Dodavanje ili brisanje redaka i stupaca tablice

Dodavanje ili brisanje redaka i stupaca tablice

Pomoću alata za tablice možete jednostavno dodavati i brisati retke i stupce u PowerPoint.

Dodavanje retka

 1. Kliknite ćeliju tablice u retku iznad ili ispod mjesta na kojem želite da se pojavi novi redak.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali redak iznad odabrane ćelije, kliknite Umetni iznad.

  • Da biste dodali redak ispod odabrane ćelije, kliknite Umetni u nastavku.

   Mogućnosti u grupi Reci i stupci

   Napomene: 

   • Da biste istodobno dodali više redaka, pomoću miša vucite da biste odabrali jednak broj redaka na iznos koji želite dodati, a zatim kliknite Umetni iznad ili Umetni ispod. Primjerice, odaberite tri postojeća retka, kliknite Umetni iznad ili Umetni u nastavku, a dodat će se još tri retka.

   • Da biste dodali redak na kraj tablice, kliknite desnu ćeliju posljednjeg retka, a zatim pritisnite tabulator.

Dodavanje stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice udesno ili desno od stupca u kojem želite da se pojavi novi stupac.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali stupac s lijeva na odabranu ćeliju, kliknite Umetni lijevustranu.

  • Da biste dodali stupac desno od odabrane ćelije, kliknite Umetni desno.

   Mogućnosti u grupi Reci i stupci

   Napomena: Da biste istodobno dodali više stupaca, pomoću miša vucite da biste odabrali jednak broj stupaca na iznos koji želite dodati, a zatim kliknite Umetni lijevu ili Umetni desno. Primjerice, odaberite tri postojeća stupca, kliknite Umetni lijevu ili Umetni desno, a dodat će se još tri stupca.

Brisanje retka i stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice u stupcu ili retku koji želite izbrisati.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim Izbriši stupce ili Izbriši retke.

  Brisanje stupaca ili redaka

Brisanje tablice

 1. Kliknite tablicu da biste je odabrali.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim kliknite Izbriši tablicu ili pritisnite DELETE na tipkovnici.

  Brisanje tablice

Vidi također

Spajanje, podjela i brisanje ćelija tablice

Promjena izgleda tablice

Dodavanje tablice u slajd

Dodavanje retka

 1. Kliknite ćeliju tablice u retku iznad ili ispod mjesta na kojem želite da se pojavi novi redak.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi tablica kliknite Odaberi, a zatim kliknite odabir retka.

  Slika kartice Izgled alata tablice programa Word

 3. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci i stupci učinite nešto od sljedećeg:

  Slika grupe Reci i stupci programa PowerPoint

  • Da biste dodali redak iznad odabranog retka, kliknite Umetni iznad.

  • Da biste dodali redak ispod odabranog retka, kliknite Umetni u nastavku.

   Da biste istodobno dodali više redaka, odaberite broj redaka koji želite dodati, a zatim kliknite Umetni iznad ili Umetni ispod.

Savjet: Da biste dodali redak na kraj tablice, kliknite zadnju ćeliju posljednjeg retka, a zatim pritisnite tabulator.

Dodavanje stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice u stupcu na lijevoj strani ili desno od mjesta na kojem želite da se pojavi novi stupac.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi tablica kliknite Odaberi, a zatim kliknite Odaberi stupac.

  Slika kartice Izgled alata tablice programa Word

 3. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci i stupci učinite nešto od sljedećeg:

  Slika grupe Reci i stupci programa PowerPoint

  • Da biste dodali stupac s lijevog dijela odabranog stupca, kliknite Umetni lijevu stranu.

  • Da biste dodali stupac desno od odabranog stupca, kliknite Umetni desno.

   Da biste istodobno dodali više stupaca, odaberite broj stupaca koje želite dodati, a zatim kliknite Umetni lijevu ili Umetni desno.

Brisanje stupca ili retka

 1. Kliknite ćeliju tablice u stupcu ili retku koji želite izbrisati.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi tablica kliknite Odaberi, a zatim kliknite Odaberite stupac ili Odaberite redak.

  Slika kartice Izgled alata tablice programa Word

 3. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci kliknite strelicu u odjeljku Izbriši.

  Slika grupe Reci i stupci programa PowerPoint

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izbrisali stupac, kliknite Izbriši stupce ili pritisnite backrazmaknicu.

  • Da biste izbrisali redak, kliknite Izbriši retke ili pritisnite backrazmaknicu.

Dodavanje retka

 1. Kliknite ćeliju tablice u retku iznad ili ispod mjesta na kojem želite da se pojavi novi redak.

 2. Na kartici tlocrt u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali redak iznad odabrane ćelije, kliknite Umetni iznad.

  • Da biste dodali redak ispod odabrane ćelije, kliknite Umetni u nastavku.

   Gumbi na vrpci za uređivanje redaka i stupaca tablice

   Napomene: 

   • Da biste istodobno dodali više redaka, pomoću miša vucite da biste odabrali jednak broj redaka na iznos koji želite dodati, a zatim kliknite Umetni iznad ili Umetni ispod. Primjerice, odaberite tri postojeća retka, kliknite Umetni iznad ili Umetni u nastavku, a dodat će se još tri retka.

   • Da biste dodali redak na kraj tablice, kliknite desnu ćeliju posljednjeg retka, a zatim pritisnite tabulator.

Dodavanje stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice udesno ili desno od stupca u kojem želite da se pojavi novi stupac.

 2. Na kartici tlocrt u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali stupac s lijeva na odabranu ćeliju, kliknite Umetni lijevustranu.

  • Da biste dodali stupac desno od odabrane ćelije, kliknite Umetni desno.

   Gumbi na vrpci za uređivanje redaka i stupaca tablice

   Napomena: Da biste istodobno dodali više stupaca, pomoću miša vucite da biste odabrali jednak broj stupaca na iznos koji želite dodati, a zatim kliknite Umetni lijevu ili Umetni desno. Primjerice, odaberite tri postojeća stupca, kliknite Umetni lijevu ili Umetni desno, a dodat će se još tri stupca.

Brisanje retka i stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice u stupcu ili retku koji želite izbrisati.

 2. Na kartici tlocrt u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim Izbriši stupce ili Izbriši retke.

  Odaberite gumb Izbriši, a zatim odaberite Izbriši stupce ili Izbriši retke.

Brisanje tablice

 1. Kliknite tablicu da biste je odabrali.

 2. Na kartici tlocrt u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim kliknite Izbriši tablicu ili pritisnite DELETE na tipkovnici.

  Naredba Izbriši stupac

Dodavanje retka

 1. Kliknite ćeliju tablice u retku iznad ili ispod mjesta na kojem želite da se pojavi novi redak.

 2. Na kartici tlocrt tablice u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali redak iznad odabrane ćelije, kliknite iznad.

  • Da biste dodali redak ispod odabrane ćelije, kliknite ispod.

   Gumbi na vrpci za uređivanje redaka i stupaca tablice

   Napomene: 

   • Da biste istodobno dodali više redaka, pomoću miša vucite da biste odabrali jednak broj redaka na iznos koji želite dodati, a zatim kliknite iznad ili ispod. Primjerice, odaberite tri postojeća retka, kliknite iznad ili ispod, a dodat će se još tri retka.

   • Da biste dodali redak na kraj tablice, kliknite desnu ćeliju posljednjeg retka, a zatim pritisnite tabulator.

Dodavanje stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice udesno ili desno od stupca u kojem želite da se pojavi novi stupac.

 2. Na karticitlocrt tablice u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali stupac s lijeva na odabranu ćeliju, kliknite lijevu stranu.

  • Da biste dodali stupac desno od odabrane ćelije, kliknite desno.

   Gumbi na vrpci za uređivanje redaka i stupaca tablice

   Napomena: Da biste istodobno dodali više stupaca, pomoću miša vucite da biste odabrali jednak broj stupaca na iznos koji želite dodati, a zatim kliknite lijevi ili desni. Primjerice, odaberite tri postojeća stupca, kliknite lijevu ili desnu, a dodat će se još tri stupca.

Brisanje retka i stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice u stupcu ili retku koji želite izbrisati.

 2. Na kartici tlocrt tablice u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim Izbriši stupce ili Izbriši retke.

  Naredba Izbriši stupac

Brisanje tablice

 1. Kliknite tablicu da biste je odabrali.

 2. Na kartici tlocrt tablice u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim kliknite Izbriši tablicu ili pritisnite DELETE na tipkovnici.

  Naredba Izbriši tablicu

Dodavanje retka

 1. Kliknite ćeliju tablice u retku iznad ili ispod mjesta na kojem želite da se pojavi novi redak.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali redak iznad odabrane ćelije, kliknite Umetni iznad.

  • Da biste dodali redak ispod odabrane ćelije, kliknite Umetni u nastavku.

   Mogućnosti u grupi Reci i stupci

   Napomene: 

   • Da biste dodali redak na kraju tablice, možete kliknuti desnu ćeliju posljednjeg retka, a zatim pritisnuti tabulator.

   • PowerPoint za web ne može istodobno dodavati više redaka ili stupaca.

Dodavanje stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice udesno ili desno od stupca u kojem želite da se pojavi novi stupac.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali stupac s lijeva na odabranu ćeliju, kliknite Umetni lijevustranu.

  • Da biste dodali stupac desno od odabrane ćelije, kliknite Umetni desno.

   Mogućnosti u grupi Reci i stupci

   Napomena: PowerPoint za web ne može istodobno dodavati više redaka ili stupaca.

Brisanje retka i stupca

 1. Kliknite ćeliju tablice u stupcu ili retku koji želite izbrisati.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim Izbriši stupce ili Izbriši retke.

  Brisanje stupaca ili redaka

Brisanje tablice

 1. Kliknite negdje u tablici.

 2. U odjeljku Alati za tablicena kartici tlocrt u grupi Reci & stupci kliknite Izbriši, a zatim Izbriši tablicu.

  Brisanje tablice

Vidi također

Spajanje, podjela i brisanje ćelija tablice

Promjena izgleda tablice

Dodavanje tablice u slajd

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×