Dodavanje ili brisanje ispune ili efekta za SmartArt grafiku

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom se članku govori o promjenom ispune efekti za SmartArt grafiku. Ako želite učiniti nešto drugo, vidjet ćete na sljedećim vezama korisne:

Izgled svoje SmartArt grafike možete promijeniti mijenjanjem ispune njenih oblika ili teksta, ili dodavanjem trodimenzionalnih (3D) efekata kao što su sjene, odrazi, sjajevi, meki rubovi, kosine i zakretanja.

Sadržaj članka

Pregled Ispuna, stupnjevanja i 3D efekti

Dodavanje ispune oblika u SmartArt grafici

Dodavanje ispune s tekstom u SmartArt grafici

Primjena efekta oblika u SmartArt grafici

Primjena efekta na tekst u SmartArt grafici

Brisanje ispune iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

Brisanje efekta iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

Pregled ispuna, stupnjevanja i 3D efekata

Ispuna je unutrašnjost oblika. Možete mijenjati boju ispune oblika ili možete teksturu, sliku ili stupnjevanje upotrebljavati kao ispunu. Stupnjevanje je postupno mijenjanje boja ili nijansa, obično iz jedne boje u drugu ili iz jedne nijanse u drugu nijansu iste boje.

SmartArt grafika s neprozirnom ispunom i oblici s ispunom s prijelazom

Možete imati oblike koji se prikazuju s rubovima i dubinom i koji rotiraju u 3-D prostoru.

Ako je na cijelu SmartArt grafiku trodimenzionalni (naziva se koherentnost 3-d scene), možete uređivati tekst i oblikovanje svakog pojedinačne oblike, ali trebali biste premještanje ili promjena veličine oblika samo u dvodimenzionalnom prostoru.

Za prebacivanje između 2D i 3D, pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Oblici pritisnite Uredi u 2D. Gumb Uredi u 2D privremeno otključava vašu SmartArt grafiku za uređivanje tako da možete pomicati oblike i mijenjati im veličinu — ali 3D efekt je još uvijek primijenjen na vašu SmartArt grafiku i ponovo se pojavljuje kad ponovo pritisnete Uredi u 2D.

Vrh stranice

Dodavanje ispune obliku u SmartArt grafici

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za dodavanje ispune jednom obliku pritisnite oblik.

  • Za dodavanje iste ispune višestrukim oblicima pritisnite prvi oblik i zatim pritisnite i držite CTRL dok označavate ostale oblike kojima želite dodati ispunu.

  • Za dodavanje ispune svim oblicima u SmartArt grafici pritisnite SmartArt grafiku, a zatim pritisnite CTRL+A kako biste odabrali sve oblike.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika pritisnite strelicu pored Ispuna oblika i zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  Ne vidite Alati za SmartArt ili kartice Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

  • Za dodavanje ili promjenu boje ispune pritisnite boju koju želite. Ako ne želite odabrati boju, pritisnite Bez ispune.

   Za prebacivanje na boju koja se ne nalazi u tema boja pritisnite Više boja ispune, a zatim pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite tema dokumenta.

  • Za dodavanje ili promjenu slike ispune pritisnite Slika, pronađite mapu u kojoj se nalazi slika koju želite koristiti, pritisnite datoteku slike, a zatim pritisnite Umetni.

  • Za dodavanje ili promjenu stupnjevite ispune ispune postavite pokazivač miša na Stupnjevanje, a zatim pritisnite varijantu koju želite.

   Da biste prilagodili prijelaza, kliknite Više prijelaza, a zatim odaberite željene mogućnosti. Dodatne informacije o prilagodbi prijelaza potražite u članku Promjena boje oblika, obruba oblika ili cjelokupne SmartArt grafike.

  • Za dodavanje ili promjenu teksture ispune, pokažite na Tekstura, a zatim pritisnite željenu teksturu.

   Za prilagođavanje teksture, pritisnite Više tekstura, a zatim izaberite željene mogućnosti.

Da biste dodali ispune pozadine za cjelokupnu SmartArt grafiku, učinite sljedeće:

 1. Desnom tipkom miša pritisnite rub SmartArt grafike, a zatim pritisnite Oblikuj objekt na izborniku prečaca.

 2. Pritisnite Ispuna, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

Vrh stranice

Dodavanje ispune tekstu u SmartArt grafici

 1. Odaberite tekst u obliku SmartArt grafike kojem želite dodati ispunu.

  Za dodavanje jednake ispune tekstu u više oblika, odaberite tekst u prvom obliku, a zatim pritisnite i držite CTRL dok odabirete tekst u ostalim oblicima.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi WordArt stilovi pritisnite strelicu pored Tekstualna ispuna, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  Ne vidite Alati za SmartArt ili kartice Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

  • Za dodavanje ili promjenu boje ispune pritisnite boju koju želite. Ako ne želite odabrati boju, pritisnite Bez ispune.

   Za prebacivanje na boju koja se ne nalazi u tema boja pritisnite Više boja ispune, a zatim pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite tema dokumenta.

  • Za dodavanje ili promjenu slike ispune pritisnite Slika, pronađite mapu u kojoj se nalazi slika koju želite koristiti, pritisnite datoteku slike, a zatim pritisnite Umetni.

   Kad diskontinuirano odabirete više dijelova teksta i primjenjujete slikovnu ispunu, svaka pojedinačna selekcija bit će ispunjena cijelom slikom. Slika se neće prostirati po označenom tekstu.

  • Za dodavanje ili promjenu stupnjevite ispune postavite pokazivač miša na Stupnjevanje, a zatim pritisnite varijantu koju želite.

   Za prilagođavanje stupnjevitosti, pritisnite Više stupnjevitosti, a zatim izaberite željene mogućnosti.

  • Za dodavanje ili promjenu teksture ispune, pokažite na Tekstura, a zatim pritisnite željenu teksturu.

   Za prilagođavanje teksture, pritisnite Više tekstura, a zatim izaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Primjena efekta na oblik u SmartArt grafici

Brz i jednostavan način za dodavanje profesionalno dizajniranih kombinacija efekata u SmartArt grafiku jest Primjena brzog stila. Brzi stilovi za SmartArt grafike (ili SmartArt stilovi) uključuju rubove, sjene, stilove crte, stupnjevanja i 3D perspektive, a može primijeniti na cijelu SmartArt grafiku ili na pojedinačne oblike slijedeći korake u nastavku. Brzi stilovi za pojedinačne oblike nazivaju se Stilovi oblika, a Brzi stilovi za cjelokupnu SmartArt grafiku nazivaju se SmartArt stilovi. SmartArt stilovi i Stilovi oblika prikazuju se u minijaturama u galerije brzih stilova. Kada postavite pokazivač preko minijature, vidjet ćete kako se Brzi stil utječe na SmartArt grafiku ili oblik.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za primjenu efekta na jedan oblik pritisnite oblik kojem želite dodati efekt.

  • Za dodavanje istog efekta višestrukim oblicima pritisnite prvi oblik i zatim pritisnite i držite CTRL dok označavate ostale oblike kojima želite dodati ispunu.

  • Za dodavanje efekta svim oblicima u SmartArt grafici pritisnite SmartArt grafiku, a zatim pritisnite CTRL+A kako biste odabrali sve oblike.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika pritisnite Efekti oblika, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  Ne vidite Alati za SmartArt ili kartice Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

  • Za dodavanje ili promjenu ugrađene kombinacije efekata pokažite na Unaprijed postavljeno, a zatim pritisnite željeni efekt.

   Za prilagođavanje ugrađenog efekta pritisnite 3D mogućnosti, a zatim izaberite željene mogućnosti.

  • Za dodavanje ili promjenu sjene, pokažite na Sjena, a zatim pritisnite željenu sjenu.

   Za prilagođavanje sjene, pritisnite Mogućnosti sjene, a zatim izaberite željene mogućnosti.

  • Za dodavanje ili promjenu odraza, pokažite na Odraz, a zatim pritisnite željenu varijaciju odraza.

  • Za dodavanje ili promjenu sjaja, pokažite na Sjaj, a zatim pritisnite željenu varijaciju sjaja.

   Za prilagođavanje boja sjaja pritisnite Više žarkih boja, a zatim pritisnite boju koju želite. Za prebacivanje na boju koja se ne nalazi u tema boja pritisnite Još boja, a zatim pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite tema dokumenta

  • Za dodavanje ili promjenu mekog ruba postavite pokazivač na Meki rubovi, a zatim pritisnite veličinu koju želite.

  • Za dodavanje ili promjenu ruba postavite pokazivač na Kosina, a zatim pritisnite rub koji želite.

   Za prilagođavanje ruba pritisnite 3D mogućnosti, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

  • Za dodavanje ili promjene 3D zakretanja postavite pokazivač na 3D zakretanje, a zatim pritisnite zakretanje koje želite.

   Za prilagođavanje zakretanja pritisnite Mogućnosti 3D zakretanja, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

   Napomene: 

   • Za stvaranje prilagođenog efekta dodavanjem više pojedinačnih efekata, ponovite korak 2. Istom obliku ne možete dodavati više efekata, ali možete dodati ispunu i druge efekte kao što su Meki rub ili Kosina.

   • Ako želite primijeniti efekt na oblike koji su dijelovi većeg oblika, poput onih u izgledu Zaobilaženje popisa za isticanje slike u vrsti Popis, odaberite sve združene oblike prije nego dodate efekt.

    U donjem primjeru odabrani su svi združeni oblici u velikom obliku. Ako želite dodati efekt na jedan od združenih oblika, poput kružnog oblika (rezervirano mjesto za sliku sa suncem i planinama), uvjerite se da ste odabrali samo taj oblik. Ako želite dodati efekt cjelokupnom većem obliku, odaberite sve združene oblike kao što je dolje prikazano. Imajte na umu da je efekt primijenjen na svaki oblik pojedinačno, ne na grupu oblika.

    SmartArt grafika popisa zaobilaženja 1 koja prikazuje odabrane povezane oblike

   • Dodavanje efekta pozadini cjelokupne SmartArt grafike radi se na sljedeći način:

    1. Desnom tipkom miša pritisnite rub SmartArt grafike, a zatim pritisnite Oblikuj objekt na izborniku prečaca.

    2. Pritisnite Sjena, 3D oblik ili 3D zakretanje, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

Vrh stranice

Primjena efekta na tekst u SmartArt grafici

Brz i jednostavan način za dodavanje profesionalno dizajniranih kombinaciju efekata teksta na cijelu SmartArt grafiku jest Primjena brzog stila. Brzi stilovi za tekst zovu se WordArt stilovi. WordArt stilovi prikazuju se u minijaturama u galeriji Brzi stilovi. Kada postavite pokazivač preko minijature, vidjet ćete kako će se željeni WordArt stil utječe na tekst u SmartArt grafici.

 1. Odaberite tekst u obliku SmartArt grafike kojem želite dodati efekt.

  Za dodavanje jednakog efekta tekstu na više mjesta odaberite tekst na prvom mjestu, a zatim pritisnite i držite CTRL dok odabirete tekst na ostalim mjestima.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi WordArt stilovi pritisnite Tekstualni efekti, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  Ne vidite Alati za SmartArt ili kartice Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

  • Da biste dodali ili promijenili sjenu, pokažite na Sjena, a zatim kliknite željenu sjenu.

   Za prilagođavanje sjene, pritisnite Mogućnosti sjene, a zatim izaberite željene mogućnosti.

  • Za dodavanje ili promjenu odraza, pokažite na Odraz, a zatim pritisnite željenu varijaciju odraza.

  • Za dodavanje ili promjenu sjaja, pokažite na Sjaj, a zatim pritisnite željenu varijaciju sjaja.

   Za prilagođavanje boja sjaja, pritisnite Više boja sjaja, a zatim pritisnite željenu boju. Za promjenu u boju koja nije među tema boja, pritisnite Više boja, a zatim pritisnite željenu boju na kartici Standardna ili izmiješajte svoju vlastitu boju na kartici Prilagođena. Prilagođene boje i boje na kartici Standardna se neće ažurirati promijenite li kasnije tema dokumenta.

  • Za dodavanje dojma dubine teksta dodavanjem ili promjenom ruba, pokažite na Slikovni okvir, a zatim pritisnite željeni slikovni okvir.

   Za prilagođavanje slikovnog okvira, pritisnite 3D mogućnosti, a zatim izaberite željene mogućnosti.

  • Za dodavanje ili promjenu 3D zakretanja, pokažite na 3D zakretanje, a zatim pritisnite željeno 3D zakretanje.

   Za prilagođavanje 3D zakretanja, pritisnite Mogućnosti 3D zakretanje, a zatim izaberite željene mogućnosti.

  • Za dodavanje ili promjenu izobličenja ili puta teksta, pokažite na Pretvorba, a zatim pritisnite željeno izobličenje ili put.

Vrh stranice

Brisanje ispune iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

 1. Pritisnite oblik ili tekst iz kojeg želite izbrisati ispunu.

  Za brisanje iste ispune iz više oblika ili više dijelova teksta pritisnite prvi oblik ili dio teksta, a zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete ostale oblike ili dijelove teksta.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  Ne vidite Alati za SmartArt ili kartice Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

  • Za brisanje ispune iz oblika u grupi Stilovi oblika pritisnite Ispuna oblika, a zatim pritisnite Bez ispune. Za brisanje stupnjevite ispune, postavite pokazivač na Stupnjevanje, a zatim pritisnite Bez stupnjevanja.

  • Za brisanje ispune iz teksta u grupi WordArt stilovi pritisnite Tekstualna ispuna, a zatim pritisnite Bez ispune. Za brisanje stupnjevite ispune postavite pokazivač na Stupnjevanje, a zatim pritisnite Bez stupnjevanja.

Vrh stranice

Brisanje efekta iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

 1. Pritisnite oblik ili tekst s kojeg želite izbrisati efekt.

  Za brisanje istog efekta s više oblika ili više dijelova teksta pritisnite prvi oblik ili dio teksta, a zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete ostale oblike ili dijelove teksta.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  Ne vidite Alati za SmartArt ili kartice Oblikovanje , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

  • Za brisanje efekta iz oblika u grupi Stilovi oblika pritisnite Efekti oblika.

  • Za brisanje efekta iz teksta u grupi WordArt stilovi pritisnite Tekstualni efekti.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za brisanje ugrađene kombinacije efekata iz oblika postavite pokazivač na Unaprijed postavljeno, a zatim pritisnite Bez unaprijed postavljenog.

  • Za brisanje sjene postavite pokazivač na Sjena, a zatim pritisnite Bez sjene.

  • Za brisanje odraza postavite pokazivač na Odraz, a zatim pritisnite Bez odraza.

  • Za brisanje sjaja postavite pokazivač na Sjaj, a zatim pritisnite Bez sjaja.

  • Za brisanje mekih rubova s oblika postavite pokazivač na Meki rubovi, a zatim pritisnite Bez mekih rubova.

  • Za brisanje ruba postavite pokazivač na Kosina, a zatim pritisnite Bez kosine.

  • Za brisanje 3D zakretanja postavite pokazivač na 3D zakretanje, a zatim pritisnite Bez zakretanja.

  • Za brisanje puta ili izvijanja s teksta, postavite pokazivač na Pretvorba, a zatim pritisnite Bez pretvorbe.

Savjet: Za brzo brisanje svog prilagođavanja iz oblika desnom tipkom miša pritisnite oblik, a zatim pritisnite Ponovo postavi oblik na izborniku prečaca.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×