Dodavanje ili brisanje ispune, konture ili efekta za tekst ili WordArt

Izgled teksta ili WordArt oblika možete promijeniti promjenom njegove ispune, promjenom strukture ili dodavanjem efekata, kao što su sjene, refleksije, svjetlukajući ili trodimenzionalni (3D) rotacija ili bevels. U programu PowerPoint možete i unijeti ove promjene u tekst na slajdu.

Što je efekti ispuna, kontura ili oblika?

Ispuna je interijer slova u WordArt tekstu ili tekstu na slajdu programa PowerPoint. Kada promijenite boju ispune teksta, ispunu možete dodati i teksturu, sliku ili stupnjevanje. Stupnjevita je postupno napredovanje boja i nijansi, obično iz jedne boje u drugu boju ili iz jedne nijanse u drugu nijansu iste boje.

SmartArt grafika s neprozirnom ispunom i oblici s ispunom s prijelazom

Struktura je vanjski obrub oko svakog znaka teksta ili WordArt oblika. Kada promijenite strukturu teksta, možete i prilagoditi boju, težinu i stil crte.

Efektom se dodaje dubina ili naglasak na tekst u WordArt stilu ili u tekstu na slajdu. U tekst u programu Excel, Outlook i PowerPoint možete dodavati kombinacije pojedinačnih efekata.

Možete i oblikovati tekst u WordArt stilu ili na slajdu pomoću mogućnosti u grupi Font na kartici Polazno ili u programu Outlook, mogućnosti u grupi osnovni tekst na kartici poruka .

Da biste saznali više, odaberite mogućnost s sljedećeg padajućeg popisa.

 1. Odaberite tekst u WordArtu u koji želite dodati ispunu.

  Važno:  Da biste dodali WordArt na radni list programa Excel, najprije morate umetnuti tekstni okvir. Da biste umetnuli tekstni okvir, na kartici Umetanje u grupi tekst kliknite tekstni okvir, a zatim povucite da biste nacrtali tekstni okvir. U tekstni okvir upišite tekst, a zatim slijedite navedene korake.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti ispunjavanje teksta, a zatim učinite nešto od sljedećeg.

  The Format tab under Drawing Tools

  Napomena: Ako ne vidite kartice Alati za Crtanje ili Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali tekst u WordArtu. Možda ćete morati dvaput kliknuti tekst da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste dodali ili promijenili boju ispune, kliknite željenu boju. Da biste odabrali bez boje, kliknite bez ispune.
   Ako kliknete Neispunu, tekst neće biti vidljiv, osim ako prethodno niste dodali strukturu u tekst.
   Da biste promijenili boju koja se ne nalazi u tema boja, kliknite više boja ispune, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili Pomiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardna neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promijenili sliku ispunu, kliknite slika, pronađite mapa koja sadrži sliku koju želite koristiti, kliknite datoteku slike, a zatim kliknite Umetni.
   Ako odaberete dijelove teksta koji nisu stalni i primijenite sliku, svaki pojedinačni odabir ispunjen je cijelom slikom. Slika ne obuhvaća odabir teksta.

  • Da biste dodali ili promijenili Stupnjevite ispune, pokažite na stupnjevita, a zatim kliknite željenu varijaciju prijelaza.
   Da biste prilagodili stupnjevanje, kliknite više stupnjevita, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili teksturu ispunu, postavite pokazivač na teksturu, a zatim kliknite željenu teksturu.
   Da biste prilagodili teksturu, kliknite više tekstura, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice

 1. Odaberite tekst u WordArtu u koji želite dodati strukturu.
  Da biste istu strukturu dodali u tekst na više mjesta, odaberite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Kontura teksta, a zatim učinite nešto od sljedećeg
  : The Format tab under Drawing Tools
  ako vam se ne prikazuje alat za Crtanje ili Oblikovanje kartice, provjerite jeste li odabrali tekst u WordArtu. Možda ćete morati desnom tipkom miša kliknuti WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste dodali ili promijenili boju konture, kliknite željenu boju. Da biste odabrali bez boje, kliknite bez konture.
   Da biste promijenili boju koja se ne nalazi u tema boja, kliknite više boja konture, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili Pomiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardna neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promijenili debljinu strukture, pokažite na težina, a zatim kliknite željenu debljinu.
   Da biste prilagodili debljinu, kliknite više crta, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili strukturu u točkice ili crtice, pokažite na crtice, a zatim kliknite željeni stil.
   Da biste prilagodili stil, kliknite više crta, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice

 1. Odaberite tekst u WordArtu na koji želite dodati učinak.
  Da biste dodali isti učinak na tekst na više mjesta, odaberite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite tekstni efekti, a zatim učinite nešto od sljedećeg:
  The Format tab under Drawing Tools
  ako vam se ne prikazuje kartica Alati za Crtanje ili Oblikovanje , provjerite je li da ste odabrali tekst u WordArtu. Možda ćete morati desnom tipkom miša kliknuti WordArt da biste ga otvorili kartica Oblikovanje .

  • Da biste dodali ili promijenili sjenu, pokažite na Sjena, a zatim kliknite željenu sjenu.
   Da biste prilagodili sjenu, kliknite mogućnosti sjene, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili odraz, pokažite na Odraz, a zatim kliknite željenu varijaciju odraza.

  • Da biste dodali ili promijenili sjaj, pokažite na Sjaj, a zatim kliknite željenu varijaciju sjaja.
   Da biste prilagodili boje sjaja, kliknite više boja sjaja, a zatim kliknite željenu boju. Da biste promijenili boju koja nije među tema boja, kliknite Više boja, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili izmiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće se ažurirati ako kasnije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste tekst dodali izgledu dubine dodavanjem ili promjenom ruba, pokažite na kosina, a zatim kliknite željeno mjesto.
   Da biste prilagodili kosina, kliknite 3D mogućnosti, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili 3D zakretanje, pokažite na 3D zakretanje, a zatim kliknite 3D zakretanje koje želite.
   Da biste prilagodili 3D zakretanje, kliknite mogućnosti 3D rotacije, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili warp ili put teksta, pokažite na Pretvorba, a zatim kliknite željeni warp ili put.

Napomena: Da biste stvorili prilagođeni efekt dodavanjem više pojedinačnih efekata, ponovite korak 2.

Vrh stranice

 1. Odaberite tekst u WordArtu iz kojeg želite izbrisati ispunu.
  Da biste izbrisali istu ispunu iz više dijelova teksta, kliknite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti ispunjavanje teksta, a zatim učinite nešto od sljedećeg:
  The Format tab under Drawing Tools
  ako vam se ne prikazuje alat za Crtanje ili Oblikovanje kartice, provjerite jeste li odabrali tekst u WordArtu. Možda ćete morati desnom tipkom miša kliknuti WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste izbrisali boju ispune, sliku ili teksturu, odaberite drugu vrstu ispune.
   Ako kliknete Neispunu, tekst neće biti vidljiv, osim ako prethodno niste dodali strukturu u tekst.

  • Da biste izbrisali Stupnjevite ispune, pokažite na stupnjevanje, a zatim kliknite bez prijelaza.

Vrh stranice

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu iz kojeg želite izbrisati strukturu.
  Da biste istu strukturu izbrisali iz više dijelova teksta, kliknite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Kontura teksta, a zatim kliknite bez konture.
  The Format tab under Drawing Tools
  ako ne vidite kartice Alati za Crtanje ili Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali tekst u WordArtu. Možda ćete morati desnom tipkom miša kliknuti WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

Vrh stranice

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu iz kojeg želite izbrisati učinak.
  Da biste izbrisali isti učinak iz više dijelova teksta, kliknite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj tekstnih efekata, a zatim učinite nešto od sljedećeg
  : The Format tab under Drawing Tools
  ako vam se ne prikazuje alat za Crtanje ili Oblikovanje kartice, provjerite jeste li odabrali tekst u WordArtu. Možda ćete morati desnom tipkom miša kliknuti WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste izbrisali sjenu iz teksta, pokažite na sjena, a zatim kliknite bez sjene.

  • Da biste izbrisali odraz iz teksta, pokažite na odraz, a zatim kliknite bez refleksije.

  • Da biste izbrisali sjaj iz teksta, pokažite na sjaj, a zatim kliknite bez sjaja.

  • Da biste izbrisali rub iz teksta, pokažite na kosina, a zatim kliknite bez Bevel-a.

  • Da biste izbrisali 3D rotaciju iz teksta, pokažite na 3D zakretanje, a zatim kliknite bez rotacije.

  • Da biste izbrisali put ili warp iz teksta, pokažite na Pretvorba, a zatim kliknite bez transformacije.

   Napomene: 

   • Ako ste dodali više pojedinačnih efekata, ponovite korak 2 da biste izbrisali sve efekte.

   • Da biste odjednom izbrisali sve efekte, u odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite gumb više Gumb Više , a zatim kliknite Očisti WordArt.

Vrh stranice

 • Odaberite WordArt koji želite ukloniti, a zatim pritisnite DELETE.

  Savjet: Provjerite jeste li odabrali cijeli WordArt objekt, a ne samo tekst unutar WordArt objekta. Kada je odabran cijeli WordArt objekt, okružen je čvrstim linijom obruba. Kada je odabran tekst u objektu WordArt, obrub je iscrtao redak.

Vrh stranice

Da biste saznali više, odaberite mogućnost s sljedećeg padajućeg popisa.

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu ili na slajdu programa PowerPoint u koji želite dodati ispunu.

  Da biste istu ispunu dodali u tekst na više mjesta, odaberite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti ispunjavanje teksta, a zatim učinite nešto od sljedećeg.

  Alati za crtanje, kartica Oblikovanje

  • Da biste dodali ili promijenili boju ispune, kliknite željenu boju. Da biste odabrali bez boje, kliknite bez ispune.

   Ako kliknete Neispunu, tekst neće biti vidljiv, osim ako prethodno niste dodali strukturu u tekst.

   Da biste promijenili boju koja se ne nalazi u tema boja, kliknite više boja ispune, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili Pomiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardna neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promijenili sliku ispunu, kliknite slika, pronađite mapu koja sadrži sliku koju želite koristiti, kliknite datoteku slike, a zatim kliknite Umetni.

   Ako odaberete nekontinuirano dijelove teksta i primijenite slikovnu ispunu, svaki pojedinačni odabir ispunjena je cijelom slikom. Slika ne obuhvaća odabir teksta.

  • Da biste dodali ili promijenili Stupnjevite ispune, pokažite na stupnjevita, a zatim kliknite željenu varijaciju prijelaza.

   Da biste prilagodili stupnjevanje, kliknite više stupnjevita, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili teksturu ispunu, postavite pokazivač na teksturu, a zatim kliknite željenu teksturu.

   Da biste prilagodili teksturu, kliknite više tekstura, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Ako koristite Outlook

 1. Kliknite WordArt u koji želite dodati ispunu.

 2. U odjeljku WordArt alatina kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite Ispuna oblika, a zatim učinite nešto od sljedećeg.

  Slika kartice Oblikovanje WordArt alata

  • Da biste dodali ili promijenili boju ispune, kliknite željenu boju. Da biste odabrali bez boje, kliknite bez ispune.

   Ako kliknete Neispunu, tekst neće biti vidljiv, osim ako prethodno niste dodali strukturu u tekst.

   Da biste promijenili boju koja se ne nalazi u tema boja, kliknite više boja ispune, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili Pomiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardna neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promijenili sliku ispunu, kliknite slika, pronađite mapu koja sadrži sliku koju želite koristiti, kliknite datoteku slike, a zatim kliknite Umetni.

   Ako odaberete nekontinuirano dijelove teksta i primijenite slikovnu ispunu, svaki pojedinačni odabir ispunjena je cijelom slikom. Slika ne obuhvaća odabir teksta.

  • Da biste dodali ili promijenili Stupnjevite ispune, pokažite na stupnjevita, a zatim kliknite željenu varijaciju prijelaza.

   Da biste prilagodili stupnjevanje, kliknite više stupnjevita, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili teksturu ispunu, postavite pokazivač na teksturu, a zatim kliknite željenu teksturu.

   Da biste prilagodili teksturu, kliknite više tekstura, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili uzorak, kliknite uzorak, a zatim kliknite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu ili na slajdu programa PowerPoint u koji želite dodati strukturu.

  Da biste istu strukturu dodali u tekst na više mjesta, odaberite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Kontura teksta, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Alati za crtanje, kartica Oblikovanje

  • Da biste dodali ili promijenili boju konture, kliknite željenu boju. Da biste odabrali bez boje, kliknite bez konture.

   Da biste promijenili boju koja se ne nalazi u tema boja, kliknite više boja konture, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili Pomiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardna neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promijenili debljinu strukture, pokažite na težina, a zatim kliknite željenu debljinu.

   Da biste prilagodili debljinu, kliknite više crta, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili strukturu u točkice ili crtice, pokažite na crtice, a zatim kliknite željeni stil.

   Da biste prilagodili stil, kliknite više crta, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Ako koristite Outlook

 1. Kliknite WordArt u koji želite dodati strukturu.

 2. U odjeljku WordArt alatina kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite Kontura oblika, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblikovanje WordArt alata

  • Da biste dodali ili promijenili boju konture, kliknite željenu boju. Da biste odabrali bez boje, kliknite bez konture.

   Da biste promijenili boju koja se ne nalazi u tema boja, kliknite više boja konture, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili Pomiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardna neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promijenili debljinu strukture, pokažite na težina, a zatim kliknite željenu debljinu.

   Da biste prilagodili debljinu, kliknite više crta, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili strukturu u točkice ili crtice, pokažite na crtice, a zatim kliknite željeni stil.

   Da biste prilagodili stil, kliknite više crta, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili uzorak, kliknite uzorak, a zatim kliknite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu ili na slajdu programa PowerPoint na koji želite dodati učinak.

  Da biste dodali isti učinak na tekst na više mjesta, odaberite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite tekstni efekti, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Alati za crtanje, kartica Oblikovanje

  • Da biste dodali ili promijenili sjenu, pokažite na Sjena, a zatim kliknite željenu sjenu.

   Da biste prilagodili sjenu, kliknite mogućnosti sjene, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili odraz, pokažite na Odraz, a zatim kliknite željenu varijaciju odraza.

  • Da biste dodali ili promijenili sjaj, pokažite na Sjaj, a zatim kliknite željenu varijaciju sjaja.

   Da biste prilagodili boje sjaja, kliknite više boja sjaja, a zatim kliknite željenu boju. Da biste promijenili boju koja nije među tema boja, kliknite Više boja, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili izmiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće se ažurirati ako kasnije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste tekst dodali izgledu dubine dodavanjem ili promjenom ruba, pokažite na kosina, a zatim kliknite željeno mjesto.

   Da biste prilagodili kosinu, kliknite 3D mogućnosti, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili 3D zakretanje, pokažite na 3D zakretanje, a zatim kliknite 3D zakretanje koje želite.

   Da biste prilagodili 3D zakretanje, kliknite mogućnosti 3D rotacije, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste dodali ili promijenili warp ili put teksta, pokažite na Pretvorba, a zatim kliknite željeni warp ili put.

Napomena: Da biste stvorili prilagođeni efekt dodavanjem više pojedinačnih efekata, ponovite korak 2.

Ako koristite Outlook

 1. Kliknite WordArt na koji želite dodati učinak.

 2. U odjeljku WordArt alatina kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  Slike grupa Efekti sjene i 3D efekti

  • Da biste dodali ili promijenili sjenu, u grupi efekti sjene kliknite efekti sjene, a zatim kliknite željenu sjenu.

   Da biste prilagodili boju sjene, pokažite na Boja sjene, a zatim kliknite željenu boju.

   Da biste promijenili boju koja se ne nalazi u tema boja, kliknite više boja sjene, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili Pomiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardna neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali 3D efekt, kliknite 3D efekti, zatim drugi 3D efekti, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu ili na slajdu programa PowerPoint s kojeg želite izbrisati ispunu.

  Da biste izbrisali istu ispunu iz više dijelova teksta, kliknite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti ispunjavanje teksta, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Alati za crtanje, kartica Oblikovanje

  • Da biste izbrisali boju ispune, sliku ili teksturu, odaberite drugu vrstu ispune.

   Ako kliknete Neispunu, tekst neće biti vidljiv, osim ako prethodno niste dodali strukturu u tekst.

  • Da biste izbrisali Stupnjevite ispune, pokažite na stupnjevanje, a zatim kliknite bez prijelaza.

Ako koristite Outlook

 1. Kliknite WordArt s kojeg želite izbrisati ispunu.

 2. U odjeljku WordArt alatina kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite Ispuna oblika, a zatim kliknite bez ispuna.

  Slika kartice Oblikovanje WordArt alata

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu ili na slajdu programa PowerPoint s kojeg želite izbrisati strukturu.

  Da biste istu strukturu izbrisali iz više dijelova teksta, kliknite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Kontura teksta, a zatim kliknite bez konture.

  Alati za crtanje, kartica Oblikovanje

Ako koristite Outlook

 1. Kliknite WordArt s kojeg želite izbrisati strukturu.

 2. U odjeljku WordArt alatina kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite Kontura oblika, a zatim kliknite bez konture.

  Slika kartice Oblikovanje WordArt alata

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Odaberite tekst u WordArt stilu ili na slajdu programa PowerPoint s kojeg želite izbrisati učinak.

  Da biste izbrisali isti učinak iz više dijelova teksta, kliknite prvi dio teksta, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate ostale dijelove teksta.

 2. U odjeljku Alati za crtanjena kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi kliknite strelicu pokraj tekstnih efekata, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Alati za crtanje, kartica Oblikovanje

  • Da biste izbrisali sjenu iz teksta, pokažite na sjena, a zatim kliknite bez sjene.

  • Da biste izbrisali odraz iz teksta, pokažite na odraz, a zatim kliknite bez refleksije.

  • Da biste izbrisali sjaj iz teksta, pokažite na sjaj, a zatim kliknite bez sjaja.

  • Da biste izbrisali rub iz teksta, pokažite na kosina, a zatim kliknite bez Bevel-a.

  • Da biste izbrisali 3D rotaciju iz teksta, pokažite na 3D zakretanje, a zatim kliknite bez rotacije.

  • Da biste izbrisali put ili warp iz teksta, pokažite na Pretvorba, a zatim kliknite bez transformacije.

Napomena: Ako ste dodali više pojedinačnih efekata, ponovite korak 2 da biste izbrisali sve efekte.

Ako koristite Outlook

 1. Kliknite WordArt s kojeg želite izbrisati efekte.

 2. U odjeljku WordArt alatina kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  Slike grupa Efekti sjene i 3D efekti

  • Da biste izbrisali sjenu, u grupi efekti sjene kliknite efekti sjene, a zatim kliknite bez efekta sjene.

  • Da biste izbrisali trodimenzionalni efekt, kliknite 3D efekti, zatim drugi 3D efekti, a potom nema 3D efekta.

Vrh stranice

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×