s padajućim popisom kada je tablica prikazana u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Razumijevanje povezane vrijednosti i prikaz vrijednosti u stupcu za pretraživanje s više vrijednosti

Brojne verzije programa Access podržavaju polja za pretraživanje s jednom vrijednosti. Polja za pretraživanje s više vrijednosti nova su značajka programa Office Access 2007. Svrha polja za pretraživanje je zamijeniti prikaz broja poput ID oznake (ili neke druge vrijednosti vanjskog ključa) nečim smislenijim, na primjer nazivom. Na primjer, umjesto prikaza broja ID oznake kontakta, Access može prikazati naziv kontakta. ID broja kontakta je povezana vrijednost. ID broja kontakta se automatski pretražuje u izvornoj tablici ili upitu i zamjenjuje se nazivom kontakta. Naziv kontakta je vrijednost prikaza.

Kao i polje za pretraživanje s jednom vrijednosti koje ima vrijednost prikaza i povezanu vrijednost, polje za pretraživanje s više vrijednosti ima vrijednosti prikaza koje se pojavljuju na korisničkom sučelju i povezane vrijednosti koje su spremljene u tablici. Za svaki unos u polju s više vrijednosti, vrijednost prikaza je "pronađena" na temelju povezane vrijednosti.

To znači da Access često prikazuje pronađenu vrijednost prikaza koja nije jednaka povezanoj vrijednosti koja je spremljena u polju. Na primjer, skup vrijednosti ID oznake zaposlenika iz upita pod nazivom Prošireni kontakti može biti spremljen u polju pod nazivom Dodijeljeno. Ove vrijednosti ID oznaka zaposlenika su povezane vrijednosti. Međutim, budući da je polje Dodijeljeno polje za pretraživanje, Access u rezultatu upita prikazuje skup pronađenih vrijednosti  — u ovom slučaju, nazive kontakata. Nazivi kontakata su vrijednosti prikaza.

Podatkovna tablica s vrijednostima za prikaz u odnosu na podatkovnu tablicu s vezanim vrijednostima

1. Vrijednosti prikaza.

2. Povezane vrijednosti.

Važno je razumjeti razliku između vrijednosti prikaza i povezanih vrijednosti polja za pretraživanje s više vrijednosti. Vrijednosti prikaza se po zadanom automatski prikazuju u prikazu podatkovne tablice. Međutim, povezane vrijednosti su vrijednosti spremljene u polju za pretraživanje, koje koristite u kriteriju upita i koje Access po zadanom koristi zajedno s ostalim tablicama.

Vrh stranice

Upoznavanje sa svojstvima polja za pretraživanje

Svojstva polja za pretraživanje možete vidjeti u donjem oknu prikaza dizajna pod Svojstva polja. Za prikaz svojstava koja se primjenjuju upravo na stupac za pretraživanje pritisnite karticu Pretraživanje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu u koju želite dodati stupac za pretraživanje, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 4. Kliknite naziv stupca za pretraživanje u stupcu Naziv polja .

 5. Pod Svojstva polja pritisnite karticu Pretraživanje.

  Pojavit će se svojstva pretraživanja.

  Svojstva polja s više vrijednosti

Kada postavite vrijednost prvog svojstva (Prikaz Control), popis dostupnih svojstava se mijenja prema vašem odabiru. Možete postaviti svojstva polja za pretraživanje da biste promijenili ponašanje stupca s vrijednostima. Imajte na umu da kada koristite čarobnjak za traženje za stvaranje stupca s vrijednostima, svojstva polja s vrijednostima postavlja čarobnjak.

Svojstva polja za pretraživanje

Ovo svojstvo postavite

Za

Kontrola prikaza

Postavite vrstu kontrole na Potvrdni okvir, Tekstni okvir, Okvir popisa ili Kombinirani okvir. Kombinirani okvir je najčešći odabir za stupac za pretraživanje.

Vrsta izvora retka

Odaberite hoće li se stupac za pretraživanje napuniti vrijednostima iz druge tablice ili upita ili s popisa vrijednosti koje odredite. Također možete odabrati popunjavanje popisa nazivima polja u tablici ili upitu.

Izvor retka

Odredite tablicu, upit ili popis vrijednosti koji sadrži vrijednosti za stupac za pretraživanje. Kada je svojstvo Vrsta izvora retka postavljeno na Tablicu/upit ili Popis polja, ovo svojstvo treba biti postavljeno na naziv tablice ili upita ili SQL naredbi koja predstavlja upit. Kada je svojstvo Izvor retka Vrsta postavljena na Popis vrijednosti, to svojstvo mora sadržavati popis vrijednosti razdvojenih točkom sa zarezom.

Povezani stupac

Odredite stupac u izvoru retka koji daje vrijednost koju je pohranio stupac za pretraživanje. Ta vrijednost može biti od 1 do broja stupaca u izvoru retka.

Napomena: Stupac koji pribavlja vrijednosti za spremanje ne mora biti isti kao stupac prikaza.

Broj stupaca

Odredite broj stupaca u izvoru retka koji se mogu prikazati u stupcu za pretraživanje. Za odabir stupaca za prikaz unesite širinu stupca u svojstvo Širine stupaca.

Naslovi stupaca

Odredite treba li prikazati zaglavlja stupaca.

Širine stupaca

Unesite širinu stupca za svaki stupac. Ako ne želite prikazati stupac, na primjer, stupac ID oznake, upišite širinu 0.

Reci popisa

Odredite broj redaka koji će se pojaviti kad se prikaže stupac za pretraživanje.

Širina popisa

Odredite širinu kontrole koja se pojavljuje kad se prikaže stupac za pretraživanje.

Ograniči na popis

Odaberite hoće li se moći unositi vrijednosti koje nisu na popisu.

Dopusti višestruke vrijednosti

Odredite hoće li stupac za pretraživanje koristiti polje s više vrijednosti te hoće li dopuštati odabir više vrijednosti.

Dopusti uređivanja popisa vrijednosti

Odredite hoćete li moći uređivati stavke u stupcu za pretraživanje koji je na temelju popisa vrijednosti. Kada je ovo svojstvo postavljeno na Da i desnom tipkom miša pritisnete polje za pretraživanje koje se temelji na popisu vrijednosti jednog stupca, prikazat će se izbornik mogućnosti Uređivanje stavki popisa. Ako polje za pretraživanje sadrži više stupaca ovo svojstvo bit će zanemareno.

Obrazac uređivanja stavki popisa

Navedite postojeći obrazac koji ćete koristiti za uređivanje popisa stavki na temelju tablice ili upita.

Prikaži samo vrijednosti izvora retka

Prikazuje samo vrijednosti koje odgovaraju trenutnom izvoru retka kad je značajka Dopusti višestruke vrijednosti postavljena na Da.

Povezana vrijednost u stupcu za pretraživanje određena je svojstvom Povezani stupac. Prikazana vrijednost u stupcu za pretraživanje je stupac ili stupci koji su u svojstvu Širine stupaca prikazani sa širinom koja nije nula.

Vrh stranice

Promjena dizajna stupca za pretraživanje za polje s više vrijednosti

Za promjenu dizajna stupca za pretraživanje s više vrijednosti morate urediti svojstva polja za pretraživanje u prikazu dizajna, uz jednu iznimku. Ako se stupac za pretraživanje temelji na popisu vrijednosti jednog stupca, a svojstvo Dopusti uređivanje popisa vrijednosti je postavljeno na Da, možete promijeniti popis vrijednosti u prikazu podatkovne tablice ili u prikazu obrasca tako da desnom tipkom miša pritisnete stupac za pretraživanje s više vrijednosti i zatim Uređivanje popisa stavki.

Uređivanje popisa vrijednosti stupca za pretraživanje s više vrijednosti koji se temelji na popisu vrijednosti

Možete dodavati na popis vrijednosti, mijenjati popis vrijednosti ili postaviti zadanu vrijednost.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu koja sadrži polje s više vrijednosti.

  Tablica se otvara u prikazu podatkovne tablice.

 4. Desnom tipkom miša pritisnite bilo koju ćeliju u stupcu za pretraživanje s više vrijednosti.

 5. Pritisnite Uređivanje popisa vrijednosti.

 6. Promijenite popis vrijednosti, a zatim pritisnite U redu.

Promjena iz stupca za pretraživanje s više vrijednosti koji se temelji na popisu vrijednosti u stupac za pretraživanje s više vrijednosti koji se temelji na tablici ili upitu

 1. Najprije izbrišite postojeće polje s više vrijednosti koje se temelji na popisu vrijednosti.

  1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

  2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

  3. Otvorite tablicu u prikazu dizajna.

  4. U rešetki dizajna odaberite polje s više vrijednosti.

   Za odabir polja pritisnite birač redaka za polje.

  5. Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Izbriši retke.

   Grupa Alati na kartici Dizajn

   Pojavit će se odzivnik za potvrdu.

  6. Kada se pojavi odzivnik za potvrdu pritisnite Da za brisanje polja i svih podataka koje sadrži. Za poništavanje pritisnite Ne.

 2. Zatim stvorite novo polje s više vrijednosti.

  Da biste stvorili novo polje s više vrijednosti, potražite u odjeljku Stvaranje stupca s više vrijednosti u prikazu podatkovne tablice.

Promjena dizajna stupca za pretraživanje s više vrijednosti

Da biste promijenili vrijednosti stupca za pretraživanje, otvorite tablicu u prikazu dizajna i izmjena svojstava polja s vrijednostima. Informacije o svojstva polja za pretraživanje potražite u odjeljku Uvod u pretraživanju svojstva polja.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×